antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 551: Willem de Mérode

Ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste sterfdag organiseert de Vrije Universiteit van Amsterdam morgen een symposium gewijd aan Willem de Mérode. Tevens opent in de centrale hal van het hoofdgebouw van de universiteit een De Mérode-tentoonstelling. U vindt hierbij een keuze uit onze voorraad, waarbij de nadruk ligt op (niet eerder gesignaleerde) luxe-exemplaren, bandvarianten en handschriften. We hebben (veel) meer in huis, ook van de hand van Wilma en de broers Keuning – wordt vervolgd!


1.  MÉRODE, Willem de. Als: Joost van KEPPEL Aanroepingen. Amsterdam, W. Versluys, 1917. Karton (ontwerp ‘D.H’). 56 p. 1e druk. Ruggetje beschadigd, karton wat roestig. Naam voorin.

€ 45

* Zeldzame uitgave, De Mérodes tweede boek.

2.  MÉRODE, Willem de. (Als:) Joost van KEPPEL Claghen. Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland, 1927. Vierkant formaat (16 x 16,5 cm). Soepel linnen met stofomslag. 48 p. Kop verguld. Gezet uit de Grotius en gedrukt door Charles Nypels in rood en zwart op Hollandsch De Charro op de eigen persen van Leiter-Nypels te Maastricht. 1e druk. Omslag deels verbruind.

€ 25

* Bijzonder mooi vormgegeven, schaarse uitgave. Er bestaan twee bandvarianten, de onderhavige, iets luxere band in linnen met omslag, kop verguld en een in karton met stofomslag. Poëtische volzinnen door Willem de Mérode onder een minder gebruikt pseudoniem, dat herinnert aan de page van stadhouder Willem III, Arnold Joost van Keppel. Van Laar 44.

3.  MÉRODE, Willem de. (Als:) Joost van KEPPEL Claghen. Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland, 1927. Vierkant formaat (16 x 16,5 cm). Karton met stofomslag. 48 p. Gezet uit de Grotius en gedrukt door Charles Nypels in rood en zwart op Hollandsch De Charro op de eigen persen van Leiter-Nypels te Maastricht. 1e druk. Naam op schutblad. Omslag deels verbruind.

€ 15

* Zeer schaarse, brekelijke uitgave in behoorlijk goede staat. Poëtische volzinnen door Willem de Mérode onder een ander pseudoniem, dat herinnert aan de page van stadhouder Willem III, Arnold Joost van Keppel. Van Laar 44.

4.  MÉRODE, Willem de Collectie knipsels en andere informatieve drukwerken. Enkele tientallen knipsels, ook oude, en zaken als een informatiemap van de gemeente Brummen (1992).

€ 35

5.  (MÉRODE, Willem de) Collectie tijdschriften. 1. ‘Sonnetten’ in Opgang jg. 4 nr. 6 (september 1920). Met gedrukte opdracht ‘Voor Ekko’.

2. ‘In het Voorjaar’ en ‘De Vijftienjarige’ in Opgang jg. 5 nr. 1 (1922).

3. ‘Het Fresco’ in Opgang jg. 5 nr. 5 (augustus 1922).

4. ‘H. Sebastiaan’ en ‘Job’ in Boek en Kunst jg. 2 nr. 11-12 (december 1922).

5. ‘Vincent van Gogh’ en ‘Avondwandeling’ in Morks Magazijn jg. 28 nr. 1 (januari 1926).

6. ‘De herders’ in Opwaartsche Wegen jg. 4 nr. 10 (1 december 1926).

Originele omslagen. Gebruikssporen.

€ 50

* Schaarse tijdschriften, vooral de eerste vijf. Veel interessante, ook opmerkelijke pictorale bijdragen van anderen, van Hélène Swarth tot Wilma, en van Dirk Boode tot Jan Wiegers. Ook met interessante reclames, met speciaal in Boek en Kunst afbeeldingen van zeldzame omslagtekeningen.

2583246.  MÉRODE, Willem de De donkere bloei. Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij Holland, 1926. Halfleer met hoeken en gemarmerde platten. 80 p. 1e druk. Ribbetjes iets geschaafd. Achterin een fraai boekhandelsetiket van H. de Vries Boekverkoopers te Haarlem.

€ 160

* Eén van de 30 door de schrijver gesigneerde en genummerde exemplaren. Volgens het colofon werden de eerste tien nummers door J. Wansink met de hand gebonden. Dit is nummer 12, maar het is ook met de hand gebonden, zo te zien door Jan Wansink.

7.  MÉRODE, Willem de De donkere bloei. Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij Holland, 1926. Ingenaaid. 78 p. 1e druk. Rugje beschadigd.

€ 85

* Uit de bibliotheek van de dichter Martien Beversluis, die zijn ex libris op het schutblad bevestigde en erboven schreef ‘V.D.Schr./ Martien Beversluis/ 10 October/ 1926’. Daarnaast plakte hij een originele, zwartwit-foto (7,0 x 5,0 cm) in van Willem de Mérode. Toen we deze foto loskleefden, ontdekten we op de achterzijde een stempel van een foto-atelier in Groningen en de aantekening (in het handschrift van Beversluis) ‘van den/ dichter/ W De Mérode/ eind Sept 1921’.

De Mérode poseert op de foto, zittend aan een tafel, met een opengeslagen boek voor zich. Hij kijkt niet echt gelukkig. We hebben dit bijzondere portret voorgelegd aan De Mérode-biograaf Hans Werkman, die het portret niet kende. Wel is aan de achtergrond te zien dat de foto op dezelfde locatie is gemaakt als de bekende foto van Ekko Ubbens en Jaap Woltjer van 7 september 1919.

8.  MÉRODE, Willem de De donkere bloei. Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij Holland, 1926. Ingenaaid. 78 p. 1e druk.

€ 10

* Omslagtekening Wybo Meyer.

9.  MÉRODE, Willem de Doodenboek. Amsterdam, Holland, (1934). Ingenaaid. 32 p. 1e druk. Beetje roest.

€ 10

10.  MÉRODE, Willem de Eenvoudige gedichten. Met [8] teekeningen van H. [A.] Molenaar. Baarn, Bosch & Keuning, [1935]. Ingenaaid. 40 p. 1e druk. Ruggetje verschoten.

€ 7

* Libellen-serie 117.

11.  MÉRODE, Willem de Esther. Een aaneenschakeling van dramatische tafereelen. Neerbosch, Neerbosch’ boekhandel en uitgeverij, 1930. Ingenaaid. 48 p. Gedrukt in rood, blauw en zwart. 1e druk. Rugje boven- en onderaan versleten. Omslag wat verbruind. Exlibris, notitie in paarse inkt en papierbeschadiging op p. 1.

€ 18

* Mooi vormgegeven: elke pagina in rood kader, kopjes en toneelrollen gedrukt in blauw. In druk opgedragen aan een van meester Keunings ‘jongens’: Bram Corbijn van Willenswaard. Schaarse eerste druk.

26295212.  MÉRODE, Willem de Ganymedes. Met vijf (= 6) houtsneden van Johan Dijkstra. (Amsterdam, De Gulden Ster, 1924). Ingenaaid, op Chinese blokboekwijze met raffia gebonden. 30 p. Gedrukt in een oplage van 125 genummerde en door dichter en kunstenaar gesigneerde exemplaren (plus enkele auteursexemplaren). 1e druk. Omslag wat gevlekt en aan randen wat gekreukt.

€ 850

* Dit is nummer 5 (uitgeschreven: ‘vijf’), met een handgeschreven en gesigneerde opdracht van de auteur op p. 1: ‘Voor Anton./ van Willem de Mérode/ 24 Oct. 1924’. Anton Kraak, bevriend met De Mérode en Wilma Vermaat, was nauw betrokken bij de totstandkoming van deze bibliofiele bundel: toen De Mérode in het Huis van Bewaring in Groningen zat op verdenking van pedoseksuele contacten, correspondeerde Kraak namens hem met De Gulden Ster. De opdracht is pregnant: op 24 oktober 1924 werd De Mérode in vrijheid gesteld. Kraak kreeg dus als een van de eersten een Ganymedes.

Dit exemplaar van Ganymedes is een auteursexemplaar (herkenbaar aan de voluit geschreven nummering en aan de plaats van de handtekeningen: onder het colofon). Zie: Hans Werkman, ‘Touwtrekken om Ganymedes‘. In: De Mérode en de jongens (Baarn 1991), p. 157-188.

26463113.  MÉRODE, Willem de Ganymedes. Met vijf (= 6) houtsneden van Johan Dijkstra. (Amsterdam, De Gulden Ster, 1924). Ingenaaid, op Chinese blokboekwijze met raffia gebonden. 30 p. Gedrukt in een oplage van 125 genummerde en door dichter en kunstenaar gesigneerde exemplaren (plus enkele auteursexemplaren). 1e druk. Zeer mooi exemplaar zonder een zweempje roest.

€ 550

14.  MÉRODE, Willem de Ganymedes. Anoniem typoscript van de hele uitgave, inclusief titel en colofon. Geniet in omslag. 46 p. Op geschept papier. Onder het colofon is getypt: ‘Gecopiëerd naar het origineel/ Januari 1944’. Op de laatste pagina is met vulpen een bedrieglijk echte handtekening van De Mérode nagetekend.

€ 50

* Typoscript van de hele uitgave, inclusief titelpagina en colofon. De nieuwprijs van de oorspronkelijk uitgave van Ganymedes was zo hoog dat deze niet voor iedereen bereikbaar was: ƒ 7,50. Vandaar dat er ‘roofdrukken’ circuleerden: typoscripten of doorslagen daarvan. Curieus!

15.  MÉRODE, Willem de Gedichten. Ingeleid door Dr K. Heeroma. Amsterdam/ Baarn, U.M. Holland/ Bosch & Keuning, 1952. Drie delen in één band. Linnen met stofomslag. 256; 316; 168 p. 1e druk. Heel lichte gebruikssporen.

€ 16

* Omslagtitel: ‘Een keuze uit zijn gedichten bijeengebracht door Ad den Besten/ Jaap Das/ Dr. K. Heeroma’. Dit omvangrijke werk (ruim 700 pagina’s door Roel Knobbe mooi verzorgde poëzie met toelichtingen en registers) verscheen oorspronkelijk in drie delen; deze ééndelige band dateert waarschijnlijk uit ca. 1960. Gezet uit de Romulus van J. van Krimpen en gedrukt in blauw en zwart.

16.  MÉRODE, Willem de Gedichten. Ingeleid door Dr K. Heeroma. Amsterdam/ Baarn, U.M. Holland/ Bosch & Keuning, 1952. Drie delen. Linnen. 256; 316; 168 p. 1e druk. Heel lichte gebruikssporen.

€ 20

* Omslagtitel: ‘Een keuze uit zijn gedichten bijeengebracht door Ad den Besten/ Jaap Das/ Dr. K. Heeroma’. Omvangrijk werk, ruim 700 pagina’s door Roel Knobbe mooi verzorgde poëzie met toelichtingen en registers. Gezet uit de Romulus van J. van Krimpen en gedrukt in blauw en zwart.

17.  MÉRODE, Willem de Gestalten en stemmingen. Groningen, P. Noordhoff, 1916 [= 1915]. Linnen met bestempeling in goud en rood. 84 p. 1e druk.

€ 75

* Het schaarse debuut, in oorspronkelijk linnen gebonden.

18.  MÉRODE, Willem de Gestalten en stemmingen. Groningen, P. Noordhoff, 1916 [= 1915]. Ingenaaid. 84 p. 1e druk. Mooi exemplaar van het zeldzame debuut.

€ 65

19.  MÉRODE, Willem de. Als: Henri HOOGLANDT Gewone jongens. Geïllustreerd door Jan Wiegman. Arnhem, H. ten Brink, (ca. 1920). Halflinnen. 116 p. 2e druk. Mooi geïllustreerde band een beetje vuil en los. Plakzegel aan de binnenkant.

€ 30

20.  MÉRODE, Willem de Goede vrienden. Een serie leesboeken voor de hoogere klassen van het Christelijke Lager Onderwijs. Zesde deeltje. Geïllustreerd door Johan Dijkstra. Groningen/ Den Haag, J.B. Wolters, 1924. Halflinnen. 120 p. 1e druk. Inktvlek op de snede.

€ 30

* Voor een gebruikt schoolboekje is de band in goede staat.

21.  MÉRODE, Willem de Het heilig licht. Baarn, E.J. Bosch Jbzn, [1922]. Ingenaaid. 80 p. 1e druk.

€ 8

22.  MÉRODE, Willem de Het heilig licht. Baarn, Bosch, [1922]. Lichtblauwe zijde bestempeld in goud en blauw (ontwerp André VLAANDEREN). 80 p. 1e druk. Band wat verbleekt.

€ 75

* Een ons onbekende luxe versie, niet vermeld in de Brinkman.

23.  MÉRODE, Willem de Het heilig licht. Baarn, Bosch, [1922]. Blauw linnen (bandontwerp André VLAANDEREN). 80 p. 1e druk.

€ 20

* Gevoelige, soms sensuele poëzie.

24.  MÉRODE, Willem de Het heilig licht. Baarn, Bosch, [1922]. Donkerrood linnen (bandontwerp André VLAANDEREN). 80 p. 1e druk. Wat dof.

€ 12

* Gevoelige, soms sensuele poëzie.

25.  MÉRODE, Willem de Jan Mankes. Brummen, Geitenpers, 1989. Ingenaaid. 12 p. Met afbeeldingen van schilderijen en facsimiles van het handschrift. Gedrukt in 1500 exemplaren.

€ 12

* Uitgegeven ter gelegenheid van de vijftigste sterfdag van de dichter Willem de Mérode (2 september 1887-22 mei 1939) en de honderdste geboortedag van de schilder Jan Mankes (15 augustus 1889-23 april 1920).

26.  MÉRODE, Willem de Kringloop. Amsterdam, Holland, 1936. Ingenaaid met flappen. 86 p. 1e druk.

€ 8

* Ook leverbaar in linnen en halflinnen.

27.  MÉRODE, Willem de Kruissonnetten. (Met (7) houtsneden van Roeland Koning). Nijkerk, Callenbach, 1934. 25 x 20 cm. Ingenaaid. 24 p. 1e druk. Rug beschadigd, omslag wat gevlekt en verkleurd.

€ 12

28.  MÉRODE, Willem de Kruissonnetten. (Met (7) houtsneden van Roeland Koning). Nijkerk, Callenbach, 1934. 26 x 20 cm. Ingenaaid. 24 p. 1e druk. Met mooi houtsnede-exlibris van R.K.G. van Bottenburg. Wat vlekjes.

€ 40

* Luxe editie in 100 genummerde exemplaren op Oud-Hollandsch van Van Gelder. Ruim opgezette bundel, gezet uit de Memphis-letter (een egyptienne) en met fraaie typografie.

29.  MÉRODE, Willem de Langs den Heirweg. Kampen, Kok, 1932. Ingenaaid. 100 p. 1e druk. Gedrukt in rood en zwart. Rugje wat verbruind.

€ 9

* Voor hetzelfde bedrag is ook een exemplaar in heel- of halflinnen verkrijgbaar.

30.  MÉRODE, Willem de Laudate dominum. Gedichten. Culemborg, Uitgeverij De Pauw, 1931. Ingenaaid met omslag, bedrukt in blauw en goud. 48 p. Gedrukt door Joh. Enschedé in rood en zwart met de Gothische letter No. 3 op Hollandsch papier van Pannekoek in een oplage van 125 genummerde exemplaren plus 20 voor de auteur. 1e druk. Plakspoortjes op binnenflap omslag, maar een ongewoon fris exmplaar.

€ 95

* Opmerkelijke typografie: een zware gotische letter met de merkwaardige, incunabelende initialen.

31.  MÉRODE, Willem de Laudate dominum. Gedichten. Culemborg, Uitgeverij De Pauw, 1931. Ingenaaid met stofomslag (alleen bedrukt in blauw). 48 p. Gedrukt door Joh. Enschedé in rood en zwart met de Gothische letter No. 3 op Hollandsch papier van Pannekoek in een oplage van 125 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag vergeeld en heeft wat watervlekjes. Exlibris. Blindstempel en inscriptie op eerste pagina.

€ 40

* Opmerkelijke typografie: een zware gotische letter met de merkwaardige, incunabelende initialen.

32.  MÉRODE, Willem de De lichtstreep. Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland, 1929. Verguld rood halfmarokijn met gemarmerde platten en omslag. Kop verguld. Gezet uit de Erasmus-Mediæval en gedrukt door Charles Nypels in zwart, rood en blauw in een oplage van 145 genummerde exemplaren. 46 (= 44) p. 1e druk. Inscriptie op schutblad.

€ 100

* De band is zeer fraai en onverkleurd, dankzij het extra omslag. Fraaie luxe uitgeversband: vijf ribben, waartussen bladmotieven zijn aangebracht. De titel staat in het tweede ‘vak’ in twee parallelle verticale regels, gezet uit de Tiemann (een veel voorkomende koperen letter voor het gebruik in de verguldpers). Van Laar 95.

2678433.  MÉRODE, Willem de De lichtstreep. Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland, 1929. Verguld rood halfmarokijn met gemarmerde platten. Kop verguld. Gezet uit de Erasmus-Mediæval en gedrukt door Charles Nypels in zwart, rood en blauw in een oplage van 145 genummerde exemplaren. 46 (= 44) p. 1e druk.

€ 75

* Fraaie luxe uitgeversband: vijf ribben, waartussen bladmotieven zijn aangebracht. De titel staat in het tweede ‘vak’ in twee parallelle verticale regels, gezet uit de Tiemann (een veel voorkomende koperen letter voor het gebruik in de verguldpers). Van Laar 95.

34.  MÉRODE, Willem de De lichtstreep. Amsterdam, Holland, 1929. Halflinnen. Gedrukt door Charles Nypels met de Erasmus-Mediæval in zwart, rood en blauw in een oplage van 145 genummerde exemplaren. 48 p. 1e druk.

€ 32

* Van Laar 95.

35.  MÉRODE, Willem de De lichtstreep. Amsterdam, Holland, 1929. Ingenaaid. Gedrukt door Charles Nypels met de Erasmus-Mediæval in zwart, rood en blauw in een oplage van 145 genummerde exemplaren. 48 p. 1e druk.

€ 45

* Van Laar 95. Afwijkend exemplaar in fraai omslag van bruin karton, in rood en zwart bedrukt en op Strathmore papier. De laatste regel van het colofon luidt niet, zoals gebruikelijk, ‘Dit exemplaar is No. ==’ maar ‘Dit exemplaar is bestemd voor’ (niet ingevuld).

36.  MÉRODE, Willem de De lichtstreep. Amsterdam, Holland, [1933]. Ingenaaid. 48 p. 2e druk. Hoeken wat verfomfaaid, naam op schutblad.

€ 7

37.  MÉRODE, Willem de ‘Lyrische Portretten’. Origineel handschrift. 9,4 x 10,9 cm. Eén blad. Alleen recto. Niet gesigneerd. Gedateerd ’13/3 ’33’.

€ 195

* Ongepubliceerd spotdicht ter verdediging van Hélène Swarth tegen Leo van Breen, wiens ironische dichtbundel Lyriese portretten een jaar eerder verscheen (exemplaar bijgevoegd). Het zat De Mérode blijkbaar hoog: dit scherpe sonnet schreef hij op de achterkant van een prospectus van Brusse.

‘Hélène is oud en welbedaagd.
Zwaar weegt ’t gewicht der jaren.
Dat zullen zij ervaren.
Maar dan is het te laat geklaagd.
Zij schudt ze als zwarte vlokken
Platgedrukt van haar rokken.’

38.  MÉRODE, Willem de. (Als:) Jan BOS Mooi volk. Vertellingen van ’t Hoogeland. (Met illustraties van Dirk Hart). Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland, [1929]. Linnen (wat gevlekt). 192 p. 1e druk.

€ 7

* Vertellingen van De Mérode in Gronings dialect. Ook leverbaar in karton en halflinnen.

39.  MÉRODE, Willem de ‘Nuttige Raad’. Origineel handschrift. 20,8 x 16,2 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Willem de Mérode’ en gedateerd in potlood (niet door De Mérode) ’11-1-38′. Twee perforatiegaatjes. Vochtvlek (niet storend).

€ 100

* Een eigenhandig door Willem de Mérode geschreven, tamelijk zwartgallig vers: ‘Een gek is die niet aan een dwaas verdiende’. Niet gebundeld door De Mérode zelf, maar wel in Willem de Mérode,Verzamelde gedichten (Baarn 2001), pagina 1441.

40.  MÉRODE, Willem de O Tempora, O Mores! [Bedum], Exponent, 1986. Ingenaaid. (4) p. Met de hand gezet uit de Aigrette en gedrukt door Menno Wielinga in een oplage van 115 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 20

25243241.  MÉRODE, Willem de Origineel handschrift van de bundel Kaleidoscoop. Schoolschrift. 20,8 x 16,5 cm. Vijfenzestig bladen. Recto en verso. Met enkele correcties van de auteur.

€ 1800

* Volledig handschrift van de dichtbundel Kaleidoscoop (1938), dat op de drukkerij Bosch & Keuning als legger is gebruikt. Op het omslag plakte de vormgever een vel met technische gegevens voor de uitgave, zoals ‘Papiersoort middel-vergé’ en ‘Lettertype egmont’.

Dit handschrift omvat tevens ‘Toon’: dit beruchte gedicht, genoemd naar de boerenknecht van De Mérodes hospita, zou in de dichtbundel tussen ‘De Boerendochter’ en ‘Huisbezoek’ worden geplaatst. ’s Dichters broer, de uitgever Pieter Keuning, ontdekte echter de vloek (‘Verdomme’) in de zevende regel en maakte bezwaar, met alle gevolgen van dien. In 1936 werd het contract voor de bundel gesloten, maar in het voorjaar van 1938 verscheen Kaleidoscoop pas: met 49 in plaats van 50 gedichten. ‘Toon’ werd wel opgenomen in Willem de Mérode, Verzamelde gedichten (Amsterdam 2001), p. 1357.

42.  MÉRODE, Willem de De overgave. Baarn, E.J. Bosch Jbzn, 1919. Ingenaaid (ontwerp Jan van der Leeuw). 128 p. 1e druk.

€ 15

* Vroege, mooi uitgevoerde bundel van De Mérode. Ook leverbaar in heellinnen.

43.  MÉRODE, Willem de De overgave. Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij Holland, 1926. Ingenaaid. 104 p. 2e druk.

€ 12

* Omslagversiering door Wybo Meyer. Pendant van De donkere bloei.

44.  MÉRODE, Willem de De overgave. Amsterdam, Holland, 1926. Verguld halfleder met hoeken. Kop verguld (J. Wansink). 104 p. Gezet uit de Erasmus Mediæval en gedrukt in rood en zwart door Charles Nypels. 2e druk. Enkele schaafplekjes aan de rug.

€ 180

* Eén van de 30 luxe-exemplaren op geschept papier van Van Gelder, genummerd en gesigneerd door de dichter. Volgens het colofon werden de eerste tien exemplaren met de hand gebonden door J. Wansink. Dit exemplaar, nummer 10, werd echter ook door Wansink gebonden. Van Laar 26.

45.  MÉRODE, Willem de. Als: Jan BOS ’n Poar dörpsgenooten. Vertelsels van ’t Hoogelaand. Neerbosch, Neerbosch’ boekhandel en uitgeverij, 1931. Ingenaaid. 112 p. Omslag licht gevlekt.

€ 15

* Vertellingen in ’t Gronings door Willem de Mérode onder zijn pseudoniem Jan Bos. ‘Ie griepen bouk vast noa etens? Den zeg ik: ’n gezegende moaltied en wel mag ’t joe bekommen.’ Waarbij wij ons van harte aansluiten.

46.  MÉRODE, Willem de ‘De Profeet’. Origineel handschrift. 25,5 x 20,5 cm. Eén blad. Alleen recto. Niet gesigneerd en niet gedateerd. Twee perforatiegaatjes. Ietwat gekreukt.

€ 180

* Dit vers is niet gebundeld door De Mérode zelf, maar staat ook niet in Willem de Mérode, Verzamelde gedichten (Baarn 2001).

‘Vaak, als hij wakker lag, en ’t bonzen hoorde
Van hart en aadren, werd het lot een stem
Die uit het boek des bloeds las en ’t verwoordde.
En het verleên werd profecy voor hem:’

47.  MÉRODE, Willem de De Rozenhof. Kwatrijnen. Amsterdam, de Gulden Ster, [1925]. Halflinnen (ontwerp Jaap de Hon). 160 p. 1e druk. Randjes wat versleten. Naam voorin.

€ 10

* Met als opdracht en sluiting enkele langere gedichten. De halflinnen band dateert uit de oorlogsjaren (K-nummer).

48.  MÉRODE, Willem de De Rozenhof. Kwatrijnen. Amsterdam, de Gulden Ster, [1925]. Paars linnen (ontwerp Jaap de Hon) met felrood schutblad. 160 p. 1e druk. Rug verbleekt.

€ 18

* Het rijke gouden bandstempel komt goed uit op het paarse linnen. Met als inleiding en uitleiding enkele langere gedichten. Het boek bestaat ook in halflinnen band, maar die dateert uit de oorlogsjaren (K-nummer).

49.  MÉRODE, Willem de De steile tocht. Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland, 1930. Ingenaaid. 104 p. Niet opengesneden. 1e druk. Fris exemplaar.

€ 75

* Dit exemplaar is gedrukt op zwaar geschept papier; het aantal van deze luxe-exemplaren is onbekend. Boekverzorging door Charles Nypels. Van Laar 118.

50.  MÉRODE, Willem de De steile tocht. Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland, 1930. Linnen met stofomslag. 104 p. 1e druk. Omslag ontbreekt boven- en onderaan de rug en op de hoekjes.

€ 20

51.  MÉRODE, Willem de De stille tuin. Kampen, Kok, 1933. Linnen. 96 p. Gedrukt in rood en zwart. 1e druk. Tegenover de tweede pagina van de inhoud een inscriptie: de bijbeltekst over David en Jonathan in het Engels, gedateerd ’10 Mei 1935′.

€ 75

* Luxe-exemplaar op geschept papier, iets groter dan de gewone versie. Dat er luxe-exemplaren bestaan staat niet in het colofon.

52.  MÉRODE, Willem de De stille tuin. Kampen, Kok, 1933. Linnen. 96 p. Gedrukt in rood en zwart. 1e druk.

€ 14

53.  MÉRODE, Willem de Tusschen ploeg en sikkel. Verzen van het land. Met [4] teekeningen van A. Molenaar. Baarn, Bosch & Keuning, [1936]. Ingenaaid. 32 p. 1e druk.

€ 8

* Libellen-serie nr. 137.

54.  MÉRODE, Willem de De verloren zoon. Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland, 1928. Linnen. (32) p. Houtsneden en bandontwerp Dirk Boode. 1e druk. Wat verbruind aan de randen. Naam voorin.

€ 10

* Typografie Charles Nypels. Van Laar 70.

55.  MÉRODE, Willem de De verloren zoon. Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland, 1928. Linnen. (32) p. Houtsneden en bandontwerp Dirk Boode. 1e druk. Beschadiging aan schutblad.

€ 20

* Met op schutblad geplakt: gedrukt kaartje van J. van Ulzen, directeur van Uitgeversmaatschappij Holland, met aantekening ‘presentex. van’. Typografie Charles Nypels. Van Laar 70.

56.  MÉRODE, Willem de De verloren zoon. Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland, 1928. Linnen met stofomslag. (32) p. Houtsneden, omslag- en bandontwerp Dirk Boode. 1e druk. Omslag aan de randen wat beschadigd, maar het ís er!

€ 20

57.  MÉRODE, Willem de Verzen van Willem de Mérode, e.a. (Overgetypte gedichten als geschenk). Anoniem typoscript met 57 eenzijdig getypte bladen blauwgrijs papier, in omslag genaaid met dikke woldraad. Oblong 15 x 18 cm. Wat vergeeld.

€ 35

* Bevat 40 bladzijden met poëzie van De Mérode, overgenomen uit boek en tijdschriften, 8 blanco bladen en 9 bladen poëzie van andere dichters, o.a. Clara Eggink, Guido Gezelle, Jan H. de Groot, Nellie van Kol, Jaap Kroonenburg en A. Wapenaar. Sommige gedichten zijn gedateerd, de laatste ‘Kerstmis 1940’. Voorin is met potlood geschreven ‘Willy Diel./ (Oct. ’48)/ Gekregen van Jan z’n Moeder.’

58.  MÉRODE, Willem de ‘Voorposten?’. Origineel handschrift. 25,4 x 20,1 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘Willem de Mérode’ en niet gedateerd. Twee perforatiegaatjes. Twee vouwen.

€ 220

* Stellig gedicht van liefst negen kwatrijnen: niet gebundeld door De Mérode zelf, maar ook niet in Willem de Mérode, Verzamelde gedichten (Baarn 2001).

‘Ze durven wel met den duivel wedden:
Een “mooi” leven om een verloren ziel!…..
Wie de wereld en de kerk wil redden,
– God moge helpen – dat hij kniel’.’

59.  MÉRODE, Willem de XXX psalmen. (Met 4 houtsneden door Roeland Koning). Nijkerk, Callenbach, (1934). Linnen. 64 p. Onafgesneden. Gedrukt in rood en zwart. Met 4 houtsneden door Roeland KONING. 1e druk. Schutbladen als altijd verbruind, verder een mooi exemplaar.

€ 60

* Luxe-editie: één van de 102 genummerde exemplaren op Oud Hollandsch, gebonden in grof naturel linnen. Deze uitgave is iets groter dan de gewone editie, die in glad wit linnen gebonden is. Een gewoon exemplaar is beschikbaar voor 12 euro.

60.  (MÉRODE, Willem de) Themanummer Woordwerk. Jrg. 19, afl. 5 (sept. 1987). Garenl. 80 p. Ills.

€ 5

* Bevat bijdragen van o.a. W. Barnard, Ad den Besten, Anton Ent, Jan H. de Groot, Gerrit Kamphuis, Ekko Ubbens, Hans Warren en Hans Werkman.

61.  (MÉRODE, Willem de). GOEDE, Barend de Herinneringen aan Willem de Mérode. Baarn, Bosch & Keuning, [1941]. Karton. 60 p. Geïllustreerd. Gedrukt in rood en zwart. 1e druk.

€ 5

* Ter nagedachtenis aan de bekende protestants-christelijke dichter (1887-1939).

62.  (MÉRODE, Willem de). GROENEVELT, Ernst De jongeren. Bloemlezing uit het werk der jongere Nederlandsche dichters. Met een inleiding van Constant van Wessem. Amsterdam, S.L. van Looy, 1919. Gedecoreerd linnen. 116 p. 1e druk. Schutbladen verbruind, enkele vlekjes. Hoekje uit p. 113-114 geknipt.

€ 30

* Dit exemplaar heeft een kernachtige opdracht van de auteur aan een familielid: ‘Voor Ernst/ van Ernst/ 15 nov. 1919’. Met mooi exlibris van J.E. Groenevelt.

Groenevelt nam in deze bloemlezing vooral bijdragen op van schrijvers die in zijn tijdschrift Het Getij publiceerden, zoals Herman van den Bergh, C.J. Kelk, Willem de Mérode (o.a. twee fragmenten uit ‘Ganymedes’), M. Nijhoff, Martin Permys en Hendrik de Vries. Aantrekkelijk boek met expressionistisch bandontwerp van Herman Hana.

63.  (MÉRODE, Willem de). GROENEVELT, Ernst De jongeren. Bloemlezing uit het werk der jongere Nederlandsche dichters. Met een inleiding van Constant van Wessem. Amsterdam, S.L. van Looy, 1919. Ingenaaid. 116 p. 1e druk.

€ 10

* Groenevelt nam in deze bloemlezing vooral bijdragen op van schrijvers die in zijn tijdschrift Het Getij publiceerden, zoals Herman van den Bergh, C.J. Kelk, Willem de Mérode (o.a. twee fragmenten uit ‘Ganymedes’), M. Nijhoff, Martin Permys en Hendrik de Vries.

64.  (MÉRODE, Willem de). JACOBSE, Muus, e.a. Willem de Mérode herdacht. (Met bijdragen van Ds. H.C. Touw, Muus Jacobse, C. Rijnsdorp, Anton van Duinkerken, P.J. Meertens, Willem de Mérode, Roel Houwink, Hein de Bruin, Barend de Goede, A. Mankes-Zernike, Alfred Löb, Joh. Raan, J. Romijn en Albert van der Feen). (Amsterdam), Uitgeversmaatschappij Holland, 1939. Karton. 88 p. Met portret. 1e druk. Wat roest, maar met een zeer gave band. Eigenaarsstempeltje voorin.

€ 12

65.  (MÉRODE, Willem de). KUITERT, R. Uit nieuwe tijden. Inleidingen tot het werk van Nederlandsche woordkunstenaars der twintigste eeuw. No. 1. Willem de Mérode. Groningen, Wolters, 1928. Ingenaaid. 68 p. 1e druk. Rug versleten. Wat roest, enkele aantekeningen in potlood.

€ 10

* Het enige boek dat in deze serie verscheen.

66.  (MÉRODE, Willem de). WERKMAN, Hans De Mérode en de jongens. Biografische fragmenten. (Baarn), de Prom, (1991). Garenloos. 320 p. Geïllustreerd met foto’s. 1e druk.

gratis bij een bestelling

67.  (MÉRODE, Willem de). WERKMAN, Hans Het leven van Willem de Mérode. Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1971. Ingenaaid. 228 p. Geïllustreerd. 1e druk.

gratis bij een bestelling

* Vroege biografie van de jonggestorven protestantse dichter.

26112068.  OMAR KHAYYAM Kwatrijnen. Vertaald door Willem de Mérode. Culemborg, De Pauw, 1931. Verguld heelleer. Kop verguld. 112 p. 1e druk. Wat krasjes, vooral rond het vergulde monogram (met Arabische tekst) op het voorplat. Rug verbleekt.

€ 180

* Eén van 25 luxe-exemplaren op Oud-Hollandsch Vergé Blanc van Pannekoek. Gesigneerd door de auteur en luxe gebonden, maar helaas is de boekbinder niet bekend.

69.  OMAR KHAYYAM Kwatrijnen. Vertaald door Willem de Mérode. Culemborg, De Pauw, 1931. Verguld linnen. 112 p. 1e druk. Goed exemplaar.

€ 25

* De eerste band, fraai boekje.

70.  OMAR KHAYYAM Kwatrijnen. Vertaald door Willem de Mérode. Culemborg, De Pauw, 1931. Halfperkament. 112 p. 1e druk. Rugje verbruind. Inscriptie gedateerd 1949.

€ 20

* Latere band, wellicht uit de oorlogsjaren; de eerste was van felrood linnen. Mooi bedrukt in blauw en goud.

71.  WILMA (= Wilma Vermaat) God’s gevangene. Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland, 1923. Verguld linnen. 140 p. 1e druk. Vlekkerig aan de randen, achterop een grotere vlek, rug beschadigd.

€ 50

* Deze roman van de Christelijke schrijfster Wilma getuigt (voor 1923) van aanzienlijke ruimdenkendheid ten aanzien van homoseksualiteit. Helaas een lelijk exemplaar van dit zeldzame boek.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 21 mei 2014 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.728 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: