antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 1039: Bloemtjens

Een lustige nieuwsbrief in bonte kwispeling, van een tragisch bruin hondje, een eigenwijs eendje, een kleurige onbekende, een spinpotige baobab, een nerveuze woede, tucht en orde, een boerinnetje op klompen, een klotsende zee in het Hongaars, en met het schier onbereikbare: persoonlijke opdrachten!


1. AAFJES, Bertus Maria Sibylla Merian. (Amsterdam, Meulenhoff, 1946). Ingenaaid. 32 p. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 125 gesigneerde exemplaren op Hollandsch. Tiende deel uit de reeks De Ceder.

2. APPEL, Karel De kleurige onbekende. Gedichten en tekeningen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1986. Ingenaaid. 296 p. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 175
* Exemplaar met gesigneerde opdracht aan een medewerker van De Bezige Bij en diens echtgenote: ‘Voor/ Liesbeth +/ Ernst/ van/ Karel./ k. appel/ 22 oct ’86’.

3. (ARMANDO) Armando schilder-schrijver. Met bijdragen van Jan G. Elburg, R.L.K. Fokkema, Peter de Ruiter, Louis Ferron, Frank Gribling, Saskia Bos, Chris Will. (Weesp, De Haan, 1985). 26,5 x 21 cm. Garenloos met flappen. 136 p. Geïllustreerd. 1e druk. Vaag vlekje onderaan omslag.
€ 150
* Met intrigerende gesigneerde opdracht aan Ernst Nagel, hoofd productie van De Bezige Bij: ‘voor ernst,/ vanwege het een en ander/, hetgeen, naar ik hoop, vervolgd zal worden/ (handt.)/ 5-10-85/en wel degelijk ook (in ruime mate)/ voor Liesbeth’ (Nagels echtgenote).

4. AUGUSTIN, Niels de dualist. Amsterdam, decipi [= eigen beheer]. Jrg. 1, afl. 1-2 (1947-1948). Geniet. (Oplage 100 exemplaren (afl. 1).) Compleet. Omslag deels verkleurd. Met gedrukt briefje, waarin dank wordt gezegd voor abonnementsopgave.
€ 150
* Ondergronds periodiekje van Augustin, die wel meer tijdschriften zou bemannen. Quasi-advertenties (‘uitgever zoekt contact met jury van letterkundige prijsvraag i.v.m. lopende rekeningen van eventueel winnaar’) tussen prozaïsche en poëtische bijdragen van Augustin zelf, maar ook van Simon Vinkenoog, alias Victor Simonsz, met een vroege recensie van De Avonden en erotische gedichten.
Bijgevoegd: Getypte brief aan ‘Beste Kees [Lekkerkerker]’. 29,3 x 22,1 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘N. Augustin’ en gedateerd ‘Amsterdam, 23 Febr. 1947’. 5 regels tekst. Met envelop. Augustin schrijft in haast: ‘De belangstelling voor de dualist stijgt, al kan ik er zelf voorlopig weinig aan doen’.
Voorts: Handgeschreven brief aan ‘Beste Kees [Lekkerkerker]’. 14,7 x 20,7 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Niels’ en gedateerd [door ontvanger] ‘3-3-’48’. 17 regels tekst. Met envelop. Interessante brief van een zieke Augustin (‘schrijf dit in bed’) over literatuur: ‘Ik werk op het ogenblik aan een roman in briefvorm, waarin ook jij en enige anderen een rol spelen’. Over zijn eigen tijdschrift: ‘De dualist zal ik misschien om financiële redenen moeten opgeven. Van Jef Last ontving ik een gedichtje over de avonden’.

5. BAYRAKDAR, Faraj Pour Faraj Bayrakdar. Parijs, Comité international contre la répression, 1999. Mapje met ca. 50 losse bladen getint papier waarop poëzie en kunst is afgedrukt. Bijdragen van 55 dichters en kunstenaars, onder anderen Yves Bonnefoy, Christian Hemeryck, Christoph Meckel en Wim Zaal, voor de Syrische dichter Faraj Bayrakdar. Gedrukt in 500 exemplaren. 1e druk. Mooi. Inliggend een dossier van Wim Zaal met o.a. een originele foto van Bayrakdar.
Verkocht
* Faraj Bayrakdar (geb. Homs, 1951) zat 14 jaar in een gevangenis van Assad in Syrië; een jaar na de totstandkoming van deze uitgave werd hij vrijgelaten. Met ‘Aux poètes’, een kort Franstalig gedicht van Wim Zaal. Volgens Worldcat is deze uitgave niet in Nederlandse of Belgische bibliotheken, alléén een exemplaar in Harvard.

6. [BEETS, Nicolaas] Guy de Vlaming. Een verhaal. Amsterdam, Erven F. Bohn, 1837. Halflinnen met gedrukt titelschildje. (10), 112 p. Titelpagina in diepdruk. 1e druk. Band iets gevlekt, titelpagina met watervlek. Voorin de naam van een vroegere eigenaar: ‘G.v. Limburg Stirum Noordwijk’ plus een gedrukt etiketje met dezelfde naam.
€ 65
* Het lange, middeleeuws-romantische gedicht Guy de Vlaming, dat deels speelt op het kasteel Groot Poelgeest bij Koudekerk-aan-de-Rijn, was een van de eerste boeken van Nicolaas Beets (1814-1903). Het verscheen anoniem. De titelprent met de ruïne van het kasteel was ontworpen door Beets zelf en op de etsplaat overgebracht door Henricus Wilhelmus Couwenberg (1814-1845).
Van Guy de Vlaming bestaan twee versies. In de door Beets aan zijn relaties ten geschenke gegeven exemplaren (de privé-editie) zijn de verzen 95-107 opgenomen, waarin Beets zijn voorgeslacht ten tonele voert als personen in het dramatische ‘verhaal’. In deze publieke versie zijn die regels weggelaten en vervangen door streepjes: ‘- – – -‘.
De voorbezitter was Wigbold Albert Willem van der Does graaf van Limburg Stirum Noordwijk (1786-1855), o.a. lid van Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland.

7. (BILDERDIJK, Willem) Bloemtjens. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1785. Contemporain halfleer met gestippelmarmerde platten (beschadigd). (8), 136 p. Door de tekst heen 24 gegraveerde vignetten. Niet afgesneden. Met gegraveerde vignetten ontworpen door Willem Bilderdijk zelf. En het 228 jaar oude leeslint is bewaard gebleven. 1e druk. Voorkneep deels opengescheurd.
Verkocht
* Anoniem gepubliceerde bundel liefdesgedichten vol minnekozing van de nog jeugdige Willem Bilderdijk (1756-1831), met veel aanvallige, door hemzelf gemaakte vignetten bij de ‘veldkout’, waarmee wellicht de pastorale is bedoeld.

8. (BORN, Adolf). WERUMEUS BUNING, J.W.F. Maria Lecina. Een lied in honderd verzen met een zangwijs. (Met twee originele genummerde en gesigneerde litho’s door Adolf Born). Dodewaard/ Baarn, Atelier De Distelkamp/ Arethusa Pers Herber Blokland, (1998). Ingenaaid met stofomslag. 32 x 23 cm. Gedrukt in een oplage van 76 genummerde exemplaren.
€ 125
* Arethusa 123.

9. (BROWN DOG AFFAIR). WATSON, William Handgeschreven, gesigneerde brief van de dichter William Watson aan de vivisectie-bestrijder Stephen Coleridge, gedateerd ‘Sept. 8, 1903’. Gevouwen blad schrijfpapier met gedrukt adres ’11, Caledonian Place, Clifton, Bristol’. 17,8 x 11,4 cm. 34 regels. Horizontaal gevouwen. Hoekjes wat versleten.
€ 100
* William Watson (1858-1935) was een beroemde Britse dichter (tot 1914, toen het vergeten inzette). Hij laat Coleridge weten dat hij blij is met het geschenk, een bundel gedichten ‘enhanced by your autograph & the much too flattering inscription’. ‘I am sure no one deserves a rest more than you’. Dat was omdat de dichter, de advocaat Stephen Coleridge, secretaris van de National Anti-Vivisection Society (‘N.A.-V. Soc.’ in deze brief), het op zich had genomen om een arts, William Bayliss, strafrechtelijk te vervolgen wegens wreedheid tegen een bruine hond die levend werd ontleed voor een medisch experiment, en nog lang moest blijven leven om te worden bestudeerd voor vivisectie-experimenten.

Stephen Coleridge was een zoon van John Duke Coleridge, voormalig Lord Chief Justice van Engeland, en achterkleinzoon van de beroemde dichter Samuel Taylor Coleridge. Enkele maanden nadat deze brief was verzonden, begon het proces – dus veel rust zou er helaas niet zijn voor Coleridge, die uiteindelijk werd veroordeeld tot het betalen van maar liefst 5000 pond (zo’n honderdduizend euro) aan Bayliss wegens smaad. Watson had geprobeerd om de Daily News erbij te betrekken, maar dat lukte hem niet. William Watson was een van de vele auteurs die hun steun betuigden voor de acties tegen vivisectie, en tegen het hardvochtige optreden van de aanwezige geneeskundestudenten. Voor de bruine hond werd in 1906 een monument in brons opgericht in een park in Battersea, Londen (met dramatische nageschiedenis).

10. BUDDINGH’, C. Het houdt op met zachtjes regenen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1976. Linnen met stofomslag. Gedrukt in een oplage van 75 genummerde en gesigneerde exemplaren. 2e druk.
€ 75
* Nr. 12 van de oplage, met onder het gesigneerde colofon een opdrachtje van de auteur ‘voor Liesbeth [Nagel]/ van Kees’. Merkwaardig, een tweede druk als luxe-editie! De eerste druk verscheen (waarschijnlijk tegelijk met deze bibliofiele uitgave) als armzalig paperbackje.

11. CLAUS, Hugo Mijn honderd gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1986. Verguld groen halfmarokijn (Binderij Phoenix). 164 p. 1e druk.
€ 200
* Eén van de weinige luxe-exemplaren, door meester-boekbinder David Simaleavich fraai gebonden in groen halfmarokijn. Vreemd genoeg verschenen ze zonder aangepast colofon. BHC 157.1.B.

12. CLAUS, Hugo Sonnetten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1987. Halfmarokijn met vergulde lijnen (Binderij Van Waarden). 40 p. Gedrukt in een oplage van 500 genummerde exemplaren. [2e druk].
€ 400
* Eén van de 25 luxe-exemplaren, gebonden in halfmarokijn en bestemd voor auteur en uitgever. Dit exemplaar is door Claus gesigneerd onder het colofon en door hem gemarkeerd ‘H.S.’ Jaarwisselingsgeschenk 1986/1987. Niet in de handel. BHC 156.2.B.

13. COHEN, Fré Kwekje Snater, het eigenwijze eendje. [Rotterdam, Gebr. Spanjersberg, 1941?]. 9,5 x 6,5 cm. Geniet met blanco omslagje. 48 p. Gedrukt in groen, rood en zwart. 1e druk. Vrij goede conditie. Origineel gekleurd omslag ontbreekt.
Verkocht
* Huppie Duppie serie nr. 5. Het beeldmerk van uitgeverij ‘Freco’ staat heel klein op bladzijde 48: een palet met drie penselen. Uiterst zeldzaam anoniem uitgegeven kinderboekje, gemaakt in benarde oorlogsomstandigheden door Fré Cohen.

14. COUPERUS, Louis Proza. Derde bundel. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1925]. Ingenaaid. 304 p. Niet afgesneden. 1e druk. Wat slijtplekjes, rug verbruind. Vooral in het begin roestvlekkig. Met stempeltje ‘Ter recensie’.
Verkocht
* Spinnepotig omslagontwerp van Han Keja. Ingenaaide bundels zijn zeldzamer dan de gebonden, en het ontwerp, uitgevoerd in oranje op vezelig crèmepapier, is veel nadrukkelijker.
Deze derde bundel bevat o.a. zeven Intieme Impressies en het honderdbladzijdige toneelstuk in poëzie (!) ‘Imperia’, een ‘lustig rijmspel in bonte kwispeling, dat van den zegger het schier onbereikbare verlang(t)’ aldus de Nieuwe Apeldoornsche Courant van 16 november 1925. VV 323,9.

15. DEELDER, J.A. Euforismen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1991. Karton. 68 p. Gedrukt in een oplage van 250 genummerde en door de auteur gemonogrammeerde exemplaren. 1e druk.
€ 45
* ‘Alles eindigt/ in een punt.’

16. DEELDER, J.A. Renaissance. Gedichten ’44 – ’94. Amsterdam, De Bezige Bij, 1994. Verguld halfperkament met gemarmerde platten (Binderij Phoenix). 596 p. 1e druk.
Optie
* Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Deelder op 24 november 1994 liet uitgeverij De Bezige Bij twee exemplaren van zijn verzamelde gedichten zeer luxueus binden door Binderij Phoenix. Op het voorplat en de rug prijkt in goud: ‘J.A. DEELDER/ 50’. Eén exemplaar was natuurlijk voor Deelder, het tweede exemplaar was bestemd voor een medewerker van de uitgeverij. Dat is dit exemplaar!

17. DIEPENBROCK, Alfons Academische feest-marsch bij het 1ste lustrum der Amsterdamsche Universiteit (1882) gecomponeerd voor Harmonie Orchest. Arrangement voor Pianoforte fl. 1.50. Amsterdam, Albert Roothaan, 1882. 35 x 27 cm. Cahiersteek. 16 p. 1e druk. Aan de randen gehavend en versleten. Initialen ‘J.E.C.’ voorop.
€ 65
* Diepenbrock was nog geen twintig toen hij deze feestmars liet uitgeven, maar toch was het niet zijn eerste muzikale publicatie, al in 1880 had hij zijn zinnen gezet op een muzikale carrière. Die kon echter pas in 1894 van start gaan. Dit is dus een zeer vroege muzikale publicatie van de belangrijkste Nederlandse componist van de vroege twintigste eeuw.

18. DOESBURG, Theo van Surrealistische letterkunde in Frankrijk. 2. P. 290-307 in: Groot Nederland. Maandschrift voor den Nederlandschen stam. Maart 1931. Ingenaaid. (116) p. Omslag wat gevlekt, binnenwerk heeft op eerste en laatste pagina’s wat roest.
€ 25
* Met door Van Doesburg gekozen, Franstalige fragmenten van o.a. Rimbaud, Lautréamont, Mallarmé, Ribemont-Dassaignes, Queneau en Breton.

19. FOLIUM Folium librorum vitae deditum. Utrecht, Beijers, 1951-1957. Complete set van vijf jaargangen, alles wat verscheen. 30 nummers in 15 afleveringen (enkele dubbelnummers, driedubbelnummers en zelfs één zesdubbelnummer!).
€ 60
* De volledige titel van dit boekentijdschrift luidt: ‘Folium librorum vitae deditum’, wat ‘blad gewijd aan het boekenleven’ betekent. Het werd uitgegeven door het indertijd zeer gerenommeerde Utrechtse antiquariaat en veilinghuis J.L. Beijers. Het stond onder redactie van de bekende veilinghouder H.L. Gumbert (1903-1994). Folium bevat bijdragen van onder andere M. Buisman, Dick Dooijes, H. de la Fontaine Verwey, G.H. ‘s-Gravesande (over De Zilverdistel), H.L. Gumbert, Abraham Horodisch, Chris Leeflang (over Stichting De Roos) en de toen nog piepjonge Johan Polak.
Over dit tijdschrift leze men: P.J. Buijnsters, ‘Het Utrechtse boekentijdschrift Folium (1951-1957)’. In: Geboekt in jaargangen. Anderhalve eeuw boekentijdschriften in Nederland (speciale aflevering van De Boekenwereld, jaargang 10, afl 5), p. 80-83 & 112.

20. HAASSE, Hella S. Sleuteloog. Amsterdam, Querido, 2002. Linnen met stofomslag. 200 p. 1e druk.
Verkocht
* Bijzonder exemplaar: op de titelpagina staat onder de titel gedrukt in blauw: ‘Deze speciale editie van de eerste druk van Sleuteloog wordt u aangeboden door auteur en uitgever. Amsterdam, Koninklijk Instituut voor de Tropen, 6 november 2002’.
Op het voorste schutblad staat een gesigneerde groet van Marianne Benkö, die het schilderij voor het stofomslag maakte: ‘Met vriendelijke groet/ Marianne Benkö’.
Bijgevoegd: visitekaartje van Marianne Benkö en een vistitekaartje van George van Elburg, medewerker Promotie en Publiciteit bij Querido. ‘Met vriendelijke groet’ staat erop geschreven, naast een klein stickertje met het portret van Hella Hasse met de tekst ‘Hella Haasse/ 85 jaar’.

21. HEIJERMANS, Herman Rajzok. (‘Schetsen’ vertaald in het Hongaars). Budapest, Szent-István-Társulat, [1917]. Ingenaaid. 132 p. Niet afgesneden. 1e druk. Plakkertje op rug. Wat flapperig, kleine vlekjes.
€ 35
* Vertaling in het Hongaars van 15 korte verhalen uit de serie Schetsen, door Csitáry Béláné. Mooi ‘Hollands’ omslagontwerp met boerinnetjes, klompen en een molen van Álmos Jaschik (1885-1950).

22. KEMP, Pierre Ballet de coeur. Proeve van een suite voor Lily Maessen en Harry G.M. Prick. [Heerlen, eigen beheer], (1959). Ingenaaid. (16) p. Gezet uit de Bodoni en gedrukt door de Maastrichtse firma Ernest van Aelst in een oplage van slechts 40 genummerde exemplaren. 1e druk. Wat verbruind.
Verkocht
* Verschenen in september 1959 ter gelegenheid van het huwelijk van Lily Maessen en Harry G.M. Prick.
Met gesigneerde opdracht van de dichter: ‘Voor/ Adriaan Morriën/ V.d.S./ Pierre Kemp’. In 1953 had Morriën een bloemlezing uit Kemps dichtwerk samengesteld.

23. KOSINSKI, Jerzy The Painted Bird. New York, Pocket Books (Simon & Schuster), 1966. Pocket. (10), 214 p. Herdruk. Gaaf.
€ 125
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘For Mr. Geertjan Lubberhuizen/ – with gratitude and admiration/ Jerzy Kosinski/ New York, Fall 1966’.
De eerste druk van de Nederlandse vertaling van Kosinski’s bestseller, De geverfde vogel, verscheen in de herfst van 1966 bij Lubberhuizens uitgeverij De Bezige Bij.

24. KOSINSKI, Jerzy The Painted Bird. New York, The Modern Library, n.d. (copyright 1965). Linnen met stofomslag. (8), 234, (12) p. Herdruk. Omslag aan de randen wat versleten.
€ 200
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de franse titel: ‘For Geert [Lubberhuizen], under whose wings the painted bird can hide- with appreciation/ Jerzy/ Amsterdam, Fall 1971’. De Nederlandse vertaling, De geverfde vogel (door Mischa de Vreede), was een groot succes voor de Bezige Bij met 15 drukken in tien jaar, gevolgd door een nieuwe vertaling door Oscar Timmers met twaalf drukken in totaal.

25. KOSINSKI, Jerzy The Art of the Self. Essays a propos Steps. New York, Scientia-Factum, 1968. Geniet. 44 p. Met illustraties. 1e druk. Wat vergeeld.
€ 100
* Met handgeschreven opdracht op p. 3 aan Oscar Timmers, die enkele boeken van Kosinski in het Nederlands vertaalde, gedateerd ‘New York, November 69’. Op p. 11 schreef iemand in potlood ‘give a man a mask/ and he speaks the truth./ yeats’, maar wie dat schreef is niet geheel duidelijk. Ofschoon het boekje 1968 gedateerd is ‘Fall 1968’, noemt het ook de titel Steps met het jaar 1969. Latere edities werden voorzien van een stempel met later verschenen titels.

26. KOSINSKI, Jerzy Being There. New York, Harcourt Brace Jovanovich, (copyright 1970). Halflinnen met stofomslag. (12), 144 p. 1e druk (met ABCDE achterop de titelpagina). Omslag aan de randen wat verkleurd.
€ 300
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht op de eerste bladzijde:’For Geert [Lubberhuizen], who was first to/ transform Chance into/ Chauncey by introducing/ him to the world -/ – with admiration and/ affection, Jerzy/ Yale, April 27, 1971′. Ook nog eens gesigneerd op p. (3). Chance/ Chauncey is de naam van de hoofdpersoon. Being There werd verfilmd met Peter Sellers in de hoofdrol.

27. KOSINSKI, Jerzy The Devil Tree. New York, Harcourt Brace Jovanovich, n.d. (copyright 1973). Halflinnen met stofomslag. (8), 234, (12) p. 1e druk, maar met de letters BCDE op p. 4. Omslag aan de randen wat verkleurd.
€ 275
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de eerste pagina: ‘For Geert and Corry, with friendship and much thought, Jerzy/ (tekening met zelfportret als komeet, baobab en televisie)/ New York, December 10, 1872’. Wellicht is 1972 bedoeld. Op de titelpagina schreef Kosinski: ‘publication:/ February 14’ en er ligt een fotokopie in van een kort, zeer positief bericht uit Publisher’s Weekly van die dag waarop Kosinski viltstiftte: ‘First Trade Review’.

28. MANTEAU, Angèle Het uitgeven van gedichten. Tekst van een lezing op de middagen van de poëzie te Brussel. (Met handgeschreven opdracht aan Huib van Krimpen). Brussel, De Vlaamse Gids, 1960. Geniet. 8 p. Opnieuw gepagineerde overdruk uit De Vlaamse Gids met speciaal vervaardigd omslag. Iets verkleurd.
Verkocht
* Met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Manteau aan Huib van Krimpen ‘met haar beste wensen voor 1961’.
Interessante en humoristische lezing, o.a. over Karel Jonckheere, over de jongeschrijversalmanak In Aanbouw en eindigend met Jan Greshoff.

29. MARÉE, Piet & Henk KEMP Het bonte boek van Boer Teun. Lezen, tellen, rekenen met foto’s en linoleumsneden. Den Haag, Ad. M.C. Stok, [1946]. 31 x 23 cm. Halflinnen. 32 p. 1e druk. Hoekjes iets gebutst, enkele vlekjes binnenin. Met ingeplakt merkje van boekhandel Kerkhove in Beilen.
Verkocht
* Schitterend, fris boek vol klompenboertjes, ganzen en kippen die kinderen helpen met tellen en lezen.

30. MARQUIS, Don Twee lange getypte en in inkt gesigneerde brieven aan ‘My dear Mr. Pond’. Gedateerd New York, Oct. 2 & Oct. 7th, 1927. 3 en 5 bladen van verschillende papiersoorten, 27 x 22 cm, elk aan één kant getypt. 75 en 134 regels. Horizontaal gevouwen. Een beetje brokkelig.
Verkocht
* Kennelijk was er een lezing van de journalist en humorist Don Marquis (1878-1937) gepland voor begin oktober 1927 in het kleine Upper Montclair, New Jersey, en de organisator, Mr. Pond, had voorgesteld dat Marquis ‘something different and something better’ zou doen dan zijn optreden op de Southern Society (waarschijnlijk de Southern Society for Philosophy and Psychology) in april 1927 (waar Mr. Pond niet bij was geweest). Dat was genoeg om Marquis in een toestand van nerveuze woede te jagen en Pond op het hart te drukken om de lezing af te gelasten ‘lay it to illness on my part, or anything you like’. Blijkbaar slaagde Pond erin Marquis te overtuigen om toch zijn ding te doen, want de tweede brief begint met ‘I’m glad the upper classes of Upper Montclair like the stuff’. In deze meesterlijke brief beschrijft hij uitvoerig en vertederend zijn slopende zenuwtoestand vóór een lezing. ‘People generally don’t know that I am so damned near a neurotic, and I don’t like it to be known.’

31. MEULEN, R. van der Het boek in onze dagen, beschreven en afgebeeld. Leiden, A.W. Sijthoff, 1892. Met rijk reliëf versierde linnen band. (8), 182, (92) p. met 20 p. buitentekstplaten. Vele illustraties, grotendeels in donkerpaars gedrukt. De meeste buitentekstplaten zijn in vele kleuren, goud en zilver gedrukte voorbeelden van kleurendrukprocédés en advertenties voor grafische bedrijven. 1e druk. Zeer goed exemplaar, vrijwel zonder slijtage van de tere uitstekende heraldische en botanische delen van de reliëfboekband.
Verkocht
* Een heerlijk helder informatief bladerboek over het hoogste kunnen van het negentiende-eeuwse typografische vakmanschap vol aangename plaatjes. Elk wat wils: afbeeldingen van lezende meisjes, lezende mannen, een slapend poesje, een trein en talloze klaarduidelijke tekeningen (houtgravures) van machines in aktie. Teksten in het Ethiopisch, het Arabisch, fotografische repro’s van tijdloze en genre-kunstwerken, kortom, wilt u eens een venster openslaan in Mooi 1892?

32. MÜHLBRECHT, Otto Die Bücherliebhaberei in ihrer Entwicklung bis zum Ende des XIX. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte des Bücherwesens. Bielefeld, Velhagen & Klasing, 1898. 24 x 17 cm. Halfleer met hoeken en in reliëf uitgevoerde platten. XII, 336 p. Rijk geïllustreerd, ook met illustraties in kleuren en ingeplakte, zeer beeldgetrouwe bandvoorbeelden. 2e verbeterde en vermeerderde druk. Rug wat verbleekt, maar een heel mooi exemplaar met ingeplakt een geschenkkaart voor Huib van Krimpen van Jaco Groot (van uitgeverij De Harmonie) uit 1983.
Verkocht
* Wat een heerlijk ouderwets boekliefhebbersbladerboek. Net zoiets als het vorige nummer, maar dan Duits.

33. (MULTISIGNATI). TWISS, Clinton De lange, lange caravan. Baarn, Bosch & Keuning, [1955]. Linnen met stofomslag. 192 p. Met foto’s. 1e druk. Omslag rafelig en vergeeld (maar wel vrolijk).
€ 100
* Voorin tien handtekeningen en opdrachten gericht aan ‘de lieve Hans’, wellicht iemand die met een uitgeverij te maken had. ‘zoo gauw ik weer op reis ben geweest, kom ik jou verhaal doen/ Jany [Roland Holst]’. Ook met handtekeningen van Jettie en Paul Rodenko, Bert [Bakker], Jacques Bloem, Daisy [Wolthers], Victorine Hefting en ‘Jopje’, ofwel Aleida, de dochter van Victorine Hefting. Eén naam kunnen we niet thuisbrengen.

34. POLITIE DEN HAAG De politie heeft U iets te zeggen. Den Haag, Gemeente Den Haag, [1941]. Folder van 8 p. Bladformaat 44 x 23 cm. Bedrukt in zwartwit. Netjes.
Verkocht
* Deze folder werd gedrukt om te verspreiden bij de Haagsche Verkeersweek van 20-26 januari 1941. Speciaal voor wielrijders bedoeld om ongelukken te vermijden – mede op last van de Duitse bezetter, die (aldus een toelichtend krantenartikel van 19 januari 1941) ‘in zijn eigen land gewend [is] aan grootere verkeersdiscipline, begrijpt niet, hoe het hier toegaat. (…) De bezetter eischt van ons, dat we dezelfde orde in het leven roepen, als in zijn geboorteland bestaat.’

35. POWYS, T.F. Rosie Plum and Other Stories. Drawings by John Ward. Londen, Chatto & Windus, 1966. Linnen met stofomslag. (6), 200 p. Voorwoord van Francis Powys, een zoon van de schrijver. 1e druk. Omslag aan de randen wat versleten. Met exlibrisblindstempel van H.A.C. Kamphuisen, hoogleraar klinische neurofysiologie te Leiden.
€ 25
* Korte verhalen van de onconventioneel-religieuze schrijver van ‘Christian fantasy’.

36. POWYS, T.F. Father Adam. Gringley on the Hill, Brynmill Press, 1990. Linnen met stofomslag. 128 p. 1e druk. Omslag geplastificeerd. Met blindstempel van H.A.C. Kamphuisen, hoogleraar klinische neurofysiologie te Leiden.
€ 20
* Met bijgevoegde publicatie van de uitgeverij over de verschillen tussen het nagelaten manuscript van Theodore Powys en het boek. Theodore Francis Powys (1875-1953) was de middelste van drie schrijvende broers (John Cowper Powys en Llewelyn waren de andere) uit een gezin van elf briljante Britse geesten. Mislukt als boer zette Theodore zich aan het schrijven van korte verhalen en romans die te benoemen zijn als ‘religieuze plattelandsfantasy’, waarin godsvreugde en dood harmonisch vanzelfsprekend bijeenkomen. Er is nog altijd een kleine schare fans, tot wie ik ook behoor.

37. SZALAY, Károly Holland költökböl. Müforditások. Budapest, Királyi Magyar egyetemi nyomda, 1925. Ingenaaid. XVI, 256 p. Niet afgesneden. 1e druk. Enkele geringe feilen.
€ 65
* ‘Van Nederlandse dichters. Vertalingen’ door de dichter Károly Szalay (1859-1938) die van 1882-1884 in Leiden theologie en filosofie had gestudeerd en Nederland als zijn tweede vaderland beschouwde. Dat blijkt ook wel uit het hooggestemde gedicht (in het Nederlands en het Hongaars) ‘Aan Nederland’ van Szalay zelf waarmee de bundel begint. Overigens zijn ook Vlaamse dichters vertegenwoordigd, en enkele Zuid-Afrikanen.
Het zijn gedichten van onder meer Nicolaas Beets, Willem Bilderdijk, P.C. Boutens, Jacob Cats, René de Clercq, Jan Gustaaf Danser, Prudens van Duyse, Frederik van Eeden, Guido Gezelle, Geerten Gossaert, Jan Pieter Heije, P.C. Hooft, Constantijn Huygens, J. Kinker, Willem Kloos, C. Louis Leipoldt, Pol de Mont, Victor Dela Montagne, Alice Nahon, Martinus Nijhoff, Augusta Peaux, Adriaan en Henriëtte Roland Holst, C.S. Adama van Scheltema, Hélène Swarth, Hendrik Tollens, Albert Verwey, Joost van den Vondel, Jacqueline van der Waals en A. Winkler Prins – naast allerlei onbekenden. (Op de foto aan de rechterkant de Hongaarse vertaling van ‘De zee’).

38. TZARA, Tristan Premiers poèmes. Suivis de 5 poèmes oubliés. Présentés et traduits du roumain par Claude Sernet. Paris, Seghers, 1965. Ingenaaid. 88 p. Met illustraties: facsimile, portretten en twee reproducties naar Yves Tanguy. Gedrukt in 1526 genummerde exemplaren op opdikkend papier. 1e druk. Netjes.
€ 25
* De jeugd van Tzara / en de geboorte van Dada.

39. VAANDRAGER, Cornelis Bastiaan Martin, waarom hebbe de giraffe. (Rotterdam), Rotterdamse Kunststichting, 1973 Ingenaaid. 56 p. 1e druk.
Verkocht
* Intrigerende vormgeving door Walter Nikkels. Sonde-reeks.

40. YOUNG, Cullen (ed.) African New Writing: Short Stories by African Authors. London-Redhill, Lutterworth Press, 1947. Linnen met stofomslag. 128 p. 1e druk. Omslag een beetje gekreukt en versleten langs de randen.
€ 45
* Van de schrijvers G.E. Adoki, T.M. Aluko, Mabel Dove-Danquah, C. Ewkensi, Phebean Itayemi, C.E. Moikangoa en I.I. Oluwa.

41. (ZILVERDISTEL) Een ‘Haagse uitgeverij’. De Zilverdistel in het geding. Oosterhesselen, De Klencke Pers, (1991). 28 x 19 cm. Garenloos met omslag. (4), 20 p. Vervaardigd in een oplage van 24 genummerde exemplaren. 1e druk in boekvorm.
Verkocht
* Polemiek over de Zilverdistel tussen Jan van Krimpen en S.H. de Roos, uitgevochten in het weekblad de Amsterdammer in 1914, naar aanleiding van een artikel in de N.R.C. Met een kanttekening [door C. van Dijk]. Lettersniderreeks 1.


Ook bij deze nieuwsbrief loont het weer om de plaatjes aan te klikken, dan worden ze veel duidelijker.

Werp ook eens een blik op een van de pagina’s in de knoppenbalk links – bijvoorbeeld NIEUW-RECENT, daar vindt u een keur aan aanwinsten van de laatste zes weken, ook allerlei boeken die niet in de nieuwsbrieven komen.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 23 maart 2023 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.725 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: