antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 1040: De Duitse fee

Er was eens… en toen kwam er – met dank aan een bevriend antiquariaat – een stapeltje klassieke Nederlandse bibliofiele uitgaven vanuit Duitsland bij ons binnengetrippeld, gehuld in een zilveren kistje, op gevleugelde glazen muiltjes. Waarschijnlijk hebben ze net als Sneeuwwitje zevenenzeventig jaar geslapen, om verkwikt en onversleten in Nederland te ontwaken, gereed om u met hun harmonie te betoveren.
Maar nu eerst…


1. (BIESHEUVEL, J.M.A.). STALLER, Ecco De schedel van Biesheuvel. (Met een originele, genummerde en gesigneerde lino door Doortje de Vries). Apeldoorn, De Schrijfmachine, (1992). Cahiersteek. 16 p. Gedrukt in een oplage van 85 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Over een fantastische ontmoeting met Biesheuvel. Het frontispice is een kleurrijke lino door Doortje de Vries, Biesheuvel voorstellend.

2. (BOEKENWEEK). GORTER, Herman Die geruchtlooze lucht. 5 gedichten van Herman Gorter. (Met twee ingeplakte illustraties). Enkhuizen, De Stolphoeve-pers, 1980. Cahiersteek met omslag. (24) p. Met de hand gezet en gedrukt in opdracht van boekhandel Cursief t.g.v. de Boekenweek in een oplage van 200 genummerde exemparen.
€ 25

3. BÜCH, Boudewijn De kleine blonde dood. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1994). Garenloos. 196 p. 18e druk. Iets scheefgelezen.
Verkocht
* Fraai gesigneerd door de auteur op de titelpagina, met een ‘B’ die de halve pagina bestrijkt.

4. BUDDINGH’, C. Gedichten 1938-1970. Amsterdam, De Bezige Bij, 1979. Ingenaaid. 312 p. 1e druk. Twee leesvouwen in de rug, kop vuil.
€ 35
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur [aan Wim Zaal]: ‘met zeer hartelijke/ hulde/ Kees B!/ Dordt, 27-7-’78/ *’.
Uit de bibliotheek van Wim Zaal, met enkele uit andere bundels van Buddingh’ geknipte pagina’s (o.a. Zaals eigen bijdrage aan ‘Een stem om niet te vergeten: C. Buddingh’ 1918-1985′ en een door Zaal overgeschreven gedicht van Buddingh’).

5. COOLEN, Antoon Dorp aan de rivier. (Gesigneerd). Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1935. Linnen. 354 p. Bandontwerp en tekeningen van Hendrik Wiegersma. 5e druk. Contemporaine naam op schutblad (‘S.J. Faber/ 10 Juli 1935’). Zeer fraai exemplaar, bijna in nieuwstaat.
Verkocht
* Gesigneerd door de auteur op de Franse titel. Klassieker!

6. DOORN, Johnny van Gevecht tegen het zuur. Diverse ontsnappingen tussen 44 en 84. Amsterdam, De Bezige Bij, 1984. Garenloos. 152 p. 4e druk.
€ 25
* Exemplaar met opdracht van de auteur: ‘Voor Jos,/ leve het mijmeren!/ johnny van doorn/ lente ’85/ Arnhem’.

7. HAAN, Jacob Israël de Joodsch Heldenlied. Overdruk uit het Augustus-nummer van De Beweging, 1917. Amsterdam, W. Versluys, 1917. Origineel omslag. Geniet. 8 p.
€ 65
* Zeldzame overdruk van deze gedichtencyclus met speciaal gedrukt rood omslag.

8. HAAN, Jacob Israël de Op den Bloemendag van het Joodsch-Nationaal Fonds. Overdruk uit het Juni-nummer van De Beweging, 1916. Amsterdam, W. Versluys, 1916. Origineel omslag. Geniet. 4 p. Beetje roest.
€ 65
* Fraaie overdruk met speciaal gedrukt bloedrood omslag. Een lang gedicht van smart over de Wereldoorlog, en van hoop op een Land van verlangen: ‘Uw Dichters trekken u als Daders voor’.

9. HAAN, Jacob Israël de Kanalje. Deventer, G.J. Lankkamp, [1904]. Garenloos (geniete katernen gelijmd, als uitgegeven). 72 p. Niet afgesneden. 1e druk. Rug wat versleten, aan de randen iets verkleurd en beschadigd, wat roest, maar een acceptabel exemplaar van een zeer kwetsbaar en uiterst zeldzaam werkje.
€ 325
* ‘Van de schrijver van Pijpelijntjes’. Gevoelige schetsen over de onderkant van de samenleving, deels eerder gepubliceerd in het Zondagsblad van Het Volk.

10. HAAN, Jacob Israël de (als:) Jacob de HAAN Pijpelijntjes. (1e druk). Amsterdam, Jacq. van Cleef, 1904. Ingenaaid. 220 p. 1e druk. Omslag met plakbandstrepen, vage naam op titel, maar een goed exemplaar (professioneel restauratierapport bijgevoegd).
Verkocht
* Een mythisch boek uit de moderne Nederlandse letterkunde! Deze eerste druk van Pijpelijntjes, verschenen in juni 1904, is een van de zeer weinige exemplaren met het complete originele omslag, zelfs inclusief de rug.
A. Aletrino, de arts-schrijver aan wie deze openlijk homo-erotische roman in druk werd opgedragen, herkende zichzelf in een van de twee hoofdpersonen van het boek (‘Sam’, Aletrino’s bijnaam). Hij kocht samen met Johanna van Maarseveen de voorraad op en vernietigde deze. Slechts enkele exemplaren ontsprongen de dans. In oktober 1904 verscheen een tweede, herschreven druk. De eerste druk van Pijpelijntjes wordt beschouwd als een van de zeldzaamste boeken uit de Nederlandse literatuur.

11. HAAN, Jacob Israël de (als:) Jacob de HAAN Pijpelijntjes. (Het leven van Cor Koning en Felix Deelman). Amsterdam, Jacq. van Cleef, 1904. Ingenaaid. 228 p. 2e druk. Versleten omslag: rug grotendeels weg, scheur in voorzijde, naaisel ontbreekt grotendeels, maar alle bladzijden én de voor- en achterkant van het omslag zijn aanwezig.
€ 250
* De eerste druk van Pijpelijntjes verscheen in juni 1904. De Amsterdamse arts-schrijver A. Aletrino, aan wie deze openlijk homo-erotische roman in druk werd opgedragen, herkende zichzelf in één van de twee hoofdpersonen van het boek (‘Sam’, Aletrino’s bijnaam). Hij kocht de gehele voorraad op en vernietigde deze. Slechts enkele exemplaren ontsprongen de dans (zie hierboven!).
In oktober 1904 publiceerde De Haan een compleet herschreven versie van Pijpelijntjes. De namen van de hoofdpersonen waren veranderd en de stijl is geheel anders… met veel puntjes… maar toch een zeer charmante roman, die in sommige opzichten nog openlijker en directer is dan de eerste druk – en haast net zo zeldzaam. Bovendien had De Haan de opdracht aan Aletrino vervangen door tegenover de titelpagina (op de achterkant van de franse titel) uitdagend het bekende schendgedicht van Catullus tegen zijn critici te plaatsen, ‘Pedicabo ego vos et irrumabo’. Op de achterkant van het omslag staat reclame voor andere boeken van Van Cleef.

12. HAAN, Jacob Israël de Open brief aan P.L. Tak. Amsterdam, Jacq. van Cleef, 1905. Ingenaaid. 28 p. 1e druk. Rug overplakt met sellotape. Randen brokkelig. Omslag verkleurd en gekreukt. Kwetsbaar, maar compleet met het originele omslag.
€ 495
* Met deze zeer tere, hoogst zeldzaam geworden brochure verdedigde Jacob Israël de Haan zich tegen zijn ontslag als medewerker van de krant Het Volk door hoofdredacteur Tak, en tegen de vernederingen die zijn deel waren na de publicatie van zijn roemruchte Pijpelijntjes. Dit exemplaar heeft voorin het opvallende art-nouveau-exlibris van Victor van Vriesland en diens kenmerkende planknummer in potlood op de titel. Achterop reclame voor de tweede druk van Pijpelijntjes!

13. HAAN, Jacob Israël de Handgeschreven brief aan ‘Zeer geachte Heer [Victor] Van Vriesland’. 20,9 x 13,3 cm. Op eigen briefpapier. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Jacob Israël de Haan’ en gedateerd ‘Amsterdam, 16.12.14’. 11 regels tekst.
Verkocht
* Over een lezing die Van Vriesland zou houden. Tevens over het door Lucien Wolf opgerichte Darkest Russia en The Daily Chronicle, waarin recensies van De Haans In Russische gevangenissen (1913) waren opgenomen. ‘Ik geloof ook in Fransch-Zwitsersche bladen maar ik bezit die niet en kan ze ook niet krijgen’.

14. HAAN, Jacob Israël de Rechtskundige significa en hare toepassing op de begrippen: “aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekingsvatbaar”. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, W. Versluys, 1916. Ingenaaid. (8), 274, (6) p. 1e druk. Met de stellingen. Voorzijde en rug omslag ontbreken. Eerste en laatste katern los. Enkele potloodstrepen in de marge en ergens is het Hebreeuwse woord ‘kodousch’ bijgeschreven.
€ 85
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Mr Wilhelm Loeb/ van Jacob Israël de/ Haan’. Daaronder een handgeschreven, gesigneerde opdracht van Loeb: ‘”Habent sua fata libelli”/ gecedeerd aan de Bibliotheca/ Victoriana Vrieslandica/ Willem Loeb’. Wilhelm Loeb (1891-1950) was ‘de eeuwige bohémien’ (Van Vriesland) en voerde in 1936 de redactie over een eenmanstijdschrift Mijn eigen tijdschrift.

15. KOMRIJ, Gerrit Getypte brief aan ‘Zeer geachte heer Ett’. Eén vel. Alleen recto. Op briefpapier van het tijdschrift Maatstaf. Gesigneerd ‘GKomrij’ en gedateerd ‘Amsterdam, 2 september 1969’. 11 regels tekst.
€ 100
* Komrij vraagt Ett om een bijdrage voor een themanummer van Maatstaf over Multatuli ter gelegenheid van diens honderdvijftigste geboortedag in maart 1970. Zeer vormelijke brief: ‘Indien u voor medewerking kunt voelen spreekt het vanzelf dat de redactie van Maatstaf eventueel nog nader met u van gedachten wisselt of correspondeert over opzet en aard van uw bijdrage, waarin wij u overigens bij voorbaat geheel en al vrijlaten’.

16. MULISCH, Harry Archibald Strohalm. Amsterdam, De Bezige Bij, (1952). Linnen met stofomslag. 264 p. 1e druk. Goed exemplaar: verticale vouw op de licht verschoten rug van het omslag. Een paar rafeltjes op de vouwen van het omslag. Het omslag is op de rug aan de binnenzijde aangezet met een soort Japans reparatietape. Op de achterzijde in potlood: ‘Kostbaar!/ Niet van opnemen/ niet kapot maken!’.
Verkocht
* Inliggend: originele buikband (helaas in drie stukken): ‘Bekroond met de/ Reina Prinsen-Geerligs-prijs’. Opvallend goed exemplaar, nooit eerder gezien met buikband!

17. MULISCH, Harry De compositie van de wereld. Amsterdam, De Bezige Bij, 1986. Linnen! 536 p. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de [slechts 10] luxe-exemplaren, gebonden in linnen met rood verguld rugschildje. De tweede druk werd voorzien van een extra voorwoord en een appendix. Zie de Harry Mulisch Bibliografie.

18. MULISCH, Harry Vaders en toverballen. [Amsterdam], (De Bezige Bij), [2014]. Cahiersteek. (8) p. Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren.1e officiële druk.
Verkocht
* Bestemd voor de vrienden van het Harry Mulisch Huis. Met begeleidende brief, in de originele envelop.

19. MULISCH, Harry Wij uiten wat wij voelen, niet wat past. Amsterdam, De Bezige Bij, 1984. Cahiersteek (zie noot). 20 p. 1e druk.
Verkocht
* Huisgefröbeld door Ernst Nagel, hoofd produkties van De Bezige Bij: de originele, onafgesneden en onopengesneden katernen door hem in een blauw-zwart omslag met getypt titeletiket geplakt tot een ingenaaide uitgave van een wat groter formaat dan de handelsuitgave: 21,5 x 13 cm. Curieus!

20. MULTATULI Max Havelaar of de Koffie-veilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij. Amsterdam, Funke, 1875. Linnen met zwart, goud en blindstempel. (8), 388 p. 4e druk (‘Eerste door den auteur herziene uitgaaf’). Schaafplekjes aan hoeken en aan onder- en bovenzijde van de rug.
€ 60
* Typisch negentiende-eeuwse uitgeversboekband.

21. MULTATULI Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy. Vyfde druk (Tweede door den auteur herziene uitgaaf). Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Elsevier, 1881. Gedecoreerd tabaksbruin linnen in zwart (suikerriet en koffieplant) bestempeld met gouden belettering (op voorplat én rug). (8), 400 p. Voorin een blad Multatuli-uitgeversreclame. 5e druk. Een enkel schaafplekje en wat vage vlekjes op de band. Papier in het begin en op de sneden iets gevlekt. Mooi merkje van Stoomboekbinderij F. van den Heuvel, ‘s-Gravenhage. Inscriptie van een vorige eigenaar (‘Nagelaten door Willem Draijer’, 1852-1940) op Franse titel. Inliggend een facsimile van een brief van Multatuli.
Verkocht
* Voorin ingeplakt is een originele foto van een uit 1860 daterend portret van Multatuli, voorzien van een facsimile-handtekening. Deze foto lijkt nog het meest op een foto van een tekening naar het rechter portret dat op pagina 70 is afgedrukt in Willem Frederik Hermans’ De raadselachtige Multatuli (Amsterdam 1976). Het zou een apocrief jeugdportret zijn en volgens Hermans is het wel gehouden voor ‘het mislukte portret uit 1860’.
Ook Du Perron schreef al over deze foto: ‘Vermoedelijk een door Overman getekend, in het gedenknummer van De Dageraad in 1892 gepubliceerd portret, waarvan Mimi verklaard heeft dat zij er Multatuli niet uit herkennen kon. Het stelt een zoetelijk man voor met blond puntbaardje, en Mimi wantrouwt evenzeer de compositie ervan als de beverige handtekening die eronder staat. Deze twijfelachtige beeltenis is later als foto in de handel gebracht en verscheidene malen gereproduceerd als ‘portret uit de tijd toen de Havelaar geschreven werd’, wat nog minder juist lijkt dan ‘jeugdportret’’ (Verzameld werk, deel 4, p. 32).
Het boek is de laatste door de auteur herziene uitgave (‘Ausgabe letzter Hand’) in prachttooi met prominente planten op rug en voorplat. Er zijn minstens vier verschillende kleurstellingen bekend.

22. RAEMAEKERS, Louis Gezondheid is de grootste schat. Den Haag, Nederlandsche Centrale Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose, [1927]. Cahiersteek. 28 eenzijdig in kleuren bedrukte bladen. Met kleurrijke illustraties van Raemaekers. Los in omslag, buitenkant wat versleten. Met stempels ‘Ter recensie’.
€ 35
* Mooi uitgevoerde brochure om TBC bij kinderen te bestrijden met 40 kleurentekeningen vol dynamiek van Louis Raemaekers (Roermond 1869-Scheveningen 1956).

23. RAEMAEKERS, Louis Handgeschreven brief aan mevr. A.J. Schröder-Zeinstra, weduwe van de hoofdredacteur van de Telegraaf. Papier (18 x 13 cm) met voorgedrukt Franstalig adres in Brussel, in pen gedateerd ’16 April 1939′ en gesigneerd ‘Hoogachtend/ Louis Raemaekers’. 16 r. tekst. Opgeplakt op groter albumblad met aantekeningen.
€ 65
* Antwoord op de vraag om medewerking aan een boek over de overleden echtgenoot van mevrouw Schröder, de voormalige redacteur van De Telegraaf ‘Kick’ Schröder (alias Barbarossa), die tevens een van de Nederlandse oer-voetballers was geweest (lichting 1894!). En sinds jaren een bentgenoot van Raemaekers, die samen met hem zijn kop uitstak in de publicaties over de wandaden van het Duitse leger in de Eerste Wereldoorlog – wat Schröder met een aantal weken in de gevangenis moest bekopen en Raemaekers met een Duitse prijs op zijn hoofd.
Uit het album van de Blaricumse handschriftenverzamelaar en kunstschilder Petrus Mulder.

24. RAEMAEKERS, Louis Hoe het kwam… De schoone en wonderbare historie van Droogloods, van een Fee en van het Comptoir Tuilier de Courtrai, verteld en verlucht door L. Raemaekers. Kortrijk, Comptoir Tuilier de Courtrai, 1927. Ingenaaid. (64) p., eenzijdig bedrukt. Met kleurrijke illustraties van Raemaekers. Gedrukt op mooi papier. Net exemplaar.
€ 40
* Er bestaan ook uitgaven van dezelfde tekst in het Frans en in het Engels. Vermakelijke geschiedenisbrochure van de Kortrijkse steenfabriek.

25. RAEMAEKERS, Louis Het toppunt der beschaving. Prenten naar teekeningen van Louis Raemaekers uit de jaren van den wereldoorlog. (Compleet in 7 delen). Amsterdam, Elsevier, 1914-1917. In originele halflinnen stofklepmap met opdruk in rood. 7 genaaide delen met elke 12 tekeningen op glanspapier gedrukt en met een kleurenprent op voor- en achterkant. Drie zonder drukvermelding (eerste?), een 4e druk, een 5e en twee 2e drukken. Map wat stoffig, kleppen roestig. Van de delen heeft alleen het eerste roest op het omslag, de andere zijn in goede staat.
Verkocht
* Navrante prenten die de bloedige Eerste Wereldoorlog hekelen, vooral het Duitse aandeel erin. In feite helaas nogal actueel!

26. RAEMAEKERS, Louis Twintig opnamen uit mijn Carico-plane. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1910. 37 x 30 cm. Genaaid met sierkoord. Donkergrijs omslag met gele belettering. 4 p., 20 bl. met opgeplakte prenten in kleuren. 1e druk. Omslag met flinke deuk en enkele kleine vlekjes.
€ 40
* Briljante karikaturen, steeds een tweetal, van tien Nederlandse politici, zoals Heemskerk, Talma, Kuyper, De Savornin Lohman, Van Houten (van het Kinderwetje), Drucker en Troelstra. In 1910 was de Nederlandse luchtvaart precies 1 jaar oud en de ‘plane’ als middel om de wereld van afstand te bekijken was een populair idee.
Bijgevoegd: twee grote prenten uit de Telegraaf van resp. 15 mei en 12 juni 1909 (beide een hele pagina, met prentformaat 34 x 24 cm), ‘Paniek onder de koningen der aarde’ (met vooruitziende blik!) en Nederlandse politici uitgedost als voetballers. We zien o.a. Kuyper en Troelstra (reeds voorzien van blessures) zich opmaken voor de match.

27. (RAEMAEKERS, Louis). CAMMAERTS, Emile The Adoration of the Soldiers (L’Adoration des Soldats). With Illustrations by Louis Raemaekers. Londen, Longmans, Green & Co.-The Fine Art Society, 1916. 32 x 26 cm. Verguld linnen met linten. 56 p. Naar kalligrafie van Margaret B. Calkin gedrukt in rood en zwart, met ingeplakte zwartwit-illustraties naar Raemaekers. 1e druk. Kleine vlekjes, hoekjes gebutst, maar mooi, en compleet met de kwetsbare groene linten.
€ 50
* Mysteriespel, een luxueuze uitgave die verkocht werd ten bate van de soldaten in de Eerste Wereldoorlog.

28. (RAEMAEKERS, Louis). DESPORTES, Ph. LX Pseaumes de David. (Afwijkend exemplaar). Paris, La Connaissance, 1926. Ingenaaid met stofomslag, bedrukt in zwart en met het vignet in goud (zie het plaatje rechts). 174 (= 172) p. Gedrukt door Charles Nypels in rood, blauw en zwart in een oplage van 430 genummerde exemplaren. Met portret en titelvignet in houtsnede door Raphaël Drouart. Onvermijdelijke lichte beschadigingen aan omslag.
€ 60
* Ongenummerd exemplaar in druk bestemd voor de invloedrijke karikaturist Louis Raemaekers, aan wie in 1922 een eredoctoraat was verleend door de universiteit van Glasgow – vandaar dat er ‘Dr. L. Raemaekers’ staat. Schaarse variant: het omslagvignet is meestal in zwart gedrukt, ook bij de Romeins genummerde exemplaren; bovendien is dit boek gedrukt op een zwaardere, ruigere papiersoort: Ossekop, niet het gebruikelijke Pannekoek. Indrukwekkende typografie. Van Laar 22 (‘Er zijn ook exemplaren bekend op Van Gelder, Ossekop’).
Een exemplaar op Pannekoek (ook mooi) met het vignet in zwart is te bekomen voor 30 euro, zie het linkerplaatje.

29. (RAEMAEKERS). EMBDEN, David van Nationale ontwapening of volksverdelging. Rede gehouden bij de algemene beschouwingen over de staatsbegroting op 23 april 1924 in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. (Met een naschrift door P.J. Oud.) Rotterdam, D. van Sijn & Zonen, [1924]. Geniet. 40 p. Op het omslag een illustratie van Louis Raemaekers. 1e druk. Rug wat versleten.
€ 15

30. ROSSETTI, Dante Gabriel Hand and Soul. Londen, De La More Press, 1902. 15 x 9 cm. Rijkverguld zacht donkerrood lamsleer (uitgeversband met gedrukte signatuur B.M.M.). 36 p. Alle sneden verguld. Gedrukt in rood en zwart. Met leeslint. Wat slijtage aan top en voet van de rug. Voorin een stempeltje van de roemruchte, nog steeds bestaande boekhandel van William Dymock, 428 George Street, Sydney. Op de laatste pagina een handgeschreven inscriptie ‘With best wishes/ (handt.)’.
€ 120
* De De La More Press begon in 1902 met het uitgeven van kleine maar fijne cadeauboekjes, bedoeld om de plaats in te nemen van ‘the useless and ephemeral Christmas and Birthday card’ volgens een advertentie. De uitvoering bestond in verschillende varianten; deze ‘full lambskin extra gilt and gilt edges’-variant was de meest luxueuze en kostte twee-en-een-halve shilling. En het is een dotje.

31. SAVORNIN LOHMAN, Anna de Zedelijkheids-apostelen. Amsterdam, L.J. Veen, [1912]. Geïllustreerd linnen (voorplat en rug) door Louis Raemaekers. VIII, 220 p. 1e druk. Van buiten in goede conditie, maar van binnen vrij beroerd, omdat het van een leesbibliotheek is geweest: voorschutblad en voortitel ontbreken, op de titel en enkele tekstpagina’s is in blauw gekrabbeld, het is verfomfaaid en gevlekt. Boekmerkje van R. van der Velde te Groningen.
€ 65
* Dit boek is kennelijk in een vroeg stadium gekaft voor de leesbibliotheek, waardoor de buitenkant mooi is gebleven – gelukkig, want de bandtekening is schitterend. Dáár worden katjes in het donker geknepen! En dat is ook het thema van het boek, dat in hetzelfde jaar verscheen als de invoering van de nieuwe, strenge Nederlandse zedenwetten van Regout. Anna de Savornin Lohman (1868-1930) had een lange, controversiële schrijfcarrière, onder meer als redactrice van het tijdschrift De Hollandsche Lelie. Dit boek werd nauwelijks besproken in de Nederlandse kranten – iets vaker in de Indische nieuwsbladen.

32. WARREN, Hans Vijf vroege verzen. Woubrugge, Avalon Pers, 2021. Cahiersteek. (12) p. Gezet uit de Ehrhardt en gedrukt in groen en zwart op Simili Japon in een oplage van 100 exemplaren.
€ 15
* Uitgave ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van de dichter op 20 oktober 2021. Subtiel schitterend omslag.

DUITSE FEE

33. BOER, Jo Imaginair gesprek. (Den Haag, A.A.M. Stols, 1946). 25 x 18 cm. Ingenaaid met flappen. 12 p. Gezet uit de Romanée met getekende titel en initiaal van Henri Friedlaender en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 200 genummerde exemplaren op Hollandsch geschept papier met watermerk ‘The Halcyon Press – A.A.M. Stols’. 1e druk. Teer omslag heel licht beschadigd, maar vrijwel onverkleurd.
Verkocht
* Met dit beknopte, rake verhaal begon de komeet-achtige literaire carrière van de schrijfster Jo Boer na de oorlog, die echter geen vijf jaar zou duren, en eindigde in rampen en schande. Ruimhartige typografie. Van Dijk 690.

34. (CANTRÉ, Jozef). BRUNING, Gerard Rembrandt de realist. (Met een houtsnede als frontspiece en een op de titelpagina (herhaald op het omslag) door Jozef CANTRÉ). Utrecht, De Gemeenschap, 1927. Ingenaaid. 56 p. Gedrukt onder leiding van Charles Nypels in rood en zwart in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug iets verkleurd, maar keurig.
€ 75
* Een van de zeventig reguliere handelsexemplaren. Ingewikkelde typografie met noten in de tekstblokken in rood gedrukt, een typografisch juweeltje. Domserie II. Cat. Nypels 35.

35. GRESHOFF, J. Sparsa. Maastricht, A.A.M. Stols, 1925. Karton. 32 p. Getekende titel van A.A.J. Stols. Gezet uit de Erasmus van S.H. de Roos en gedrukt in rood en zwart in 100 genummerde exemplaren. 1e druk. Vlekje achterop, verder heel mooi, een typografisch juweeltje.
Verkocht
* Pretentieloze gedichtjes, o.m. een opgedragen aan J.C. Bloem, maar ook een prachtige ‘Ode aan Jan van Nijlen’ waarin het glas met Geuze gevuld blijft: ‘Gij zijt, rustiek en fel, de faun/ Maar veel te gauw verteederd ‘. Trajectum ad Mosam. Van Dijk 44.

36. GRESHOFF, Jan Keurdicht (1907-1927). Bloemlezing met inleiding door Jan de Vries. Maastricht, Boosten & Stols, 1926. Ingenaaid. XVIII, 76 p. Gedrukt in een oplage van 500 genummerde exemplaren. 1e druk. Rugje iets verkleurd, maar een mooi boekje. Met exlibris van H. Boekenoogen, gelithografeerd door Aart van Dobbenburgh.
€ 15
* Van Dijk 75 (geen Stols-uitgave). De bibliofiel Hendrik Boekenoogen (1863-1933) was een Zaanse zaadhandelaar, broer van de lexicograaf Gerrit Jacob Boekenoogen.

37. LEEUW, Aart van der De gezegenden. Santpoort/ Antwerpen, C.A. Mees/ De Sikkel, 1923. 18 x 13 cm. Perkament met op de rug een lederen titelschild. 336 p. Niet afgesneden. 1e druk. Mooie staat.
Verkocht
* Eén van de twintig Romeins genummerde luxe-exemplaren die gedrukt werden op Hollandsch papier, genummerd op de pers, nr. IV. Een aantal van die twintig was ingenaaid, maar dit boek is gehuld in een bijzondere uitgeversband, waarvan de constructie, het naaisel, door de rug heen zichtbaar is. Op de rug een in art-deco bestempeld rood lederen titeletiket en op het voorplat volgens hetzelfde ontwerp, van Georg Rueter, een flinke goudstempeling met het motto (naar Jan Luyken) ‘Schep uw geluck/ Uit pers en druck’.
Uitgeverij Mees bestond uit Albert Verwey’s dochter Mea Mees-Verwey en haar man Conno Mees, die aanvankelijk een deel van de boeken zelf bond. Misschien is de onalledaagse bindwijze van dit luxe-exemplaar zijn idee. De prijs van deze ‘weelde-uitgave’ was destijds maar liefst 20 gulden.

38. PERRAULT, Charles De sprookjes van Charles Perrault. Geïllustreerd door Harry Clarke. Met een inleiding door Gérard Ludovic. Zutphen, W.J. Thieme, [1923]. 27 x 21 cm. Wit linnen met opdruk in groen en bruin. (16), 136 p. Met 24 ingeplakte kleurplaten en vele grotere en kleinere plaatjes en vignetten in zwartwit. 1e druk. Boekband wat vlekkig en op de rug versleten, maar van binnen zeer fris. Boekhandelsmerkje van Varekamp & Co. in Medan-Deli, exlibrisstempel op schutblad.
Verkocht
* Weelderige composities in zwartwit met filigrainkrulletjes geaccentueerd. Hoogst aantrekkelijk sprookjesboek.

39. ROLAND HOLST, A. De afspraak. Maastricht, (A.A.M. Stols), 1925. Ingenaaid. (2), 80 p. Gedrukt met de Erasmus in rood en zwart in een oplage van 190 genummerde exemplaren. Titel en initialen van Alph. Stols. 1e druk. Rugje minimaal verkleurd, maar een prachtig, fris exemplaar.
Verkocht
* Overdenkingen in onnavolgbaar Roland Holstproza. Dit is nummer 23 van de 186 op geschept papier van Van Gelder gedrukte exemplaren. Met inliggend prospectus, waaruit blijkt dat dit bij verschijning een prijzig boek was: fl. 6,30 bij voorintekening. Trajectum ad Mosam 11. Van Dijk 54.

40. RUTTEN, Felix De verzonken tuin. Maastricht, Boosten & Stols, 1923. Karton (bandtekening A.A.J. Stols). 64 p. Gezet uit de Hollandsche Mediaeval en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk. Rugje iets versleten, schutbladen deels verbruind, maar een goed exemplaar. Met exlibris van H. Boekenoogen, gelithografeerd door Aart van Dobbenburgh.
€ 30
* Poëzie, zeer vroege Stols-editie. Dit is een van 50 genummerde luxe-exemplaren op Hollands papier (nr. 14). Van Dijk 5.

41. SCHENDEL, Arthur van Fratilamur. Maastricht, Stols, [1928]. Ingenaaid. Gedrukt in rood en zwart op geschept papier van Pannekoek in een oplage van 315 genummerde exemplaren. 64 p. Met inliggend prospectus (4 p.). 1e druk. Vergeelde randjes op omslag (zie afb.).
€ 25
* Autobiografische vertelling van Van Schendel met schitterende typografie. Trajectum ad Mosam 166. Van Dijk 166.

42. SWARTH, Hélène Morgenrood. Feestuitgave in beperkte oplaag 25 October 1929. Amsterdam-Sloterdijk, Wereldbibliotheek, 1929. Molgrijs fluweel met bestempeling in donkerrood en goud. Kop verguld. 140 p. Gedrukt in blauw en zwart in een beperkte, genummerde oplage. 1e druk. Rugje wat vervaagd. Mooi exlibris van H. Boekenoogen in lithografie van Aart van Dobbenburgh.
€ 75
* Luxe-exemplaar van een huldigingsuitgave ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de dichteres. Dit is nr. 30 van de oplage.


Onze webpagina NIEUW NEW RECENT, die u hier ook in de balk links kunt vinden, is redelijk bijgewerkt.

‘Ezelsvel’, een tekening van Harry Clarke uit nr. 38 in deze nieuwsbrief

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 28 maart 2023 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.728 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: