antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 1036: Tik in de kaas

Romantiek en antiromantiek, boerse jubel en onbegriepelijke avantgarde, kannibaal, spiegeldood en boekenpest, ’n giegagaaieninterwaai, misschien is deze nieuwsbrief wat heftiger dan anders, maar het wordt u met liefde voor de voeten gelegd.


1. ARMANDO Duits. Herinneringen. Amsterdam, Picaron editions, 1991. 32 x 19 cm. Losbladig in kartonnen omslag en cassette (Binderij Phoenix). 204 p. Met 16 illustraties in zeefdruk. Gedrukt door Geuze in een oplage van 180 genummerde en door Armando gesigneerde exemplaren. Deels 1e druk.
€ 300
* Dit exemplaar werd niet genummerd, maar door Armando gemerkt ‘a.p.’ (‘Artist’s Proof’). Prozafragmenten met illustraties: volumineuze, opmerkelijke uitgave.

2. BLOEM, J.C. Quiet though sad. (Luxe-exemplaar). Den Haag, A.A.M. Stols, 1946. Linnen. 20 p. Gedrukt in 1025 exemplaren. 1e druk. Plaatsnummertje op binnenzijde voorplat. Wat roest, vooral achterin.
Verkocht
* Eén van de 25 exemplaren op geschept Ingres van Van Gelder. Deze luxe-editie onderscheidt zich verder van de gewone editie door de heellinnen band met grotere belettering (zonder sterretje) op voorplat en rug. Van Dijk 689.

3. BOURBON, Louis de Het Negende Uur. (Amsterdam, Meulenhoff, 1950). De Ceder 24. Linnen met stofomslag (ontwerp Jan Vermeulen). 76 p. 1e druk. Omslag aan de randen wat versleten en met een zuurvrij teepje op de rug.
Verkocht
* Exemplaar met gesigneerde opdracht ‘Ter herinnering aan 27-II-1951’. Op die dag hield De Bourbon te Deventer voor de R.K. Volksuniversiteit een lang beapplaudiseerde voordracht over o.a. Marsman en Engelman, waarna hij uit eigen werk voorlas.
Voorin het boek is een handgeschreven, krulrijk gesigneerde brief ingeplakt op eigen briefpapier (‘Mr. Louis de Bourbon/ Hertog van Normandië’) gericht aan ‘Zeer geachte Heer [Michel] v.d. Plas’, gedateerd 30 april 1952. Over mogelijke plaatsing van verzen in een tijdschrift.
De dichter Louis de Bourbon (1907-1985), tot zijn veertigste burgemeester (o.a. van Oss) was een afstammeling van Karl Wilhelm Naundorff, die doorging voor een nakomeling van de Franse koningen. Zelf geloofde hij daarin en dat tekende zijn leven en werk.

4. BREYTENBACH, Breyten Spiegeldood. Verhalen uit Mouroir. Vertaald door Gerrit de Blaauw. Amsterdam, Meulenhoff, (1984). Ingenaaid met flappen. 152 p. 1e druk. Mooi.
€ 25
* Gesigneerd door de auteur met de datum ‘2 Juni 1984/ Amsterdam’.

5. BROEDELET, Lucie Idylle. Amsterdam, S.L. van Looy, 1898. Ingenaaid. 32 p. Op geschept papier. 1e druk. Wat verbruind. Inliggende krantenknipsels (van Wim Zaal) met resulterend enkele verbruinde pagina’s.
Verkocht
* Dit sprookjesachtige toneelstuk is de enige boekpublicatie van de oudtante van Remco Campert en de muze der Tachtigers: Lucie Broedelet (1875-1969). Zij schreef ook gedichten voor De Nieuwe Gids onder het zoetgevooisde pseudoniem Stella Violantilla.

6. (BRUGGEN (vertaling), Carry van). PRESSENSÉ, Francis de De verschrikkingen der Russische gevangenissen. Met voorwoord van Frans Coenen. Amsterdam, Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, [1913]. Geniet. VI, 42 p. 1e druk. Enkele kleine roestvlekjes, naam op titelpagina.
Verkocht
* Boeiende Amsterdamse advertenties, o.a. met afbeelding van de nieuwe Bijenkorf (‘in 1914 te openen’) en van het ‘hulpgebouw’, maar ook voor Natuurwollen Ondergoederen van Jansen & Tilanus. Voorop een mooi silhouet van een lezend paar.

7. BRUNET, Jacques-Charles Manuel du Libraire et de l’Amateur de livres, contenant: 1. Un nouveau dictionnaire bibliographique, 2. Une table en forme de catalogue raisonné. Quatrième édition originale, entièrement revue (…). 5 vols. Parijs, Silvestre, 1842-1844. 24 x 17 x 25 cm. Vijf volumineuze delen, uniform gebonden in halfmarokijn met gemarmerde platten (5 ribben, verguld). Mooie gemarmerde schutbladen. (8), xxvi, 824; (4), 788; (4), 896; (4), 836; (4), xxxii, 848 p. Koppen verguld. Gedrukt op goed papier, niet afgesneden. 4e geheel herziene druk. Randen en hoeken wat sleets, wat roest. In deel 1 het exlibris van Cornelis Kruyskamp (1911-1990), een van de belangrijkste lexicografen van Nederland (bekend van Van Dale’s woordenboek). Tevens voorzien van de handtekening van Theodorus Borret (‘Th. Borret S.T.D.’, 1812-1890), theoloog en hoogleraar archeologie.
€ 250
* Een veelomvattende handleiding voor boekenliefhebbers in het Frans met vier A-Z-delen plus een methodische tabel en overzicht van collecties. En een genot voor alle bibliografen! Met de geparafeerde opmerking van Kruyskamp ‘Qua uitvoering verre te verkiezen boven de 5e druk’. Aantrekkelijke banden.

8. BÜCH, Boudewijn Boekenpest. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1988). Linnen met stofomslag. 168 p. Geïllustreerd. Gedrukt door Drukkerij Tulp in Zwolle in een oplage van 475 exemplaren die werden gedrukt op ‘synthetisch, honderd jaar tegen zelfvernietiging bestand 110 grams wit Polyart 2-‘papier’ (Bührmann-Ubbens)’. 1e druk. Naam op schutblad (van M.H. Schenkeveld, emeritus hoogleraar Nieuwe Nederlandse Letterkunde van de Vrije Universiteit te Amsterdam).
Verkocht
* Jaarwisselingsgeschenk 1988/1989. Niet in de handel.

9. CELAN, Paul Atemwende. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1967. 112 p. 1e druk. Netjes.
Verkocht
* Poëziebundel met inliggend dossiertje van Wim Zaal, die er zelf bij schrijft: ‘meer dan de surrealistische dichters waardeer ik degenen die door het surrealisme zijn aangeraakt: het surrealisme als voorstadium, als vestibule van grote poëzie.’

10. CLAUS, Hugo 10 manieren om naar P.B.S. te kijken. (Met negen tekeningen door de auteur). Landgraaf, Herik, 1993. Ingenaaid. 24 p. Gedrukt in een oplage van 225 genummerde en door de dichter gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Zwarte Reeks 18. BHC 225.1.

11. CLAUS, Hugo Paal en perk. Gedichten van Hugo Claus bij (11) tekeningen van Corneille. Den Haag/ Antwerpen, Bert Bakker/ Daamen// De Sikkel, (1955). Ingenaaid. (28) p. 1e druk. Opvallend net exemplaar.
€ 75
* De tweede ‘r’ in de naam van de typograaf (Jurriaan Schrofer) kan haast niet per ongeluk ondersteboven gezet zijn. BHC 18.

Van links naar rechts Celan, Claus, Dante, Van Deyssel 15 en 13

12. DANTE ALIGHIERI De Goddelijke Komedie. Vertaling in terzinen door Albert Verwey. Haarlem, Tjeenk Willink, 1923. Verguld naturel kalfsleer. Inslag (binnenkanten) met guirlandes in goud, schutbladen mooi donkerblauw en rood gemarmerd. XVI, 198; (2), 196; 202 p. 1e druk. Rug verbruind, wat roestvlekjes aan de randen. Voorin plakte Wim Zaal een portret van Dante – een Roemeense postzegel uit 1965!
Verkocht
* Mooie, glad-zachte luxe uitgeversband. Honderd jaar geleden, bij verschijning, kostte deze luxe Dante maar liefst twaalf zilveren guldens.

13. DEYSSEL, Lodewijk van De kleine republiek. Amsterdam, Scheltema & Holkema’s Boekhandel, [1920]. Verguld halfleer met hoeken. (10), 418 p. Kop verguld. 2e druk. Mooi exemplaar.
Verkocht
* Dit is een van de 200 genummerde, aantrekkelijke luxe-exemplaren op Hollandsch papier en in halfleer gebonden. Deze tweede uitgave is qua tekst gewijzigd door Van Deyssel ten opzichte van de meer expliciete eerste druk van 1889. Achterin niettemin een aantal paginanummers in potlood waarmee Wim Zaal de ingehouden erotiek in de roman noteerde.

14. (DEYSSEL, Lodewijk van). (BONGER, Andries). LAMAN TRIP-DE BEAUFORT, Henriette Vondel (1587-1679). Kunst en karakter. Arnhem, Van Loghum Slaterus & Visser, 1920. 16 x 11 cm. Ingenaaid. 160 p. Met portret van Vondel. Inleiding van Lodewijk van Deyssel. 1e druk. Omslag wat verbruind.
€ 90
* Exemplaar met ingeplakt handgeschreven briefje in het handschrift van Van Deyssel: ‘de Heer/ K.J.L. Alberdingk Thijm,/ te Haarlem, verzoekt het/ hierbij gevoegde boekje, waarin hij eenige inleidende/ woorden schreef, aan u te/ mogen schenken/ 26 Juli 1920/ Weledelgeb. Heer en Mevrouw/ Bonger-van der Linden/ Aerdenhout’. Het betreft de kunstverzamelaar Andries Bonger en zijn vrouw, die in het bezit waren van een groot aantal werken van Van Gogh en van Odilon Redon, nu in het Van Gogh Museum.

15. DEYSSEL, Lodewijk van Gedenkschriften. Amsterdam, Querido, 1924. Okergeel linnen [ontwerp J.B. HEUKELOM]. (8), 292 p. Gedrukt in rood en zwart. [Oplage 1075 exemplaren]. 1e druk. Rug wat donkerder, maar een mooi monumentaal art-decoboek.
Verkocht
* Exemplaar met uitvoerige handgeschreven opdracht op de titelpagina aan de heer en mevrouw Barre-Felix, die in 1935-1936 hetzelfde huis als Van Deyssel bewoond hadden, het statige Dreef 4 in Haarlem. Cornelis Barre (of Barré, 1887-1968) was een Indisch bestuursambtenaar geweest, resident van enkele kleinere plaatsen op Oost-Java en Indo-gezind lid van de Volksraad, tot hij in 1935 met pensioen ging.

16. DEYSSEL, Lodewijk van Handgeschreven brief aan ‘Zeer geachte heer [Alfred A. Haighton]’. Gevouwen blad met opdruk ‘Haarlem/ Dreef 4′. 21,5 x 13,4 cm. Drie pagina’s beschreven. Gesigneerd ‘de uwe,/ K.J.L. Alberdingk Thijm’. Gedateerd ’27 Mei ’42’. 55 regels tekst. Perforatiegaatjes. Enkele kreukjes en vlekjes. Horizontaal gevouwen.
€ 275
* Uitvoerige brief, onthullend over de aanhankelijkheid van Lodewijk van Deyssel aan zijn geliefde literaire platform, De Nieuwe Gids, en, al of niet gespeeld, aan de eigenaar-hoofdredacteur, Alfred Haighton (1896-1943) die al twintig jaar onverbloemd fascist was geweest.
Van Deyssel betreurt dat de Nieuwe Gids binnenkort zal worden opgeheven en probeert om Haighton, als ‘feitelijk de eigenaar’ te overtuigen om er toch mee door te gaan. ‘In hoeverre de nog in het leven zijnde tijdschriften meer compleet in den geest van den tijd zijn, kan ik niet beöordeelen. Indien die tijdschriften voor een gedeelte buiten den tijdgeest zijn gebleven, en niet zijn opgeheven, blijkt daar uit, dat zulke dus ook kunnen bestaan.’ Naar aanleiding van de ‘beschikbare krachten, tot samenstelling eener andere redactie’ lijkt hij Henri Bruning (‘Brüning’) te suggereren. Van Deyssel zou ‘het noodlot, indien het over ons moet komen, zeer (…) betreuren, en wil Haighton ‘nadrukkelijk bedanken voor de aangename samenwerking waarin ik eenige jaren met u heb mogen zijn’. Hij zendt zijn beleefde en hartelijke groeten, ‘ook aan mevrouw uw echtgenote’ in de ‘verwachting van uw bezoek in de eerstvolgende maanden’.
Maar Haighton schreef bovenaan de brief met dikke vulpenletters ‘+ Beekbergen, 30 Mei 1942. Onnoodig’. Misschien omdat het tijdschrift vooralsnog bleef bestaan?
In 1942 adverteerde De Nieuwe Gids in allerlei tijdschriften (van Het Vaderland tot Storm, blad der Nederlandsche SS) veelvuldig met de leus ‘Krachtig als in Tachtig’. Het laatste nummer verscheen pas in juni 1943, nadat het in mei van dat jaar vergeefs ter overname was aangeboden in het tijdschrift De Pers (na het overlijden van Haighton in april).
Een belangrijke brief!

17. (DIJKSTRA, Johan – H.N. WERKMAN) Het boek van Trijntje Soldaats. Met prenten en initialen, in hout gesneden door Johan Dijkstra. Een woord ter inleiding van Herman Poort. Groningen, Noordhoff, (1928). 27 x 20 cm. Linnen. Onafgesneden. (16), 80 p. Gedrukt in kleuren door H.N. Werkman in een oplage van 600 exemplaren. 1e druk. Schutbladen als altijd verbruind, maar een mooi exemplaar, vrijwel zonder de gebruikelijke vlekjes.
Verkocht
* ‘Daar waren eenmaal een grootoog en een kleinoog en het waren beide neefs en het waaren ook beide boeren. en kleinoog had een koe en grootoog had veel meer koijen’…
Vormgeving en druk van Hendrik Nicolaas Werkman. Een verrukkelijk lees- en kijkboek met zijn ruige linnen en dito papier, de boerse houtsneden (deels gekleurd) en de gave elementaire sprookjes, met haast hoorbaar knauwaccent verteld door de achttiende-eeuwse huisnaaister Trijntje Wijbrands aan de kinderen van de Groningse familie Arends. Die tekenden de ‘wondervolle verhalen’ op ‘in kinderlijke woordenkeus en in kinderlijke spelling’, aldus Herman Poort in zijn inleiding. ‘Later heb ik het heerlijk-vuile boekje eens van haar mogen leenen en ik heb het (…) prachtig gevonden’. En Werkman en Dijkstra raakten onder dezelfde bekoring… en wij op onze beurt, natuurlijk!
De meeste exemplaren zijn ingenaaid in Zaans bordpapier, maar dit is mooi gebonden, met een van de houtsneden van Dijkstra verdiept opgeplakt. Cat. Hot Printing 28-g5.
Vorig jaar verscheen een nieuw boek over de sprookjes van Trijntje Soldaats met de intrigerende, maar rake titel Trilbil en Duivelsdrek, dat de geschiedenis van deze opmerkelijke volksverhalen uitvoerig en met liefde beschrijft en analyseert. Het schriftje van Gerrit Arends wordt in zijn geheel afgebeeld met de transcriptie erbij. Te koop bij de uitgever voor 19,90.

18. (DIJKSTRA, Johan) Het boek van Minne Koning. Verzameld door E.J. Huizenga-Onnekes. (Met vele prenten en initialen in hout gesneden door Johan Dijkstra). Groningen, Noordhoff, (1930). Ingenaaid. (8), 120 p. Gedrukt door H.N. Werkman in zwart en rood en met de steunkleuren rood, geel, groen en bruin in een oplage van 600 exemplaren. 1e druk. Matig exemplaar: voorblad (met grote watervlek) ligt los, binnenin ook wat vlekkig; kwetsbaar. Voorin de naam ‘H. Nagel sr.’ (1881-1956) met de datum 5 december 1936. Hendrik Nagel was de vader van Willem Nagel = J.B. Charles, en exploiteerde een puddingfabriek op Hooge der A 13, tegenover Werkmans drukkerij.
€ 125
* Het tweede deel volksvertellingen na Het boek van Trijntje Soldaats. Minne Koning was de belangrijkste verteller, maar er worden er meer genoemd in dit boek – uit Godlinze, Tjamsweer, Woltersum, Zuurdijk en andere schilderachtige plaatsen. Deze verhalen zijn meer in sappig Gronings dialect gesteld dan die van Trijntje, die tenslotte door een nette koopmanszoon werden neergepend – Gerrit Arend Arends, later een welgestelde boer en enkele jaren burgemeester van Ezinge. Cat. Hot Printing 30-g3.

19. DOUGLAS, Norman Paneros. Some Words on Aphrodisiacs and the like. Londen, Chatto & Windus, 1931. Halflinnen met mooi gedecoreerde platten en stofomslag. (8), 104 p. Kop verguld. Niet afgesneden. Gedrukt in een oplage van 650 genummerde exemplaren, waarvan 600 te koop. Tweede editie (eerste: Giuseppe Orioli, 1930). Stofomslag wat verbruind en versleten aan de randen en op de gebruikelijke punten. Sporen van een exlibris.
€ 225
* Nr. 617/ 650, met gesigneerde opdracht door Norman Douglas aan ‘his old friend/ W.H.D. Rouse’, gedateerd mei 1935. Rouse (1863-1950) was een bekende, effectieve leraar, rector van The Perse School en een van de oprichters van de Loeb Classical Library. Leuk boek over liefdesmiddelen met portret van de auteur als kleuter in meisjeskleren.

20. EEDEN, Frederik van / LONDON, Jaap Het godshuis in de lichtstad. Met ontwerp-teekeningen van J. London. Amsterdam, Versluys, 1921. Versierd linnen. (4), 76, (30) p. Met 15 platen op kunstdrukpapier naar tekeningen van London, vele uitklapbaar. 1e druk. Rug wat verkleurd. Binnenin wat roest.
€ 30
* Utopische plannen van Van Eeden met uitwerking door de (Nederlandse) architect London, die onder meer de gemeentehuizen van Wijk aan Zee en Halfweg ontwierp plus een aantal fabrieken in Maastricht.

21. (ELSSCHOT, Willem). REIJT, Vic van de Bustrip naar Elsschot. Een reisverslag. Utrecht/Bunnik, Sjaalmanpers, (1985). Ingenaaid met omslag. 16 p. Gedrukt op Conqueror Bond in een oplage van 115 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Mooi reisverslag over het aanbieden van Aarts’ Letterkundige Almanak aan Walter de Ridder, de zoon van Willem Elsschot. Sjaalmancahiers 8.
Inliggend: diverse knipsels.

22. FIERENS, Andy Nooit worden wij ergens uitgenodigd. Z.P., De Vlaamse Maat, (2011). Cahiersteek. Met de hand gezet en gedrukt door Dick Wessels in een oplage van ‘150 à 175 exemplaren’. 1e druk.
€ 20
* Dit is nummer 138, gesigneerd door de auteur. Opvallende typografie.

23. FONTAINE VERWEY, H. de la Voor de ware boekenvriend. Maastricht, (Stichting Beeldende Kunst Tentoonstellingen), 1958. 26,5 x 20 cm. Geniet. Met de hand gezet [uit de letter Firenze] en gedrukt [door J.W. Veltman] in blauwgroen en zwart op Eenhoorn-papier van Van Gelder. 1e druk. Mooi en gaaf.
Verkocht
* ‘Jubileum-Tentoonstelling van Jozef Willem Veltman bij gelegenheid van zijn zestigste verjaardag in de Kunstzalen Dejong-Bergers, Grote Staat, van 5 tot 20 Juli 1958’.
Los inliggend een (opgeplakt) origineel exlibris van Herman de la Fontaine Verwey, mooi zinnebeeldig, rond, naar ontwerp van S.H. de Roos.

Isa, de formidabele weduwe van Herman de la Fontaine Verwey, is vorige week overleden.
We hebben nog wel twee andere, wat minder mooie exemplaren van dit boek, een met allerlei drukwerken met betrekking tot J.W. Veltman afkomstig van Jef Notermans (met een briefkaart van Notermans) voor € 40 en een minder mooi exemplaar zonder toevoegingen voor € 25.

24. HELMAN, Albert De stille plantage. (Met een originele ets door Dick Stolwijk). Den Haag, Nijgh & Van Ditmar, (1980). Linnen. In cassette. (28), 258 p. Gedrukt in een oplage van 500 genummerde en door Helman gesigneerde exemplaren. Mooi exemplaar.
Verkocht
* Met een uitvoerig, speciaal voor deze luxe-editie geschreven voorwoord (‘terugblik’) van de auteur. De ets laat een fijngetekend fantasie-oerwoud zien.

25. HERMANS, W.F. Damokleen pimeä huone. (Suomentanut Aune Tunkelo). Porvoo/ Helsinki, Werner Söderström (1963). Linnen met stofomslag (omslagontwerp Oiva Fyrqvist). 340 p. 1e druk. Omslag aan de randen iets versleten.
Verkocht
* Finse vertaling van De donkere kamer van Damocles. JS 186.

26. HERMANS, W.F. Koningin Eenoog. Amsterdam, De Bezige Bij, 1986. Linnen! (160) p. Rijk geïllustreerd. 1e druk.
Verkocht
* Luxe-exemplaar in linnen! Waarschijnlijk werden er slechts dertig exemplaren in linnen gebonden, die niet in de handel gebracht werden. Bovendien met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘voor de heer E. Nagel,/ vriendelijke groeten van/ W.F. Hermans/ Parijs, 22 dec. ’86’.
Ernst Nagel was hoofd productie bij De Bezige Bij. JS 390. WFH 66.01.

27. (INCUNABLE). FERRARIENSIS, Johannes Liber noviter editus. De celesti vita. In quo infrascripta continentur. In primis. De natura Anime rationalis. De immortalitate Anime. De inferno et cruciatu Anime. De paradyso et felicitate Anime. (Also known as De Coelesti vita et de animarum immortalitate).
Venice, Matteo Capcasa of Parma (di Codeca), for Girolamo Biondo, 19 December, 1494. 30,5 x 21,8 cm. Leather-backed boards of the early 19th century, with a title label, a bit worn at the edges. Flyleaves of thin blue Dutch paper with watermark ‘J. Honig & Zoonen’.
Title printed in red, with a phoenix printer’s mark also in red. With printed decorated initials in woodcut and metalcut. Printed dedication to Borso d’Este, Marquess of Ferrara. 72 leaves executed in a regular Roman type.
A bookplate of Thomas South and one of the Bibliotheca Philosophica Hermetica (Ritman). Name of ‘A.J. & M. Atwood’ in ink on first flyleaf. Handwritten notes on title page and flyleaves, a.o. “Coll. compl./ B. Quaritch”. Binding a bit worn and soiled. Inkstain on lower cover. Bookworm hole on title (in blank space).
€ 3500


* Broad-margined theological work about Heaven and the immoraliy of the Spirit by the Minorite friar John of Ferrara, edited by Antonio de Cauchorio, (Medicinae Doctor), and printed by Matteo Capcasa for ‘Hieronymo blongio’ according to the colophon. With large metalcut initial ‘N’ and 3 large woodcut initials (B, C, and M) plus numerous nice smaller woodcut or metalcut initials. Attractive early title page printed in red with a list of the subjects contained in this book, adorned with a phoenix. Three Tabulae Capitulorum and a Registrum. Goff J313. IDL 2726. ISTC ij00313000.

28. JARRY, Alfred Ubu Roi. Drame en cinq actes d’après les éditions publiées du vivant de l’auteur et les documents icono-biobibliographiques qui s’y rapportent. Préface de Jean Saltas. Parijs, Fasquelle Editeurs, [1955]. Ingenaaid. 192 p. 58e uitgave. Deels wat verbruind. Voorin de handtekening van Wim Zaal, en met inliggend mapje documentatie over Jarry.
€ 25
* Populaire uitgave. Het jaartal vindt men achterin.

29. JARRY, Alfred Ubu Roi. Drame en cinq Actes en prose, Restitué en son intégrité tel qu’il a été représenté par les marionettes du Théâtre des Phynances en 1888. (Met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Jarry aan Frans Erens). Parijs, Éditions du Mercure de France, 1896. Ingenaaid. 176 (8) p. 1e druk. Matig exemplaar: rug beschadigd en gebroken, achterzijde omslag los, voorzijde omslag gevlekt. Brekelijk en verbruind, maar wel helemaal compleet.
€ 1950
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Frans Erens: ‘Exemplaire offert à Frans Erens/ A Jarry’.
De echte eerste druk van de absurde wereldklassieker Ubu Roi, ‘Achevé d’imprimer le 11 Juin 1896 avec les caractères du Perhinderion’, voorzien van twee gedrukte tekeningen van Monsieur Ubu door Jarry en compleet met het katerntje achterin ‘Catalogue des publications du Mercure de France’ op ander papier.
Zie voor dit exemplaar het tweede illustratiekatern van Frans Erens, Vervlogen jaren (Amsterdam 1989; Privé-domein 154).

30. [KINKER, Johannes?] Eerstelingen. Utrecht, Wede. S. de Waal en Zoon, 1788. Karton met fraai modern marmertje (zie plaatje). (8), 80 p. Gegraveerde titel van H. Vinkeles. 1e druk. Naam voorin: ‘W.S. Wenink/ No. 67’. Met notitities onder het voorschutblad en op de titelpagina over het auteurschap, dat vrij algemeen aan Johannes Kinker wordt toegeschreven. Maar met inliggend papiertje van Wim Zaal, waarin hij drie redenen aangeeft dat Kinker niet de auteur kan zijn geweest.
Verkocht
* Mooi uitgevoerde poëziebundel met titels als ‘De nacht’, ‘Het onweder’, ‘Jeannette’s schoon’, ‘De jonge moeder’.

31. KISTEMAECKERS fils, Henry Handgeschreven correspondentiekaart aan ‘Mon cher confrère’, gesigneerd. Stevige kaart, 8 x 12 cm. Gedateerd ‘Parijs, 31 maart 98’. In het Frans. Klein strookje lijm aan de achterkant. Uitstekende staat.
€ 30
* Hij vraagt zijn collega naar het resultaat van zijn onderhandelingen met de Britse uitgever (Thomas Fisher) Unwin. Kistemaeckers (1872-1938) was een productief Belgisch toneelschrijver die succes had in Frankrijk. Sommige van zijn toneelstukken werden ook in Groot-Brittannië geproduceerd.

32. KLOOS, Willem Verzen I, II en III. Amsterdam, Versluys, 1902, 1902, 1913. Origineel heelperkament [deel 1 en 2] en origineel halflinnen [deel 3]. Resp. 2e, 1e en 1e druk. Nette exemplaren. Deel 1 met wat potloodnotities van Wim Zaal. Deel 3 met wat vlekjes op de band.
Verkocht

33. (KLOOS, Willem). DIJK, Is. van De Heer Willem Kloos en de “Exacte Waarheid”. Haarlem, Tjeenk Willink & Zoon, 1910. Geniet. 24 p. 1e druk. Wat slijtage.
€ 20
* Puntsgewijze weerlegging van de kritiek van Willem Kloos op Van Dijks vertaling van De navolging van Christus van Thomas à Kempis.

34. KLOOS-REYNEKE VAN STUWE, Jeanne De waarheid. Den Haag, Drukkerij ‘De Atlas’, [1950]. Ingenaaid (omslag van krantenpapier, zeer teer). 204 p. 1e druk. Achterzijde ontbreekt.
Verkocht
* ‘Ik heb geleden’. Apologie en zelfrechtvaardiging van de weduwe Kloos, onder meer uitgebreid over Alfred A. Haighton.

35. LANOYE e.a., Tom ‘Kultureel Konvent R.U.G. presenteert Happening’. (Flyer). Tweezijdig bedrukte plano met illustraties. 15,4 x 21,5 cm.
€ 30
* Flyer voor een belangrijke gebeurtenis op donderdag 26 april 1984 in Kunstencentrum Vooruit te Gent: Tom Lanoye treedt op, Kamagurka and the New Primitives stellen hun nieuwe L.P. voor en twee videoshows. ‘Rock for jobs!’. Gesigneerd door Tom Lanoye met de datering ‘10.03.2019’. Een vroeg efemeer drukwerkje!

36. (LOOY, Jac. van). PIT, M.A. (samensteller) Bibliographie van het werk van Jac. van Looy 1886-1925. Maastricht, Boosten & Stols, 1926. Geniet. Niet afgesneden. (2), 26 p. Gedrukt in 75 genummerde exemplaren, waarvan 50 in de handel. 1e druk. Roestvlekjes.
€ 25
* Gedetailleerde beschrijvingen. Overdruk uit De Witte Mier. Van Dijk 91.

37. MAELE, Marcel van Ik ben een kannibaal. Brussel, eigen beheer, [1961]. Geniet. 40 p. Gedrukt in een oplage van 250 genummerde exemplaren.1e druk. Omslag verkleurd en wat gevlekt.
€ 22

38. MAELE, Marcel van Met de hand geschreven. (Antwerpen, Paradox Pers, 1998). Ingenaaid met stofomslag. Gedrukt in facsimile van het handschrift in een oplage van 125 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Bijgevoegd: DVD van de film ‘Nee, ik speel niet mee!’, over leven en werk van Marcel van Maele.

39. MINCO, Marga (Affiche met autobiografische fragmenten en foto’s). Den Haag, Bert Bakker, [1969]. 40 x 34 cm. Eenzijdig bedrukt in zwartwit. Ontwerp Rudo Hartman. Driemaal gevouwen.
€ 25
* Leuke reclame-affiche.


40. MINNE, Richard
Verzameld werk. (Luxe-exemplaar) Amsterdam, Van Oorschot, 2006. Verguld heelleder met Minnes handtekening in preegdruk op voorplat (Binderij Van Waarden). 368 p. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de tien luxe-exemplaren die in leer werden gebonden.

41. PERRON, E. du (Als:) Duco PERKENS Bij Gebrek aan Ernst. Zijnde de volledige werken van Duco Perkens. Uitgegeven door E. du Perron. Omslagtekening en frontispieces van C.A. Willink. Brussel, Simonson, 1926 [overplakt: ‘Bij W.N. Dinger te Bussum’]. Ingenaaid. 184 p. Gedrukt in een oplage van 500 genummerde exemplaren. 1e druk. Net en onbeschadigd.
€ 100
* Eksperimentele poëzie, toneel en proza. Met idem tekeningen van Carel Willink, een mooi modernistisch boekje. Batten/ Stols 6 en 32.

42. PETRONIO, Arthur La Revue du Feu. Nr. 1. Nov. 1919. Directeur-Fondateur Arthur Petronio. Amsterdam, Arthur Petronio, 1919. 31 x 23 cm. Geniet. 20 p. Met ingeplakte prenten van Valentyn van Uytvanck en Piet van Wijngaerdt. 1e druk. De beide hors-textes ontbreken (van Le Fauconnier en Van Uytvanck). Gedrukt in groen op lichtgroen papier. Omslag doormidden en versleten.
Verkocht
* Notitie in potlood voorop, mogelijk van Petronio (die pas in 1983 overleed): ‘Voor Frits/ 1956/ 37 ans après!/ Je vrouw was nog geen twee/ maanden oud!’ Een belangrijk tijdschrift, het enige met futuristische inslag in Nederland. Bijdragen van o.a. René Arcos, Alfredo Casella, Paul Colin, J.K. Rensburg, Erich Wichman en Jan Wils. Helaas niet compleet en in slechte staat.

43. RIMBAUD, Arthur Negen keer de dronken boot van Rimbaud. Naar een idee van Maarten Asscher, gestimuleerd door Laurens Vancrevel, en verzameld door Bart Rensink. (Amsterdam, Sjolsea, 2005). Ringband. (3), 55 p. 1e druk. Keurig.
Verkocht
* Vertalingen van J. Slauerhoff, Jef Last, Bert Decorte, J.P. Guépin, Joris Diels, Laurens Vancrevel, Paul Claes en Theun de Vries. Met aantekeningen.

44. SAND, George Galerie des femmes de George Sand. Collection de 24 magnifiques portraits gravés sur acier par H. Robinson, d’après les tableaux de Madame Geefs [e.a.]. Avec un texte par Le bibliophile Jacob. Illustré de vignettes (…). Brussel, Société Belge de Librairie Hauman & Cie., 1843. 26 x 17 cm. Contemporain verguld halfleer met in blinddruk gestempelde linnen platten. (4), XVI, 174 p. Alle sneden verguld. Met 24 staalgravures, beschermd met een vloeiblaadje. 1e druk. Wat vlekjes, ouderdomssporen en slijtage, maar toch een mooi voorbeeld van een typisch 1840-er jarenboek. Klein heraldisch exlibris.
€ 95
* Zeer verfijnde, inderdaad magnifieke portretten in subtiele zwart- en arceertonen, en ook de natuurvignetten mogen er zijn, een hyperromantisch boek!

45. SHAKESPEARE, William Shakspere’s sonnetten. Vertaald door Dr. L.A.J. Burgersdijk. Utrecht, J.L. Beijers, 1879. Versierd contemporain halfleer met gewolkte platten (fraaie privéband). XX, 196 p. 1e druk. Wat slijtagesporen en binnenin wat roest.
Verkocht
* Met op het schutblad een handgeschreven opdracht in het Latijn van de vertaler Leendert Burgersdijk: ‘Mehlero suo’, letterlijk ‘Aan zijn Mehler’. Het betreft hier de hoogst productieve classicus Eugen Mehler (1826-1896), naamgever van ‘de Mehler’ ofwel Mehlers’ woordenboek op de gedichten van Homerus, dat tot 1972 herdrukt werd. Burgersdijk en Mehler studeerden in dezelfde jaren in Leiden en werden er goede vrienden. Burgersdijk (1828-1900) was bioloog, maar tevens een polyglot en universeel geleerde (én een goed schaker, schaatser, biljarter, ruiter en tekenaar!) en werd door een hoogleraar ‘de beste Latinist te lande’ genoemd.
Dit is een belangrijke uitgave, de eerste Nederlandse vertaling van Shakespeare’s sonnetten, met een uitgebreide inleiding én een uitgebreid notenapparaat van de vertaler. Bovendien een aantrekkelijke priveband, die Burgersdijk wellicht heeft laten maken: hij schreef zijn opdracht immers op het schutblad, niet verderop in het boek zelf.

46. SIMONS, Ida Een dwaze maagd. Den Haag, Stols/Barth, (1959). Linnen. 200 p. 1e druk. Rug verkleurd. Naam van Wim Zaal op schutblad. Papier heeft wat roest.
€ 50
* Met ingeplakte handtekening van de schrijfster, ‘Ida Simons-Rosenheimer’ (1911-1960). Met inliggend dossier van Wim Zaal, o.a. een uitvoerig krantenartikel uit 2014. Cultboek.

47. SONTROP, Theo Marmerkijker. Met tekeningen van Paul de Lussanet. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1971. Linnen met stofomslag. 48 p. Gedrukt in een oplage van 150 exemplaren, waarvan 100 genummerd en gesigneerd door dichter en kunstenaar.
€ 25
* ‘Gezwinde dame die uw rad bepotelt’. Dit is blijkens het colofon een recensieexemplaar – ongenummerd en niet gesigneerd. Het is afkomstig van Elsevier-recensent Wim Zaal.

48. (STOLS). PANNEKOEK jr., G.H. De herleving van de Nederlandsche boekdrukkunst sedert 1910. Maastricht, Boosten & Stols, 1925. Ingenaaid. 52 p. Gezet uit de Erasmus-Mediaeval en gedrukt in rood en zwart in 380 genummerde exemplaren. 1e druk. Rugje verbruind. Scheurtje in voorzijde omslag, achterin ezelsoortjes en vage vlekjes.
€ 25
* Beschouwingen met catalogus, waarin ook uitvoerige beschrijvingen van prospectussen zijn opgenomen, zeer nuttig. Veel over de tussen 1910 en 1925 tot stand gekomen nieuwe letters en over de bibliofiele reeksen. Een van 350 exemplaren op Engels papier. Van Dijk 53.

49. (VENETIË). MAURRAS, Charles Les amants de Venise. George Sand et A. de Musset. Édition décorée de bois originaux gravés par Constant le Breton. Parijs, Georges Crès, 1924. Heelmarokijn met vergulde kaders, de rug rijk verguld, met vijf ribben (Flammarion-binderij). Gemarmerde schutbladen en meerkleurig leeslint. Kop verguld. (4), 388 p. Gedrukt in 1972 genummerde exemplaren van 1972. Frontispice-houtsnede in sfeervolle kleur. Met grotere en kleinere vignetten. Herdruk (eerste uitgave: 1902). Enkele onbeduidende gebruikssporen op de rug.
€ 75
* Een van 1850 exemplaren op papier vélin de Rives. Aantrekkelijk boek met vignetten van Venetië. Zeldzaam in heelleer. Maurras betreurt – als romantiekhater – de klassieke liefdesrelatie tussen Sand en Musset. Een controversieel boek.

50. (VORDEMBERGE GILDEWART). ARP e.a. Vordemberge-Gildewart. [Hagen], (Karl-Ernst-Osthausmuseum, 1957). Ingenaaid. 36 p. Geïllustreerd.
€ 45
* Exemplaar met gemonogrammeerde, moeilijk leesbare opdracht van de kunstenaar: ‘für (onleesbaar) + (onleesbaar)/ herzlich/ vg/ febr./marz 1957’.

51. (WAGNER). HUBBARD, Elbert Little Journeys to the Homes of Great Musicians: Richard WAGNER. Done into print by the Roycrofters at their Shop, which is in East Aurora, New York, U.S.A., A.D. 1901. East Aurora, Roycrofters, 1901. Gebonden in suède met titel in goud. Lichtbruine zijden schutbladen. (12), 32 p. Gedrukt en met de hand verlucht op papier met watermerk Roycroft in 940 genummerde exemplaren, gesigneerd door schrijver (en uitgever) Elbert Hubbard. Titelpagina, kopvignet en alle initialen met de hand gekleurd, evenals de titelpagina. Heel geringe gebruikssporen, maar in prima conditie, ondanks de tere constructie van het boek.
€ 65
* Vroege Roycroft-uitgaven konden tegen betaling voorzien worden van met de hand gekleurde initialen en vignetten. Dit boek over Richard Wagner is subtiel handgekleurd. McKenna 69.

52. (WINKLER PRINS, A.). BRINK, Jan ten Uit Nederland’s Letterschat. Comische en humoristische fragmenten verzameld en van eene inleiding voorzien. Amsterdam, Jan Leendertz & Zoon, 1893. Twee delen in één band. Verguld linnen. 220; 264 p. 1e druk. Iets schuingelezen, maar een mooi boek.
€ 150
* Met handgeschreven verjaarsgedicht (16 regels) van Anthony Winkler Prins (1817-1908), ja, dé Winkler Prins, bestemd voor zijn zoon Vincent voor diens 34ste verjaardag op 19 mei 1897!

53. WOLFF-BEKKER, Elizabeth, en Agatha DEKEN Gedichten en liedjes voor het vaderland; benevens eene aanspraak aan het Bataafsche volk. Den Haag, Isaac van Cleef, 1798. Eenvoudig later halflinnen. (6), XXVIII, 266 p. 1e druk. Van buiten saai, van binnen netjes.
Verkocht
* Veel politieke verzen in deze bundel, die gepubliceerd werden toen Wolff en Deken na negen jaar Frankrijk teruggekomen waren naar Nederland, en eerst in Ossendrecht verbleven alvorens zij naar Den Haag verhuisden.

54. YPMA, Jo Tik in de kaas. (Overdruk van haar bijdrage aan het Groot Boerenboek, 1937). [Nijkerk, Callenbach, 1937]. Geniet in onbedrukt rood omslag. (18) p. genummerd 143-156 plus vier pagina’s fotografie. Wat verkleuring en roest.
Verkocht
* Met handgeschreven opdracht van de schrijfster (1908-1986), ‘Voor Hansi./ Ik geloof in de gemeenschap/ der heiligen/ 2 Dec 36/ JoYpma’. Jo Ypma was een eigenzinnige schrijfster die meestal bij de streekromancières gerekend wordt, maar ze was recalcitrant van aard en zette zich af tegen de donkere druk en de orthodoxie. ‘Tik in de kaas’ betekent het optreden van een noodlottige bacterie bij het maken van kaas, zoiets als vogelgriep.
Mét een mooi gedrukte huwelijksaankondiging van Jo Ypma en haar aanstaande, Karel van Dorp (1900-1961), die op 28 december 1940 gingen trouwen in de Geref. Kerk te Haastrecht.
Jo en Karel gingen in de oorlog in het verzet. Karel kwam daardoor in het concentratiekamp in Vught en Amersfoort terecht en stierf vóór zijn tijd als gevolg van de geestelijke en lichamelijke ontberingen.

55. ZETTERNAM, Eugeen Mijnheer Luchtervelde. Een fragment. (Met een nawoord van Clemens Hoevenaars). (Amsterdam), Clemens Hoevenaars/ Erik Schots, 1999. 15,4 x 10,6 cm. Ingenaaid met verguld kunstleren omslag (Erik Schots). (2), 46 p. Gedrukt in een oplage van 60 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 25
* Een van de 25 Arabisch genummerde exemplaren de andere 35 waren bestemd voor leden van Het Beschreven Blad. Zetternam is het pseudoniem van de jonggestorven romancier en polemist Joost Jozef Diricksens (1826-1855).

Zoals altijd kunt u de plaatjes vergroten door ze aan te klikken…

 

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 1 maart 2023 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.735 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: