antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 1035: Aan Wim Zaal

Wim Zaal (1935-2021) was literair journalist en publicist. Een beminnelijk man die met zijn uiterst vlotte pen met genoegen de lichtheid en de absurditeiten van het leven beschreef. Hij publiceerde veel boeken (Vloekjes bij de thee), vertaalde graag en schreef nog veel meer korte stukken over schrijvers, maar ook over andere onderwerpen, zoals Italië, over Lodewijk Napoleon, over Nederlands fascisme, over sekten (Gods onkruid) en over literaire curiosa. Hij dichtte en gaf oude boeken heruit. Van 1960-1996 werkte hij als literair medewerker voor Elseviers Weekblad (later Elsevier geheten). In deze nieuwsbrief een groot aantal boeken met opdracht aan Wim Zaal.


1. BAYER, Maris Ares. [Leuven}, Uitgeverij P, (2002). Ingenaaid. 64 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met gesigneerde opdracht: ‘Voor Wim Zaal/ die nog aan mijn tafel gezeten heeft. Een vriend./ Genegen/ Maris Bayer’.

2. BELCAMPO Al zijn fantasieën. Amsterdam, Querido, 1979. Linnen met stofomslag (ontwerp Harry N. Sierman). 620 p. 1e druk. Kop vuil.
Verkocht
* Exemplaar met voorin ingeplakt een handgeschreven, gesigneerd briefje van de auteur aan Wim Zaal uit 1967. Belcampo schuwt de alle publiciteit die niet regelrecht met zijn werk te maken heeft en wil niet geïnterviewd worden over zijn automobiel.

3. BIJSTERBOSCH, Willem Van de wachters. Z.p., Anthos, 1997. Garenloos. 160 p. 1e druk.
Verkocht
* Met, voorin ingeplakt, een handgeschreven kaart van de auteur aan ‘Beste Wim [Zaal]’. Gesigneerd ‘Willem Bijsterbosch’ en gedateerd ’29 I 1997′. De auteur dankt Wim Zaal dat hij heeft geschreven over het omslag van de roman. En: ‘Een dag of acht geleden zat ik te lezen en dommelde even in slaap en, geloof het of niet Wim, jij verscheen in een droom – ik weet niet wat er gebeurde in die droom – ik geloof niets: jij was er’. 14 regels tekst.

4. BLOEM, J.C. Verzamelde gedichten. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1979. (4), 272 p. 6e, geheel herziene druk.
Verkocht
* Met voorin ingeplakt een getypte en gesigneerde briefkaart van Bloem uit 1959. Bloem vraagt Zaal hem eens te bellen, maar niet voor 10 uur ’s ochtends.

5. (BOEKENWEEK). Bertus AAFJES Een lampion voor een blinde of de zaak van de Hollandse heelmeesters. [Amsterdam], CPNB, 1973. Garenloos. 1e druk.112 p.
Verkocht
* Exemplaar met gesigneerde opdracht: ‘Voor Wim Zaal/ ’t allerbeste/ Bertus Aafjes/ 8-3-73′. Boekenweekgeschenk 1973.

6. BONTRIDDER, Albert Dood hout. Inleiding L.P. Boon. Tekeningen en boekverzorging van CORNEILLE. Amsterdam, Van der Peet, [1955]. Ingenaaid met stofomslag. 40 p. 1e druk.
€ 60
* Met voorin ingeplakt een handgeschreven en gesigneerd kaartje van de auteur aan Wim Zaal. De gedichten van Bontridder en de tekeningen van Corneille vormen geweldige vijftigerspagina’s.

7. BOON, Louis Paul De Kapellekensbaan. Zomer te Ter-Muren. Amsterdam, De Arbeiderspers/ Querido, (1979). Linnen met (licht geschaafd) stofomslag. 932 p. 1e gezamenlijke druk.
Verkocht
* Exemplaar met uitgebreide, 8-regelige, gesigneerde opdracht van de auteur aan Wim Zaal.

8. BOON, Louis Paul De kleine eva uit de kromme bijlstraat. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1956. Ingenaaid met stofomslag. 44 p. 1e druk. Naam (‘Wim Zaal’) en plaatsnummer op Franse titel.
€ 200
* Exemplaar met gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Voor Wim Zaal,/ die mijn tekeningen zag/ en zei: oh, ze zijn allemaal van/ 74!/ ook dit boek is/ getekend: aug ’74/ LPBoon’.

9. BOON, Louis Paul Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht. Geïllustreerd met tweeëndertig reprodukties naar tekeningen, foto’s en documenten. Amsterdam, De Arbeiderspers/ Querido, 1971. Linnen met (licht geschaafd) stofomslag. 664 p. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 175
* Exemplaar met gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Wim Zaal,/ die meer van me afweet/ dan ik zelf ooit gehoord heb,/ LPBoon/ aug. 74’.

10. BROECK, Walter van den Amanda en de widowmaker. Amsterdam, De Bezige Bij, 1994. Garenloos. 80 p. 2e druk.
Verkocht
* Exemplaar met gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Voor Wim Zaal,/ van harte!/ VandenBroeck/ 3.11.94.’

11. BROUWERS, Jeroen Edith Piaf lyrische straatmus. Tielt/Den Haag, Lannoo, (1961). Garenloos. Geïllustreerd. 128 p. DEBUUT. 1e druk. Rug verschoten.
Verkocht
* Exemplaar met gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Wim Zaal/ (op zekere basis)/ van/ Jeroen Brouwers/ 24.11.61′.
Opdrachtexemplaren van Brouwers’ debuut over Edith Piaf zijn uiterst zeldzaam, zeker zo vroeg!

12. BROUWERS, Jeroen De rode telefoon. Uit mijn imaginaire memoires, geheime dagboeken, polemische blocnotes, anekdotische convoluten en andere bronnen. Bij de zestigste verjaardag van Jozef Deleu. (Leuven), Van Halewyck, (1997). 112 p. Garenloos. Geïllustreerd. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met gesigneerde opdracht van de gelauwerde: ‘Voor Wim Zaal/ v.h. lijdend voorwerp!/ JDeleu’.

13. BROUWERS, Jeroen Zonder trommels en trompetten. Amsterdam/ Brussel, Paris/Manteau, 1973. Karton. 80 p. 1e druk.
€ 125
* Exemplaar met gesigneerde opdracht: ‘aan/ Wim Zaal [fraaie tekening van een arabesk / sierkrul / guirlande] dit vertolkt mijn/ mooie gevoelens/ voor je./ jeroen br./ Brussel, 12/4/73’.

14. BRUIJN, Cor Simon en Johannes. (Met handgeschreven, gesigneerde opdracht aan Wim Zaal). Nijkerk, Callenbach, [1952]. Linnen. 252 p. 1e druk. Netjes.
Verkocht
* Met gesigneerde opdracht van de auteur aan Wim Zaal en ingeplakte nieuwjaarwens met mooi ouderwets rijmwerk van de 86-jarige Cor Bruijn: ‘ik zing bescheiden voor mij uit/ in ’t nieuwe jaar dit oud geluid.’ Inliggend enkele artikelen over de onderwijzer-schrijver (1883-1978), o.m. een herdenking uit het jaarboek van de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde met bibliografie.
Bijgevoegd: Wim Zaal, De buitenbeentjes. 36 schrijvers die ik heb gekend (1995). Met op p. 33-35 een intrigerend portret van Cor Bruijn. Ook de volgende auteur uit deze nieuwsbrief komt in dit boek aan bod:

15. BUYLE, Frans Denkbeeldig vertoon. Antwerpen, Libris, [1967]. Ingenaaid. 32 p. Gedrukt in een oplage van 400 genummerde exemplaren. 1e druk. Inktvlekje onderaan enkele pagina’s.
Verkocht
* Exemplaar met gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Met kollege (?) groet/ voor Wim Zaal/ (sign.)’.

16. BUYLE, Frans Opus 8. Antwerpen, Libris, [1967]. Ingenaaid. 56 p. Gedrukt in een oplage van 400 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de auteur: ‘Voor Wim Zaal/ bij een bijzonder/ prettig gesprek’.
Bijgevoegd: overlijdensbericht van de dichter (1913-1977).

17. CARETTE, Hendrik Twee dichtbundels met gesigneerde opdracht aan Wim Zaal.
Verkocht
* 1. Gestolen lucht. Dertig gedichten gevolgd door ‘De navolging van Charles Baudelaire’. 2006. Oplage 300 genummerde en gesigneerde exemplaren.
2. Een zeemeermin aan de monding van het Zwin. 2011.

18. CARMIGGELT, S. Speciaal voor u. 1963. (Met illustraties door Charles Boost). Amsterdam, Het Parool, 1963. Ingenaaid met omslag. 48 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met een prachtige handgeschreven mini-Kronkel over zijn kleinzoon op de Franse titel.

19. CLAUS, Hugo De Geruchten. Roman. Amsterdam, De Bezige Bij, 1996. Linnen met stofomslag. 228 p. 1e druk.
€ 75
* Exemplaar met gesigneerde opdracht van de auteur: ‘deze [(gedrukt: roman]/ voor Wim,/ van harte,/ zoals altijd/ Hugo Claus/ 19.10.’97’. BHC 249.1.B.

20. CLAUS, Hugo Heer Everzwijn. Amsterdam, De Bezige Bij, 1970. Linnen. 76 p. 1e druk
€ 120
* Exemplaar met uitgebreide, gesigneerde opdracht: ‘van harte voor Wim Zaal/ met mijn dank voor een/ nu al jaren volgehouden/ belangstelling, zelfs liefde,/ voor mijn boeken,/ Hugo Claus’. BHC 72.1.

21. (CLAUS, Hugo). Martien J.G. de JONG Tussen Everzwijn en Fidel Castro. Het Ik en Nu van Hugo Claus. (Soesterberg), Aspekt, (2006). Garenloos. 96 p. 1e druk.
€ 20
* Exemplaar met gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Voor Wim,/ met wie ik in de prehistorie/ een (goed!) boekje maakte/ over de dichter van blz. 45…/ Semper Idem/ (sign.)/ nov 06’.

22. COLIJN, Marianne Danser op het dak. (Amsterdam), Vita, (1994). Garenloos. 128 p. 1e druk.
€ 15
* Exemplaar met gesigneerde opdracht: ‘Voor Wim Zaal,/ goede vriend,/ trouw in alles wat/ hij op zich neemt,/ vooral ook z.g./ “PEN Amnesty”/ van Marianne Colijn’.
Bijgevoegd: touwbrief en herinneringskaart van de auteur.

23. DAELMAN, Jos Iedereen afwezig. Antwerpen/ Rotterdam, De Vries-Brouwers, (2003). Ingenaaid met stofomslag. 64 p. 1e druk.
€ 15
* Exemplaar met gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Aan Wim Zaal, deze gedichten aan de wortels/ van de beschaving/ van harte,/ (sign.)’.

24. DAELMAN, Jos Oase. Antwerpen/ Rotterdam, De Vries-Brouwers, (2020). Ingenaaid met stofomslag. 64 p. 1e druk.
€ 15
* Exemplaar met gesigneerde overweging van de auteur: ‘Vreemd is het, uw eigen dood/ organiseren, zittend als een/ etalagepop bevroren in uw/ eigen afwezigheid./ (sign.)’.

25. DEGENAAR, Job Collectie van vier dichtbundels met gesigneerde opdrachten, alle aan Wim Zaal.
€ 25
* Handkussen van de tijd. 2009.
Vluchtgegevens. 2011. Met CD.
Handkussen van de tijd. 2012. 3e, sterk vermeerderde druk.
Hertenblues. 2017. Karton.

26. DRS. P Tuindersliedboek. Amsterdam, Bert Bakker, 1983. Garenloos. 72 p. 1e druk.
Verkocht
* Met handgeschreven, gesigneerd Ollekebolleke waarvan de laatste regel de opdracht behelst: ‘voor Wim Zaal’.

27. FABRICIUS, Johan De bruiden in het bad en andere duistere daden. Den Haag, Leopold, (1981). Garenloos. 168 p. 1e druk.
€ 15
* Exemplaar met gesigneerde opdracht: ‘Voor Wim Zaal,/ dit leerzame boekje/ Johan Fabricius/ mei ’81’.

28. FRIEDMAN, Carl Vater.Aus dem Niederländischen von marlene Müller-Haas. (Zürich), Ammann, (1993). Karton met stofomslag. 120 p.
€ 25
* Exemplaar met gesigneerde opdracht: ‘7 oktober 1993/ Frankfurt a/M/ voor Wim Zaal,/ blij hem te hebben ontmoet!/ Carl Friedman’.

29. GEERAERTS, Jef Dood in Bourgondië. (Brussel/ Den Haag), Manteau, (1976). Garenloos. 228 p. 1e druk. Cellofaan laat los.
€ 30
* Exemplaar met gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Voor Wim Zaal, na zovele/ jaren, dit verhaal van/ pijn en woede./ Jef Geeraerts’.

30. GEERAERTS, Jef Indian Summer. (Brussel/ Den Haag), Manteau (1969). Garenloos. 144 p. 1e druk.
€ 45
* Exemplaar met uitgebreide, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Voor Wim Zaal, deze verhalen/ over een mij steeds meer ont-/ snappende problematiek, die door/ mijn dromen speelt, als ik ziek/ van doodsangst en moe van liefde,/ verlang naar een ander land./ Jef Geeraerts’.

31. GEERAERTS, Jef Tien brieven rondom liefde en dood. Amsterdam/ Brussel, Elsevier, (1971). Garenloos. 152 p. 1e druk.
€ 30
* Exemplaar met opdracht van de auteur: ‘Voor Wim Zaal, deze tocht/ in een landschap, waarin wij/ noodzakelijk terecht komen./ Hartelijk van/ Jef Geeraerts’.

32. HART, Maarten ‘t. (Als:) Martin HART Het vrome volk. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1974). Garenloos. 144 p. 1e druk.
€ 45
* Exemplaar met gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Leiden, 5 nov 1981/ Voor Wim Zaal/ gesigneerd ter/ herinnering aan/ het interview dat/ -heel prettig!-/ eerder het karakter/ had van een/ gesprek van vrienden/ over literatuur/ Maarten/ ’t Hart’.

33. HATTUM, Jac. van De wolfsklauw. Verhalen. Amsterdam, De Beuk, (1962). Garenloos met omslag. 28 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Van Jac.v./ Hattum/ voor Wim Zaal’

34. HEERESMA, Heere Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp of over het leven, streven en sneven van een gewone hollandse jongen genoteerd door -. (Amsterdam, Erven Thomas Rap, 1972). Garenloos. 120 p. 1e druk. Scheefgelezen.
€ 30
* Exemplaar gesigneerde opdracht van de auteur: ‘voor Wim Zaal/ n.a.v. zijn ongemeen boeiende/ “Gods onkruid”./ A’dam, B’meer 21.4.72/ Heere H.’

35. HERMANS, Rudi Collectie van tien opdrachtexemplaren, alle met gesigneerde opdracht aan Wim Zaal.
€ 60
* Eindeloos wit. 2004. Linnen met stofomslag.
Dicht bij God. 2004.
Als dit geen liefde is. 2009. Oplage 250 genummerde en gesigneerde exemplaren.
Het beest met twee ruggen. 2010. Oplage 250 genummerde en gesigneerde exemplaren.
Bistro de Paris. 2015.
De Troonpretendent. 2017. Karton.
De man van Marie. 2017.
Aan de voet van de Langdon Cliffs. 2018.
Kattenmoeder. 2018.
De vrucht van de oude dag. 2019.
Landverhuizing. Trilogie. 2020.
Bijgevoegd: erotisch-scatologisch exlibris van Rudi Hermans. Originele, gesigneerde aquatint in kleur.

36. HERTOG, Salvador De rode deken. Verhalen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1965. Garenloos. 152 p. 1e druk.
€ 16
* Exemplaar met gesigneerde opdracht van de auteur: ‘voor Wim/ van/ Salvador/ Oosterpark, 24-9-’71’. Bijgevoegd: overlijdensbericht van de auteur.

37. KARS, Theo De eerste trein na half zes. (Amsterdam, Loeb), 1976. Linnen met stofomslag. 76 p. Gedrukt in een oplage van 250 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* H.C.-exemplaar, met handgeschreven opdrachtje van de auteur onder het colofon: voor Wim Zaal. Bibliofiele Bijenkorf Bibliotheek 4.

38. KNIBBE, Hester Een dunne duurzaamheid. [Baarn], De Prom, (1999). Ingenaaid. 76 p. 1e druk.
€ 15
* Exemplaar met gesigneerde opdracht: ‘Voor Wim [Zaal],/ die weet heeft van/ de duurzaamheid’/ veel liefs,/ Hester/ R’dam, 11 dec. ’99’.

39. KNIBBE, Hester Lichtjaren. Z.p., PS Poëzie, (2004). Ingenaaid met stofomslag. 24 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met gesigneerde opdracht: ‘Voor Wim [Zaal],/ Een gelukkig en/ voorspoedig 2005/ toegewenst./ Hester’. Jaarwisselingsgeschenk 2004-2005.

40. KNIBBE, Hester M’n onverwisselbare kop. Rembrandt, zelfportretten. (Rotterdam, Prins Bernhard Cultuurfonds, 2001). Cahiersteek. 16 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met gesigneerde opdracht: ‘Voor Wim [Zaal],/ die ook een relatie/ met Bernard heeft./ liefs,/ Hester/ Rotterdam, 16 feb. ’02,/ “donkere, heldere hemel/ -02 C”‘. Uitgave ter gelegenheid van de Anna Blaman Prijs 2001.

41. KOECK, Paul In natura. (Antwerpen), Walter Soethoudt, (1971). Linnen. 76 p. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met gesigneerde opdracht van de auteur: ‘In vriendschap voor Wim,/ voor de enkele brokjes/ genoeglijk verleden die we/ allebei reeds in onze rugzak/ hebben steken om er af en toe/ eens van te snoepen/ Paul/ 01/04/1971’.

42. KOPLAND, Rutger Geduldig gereedschap. Amsterdam, Van Oorschot, (1993). Ingenaaid. 48 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met ingeplakte, handgeschreven en gesigneerde brief van de auteur aan Wim Zaal uit 2002.

43. LÖB, Kurt Zeichnungen zu russischer Literatur. (Passau), Thomas Reche, 1998. Ingenaaid met stofomslag. Rijk geïllustreerd. Oplage 450 exemplaren, dit exemplaar gemerkt ‘e.a.’ en gesigneerd door de kunstenaar.
€ 25
* Met gesigneerde opdracht van de kunstenaar: ‘Voor Wim Zaal,/ dank voor uw fijne brief/ en hierbij dan: “cruë motieven/ in een sterk atmosferische toets”!/ Kurt Löb/ 1998/9’.

44. (LÖB, Kurt). Stefan ZWEIG Buchmendel. (Met illustraties van Kurt Löb). Göttingen, Hubert & Co, (1989). Linnen. 48 p.
Verkocht
* Met gesigneerde opdracht van de illustrator: ‘Voor/ Wim Zaal/ met sympathie/ van/ Kurt Löb/ (ook een ‘Einzelgänger’)/ 5.X.1991′

45. MAELE, Marcel van Een rechthoek op het verkleurd behang. (Antwerpen), Manteau, (1986). Garenloos. 48 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met gesigneerde opdracht: ‘Lem de Slechte (???)/ voor Wim/ marcel/ 22-1-91”

46. MAELE, Marcel van Een specht op mijn stamboom. (Merendree-Gent), Sintjoris, (1997). Ingenaaid. 48 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met gesigneerde opdracht: ‘Voor Wim Zaal,/ ik heb jouw recensie/ (onleesbaar), mijn best gedaan…/ hoop ik,/ van harte,/ marcel van maele/ 4-9-98’.

47. MAELE, Marcel van Genummerd & getekend. Uitgelezen objecten 1972-2002. Toegelicht door Roger M.J. de Neef. (Antwerpen, De vrienden van de Zwarte Panter, 2002). Ingenaaid. Gedrukt in een oplage van 500 genummerde en door kunstenaar en duider gesigneerde exemplaren.
Verkocht
* Zwart-witfoto’s van kunstwerken van Marcel van Maele en een gedicht. Ongenummerd exemplaar, maar in het colofon staat ‘bijgekleurd voor/ Wim en Helmut’. Inderdaad: van éen foto is met vier kleuren een mooi origineel kunstwerk gemaakt, met daarbij in wit de woorden ‘ook de kleuren/ zijn in de wolken’.

48. MAELE, Marcel van Imponderabilia. (Brussel, eigen beheer), [1966]. Garenloos. Gestencild in een zeer beperkte oplage. 1e druk. Hoekje uit achterzijde omslag.
Verkocht
* Met gesigneerde opdracht van de auteur: ‘recensie-eksemplaar/ t.a.v. dhr Wim Zaal/ met beste groeten/ marcel van maele’. Door de auteur zelf gefröbelde uitgave: op het omslag zijn twee etiketten geplakt waarop de auteur zijn naam en de titel van de bundel heeft geschreven. De hele bundel is gestencild, behalve de colofonpagina achterin: die is getypt.

49. MAELE, Marcel van Mega-poems. (Met tekeningen van Eric Joris). Brasschaat, Bresseleers-Peré, 1993. Geniet. (16) p. Gedrukt in een oplage van 550 genummerde en door dichter en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met opdracht van de vrouw van Van Maele, ook gesigneerd door de dichter: ‘beste Wim,/ onze beste wensen voor/ 1994 en we hopen je/ binnenkort te ontmoeten/ marcel van maele &/ karine’.

50. MAELE, Marcel van Rendez-vous. (Gent), Sintjoris/ Poëziecentrum, (1995). Ingenaaid. 48 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met gesigneerde opdracht: ‘Voor Wim Zaal,/ van harte,/ marcel van maele’.

51. MEIJSING, Doeschka De angstige waakhond. Amsterdam, Querido, 1996. Ingenaaid met stofomslag, waaruit een brievenbusje gesneden waaruit een lapje hangt. 16 p. 1e druk.
Verkocht
* Met gesigneerde opdracht van de auteur: ‘15.6.96/ Voor Wim Zaal,/with Honour and Affection,/ Doeschka Meijsing’. Jaarwisselingsgeschenk 1995/1996. Niet in de handel.

52. MEYER, Detlev Heute Nacht im Dschungel. Fünfzig Gedichte. Berlijn, Oberbaumverlag, 1981. Origineel omslag met flappen. 64 p. 1e druk. Zeer gaaf.
€ 20
* Met gesigneerde opdracht aan Wim Zaal, gedateerd 25 januari 1987.

53. MICHEL, Ernest Extazen. Gennep, De Christophore, 1938. Ingenaaid. Onafgesneden. 96 p. Gedrukt op Banzay-papier. (2e druk
Verkocht
* Exemplaar met opdracht van de weduwe van de auteur: ‘Aan Wim Zaal/ Herinnering & dank/ 13.VII.1969/ Hermine Michel’. Mooi uitgevoerde bundel, ten opzichte van de eerste druk verrijkt met afbeeldingen van o.a. Egyptische kunst.
Bijgevoegd: een dossiertje bestaande uit enkele knipsels en fotokopieën met betrekking tot Michel en zijn echtgenote.

54. MORRIEN, Adriaan De vinger van een dooie mof. Amsterdam, Van Oorschot, (1994). Ingenaaid. 240 p. 1e druk.
€ 16
* Exemplaar met gesigneerde opdracht op Franse titel: ‘Voor Wim Zaal,/ clever[?] de bril!/ Adriaan Morriën/ 15 XII ’94’.

55. PLOMP, Hans Karma Sutra. [Leerdam], Nymfaeum Pers, 2006. Garenloos. 40 p. Oplage 500 exemplaren. 1e druk.
€ 20
* Exemplaar met gesigneerde opdracht: ‘Voor Wim Zaal/ 1 + 1=1/ 1 + 1=2/ 1 + 1 =3/ Hans Plomp’.

56. POOT, H.K. Berechten aen den lezer door den dichter H.K. Poot & zijn uitgever Arnold Willis. (Met een inleiding door Aldert Witte). Utrecht, Stichting De Roos, 1957. Felrood linnen. 52 p. Kop verguld. Band en typografie Aldert Witte. Gezet uit de Van Dijck en gedrukt door Bosch en Zoon in zwart en rood op getint, handgeschept Zanders-papier in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Platten iets krom.
€ 35
* Exemplaar met mooi gekalligrafeerde, gesigneerde opdracht van de (briljante) vormgever, Aldert Witte, onder het colofon: ‘[Ex hors serie]/ Voor Wim Zaal/ 17-9-1967/ Aldert Witte’. Leeflang 42.

57. PORTEGIES ZWART, Fred Betrekkingen. Gedichten. Amsterdam, De Prom, (1998). Karton met stofomslag. 128 p. 1e druk.
€ 20
* Exemplaar met gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Voor Wim Zaal,/ vanwege oude/ ‘betrekkingen’/ en met een/ hartelijke groet./ Fred Portegies Zwart/ Nieuwendam, 15 januari 1999’.

58. PORTEGIES ZWART, Fred Kruiend ijs. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, (1990). Ingenaaid met stofomslag. 48 p. 1e druk.
€ 15
* Exemplaar met gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Voor Wim Zaal,/ in vriendschap, al/ sinds onze/ ‘jongensjaren’/ op het Leidseplein./ 1-VI-1990/ Fred Portegies Zwart’.

59. PRETER, Francis de Collectie van 5 dichtbundels, alle met gesigneerde opdracht van de auteur.
€ 25
* 1. Bitterzoet. 1982 (Met twee originele foto’s van de auteur)
2. Nachtegaalrecht. 1992.
3. Dit vroeger dat weer nu is en altijd. 2007.
4. Langs wegen en omwegen. 2011.
5. Een verre stem uit glazen droom. 2016.

60. ROGGEMAN, Willem M. Geschiedenis. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, (1996). Ingenaaid met flappen. 36 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met gesigneerde opdracht: ‘(gedrukt:) Geschiedenis (geschreven:) waarin Wim Zaal/ een belangrijke plaats/ zou moeten innemen/ In vriendschap/ Amsterdam, 27 september 1996/ Willem M Roggeman’.

61. ROLAND HOLST, A. In den verleden tijd. Amsterdam, Boelen, 1975. Ingenaaid met groen omslag. 104 p. 1e druk.
€ 60
* Met, voorin ingeplakt, een handgeschreven brief van de auteur aan ‘Zeer geachte heer Zaal’. Gesigneerd ‘A. Roland Holst’ en gedateerd ‘Bergen N.-H.-/ 12-IX-’66’. De auteur heeft geen gelegenheid om op een verzoek van Elseviers Weekblad in te gaan: ‘Door mijn recente verhuizing weer naar Bergen, zit ik ten zeerste in de rommel’. 6 regels tekst.
Herinneringen aan o.a. Achterberg, Bloem, Boutens, Ter Braak, Gorter, Leopold, Nijhoff en Du Perron.

62. ROMBOUTS, Tony Twee dichtbundels met gesigneerde opdracht aan Wim Zaal.
€ 20
* 1. Het kruis van de koningin. Oplage 100 genummerde en gesigneerde exemplaren.
2. Duo. (Met Rudy Witse). 2012. Oplage 200 genummerde en gesigneerde exemplaren.

63. RUYSLINCK, Ward Alle verhalen. Met tekeningen van Jan Vanriet. Brussel/ Amsterdam, Elsevier Manteau, 1979. Ingenaaid. Garenloos. 242 p. 1e druk.
€ 22
* Exemplaar met gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Voor Wim Zaal, die ik eens om/ de tien jaar ontmoet, maar/ met wie er dan altijd heel/ wat uit te praten valt, op/ een heerlijk-menselijke manier./ Vriendschappelijk,/ Ward/ 5.11.1980’.

64. RUYSLINCK, Ward De madonna met de buil. Brussel/ Den Haag, Manteau, (1959). Karton met stofomslag. 120 p. 1e druk.
€ 20
* Exemplaar met gesigneerde opdracht van de auteur: ‘In het zwoele Muiden,/ met een vriendschappelijke groet/ voor Wim Zaal,/ WRuyslinck/ 19/6/1971’.

65. RUYSLINCK, Ward Stille waters. Antwerpen/ Amsterdam, Manteau, (1987). Garenloos. 264 p. 1e druk.
€ 22
* Exemplaar met gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Aan mijn grote en geestige/ vriend Wim Zaal,/ (op een wankel tafeltje/ in de Brakke Grond),/ Ward/ 24.9.1987’.

66. SALOMONS, Annie De ongerepte droom. Amsterdam/ Antwerpen, Wereldbibliotheek, 1950. Linnen. 88 p. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 350 genummerde luxe-exemplaren op beter papier. Met voorin ingeplakt twee kleine correspondentiekaartjes van de auteur aan Wim Zaal uit 1965 en 1966. Op het ene kaartje belooft ze iets over Van der Meer de Walcheren en zijn dagboeken te schrijven, uit het tweede kaartje blijkt dat ze dat inderdaad gedaan heeft en dat ze blij is met de publicatie.

67. SCHIERBEEK, Bert Binnenwerk. (Met opdracht van de schrijver). Amsterdam, De Bezige Bij, 1982. Garenloos. 160 p. 1e druk.
€ 20
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Voor Wim Zaal/ vriendschappelijk/ Bert Schierbeek/ 16-11-82/ NK’.

68. SCHIERBEEK, Bert Inspraak. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1970. Garenloos. Geniet. 184 p. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met gesigneerde opdracht: ‘Voor Wim Zaal,/ in de trein/ 10.u.15 van Dordrecht/ naar Amsterdam 11.u 30 (23.u.30)/ in Leiden/ pratende en/ insprekend/ deze inspraak/ vriendschappelijk/ Bert Schierbeek/ 6-11-82’.

69. SONTROP, Theo / ROELOFSZ, Joost Het alfabet. Amsterdam, De Harmonie, (1975). Linnen met stofomslag. (56) p. Met tekeningen van Joost Roelofsz. 1e druk.
€ 50
* Met op het voorste schutblad een handgeschreven, gesigneerd kwatrijn van de auteur, die eronder schreef: ‘(negatief kwatrijn voor Wim Zaal)/ Theo Sontrop’.

70. SPELIERS, Hedwig Len de l’el. Een poëtische tocht in de Midi. (Met een Franse vertaling door Willy Devos). (Antwerpen), Manteau/ (Standaard Uitgeverij, 2009). Garenloos. 80 p. Gedrukt in een oplage van 300 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met gesigneerde opdracht: ‘Aan Wim Zaal,/ in dankbare herinnering/ (sign.)/ Oostende, herfst 2009’.

71. STALLER, Ecco Brieven uit Apeldoorn. Apeldoorn, De Schrijfmachine, 2017. Garenloos. 142 p. Gedrukt in een oplage van 50 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 20
* Exemplaar met gesigneerde opdracht van de auteur: ‘5.7.17/ voor de goede/ Wim Zaal,/ van een buitenbeentje,/ Ecco’.
Op de achterzijde van dit boek staan vier positieve aanbevelingen over de auteur, waaronder van Wim Zaal.

72. STASSAERT, Lucienne Blind vuur. Gent, Poëziecentrum, (1995). Ingenaaid. 80 p. 1e druk.
€ 15
* Exemplaar met gesigneerde opdracht: ‘Voor Wim Zaal/ van harte!/ “dit levensverhaal in verzen”/ 4/12/95/ Lucienne Stassaert’.

73. STASSAERT, Lucienne In de laai van het vuur. Camille Claudel, een verhaal in verzen. [Leuven], Uitgeverij P, (2007). Ingenaaid met flappen. 40 p. 1e druk.
€ 30
* Met voorin ingeplakt een gedicht in origineel handschrift, gesigneerd ‘Lucienne Stassaert’ en voorzien van de opdracht ‘(splinternieuw/ laatste gedicht)/ voor Wim Zaal/ 7.1.2008’.
Voorts: een originele zwart-witfoto van de auteur door Régine Ganzevoort, met een handgeschreven opdracht, ook gedateerd ‘7 januari 2008’.
En ook nog: een losse achterflap van Stassaerts eerste dichtbundel uit 1969, met de handgeschreven aantekening “Met (heel) veel dank/ voor uw hartverwarmende/ brief!// = foto (achterflap) van mijn/ eerste dichtbundel ‘Fossiel’/ in 1969…/ Lucienne Stassaert…. 1969/ 7-1-2008”.

74. STASSAERT, Lucienne Keerpunt. [Leuven], Uitgeverij P, (2009). Ingenaaid met flappen. 104 p. 1e druk.
€ 15
* Exemplaar met gesigneerde opdracht van de auteur: ‘voor mijn vriend/ Wim Zaal/ van harte/ Lucienne/ Stassaert/ 21/2/09’. Met uitnodiging voor de presentatie van de bundel bij galerie De Zwarte Panter.

75. (STASSAERT, Lucienne) Liber Amicorum Lucienne Stassaert. (Antwerpen, ColkoL, 1996). Registerband. 101 eenzijdig bedrukte bladen. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde en door de jubilaris gesigneerde exemplaren.
€ 30
* Bevat bijdragen van o.a. Wilfried Adams, marcel van maele, Leonard Nolens en Wim Zaal. Met voorin ingeplakt een handgeschreven gedicht van de dichteres, opgedragen aan Wim Zaal.

76. STASSAERT, Lucienne Nabeelden. [Leuven], Uitgeverij P, (2021). Ingenaaid met flappen. 48 p. 1e druk.
Verkocht
* Met los bijgevoegd een originele kleurenfoto van de auteur met handgeschreven opdracht: ‘Een creatief en/ gezond 2013!/ voor Wim Zaal/ Lucienne Stassaert/ 28-12-2013’.

77. STASSAERT, Lucienne Tussen water en wind. [Leuven], Uitgeverij P, (1998). Ingenaaid met flappen. 46 p. 1e druk.
€ 15
* Exemplaar met gesigneerde opdracht van de auteur: ‘voor Wim Zaal/ de koene/ Noorderling!/ van [getekend hartje]/ Lucienne/ Stassaert’.

78. (STASSAERT, Lucienne). Henri-Floris JESPERS Lucienne Stassaerts orakeltaal. Antwerpen, Jef Meert, 1999. Geniet. (40) p. Oplage 100 genummerde exemplaren.
€ 15
* Met gesigneerde opdracht van de auteur aan Wim Zaal.

79. TOMLINSON, Charles The door in the wall. Oxford/ New York, Oxford University Press, 1992. Garenloos. 64 p. 1e druk.
€ 20
* Exemplaar met gesigneerde opdracht van de auteur: ‘For/ Wim [Zaal]/ Charles Tomlinson/ April 1995’.

80. VINKENOOG, Simon Op het eerste gehoor. Amsterdam, De Beuk, (1988). Ingenaaid met stofomslag. 44 p. 1e druk.
€ 20
* Exemplaar met gesigneerde opdracht van de dichter: ‘Voor Wim Zaal/ as ever/ Simon V’.

81. VISSER, Ab De zustermoord te Binnorie, 7 oude Engelse balladen. (Utrecht, Lion, 1980). Geniet. 28 p.
€ 16
* Exemplaar met gesigneerde opdracht: ‘Voor mijn lieve en amusante/ vrienden Wim en Helmut/ van Ab/ 17-2-’81’.

82. VISSER, Ab Recitatief. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1956. Ingenaaid met omslag. 32 p. 1e druk.
€ 20
* Exemplaar met gesigneerde opdracht: ‘Ter herinnering aan een/ bijzonder vriendschappelijke/ ontmoeting met/ Wim en Helmut/ Ab/ 29 aug ’76’. Boekvink.

83. (VISSER, Ab). STRATEN, Hans van De laatste Casanova. Herinneringen aan Ab Visser. Z.p., Sjaalman pers, 1982. Ingenaaid. 32 p. Gedrukt in een oplage 200 exemplaren. 1e druk.
€ 20
* Exemplaar met gesigneerde opdracht: ‘Voor Wim en Helmut/ dit enigszins/ uitgelopen bidprentje/ Hans van Straten/ Utrecht, 2 dec. 1982’.

84. VRIES, Hendrik de Cantos Extraviados. Del Espagnol Groninguense Enrique de Vries. Zaandijk, J. Heijnis/ Norte, 1971. Geniet met stofomslag. 32 p.
Verkocht
* Exemplaar met gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Amistosamente,/ del español groninguense/ para Guillermo Zaal,/ persona de su confianza/ Hecho el tercero de Avril/ 1978/ Enrique de Vries’.

85. VRIES, Hendrik de De nacht. Apeldoorn, Dixon, 1920. Ingenaaid. 32 p. 1e druk. Rug iets verbleekt.
Verkocht
* Exemplaar met gesigneerde opdracht: ‘Van Hendrik de Vries/ aan Wim Zaal,/ 5 Maart 1959’.

86. VRIES, Theun de De gesprenkelde vogel / Verhalenomnibus. Amsterdam, Pegasus, 1969. Linnen met stofomslag. 368 p. 1e druk.
€ 22
* Exemplaar met gesigneerde opdracht: ‘Wim Zaal/ een plezierig gesprek/ onder de Westertoren!/ 1.11.’78/ Theun de Vries’.

87. WAARSENBURG, Hans van de Bergen (Met een Engelse vertaling door Peter Boreas) Banholt, (In de Bonnefant), 2014. Cahiersteek. (12) p. Met de hand gezet en gedrukt in een beperkte oplage. 1e druk. Kreukje.
€ 25
* Gesigneerd in potlood door dichter, drukker en vertaler onder het colofon. Daaronder een zeer uitgebreide, 12-regelige opdracht van de dichter aan Wim Zaal. Tweetalige uitgave.

88. WAARSENBURG, Hans van de De dorst der havensteden. Amsterdam, Meulenhoff, (1990). Ingenaaid. 56 p. 1e druk.
€ 15
* Exemplaar met handgeschreven opdracht: ‘Voor Wim Zaal/ Hans v.d. Waarsenburg/ Maastricht 20.2.1991’.

89. WAARSENBURG, Hans van de, en Ger LATASTER Beschrijvingen van het meer. (Met twee originele zeefdrukken in kleur van Ger Lataster). (Banholt, In de Bonnefant, 1997). Cahiersteek met omslag. (16) p. Met de hand gezet en gedrukt in paars en zwart in een beperkte oplage. 1e druk.
€ 60
* Onder het colofon in potlood gesigneerd door kunstenaar, dichter en drukker. Daaronder nog een uitgebreide, zevenregelige opdracht van de dichter aan Wim Zaal in inkt. Zeefdrukken op de middenpagina’s en op het omslag.

90. WIARDA, Dirk Wiarda completa. (Met, ingeplakt, vier gestempelde en gemonogrammeerde illustraties van de auteur). Amsterdam, Bert Bakker, 1978. Ingenaaid met omslag. 16 p. Gedrukt in een oplage van 500 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de auteur: ‘Voor Wim Zaal/ uit oude vriendschap/ en z’n 44ste verjaardag/ Wiarda’.
Los bijgevoegd: Originele pentekening (‘Barcelona’) op kartonnen kaartje, linksonder gesigneerd ‘dirk wiarda’. 10,5 x 14 cm. De tekening is als ansichtkaart verstuurd vanuit Spanje aan Wim Zaal, die er op de adreszijde in potlood bij schreef ‘1e week van juni 1962’. Een origineel kunstwerk van Wiarda, fraai en vroeg: de kunstenaar was toen nét 21!

91. WINKLER, Kees De twaalfde symfonie. De weg de wereld en het Al. Enkhuizen, De Stolphoeve Pers, 1983. Ingenaaid. (2), 24 p. Met de hand gezet uit de Lutetia en gedrukt in een oplage van 600 exemplaren. 1e druk.
€ 10
* Met opdrachtje van de auteur: ‘Voor Wim/ Kees’.

92. WITTE, Aldert Dagen wachten. (Boxtel), Anker Pers, 1970. Geniet. Gezet door Karel van Laar en gedrukt door Geuze in een oplage van slechts 27 genummerde exemplaren.
€ 60
* ‘Die ik zou willen zijn/ hij is gestorven/ zijn naam bestaat/ alleen nog op papier.’ Poëzie. Exemplaar met gesigneerd opdrachtje aan Wim Zaal. Dit is de eerste uitgave van de Anker Pers.


De afgelopen dagen hebben we onder meer de pagina’s Franse literatuur (enkele saillante prijsverlagingen!), 19e eeuw en Amsterdam (op Nederland per provincie) aangepast.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 20 februari 2023 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 642.037 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: