antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 556: Per boot van Venetië naar Padua

Image (2)Het vlaggenschip van deze nieuwsbrief is Per boot van Venetië naar Padua, de superleuke doch zeldzame uitgave van de Literaire Loodgieters, met teksten van Gerrit Komrij en dia’s van Jaap Drupsteen. In de vloot varen 39 andere bibliofiele uitgaven mee.


1. AAFJES, Bertus Twee parels. [Amsterdam], Stichting Arent van Santhorst, 1992. Ingenaaid met omslag. 8 p. Met de hand gezet en gedrukt door Rob Cox [= De Veerpers] op Hahnemühle in een oplage van 150 genummerde exemplaren.
€ 15
* Dit exemplaar is niet genummerd.

2. BOUDA, Jiri Mozart en Praag. Vijf kleurenlitho’s van Jiri Bouda met begeleidende tekst van Z. Mahler. Beek/ Praag, In de Roozetak, 1991. Ingenaaid met omslag en – los bijgevoegd – vijf originele, genummerde en gesigneerde litho’s in linnen mapje (Geert van Daal). 16 p. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren.
€ 30
* Uitgave ter gelegenheid van de tweehonderdste sterfdag van Mozart.

3. BOUTENS, P.C. (vert.). OMAR KHAYYAM Een schoone waanzin van de hoogste dichterlijke soort. Tien kwatrijnen van Omar Khayyam. Vertaald door P.C. Boutens. Met illustraties van W. Arondéus. (Ingeleid door Jos Biegstraaten). Nederlandse Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1995. 4to. Karton. (36) p. Gezet uit de Bembo door de Avalon Pers in bruin en zwart op Simili Japon in een oplage van 200 genummerde exemplaren. De illustraties werden gedrukt door Jan de Jong.
€ 45
* De eerste uitgave van de in 1995 door Jan Keijser, Jaap Schipper en Kees Thomassen wakker gekuste NVDB. Prachtig boek! Rijkse 2.163.

4. BURNIER, Andreas Bijna onzichtbaar. [Amsterdam], Stichting Arent van Santhorst, 1992. Ingenaaid met omslag. 8 p. & uitklappagina. Met de hand gezet en gedrukt door Rob Cox [= De Veerpers] in een oplage van 150 genummerde exemplaren. Ongenummerd exemplaar.
€ 15

2648675. CAMPERT, Remco Zijn hoofd verliezen. Enkhuizen, Achter de Dromedaris, (1985). Cahiersteek met omslag. Uitgegeven in een oplage van 20 genummerde exemplaren ‘ten gerieve van evenzovele bewonderaars van de schrijver’. 1e druk.
€ 75
* Kort verhaal, eerder enkel gepubliceerd in Mandril (augustus 1950). Uitgave ter gelegenheid van de Boekenweek 1985.

6. CARMIGGELT, S. Bij een bibliofiele uitgave. [Voorhout, Jan Henry], 1982. Geniet. (4) p. Uitgegeven in een oplage van 40 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 45
* Tekst van een brief van Henry aan Carmiggelt en Carmiggelt reactie erop (ook in facsimile).
Inliggend: begeleidend schrijven van Jan Henry aan Ronald Breugelmans (6 regels tekst), gesigneerd en gedateerd ‘7 april 83’.

7. CLAUS, Hugo, en CORNEILLE April in Paris. (Met acht originele, genummerde en gesigneerde zeefdrukken van Corneille). Wijdenes, Jaski Art Productions, [1987]. Losbladig (18 p.), acht zeefdrukken in overslagdoos (40 x 30 cm). Vervaardigd in een oplage van 250 exemplaren (dit is nummer 8) en onder het colofon gesigneerd ‘Corneille ’51 – ’87’ en ‘Hugo Claus’. [2e druk].
€ 1500
* BHC 151.2.

8. CLAUS, Hugo Flagrant. (Met negen tekeningen van Pat De Vylder). (Antwerpen, De Slegte, 2004). Losse gevouwen bladen, eenzijdig bedrukt, in tweekleurig omslag met opgeplakt titeletiket. Met bijbehorend koordje in de kleuren van de Belgische vlag. 52 p. Vormgeving Danny Dobbelaere. Gezet uit de Trump Mediaeval en de Atlantis en gedrukt in zwart en grijs. Er zijn drie verschillende bibliofiele edities, elk in 75 genummerde exemplaren.
€ 185
* Negen nieuwe gedichten in een boekproject naar een concept van Kris Landuyt. Onder het colofon gesigneerd door Claus en De Vylder. BHC 295.1.

9. COUPERUS, Louis Intieme impressie. (Met een nawoord door H.T.M. van Vliet). Den Haag, Mikado Pers, 2001. Ingenaaid met stofomslag. 16 p. Gezet uit de Dante en uitgegeven in een oplage van 40 genummerde exemplaren.
€ 60
* Uitgave ter gelegenheid van de vijfenzeventigste verjaardag van F.L. Bastet.

10. DAALEN, Maria van Brief over het eindige. (Bedum), Exponent, 1993. Ingenaaid met omslag. (16) p. Met de hand gezet uit de Syntax en gedrukt door Menno Wielinga in een oplage van 160 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 12
* Gesigneerd door de auteur op de opdrachtpagina.

26486611. ELSSCHOT, Willem Dankwoord bij de uitreiking van de Constantijn Huygensprijs in ’s Gravenhage op 18 december 1951. Wildert, De Carbolineum Pers, 1990. Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet uit de Horley Old Style (‘ik begin die letter beu te worden’, aldus de drukker in het colofon) en gedrukt in rood en zwart op Hollands Van Gelder in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 150
* Zeldzame uitgave, bovendien een echte eerste druk van Elsschot en een vroege DCP. Met prospectus. DCP Checklist 10.

12. GERHARDT, Ida In tekenen. (Met twee druksels in kleuren door Doortje de Vries). Apeldoorn, Eikeldoorpers, 1992. Vouwblad in omslag. Met de hand gezet en gedrukt door Doortje de Vries in een oplage van 80 genummerde en door de drukker/ kunstenares gesigneerde exemplaren.
€ 25
* Dit gedicht verscheen eerder in de bundel Vijf vuurstenen (1974).

13. GERLACH, Eva Bestiarium. Amstelveen, AMO, 1986. Ingenaaid met flappen. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt door Hein Elferink in een oplage van 35 gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 50
* Zes gedichten uit een nog bij De Arbeiderspers te verschijnen bundel.

25989414. GRUNBERG, Arnon Welcome Book Presentation Dinner for Whore C. July 2nd 1998, 21.00 Hours. (Met twee illustraties door Roland Topor). New York, Arnon Grunberg/ Kunst Editions New York, 1998. Ingenaaid. (4) p. Gedrukt in een oplage van 26 geletterde en door alle elf betrokkenenen gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 100
* Menu van een legendarisch elfgangendiner dat Grunberg organiseerde voor Hoer C., gesigneerd door de witte en de zwarte brigade, de muzikant, Grunberg zelf, Hoer C. etc.

15. (HARMSEN VAN BEEK, F.). KUIJPER, Jan Albumblad voor F. Harmsen van Beek. (Terhorst, Ser Prop, 1998). Vouwblad in omslag. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in grijs en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 125 exemplaren. 1e druk.
€ 12
* Koppermaandagreeks 12.

16. HEIJDEN, A.F.Th. van der Kwijt in de tram. Met een tekening van Peter van Straaten. Kalmthout, De Carbolineum Pers, 2014. Ingenaaid. In foedraal. (2), 22 p. Met de hand gezet uit de Goudy Old Style en gedrukt in fel oranjeroze en zwart op Van Gelder Posthoorn in een oplage van 60 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 75
* Over een pijnlijke ontmoeting met Simon Carmiggelt. Met handgekleurde clichés en initialen. DCP Checklist 195.

26487117. HEIJDEN, A.F.Th. van der Woestijnvis. (Wageningen, Houtpers, 2012). 30 x 21 cm. Cahiersteek. (4) p. Met de hand gezet uit de Janson (en voor het omslag een biljetletter) en gedrukt in een oplage van 122 exemplaren. 1e druk.
€ 100
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Voor Jeroen./ Amsterdam./ 2-V-14/ A.F.Th. vd Heijden’. De tekst is ook in facsimile afgedrukt.

25004518. HERMANS, W.F. Een ernstig onderzoeker in de hel. Een brief van Willem Frederik Hermans aan de Koninklijke Bibliotheek. Den Haag, KB, 2004. Ingenaaid. 8 p. met facsimile van de brief achterin. Twee ouderwetse KB-stickers ‘Niet Uitlenen’ zijn in het boekje geplakt. Gedrukt in 45 genummerde exemplaren. 1e druk. Zeer vaag veegje op het omslag.
€ 150
* Zelden aangeboden! JS 458 a.

19. JONG, Max de Aan zee. Voorschoten, Lange Vinger Pers, 1983. Ingenaaid met omslag. (8) p. Met de hand gezet uit De Roos romein en gedrukt op hemelgrijs miteinte van Canson in rood, blauw en geelgroen in een oplage van 80 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Een gedicht van Max de Jong. Kleurig omslag.

20. KAMPHUIS, Gerrit Oeverbos. (Woubrugge, Avalon Pers, 1988). Ingenaaid. 12 p. Gezet uit de Romanée en met de hand gedrukt in rood en zwart in een oplage van 99 exemplaren. 1e druk. Wat verfomfaaid.
€ 20
* Drie gedichten, in 1948 geschreven op Zuid-Sumatra. Exemplaar met handgeschreven, gesignerde opdracht van de dichter op het voorste schutblad: ‘Voor Henk [Schulte Nordholt]./ In het vooruitzicht van/ zijn tachtigste verjaardag/ al vast dit kleine geschenk./ januari 1989/ Gerrit’.

21. KEMP, Pierre Een ding beseffen. (Woubrugge), Avalon Pers, (1980). Ingenaaid. (24) p. Met de hand gezet en gedrukt in blauw en zwart in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Keuze uit de nagelaten gedichten door W.A.M. de Vroomen.

22. KEMP, Pierre Een verstilde zucht. Wijhe, (Hein Elferink), 1984. Linnen (Binderij Phoenix). (16) p. Met de hand gezet uit de Romulus en gedrukt op Zerkall-Bütten Werkdruck in een oplage van 75 genummerde exemplaren.
€ 35
* Eén van de luxe-exemplaren in linnen. Deze gedichten verschenen eerder in het Engelbewaarder Winterboek 1978.

26487523. KLEIS, Ger Brief geschreven aan Gerrit Komrij en Charles Hofman. (Met een Toelichting). Steriliponte, Apud Crustulum e sua massa, 2004. Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt in blauw en zwart op Hahnemühle ‘door de gezellen onder leiding van een Meesterdrukker’ in een oplage van 33 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 75
* Mysterieuze uitgave van een (mooie) brief van de drukker aan de dichter.

24. KOMRIJ, Gerrit (Ooit schreef je lange, idiote brieven…). (Den Haag, Tight End Press, 1989). Oblong. Vouwblad. Gedrukt in een beperkte oplage. 1e druk.
€ 22

25053925. KOMRIJ, Gerrit Leegte na de ramp. Enschede 13 mei 2000. Utrecht, Hinderickx & Winderickx, 2008. Ingenaaid. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 30 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 100
* Dit is NUMMER 1 VAN DE OPLAGE. Uitgave van het gelijknamige gedicht dat de toenmalige Dichter des Vaderlands schreef naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede.

ImageImage (2)Image (3)

 

 

 

26. KOMRIJ, Gerrit Per boot van Venetië naar Padua. Jaap Drupsteen – dia’s. Tekst – Gerrit Komrij. Amsterdam, Literaire Loodgieters, 1983. 29,7 x 20,9 cm. 20 maskers in linnen cassette (Pierre Roth). Met de hand gezet, gedrukt, bewerkt en afgewerkt in een oplage van slechts 10 [MDLM: 11 [= 12]] genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 1600
* Dit door Drupsteen en Komrij gesigneerde exemplaar is gemerkt ‘H.S.’. MDLM: ‘Deze uitgave ontstond naar aanleiding van een televisiefilm door Jaap Drupsteen van Adriano Banchieri’s komische opera Per boot van Venetië naar Padua, uitgezonden door de NOS op 12 oktober 1982. De teksten van Gerrit Komrij behelzen deels vrije bewerkingen van de oude madrigaalteksten, deels zijn eigen commentaar op de handeling. De 20 maskers bevatten in het linkeroog telkens een dia met een tekst van Gerrit Komrij en in het rechteroog een kleurendia uit de televisiefilm. De maskers kunnen op een in de doos aangebrachte miniatuurlichtbak worden bekeken.’ Dit exemplaar wordt geleverd exclusief batterijen.
Alle maskers zijn schitterend kleurrijk bedrukt. Dit is verreweg de leukste, tevens grootste, uitgave van de Literaire Loodgieters en tegelijk een van de allerzeldzaamste Komrij-items!

2159227. KOMRIJ, Gerrit Sonnet. (De Jouwer, De Hynsteblom, 1994). Ingenaaid. (4) p. Met de hand gezet uit de Atlas en gedrukt in groen en bruin in een oplage van 49 exemplaren. Kreukje.
€ 50
* Gerrit Achterbergs ‘Werkster’ onherstelbaar verbeterd door Gerrit Komrij en in het Fries vertaald door Karel F. Gildemacher (‘Hy ken de ûnderkant fan skoech en krytstreekbokse’). Koppermaandaguitgave.

28. KORTEWEG, Anton, en Thomas VERBOGT, Frans KUSTERS en Gerard van EMMERINK Eindenhout. Hommage aan de heren Joep Jaspers & Nop Maas. Omslag met daarin een viertal uitgaafjes, gedrukt door de Augustijn Pers, Avalon Pers, Kalamos Pers en De Uitvreter. 1999. (10), (8), (6) en (4) p. Met de hand gedrukt in een oplage van 150 exemplaren. Bevat teksten van Thomas VERBOGT, Frans KUSTERS, Gerard van EMMERIK en gedichten van Anton KORTEWEG. Omslag op rug wat verkleurd en met enkele kreukjes.
€ 60
* Uitgegeven ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Nop Maas en Joep Jaspers.

29. KRAMER, Arno Wissellicht. (Staphorst, Hein Elferink, 2004). Ingenaaid met omslag. (32) p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt in groen en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 70 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 20

30. KUIJPER, Jan Bijbelbloemen. Amsterdam, (J. Meijer), 1983. Linnen met stofomslag. (4), 28 p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 50 exemplaren. Omslag aan bovenzijde licht verkleurd.
€ 60

31. LEOPOLD, J.H. Morgen. [Wijhe], Oogentroost [= Hein Elferink], 1982. Ingenaaid met omslag. (32) p. Met de hand gezet en gedrukt [door Hein Elferink] op Fennia vergé in een oplage van 60 genummerde exemplaren. Rond rug verschoten.
€ 12

32. PRICK, Harry G.M. Dido en de tafelronde. Z.p., (Het Beschreven Blad, 1992). Karton (Erik Schots). (4) (=8 p.). Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt door de Condor Pers de Augustijn Pers en de Maretak Pers in rood en zwart in een oplage van 40 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 25
* ‘Dit is het verhaal van Dido en de tafelronde. Dido is een niet bijster grote, maar veel aandacht vragende en kabaal producerende hond die eenmaal ’s jaars door Lily en Harry G.M. Prick verzorgd wordt (…)’. Mooie uitgave ter gelegenheid van het bezoek van de auteur aan het Haarlemse bibliofiele genootschap Het Beschreven Blad. Ongenummerd exemplaar.

33. SCHIPPERS, K. De prinses zonder jaartal. (Met een originele, gesigneerde kopergravure van Wim Zwiers). Z.p., Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 2000. Linnen (Herman van der Kruijk). (2), 18 p. Gezet uit de Spectrum en met de hand gedrukt in grijs en zwart op Zerkall in een oplage van 220 door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 30

26486934. SNIJDERS, A.L. Paard. Haarlem, Lojen Deur Pers, 2012. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet uit de Sabon Antiqua en gedrukt in een oplage van 120 exemplaren. 1e druk.
€ 75
* Eén van de 25 Romeins genummerde en gesigneerde exemplaren, gedrukt op flinterdun Japans papier. Nieuwjaarswens van Elly van Nus en Bubb Kuyper voor 2013.

35. SNIJDERS, A.L. Thèta. Haarlem, Mooi Marginaal, 2012. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet uit de Sabon Antiqua en gedrukt in een oplage van 200 exemplaren. 1e druk.
€ 30
* Uitgave bij de presentatie van de vijfde editie van Mooi Marginaal.

36. UYL, Bob den Zes Stijlvolle Maar Mislukte Limericks. (Met zes originele, genummerde en gemonogrammeerde litho’s van Hedy Gubbels). [Rotterdam], Bébert, (1981). Losbladig in mapje. Gedrukt in een oplage van 276 genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 60

37. (WAARD (vert.), Elly de). DICKINSON, Emily Het hart. [Utrecht], (Salix Alba, 1985). Plano in omslag. Met de hand gezet uit de Bodoni en gedrukt op Leonardo-papier in een oplage van 100 genummerde exemplaren. Paar minieme kreukjes.
€ 12

38. WARREN, Hans 15 juli 1972 – 15 juli 1978. [Amsterdam], Stichting Arent van Santhorst, 1991. Ingenaaid met omslag. Vouwblad met uitvouwflap. Met de hand gezet en gedrukt door Rob Cox in rood, roze en zwart in een oplage van 175 genummerde exemplaren. 1e druk. Rond rug iets verschoten.
€ 22

39. WARREN, Hans Zeelandschap. Met 4 gedichten. (Delft), De Klaproos, 2004. Leporello met linnen platten. Met de hand gezet uit de Bodoni en de Castellar en gedrukt op Zerkall Bütten in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 75
* Kleurrijke houtsneden van Marja Scholtens, ontstaan tijdens bezoekjes aan Zeeland, verlucht met poëzie van Warren.

26487240. ZWAGERMAN, Joost Je gaf me. (Amsterdam, Amsterdam Book Fair, 2013). 28,1 x 19,2 cm. Tweezijdig bedrukte plano. Met de hand gezet uit de Goudy Old Style en gedrukt in rood en zwart door De Carbolineum Pers op geschept papier in een oplage van 75 genummerde exemplaren (‘bestemd voor alle deelnemende antiquaren en tien waeraghtige bibliophielen’). 1e druk.
€ 40
* Dit is een van de eerste 10 exemplaren, uitgereikt aan de allereerste bezoekers van de Amsterdam Book Fair, meteen na de opening op 4 oktober 2013. Op 6 april 2014 gesigneerd door de auteur boven het colofon.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 8 juli 2014 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.725 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: