antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 547: Maarten Biesheuvel & Maarten ’t Hart

In deze nieuwsbrief staan diverse opdrachtexemplaren, een eerste druk met een buikbandje en een handgeschreven afwijzing van Maarten ’t Hart.

Maar het leukst zijn wel de twee originele pentekeningen die Maarten Biesheuvel voor Renate Rubinstein maakte op een eenvoudig papieren servet.


1.  (BIESHEUVEL, J.M.A.). BASTET, F.L. Een zuil in de mist. Van & over Louis Couperus. Amsterdam, Querido, 1980. Ingenaaid met stofomslag. 276 p. Geïllustreerd. 1e druk.

€ 60

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Maarten Biesheuvel en zijn vrouw (die haar naam in de opdracht zelf schreef): ‘Voor Jacob Kort/ na zijn promotie,/ hartelijk gefeliciteerd/ door Eva/ en/ Maarten B./ Leiden, 18-XI-1981’.

2.  BIESHEUVEL, J.M.A. Avonturen van Joachim Müller. (Met tekeningen door Mart Kempers). Utrecht, Stichting De Roos, 1986. Linnen. 64 p. Typografie Mart Kempers. Gezet uit de Bembo en gedrukt door Lecturis op Hahnemühle Bütten in een oplage van 175 genummerde exemplaren.

€ 75

* ‘Ontwerper Mart Kempers betoont zich in ‘Avonturen van Joachim Müller’ door J.M.A. Biesheuvel een meester als boektypograaf en als illustrator. In zijn speelse, maar tevens zeer beheerste typografie is hij noch op de ‘klassieke’, noch op de ‘avant-gardistische’ toer. Zijn stijl berust op eenvoudige, heldere openheid, zowel in tekstverzorging als illustraties’ (Dick Dooijes in Boekblad). Leeflang 132.

3.  BIESHEUVEL, J.M.A. De verpletterende werkelijkheid. (Geïllustreerd door Wim Hofman). Middelburg, Zeeuws Kunstenaarscentrum, 1978. Geniet met stofomslag. (24) p. 2e druk. Rug verkleurd.

gratis bij een bestelling

* Eerste deel van de Slib-reeks.

2528054.  BIESHEUVEL, J.M.A. De eend en de snoek. Origineel typoscript. 27,4 x 21,4 cm. Zeven bladen. Alleen recto. Ongesigneerd en gedateerd [door de redacteur] ‘8/4 ’64’. Met een aantal correcties, toevoegingen en doorstrepingen in het handschrift van de auteur.

€ 1450

* Surrealistisch verhaal over een eend en een snoek. Ongepubliceerd! Bijzonder vroeg: Biesheuvels eerste boek, In de bovenkooi, verscheen pas in 1972. Niet in J.M.A. Biesheuvel, Verzameld werk (Amsterdam 2008).

Eerste alinea: ‘Snebbel heette de eend en Kieuwerd was de naam van de snoek. Ze waren allebei erg oud van jaren, maar nog lang niet het leven zat. Het is een hele tijd geleden dat Snebbel Kieuwerd ontmoette. Men zegt ook dat de sloot waarin zij tweeën leefden sinds geruime tijd is dichtgegooid en dat er huizen overheen zijn gebouwd. Maar zoiets maakt het sprookje er niet minder om.’

252805(2)Bijgevoegd: Handgeschreven brief aan ‘Geachte heren van de Gids’. 27,4 x 21,4 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘JMA. Biesheuvel’ en gedateerd ‘Leiden 7-4-64’. 3 regels tekst. Biesheuvel vraagt de redacteuren of zij het meegestuurde ‘sprookje’ willen plaatsen. ‘Postzegels sluit ik bij, voor als U het terug wilt sturen’. Een precieze redacteur noteerde met potlood bij deze opmerking: ‘niet aanwezig’ en schreef op een bijgevoegd notitievelletje: ‘geweigerd door De Gids’.

5.  BIESHEUVEL, J.M.A. In de bovenkooi. Amsterdam, Meulenhoff, (1975). Garenloos. 240 p. 8e druk. Vouw in voorzijde omslag.

€ 35

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Voor Corrie/ van Maarten/ (de schrijver)’. De C is flink aangezet, want Biesheuvel spelde aanvankelijk ‘Korrie’.

6.  BIESHEUVEL, J.M.A. In de bovenkooi. Amsterdam, Meulenhoff, (1979). Garenloos. 240 p. 11e druk.

€ 35

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Voor Jacob/ van Jacob Maarten/ Leiden,/ 4-XII-1979.’.

7.  BIESHEUVEL, J.M.A. Mijn vrouw. [Rotterdam], Bébert, (1983). Linnen met stofomslag en leeslint. 52 p. Gedrukt in een oplage van 200 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Rug iets verbruind.

€ 90

8.  BIESHEUVEL, J.M.A. Motje tegen gloeiend lampepeertje. Verhalen. Amsterdam, Meulenhoff, (2001). Ingenaaid (schuin afgesneden, als uitgegeven). 48 p. 1e druk.

€ 10

* Jaarswisselingsgeschenk 2001-2002 van de boekhandels Kooyker in Leiden en Verwijs in den Haag. Niet in de handel.

9.  BIESHEUVEL, J.M.A. Ons onvervreemdbaar erfdeel. Sliedrecht, Van den Dool, 1986. Linnen met stofomslag. 20 p. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk. Opdracht in inkt (5 regels, niet van de auteur) op Franse titelpagina (wie doet zoiets?).

€ 35

* Jaarwisselingsgeschenk 1986-1987.

biesadonai10.  BIESHEUVEL, J.M.A. (Twee originele tekeningen op papieren servet). 20,8 x 20,0 cm. Recto: Joodse man met hoed op planeet in sterrenstelsel met uitroep: ‘Adonai!’ Verso: Naakte, vliegende man omhelst een grote fallus boven een heuvelrijk landschap. Niet gedateerd. Met gesigneerde opdracht: ‘voor Renate [Rubinstein]’. Verticale vouw in het midden. Enkele punaisegaatjes.

€ 375

* Geweldig authentiek document, dat schreeuwt om een lijst aan uw muur (met glas aan weerszijden, zodat u – al naar gelang het bezoek – kunt wisselen).

11.  BIESHEUVEL, J.M.A. De zoon. (Een kerstverhaal). Raamsdonk, De Roofpers, 1982. Linnen met stofomslag. Gedrukt in een oplage van 75 door de schrijver genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.

€ 120

* Aangrijpend verhaal.

12.  HART, Maarten ‘t. _Als: HART, Martin Stenen voor een Ransuil. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1971. Garenloos 160 p. 1e druk. Leesvouwen. Rug verschoten.

€ 30

* Het debuut van Maarten ’t Hart, bovendien met de zeldzame buikband: ‘Eervol vermeld / Reina Prinsen Geerligsprijs 1970’.

13.  HART, Maarten ‘t De aansprekers. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1979). Linnen met stofomslag. 204 p. 1e druk. Omslag aan bovenrand iets geschaafd

€ 20

* Gesigneerd door de auteur op het voorste schutblad: ‘Den Haag,/ 13-9-79/ M t Hart’.

14.  HART, Maarten ‘t Avondwandeling. Den Haag, BZZTôH, (1976). Garenloos (omslag Jack Prince). 42 p. 1e druk.

€ 150

* Exemplaar met fantastische, handgeschreven en gesigneerde opdracht van de auteur aan zijn uitgever op de Franse titel: ‘Voor Phil [Muysson],/ die mij een avond/ van de straat heeft/ gehouden wat altijd/ een gelukkige zaak/ is zoals uit dit ver-/ haal blijkt. Ik hoop/ dat dit niet het/ laatste contact met/ Bzztôh [is]!/ 9-11-1976/ Maarten ’t Hart’. Exemplaar van enige importantie.

15.  HART, Maarten ‘t Gesigneerde promotiekaart van uitgeverij De Arbeiderspers. 15,9 x 10,5 cm. Begin jaren tachtig. Op de voorzijde staat een portret van de auteur, op de achterzijde wordt reclame gemaakt voor elf boeken van ’t Hart.

€ 12

* Tweemaal gesigneerd: op voor- en achterzijde.

Bijgevoegd: handgeschreven envelop (opgeplakt op kartonnetje), ook gesigneerd, met voorgedrukt adres ‘Subfaculteit Biologie der Rijksuniversiteit Leiden’. Datum poststempel 18 februari 1983.

16.  HART, Maarten ‘t Gesigneerde promotiekaart van uitgeverij De Arbeiderspers. 15,9 x 10,5 cm. Begin jaren tachtig. Op de voorzijde staat een portret van de auteur, op de achterzijde wordt reclame gemaakt voor elf boeken van ’t Hart.

gratis bij een bestelling

* Tweemaal gesigneerd: op voor- en achterzijde. Ingeplakt geweest: lijm- en papierresten op achterzijde.

17.  HART, Maarten ‘t Handgeschreven afwijzing op getypte en gesigneerde uitnodiging van Gerda Leegsma, redacteur bij Unieboek bv. 29,6 x 20,9 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘M t Hart’ en niet gedateerd [= 1984]. 4 regels tekst.

€ 20

* Maarten ’t Hart is niet bereid een toespraak af te staan aan het boek Geachte Jubilaris: ‘dit is echt niets voor mij,/ ik houd nooit toespraken, alleen/ lezingen, en die zijn allemaal/ al gepubliceerd’.

18.  (HART, Maarten ‘t) Krantenknipsels. Grote verzameling knipsels (ca. 140 stuks). Jaren ’70, ’80 en ’90. Deels op A4 geplakt.

€ 40

19.  HART, Maarten ‘t De kroongetuige. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1983). Ingenaaid. Garenloos. 216 p. 8e druk.

€ 20

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Warmond, 14 mrt 84/ Voor Collega-auteur/ J.C. Kort/ gesigneerd door/ MtHart’.

20.  HART, Maarten ‘t Nieuwe fiets. (Leiden, De Kler, 2002). Geniet. (4) p. Gedrukt in een oplage van 250 exemplaren. 1e druk.

€ 22

* Eén van de gesigneerde exemplaren, bestemd voor de medewerkers van Boekhandel De Kler. Kort verhaal, speciaal geschreven voor De Kler ter gelegenheid van de het verschijnen van de roman De Zonnewijzer.

21.  HART, Maarten ‘t Stenen voor een ransuil. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1979). Garenloos (omslagtekening Friso Henstra). 180 p. 4e druk. Leesvouw.

€ 12

* Gesigneerd door de auteur op de Franse titel: ‘R’dam, 1 mrt 1980/ M’t Hart’.

22.  HART, Maarten ‘t De vrouw bestaat niet. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1985). Ingenaaid met flappen. 160 p. 13e druk.

€ 25

* Met haastig gepende, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Tegengift tegen de/ dag v d vrouw’.

23.  HART, Maarten ‘t De vrouw bestaat niet. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1982). Ingenaaid met flappen. 160 p. 2e druk. Leesvouwen.

€ 75

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Den Haag, 2 maart ’82/ Voor Aad [Nuis],/ moge een en/ ander van pas/ komen bij een/ kamerdebat/ over het feminisme!/ Maarten/ ’t Hart’.

24.  HART, Maarten ‘t ‘Wassende woestijnmuis’. Origineel gesigneerd handschrift van dit gedicht (19,7 x 19,8 cm), opgeplakt op een groot vel karton, met eronder geplakt een illustratie van Minnie Donkers (50,0 x 35,4 cm). Alleen recto. Bovenrand gevlekt.

€ 225

* Het originele model voor de facsimile poster van het BZZTôH Teater uit 1976, dat later gedrukt werd in een oplage van 100 genummerde exemplaren.

25.  TOLSTOI, Leo Gesprek met een voorbijganger. Vertaald en toegelicht door Kees Verheul. Met een tekening door Maarten Biesheuvel. Woubrugge, Avalon Pers, 2011. Ingenaaid. (8) p. Met de hand gedrukt in een beperkte oplage.

€ 15

* Jaarwisselingsgeschenk 2010-2011. Niet in de handel.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 15 april 2014 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.735 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: