antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 1048: Welverdiende onrust

Sla het boek open, daar dansen de letters en mikken gedachten pardoes in uw hoofd. Waar al de sterren zijn, zult u niet verre zijn, daar gloort de noenzoen die u werd beloofd!


1. ARMANDO Verzamelde gedichten. [Den Haag], Nijgh & Van Ditmar, [1964]. Ingenaaid. 96 p. Debuut. 1e druk. Het oorspronkelijk gitzwarte omslag is (als altijd!!) vanwege de gebruikte lijm deels grijs geworden en laat een beetje los.
€ 20
* Astrant voorafgegaan door allerlei citaten uit recensies: ‘beklemmende gedichten’, ‘ziekelijke kreten’, ‘onsmakelijkheden’, ‘vrijblijvend beestmensje spelen’,  maar ook: ‘gedichten nemen niet veel ruimte in’.

2. BALKT e.a., H.H. ter Swingtschuurtzaagt. (Haarlem, De Zingende Zaag, 2004). Losbladig in omslag (als uitgegeven). Met de hand gezet uit diverse corpsen en gedrukt door diverse margedrukkers in een oplage van 200 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Bijzonder aardig project, uitgegeven ter gelegenheid van de Nacht van de Poëzie, gehouden op 14 februari 2003 in de Toneelschuur te Haarlem. Veertien dichters leverden een bijdrage die gedrukt werd door een achttal drukkers:
1. Jan Baeke (Avalon Pers & De Uitvreter)
2. H.H. ter Balkt (Lojen Deur Pers)
3. Benno Barnard (Augustijn Pers)
4. F.L. Bastet (Lojen Deur Pers)
5. J. Bernlef (Kalamos Pers; twee bladen)
6. Ruud Douma (Avalon Pers & De Uitvreter)
7. Arjen Duinker (Vette Venus Pers)
8. Jan G. Elburg (Augustijn Pers)
9. Louis Ferron (Avalon Pers & De Uitvreter)
10. Hester Knibbe (Mercator Pers)
11. Ed Leeflang (Augustijn Pers)
12. George Moormann (Mercator Pers)
13. Th. van Os (Houtpers)
14. Patty Scholten (Vette Venus Pers)
De colofonpagina werd gedrukt door de Avalon Pers en De Uitvreter.

3. BIESHEUVEL e.a., J.M.A. Vijf nieuwe verhalen van J.M.A. Biesheuvel, Willem Brakman, C. Buddingh’, Maarten ’t Hart (en) A. Koolhaas. (Enschedé), Boekhandel Nieuwscentrum Michon, (1977). Ing. 104 p. Gedrukt in een oplage van 1500 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Uitgave t.g.v. het eerste lustrum van Michon. Dit exemplaar is gesigneerd door Maarten ’t Hart, Willem Brakman en J.M.A. Biesheuvel.

4. (BOEKENWEEK 1984). HART, Maarten ‘t De ortolaan. [Amsterdam], CPNB, 1984. Linnen met stofomslag. 96 p. 1e druk.
€ 250
* Eén van de honderd genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren op 100 grams getint gevergeerd romandruk. Dit boekenweekgeschenk 1984 is een van de eerste waarvan een luxe-editie gemaakt werd.

5. BROUWERS, Jeroen Het verzonkene. (Speciaal exemplaar). Amsterdam, De Arbeiderspers, (1979). Ingenaaid. 148 p. 1e druk. Wat schaafplekjes.
€ 75
* Eén van de 350 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren, voorzien van een losse afdruk van een tekening van Siegfried Woldhek, gesigneerd door de kunstenaar. Deze 350 exemplaren dienden als jaarwisselingsgeschenk 1979-1980 en waren niet in de handel.

6. BROUWERS, Jeroen. Gwennie DEBERGH (red.) Brouwers in Brussel. 1964-1976. (Brussel), Demian/ VUBpress, (2000). Karton (omslagontwerp Danny Somers). 192 p. Geïllustreerd. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 250 door Jeroen Brouwers genummerde en gesigneerde exemplaren. Bevat o.a. een zeer uitgebreid (70 pagina’s!) interview met Brouwers en een bloemlezing uit het (niet eerder herdrukte) journalistieke werk van Brouwers.

7. BÜCH, Boudewijn Een decembervertelling. Utrecht, Salix Alba, 1985. Cahiersteek. 20 p. Gezet uit de Times en gedrukt op 90 grams Ingres Fabriano in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* ‘Fantastisch verhaal’ over de eerste ontmoeting tussen Büch en Reve.

8. CARMIGGELT, S., en Joost VEERKAMP Welverdiende onrust. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1982). Halfperkament met gemarmerde platten. In papieren foedraal [Binderij Phoenix]. 166 p. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 35 genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, gebonden in een fraaie halfperkamenten band en voorzien van een originele, genummerde en gesigneerde mezzotint van Joost Veerkamp en een pagina origineel handschrift van de auteur.

9. CLAUS, Hugo Perte Totale. Ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag, 60 schetsen en 60 nota’s. (Met een originele tekening van Hugo Claus als frontispice). Amstelveen, AMO, 1989. Verguld linnen (Binderij Phoenix). 70 p. Gedrukt in een oplage van 360 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 60 Romeins genummerde en door de dichter gesigneerde luxe-exemplaren, gedrukt op Drie Kronen, met als frontispice een originele tekening/ aquarel van de auteur, afgebeeld in dit boek als schets 45: “‘Kijk naar het vogeltje’./ Rechts de gezwollen vader,/ links de norse grootvader,/ in het midden, schichtig, zonder gezicht,/ Louis Seynave, in augustus 1939.’ Bovendien met een opdrachtje van Claus onder het colofon. BHC 195.B.

10. CONTACT Uitgeverij Contact. Nieuwe uitgaven voorbereid in oorlogstijd. Amsterdam, Uitgeverij Contact, 1945. Geniet. 24 p. incl. omslag. Gedrukt in rood en zwart. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 20
* Gedateerd ‘Mei 1945’. Prachtig verzorgde, belangrijke uitgeverscatalogus, gezet uit de Lutetia en voorzien van sierletters, een mooi vignet en prenten van Nico Bulder en Thijs Mauve. Met inleiding over de activiteiten tijdens de oorlog en plannen voor de tijd die komen ging.

11. COUPERUS, Louis Met Louis Couperus in Afrika. (1e druk, 1921). Amsterdam, Van Campen, [1921]. Soepel linnen. 144 p. 1e druk. Rug verbleekt. Papier verbruind, maar een net exemplaar.
€ 25
* Het vignet op de band wijkt af van het afgebeelde in Versierde verhalen: een gestileerde kelk met bloem in plaats van een kelk met punt. VV 312, 1. Couperus Collectie Veen variatie 2.

12. COUPERUS, Louis Psyche. (Met 12 illustraties van Dion Clayton Calthrop). Amsterdam, Veen, [1909]. Blind- en goudbestempeld linnen met een illustratie. 184 p. 3e druk (maar de enige Nederlandse uitgave met deze illustraties). Wat schuingelezen, schaafplekjes aan boven- en onderzijde van de rug. Twee namen op schutblad (‘D.G. van Ede’ en ‘P. de Gruyter’ met de datering ‘Delft, Oct ‘[19]14’). Over de tweede naam is een handtekeningstempel geplaatst. Een heel behoorlijk exemplaar van een vaak beschadigd boek.
Verkocht
* De twaalf illustraties waren gemaakt voor de Engelse vertaling van Psyche (1908). Slechts 250 exemplaren van de nog voorradige derde druk van 1904 werden ervan voorzien. In het boek zijn elf illustraties opgenomen, de twaalfde prijkt op de voorzijde van de boekband, die aan beide kanten met een rand van bloemen in reliëfdruk werd versierd. VV 191,17.

13. COUPERUS, Louis De tweelingbroeders. Jambische bewerking van Plautus’ Menaechmi. Dramatisch bijvoegsel van Groot-Nederland. Juli 1916. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1916. Ingenaaid. 76 p. 1e druk. Omslag verbruind. Achterblad los.
€ 50
* Met voorin de handtekening van Ronald Breugelmans met de datum ‘3-66’ en achterop de aantekening ‘[G.H. ‘s-Gravesande]’. Dit exemplaar is afkomstig uit de veiling van de boeken van ‘s-Gravesande op 31 maart 1966, maar helaas niet van diens exlibris voorzien. Plechtige Plautus-vertaling, een moeilijk te vinden Couperusuitgave.

14. (COUPERUS, Louis). BOOVEN, Henri van Leven en werken van Louis Couperus. Velsen, Schuyt, 1933. Linnen (buckram). 292 p. Illustraties. Oplage 1000 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Band deels verbleekt, maar een goed exemplaar. Exlibris.
Verkocht
* Gesigneerd door Henri van Booven en genummerd (nr. 76), zoals het hoort. We hebben nog een ongenummerd, wel gesigneerd exemplaar (€ 20) in een wat eenvoudigere linnensoort gebonden. (Zie voor het verschil de foto boven nr. 3)

15. (COUPERUS, Louis).  WIELENGA, Dr. B. Moderne letterkunde. Willem Kloos als literair profeet. Louis Couperus als type van den modernen mensch. Kampen, Kok, 1917. Ingenaaid. 112 p. 1e druk. Wat kreukjes in het omslag, door het boek heen wat roest.
Verkocht
* Het aan Kloos gewijde deel (60 p.) is opengesneden, maar ‘Couperus als type van den modernen mensch’ nog niet.

16. DOES, Bram de Kaba-ornament. [Amsterdam], (De Buitenkant, 2005). Ingenaaid. (16) p. Gezet uit de Trinité 2 en gedrukt in een oplage van 500 exemplaren.
€ 15
* Voorproefje van de monumentale uitgave over het Kaba-ornament. Koppermaandaguitgave, aangeboden door Uitgeverij De Buitenkant, Zetterij Chang Chi Lan-Ying, Offsetdrukkerij Jan de Jong en Bram de Does.

17. DOES, Bram de Kaba ornament. Deel I. Vorm. Orvelte, Spectatorpers, 2002. Karton overtrokken met handgevorrmd Nepalees papier met rugetiket en blinddruk op voorplat (Erik Schots). 56 p. Met de hand gezet uit de Schefferletter en met Kaba-ornamenten en gedrukt door Bram de Does op Zerkall in een oplage van 175 genummerde exemplaren. 1e druk. Vlekje op de rug.
€ 130
* Bijgevoegd: handgedrukt prospectus.

18. DOES, Bram de Kaba-ornament. Experimenten met een typografisch ornamentje en zijn spiegelbeeld in vignetten, randen en partonen, door Bram de Does. Experiments with a typographical ornament and its mirror image in vignettes, borders and patterns, by Bram de Does. Amsterdam, De Buitenkant, 2006. Karton. 504 p. Zeer rijk geïllustreerd. 1e druk.
€ 50
* Gesigneerd door Bram de Does op de Franse titel en door hem gedateerd ‘28.09.06’. Omvangrijke, tweetalige uitgave.

19. DOES, Bram de Romanée en Trinité. Historisch origineel en systematisch slordig. Amsterdam/ Aartswoud, De Buitenkant/ Spectatorpers, 1991. Karton, overtrokken met een halve eeuw oud register marbré-papier, bedrukt met Kaba ornamenten (Binderij Van Waarden). Gedrukt op Zerkall in een oplage van 530 exemplaren (zie noot). 1e druk. Kop wat vuil.
€ 45
* Het tekstgedeelte werd met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt door Bram de Does, de Trinitévoorbeelden werden in offset gedrukt door Jan de Jong. Uit de bibliotheek van Huib van Krimpen, met diens exlibris op de binnenzijde van het voorplat.
Bijgevoegd: uitnodiging voor de presentatie van het boek, gestuurd naar Huib en Will van Krimpen.

20. DOGAN, Mustafa Firari dusler. Istanbul, Belge Yayinlari, 1989. Garenloos. 72 p. Gedichten in het Turks. Met illustraties. 1e druk.
€ 35
* De titel betekent zoiets als ‘Voortvluchtige dromen’. De dichter (geboren in 1959, niet te verwarren met de voetballer van dezelfde naam) werd in 1980 tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld en schreef de gedichten in de gevangenis. Met handgeschreven opdracht, gedateerd 1 maart 1990, in het Turks aan ‘William Zaal’ en daartegenover een vertaling in het Engels. Ook met een Engelstalige brief van deze vertaler die kennelijk ook in de gevangenis zat en daar Engels vertaalwerk deed, waar twee typoscripten van poëzievertalingen van getuigen.

21. DORT, Wieteke van Handen. Den Haag, Nijgh & Van Ditmar, [1958]. Cahiersteek. (24) p. 1e druk. Debuut.
Verkocht
* Debuut van een piepjonge, nog maar 15-jarige Wieteke van Dort.
Bijgevoegd: Originele foto van de dichteres (met lange vlechten en haar handen onder de kin), verstuurd als ansichtkaart door Nijgh & Van Ditmar ala nieuwjaarswens voor 1959: ‘Wieteke van Dort, onze jongste dichteres’.

22. DURA, Carla Ongetemde kracht. Gedichtencyclus rondom schrijver, uitgever en idealist Wim J. Simons. Tekeningen Martina Wagner-Mohr. Giethoorn, Cees Duine (2009). Linnen. (64) p. Gedrukt in 350 exemplaren gesigneerd door de schrijfster  en de kunstenaar. 1e druk.
€ 25
* Dit is een van de dertig genummerde luxe-exemplaren die door Peri Kim te Usquert in linnen werden gebonden. Met opdracht van de dichteres aan Wim Zaal (die ik niet ga citeren) en een inliggende toespraak in fotokopie van Wim Zaal bij de presentatie van de bundel. Ook met een origineel overlijdensbericht van de dichteres (1935-2011), de echtgenote van De Beuk-uitgever Simons.

23. EGGINK, Clara Landinwaarts. Den Haag, Stols, 1941. Verguld halfperkament in foedraal. 32 p. 1e druk.
€ 75
* Eén van de 10 luxe-exemplaren op Hollandsch lompenpapier, gebonden in halfperkament en gesigneerd door de dichteres. Dit is nummer 2 van de oplage. Van Dijk 510.

24. (FIETSEN). SAYMAR, Edmond de Inventions extravagantes, bizarres de la bicyclette, réunies par Edmond de Saymar. Parijs, F. Juven, [1898]. Ingenaaid. (92) p. Rijk geïllustreerd. 1e druk. Roestig. Rugje versleten. Omslag en eerste blad los van boekblok. Wat slijtage.
€ 60
* Geweldig fantasieboek vol malle rijwiel-fiets-bicycle-apparatomobielen, van de Cyclofanfare en de Onderzeefiets tot de Loopkaaswinkelbicyclette, de Cyclotourovipresse, de Hymen-Car (?!), de Bicyclette de Pandore en het Garnaalvliegrijwiel. Beetje kapot, maar heel erg leuk. Afkomstig van Wim Zaal.

25. GRUNBERG, Arnon Blauwe maandagen. In: 4 x 7 = 14. Schrijvers met een verhaal. Amsterdam/ Antwerpen, Nijgh & Van Ditmar/ Dedalus, 1993/1994. Ingenaaid. 40, 40 p.
Verkocht
* Vroege Grunberg. 14 voorpublicaties van auteurs uit de fondsen van Dedalus en Nijgh & Van Ditmar – bevat o.m. ook een bijdrage van J.M.H. Berckmans, Jaarwisselingsgeschenk 1993-1994. Niet in de handel.

26. HERMANS, W.F. De tranen der acacia’s. Amsterdam, Van Oorschot, 1949. Ingenaaid. 428 p. 1e druk.
Verkocht
* Dit exemplaar is ingenaaid in een blind omslag van slap karton. Ik weet niet of het bedrukte omslag van de ingenaaide editie (op de rug) gewoonlijk vastgeplakt zit aan het boekblok of niet. Mocht het omslag bij het ingenaaide deel van de oplage vastgeplakt zijn geweest, dan is dit wellicht een vroeg recensie-exemplaar (omdat het omslag nog niet gedrukt was). Kunt u het nog volgen? WFH 10.01. JS 27.

27. (HERMANS, W.F.). Alfred KRING De grafologie van de schrijfmachine op wetenschappelijke grondslag. Handboek voor grafologisch en criminologisch onderzoek met 132 afbeeldingen. Santpoort, C.A. Mees, 1939. Linnen. 20 x 15 cm. 108, 52 pp. Met ingebouwde illustratie-atlas (voornamelijk Duitse, maar aangevuld met onder andere tiksels van Albert Verwey, schoonvader van de uitgever, en Hendrik Wijdeveld). 1e druk. Naam op schutblad en Franse titel.
Verkocht
* Voor wie in navolging van Hermans in de wonderbaarlijke schrijfmachine geïnteresseerd is. Men leze dit behartenswaardige artikel van Lisa Kuitert in De Groene Amsterdammer van 21 juni 2006. Mag niet ontbreken in de collectie van een schrijfmachineverzamelaar!

28. LOMMEN, Mathieu, & Peter VERHEUL Dutch Alphabets. New Examples of Writing & Lettering. Amsterdam, De Buitenkant Publishers, 2016. Oblong 24 x 33 cm. Halflinnen portfolio met striksluiting. 46 letterproeven in kleuren op losse bladen stevig papier met een losse Engelstalige toelichting (8 p., geniet). Gedrukt in 225 genummerde exemplaren. 1e druk. Zeer gaaf.
€ 75
* Geweldig project van letterontwerpen, geïnspireerd door Gerrit Noordzij en Bram de Does. Met bijdragen van velerlei ontwerpers en ontwerpcollectieven, ook buitenlandse wanneer ze een typografische opleiding hier te lande hebben genoten. Bekende (Fransje Berserik, Frank Blokland, Erik van Blokland, Max Kisman, Lida Kindersley, Noordzij zelf, Krista Radoeva, Florian Schick, Joost Swarte, Gerard Unger en Peter Verheul) evengoed als onbekende. Praktische, maar ook bizarre, sierige en onherkenbare lettertypen. Groot bladergenot gegarandeerd.

29. [LOOSJES, Adriaan] Mijn kamer. Door een student. Utrecht, J.G. Broese, 1853. Halflinnen met op voor- en achterkant het originele papieren omslag aangebracht. (4), 200 p. 2e druk. Het vooromslag vertoont lichte gebruikssporen.
Verkocht
* Biografie van zijn naaste omgeving door de student Adriaan Loosjes, zoon van boekhandelaar Vincent Loosjes, die op heel wat pagina’s van dit boek voorkomt. De eerste druk verscheen in 1849, toen de student nog maar twintig jaar oud was. Ongetwijfeld geïnspireerd door Voyage autour de ma chambre (1795) van Xavier de Maistre. Adriaan Loosjes (1828-1902) werd later doopsgezind predikant, maar dit boek geeft een gedetailleerd kijkje in het dagelijks leven van een intellectueel-in-de-dop anno 1850.

30. MORRIËN, Adriaan Concurreren met de sterren. Amsterdam, Van Oorschot, 1959. Ingenaaid met omslag. 200 p. Niet afgesneden. 1e druk. Hapje uit voorzijde omslag, vlekje op licht verbruinde rug.
€ 100
* Eén van de 10 luxe-exemplaren, gedrukt op Oud-Hollands Vergé-papier, niet voor de handel bestemd. Bovendien met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Jantje [Vermeulen],/ sterrenkundige/ Adriaan/ Amsterdam, 29 december 1959’.
Bijgevoegd: uitvoerige, handgeschreven brief van de auteur aan ‘Waarde Han Geers’. Gesigneerd ‘Adriaan Morriën’ en gedateerd ‘Amsterdam, 8 juli 1986’. Twee bladen, alleen recto. 44 regels tekst. Met envelop.
* Geadresseerde had onlangs bovenstaan boek verworven en had Morriën geschreven met de vraag wie de Jantje uit de opdracht zou kunnen zijn. Morriën antwoordt dat het de dichter en typograaf Jan Vermeulen (1923-1985) was en haalt uitgebreid herinneringen aan hem op, onder meer over zijn grote leeshonger: ‘Hij had een achteloze hand van trouwen (is ettelijke keren gescheiden), misschien omdat hij ook zat te lezen als hij het ja-woord vroeg’. Een zeer interessante, hartelijke brief!

31. (MULISCH, Harry). THURING, Leo Harry Mulisch – de minstreel van het Leidseplein. Tielt/ Den Haag, Lannoo, (1962). Ingenaaid. 162 p. Geïllustreerd. 1e druk.
Verkocht
* Uit de serie ‘Idolen en symbolen’ (waarin ook Edith Piaf: lyrische straatmus van Jeroen Brouwers verscheen). Dit merkwaardige boekje werd, op aandrang van Mulisch, door de uitgever uit de handel genomen.
Dit exemplaar komt uit de bibliotheek van Wim Zaal, die voorin een door hem ondertekende, handgeschreven tekst plakte over de geschiedenis van deze uitgave: dat ‘het samengeflanst was uit werk van anderen. Wanneer Leo Thuring bv. doet voorkomen alsof Mulisch tegen hem spreekt, citeert hij gewoon vraaggesprekken die door Vinkenoog en d’Oliveira zijn ondernomen. (…) Om groot schandaal te vermijden heeft deze [=de uitgaver] het boekje na ruim een week na verschijnen uit de handel genomen en de oplaag vernietigd’.

32. PERNATH, Hugues C. Het uur marat. Antwerpen, Ontwikkeling, (1958). Ingenaaid met omslag. 40 p. 1e druk. Debuut.
Verkocht
* Uit de bibliotheek van Wim Zaal, met zijn naam op de franse titel. Bijgevoegd: prospectus / bestelbon voor deze uitgave. Vouwblad met portret, gedicht, biografietje en bestelbon.

33. QUERIDO, Is. (Als:) Théo REEDER Gedichten. Amsterdam, S.L. van Looy, 1894. Ingenaaid. (8), 98 p. Niet afgesneden. Gedrukt op geschept papier. 1e druk. Rug sleets en los. Voorin exlibris van Kees Nagtegaal. Op p. 70 heeft een verbruinend papier gelegen.
€ 65
* Tweede bundel van de nog slechts 21-jarige journalist Israël Querido, in druk opgedragen aan de nog jongere naturalistische auteur Saint-Georges de Bouhelier (1876-1947). Veel gedichten (en prozaschetsen) zijn geschreven onder de indruk van een bezoek aan Parijs, dat de gevoelige Querido kennelijk zwaar op de maag lag: onder andere de gedichten ‘Van een bordeel’ en ‘La Maison Vingt-Cinq’ over hetzelfde onderwerp, ‘Folie-Bergère’ en de hallucinerende prozaschets ‘Onanie’. Enkele gedichten zijn opgedragen aan Toorop.

34. ROMBOUTS, Tony Les demoiselles de la mer. (Met zes originele linosneden van Eddy Ausloos). Antwerpen, Contramine, 1975. Garenloos. (40) p. Met de hand gezet en gedrukt door de dichter op Ingres Van Gelder in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 50
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de dichter: ‘Voor Wim Zaal/ deze wufte wind/ van zee en vrouwen/ zeer hartelijk/ Antwerpen Boekenbeurs 1975/ (sign.)’.
Bijgevoegd: originele kleurenfoto van de dichter met hoed en sigaar.
Voorts: artikel van Wim Zaal (aan wie de opdracht gericht is) over Tony Rombouts, zijn uitgeverij Contramine en de degelpers waar hij zijn uitgaven op drukt (uit Elseviers Magazine van 19 mei 1979).

35. SCHENDEL, Arthur van Huon of Over den hond. Maastricht, A.A.M. Stols, 1928. Ingenaaid. (2), 26 p. Gedrukt in 110 genummerde exemplaren. 1e druk. Achterzijde heel licht verkleurd.
Verkocht
* Een van de 100 op de pers genummerde exemplaren op geschept Engels papier. Schaarse titel. To the Happy Few 14. Van Dijk 167.

36. SCHENDEL, Arthur van Huon of Over den hond. Maastricht, A.A.M. Stols, 1928. Ingenaaid. (2), 26 p. Gedrukt in 110 genummerde exemplaren. 1e druk. Rugje bovenaan iets ingescheurd.
Verkocht
* Een van de 10 Romeins genummerde luxe-exemplaren op Japansch, gesigneerd door Stols en Van Schendel en door Stols van een kort opdrachtje voorzien: ‘voor Greet Kroesen’. Greet (Margaretha Wilhelmina) Kroesen (1908-2002) was de verloofde van Stols, op 7 augustus 1928 zouden ze met elkaar in het huwelijk treden. To the Happy Few 14. Van Dijk 167.

37. SCHIERBEEK, Bert De tuin van de Khan. (Met een originele, genummerde en gesigneerde linosnede in zwart en rood door Marcel Prins). [Voorburg], De Dorst, 1991. Drie bladen plus colofonpagina in omslag. 21 x 21 cm. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde en gesigneerde exemplaren.
Verkocht 
* Van deze uitgeverij zijn ons geen andere uitgaven bekend.

38. SCHIERBEEK, Bert Gezicht van de wereld. (Met illustraties in kleuren door Jef DIEDEREN). (Zwolle, Librije Hedendaagse Kunst, 1987). Garenloos. 40 p. Oplage 500 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 15

39. SCHIERBEEK, Bert, en Karel APPEL Het bloed stroomt door. (Met tien (plus twee in de bijlage en één op het omslag) paginagrote tekeningen van Karel Appel). Amsterdam, De Bezige Bij, 1954. Cahiersteek. (16) p. Met losse bijlage waarop de Franse vertaling van Schierbeeks tekst (vertaald door Henri Deluy). 1e druk. Twee kleine vlekjes op voorplat, maar een goed exemplaar.
Verkocht

40. SNOEK, Paul Ik rook een vredespijp. Gedichten 1956. (Met twee tekeningen door Lucebert). Den Haag, A.A.M. Stols, 1957. Ingenaaid met omslag. (2), 78 p. 1e druk.
Verkocht
* Bijgevoegd: doodsbrief van de auteur uit 1982. Zie Paul van Capelleveen, Lucebert, drukwerk voor anderen (Varik 2012), 52a. Van Dijk 1005.

41. VERHAGEN, Hans Cocon. Cyclus. (Amsterdam, Thomas Rap, 1967). Oblong. Ingenaaid. Op Chinese blokboekwijze gebonden. 24 p. Met portret. Gedrukt in zwart, rood en groen. 1e druk. Rug wat versleten, maar een mooi strak exemplaar.
Verkocht
* Woeste, fluorescerende 1969-vormgeving van Wim Wandel.

42. VINKENOOG, Simon Wat te zeggen. Eigen en andermans teksten. Bloemendaal, Arcadia Pers, (februari) 1964. Geniet. (20) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 100 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Vlammend pleidooi voor legalisering en vrij gebruik van marihuana en hasjiesj. Met tekening op het omslag van Henri Michaux. Achterop het boekje is een telegram afgedrukt van Allen Ginsberg aan Lawrence Ferlinghetti (“Cops arresting poets they dont like and stepping on their toes ridiculous soon theyll be beating up people near bookstores”).

43. VOS, Margot De nieuwe lent’. Verzen. Met een inleiding van C.S. Adama van Scheltema. Amsterdam, Querido, 1923. Linnen. 80 p. 1e druk. Rug verschoten.
Verkocht
* Opdracht van de auteur in zwarte inkt op het voorste schutblad: ‘Aan C.S. Adama/ van Scheltema/ van/ Margot Vos/ 7-11-23’.
Adama van Scheltema was een mentor van Margot Vos. Het ‘Ter inleiding’ op pagina 5 tot en met 7 in dit boek sluit hij af met ‘Van harte succes gewenscht door Uw vriend’. Bij zijn dood in 1924 publiceerde Vos in De socialistische gids een vers ‘Aan onzen gestorven zanger C.S. Adama van Scheltema’.
Het bandontwerp van déze Nieuwe Lent is geheel anders dan dat van de tweede druk in het volgende nummer.

44. VOS, Margot De nieuwe lent’. Verzen. (En:) De dienende maagd. (En:) De lichte uren. Amsterdam, Querido, 1923, 1924, 1928. Linnen. 80; 88; 80 p. Niet afgesneden.1e, 2e en 1e druk. Goede exemplaren.
€ 30
* Drie dichtbundels in vergelijkbare uitvoering met bandontwerp en titelpagina van Jan Bertus Heukelom. Margot Vos (1891-1985) was een van de getalenteerde kinderen uit een groot, socialistisch, Oost-Drents onderwijzersgezin; haar broer Hein was minister in de jaren veertig. Prachtige art-deco-boekbanden en titelpagina’s.

45. WARREN, Hans De serene rust der toppen. (Borgerhout), Dedalus, [1984]. Losbladig in omslag (als uitgegeven). (8) p. Gedrukt naar calligrafie van Rit van Schoonbeek in een oplage van 70 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 25
* Jaarwisselingsgeschenk 1983-1984. Niet in de handel.


Door op de plaatjes te klikken vergroot u niet alleen de afbeelding, maar ook uw geest!

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 24 mei 2023 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.721 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: