antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Catalogus 68: Kussen door een rag van woorden

Aanstaande vrijdag 3 en zaterdag 4 oktober bemannen wij twee stands op de Amsterdam Book Fair. Ter gelegenheid van deze boekenbeurs – de belangrijkste van het jaar – verschijnt vandaag onze catalogus 68: Kussen door een rag van woorden. Uiteraard bent u van harte welkom in Amsterdam! We sturen u op verzoek graag – geheel kosteloos – een vrijkaartje toe. Wanneer we uw eventuele bestelling moeten meenemen, horen we dat graag uiterlijk woensdagavond.

  • 1-121 Nederlandse literatuur in eerste drukken, handschriften, opdrachtexemplaren, foto’s, luxe boekbanden, bibliofiele en clandestiene uitgaven
  • 122-147 Paulbooks

(NB. Deze catalogus dateert uit 2014 en is niet tot op het huidige moment compleet bijgewerkt. Onze leverbare boeken zijn zijn hier na te zoeken.)


arends11 ARENDS, Jan ‘Smeer of De weldoener des vaderlands’. Toneelstuk in doorslag van typoscript met drie getypte brieven aan ‘Geachte Heer [Willy] Pos’. 1. 27,4 x 21,3 cm. 66 + 3 + 6 bladen. Alleen recto. Niet gesigneerd en niet gedateerd. 2. 27,5 x 21,6 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘J. Arends’ en gedateerd ‘Dinsdag 22 Augustus [1961]’. 26 regels tekst. 3. 27,5 x 21,6 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘J. Arends’ en gedateerd ‘Brussel Zaterdag, [26 augustus 1961]’. 21 regels tekst. 4. 27,5 x 21,6 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Jan Arends’ en gedateerd ‘Brussel 27-8-61’. 29 regels tekst.
€ 1200
* Volledige tekst van het pas in 2009 ontdekte en in 2010 gepubliceerde toneelstuk, waarvan slechts één andere doorslag bekend is. Dit vermakelijke toneelstuk is een parodie op de reclamewereld en een knipoog naar de actualiteit van de zomer van 1960, toen Nederland getroffen werd door een epidemie, veroorzaakt door een schadelijk antispatmiddel in margarine van het merk Planta. Tot een opvoering van Smeer is het bij leven van de auteur nooit gekomen.
Deze doorslag wijkt enigszins af van de gepubliceerde versie; het eigenlijke stuk wordt hier voorafgegaan door een veelzeggend motto: ‘Het is niet nodig de waarheid te kennen om het bedrog te doorzien’. In de drie begeleidende brieven aan Willy Pos (1912-1977), directeur van de Amsterdamse Toneelschool, gaat Arends uitgebreid in op de achtergronden bij zijn stuk.
In de eerste brief schrijft hij dat het hem ook in Brussel financieel ‘niet zo voor de wind’ gaat. ‘Ik pas hier op een huis voor mensen die ee[n] half jaar in het buitenland zijn. Van die gelegenheid heb ik gebruik gemaakt om het toneelstuk te schrijven dat ik u hierbij toezend. U zult ontdekken dat het werkelijk toneel is waar spelers en toeschouwers, plezier aan kunnen beleven’. En: ‘Ik heb het stuk in minder dan een week geschreven, het kan dus best zijn dat er hier en daar nog wat aan moet worden geschaafd’.
De tweede brief gaat vergezeld van een ‘nieuw fragment’: ‘[…] ik was te moe om er per brief al te diep op in te gaan […] Nu al beginnen zaken hier en daar wijziging te ondergaan terwijl de figuur van Geldmaker veel meer kleur moet krijgen’. Arends stelt zich wat onderdanig op: ‘Ik weet dat ik veel van U vraag en nu heb ik het gevoel alsof ik huiswerk instuur voor een schriftelijke cursus’. Eenzaam is de schrijver ook: ‘Nog altijd alleen hier in dit huis. Het is een voordeel maar soms zou ik willen dat ik met iemand kon praten’.
In de derde brief aan Pos, die weer een herziening begeleidt, geeft Arends nog enkele bespiegelingen: ‘Het enige wat mij in de eerste acte een beetje blijft hinderen is het telefoongesprek. Daar weet ik echter geen mouw aan de passen. Het zal het beste zijn het sterk te bekorten. Nu wil ik ook de tweede acte nog hier en daar weizigen [sic] maar niet zo ingrijpend’.arends2

2 ARMANDO e.a. Originele zwart-witfoto [door Wim van der Linden]. 20,3 x 25,8 cm. [1966]. Met op de achterzijde het stempel van De Bezige Bij en de mededeling ‘geen copyright’. Enkele niet storende kreukjes.
verkocht
* Redacteuren van De Nieuwe Stijl poseren op de Dam in Amsterdam. V.l.n.r. Hans Sleutelaar, Armando, Hans Verhagen en C.B. Vaandrager. Iconische foto.

3 BEETS, Nicolaas, als: HILDEBRAND Camera Obscura. Haarlem, Erven Bohn, 1839. Gemarmerd halfleer met hoeken (vroegtwintigste-eeuwse privéband). IV, 252 p. Gegraveerde titel door J.W. Kaiser. 1e druk. Rug wat beschadigd. Vage watervlek in titelpagina, wat roest aan begin en einde.
verkocht
* Fraai bandje om deze klassieker.

4 BELCAMPO Handgeschreven brief aan ‘Geachte Mevrouw Stuut’. 13,7 x 21,7 cm. Op voorgedrukt briefpapier van ‘Mr. H. P. Schönfeld Wichers’. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘Belcampo’ en gedateerd ‘Groningen 11.8 ’83’. 19 regels tekst. Twee strookjes plakband in de marge.
€ 120
* Begeleidende brief bij De filosofie van het belcampisme (1972), waaraan de schrijver tweeënhalf jaar heeft gewerkt: ‘Het bestuderen van al die andere filosofieën kostte mij de meeste tijd’. Refererend aan de matige ontvangst en verkoop van het boek: ‘de verwachting, uitgesproken op de achterflap [‘De vrije adem die door deze bladen vaart zal ze naar alle windstreken verspreiden’], werd, op korte termijn in elk geval, niet bewaarheid’. Voorts over een mogelijk bloedverwachtschap tussen schrijver en lezer (‘een dubbele binding’), gevolgd door achternamen en jaartallen. ‘Indertijd heb ik het hele voorgeslacht hier op het provinciaal archief nagezocht waarbij ook een hele stoet Stuuten’.

5 BLOEM, J.C. Verzamelde gedichten. Den Haag, Stols, 1947. Verguld perkament. Kop verguld. Bandstempels Helmut Salden. (4), 224 p. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 50 genummerde luxe-exemplaren op geschept papier. Dit is een van de zeer weinige exemplaren in heelperkament. Van Dijk 740.

opdrachtbomans7 BOMANS, Godfried Van dichtbij gezien. Rome, Jeruzalem, Maastricht, Zundert. Leiden, A.W. Sijthoff, 1970. Garenloos. 208 p. 1e druk. Scheefgelezen. Enkele penstrepen in de marge.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Lidwien [van Run],/ die het wel niet leest,/ maar het toch krijgt/ van Godfried,/ 20/ november/ 1970’. De journalist Herman van Run (1918-2012) was sinds 1950 bevriend met Bomans. Zijn vrouw heet Lidwien, hun jongste zoon heet Godfried.

8 (BOMANS, Godfried). CITROEN, Paul Kunsttestament. Den Haag, Boucher, (1952). Ingenaaid. 48 p. Gedrukt in een oplage van 600 exemplaren. 1e druk. P. 13-14 los.
€ 60
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerd opdrachtje van de auteur op de Franse titel [aan Godfried Bomans]: ‘Met hartelijke groeten/ v. P.C./ X. 52’. Hieronder schreef Bomans: ‘van Paul Citroen,/ Oostdorperweg 100,/ Wassenaar’. In de marge heeft Bomans tijdens het lezen driemaal met potlood een streep of opmerking geplaatst (‘is dat/ niet het-/ zelfde?’, p. 15).

9 (BOMANS, Godfried). LACROIX, Paul Moeurs, usages et costumes au moyen age et a l’époque de la Renaissance. Parijs, Firmin Didot, 1871. 28,5 x 20 cm. Rijk verguld halfleer. (6), iv, 600 p. Met 15 chromolitho’s van F. Kellerhoven en 440 afbeeldingen in de tekst. Rug en hoeken hebben heel lichte slijtage.
verkocht
* Blijkens een eigenhandige, paginagrote inscriptie kreeg Godfried Bomans dit rood-en-gouden luxueus geïllustreerde juweel van een boek in bijbelformaat ten geschenke ‘van een auditorium/ in Deventer/ 22 Nov. 43’ en gaf hij het op 24 maart 1971 ten geschenke ‘aan/ Harry [Prenen] voor zijn verjaardag’. Een bedroefde Prenen schreef daaronder in potlood: ‘Het laatste verjaardagscadeau/ van Godfried’.

10 (BOMANS, Godfried). VREEDE, Mischa de Met huid en hand. Amsterdam, Holland, 1959. Ingenaaid met omslag. 48 p. 2e druk. Debuut.
€ 90
* Exemplaar met mysterieuze, handgeschreven, gesigneerde opdracht van Bomans op de Franse titel: ‘m/p h/m o/d h/l geschreven,/ voor haar verjaardag,/ van Godfried’. Daaronder noteerde de jarige ontvanger de datum: ‘8 maart 1960’.

11 (BOON, Louis Paul). LANGBROEK, Ary Drie etsen bij Louis Paul Boons De Kapellekensbaan. Amsterdam, De Lange Afstand, 1992. 35 x 24 cm. Ingenaaid. (24) p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt op Hahnemühle door De Zondagsdrukker te Amstelveen (tekst) en Peter Yvon de Vries te Amsterdam (etsen) in een oplage van 50 exemplaren.
verkocht
* Drie fijnzinnige etsen van Langbroek geflankeerd door passages uit De Kapellekensbaan.

12 BORCH VAN VERWOLDE, Emile van der Verzamelde poëzie. Verwolde, eigen beheer, 1979. Ingenaaid met flappen en titeletiket. 68 p. [Gedrukt in een oplage van 185 exemplaren]. Achterin twee afbeeldingen van handschriften. 1e druk. Vlekje voorop, bovenrand iets verbleekt.
verkocht
* Privé-uitgave van de gedichten door de familie van de in de oorlog vermoorde dichter-uitgever-verzamelaar.
Inliggend: getypte en gesigneerde brief (12 regels) van zijn jongere broer Allard van der Borch van Verwolde (1926-2008): ‘Van mijn jachtopzichter Bielderman begreep ik, dat u mijn oudste broer Emile goed gekend hebt in Leiden. Het zal U wel bekend zijn, dat hij in de oorlog gevallen is, gefusilleerd door de Duitsers.’ Karakteristiek document!

13 BOSCH, Ad ten Collectie van vier luxe-edities, alle fraai gebonden in halfperkament door Binderij Phoenix.
verkocht
* 1. Nachtwind. Roman. Amsterdam, Meulenhoff, (1995). Verguld halfperkament met linnen platten (Binderij Phoenix). 144 p. 1e druk.
* Eén van de enkele exemplaren die luxueus werden gebonden door Binderij Phoenix.
2. Erfenissen. Roman. Amsterdam, Meulenhoff, (1996). Verguld halfperkament met linnen platten (Binderij Phoenix). 168 p. 1e druk.
* Eén van de enkele exemplaren die luxueus werden gebonden door Binderij Phoenix.
3. Huidhonger. Roman. Amsterdam/ Antwerpen, De Arbeiderspers, (2004). Verguld halfperkament met linnen platten (Binderij Phoenix). (2), 224 p. Niet afgesneden. 1e druk.
* Eén van de 15 luxe-exemplaren, gedrukt op 115 grs. houtvrij offset en fraai gebonden in halfperkament. ‘Deze exemplaren blijven ter beschikking van de auteur’.
4. In Florence. Roman. Amsterdam/ Antwerpen, De Arbeiderspers, (2009). Verguld halfperkament met paarse platten, in verguld papieren foedraal (Binderij Phoenix). 208 p. 1e druk.
* Eén van de enkele exemplaren die luxueus werden gebonden door Binderij Phoenix.

14 BOUTENS, P.C. Handgeschreven briefkaart aan ‘Waarde Vriend [Hein] B[oeken]’. 8,9 x 13,9 cm. Alleen recto. Gesigneerd ‘P.C.B.’ en gedateerd ‘den Haag. Donderdag. 15 Nov. 1923’. 13 regels tekst.
verkocht
* Welberaden en bemoedigend schrijven, in gebeeldhouwde volzinnen, aan de Tachtiger en classicus. ‘Ge schijnt in een sombere en weinig ontvankelijke stemming te zijn’. Boutens nodigt zijn vriend uit voor een avondbijeenkomst te zijnen huize.
Opbeurend: ‘Ge zult als ieder andere sterveling door des leven zure appels moeten bijten om tot de zielvernieuwende kern door te happen’. De dichter heeft het tevens over een verdediging van zijn gedicht ‘Zomeravondzee’ en ‘mijn Zeus-vertaling’. Slot: ‘Maar de schoonheidsslaaf komt tot zijn medeslaven slechts langs de verre wegen der overreding, wegen te langer naarmate de andere partij niet tegemoet komen kan’.

15 (BOUTENS (vert.), P.C.). GOETHE Goethe’s Iphigeneia in Tauris. In Nederlandsche verzen overgezet. [Den Haag, eigen beheer], (1911). Originele registerband. (2), 92 p. Met de hand gezet [uit de Caslon] en gedrukt in rood en zwart op Pannekoek door Ed. Verbeke te Brugge in een oplage van 50 exemplaren. [2e druk, 1e druk in deze vorm]. Rug verbruind, enkele roestvlekjes, verder opvallend gaaf. Heraldisch exlibris (met een eenhoorn en drie roggen) op binnenzijde omslag (‘D.P.M. Graswinckel Nemo Ignavia factus immortalis’).
€ 180
* Zeldzame uitgave, gesigneerd door Boutens op het schutblad en door hem gedateerd ‘Sept. 1911’. Rijkse 2.28.

16 BRAAK, Menno ter Originele zwart-witfoto door Emiel van Moerkerken. 17,6 x 23,5 cm. Op de achterzijde in handschrift van Fred Batten: ‘Dr Menno ter Braak/ in Nov 1939/ Eigendom van/ Fred Batten’. Met stempel van Van Moerkerken.
verkocht
* Mooie, grote foto van Ter Braak met poes.

17 BROUWERS, Jeroen Het mes op de keel. Brussel/ Den Haag, Manteau, (1964). Garenloos (omslagontwerp Stefan Mesker). 128 p. 1e druk. Leesvouwen.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Voor Marc Andries/ Het geduld indachtig./ jeroen/ brouwerS/ 13 september 1964’. De schrijver Andries publiceerde in 1963 de roman Het geduld.

18 BROUWERS, Jeroen Op de Middelburgse kermis. (Met een handgekleurde tekening van Ursula Heerma). Trajectum [= Utrecht], (Hinderickx & Winderickx), 2000. Ingenaaid. (8) p. Met de hand gezet uit de Walbaum en gedrukt in een oplage van 125 exemplaren. Onbeduidend veegje op de achterzijde van het omslag.
verkocht
* Wordt zelden aangeboden.

19 BROUWERS, Jeroen Zonder onderschriften. Een brokje volkstoneel om naar te luisteren. [Hilversum, KRO, 1970]. Fotokopie van typoscript. 29,7 x 20,9 cm. 27 bladen. Alleen recto. Gesigneerd op eerste blad: ‘Jeroenbrouwers/ 2.V.2000’. Met originele envelop van de KRO (‘een omroep die de moeite waard is’).
€ 100
* Fotokopie van het volledige typoscript van het door de KRO op 9 november 1970 uitgezonden hoorspel Zonder onderschriften.
Bijgevoegd: Getypte brief aan ‘Geachte Heer [Wilco] Güsber’. 29,7 x 20,9 cm. Op briefpapier van de KRO. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Gini van Duuren’ en gedateerd ‘Hilversum, 9 februari 1984’. 5 regels tekst. Begeleidende brief van een medewerker ‘kultuur/literaire sektie KRO’, gericht aan een Brouwersverzamelaar te Utrecht, die zich de bibliofiele Ziggurat-uitgave van Zonder onderschriften niet kon veroorloven. ‘Ik maak u er nogmaals op attent dat u geen enkel gebruik van deze tekst mag maken zonder toestemming van de auteur en de KRO’.
Voorts: Twee affiches voor de toneelopvoering van Zonder onderschriften door Toneelgroep Centrum (première: september 1983).

20 BROUWERS, Jeroen Zonder onderschriften. Een dramatische dialoog. (Met vier genummerde en gesigneerde etsen van Roger Wittevrongel). [Antwerpen], (Ziggurat, 1980). 32,0 x 46,5 cm. Zes losse katernen in zilverkleurig omslag. (48) p. Gezet uit de Times en gedrukt op Rives 270-grams in een oplage van 60 genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk. Wat onvermijdelijke krasjes op het onredelijk kwetsbare omslag.
verkocht
* ‘[…] een onhanteerbare oblong-uitgave die in opengeslagen toestand bijna een meter lengte van de keukentafel in beslag nam, een boek met zilveren voor- en achterplat, voorzien van prachtige etsen en aan het elite-publiek te koop gesteld voor meer dan zevenhonderd gulden […]’. (Papier (Nijmegen 1985), p. 14).

suchanek21 BÜCH, Boudewijn Maria Ignatius Nohant. (Met een originele, genummerde en gesigneerde litho van Vladimír Suchánek). [Amsterdam], Sub Signo Libelli, 1979. Verguld blauwgroen halfleder met platten van blauw linnen (Binderij Phoenix). (8), 28 p. Met de hand gezet uit de Cancelleresca Bastarda van Jan van Krimpen en gedrukt in blauw en zwart in een oplage van 75 genummerde exemplaren. 1e druk. Schaafplekje bovenaan rug.
verkocht
* Eén van de 20 Romeins genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren op Zerkall-Bütten Werkdruck, voorzien van een fraaie litho van Suchánek en van een los blad met het door Büch in blauwe inkt uitgeschreven, gesigneerde gedicht ‘Sub Signo Libelli’. Dit exemplaar heeft bovendien een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan de voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden onder het colofon: ‘voor mr. K.J. Cath,/ Leiden 1 XI 1979/ Boudewijn Maria Ignatius Büch’. De luxe band is vervaardigd door meesterbinder David Simaleavich.
Büchs belangrijkste en mooiste dichtbundel (‘mijn zoontje ter nagedachtenis’) en misschien wel de allerschoonste SSL-uitgave. Breugelmans 49.

22 BUDDINGH’ ed., C. Liederen en romances. Van Hadewych tot Lucebert. Utrecht/ Antwerpen, Het Spectrum, [1955]. Garenloos. 256 p. 1e druk.
verkocht
* Met op (verso) Franse titel en titelpagina de handtekeningen van maar liefst 40 schrijvers: A. Alberts, Ad den Besten, R. Blijstra, J.C. Bloem, E. Breton de Nijs, Gaston Burssens, Simon Carmiggelt, Max Dendermonde, Anthonie Donker, Pierre H. Dubois, Clara Eggink, Henriëtte van Eyk, Ben van Eysselsteijn, G.H. ‘s- Gravesande, Jacques den Haan, J.W. Hofstra, Ed Hoornik, Karel Jonckheere, K.H.R. de Josselin de Jong, C.J. Kelk, L.Th. Lehmann, Clare Lennart, Emmy van Lokhorst, Adriaan Morriën, Harry Mulisch, Cees Nooteboom, Max Nord, Jos Panhuijsen, Michel van der Plas, Jeanne van Schaik Willing, Bert Schierbeek, Gabriël Smit, Garmt Stuiveling, Adriaan van der Veen, Jacoba van Velde, A. Viruly, Theun de Vries, Victor van Vriesland, Aya Zikken en éen (qua handtekening) onleesbare grootheid.
Bijgevoegd: hetzelfde werk uit de bibliotheek van Louis Paul Boon, met op de Franse titel ‘LP Boon/ 59’. 41 handtekeningen dus!

23 CAMPERT, Remco ’19 maart 2008′. Originele fotokopie van typoscript. 29,7 x 21,0 cm. Eén blad. Alleen recto. Met handgeschreven titel, correctie en begeleidend schrijven. Met originele envelop.
verkocht
* Fotokopie van het ontroerende gedicht (‘Ach Hugo blijf bij ons’) dat Campert voorlas op de afscheidsplechtigheid van Hugo Claus in de Antwerpse Bourlaschouwburg op 29 maart 2008. Uit de door Campert op de fotokopie geschreven regels blijkt dat de dichter het een week later aan een kennis toestuurde (‘hierboven de gevraagde kopie’).

rechterschoenen24 CAMPERT, Remco Rechterschoenen. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets door Charles Hofman). Vila Pouca da Beira, [Charles Hofman], 1992. Ingenaaid met omslag. (10) p. Gedrukt bij Tipografia Viseense in een oplage van slechts 20 door de dichter gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 325
* Eerste aflevering van de serie O Herlado Oliveirense. Nooit voor de handel bestemde privé-uitgave.

25 CAMPERT, Remco Voorgevoelens. (Bergeyk), De Ploeg, [1996]. Ingenaaid met stofomslag. 32 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde, aforistische aantekening van de auteur op de Franse titel: ”Schrijven… dan moet de/ omgeving zo vertrouwd zijn als/ mijn broekzak’/ Remco Campert/ Amsterdam/ 8.8.2012′. Relatiegeschenk. Niet in de handel.

carmiggeltpoespas26 CARMIGGELT, S. Poespas. Avonturen met katten, geïllustreerd door Bertram. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1952. Geïllustreerd karton (omslagontwerp Bertram Weihs). 2e druk.
verkocht
* Zeldzame dummy, waarvan slechts de eerste 16 p. zijn bedrukt, gestoken in een afwijkend bandje. Met een potloodaantekening op het schutblad: ‘Niet gebruikte omslagtekening van Bertram A.Th. Weihs voor de 2e druk van Carmiggelt’s “Poespas”. Van deze dummy werden slechts 3 ex. gemaakt’.

27 CLAUS, Hugo Een geverfde ruiter. Gedichten. Amsterdam/ Antwerpen, De Bezige Bij/ Ontwikkeling, 1961. Garenloos. 100 p. 2e druk.
€ 85
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter aan Julien Weverbergh: ‘deze/ barokke (gedrukt: gedichten)/ voor Weverbergh/ Hugo Claus.’ Weverbergh schreef zijn naam op de Franse titel, met de toevoeging ‘september ’63’. BHC 33.2.

dummyverdriet28 CLAUS, Hugo Het verdriet van België. Amsterdam, De Bezige Bij, 1981 (!). Linnen met stofomslag (omslagontwerp Frits Stoepman). Omslag wat geschaafd.
verkocht
* Zeldzame dummy van Claus’ meesterwerk, waarvan slechts de eerste 16 p. met een ander zetsel dan de 1e druk zijn bedrukt. Het stofomslag is louter typografisch, in paars bedrukt (‘Ik zal in mijn werk nooit de kleur paars gebruiken. Dat is te veel verbonden met de rooms-katholieke kerk’ zei Claus in 1990 tegen Toine Rongen), en heeft nog niet het bekende, op eerste en latere drukken en vertalingen gebruikte schilderij van Ensor. Ook het ISB-nummer wijkt af.

29 CLAUS, Hugo, en CORNEILLE April in Paris. (Met acht originele, genummerde en gesigneerde zeefdrukken van Corneille en een originele foto van Claus en Corneille in het colofon). Wijdenes, Jaski Art Productions, [1987]. Losbladig (18 p.), acht zeefdrukken in overslagdoos (40 x 30 cm). Vervaardigd in een oplage van 250 exemplaren en onder het colofon gesigneerd ‘Corneille ’51 – ’87’ en ‘Hugo Claus’. [2e druk].
verkocht
* ‘De golvende tralies der Avenue des Champs/ o hoge en bleke velden’. De titel is ontleend aan een grammofoonplaat van Charlie Parker. Dit is nummer 8 van de oplage. BHC 151.2.

netscheraancouperus31 (COUPERUS, Louis). NETSCHER, Frans Uit ons Parlement. Portretten en schetsen uit de Eerste- en Tweede Kamer. Met Illustraties van J. Holswilder. Amsterdam, S. Warendorf Jr., [1890]. Ingenaaid (omslagtekening J. Holswilder). (4), 290, II p. Niet afgesneden. 1e druk. Rug overplakt met linnen. Schutbladen vernieuwd. Eerste en laatste pagina’s enkele roestvlekjes.
verkocht
* Ex bibliotheca Louis Couperus, met een handgeschreven opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Aan mijn vriend/ Louis Couperus/ v.d.S./ 8 Juni 1890’. In een brief aan Netscher schreef Couperus over dit boek: ‘Ik heb je werk met belangstelling gelezen, omdat het van jou was; anders had ik het, geloof ik, niet gelezen. Want al die mannetjes interesseeren me om hunzelve heel weinig en alleen een beetje, om de kunst, die jij wel zoo goed bent aan ze te verspillen. Ik hoop van harte dat je er veel geld meê verdient; anders begrijp ik in mijn onpolitieke naïveteit heusch niet waarom je al die vervelende heeren zoo analyzeert.’
In september 1890 zou Couperus Noodlot in druk opdragen aan Frans Netscher.

32 CREMER, Jan (Geboortekaart voor Cassidy Clinton Cremer). 25,5 x 23,7 cm. In twee kleuren groen en roze in zeefdruk bedrukte vouwkaart met een uitsnede. Met twee stempels op voorzijde: de geboortedatum van Cassidy (‘ZATERDAG 9 NOV. 1963’) en het adres van Jan Cremer. Op de binnenzijde gesigneerd door Cremer met viltstift: ‘Cremer 63’.
€ 150
* Veelkleurige en vrolijke tijding in zeefdruk: een vroeg origineel kunstwerk van Jan Cremer!

cremerkaart33 CREMER, Jan Gedrukte antwoordkaart aan het tijdschrift Ratio, door Cremer met de hand ingevuld. 9,8 x 14,0 cm. Recto en verso. Gesigneerd ‘Cremer’ en gedateerd ’26 JUL 1965′ (datum poststempel) resp. ’29 JULI 1965′ (datum poststempel). Met Cremers adresstempel (Hotel Chelsea). 3 regels tekst.
verkocht
* Humoristisch-egocentrische actie van Cremer in New York: hij wil zich met ingang van 1 augustus 1965 abonneren op het maandblad Ratio en beantwoordt de vraag ‘In Ratio zag ik graag de volgende onderwerpen behandeld’ aldus: ‘Jan Cremer (schrijver)/ ” ” (schilder)/ ” ” (filmster)’.

34 CREMER, Jan I paint I write I paint. Amsterdam, De Bezige Bij, (2000). Karton. 416 p. Zeer rijk geïllustreerd. Met tekstbijdragen van o.a. Wim Beeren, R.W.D. Oxenaar en Freddy De Vree. 1e druk.
verkocht
* Eén van de honderd luxe-exemplaren met, los bijgevoegd, een ORIGINELE, genummerde (’17/100′), gesigneerde en gedateerde kleurenzeefdruk. Circa 23,5 x 23,5 cm. Bovendien heeft dit exemplaar een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de kunstenaar op de titelpagina: ‘3 aug. 2008/ voor Marianne/ Dommisse/ Mijn eerste fotograve! [sic]/ Met lieve groet/ Jan Cremer’.
Marianne Dommisse (1927-2014), getrouwd met beeldhouwer Theo van der Nahmer, was vooral bekend als huisfotografe van de Haagse kunstenaarssociëteit Pulchri, waar ze veel portretten voor heeft gemaakt. Haar vroege foto’s van Jan Cremer zijn iconisch geworden.

luxevandam35 DAM, Johannes van Alles moet op. Nieuwe schetsen uit het leven van een leergierige lekkerbek. Met tekeningen van Dirk Wiarda. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1992. Heelmarokijn in cassette (Binderij Phoenix; gesigneerd ‘Philipp ’94’, blindstempel binnenzijde achterplat). (2), 224, (2) p. 1e druk.
verkocht
* Een unieke luxe boekband, vervaardigd door Philipp Janssen in 1994. Het boek is gebonden in donkergeel marokijn en op zowel voor- als achterplat bedrukt met elf horizontale lijnen in evenzovele kleuren. De elf letters van de titel zijn in dezelfde kleuren op de rug gezet. De cassette is uitgevoerd in geel karton met boven- en onderzijde in donkergeel marokijn. De ‘albumplaatjes’, oorspronkelijk los bijgevoegd, zijn gestoken in een envelopje aan de binnenzijde van het achterplat. Speels en kleurrijk!

kleinerepubliekmoerkerken36 DEYSSEL, Lodewijk van De kleine republiek. Deventer, P. Beitsma, 1889 [= december 1888]. Twee delen in een band. Linnen privéband met handgeschreven titels op rug en voorplat. (2), 334; 270 p. [Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren]. Iets scheefgelezen. Titelpagina verbruind, hoekje aangezet. Eerste tekstpagina geplakt doch gescheurd (bijna los).
€ 350
* Uniek exemplaar met een leuke provenance. Op het schutblad staat een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan de bekende schrijver en fotograaf: ‘Voor Emiel van Moerkerken./ 7 Juli 1936/ K.J.L. Alberdingk Thijm/ (L. van Deyssel).’ Ernaast heeft Van Moerkerken een originele zwart-witfoto ingeplakt: Van Deyssel in pak en met hoed, zijnde een uitsnede van de bekende foto van Van Deyssel en P.H. van Moerkerken, de vader van de fotograaf, levendig converserend anno 1934. Bovendien schreef Emiel van Moerkerken zijn naam met potlood op de titelpagina en plakte hij zijn door Chr.J. van Geel ontworpen ex libris in.
De vele (helaas deels weggegumde) genoteerde paginanummers en strepen in de marge zijn vermoedelijk van Van Moerkerkens vader, die de roman las in juli 1918. Van Moerkerken jr. trachtte zijn enthousiasme over De kleine republiek in 1939 over te brengen op zijn vriend E. du Perron, maar het sloeg niet aan. ‘Ik heb een vrije avond verdaan met het probeeren te lezen in De Kl. Rep. Het is mij absoluut onmogelijk mij voor deze dingetjes te intereseeren, in dit taaltje, dat tegelijk van een ongemeene ouwehoerigheid en een onovertrefbare kwatelorummigheid is; ik bewonder je geduld […]’ (E. du Perron, Brieven VIII (Amsterdam 1984), p. 303).

37 DEYSSEL, Lodewijk van Een liefde. Amsterdam, C.L. Brinkman, [1887]. Blind halflinnen met kartonnen platten, waarop voor- en achterzijde van de originele omslagen zijn geplakt (contemporaine privéband). Twee delen. (4), 208, (4), 192 p. [Gedrukt in een oplage van 550 exemplaren]. 1e druk. Platten enkele veegjes en vlekjes, eerste en laatste pagina’s verbruind, doch overigens een zeer goed exemplaar.
€ 350
* De eerste druk van Een liefde is, ongecensureerd als hij is, werkelijk zeldzaam.

prospectusliefde38 (DEYSSEL, Lodewijk van) Prospectus: ‘Verschenen: Een liefde door L. van Deyssel – Tweede druk.’ Amsterdam, Scheltema & Holkema’s Boekhandel, [1899]. Plano. 21,5 x 14 cm. Gedrukt in rood, bleekgroen, donkergeel en zwart naar ontwerp van Th.W. Nieuwenhuis. Met verso citaten uit recensies door Kloos en door De Koo, beide uit 1888. Gaaf.
€ 175
* Het moeilijk te vinden, gelithografeerde prospectus voor de tweede druk van Van Deyssels beruchte roman Een liefde. Met op de achterzijde de curieuze toevoeging bij de recensies: ‘Wij drukken enkele regels cursief, ten einde den lezer er op attent te kunnen maken, dat in den thans verschenen herdruk de woorden en zinnen waarop die regels doelen, door den auteur geschrapt zijn, zooals men in de voorrede door hem aan dezen tweede druk toegevoegd, lezen kan.’ Die cursiveringen betreffen de onwelvoeglijkheid van bepaalde passages (Kloos) en de ‘onnoodige, naturalistische toevoegselen, [die] zulk een zielkundige studie tot een verboden vrucht maken’ (De Koo).
Klassiek, begeerlijk voorbeeld van Nederlandse Art Nouveau. Braches, Nieuwe Kunst Documentatie (Amsterdam 2006) 1442: 17.
Bijgevoegd: Lodewijk van DEYSSEL Een liefde. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1899. Oorspronkelijk linnen. VIII, 376 p. 2e druk. Met op pagina VII-VIII een voorbericht bij de tweede druk, dat begint met de zin ‘De tweede uitgave van den roman Een Liefde verschijnt zonder de zoogenaamd onvoegzame of onzedelijke uitdrukkingen, die in de eerste uitgave voorkwamen’.

39 DEYSSEL, Lodewijk van Verzamelde werken. Amsterdam, Scheltema & Holkema/ Groesbeek & Nijhoff, [1920]. Zes delen. Verguld halfperkament met groenlinnen platten. Koppen verguld. Keurige, uniforme banden (vermoedelijk door de uitgever vervaardigd, aangezien wij eerder een dergelijke set hebben gehad).
€ 175
* Deel 1 en 2: één van de 200 genummerde luxe-exemplaren op Hollandsch.

40 EEDEN, Frederik van Getypte brief aan ‘Weledele Heer [H.R.M. Prein]’. 15,0 x 11,9 cm. Eén blad. Alleen recto. Op voorgedrukt briefpapier. Gesigneerd ‘uw dw F van Eeden’ en gedateerd ‘Wälden”, 28 Januari 1928’. 6 regels tekst. Met originele envelop.
verkocht
* Dit briefje begeleidde een boek dat Van Eeden ooit van Prein ter inzage had gekregen. ‘Het groote aantal boeken, dat ik geregeld ter inzage ontvang, maakt het my moeyelyk er oog op te houden, zoodat ik het u nu eerst terug kan zenden’. De geadresseerde woonde, evenals Van Eeden, in Bussum, op twintig minuten lopen van Walden.

41 EEDEN, Frederik van Handgeschreven brief aan ‘Geachte Heer! [= Willem Landré]’. 26,3 x 20,7 cm. Op briefpapier van ‘Dr. Frederik van Eeden/ “Walden”/ Bussum (N-Holland)’. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘F van Eeden’ en gedateerd ‘Wijk a/zee 21 Sept 1912’. 20 regels tekst.
verkocht
* Over een uitgave of opvoering van Van Eedens Lioba, door Landré in 1905 op muziek gezet. De schrijver ontving een brief van de jonge uitgeverij Drie Masken Verlag uit München en citeert eruit: ‘Veranlassen Sie nun bitte Herrn Redacteur Landré freundlichst seine Lioba musik sofort der Hofbühne in Weimar einzureichen’. Van Eeden denkt dat Landré een redelijk honorarium zal krijgen: ‘Ik zou in uw geval de vergoeding aan hen ooverlaten. Een Hof-intendant is meestal niet zoo krenterig als een gewoon Directeur moet zijn’.

briefgerhardt42 GERHARDT, Ida Handgeschreven briefkaart aan ‘Zeer geachte Mevrouw Voors’. 14,0 x 10,7 cm. Recto en verso. Gesigneerd ‘Ida G.M. Gerhardt’ en gedateerd ’20-5-’48’. 23 regels tekst. Met gedrukt visitekaartje van ‘Dr IDA G.M. GERHARDT’.
verkocht
* Vroeg geruststellend briefje (vermoedelijk) aan een hospita in Kampen, ‘opdat U niet bezorgd zult zijn, dat de sfeer in Uw huis zou worden verstoord’. Gerhardt wil graag ‘morgenochtend’ langskomen om te overleggen. Zij heeft wel ruimte nodig: ‘mijn ladenkastje, een kleine boekenkastje enz. zouden er moeten staan’. En: ‘ik ben “oecumenisch” zeer geinteresseerd’.
Niet in Ida Gerhardt, Courage! Brieven (Amsterdam 2005).

meigorter43 GORTER, Herman Mei. Een gedicht. Amsterdam, W. Versluys, 1889. Gedecoreerd linnen. (4), 194 p. 1e druk. Rug wat verbleekt, maar een heel redelijk exemplaar van deze belangrijke titel. Eerste en laatste pagina wat verbruind.
verkocht

44 GRESHOFF, Jan Voor volwassenen. Aphorismen. Brussel, Manteau, 1945. Ingenaaid. 88 p. Gedrukt in blauw en zwart in een oplage van 1100 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug iets beschadigd.
verkocht
* Auteursexemplaar met op pagina (7) en pagina 55 twee handgeschreven correcties door Greshoff zelf: in het motto van Aristophanes veranderde hij ‘voor volwassenen is het deugd’ in ‘voor volwassenen is dit de dichter’, op pagina 55 veranderde hij in aforisme 296 het woord ‘rijkdom’ in ‘armoede’. Dit exemplaar is niet genummerd (volgens het colofon één van de ‘enkele exemplaren die niet in de handel gebracht worden’).

45 GRESHOFF, Jan Voor volwassenen. Aphorismen. Brussel, Manteau, 1945. Ingenaaid. 88 p. Gedrukt in blauw en zwart in een oplage van 1100 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug bovenaan los.
verkocht
* Auteursexemplaar identiek aan het vorige, maar bovendien met een speelse, handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘gebruiksaanwijzing:/ 3 x per dag 1 pil in te nemen/ mèt een korrel zout/ (sign.)’.

ernstgroenevelt46 GROENEVELT, Ernst Schijnwerper. Verzen. Zonder plaats, eigen beheer, 1954. Geniet. 20 p. Gezet uit de halfvette Gill en gedrukt door leerlingen van de Eerste Technische School te ‘s-Gravenhage in een oplage van 25 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Vlek op omslag.
verkocht
* Dit is nummer 1 van de oplage, met een handgeschreven opdracht van de auteur onder het colofon: ‘voor Govert Verbeek’.

heelalvandedood47 (HAAN, Jacques den). MILLER, Henry Het heelal van de dood. Een studie over Lawrence, Proust en Joyce. (Vertaald door J[acques] d[en] H[aan]). [Groningen], In agris occupatis, [1944]. Ingenaaid. 36 p. Omslag in rood en wit ontworpen en gedrukt door H.N. Werkman. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren. Mooi en strak exemplaar.
verkocht
* Dit is nummer I van de slechts 10 Romeins genummerde exemplaren met een betekenisvolle, gesigneerde opdracht van de vertaler aan W.H. Nagel, een van de drie clandestiene uitgevers achter In agris occupatis, onder het colofon: ‘en het is bestemd voor Willem, in/ aangename herinnering aan onze laatste/ oorlogsavond tesamen, aan de laatste/ whisky, en aan het gesprek over dit, mijn/ eerste literaire avontuur./ Jacques’. De drukinkt van dit boek is niet geheel zwart, maar een beetje paarsig, waarschijnlijk vanwege de oorlogsomstandigheden. Volière-reeks 9/10. Dekkers G-254. Hot printing 44-g21. De Jong 568. Simoni M 23.

48 HAASSE, Hella S. Een doolhof van relaties. Deel I uit reeks Oerboek. Samenstelling en redactie Lisa Kuitert en Mirjam Rotenstreich. Met bijdragen van Dorian Cumps, Rudi van der Paardt en Aleid Truijens. Amsterdam, De Bezige Bij, 2002. Linnen met stofomslag. 247 (= 248) p. 1e druk. Enkele schaafplekje op omslag.
verkocht
* Uniek auteursexemplaar, vervaardigd in een oplage van 1, ten behoeve van de boekpresentatie op donderdag 7 maart 2002. De eerste oplage was een misdruk en moest vernietigd worden, waarna De Bezige Bij in allerijl dit exemplaar vervaardigde. Dat het een haastklus was, blijkt uit de onbedrukte band, het geprinte omslag, de kwaliteit van het binnenwerk en de overbodige blanco pagina (128).
Dit exemplaar werd overhandigd aan Hella Haasse door samenstellers Mirjam Rotenstreich en Lisa Kuitert en Bij-hoofdredacteur Suzanne Holtzer, getuige drie handgeschreven, gesigneerde opdrachten op de titelpagina: ‘7-3-02/ Lieve Hella,/ Deze relatie heeft een mooi boek/ tot stand gebracht. Liefs, Mirjam/ Voor Hella, dit boek hebben we/ helemaal voor jou alleen gemaakt:/ een uniek exemplaar! 07-03-02/ van Lisa/ 7 maart 2002 Lieve Hella,/ Dank voor je inspiratie en jonge hart/ Suzanne’.

shellcabaret49 HAASSE, Hella Shell Cabaret-Revue “Raffinaat”. [Amsterdam], zonder uitgever, (1947). Geniet (kleurrijk omslagontwerp door Dick Morks en W. Pieters). (8) p. Advertenties voor- en achterin.
verkocht* Kwetsbaar programmaboekje voor de uitvoering van Raffinaat op zaterdag 15 maart 1947. De regie was in handen van Hella Haasse, die eveneens als een van de auteurs wordt genoemd. De muziek werd verzorgd door het Shell-Orkest (opgericht in 1938) onder leiding van Simon Noom. Haasse’s carrière als actrice en toneelschrijver is bekend, maar over haar bemoeienissen met dit cabaret is niets te vinden.

50 HANLO, Jan Oote. (Drie gedichten). Heerlen, Galerie Zuid, 1954. Oranjerood vouwblad. Gedrukt in een oplage van 125 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk. Randen iets verbruind. Nummer in pen op omslag.
€ 220
* Vijfde aflevering uit de zeldzame reeks poëziepamfletten ‘marge’, verschenen ter gelegenheid van de Boekenweek. Dit exemplaar is niet gesigneerd (gelijk het merendeel van de ons bekende exemplaren).

51 HEIJDEN, A.F.Th. van der Geldrop. Een onthulling in proza en een fotografie. Schwantje’s fijne vleeswaren. Bij de slachter in Geldrop of Hoe de schrijver aan de titel van zijn romancyclus ‘De tandeloze tijd’ kwam. (Met een originele, genummerde en gesigneerde kleurenfoto door Thijs van Kimmenade). ‘s-Hertogenbosch, Het Noordbrabants Genootschap, 1992. Vouwblad en losse kleurenfoto in omslag. Gedrukt in een oplage van 250 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren.
verkocht
* Noord-Brabant in proza, poëzie en prent 4.

52 HERMANS, W.F. Dood en weggeraakt. [Antwerpen], Ziggurat, 1980. Lichtgroen linnen. (32) p. Leeslint. Gezet uit de Avant Garde semi bold en gedrukt in verschillende kleuren in irisdruk op zwaar Rives-papier in een oplage van slechts 70 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Prachtig, autobiografisch verhaal met hoofdpersoon Richard Simmillion. JS 355.

53 HERMANS, W.F. Paranoia. Amsterdam, Van Oorschot, 1953. Linnen met stofomslag [omslagontwerp Helmut Salden]. 1e druk. Zeer goed exemplaar: het stofomslag is langs de randen wellicht minimaal geschaafd en heeft een enkel (aan de binnenzijde gerepareerd) scheurtje.
verkocht
* JS 99.

omslagcat6854 HERMANS, W.F. Kussen door een rag van woorden. [Amsterdam, eigen beheer, verzorgd door J.M. Meulenhoff, september 1944]. Ingenaaid met flappen. 36 p. Niet afgesneden. Gezet uit de Bembo en gedrukt in een oplage van slechts 30 met de hand genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag iets gevlekt en verbruind. Rug gesleten. Vage vochtvlek in de marge. Ex libris ‘Johan & Reny Schmitz’ (tekening van danseres, lauwerkrans en toneelmaskers [door Ferdinand Alfred Zipper]) op de deels verbruinde Franse titel.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Reny, in de hoop dat zij mij vergeven wil dat ik haar/ zoo welluidende naam op de leege plekken die de ♀ hoofdpersoon/ in het dagboek van Karel R. moesten voorstellen, heb ingevuld./ Wim/ Dec ’44’. Dit is nummer 24 van de 28 op Ossekop gedrukte exemplaren.
Deze charmante opdracht in Hermans’ zeldzame en clandestien verschenen debuut is gericht aan de toneelspeelster Cyprienne Johanna Jeanette (Reny) Knufman (1911-1984), sinds 1935 getrouwd met de bekende toneelspeler en hoorspelheld Johannes Barte (Johan) Schmitz (1909-1991). Toch zou de ladykiller Hermans ook met Reny Knufman een kortstondige verhouding hebben. Schmitz en Knufman waren buren van Charles B. Timmer, bij wie Hermans veel over de vloer kwam.
In de oorlogsjaren werkte Hermans aan zijn (nooit verschenen) roman Argeloze terreur, waarvan het fictieve oorlogsdagboek van Karel Rotteveel deel uitmaakte, dat pas in 1993 verscheen als Boekenweekgeschenk onder de titel In de mist van het schimmenrijk. Fragmenten uit het oorlogsdagboek van de student Karel R.. In deze novelle heet de vrouwelijke hoofdpersoon Madelon, maar misschien had zij in een eerdere versie een andere naam?
Deze door de auteur zelf uitgegeven dichtbundel is een van de allerzeldzaamste Hermans-titels: in de afgelopen twintig jaar zijn slechts twee andere exemplaren in de handel aangetroffen. Van dit ongekende en belangwekkende exemplaar moet het volledige verhaal nog verteld worden: misschien kunnen zelfs de lege plekken in een liefdesgeschiedenis worden ingevuld. De Jong 381. JS 1.

collage455 HERMANS, W.F. Mandarijnen op zwavelzuur. Groningen, De Mandarijnenpers [= eigen beheer], 1963 [= 1964]. Ingenaaid. Vierkant 4to. 248 p. 1e druk. Wat verkleurd aan de rand, onvermijdelijke leesvouwen, maar opvallend netjes.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op p. (4): ‘Voor Klaas Woudt/ van/ W.F. Hermans’. De Zaanse drukker-uitgever Klaas Woudt gaf in 1960 bij de uitgeverij van zijn vader, Heijnis, Hermans’ Erosie uit. Ook was hij verantwoordelijk voor de uitgave van het debuut van Jan Wolkers, Serpentina’s petticoat.
Exemplaar met originele, gemonogrammeerde kleurencollage: uit een Cutexreclame (nagellak, vrouwengezicht in Chinese lampion) sneed Hermans het gezicht, daarachter plakte hij, op de kop, een vogelkooi. Een vette knipoog naar René Magritte! 23,9 x 23,2 cm. JS 199.

collage56 HERMANS, W.F. Mandarijnen op zwavelzuur. Groningen, De Mandarijnenpers [= eigen beheer], 1963 [= 1964]. Ingenaaid. Vierkant 4to. 248 p. 1e druk. Zeer goed.
verkocht
* Dit exemplaar is gesigneerd door de auteur op p. (4) en voorzien van een originele, gemonogrammeerde zwart-witcollage: een Renault Dauphine, geparkeerd voor een monumentaal gebouw, vervlochten met een strak vrouwencorset en twee zwarte dameshandschoenen. Het ornament op het gebouw is vervangen door een puntbeha. 23,9 x 23,2 cm. JS 199.

collage257 HERMANS, W.F. Mandarijnen op zwavelzuur. Groningen, De Mandarijnenpers [= eigen beheer], 1963 [= 1964]. Ingenaaid. Vierkant 4to. 248 p. 1e druk. Goed exemplaar.
verkocht
* Dit exemplaar is gesigneerd door de auteur op p. (4) en voorzien van een originele, gemonogrammeerde kleurencollage: tegen de achtergrond van een Amerikaanse straat (met lichtreclames o.a. voor de film Irma la Douce (1963)) staat een jongedame in een witte mantel, wier hoofd door Hermans is vervangen door een uit de hoes schietend kussen. 23,0 x 23,1 cm. JS 199.

collage358 HERMANS, W.F. Mandarijnen op zwavelzuur. Groningen, De Mandarijnenpers [= eigen beheer], 1963 [= 1964]. Ingenaaid. Vierkant 4to. 248 p. 1e druk. Mooi en onverkleurd exemplaar. Contemporaine naam en datum op titelpagina.
verkocht
* Dit exemplaar is gesigneerd door de auteur op p. (4) en voorzien van een originele, gemonogrammeerde kleurencollage: een uit drie vrouwenlichamen samengestelde Engelse vrouw, tweehoofdig doch stemmig groen gekleed, met in haar rechteroog de punt van een damesschoen. Deze fraaie collage, groter dan gebruikelijk, heeft een horizontale vouw. 46,8 x 22,3 cm. JS 199.

59 HERMANS, W.F. Mandarijnen op zwavelzuur. Groningen, De Mandarijnenpers [= eigen beheer], 1963 [= februari 1964]. Ingenaaid. Vierkant 4to. 248 p. 1e druk. Flinke leesvouwen, wat verfomfaaid exemplaar.
verkocht
* Gesigneerd door de auteur op p. (4). Het exemplaar van Adriaan Morriën, door hem voorzien van tientallen strepen, pijlen en vraagtekens in de marge. Op p. 137, 197 en 198 maakte hij bovendien enkele inhoudelijke kanttekeningen in de marge. Morriën was één van de auteurs die het het zwaarst te verduren kregen in Mandarijnen op zwavelzuur! JS 199.
Bijgevoegd: WFH-verzamelkrant, jrg. 2, afl. 5 (december 1992). Geniet. 32 p. Geïllustreerd. Met op p. 25-27 Morriëns herinneringen aan Hermans onder de titel ‘Dag Wim’. Bij dit artikel is p. 197 uit onderhavig exemplaar van Mandarijnen op zwavelzuur afgebeeld, met notities van Morriën in de marge.

60 HERMANS, W.F. Periander. Amsterdam, Thomas Rap, (1974). 30 x 21 cm. Rood halfmarokijn (Boekbinderij J. Kloosterman). 52 p. Gedrukt in een oplage van 120 genummerde en gesigneerde exemplaren. 2e druk (de handelsuitgave verscheen drie maanden eerder).
€ 350
* Strakke, luxe band. JS 325.

61 (HERMANS, W.F.) De incomplete werken van Willem Frederik Hermans. Amsterdam, De Slegte, 1998. Heellinnen (Binderij Phoenix). 32 p. Geïllustreerd.
verkocht
* Eén van de [zeven] luxe-exemplaren door Phoenix in grijs linnen gebonden, met blauwe en rode bestempeling, met voorzijde omslag in voorplat verzonken. Een regulier exemplaar van de catalogus is bijgevoegd.

62 HERREMAN, Reimond Het helder gelaat. (Brussel, Atelier van het Boek van het Hooger Instituut voor Sierkunsten, 1935). 22,0 x 17,5 cm. Verguld halfleer met hoeken (Louis Malcorps, omslag meegebonden). Kop verguld. (58) p. Met de hand gezet uit de Magere Futura en gedrukt in paars en zwart een oplage van slechts 35 exemplaren. Typografische verzorging Hélène Denis-Bohy. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 10 geletterde luxe-exemplaren, gedrukt op Keizerlijk Japansch Mitsumata. Dit fraaie exemplaar, genummerd ‘A.1’, heeft bovendien een handgeschreven opdracht van de auteur onder het colofon en een handgeschreven gedicht op de titelpagina: ‘voor Suzanne,/ Met haat beladen was dit oog/ geen oogenblik, tenzij/ voor wie zich aan dien blik bedroog;// en zoo geen stond, van u tot mij,/ genegenheid mij loog:/ zoo is mijn hart u zeer nabij./ Raymond’. Is deze Suzanne, ontvanger van het eerste exemplaar, wellicht de dochter van de dichter?
Zeldzame en modernistisch vormgegeven bundel, gezet uit een zeer hoekige Futura en gedrukt op het allerbeste papier. Malcorps stond garant voor de smaakvolle band van bordeauxpaars halfleder met vier ribben, gemarmerde platten en lederen hoeken. Jonge Schrijvers in België 1.

63 HOOFT, P.C. Sonnetten. (Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande), 1923. Ingenaaid met flappen. (2), 66 p. Gedrukt onder leiding van J. van Krimpen in rood en zwart in een oplage van 150 exemplaren. 1e druk. Rugje wat verbruind, maar een behoorlijk exemplaar.
verkocht
* Dit exemplaar is op naam gedrukt van Simon Hijman Jz. (1871-1944), die in 1919 een uitgeverij was begonnen met boekhandel Stenfert Kroese & Van der Zande. Hij was daarmee verantwoordelijk voor de Palladiumreeks, waarvan dit boek deel uitmaakt.

64 HUSSEM, Willem Album met 39 ingeplakte, deels gesigneerde originele typoscripten van gedichten. 32,8 x 28,0 cm (album), 21,5 x 13,7 cm (typoscript). 30 bladen typoscript, 9 bladen doorslag van typoscript. Alleen recto. Afzonderlijk gesigneerd (34 x) en gedateerd (26 x).
€ 475
* Interessante en representatieve collectie typoscripten uit de periode 1961-1966, voorafgegaan door een originele portretfoto van de dichter. Poëtisch document.

65 JONG, Max de Dagboek 1947-1951. Zonder plaats, zonder uitgever, [1990]. Vier delen. Ingenaaid met (met de hand gezet en gedrukt) omslag. In linnen cassette (slijtage langs de randen). 242; 296; 276; 68 p. Uitgegeven in een oplage van 51 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Geroemd dagboek, buiten medeweten van de erven De Jong verschenen. Het vierde deel betreft annotaties.

66 KATE, J.J.L. ten Italië. Reisherinneringen. Arnhem, J.W. Swaan, [1857]. Rijk verguld marokijn. xxviii, 404 p. Alle sneden verguld. Met een getinte lithografie als titelpagina en drie getinte lithografische illustraties buiten de tekst. 1e druk. Heel lichte slijtage op hoekjes, maar een blinkend fris exemplaar. Bindersmerkje van J. Herfkens Fz., Utrecht.
€ 450
* De decoratie op beide platten is gelijk: in een sierlijk kader van rococo-versieringen een weelderig poortgebouw waarachter de Sint-Pieter en het Forum te zien zijn, met enkele typische Italianen gestoffeerd. Met in het goud de clichémaker: S.J. de Vries, Rokin. De lithografische titelpagina was kennelijk het voorbeeld van de bandversiering. Na de titel volgt de lijst van intekenaren. De tekst behelst een achtweekse reis naar Italië, doorspekt met fraaie poëzie! Met prenten van de Vesuvius, het Forum Romanum en het Canal Grande, door C.C.A. Last. Prachtige luxeboekband!

67 KELLENDONK, Frans Handgeschreven brief aan ‘Geachte heer [Jaap] Goedegebuure’. 21,0 x 14,8 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Frans Kellendonk’ en gedateerd ‘Bethaniënstr. 6/ 1012 CA Amsterdam/ 24 oktober ’88’. 16 regels tekst. Met originele envelop.
verkocht
* Reactie op een uitnodiging van de Tilburgse hoogleraar: ‘Ik aanvaard die gaarne, maar moet er meteen bij zeggen dat ik een erg onzeker leven leid en nu niet weet wat me in maart ’89 te wachten staat’. De schrijver draagt teksten aan die relevant kunnen zijn voor de cursus van Goedegebuure: ‘mijn boekje over Vondel, Geschilderd eten. Ook twee stukken uit De veren van de zwaan: ‘Beeld & gelijkenis’ en ‘Idolen’.’
De ongeneeslijke ziekte aids maakte het Frans Kellendonk vanaf eind 1988 onmogelijk om nog te werken. Hij overleed op 15 februari 1990. Handschriften van Kellendonk komen zelden op de markt. Niemand anders dan Jaap Goedegebuure bereidt, samen met Oek de Jong, een uitgave van Kellendonks brieven voor.

68 KEMP, Pierre Tien handgeschreven brieven, twee handgeschreven briefkaarten en een handgeschreven gedicht aan ‘Hooggeachte Juffrouw Asselberghs’. 1959-1966. Diverse formaten. 20 beschreven bladen. Recto en (meestal) verso. Alle gesigneerd ‘Pierre Kemp’ en gedateerd. Deels met originele enveloppen.
verkocht
* Interessante, onbekende en nog niet bestudeerde verzameling brieven van de Maastrichtse dichter aan Marie-Anne (‘Mimi’) Asselberghs (1919-2013), van 1961 tot 1984 directrice van het Nederlands Spoorwegmuseum. Terugkerend onderwerp is de trein, een gedeelde liefde, maar ook het verslechterende zicht van Kemp komt meermalen aan de orde.
In de eerste brief dankt Kemp Asselberghs in charmante bewoordingen voor de toezending van haar juist verschenen boek Het ijzeren paard (1959) over stoomlocomotieven (‘en de kinderen van nu prefereren allen de stoomlocomotief, veel romantischer en zo spectaculair’). De dichter schrijft dat hij het boek al had willen bestellen. Enthousiasme over een ‘grote gekleurde plaat’ van een (liefdes?)paartje, want Kemp is ‘erg gesteld op oude modeplaten’. Ten behoeve van gesigneerde bundels wil Kemp graag weten welke heilige er achter de letter M schuilgaat. En: ‘Aardig vond ik het van U, dat U Eijgelshoven niet hebt vergeten in Uw boek’.
De tweede brief is een nieuwjaarswens voor het Spoorwegmuseum en ‘de actieve Conservatrice, die dit alles bezielt’, eindigend met een ‘Pacific-groet’. In de derde brief schrijft Kemp dat hij enkel nog ‘met een grote loup’ kan lezen; hij verwacht binnenkort in het ziekenhuis opgenomen te worden. Volzin: ‘Het is toch zo, dat niet alles zich in geld en eer laat uitdrukken en dat onze liefste ogenblikken, die zijn, dat wij, na een flinke dagtaak ons terugtrekken in de binnenkamers van ons inwendige en er gelukkig zijn met een onbetaalbaar weldadig nietsdoen’. Over Kemps “ontdekker” Pater van Well S.J.: ‘Ik ben hem altijd zeer genegen geweest, ook om zijn aandenken’. Na herhaaldelijke onderbrekingen in het schrijven licht Kemp een cadeautje toe: ‘Hierbij dan zo’n krabbelboekje uit mijn de dichter-in-de-trein-tijd (1934-1944). Het gele omslagje is met het blocnootje op de tentoonstelling in Den Haag geweest’.
Kemp is verguld met de anonieme toezending van de bezoekersgids Vurig spoor (1960) in de vierde brief: ‘De fijne calligraphie van het adres heeft mij zulks verraden en daarom dank ik vanzelfsprekend dubbel zo graag’. Als dank voor de bezoekersgids voegt Kemp bij zijn vijfde brief een op Mimi Asselberghs toegespitst gedicht bij, getiteld ‘Het raadsel van een verborgen naam’ (ongepubliceerd!).
In de volgende brief treurt Kemp over het feit dat hij zijn dankwoord niet ‘van een aanstormende Jumbo 2-3-1 met zijn gevolg’ kan vergezellen. Fraai: ‘Maar wij moeten nu eenmaal iets hebben dat ons in meerdere mate of mindere doet treuren; waarom zouden er anders de lila en de paarse bloemetjes zijn! Zo’n bloemetje kan ik nog tekenen, zelfs met de ogen dicht, hier is er een [q.e.d.]’.
Over het net verschenen aan Kemp gewijde Schrijversprentenboek gaat de zevende brief: daarin staan ook locomotieven afgebeeld (‘Ik ben dus exporteur van jumbo’s geworden’).
In de achtste, zeer inhoudelijke en uitvoerige brief reageert Kemp op een hem gezonden scriptie over Kemps werk van Maria van Mackelenbergh. Kemp bespreekt de scriptie eerst algemeen en gaat vervolgens in op fouten. Over ‘Namiddag van een Stille Katholiek’: ‘En ik voel het, hoe ik daar eens echt voor een compleet symfonie-orkest sta te dirigeren met mijn pen (trouwens ook in mijn andere gedichten van langer adem) in tegenstelling van de talloze “liederen”‘. ‘P.S. Wil doorhalingen excuseren in verband met mijn ogen’.
Voor 1962 en 1964 stuurt Kemp de beste wensen: ‘Met Uw verlof steek ik een stoomwolkje van strobloemen in een even denkbeeldige locomotief en laten dit rij-stel per 1962 in het al weer even denkbeeldige traject tussen Utrecht rijden en tussen Maastricht in die uren, dat wij weer heimwee hebben naar de “huiselijkheid” van onze oude trouwe jumbo’s en de andere typen’.
De laatste brief en de laatste briefkaart (uit december 1966) zijn berichten van mistvorming: ‘Ik lijd o.m. aan een ernstige hartziekte, die mij reeksen vervelende dagen bezorgd [sic] en mij belet de nodige oogoperatie(s) te ondergaan. Mijn huisarts noemt mijn toestand nogal levensgevaarlijk en zegt mij: zorgt nu maar eerst voor Uw hartje en dan kunnen wij overgaan naar die ooggeschiedenis’. Tevens over een artikel in Libelle, Jaap Romijn, en gedichten in Raam en Roeping.
Bijgevoegd: blad met aantekeningen voor een antwoordbrief, het overlijdensbericht van Pierre Kemp en drie knipsels over Kemps dood.

kemp69 KEMP, Pierre ‘Treinboekje’. Origineel blocnote (‘Scotch Bloc’) met 62 gelinieerde velletjes, op 6 na allemaal beschreven in potlood, meestal oblong. 13,3 x 8,3 cm. Op de voorzijde van het omslag noteerde Kemp de periode waarin hij de gedichten in dit boekje schreef: ‘1941/43’. Op de binnenzijde van het omslag staat de latere handgeschreven, gesigneerde opdracht: ‘Voor/ Mimi Asselberghs/ dit „schetsboekje” uit/ mijn de-dichter-in-de trein-/ tijd (1934-1944)/ van/ Pierre Kemp’. Enkele velletjes missen een deel of hebben een ezelsoor.
verkocht
* Uniek kijkje in de keuken van de dichter Pierre Kemp, ook nog eens uit zijn poëtisch belangrijkste periode! Kemp schreef dagelijks in de trein aan zijn poëzie en deed dat dan in een blocnote. Het zijn soms complete gedichten, maar vaker invallen, losse regels of strofen, vaak met doorhalingen en correcties. De meeste velletjes zijn gedateerd.
De bekendste foto van Pierre Kemp (ook afgedrukt op het omslag van de Kemp-biografie van Wiel Kusters) is die van de dichter in de trein, met zijn ene been over het andere, een regel noterend op een blocnote.

flaptekstkomrij70 KOMRIJ, Gerrit (Aanbiedingstekst en flaptekst voor Papieren tijgers). 1. Drie bladen handschrift. 23,6 x 19,6 cm. Alleen recto. Met een dozijn correcties. 43 regels tekst. 2. Een blad typoscript. 33,9 x 21,4 cm. Alleen recto. 35 regels tekst. Roestvlekje van paperclip.
verkocht
* De schrijver prijst anno 1978 zijn nieuwe boek aan: het handschrift begint met een informatieve promotietekst, waarin enkele ingrijpende correcties zijn aangebracht (‘Over de [doorgestreept: opgeblazenheid] winderigheid van Harry Mulisch’). Dan volgen vijf citaten van collega-schrijvers en critici over Komrij (Mulisch, Leopold de Buch, Michel van der Plas S.J., Aad Nuis; die van K. Schippers is doorgestreept). De tekst van het typoscript is identiek aan het handschrift.

71 KOMRIJ, Gerrit De Zeven Zonden van Jeroen Bosch. (Bezorgd en van een voorwoord voorzien door Arie Pos). Utrecht, Stichting De Roos, 2013. 30,4 x 23,1 cm. Linnen overslagmap (Boekbinderij De Distelkamp) met in de flappen mee ingenaaid het voorwoord, de liedteksten (links) en de spreekteksten (rechts). In het midden van de map werden de liedteksten in facsimile van het handschrift met schroeven bevestigd. Boekverzorging Jan Heijnen. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Lied- en spreekteksten, gebaseerd op het aan Jeroen Bosch toegeschreven schilderij ‘De zeven hoofdzonden en de vier uitersten’. Komrijs teksten werden gebruikt in een muziektheatervoorstelling door Camerata Trajectina, een CD en een DVD van die voorstelling, op het toneel aan elkaar gepraat door Komrij zelf, zijn bijgevoegd.

72 KOMRIJ, Gerrit Ik ben een bijl. (Met twee originele tekeningen door Roosmarie Custers en een los bijgevoegde zwart-witfoto van Gerrit Komrij door Dolf Verlinden). Groningen, ‘PS’, 2009 [= 2010]. Vouwblad. Met de hand gezet uit de De Roos en gedrukt in roodbruin door Nick ter Wal in een oplage van slechts 21 genummerde en door dichter, drukker, illustrator en fotograaf gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 200
* De originele tekening van een bijl op het omslag is verzwaard met een gepolijst en geslepen stuk aluminium. Dit is het laatste nummer van de oplage. Nauwelijks verspreide uitgave.

komrijloopjongen73 KOMRIJ, Gerrit De loopjongen. Amsterdam, De Bezige Bij, 2012. Verguld rood heelmarokijn met leeslint in verguld foedraal (Pau Groenendijk Mooie Boeken). (4), 160, (6) p. Portret van de auteur. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 14 genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, in een toepasselijke, aan Mao’s Rode Boekje herinnerende band van soepel leer. Dit is nummer 2 van de oplage. De laatste bibliofiele uitgave waaraan Komrij meewerkte: wel staat zijn handtekening onder het voor deze editie vervaardigde colofon, maar voor het uitschrijven van de mee te binden pagina handschrift stierf de schrijver te vroeg. Daarom is de eerste pagina tekst nu los bijgevoegd; achterin werd een ‘toelichting bij een uitgesteld verschijnen’ van Kris Landuyt meegebonden. De luxe-exemplaren verschenen op 30 maart 2014.

74 KOMRIJ, Gerrit Per boot van Venetië naar Padua. Jaap Drupsteen – dia’s. Tekst – Gerrit Komrij. Amsterdam, Literaire Loodgieters, 1983. 29,7 x 20,9 cm. 20 maskers in linnen cassette (Pierre Roth). Met de hand gezet, gedrukt, bewerkt en afgewerkt in een oplage van slechts 10 [MDLM: 11 [= 12]] genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Dit door Drupsteen en Komrij gesigneerde exemplaar is gemerkt ‘H.S.’. MDLM: ‘Deze uitgave ontstond naar aanleiding van een televisiefilm door Jaap Drupsteen van Adriano Banchieri’s komische opera Per boot van Venetië naar Padua, uitgezonden door de NOS op 12 oktober 1982. De teksten van Gerrit Komrij behelzen deels vrije bewerkingen van de oude madrigaalteksten, deels zijn eigen commentaar op de handeling. De 20 maskers bevatten in het linkeroog telkens een dia met een tekst van Gerrit Komrij en in het rechteroog een kleurendia uit de televisiefilm. De maskers kunnen op een in de doos aangebrachte miniatuurlichtbak worden bekeken.’ Dit exemplaar wordt geleverd exclusief batterijen.
Alle maskers zijn schitterend kleurrijk bedrukt. Dit is verreweg de leukste, tevens grootste, uitgave van de Literaire Loodgieters en tegelijk een van de allerzeldzaamste Komrij-items!

75 KOUWENAAR, Gerrit Sinaia. Met 5 collages van Gérard van den Eerenbeemt. Bloemendaal, Arcadia Pers, 1964. Losbladig in mapje. Met de hand gezet uit de Folio Grotesk en gedrukt in een oplage van 100 genummerde en door dichter en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht

76 KOUWENAAR, Gerrit Zonder namen. Amsterdam, Querido, 1975. Garenloos. 92 p. 3e druk.
€ 45
* Exemplaar met uitgebreide, handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘voor Henk/ op 17 juni 1979/ in Rotterdam/ middenin de poëzie/ aan het eind van poetry/ een hartelijke band/ (want die schept een band)/ met medewerking van een dichter/ uit Nederland/ genaamd/ gerritkouwenaar’.

greshoffluxe77 (KRIMPEN, Jan van). GRESHOFF (samenstelling en inleiding), Jan Het Jaar der Dichters. Muzenalmanak voor 1915. Amsterdam, Van Looy, 1914. Verguld zwart heelleder met vier ribben (origineel omslag meegebonden). Omslag, typografie en negentien handgeschilderde initialen in groene, rode, bloedrode, blauwe en oranjebruine inkt van Jan van Krimpen. (16), 160 p. Onafgesneden. Gezet uit de Hollandsche Mediæval van S.H. de Roos. 1e druk. Band op rug verbleekt en geschaafd, evenals aan de randen (kwetsbare leersoort). Potloodaantekeningen op voorste schutblad.
verkocht
* Eén van de 15 Romeins genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op Haesbeek-Hollandsch van G.H. Bührmann, waarbinnen één van de slechts 4 exemplaren met door Van Krimpen handgeschilderde initialen en een luxe lederen uitgeversband. Dit is nummer iv, op naam gedrukt voor Greshoff, de samensteller. Deze schonk het boek, volgens een inscriptie op het schutblad, in de zomer van 1916 aan zijn vriend en collega J.W.F. Werumeus Buning en diens vriendin G.J. Ensink.
Deze bekende almanak – met werk van o.a. Bloem, De Haan, Van der Leeuw, Van Nijlen en Roland Holst – in zijn meest begeerlijke uitvoering en tevens het eerste boek volledig ontworpen door Jan van Krimpen: in de initialen toont zich de hand van de meester. In velerlei opzicht een exemplaar van importantie.

allesmoetweg78 LANOYE, Tom Alles moet weg. Amsterdam, Bert Bakker, 1988. Verguld rood halfmarokijn met onder meer met ‘druksels’ versierde platten (Handboekbinderij De Pers). 272 p. Niet afgesneden. 1e druk. Rug iets verschoten.
verkocht
* Eén van de 30 genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren die door handboekbinderij De Pers in Antwerpen in een fraaie halfmarokijnen band werden gezet. Het speciaal voor deze luxe-editie gedrukte colofon werd meegebonden.

79 LANZ, Otto Xenien. MCMXXXII. Amsterdam, C. Nypels, 1934. Gedecoreerd karton in kartonnen schuifhoes. 112 p. Niet opengesneden. Gezet uit de Garamond en gedrukt in blauw en zwart in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk. Enige slijtage aan de kwetsbare band.
€ 150
* Een unieke boekband, vervaardigd door Wansink & Daemberg: karton overtrokken met papier, dat geheel verguld is en voorzien van een floraal motief, een soort antiek reliëfbehang. Voor het leeslint is hetzelfde goudpapier gebruikt. Met uitzondering van de kopsnede zijn de sneden afgesneden (de reguliere ingenaaide exemplaren zijn onafgesneden). Van Laar 145 (de enige Nypelsdruk van 1934).

80 LANZ, Otto Xenien. MCMXXXII. Amsterdam, C. Nypels, 1934. Gedecoreerd karton. 112 p. Gezet uit de Garamond en gedrukt in blauw en zwart in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk. Naam in potlood op schutblad (‘Gertrud Kijzer-Lanz’).
€ 150
* Een unieke boekband, vervaardigd door Wansink & Daemberg, voor de dochter van de auteur: karton overtrokken met papier, dat met de hand bestempeld is in vijf kleuren in een repetitief floraal motief. Voor het leeslint is hetzelfde papier gebruikt. Met uitzondering van de kopsnede zijn de sneden afgesneden (de reguliere ingenaaide exemplaren zijn onafgesneden). Van Laar 145 (de enige Nypelsdruk van 1934).

bartvanderleckvlas81 (LECK, Bart van der). ANDERSEN, H.C. Het vlas. Uit het Deensch vertaald door Marie Nijland-van der Meer de Walcheren. Geteekend en gekleurd door B. v.d. Leck. Amsterdam, De Spieghel, (1941). Ingenaaid met flappen. In linnen overslagmapje. 10 (= 24) p. Gedrukt op de persen van De IJsel te Deventer in een oplage van 550 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag heeft aan de randen wat onvermijdelijke deukjes en kreukjes, maar het is toch een goed exemplaar. Onder het colofon staat helaas een plaatsnummer en een groen stempel van de Stichting Landelijke Bibliotheekcentrale in Amsterdam.
verkocht
* Dit is nummer 31, onder het colofon GESIGNEERD door Bart van der Leck! Hoogtepunt in de twintigste-eeuwse boekvormgeving. Deze uitgave is, van illustratie tot uitroepteken, met de hand getekend door Bart van der Leck, in zijn typisch-hoekige, geometrische stijl (De Stijl). Tekst en afbeelding worden afgewisseld door lijnen en vlakken in de primaire kleuren blauw, geel en rood. K-nummer 744 op achterzijde omslag.

82 LEOPOLD, J.H. O rijkdom van het onvoltooide. Een bloemlezing uit zijn verzen samengesteld door Johan Polak. Amsterdam, Bert Bakker, 1977. Verguld roodbruin heelleder (Eenhoorn Binderij). (6), 102 p. 1e druk. Rug iets verschoten.
verkocht
* Eén van de slechts enkele luxe-exemplaren van deze bloemlezing, fraai gebonden door Hans van der Horst, bestemd voor de uitgever zelf.

83 LUCEBERT Laboratorio Lucebert. (Met acht originele, genummerde en gesigneerde etsen van acht verschillende kunstenaars). [Bergen/ Javea e.a., zonder uitgever, 1999]. 24 bladen (52,5 x 37,2 cm) in houten kist annex wissellijst met glas (Bijwaard en Reneman; 56,7 x 41,4 x 3,0 cm). Uitgegeven in een oplage van 50 genummerde (+ 20 A.P. gemerkte) exemplaren.
verkocht
* Inventief kunstproject, bestaand uit acht gedichten van Lucebert met Spaanse vertaling door M. Valdos-Olmos en acht originele etsen door Javier Aixa, Empar Boix, Brecht, Josepa Gilabert, Karel Goudsblom, Jens, Peter Keizer en Ramon Pérez Carrio. De gedichten werden gedrukt op 250 grams Velin de Lana door Weerdruk in Amsterdam, de etsen werden gedrukt op 300 grams Velin de Lana door Noa Swaanswijk in Amsterdam en Javea. Niet in de NCC.

84 MARSMAN, H., en S. VESTDIJK Brieven over litteratuur. (Den Haag), A.A.M. Stols, 1945. Heelperkament met titel en auteursnamen in kalligrafie op voorplat (Karli Frigge). 42 p. Niet opengesneden. Gedrukt door A.N.D.O. op Hollandsch papier in een oplage van slechts 10 exemplaren. 1e druk. Fraai.
verkocht
* Drie brieven van Marsman en de antwoorden van Vestdijk, met hun beider geclicheerde handtekeningen onder de tekst afgedrukt. Stols wilde de brieven in een grote oplage uitgeven, maar dit stuitte op bezwaren van Rien Marsman. De weduwe van de dichter beschouwde de uitgave van de brieven in strijd met de laatste wil van haar man. Uiteindelijk werden er tien exemplaren gedrukt voor de betrokkenen (plus enkele archiefexemplaren).
Dit exemplaar is niet gebonden in halfperkament, zoals het colofon belooft, maar enkele decennia geleden in zeer schoon heelperkament door Karli Frigge. Onder het colofon staat een handgeschreven mededeling van uitgever Stols, die het boek schonk aan de bekende bibliograaf van clandestiene uitgaven: ‘”Schoone proef” voor Dirk de Jong/ ter correctie. Aug. 1954/ (sign.)’. Van Dijk 677.

85 MÉRODE, Willem de De donkere bloei. Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij Holland, 1926. Halfleer met hoeken en gemarmerde platten. 80 p. 1e druk. Ribbetjes iets geschaafd. Achterin een fraai boekhandelsetiket van H. de Vries Boekverkoopers te Haarlem.
verkocht
* Eén van de 30 door de schrijver gesigneerde en genummerde exemplaren. Volgens het colofon werden de eerste tien nummers door J. Wansink met de hand gebonden. Dit is nummer 12, maar het is ook met de hand gebonden, zo te zien door Jan Wansink.

kraakomsl86 MÉRODE, Willem de Ganymedes. Met vijf (= 6) houtsneden van Johan Dijkstra. (Amsterdam, De Gulden Ster, 1924). Ingenaaid, op Chinese blokboekwijze met raffia gebonden. 30 p. Gedrukt in een oplage van 125 genummerde en door dichter en kunstenaar gesigneerde exemplaren (plus enkele auteursexemplaren). 1e druk. Omslag wat gevlekt en aan randen wat gekreukt.
verkocht
* Dit is nummer 5 (uitgeschreven: ‘vijf’), met een handgeschreven en gesigneerde opdracht van de auteur op p. 1: ‘Voor Anton./ van Willem de Mérode/ 24 Oct. 1924’. Anton Kraak, bevriend met De Mérode en Wilma Vermaat, was nauw betrokken bij de totstandkoming van deze bibliofiele bundel: toen De Mérode in het Huis van Bewaring in Groningen zat op verdenking van pedoseksuele contacten, correspondeerde Kraak namens hem met De Gulden Ster. De opdracht is pregnant: op 24 oktober 1924 werd De Mérode in vrijheid gesteld. Kraak kreeg als een van de eersten een Ganymedes.
Dit exemplaar van Ganymedes is een auteursexemplaar (herkenbaar aan de voluit geschreven nummering en aan de plaats van de handtekeningen: onder het colofon). Zie: Hans Werkman, ‘Touwtrekken om Ganymedes‘. P. 157-188 in: De Mérode en de jongens (Baarn 1991).

87 MÉRODE, Willem de Ganymedes. Met vijf (= 6) houtsneden van Johan Dijkstra. (Amsterdam, De Gulden Ster, 1924). Ingenaaid, op Chinese blokboekwijze met raffia gebonden. 30 p. Gedrukt in een oplage van 125 genummerde en door dichter en kunstenaar gesigneerde exemplaren (plus enkele auteursexemplaren). 1e druk. Zeer mooi en gaaf exemplaar.
verkocht

88 MÉRODE, Willem de De overgave. Amsterdam, Holland, 1926. Verguld halfleder met hoeken. Kop verguld (J. Wansink). 104 p. Gezet uit de Erasmus Mediæval en gedrukt in rood en zwart door Charles Nypels. 2e druk. Enkele schaafplekjes aan de rug.
verkocht
* Eén van de 30 luxe-exemplaren op geschept papier van Van Gelder, genummerd en gesigneerd door de dichter. Volgens het colofon werden de eerste tien exemplaren met de hand gebonden door J. Wansink. Van Laar 26.

89 MICHAELIS, Hanny Tegen de wind in. Amsterdam, Van Oorschot, 1973. Verguld karton met lederen kapitaaltjes. 40 p. 3e druk.
verkocht
* Fraaie privéband met platten overtrokken met handgekleurd en -versierd papier en speelse, vergulde belettering. Wellicht gemaakt in opdracht van de uitgever, omdat voor het binnenwerk gebruik is gemaakt van ongesneden losse vellen. De band is niet gesigneerd, maar mogelijk in de jaren tachtig of negentig vervaardigd door Pau Groenendijk. Uniek exemplaar uit de bibliotheek van de dichteres.

90 MOERKERKEN, P.H. van De dans des levens. Amsterdam, Van Kampen, (1937). Verguld heelperkament. 96 p. Kop verguld. Geïllustreerd door Léon HOLMAN. Platten iets krom.
verkocht
* Eén van de 30 luxe-exemplaren op G.H.B. tekstpapier, gesigneerd door de auteur en de illustrator. Dit exemplaar is gebonden in opvallend fraai, donker perkament. De getalenteerde graficus Holman werd in 1943 op 36-jarige leeftijd in Sobibor vermoord.

91 (MOERKERKEN, E. van) Ex libris Emiel van Moerkerken. Cineast/ fotograaf/ psycholoog/ schrijver/ surrealist. Amsterdam, De Slegte, 1999. Halfleer (Binderij Phoenix). 140 p. Geïllustreerd. Twee kleine vlekjes op de snee.
€ 120
* Eén van de enkele luxe-exemplaren door Phoenix fraai gebonden: een zwarte halflederen rug, waarop de titel in zilver, met platten van Elefantenhaut. Een regulier exemplaar van de catalogus is bijgevoegd. Zie voor Emiel van Moerkerken ook de nummers 16, 36 en 98.

92 MULTATULI De geschiedenis van Woutertje Pieterse. Uit zijn Ideën verzameld door zyne Weduwe. Amsterdam, Elsevier, 1890. Twee delen. Linnen. (2), XIV, 330; (4), 400 p. 1e druk. Boekhandelsmerkje in beide delen. Enkele kleine potloodstreepjes. Ruggen ietwat verbleekt, maar een zeer stevige en frisse set.
verkocht
* ‘Een parelduiker vreest den modder niet’! Mooie felrode eerste uitgave van deze geniale ironische roman, die weliswaar niet zeldzaam is, maar in deze staat niet vaak wordt aangetroffen.

multatuliopdracht93 MULTATULI Millioenen-studiën. Delft, J. Waltman Jr., 1878. Verguld gedecoreerd bruin linnen. (4), 388 p. 2e druk. Band enkele schaafplekjes. Wat vouwtjes in het binnenwerk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan zijn voornaamste uitgever op p. (3): ‘Den Heere G.L. Funke/ van zijn vriend/ de Schr/ Zwol,/ 2 Maart 1879’. George Lodewijk Funke (1836-1885), boekhandelaar en uitgever, bracht vanaf 1870 werk van Multatuli op de markt. In 1875 gaf Funke een vierde, herziene druk van Max Havelaar uit. ‘In Funke vond Multatuli eindelijk het soort uitgever waar hij recht op had. […] Onder invloed van Funke werd Multatuli soms haast een ander mens, praktischer, redelijker, minder vernederd en daardoor minder wanhopig.’ (Willem Frederik Hermans, De raadselachtige Multatuli (Amsterdam 1976))

94 NOLENS, Leonard Laat alle deuren op een kier. Verzamelde gedichten. Amsterdam, Querido, 2004. Verguld roodbruin halfleder met platten en schutbladen van grafisch papier (Boekbinderij de Witte Adelaar). 880, (2) p. Niet afgesneden. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 30 Romeins genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, in een voorname band, met een met de hand gezet en gedrukt colofon en voorzien van het handgeschreven gedicht ‘Laatste opdracht’ op p. (878).

vanoudshoorn95 OUDSHOORN, J. van Vier handgeschreven brieven en een briefkaart aan ‘Zeer geachte Mevrouw [= Emmy van Lokhorst]’. 1. 19,7 x 14,7 cm. Eén vouwblad. Aan twee zijden beschreven. Gesigneerd ‘J.K. Feijlbrief’ en gedateerd ‘den Haag, 14 Juni 35/ v.d. Heim 7’. 20 regels tekst. Met originele envelop. 2. 18,4 x 17,5 cm. Eén vouwblad. Aan twee zijden beschreven. Gesigneerd ‘J.K. Feijlbrief’ en gedateerd ‘den Haag, 17 Juni 1937./ van der Heim-str 7’. 29 regels tekst. 3. 18,4 x 17,5 cm. Eén vouwblad. Aan drie zijden beschreven. Gesigneerd ‘J.K. Feijlbrief’ en gedateerd ‘den Haag, 22-VI-37./ van der Heim 7’. 39 regels tekst. Met originele envelop. 4. 18,4 x 17,5 cm. Eén vouwblad. Aan vier zijden beschreven. Gesigneerd ‘J.K. Feijlbrief’ en gedateerd ‘den Haag, 19 Juli 1937./ van der Heim-str 7’. 50 regels tekst. 5. 8,9 x 14,0 cm. Recto en verso. Gesigneerd ‘J.K. Feijlbrief’ en gedateerd ’27-VIII-37′. 18 regels tekst.
verkocht
* Uitvoerige brieven aan een van de twee samenstellers van het bekende letterkundige jaarboek Kristal. In de eerste brief beredeneert Van Oudshoorn zijn weigering om mee te werken aan het jaarboek van 1935: ‘Sinds 1928 ongeveer nl. heb ik het schrijven gelaten en onder deze omstandigheden zult u mij willen verontschuldigen’.
De vriendelijke uitnodiging voor het jaarboek van 1937 is voor de schrijver ‘aanleiding eens te probeeren, wat er uit ongeveer 4000 letters te maken’ valt. Over zijn inzending (het verhaal ‘Doodenakker’) is Van Oudshoorn, in de tweede brief, wat onzeker: ‘het resultaat mijner pogingen [is] een ietwat vreemd product’. Wanneer Van Lokhorst tegen opname is, ‘dan kan U de bijdrage gerust in de papiermand doen’.
In de volgende brieven doet Van Oudshoorn zich kennen als perfectionist: hij wenst ‘enkele oneffenheden in den tekst’ bij te vijlen (woorden vervangen, zinnen inkorten). Van belang voor de schrijver: ‘Ik gaf het als ondertitel “Een zelfportret” en niet “Zelfportret” om de mogelijkheid open te laten, dat het ook wel het portret van een ander dan de schrijver kan zijn’. De voorlaatste brief bestaat uit een precieze lijst met een dozijn correcties, al ‘is [het] altijd gevaarlijk in zoo’n stuk te veranderen’.
Met de briefkaart komt nog een laatste correctie (van een correctie): ‘Mag ik U nog even lastig vallen? Op blz. 3 van mijn bijdrage voor “Kristal”, corrigeerde ik achter: Hernieuwde recrutering: “Tot een hoogtij van plat collectivisme enz” Dit is onjuist en moet worden: Tot een dam van enz. […] er is mij veel aan gelegen het stukje, dat ik als een experiment beschouw, zoo zuiver mogelijk te hebben’.
Een zeldzaam kijkje in de keuken van een zwijgzame schrijver. Handschriften van Van Oudshoorn komen zelden in de handel.
Bijgevoegd: KRISTAL. LETTERKUNDIG JAARBOEK Onder redactie van Emmy van Lokhorst en Victor E. van Vriesland. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1937. Linnen (bandontwerp A.J. van ’t Hoff). 260 p. Onafgesneden. Geïllustreerd. 1e druk.
* Met bijdragen van o.a. J.C. Bloem, F. Bordewijk, Gerard den Brabander, Jan Campert, Clara Eggink, Willem Elsschot (‘Spijt’), Maurice Gilliams, Pierre Kemp, H. Klomp, A. Koolhaas, J. van Oudshoorn en Hendrik de Vries.

perk96 PERK, Jacques Gedichten. Met Voorrede van Mr. C. Vosmaer en Inleiding van Willem Kloos. (..) Vercierd door T. Nieuwenhuis. Amsterdam, Van Looy, 1897. Linnen. (2), 198 p. 2e druk. Hoekjes (als altijd) heel licht gesleten, zwevende schutbladen iets verbruind.
€ 275
* Eén van de fraaiste voorbeelden van Nederlandse boekkunst rond 1900. Volgens opgave in het Nieuwsblad voor de Boekhandel bedroeg de oplage 400 exemplaren. De nieuwprijs was maar liefst tien gulden. Tweede versie van de band met iets korter bovenstuk, waardoor de bovenkant van de twee bolders bovenin is weggevouwen. Braches 970409.

97 PERRON, E. du ‘De twee opgeslotenen. of: bij (bovenstaand) schilderij v. Willink. of: nix – gewoon onder de foto’. Origineel handschrift. 26,3 x 21,3 cm. Eén blad. Alleen recto. Met een enkele doorhaling.
verkocht
* Speels sonnet, geschreven bij het schilderij ‘Dubbel vrouwenportret’ van Carel Willink, gepubliceerd als ‘De twee gevangenen (Bij een dubbelportret door Willink)’ in Groot Nederland 38 (1940). In twee voetnoten geeft Du Perron een alternatieve derde dichtregel en twee varianten voor ‘hoogblonde’ in de negende regel. Deze vroege versie, afgedrukt in Brieven, deel 7, p. 430, vertoont aanzienlijke verschillen ten opzichte van de in Parlando. Verzamelde gedichten (1941) opgenomen versie. Zo werd ‘nieuwe kadansen’ ‘makabre trancen’ en werden de elfde en twaalfde regel geheel herschreven.
Mooi document bij de bezielde vriendschap die sinds 1924 tussen Willink en Du Perron bestond. Willink, de belangrijkste vertegenwoordiger van het magisch realisme, portretteerde de schrijver en zijn vriendin Simone Sechez in 1925 op het schilderij ‘Du Perron en zijn Muze’. Tevens maakte hij voor verschillende Du Perron-uitgaven illustraties.

98 PERRON, E. du Originele zwart-witfoto door Emiel van Moerkerken. 22,7 x 17 cm. [18 oktober 1939]. Met achterop, in handschrift van Fred Batten: ‘E.du Perron/ aan de schrijftafel/ van Multatuli in het/ Multatuli-museum te A’dam,/ werkend aan zijn laatste boek:/ De Bewijzen uit het Pak van/ Sjaalman, Oct 1939’. Met op de achterzijde ook het stempel van Van Moerkerken.
verkocht
* Zie: Du Perron, Brieven, deel 8 (Amsterdam 1984), p. 278-279 (brief 3821). Schrijvers prentenboek 13, 119.

podium99 PODIUM Klein archief met betrekking tot het tijdschrift Podium. Originele correspondentie, notities en grafiek. Handgeschreven en getypte brieven van o.a. Gerrit Borgers (18), Kees Lekkerkerker (18 (inclusief doorslagen)), W.H. Nagel (3), Th.E. Niemeijer (1), Hans Rooduyn (2), Helmut Salden (1) en uitgevers van De Bezige Bij, De Driehoek en Querido (15 in totaal); redactionele aantekeningen over advertenties en geld; originele kunst van o.a. J.J. Beljon (linosnede), Wim Brusse (zwart-witfoto) en Paul Rodenko (inkttekening!). 1948-1949.
€ 1600
* Leuk en interessant archief van het leidende naoorlogse literaire maandblad Podium, dat een turbulente tijd beleefde met uitgeverswisselingen en (potentiële) samenwerkingen met andere tijdschriften. Borgers aan Lekkerkerker, 9 december 1948: ‘Fusie CriteriumLibertinage: prachtig man. Libertinage wilde toch niet aan Podium en is hierdoor nauwelijks versterkt. Van der Veen, Hermans (onder curatele) en enkele anderen zullen nu voor Podium worden “geworven”.’ De (soms zeer uitvoerige) brieven en papieren van redacteuren en uitgevers behelzen vooral het bekende Vestdijknummer en hier en daar hilarische plannen om advertenties te winnen: ‘Lux Toilet Zeep gaat vergezeld van portretten van Henriëtte van Eyck, Hella Haasse, enz., die erbij schrijven hoe ze toch aan die mooie teint komen’. Ook andere zaken worden behandeld: erotische poëzie van Mies Bouhuys, typografie, persoonlijke aangelegenheden, het Kinseyrapport. Borgers aan Lekkerkerker, 30 november 1948: ‘Over het stelling nemen van de Podium-redactie tegen de vervolging van homosexuelen: in gemoede, is dit een litterair probleem?’

100 REVE, Gerard Dagsluiting. Roeping. Droom. (Rotterdam, Bébert, 1986). Serie van drie wandtegels in oorspronkelijke doosjes. Gebakken in een oplage van 300 door Reve gemonogrammeerde en genummerde tegels. Ongebruikt.
verkocht

luxeavonden101 REVE, Gerard De avonden. Een winterverhaal. Amsterdam, De Bezige Bij, (1947). Verguld heelmarokijn in cassette (Binderij Phoenix; blindstempel binnenzijde achterplat). (2), 240, (2) p. 1e druk.
verkocht
* Een unieke luxe boekband, vervaardigd door Philipp Janssen in 2014. Het boek is gebonden in zwart marokijn van de beste kwaliteit, auteur en titel staan in goud op de rug, op het voorplat zijn naast elkaar twee vergulde vette schreefloze i’s gedrukt: de suggestie van een raam met een knipoog naar de oorspronkelijke omslagtekening. De cassette is uitgevoerd in zwart karton, waarop dezelfde i’s in zwart zijn herhaald, met boven- en onderzijde in donkergeel marokijn. Subtiel en subliem!

102 REVE, Gerard Handgeschreven brief aan ‘Zeergeleerde Heer’. 27,5 x 21,4 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘GerardKvanhetReve’ en gedateerd ‘Amsterdam, 22 Juli 1966/ 020-191410/ Greonterp, Post Oudega Wijmbritseradeel (Friesl.)/ 05157-9377’. 10 regels tekst. Met originele envelop.
verkocht
* Treffende brief uit Reve’s ‘rampjaar’ 1966, dat zich kenmerkte door dronkenschap en delirium, gericht aan de eigenaar van de Aker Apotheek in Osdorp. De schrijver verzoekt de apotheker hem ‘de medicijnen volgens de twee recepten’ te sturen naar zijn adres in Greonterp en sluit postzegels bij. ‘Ik ben U erkentelijk voor Uw inspanningen, & wens U toe, dat Koning Alkohol U nimmer belage. Dat is bepaald geen lol’.
Deze brief is niet per post verstuurd, maar ’s weekends door Reve onder de deur van de apotheek geschoven, waar hij ’s maandags door een verblufte apotheker gevonden werd.

revepaus103 (REVE, Gerard). Paus JOHANNES PAULUS II Over de drempel van de hoop. Onder redactie en met een woord vooraf van Vittorio Messori. (Vertaald uit het Italiaans door Arie van Heck). (Amsterdam/ Antwerpen), Veen, (1994). Linnen met stofomslag. 216 p. 1e druk. Omslag wat geschaafd.
€ 250
* Ex bibliotheca Gerard Reve, die met de kroontjespen veertien regels neerschreef op de Franse titel: ‘Dit boek ontving ik op Maandagmorgen 17 October 1994, en werd mij aangereikt door een ongeveer vijfendertigjarige man in een zwart lakens kostuum die aanbelde en eerst vroeg of ik het wel zelf was voordat hij mij de ongeadresseerde witte enveloppe ter hand stelde. De man kruisde [sic] op een lijst iets aan, groette mij en vertrok weder, waarheen, te voet, of per automobiel, dat weet ik niet want ik sloot de deur en ging naar de salon. Gegeven te Machelen-Zulte 17.10.1994 Gerard Reve’. Hieronder in balpen nog: ‘ontvangen 17.10.1994 in Machelen’. Het leeslint is blijven steken op p. 38-39.

rodenkoinknokke104 RODENKO, Paul Handgeschreven ansichtkaart aan ‘Stichting Landverhuizing Nederland/ afdeling V.I.P.’. 9,0 x 14,0 cm. Alleen verso. Gesigneerd ‘Paul Rodenko’ en gedateerd ‘Knokke 12-IX 1952’ (datum poststempel). 1 regel tekst.
verkocht
* De ansicht toont ons een schone jongedame in bikini met luipaardmotief. Rodenko schreef enthousiast achterop: ‘This is Knokke!’

105 ROLAND HOLST, A. Twee handgeschreven brieven en twee handgeschreven ansichtkaarten aan het echtpaar W.L.M.E. van Leeuwen. 1. 8,9 x 13,8 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Jany R.-H.’ en gedateerd ‘Malaga/ Mei.10.1923’. 8 regels tekst. 2. 10,4 x 15,1 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Jany’ en gedateerd ‘Bergen N.-H./ 9.iii.’44’. 9 regels tekst. 3. 17,7 x 11,3 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘Jany’ en gedateerd ‘Bergen N.H./ 21.viii.’57’. 17 regels tekst. Met originele envelop. 4. 17,5 x 13,5 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Jany’ en gedateerd ‘Laren N.H./ 13-xi-’64’. 15 regels tekst.
verkocht
* Vriendschappelijke post voor de Enschedese leraar en criticus, en diens vrouw. De eerste, met potlood beschreven kaart is een vrolijke vakantiegroet op rijm (‘Beste lieden, ik drink hier/ Malaga als ware ’t bier’; 6 regels totaal). Op de tweede kaart, uit het oorlogsjaar 1944, bedankt Roland Holst zijn vriend: ‘Door je “vergissing” hielp je mij nu aan 3 in plaats van 2 bonnen. Wat mij betreft, hoop ik dus, dat je verdere leven in vergissingen uit zal munten’. De derde brief is gericht aan Gerda van Leeuwen, opgenomen in het ziekenhuis van Alkmaar: ‘Wat heerlijk, dat je de kust van de genezing nu in zicht krijgt! En je zal er dan zeker véél beter aan toe zijn dan sinds jaren, nu je die rare ballast kwijt bent’. De dichter is somber in zijn laatste brief, ‘want Maandag verhuis ik weer naar de Valeriuskliniek’. ‘Ik zie wel tegen deze verandering op, maar het is noodig, helaas’.

106 SMIT, Wilfred Nagelaten verhalen. Wijhe, (Hein Elferink), 1988. Linnen. (4), 80 p. Met de hand gezet (!) uit de Bembo en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 50 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk. Lichte rookgeur.
verkocht
* Omvangrijke editie voor een margedrukker. Het zetwerk moet een hele klus zijn geweest!

107 SNIJDERS, A.L. Paspoort. Zeer Kort Verhaal. [Groningen], Artistiek Bureau, 2014. Cahiersteek. (12) p. Met de hand gezet uit de Horley Old Style en gedrukt in rood en zwart op geschept Zerkall en Hahnemühle door De Carbolineum Pers in een oplage van 30 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Dit is nummer 24 van de oplage, met een handgeschreven opdrachtje van de auteur onder het colofon: ‘ALSnijders/ schreef/ dit/ voor/ Jeroen Aarten’.

snoek108 SNOEK, Paul ‘witte kamer’. Originele potlood-, krijt- en waterverftekening. 11,8 x 15,1 cm. Gesigneerd ‘Paul Snoek 74. Getiteld ‘witte kamer’. Op de achterzijde enkele (deels afgesneden) poëtische potloodaantekeningen (zoals: ‘een belgisch eiland/ de laatste dag schiep god een/ belgische machine’).
verkocht
* Surrealistische, fijn uitgewerkte tekening (in groen, paars, oranje en blauw) van een interieur met rondborstige meubelen en dierlijke vormen (uilenkop, rog, schubben).

109 TOORN, Willem van Een dichteres van Malta. (Met een gesigneerde illustratie in kleuren door Frans de Jong). Wijhe, (Hein Elferink), 1987. Grijs halfmarokijn met platten van blauw Indiaas papier (Binderij Phoenix). 48 p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt door Hein Elferink op Bütten 200 in een oplage van 100 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk. Platten en rug verschoten.
verkocht
* Eén van de 20 fraai gebonden luxe-exemplaren, gesigneerd door de auteur en voorzien van een prachtige, veelkleurige, gesigneerde typografische illustratie van Frans de Jong.

110 (VASALIS, M.). WOLDHEK, Siegfried Originele inkttekening. Beeldformaat 20,0 x 13,0 cm. Gesigneerd ‘SW’ en gedateerd ‘1983’. Onder passe-partout.
verkocht
* Intrigerend en geraffineerd portret, vervaardigd voor de nieuwjaarsuitgave Phoenix, waarin Vasalis’ gedichten ‘Phoenix I’ en ‘Phoenix II’ zijn afgedrukt. Woldhek laat Vasalis glimlachen en plaatst de in de Phoenix-gedichten figurerende vogel hier op de rechterhand van de dichteres. Met dezelfde hand houdt zij een kroontjespen vast. Vaag zijn nog enkele potloodlijntjes van Woldhek te zien.
Bijgevoegd: M. VASALIS Phoenix. (Met een tekening door Siegfried Woldhek). Amsterdam, (Binderij Phoenix/Phoenix Editions) 1983. Ingenaaid met (iets verkleurd) stofomslag. (12) p. Met de hand gezet uit de Lectura door Hans van Eijk (= In de Bonnefant) in rood en zwart in een oplage van 125 genummerde exemplaren. In deze nieuwjaarsuitgave werd de hierboven aangeboden tekening van Woldhek flink verkleind als frontispice opgenomen.

111 VESTDIJK, S. Betrügst du mich… Roman. (Berechtigte Übersetzung aus dem Holländischen von Norbert Stöphl.) Hamburg, Paul Zsolnay, (1954). Linnen met stofomslag (ontwerp Rudolf Geyer). 316 p. 1e druk. Iets scheefgelezen. Omslag aan randen gerafeld.
verkocht
* Schaarse Duitse vertaling van Op afbetaling (1952). Aantrekkelijk en nogal aanbevelend omslag: ‘vom Autor von Der Arzt und das leichte Mädchen’ voorop plus een auteursportret en blurb op de flappen

112 VESTDIJK, S. Handgeschreven briefkaart aan ‘Zeer geachte Heer [John] Daniskas’. 8,8 x 13,7 cm. Recto en verso. Gesigneerd en gedateerd ‘Doorn 18-10-’51’. 28 regels tekst.
verkocht
* Aardig schrijven aan de directeur van het Rotterdamse Toonkunst-conservatorium over de onvoltooid gebleven opera Merlijn. Vestdijk verkeert, wat zijn werk betreft, ‘in bijzonder hinderlijke tijdnood’, maar wanneer de ‘vervelende drukte’ eind november voorbij is, wil de schrijver zich graag zetten aan ‘een kort exposé van de opera’. De achterzijde van de briefkaart is geheel gereserveerd voor een routebeschrijving naar Torenlaan 4 in Doorn (‘waar ik het enige huis bewoon, de hoekhuizen niet meegerekend’).

113 VESTDIJK, S. Het Veer. (Met pentekeningen door Harry Tuinhof). (Amsterdam, Quellinus-pers, 1959. 28,3 x 9,4 cm. Linnen (garenloos gebonden, enkele pagina’s laten los). 42 p. Typografische verzorging Harry Tuinhof. [Gedrukt in een oplage van circa 30 exemplaren]. Naam en adres op voorste schutblad.
verkocht
* De Quellinus-pers alias Harry Tuinhof (1938) gaf eind jaren vijftig twee boekjes uit, Meneer Pem heeft een droom van F. Bordewijk en het onderhavige Het veer van Vestdijk. Over Tuinhof en zijn pers was tot voor kort niets bekend, totdat Reinder Storm er onderzoek naar deed en een uitputtend artikel schreef over de beide uitgaven, ‘Twee onbekende boekjes van twee bekende schrijvers’. P. 275-289 in: Bijzonder divers. Studies over opmerkelijk drukwerk uit de twintigste eeuw (Den Haag/ Amsterdam 2007)).

114 VESTDIJK, S. De vijf roeiers. Een Ierse roman. Rotterdam/ Den Haag, Nijgh & Van Ditmar, 1951. Linnen met stofomslag. 268 p. 1e druk. Het mooie omslag maskeert de toch wat verbruinde rug.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Anna Blaman in de vorm van twee kwatrijnen op het schutblad:

‘Aan Anna

Geslingerd in het huwelijksbootje
Met zijn tweeën en drie dieren –
Tezamen vijf – wil ‘k u plezieren
Met dit vers van Oome Kootje.

Dat nog jaren de vijf roeiers
Zich door ’t maanlicht henenspoeden.
“Miauw!” in voor- en tegenspoeden.
“Blaf! Blaf! Wat zijn ze toch een goeiers!”

Doorn 21 Juli 1951 Simon’.

115 VIJF PONDEN PERS, De De complete clandestiene productie van deze prachtige serie bibliofiele werken, in het geheim gedrukt in een klein aantal exemplaren onder de bezetting door de Nazi’s. (22 titels). ‘De naam van de pers was een sardonische verwijzing naar het maximale gewicht van papier voor onofficieel drukwerk, dat door de bezetter was toegestaan’ (Purvis). Het fonds van de Vijf Ponden Pers, gesticht door A.A. Balkema, W. Hellinga en J. van Krimpen in 1942, vormt een verzameling van zeer diverse, verfijnd ontworpen boeken, sommige heel groot, andere heel klein. De typografie is vaak van J. van Krimpen, soms van Dick Elffers, Susanne Heynemann, S.H. de Roos en anderen. Volgens H.N. Werkman in een brief aan August Henkels waren de boeken van de Vijf Ponden Pers bijna té mooi: ‘Het was me of ik de producten van lettergieterijen in handen had. Wat is dat allemaal onberispelijk van uitvoering en wat is dat van uiterlijk en innerlijk weergaloos select. Je slaat je handen van verbazing ineen als je zooiets ziet in deze tijd. In déze tijd waarin je haast geen vel goed papier machtig kunt worden’.
De staat is in het algemeen prima.
€ 5500
* 1. Charles BAUDELAIRE Le vin. Cinq poëmes choisis dans Les Fleurs du Mal. Met zes originele, gesigneerde etsen door Jeanne Bieruma Oosting. Typografie door J. van Krimpen. 55 exemplaren. De Jong 72. In potlood onder het colofon door de kunstenares gesigneerd.
2. Edgar DEGAS Huit sonnets. Typografie door Dick Elffers. 50 exemplaren. De Jong 172.
3. Emily DICKINSON Ten poems. Tweetalige uitgave met Duitse vertalingen door Rosey E. Pool. Gedrukt naar calligrafie door Susanne Heynemann. 55 exemplaren. De Jong 189. Omslag langs randen licht verbruind.
* Aantekening van Fred Batten in rood potlood op voorste schutblad: ‘Amsterdam, 10.VII.44/ van Balkema/ Fred Batten.’
4. Dick ELFFERS [Kalender. Januari-juni] 1944. Illustraties en typografie door Dick Elffers. 55 exemplaren. De Jong 442.
5. [W.G. HELLINGA] Dies noctesque. Geïllustreerd door Fred. Carasso. 50 exemplaren. De Jong 191. Bovenzijde overstekend omslag licht gerafeld.
6. Franz KAFKA Ein Landartzt. Illustraties en typografie door Jan Bons. 55 exemplaren. De Jong 440. Omslag iets verbruind. Deukje.
* Met op het schutblad een dubbele opdracht van Jan Bons: ‘voor Jaap, augustus ’44./ “Erst kommt das Fressen/ dann erst die Moral.” ‘ Daaronder de latere aantekening ‘Exported by Jaap (onleesbaar)/ to the USA in the fifties/ and returned in 1986 -/ pleased to see it/ still in quite an/ acceptable condition/ Jan Bons.’
7. [H.W.J.M. KEULS] Doortocht. Gedichten. Typografie door Dick Elffers. 70 exemplaren. De Jong 207. Naaisel los.
8. Valery LARBAUD Portrait d’Eliane à quatorze ans. Met handgeaquarelleerde illustraties door Salim. 55 exemplaren. De Jong 484. In nieuwstaat.
9. Livinus (= L. van de BUNDT). Six gravures. 55 exemplaren. De Jong 516.
10. Jac. van LOOY De pendule. Met een illustratie door Titia Wiegman. Typografie door J. van Krimpen. 50 exemplaren. De Jong 519. Exlibris C.J. Asselbergs tegenover de titelpagina.
11. Stéphane MALLARMÉ L’après-midi d’un faune. Eglogue. Met een illustratie door Melle. Typografie door J. van Krimpen. 50 exemplaren. De Jong 531.
12. Thomas NASHE In time of plague. Typografie door J. van Krimpen. 55 exemplaren. De Jong 591.
13. [Martinus NIJHOFF (vert.)] Eenige romantische gedichten. Naar het Fransch. Met vijf originele litho’s van Titia Wiegman. 55 exemplaren. De Jong 232.
14. Jan van der NOOT Ode teghen d’onwetende vyanden der poëteryen van Marcvs van Wonsel. Typografie door J. van Krimpen. 55 exemplaren. De Jong 606.
15. Jacques PERK Eene helle- en hemelvaart. Sonnettenkrans. Typografie door S.H. de Roos. 55 exemplaren. De Jong 653.
16. Quem Queritis Typografie door J. van Krimpen. 50 exemplaren. De Jong 683. Rug aan onderzijde 3 cm ingescheurd.
17. Arthur RIMBAUD. Le bateau ivre. Typografie door J. van Krimpen. 50 exemplaren. De Jong 697.
18. [A. ROLAND HOLST] Helena’s inkeer. Een fragment. Typografie door J. van Krimpen. 50 exemplaren. De Jong 370.
19. [W. SANDBERG] als: Servus fidei Experimenta typografica. [1]. Lectura sub aqua. Typografie door W. Sandberg. 200 exemplaren. De Jong 258.
* Dit is een van de 23 geletterde exemplaren ‘voorzien van de valsche handteekeningen van samensteller en drukker’.
20. [W. SANDBERG] Experimenta typografica. 3. Gnothi se auton. Typografie door W. Sandberg. 55 exemplaren. De Jong 259.
* Ongenummerd exemplaar.
Bijgevoegd: Stanley MORISON First principles of typography. Amsterdam, (Vijf Ponden Pers), 1946. Typografie door J. van Krimpen. Gedrukt in een kleine oplage.
En: Catalogus van vijftig boeken en boekjes zonder toestemming uitgegeven in de jaren 1942-1945 door A.A. Balkema te Amsterdam. [Amsterdam, A.A. Balkema], 1945. Typografie door J. van Krimpen. Gedrukt in een kleine oplage.

vinkenoogblurb116 VINKENOOG, Simon Blurb 1-8. [Parijs, eigen beheer, 1950-1951]. Acht afleveringen. Gestencild in een oplage variërend van circa 100 tot 400 exemplaren.
verkocht
* Complete set van dit legendarische door Simon Vinkenoog in Parijs vervaardigde tijdschrift. Bevat bijdragen van o.a. Hans Andreus, Remco Campert, Hugo Claus, Jan Hanlo, W.F. Hermans, Hans Lodeizen, Paul Rodenko, Simon Vinkenoog, en illustraties van o.a. Corneille, Jaap Nanninga en Paul Rodenko. Blurb 6 bevat een los bijgevoegde ‘ingezonden mededeling’. Tevens bijgevoegd is een fragment van een originele, door Vinkenoog verstuurde envelop en Vinkenoogs Blurb 1t&m9 (Laren 1961). Slagter p. 41-44.

117 VINKENOOG, Simon Originele zwart-witfoto met signatuur. 13,9 x 9,0 cm. Opgeplakt op kartonnetje.
verkocht
* Fantastische, heel vroege foto, gesigneerd en gedateerd ‘Simon Vinkenoog/ 11-4-’44’. De dichter was toen dus pas vijftien jaar jong en kijkt guitig naar boven. Dit portret is ons niet bekend uit de literatuur.

118 WEEMOEDT, Lévi Handgeschreven briefkaart aan ‘Geachte heer Heere Heeresma’. 14,9 x 10,0 cm. Recto en verso. Gesigneerd ‘Ies van Wijk’ en gedateerd ‘Vlaardingen, 21.XI.’78’. 20 regels tekst.
verkocht
* Grappige uitnodiging voor een bijdrage aan het Kerstnummer van Propria Cures, in de vorm van een fictieve dialoog, eindigend met ‘Zo ziet u maar: van míj zult u een dergelijk banaal verzoek niet vernemen!’
Bijgevoegd: Lévi WEEMOEDT Geen bloemen. Baarn-Vijverhof/ Erven Thomas Rap, (1978). Ingenaaid. 48 p. 1e druk.
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht op de Franse titel: ‘Speciaal tegen Heere/ Heeresma roept de/ schrijver: “Veel geluk/ en zegen op Uw dak!!”/ Met hoogachting/ en hoed in de/ hand,/ Lévi Weemoedt’.

werumeus buning119 WERUMEUS BUNING, J.W.F. ‘Een Boekje van den Wijn. Bevattende een sprookje vooraf, een bruiloftsrede tot besluit, benevens alle wetenswaardigheden over den wijn en wat er bij past, die in kort bestek verzameld kunnen worden’. Origineel handschrift. 22,0 x 17,8 cm. Gebonden in verguld heellinnen (bladen vrij kort afgesneden). 71 bladen. Alleen recto. Gesigneerd op het tweede blad ‘In opdracht van de Firma -/ geschreven door J.W.F. Werumeus Buning’. Met talloze aanvullingen, doorhalingen en correcties van de auteur.
€ 600
* Manuscript van de gelijknamige uitgave, volgens het handgeschreven impressum ‘Gedrukt te Haarlem op het klokhuis/ plein door J.H. Enschedé en Zonen/ in den jare 1936’, voor de Vereeniging van Nederlandsche Wijnhandelaars in een oplage van 47.000 exemplaren. Humoristisch proza over het magische druivensap van de auteur van het bekende kookboek 100 avonturen met een pollepel. Dit dorstlessende, uitgebreide werkhandschrift is blijkens enkele zetaanwijzingen ten burele van een typograaf (Jan van Krimpen?) beland.

120 (WILLINK, Carel) Uit de bibliotheek van A.C. Willink. Amsterdam, De Slegte, 1993. Verguld halfperkament (Binderij Phoenix). 100 p. Geïllustreerd.
verkocht
* Eén van de tien luxe-exemplaren door Phoenix fraai gebonden: een halfperkamenten rug met platten bekleed met zwarte Thaise zijde (‘aufgesetzte Deckel’, noemt men deze wijze van binden). Dit exemplaar bevat echter niet de in het colofon beloofde gesigneerde afdruk van een foto door Sylvia Willink-Quiël.

leondewinter121 WINTER, Leon de Hoffman’s honger. Roman. Amsterdam, De Bezige Bij, 1990. Halfmarokijn met lederen platten in cassette (Binderij Phoenix; gesigneerd). (2), 296, (2) p. 1e druk.
€ 300
* Een unieke luxe boekband, met gebruikmaking van onafgesneden katernen vervaardigd door Philipp Janssen in 1994, ten behoeve van een door David Simaleavich bedachte boekbindwedstrijd – die nooit doorgang vond. Het boek is met ‘aufgesetzten Deckeln’ gebonden: de rug is van donkergeel marokijn en bedrukt in bruin, de platten zijn bekleed met bruin krokodillenleer, de cassette is uitgevoerd in lichtbruin karton en afgezet met een donkerbruine marokijnen voorrand. Het lederen kapitaaltje is in weer een andere tint bruin. Een even stoere als smakelijke band: Philipp Janssen op z’n best!
Dialoog tussen Hoffman en een meisje op p. 180 van deze roman:

‘Ik maakte maar een grapje,’ zei hij. ‘Ik hou van alles.’
‘Echt alles?’
‘Ik geloof ’t wel, ja.’
‘Ook van krokodil?’
‘Ja. Heb ik wel eens gegeten.’

Door een zeer verbaasde auteur gesigneerd op de titelpagina: ‘Voor Philip[p]/ Leon de Winter/ 29.3.1995’.

Image (3)122 BICYCLES American Bicycle Company. Paris Exposition Catalogue, 1900. New York, American Bicycle Company, 1900. 11,5 x 24 cm (landscape format). Original wrappers. 48 p. Illustrated. Every page with an art nouveau frame. First edition. Slightly loosening. With a discrete ‘L’ in pencil on lower cover. Excellent copy.
sold
* Exquisite catalogue for the 1900 Exposition Universelle in Paris of a company that was formed in 1899 from 42 bike manufacturers. Wrappers designed by Will H. Bradley. With 37 different types (from Columbia to Fay), all illustrated and described in French. Not in Worldcat.

Image (5)123 BICYCLES De Sportdame. Voordracht voor een dame. Amsterdam, N.W. Lienard Everts, (about 1900). Original wrappers. 8 p. First edition. Very delicate publication. A bit browned and brittle.
sold
* ‘The Sport Lady. Recitation for a Lady’. Humorous monologue about female cycling. With a spectacularly flashy cover illustration of a large woman and a tiny man, both medaled, both with a bike.

124 (BINDING by Lucien BROCA). BARKER, W.R. St. Mark’s, or the Mayor’s Chapel, Bristol, Formerly Called the Church of the Gaunts. Bristol, W.C. Hemons 1892. Small 4to. Richly gilt full morocco (signed L. Broca on inside upper cover). One of 200 numbered large paper copies. First edition. One lower corner bumped, very slight wear along the spine. Engraved bookplate of Alfred Trapnell, little leather label with a number (1203) and a small ticket mentioning Broca. Some browning of inside edges.
sold
* Splendorously gilt binding by French-born brilliant British bookbinder Broca, copying the gothic rose window in St. Mark’s Church on both sides of the book. Alfred Trapnell (1838-1918), a Bristol industrialist, built a large porcelain collection as well as a sumptuous library.

125 (BINDING). MORAND, Paul Tendres Stocks. Avec une préface de Marcel Proust et des gravures de Chas Laborde. Paris, Emile-Paul Frères, 1924. 25 x 18 cm. Three-quarter morocco with green-gilt marbled boards. Top gilt. (4), XXII, 112 p. Original wrappers bound in. One of 475 copies on BFK Rives paper. Spine just a little paler than the sides, otherwise fine.
sold
* Beautifully bookbinding (not signed), spine richly gilt and inlaid with pink leather. Three stories illustrated with very attractive colored engravings, partly full page. An exquisite book!

126 (BODONI). SONG OF SONGS Il Cantico de’ Cantici secato in versi Italiani da Evasio Leone carmelitano, reggente di teologia. Parma, Co’ tipi Bodoniani, 1800. Contemporary orange boards. (2), XL, 48 p. Spine a bit worn. First blank missing. Some foxing and a few brown stains in margins.
€ 225
* Rhymed version of the Song of Songs by a young aristocratic priest of Turin (1765-1847), first published in 1787 by Ignazio Soffietti. This is the only Bodoni edition. Lengthy introduction by the author (with some examples of Bodoni’s Hebrew types). Not a perfect copy, but a beautiful Bodoni on good paper, modestly ornamented with a few curly brackets and diamond lines.

127 (BUCKLAND WRIGHT, John). GAUTIER, Theophile Mademoiselle De Maupin. A Romance. Translated by R. & E. Powys Mathers. London, The Golden Cockerel Press, [1938]. 26 x 19,5. Original cloth boards with vellum spine (Sangorski & Sutcliffe with their stamp). Top gilt. 288 p. Uncut. Set in Perpetua and printed in blue and black on Van Gelder paper in 500 numbered copies. Binding slightly soiled and with a bit of foxing in the text.
sold
* With 8 refined, subtly erotic copper engravings by John Buckland Wright.

264172128 BULLFIGHTING Collection of 9 programmes and 26 entry tickets for bullfights in the Plaza de Toros de Palma de Mallorca, 1936. Together 35 documents in various colors. 1 with a multicolor front. The tickets have been used: holed or with parts torn off.
€ 65
* Featuring several famous toreros like Marcial Lalanda, Fermin Espinosa and Juan Belmonte.

129 (CHINA). BREDON, Juliet Chinese New Year Festivals. A Picturesque Monograph of the Rites, Ceremonies and Observances in relation thereto. Six Illustrations in Colour-photogravure from Selected Chinese Paintings. Shanghai, Kelly and Walsh Ltd., 1930. 32 x 26 cm. Rebound using original gilt silk binding with a new cloth spine and new endpapers. Beveled edges. (36) p. Uncut. Printed in scarlet and black with decorations (sights of China) in grey. First edition. Edges worn and with some stains, a bit discolored.
sold
* Sumptuous large and attractive deluxe book printed in Shanghai. Not perfect, but the book restorer has done an excellent job.

Image (16)130 COCTEAU, Jean Le Potomak 1913-1914 précédé d’un Prospectus 1916. (Deluxe copy, inscribed). Paris, Librairie Stock, 1924. Original wrappers. 346 p. Uncut. With 71 sketches by Cocteau. ‘Exemplaire de tête’, one of 685 numbered and 13 lettered copies on better paper. 346 p. First edition. Backstrip worn, upper cover loose.
€ 300
* This is one of 10 lettered copies on Vergé de Rives à la forme, hors commerce. Enriched with a handwritten dedication: “à mademoiselle/ Delamain avec/ toute ma/ reconnaissance/ amicale/ Jean Cocteau/ 1924”.

131 DADA Dada soulève tout. Paris, “Au Sans Pareil”, 1921. 27,8 x 21,2 cm. Original pamphlet. Printed recto and verso. First edition. Twice folded, edges and folds a bit worn, marginally strengthened in some places. Slightly soiled, a marginal tear at the foot.
sold
* Important Dada manifesto. ‘DADA connaît tout. DADA crache tout. MAIS…. Dada vous a-t-il jamais parlé: de l’Italie/ des accordéons/ des pantalons de femmes/ de la patrie/ des sardines’… et cetera. Someone crossed out ‘du Massachussetts’! ‘DADA ne parle pas. DADA n’a pas d’idée fixe. DADA n’attrape pas les mouches’. ‘Dada existe depuis toujours/ La sainte Vierge déjà fut dadaïste/ Dada n’a jamais raison!’. This wonderful manifesto is signed (in print) by Edgar Varése, Tristan Tzara, Philippe Soupault, Man Ray, François Picabia, Max Ernst, Marcel Duchamp, André Breton, Hans Arp, Louis Aragon and several others.

Image (15)132 EROTICA Verborgenheden der galante wereld. Onthullingen voor – en ter waarschuwing van onervarenen. Amsterdam, D. Buys Dz., probably 1890. Original upper cover pasted on simple cloth-backed boards. 264 p. Third revised and greatly expanded edition. Slight reading slant, but a very acceptable copy.
sold
* ‘Mysteries of the elegant world. Disclosures for the inexperienced, to warn them’. Very rare erotical work in Dutch (not a single edition in Worldcat), with publisher’s ads on p. 2 (for sensational and erotic books). About prostitution in many countries of the world, from London and Paris to Turkey (where the sultan’s rent boys invariably were appointed pashas and generals), but also some detailed and eloquent pages about Belgium and the Netherlands. In this third edition the heart rending work of the obscure nobleman Jonkheer F.A. Hartsen, Over onkuischheid (‘About lewdness’) has been included. With an unusual cover illustration: a wanton woman, undressing, looks into a mirror, smoking a cigarette.

Image (2)133 FINGER BOOK The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ. Translated out of the original Greek, and with the former translations diligently compared and revised, by His Majesty’s special command. Appointed to be read in churches. Oxford, Printed at the University Press/ London, Henry Frowde, [1891]. 9,2 x 3,1 cm. Gilt red limp leather. 552 p. All edges red under gilt. Binding at the edges a bit worn, a few pages slightly creased. With owner’s initials in gold on upper cover: A.J.D.D.
sold
* Extraordinary format, styled “Brill.t. 96mo” or “Finger New Testament”. And yes, it’s exactly the size of a finger. Produced in six different binding types, this one is called “Genuine Russia”. Rare bible in very good condition.

134 (FORSTER, E.M.) Erepromoties van Jean Schlumberger, Edward Morgan Forster, Victor Emanuel van Vriesland op 23 Juni 1954. Redevoeringen. Rijksuniversiteit Leiden Leiden, Universitaire Pers Leiden, 1954. Original wrappers. 24 p. First edition. With an unsigned dedication in pencil by ‘un des auteurs’, probably Prof. A.G.H. Bachrach, the promotor of Forster, and a pencil note of the owner. Name of Forster on the cover has been underscored.
sold
* Very rare official publication of Leyden University for the occasion of the honorary doctorates of Jean Schlumberger, E.M. FORSTER and V.E. van Vriesland. With laudatory speeches of the three promotors, Sem Dresden, A. Bachrach and P. Minderaa, and of Schlumberger (mentioning Forster, too). In French, English and Dutch. With the formulas in Latin of the honorary doctorates. Unusual!

Image135 (GRAHAM, Rigby). WINWOOD, David Dive for cover. Woodcuts by Rigby Graham. (Inscribed). Banholt, (Bonnefant Press), 2005. Decorated wrappers. (16) p. Three woodcuts. Printed in 99 numbered copies. First edition. Fine copy.
€ 30
* Inscribed by the author: “For Gert/ This time only signature/ is allowed/ Winwood”. Nine poems with fine illustrations, reappraising the author’s youth. David Winwood is the pseudonym of Dutch-born (1940) author Henk van Kerkwijk, who has been living in London since 1977.

Image (13)136 HIRSCHFELD, Magnus Les homosexuels de Berlin. Le troisième sexe. Paris, Jules Rousset, 1908. Original wrappers. (4), 104 p. Uncut. First edition. Foot of backstrip damaged. Cover a bit used and bruised.
€ 60
* French translation of Berlins drittes Geschlecht (1908). With a publisher’s stamp ‘Hommage de l’éditeur’ and blindstamp ‘Bibliothèque de l’Indépendance Belge’. And a modern Belgian bookseller’s stamp.

Image (14)137 HIRSCHFELD, Magnus Oorzaken en wezen van het uranisme (Liefde voor hetzelfde geslacht). Amsterdam, G.P. Tierie, 1904. Original wrappers. (8), 178 p. First edition. With folding illustrations. Spine repaired with sellotape, with typed title tickets. Name former owner (T. Mulder) with blue color pencil and stamp on upper cover, and stamped on title page. Old reparation in lower cover.
sold
* Translated and with an introduction (20 pages) by Arnold Aletrino. The owner’s names notwithstanding, a very acceptable copy with its original yellow wrappers. The first substantial work about homosexuality translated into Dutch, a revelation for many homosexuals, but also for the homophobe government of the Netherlands in the early 1900’s. Early Hirschfeld translation.

Image (12)138 HUYSMANS, J.K. Gegen den Strich (A Rebours). Autorisierte Uebersetzung von M. Capsius. Berlin, Schuster & Löffler, 1897. Original wrappers (Melchior Lechter). 304 p. Uncut. Cover illustration and author’s portrait by Melchior Lechter. First edition. A bit soiled. Tiny date on inside lower cover.
sold
* The very rare first translation into German with Jugendstil design by Lechter printed in red and black.

Image (11)139 IBELS, André Les chansons colorées. Vers. (Inscribed). Paris, Bibliothèque de La Plume, 1894. Original wrappers (upper and lower cover illustrated with a lithograph by Henri-Gabriel Ibels, the author’s brother). Printed in 350 numbered copies. First edition. Some vague folds in the cover, lower backstrip a bit worn, otherwise this delicate little book is remarkably well preserved.
€ 125
* This is Nr. 4 of 25 copies on Imperial Japanese paper, signed by the author. On the first page a dedication by André Ibels ‘a Frederic Raisin/ confraternellement/ (sign.)’ – without the use of accents. André (1872-1932) as well as his talented artist brother were contributors of the famous magazine La Plume. Frédéric Raisin was a poetry-loving lawyer from Geneva and also a friend of La Plume.

Image (6)140 (INCUNABLE). CICERO, Marcus Tullius Tusculanae disputationes. Cum commento. Venice, [Antonius de Strata], December 5, 1492. 29,5 x 21 cm. Vellum-backed boards with title label (20th century). 58 leaves. First blank with some handwritten notes of a slightly later date (citations of Quintillian and Juvenal) and owner’s inscription ‘Joannes antonius de paula’. Some repairs and humidity stains. Tiny worm holes with loss of a few letters. With one handwritten guide letter, no initials or rubrication. Marginal notes, hands, lines and some inkstains, partly cut short.
€ 3450
* Philosophic disputations in the city of Tusculum. Attractive incunable: text between commentaries in narrower colums. Complete. Pleasant modern binding. Goff C638; BSB C-406.

141 LIVIUS, Titus Historiarum ab urbe condita. Libri qui supersunt XXXV. Recensuit J.N. Lallemand. (Complete in 7 volumes). Paris, Barbou, 1775. Marbled full calf with richly gilt spines and title tickets. Portrait in vol. I. Fine bindings lined with gold, marbled endpapers, all edges gilt. Some spine wear, fairly light in most cases, only vol. III is a bit damaged and repaired.
€ 325
* This series of seven attractive books has been printed by J.-G. Barbou in Paris, who published many classical authors in charming duodecimo editions, usually bound in marbled calf with stylishly gilt spines: in this case 4 larger French lilies each surrounded by 4 smaller ones. Beautifully printed in roman and cursive types on fine paper, partly a bit bluishly tinted. With extensive indexes.

Image (17)142 (MICKEY MOUSE). BULTHUIS (editor), P.W. Linoleumsneden vervaardigd door leerlingen van de Nutsscholen te ‘s-Gravenhage. Serie II. (Den Haag, self-published, 1932). Original orange wrappers. With 32 original linocuts, all with a silk paper cover. With a chart showing the linocut’s title and the age of the pupil, but without a name. First edition. Some set-off of the orange color on the text pages. Yapp edges a bit creased, but generally in excellent condition.
sold
* ‘Linocuts made by Pupils of Schools for General Benefit in The Hague’. Mickey Mouse was designed by Walt Disney in 1928, but only in 1931 this comic figure started to be famous in the Netherlands. Piet Bulthuis (1898-1988), a graphic artist and schoolteacher, made his pupils cut linos that were collected every year in a presentation book. This is the second volume, but the first showing the growing popularity of Mickey Mouse: three linocuts (one on the cover) are pictures of Mickey Mouse, made by children of 11, 15 and 17. This collection is very rare, not in Worldcat.

Image (10)143 MIRBEAU, Octave Dingo. (Inscribed). Paris, Bibliothèque-Charpentier – Eugène Fasquelle, 1913. Decoratively marbled boards. (6), 424 p. First edition. Cheap text paper browned. Backstrip a bit worn.
€ 250
* INSCRIBED by Mirbeau to “Docteur Elias/ sympathiquement”.

144 (OLD STILE PRESS). GRIMM, Jacob & Wilhelm Faithful John. (Deluxe edition with an added set of proofs of the 16 wood engravings by Harry Brockway). Llandogo, Old Stile Press, 1998. Large 8vo. Cloth-backed decorated boards. 34 p. With a set of proofs of all 16 wood engravings (signed by the artist) in a separate folder. First edition. Fine copy.
sold
* Translated from German into English by Lucy Crane. With 16 powerful wood engravings by Harry Brockway, most of these in an unusually vertical shape: 198 x 34 mm! One of 26 lettered copies printed in blue and black on special heavy Zerkall Bütten, all signed by the artist. These deluxe copies contain a set of proofs. In a cloth slipcase.

145 PIRSIG, Robert M. Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. An Inquiry into Values. Special Anniversary Edition with a New Edition by the Author. (Signed). New York, William Morrow and Company, 1984. Imitation morocco with cloth boards. Slipcase with large label printed in silver, green and black.
sold
* SIGNED by the author on first free endpaper.

Image (9)146 (ROPS). GLATIGNY, Albert Le fer rouge. Nouveaux châtiments. France et Belgique, Chez tous les libraires, 1870 [= Brussels, Poulet-Malassis, 1871]. Original wrappers. (4), 76 p. Uncut. With an original etching by Félicien Rops printed in red. Printed on papier de Hollande. First edition. Spine worn, cover a bit yellowed.
€ 425
* Rare first edition with the added etching, ridiculing Napoleon III and Maréchal Bazaine who are being branded with a red iron (‘fer rouge’) because of the Battle of Sedan and the Siege of Metz, while a vulture is sitting on the dead in a prison. This first edition is very rare.

Image (8)147 (SIBERIA). JOEST, Wilhelm Aus Japan nach Deutschland durch Sibirien. Mit 5 Lichtdrucken und einer Karte. Cologne, DuMont-Schauberg’sche Buchhandlung, 1883. Decorated cloth. VI, 330 p. With 5 collotypes and a folding map. Purple reading ribbon. First edition. Spine somewhat worn at top and foot. Upper cover a bit cracked. At the end a few leaves loose. Tear in map.
sold
* Attractive travel account of a voyage from Japan to Germany. With a fine colored map of the Russian Empire and five very nice pictures of Siberia and indigenous Siberians.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 29 september 2014 door in CATALOGUS.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.735 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: