antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 564: Kunst, boeken & kunstenaarsboeken

In de aanloop naar de eerste, veelbelovende Antwerp Academy Art Book Fair maken wij in deze nieuwsbrief een passende keuze uit onze voorraad: geïllustreerde boeken en kunstenaarsboeken. Uiteraard nemen we aanstaande zaterdag veel meer soortgelijks mee naar deze kunstboekenbeurs. Ook zullen we een bijzondere collectie affiches rondom Hugo Claus tonen, uit de collectie van Gert Jan Hemmink. Komt u 18 oktober ook? Gratis toegang!


appel1. APPEL, Karel Appel’s appels. [Toronto], Rothmans of Pall Mall Canada Ltd., (1972). Garenloos. 33,6 x 26,0 cm. 80 p. Zeer rijk geïllustreerd. Met bijlage.
€ 50
* Exemplaar met ferme signatuur van Appel in balpen op de eerste pagina. Catalogus van een aan Appel gewijde, door Canada reizende tentoonstelling. Tweetalige editie (Frans en Engels).

2. BEERBOHM, Max The Dreadful Dragon of Hay Hill. London, William Heinemann, [1928]. 24 x 15 cm. Halflinnen met stofomslag. (4), 116 p. Met kleurenportret van twee van de hoofdpersonen door de schrijver als frontispice. 1e druk. Omslag licht versleten. Laatste schutblad vergeeld door krantenknipsels.
€ 25
* Vrolijk verhaal, spelend in het jaar 39000 voor Christus.

Image (6)3. BEERBOHM, Max Fifty Caricatures. London, William Heinemann, 1914. 23 x 18 cm. Verguld linnen. 48 ingeplakte kleurenafbeeldingen en 2 op tekstpapier van Max Beerbohm. 2e druk. Wat roest, verder mooi.
€ 45
* Karikaturen van beroemde personen met ironische bijschriften.

Image (5)4. BEERBOHM, Max Max’s Nineties. Drawings 1892-1899. With an Introduction by Osbert Lancaster. London, Rupert Hart-Davis, 1958. 30 x 23 cm. Halflinnen met stofomslag. (10), 46 p. Met 46 tekeningen. 1e druk. Goed exemplaar.
€ 18
* Karikaturen van beroemde Britten uit de late 19e eeuw.

5. BEERBOHM, Max Things New and Old. (&) Observations. Londen, William Heinemann, 1923 & 1925. 29 x 22 cm. Twee okerkleurige linnen banden (een lichter dan de andere). viii, 100; (8), 104 p. Met 50 resp. 52 platen van de auteur. 1e druk. Hoekjes gebutst. Iets schuingelezen. Boekbanden met lichte gebruikssporen.
€ 50
* Karikaturen van landen en omstandigheden alsmede beroemde Britten uit de negentiende en twintigste eeuw.

7. BIJWAARD, P. en E. DIDERIC Slak! in zeventien versies. Amsterdam, eigen beheer, 1983. 20,9 x 14,7 cm. Garenloos. (44) p. Vervaardigd in een oplage van slechts 25 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 35
* Kunstenaarsboek met tekst van Edzard Dideric en krabbels van Pieter Bijwaard: zeventien grappige versjes getiteld ‘Slak’ (‘Huisje schudt-/ nachtmerrie?’).

2605518. BIJWAARD, P. Stadia. Amsterdam, eigen beheer, 1980. 24,8 x 17,9 cm. Garenloos met zeefdruk als omslag + kristalpapier. (20) p. Vervaardigd in een oplage van 25 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 75
* Fraai artist’s book van Pieter Bijwaard: paginagrote illustraties van hoekige mensen en robots.

9. BIJWAARD, Pieter en Rene HUIGEN Onder een prop gorgelen. Gedichten. Pieter Bijwaard: Tekeningen. Amsterdam, eigen beheer, 1983. 29,3 x 20,7 cm. Garenloos. (46) p. Vervaardigd in een oplage van 25 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 50
* Vroege, zwart-wit geïllustreerde bundel van Huigen, die pas in 1988 debuteerde bij een officiële uitgeverij. Kunstenaarsboek.

26055310. BIJWAARD, Pieter en Rene HUIGEN Op een trekschuit mee. Gedichten. Pieter Bijwaard: Tekeningen. Amsterdam, eigen beheer, 1983. 27,4 x 20,8 cm. Garenloos. (50) p. Kunstenaarsboek vervaardigd in een oplage van slechts 25 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 50
* spion die schoenen lapt die liever lapper was
van brood geleerd staart hij in raam schut
is weg voor achter in zijn rug

11. BLOMME, Alfons Twee getypte, gesigneerde brieven. 1. A4-formaat met gedrukt briefhoofd ‘Museum Alfons Blomme’. 14 februari 1979. 4 regels, gesigneerd in balpen. Dankt voor ‘uw blijken van genegenheid ter gelegenheid van mijn 90ste verjaardag’. Met plakspoor op achterkant. 2. A4-formaat met gedrukt briefhoofd ‘Museum Alfons Blomme’. 20 maart 1979. 7 regels, gesigneerd in balpen en voorzien van 3 handgeschreven regels over de honderdjarige geboortedag van Albert Einstein. Opgeplakt kleurig exlibris (‘Al wat ik doe/ is Blomme zijn’). Met een foto (originele afdruk, maar foto van een foto) van Einstein en Blomme, waar achterop de laatste in balpen schreef ‘De grote geleerde Einstein/ met schilder Blomme’.
Met twee enveloppen en (beschadigd) krantenknipsel, waarop Blomme voor zijn schilderij van Einstein poseert.
€ 35
* Alfons Blomme raakte bevriend met Einstein via diens stiefdochter Margot Löwenthal, in de periode april-september 1933 toen de familie Einstein in de badplaats De Haan woonde. Hij overleed op 10 juni 1979.

12. BOECK, Felix De Gesigneerde foto. Originele zwart-witfoto gemaakt door Anton Wilsens, 17,1 x 11,6 cm. Portret van de kunstenaar met lange baard, in de rechterbovenhoek gesigneerd, en met achterop ‘Hartelijk genegen,/ Felix De Boeck/ Februari 1978’. Met krantenknipsel ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag, op 12 januari.
€ 25
* Felix De Boeck (1898-1995) combineerde een langdurig schilderschap met het boerenberoep. Aan hem is in de Brusselse randgemeente Drogenbos een museum gewijd.

boon13. (BOON, Louis Paul). DOEVE, Eppo Originele tekening voor De voorstad groeit. Ontwerpkarton, 32,5 x 25,2 cm. In Oostindische inkt met correctiewitsel. Met onderschrift in potlood ‘De voorstad groeit’ en enkele nummers en woorden op voor- en achterzijde bestemd voor de drukker: ‘Louis Paul Boon’, ‘Rubber 24 aug breed’ en ‘Succes 4770 (3L) rubber 31/10’. Gesigneerd in de tekening (onder de stoel, links van de kat).
€ 150
* In 1970 verscheen bij de Nederlandse Boekenclub een geïllustreerde uitgave van De voorstad groeit, Vergeten straat en Mijn kleine oorlog in één boek. Wellicht is deze aardige tekening, op groot formaat, daarvoor gemaakt.

14. BROUWERS, Jeroen Originele zwart-witfoto door Frans Pans. 14,3 x 19,5 cm. Met op de achterzijde de naam van de fotograaf en allerlei potloodaantekeningen voor retouche.
€ 65
* Gebruikt voor het omslag van de tweede druk van Mijn Vlaamse jaren (1982), maar daar is de foto anders uitgesneden. Brouwers lijkt op het omslag op de Grote Markt in Brussel te staan.

15. BUEGER, Chris de Au-Pair. Zonder plaats, Kalamiteit/ Jack Visser, 1981. 7,0 x 10,2 cm. (16) p. Geïllustreerd. Vervaardigd in een beperkte oplage. 1e druk.
€ 12
* Tekst van Frans van Burkom, illustraties van Chris de Bueger, ter gelegenheid van de tentoonstelling van de skulptuur Au-Pair bij Galerie Jack Visser. ‘Lieve lezeres, als U een Ultramarijnblauw vogeltje ziet, schrikt U dan niet. Ìk ben het!, Uw Chris de Bueger!’

belgenpost16. (COLLECTIE BELGISCHE KUNSTENAARS) Collectie gesigneerde foto’s, flyers en brieven van 46 Belgische kunstenaars, soms in de originele envelop. Aardige collectie van soms uitgebreide brieven, verzameld door een handtekeningenjaagster, veelal aangevuld met knipsels en extra informatie.
€ 50
* Namen? Rachel Borm-Vanderlinden, Nicky de Bourgogne, Rob Brouwers, André Bruylandt, Ronald Bruynoghe, Etienne Le Compte, Achilles Cools, Jos Coveliers, Cécile Cuelenaere, Georges Daemen, Joris De Geest, Valère Van Gerrewey, Robert Goovaerts, Antoine Heyvaert, Jef Janssens, Paul Kenens, Georges Keters, Jeannine Laenen, Luc-Y-Land, Maurits de Maertelaere, Marie-Élise, Dirk Maris, Arthur Meersman, Flora Monsieurs, Maurice Morin, Franck Mortelmans, Carolus Paepen, Paul van Peteghem, Frank Piessens, Leo Pringels, Jan van Puijenbroeck, George van Raemdonck, Frans van Ranst, Wim van Rompuy, Willy Ronsmans, Fons Teijssen, Fernand Vanderplancke, Gerard Vekeman, Noel Verfaillie, Marcel Vervaet, Willem Vermandere, Albert de Vree en Hubert de Vries! Give or take one or two.

Image (4)17. CORTÁZAR, Julio Het te pletter slaan van de druppels. Met drie (originele, in de plaat gesigneerde) etsen van Zbigniew Janeczek. Baarn, Atalanta Pers René Bakker, 1981. Grof linnen. 36 p. Gezet uit de Garamont en gedrukt in een oplage van 80 genummerde exemplaren. 1e druk. Miniem stickertje met plaatsnummer in balpen op binnenzijde voorplat.
€ 100
* Eén van de eerste 25 Arabisch genummerde exemplaren, met een extra suite van de drie etsen van Janeczek (los bijgevoegd).

18. ENSIS, Peter Mausoleum. Utrecht, RMB Private Press, 1978. 11 x 7 cm. Gebrocheerd. 12 p. Illustratie van een ziggurat. Met schutbladen van groen vetvrij papier. Oplage 100 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Alternatief dichtbundeltje, gedrukt naar het handschrift.

Image19. KESSLER, Beppe (Postzegelkunst.) Zonder plaats, eigen beheer, circa 1990. 31 x 25 cm. Lichtblauw karton beplakt met oranje en rood papier. In blinde overslagdoos. (16) p. + vloeibladen. Doos enkele vage vlek.
€ 350
* Acht bladen handgeschept papier met evenzovele originele kunstwerken door Beppe Kessler, gebruikmakend van originele Nederlandse postzegels of postzegelvellen, door de kunstenaar geperforeerd, verknipt en/of bewerkt met waskrijt. Zeer oorspronkelijk en kleurrijk kunstenaarsboek van deze Amsterdamse juwelenontwerpster (1952). Biblio-filatelie!?
(Geen gedrukte letters of cijfers in dit boek; vandaar geen plaats, uitgever of datum.)

20. LEBEAU, Philippe Originele zwart-witfoto met toebehoren. Zelfportret voor twee piramiden, 23,8 x 17,1 cm. Aan de voorkant met de achternaam gesigneerd. Bijgevoegd een aan Lebeau gewijd nummer van het International Art Bulletin (1980) en een gesigneerd papier met groet.
€ 30
* De Hasseltse kunstenaar Philippe Lebeau (1944) is werkzaam als pop-artschilder en fotograaf. Deze foto toont hem als een stoere, gelaarsde dertiger in lange jas.

vlas21. (LECK, Bart van der). ANDERSEN, H.C. Het vlas. Uit het Deensch vertaald door Marie Nijland-van der Meer de Walcheren. Geteekend en gekleurd door B. v.d. Leck. Amsterdam, De Spieghel, (1941). Ingenaaid met flappen. 10 (= 24) p. Gedrukt op de persen van De IJsel te Deventer in een oplage van 550 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag iets verbruind en enkele onvermijdelijke schaafplekjes aan de randen. Toch een goed exemplaar.
€ 1200
* Hoogtepunt in de twintigste-eeuwse boekvormgeving. Deze uitgave is, van illustratie tot uitroepteken, met de hand getekend door Bart van der Leck, in zijn typisch-hoekige, geometrische stijl (De Stijl). Tekst en afbeelding worden afgewisseld door lijnen en vlakken in de primaire kleuren blauw, geel en rood. K-nummer 744 op achterzijde omslag.

22. LIEBETREU, Donald dE bReieNde mAn. (Vraaggesprekken. Vertaald uit het Duits door M.M. Chen). (Amsterdam, Stichting Grotesque, 1986). 21,0 x 30,0 cm. (28) p. Met de hand gezet uit zeker 15 verschillende corpsen en gedrukt op lichtblauw en grijsgroen papier van Conqueror in een oplage van 70 genummerde en door de vertaler gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 20
* Speels jaarwisselingsgeschenk 1986-1987 met een origineel breiwerkje op het omslag.

26056223. MAGNÚSSON, Petúr The First Book of Rimes. “Noses & Roses”. [Amsterdam], eigen beheer, 1985. Kunststof fotomapje met 32 originele etsen. Vervaardigd in een oplage van slechts 4 genummerde exemplaren. 1e druk
€ 120
* Zeer bijzonder kunstenaarsboek met een beeldverhaal over een neus en een vaas, met veel lijnenspel, eindigend met een etsje ter promotie: ‘Tegen deze zegel krijgt u 10% korting op het volgende Book of Rimes dat “No Money No Honey” zal heten’.

26519024. (NUIVER, Jac.). GIMBORN, H. van Wenken bij het gebruik van Gimborn’s Waterverven. Doorn, H. van Gimborn, 1930. Geniet. 8 p. Keurige conditie.
€ 25
* Zeer fraaie omslagtekening (voor- en achterkant) van Jac. Nuiver (gesigneerd J.N).

26520125. (NUIVER, Jac.). PROOST & Zoon, P. Brabantsch Bont. Een gloednieuw papier van P. Proost & Zoon. [Amsterdam], P. Proost & Zoon, (ca. 1940-1950?). Gevouwen blad met uitgestanst raampje en met een nietje bevestigd kleurenstaal (zes kleuren). Nietjesroestvlekje.
€ 18
* Papierproef, fraai ontworpen door Jac. Nuiver met sneeuwpop die door een raampje kijkt.

26. OSTAIJEN, Paul van Gedichten. (Gekozen door Gerrit Borgers en met 11 originele etsen (waarvan één op de band) van Hermanus Berserik). Utrecht, Stichting De Roos, 1971. Oblong. Karton. 80 p. Typografie Gerrit Noordzij. Gezet uit de Spectrum en gedrukt door Van de Garde op Hahnemühle in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Voor- en achterplat deels (flink) verbruind.
€ 220
* Aldert Witte schreef op 6 september 1971 in een brief aan het bestuur van Stichting De Roos: ‘mijn complimenten aan jou en allen die er aan werkten, of om een – helaas – niet meer in gebruik zijnde kwalificatie te gebruiken: ‘een schoon boek’; of om in jury-termen te spreken: ‘de hoogste lof’.’ Leeflang 89.

27. PERRON, E. du (Als:) Duco PERKENS Het roerend bezit. Met elf plaatjes van Oscar Duboux. Wilryck/ Antwerpen, Het Overzicht, 1924. Ingenaaid. 68 p. Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk. Professioneel gerestaureerd: hoek uit achterzijde omslag keurig aangevuld, deel uit bovenzijde colofonpagina eveneens kundig aangezet. Restauratierapport bijgevoegd.
€ 900
* Eén van de 25 genummerde luxe-exemplaren op Alfa, die niet in de handel kwamen, bovendien met paginagrote, handgeschreven en gesigneerde opdracht van de auteur aan een vriendinnetje: ‘Aan/ Anny/ die zo lief is geweest/ mij “goed” te willen maken/ met/ de/ MEEST/ RESPECTUEUZE/ TOEGENEGENHEID/ Eddy/ Sept ’24’.
‘Juist de opdrachten aan onbekende personen blijven intrigeren. Wie fluistert de biograaf in, wie die ‘Anny’ was […] Mocht een familielid van Anny dit lezen, dan houd ik me van harte aanbevolen.’ (Het Leven is wellicht een farce. Geschreven boekopdrachten van E. du Perron, verzameld en ingeleid door Kees Snoek (Amsterdam 2005)). Batten/ Stols 28.

Image (3)28. SCHWITTERS, Kurt Anna Blume. Dichtungen. Hannover, Paul Steegemann Verlag, 1922. Karton. 82, (6) p. 11e-13e duizendtal. Rugje vernieuwd (origineel beschadigd rugje ligt er nog in). Boekblok gebroken. Omslag vlekkig, slijtplekjes. Tweemaal naam voorin (W.v.Leusden).
€ 99
* Zeer breekbaar, maar legendarisch Dada-boekje, met fantastische gedichten (zoals ‘An Anna Blume’, ‘Das Verwesungswesen’ en ‘An eine Zeichnung Marc Chagalls’), maar ook vertalingen in het Frans en Engels, en prozaschetsen (zoals ‘Bä sagt das Schaf’).

29. STREUVELS, Stijn De Vlaschaard. (Met vier ingeplakte kleurenprenten naar aquarellen van Albert Saverijs). Tielt/ Antwerpen, Lannoo/ Standaard Boekhandel, 1944. 35 x 26 cm. Grof linnen met vignet in bruin. 240 p. Gezet uit de 16-punts Grotius en gedrukt in blauw en zwart in 1000 genummerde en gesigneerde exemplaren naar typografie van Jos. Léonard. 15e druk. Inscriptie op voorste schutblad.
€ 95
* Kolossale luxe-uitgave, uitgegeven ter gelegenheid van de verschijning van het tweehonderdduizendste exemplaar van De Vlaschaard. Van de 1000 genummerde exemplaren (van 200.001-201.000!) is dit een van de 900 op Munster-velum-papier: 200759. Daaronder de weidse signatuur van Stijn Streuvels.

30. VORDEMBERGE-GILDEWART, F. époque néerlandaise. préface jean arp. Amsterdam, éditions duwaer, 1949. 32,2 x 24,3 cm. 5 vouwbladen, 25 plano’s met opgeplakte illustraties in omslag, 6 vouwbladen in origineel stofomslag en kristalpapier. Typografie Vordemberge-Gildewart. Gedrukt in zwart, grijs en rood in een oplage van 300 genummerde exemplaren. 1e druk. Uitvouwbare illustratie p. 23 iets aan elkaar geplakt.
€ 750
* Dit is nummer 180 van de oplage met een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de kunstenaar onder het colofon: ‘aan Herman van den Eerenbeemt/ Met bijzondere dank voor/ Uw gloedvolle en [onleesbaar]/ medewerking bij de opening/ van mijn tentoonstelling./ Amsterdam 2 October 1950/ (sign.)’. Herman van den Eerenbeemt (1890-1951) was literator en directeur van uitgeverij Van Munster. Op maandag 2 oktober 1950, bij de opening van de tentoonstelling wandschilderingen van Vordemberge-Gildewart bij De Bijenkorf, hield Van den Eerenbeemt een toespraak.
Schitterende en luxe uitgave, het tweede en laatste deel van de ‘éditions duwaer’, in moderne (hoofdletterloze) typografie, met vele voorbeelden (in kleur en zwart-wit) van het constructivistische werk van Vordemberge-Gildewart (1899-1962).

26515331. WAGNER, Dieter 1984. Diese Scheiße kommt auf uns zu. Berlijn, Dieter Wagner, 1983. Stevig kunstenaarsboek in vele kleuren op pikzwart papier. Gevarieerde teksten in allerlei talen (o.a. Nederlands), die aftellen tot januari 1984. Gedrukt in 50 exemplaren (dat moet een werk geweest zijn!). Gebonden als een Chinees blokboek. 1e druk. Barstje in de lijm aan de voet van de rug.
€ 250
* Geschreven en gedrukt door kunstenaar-uitgever Dieter Wagner (1941-2004), een kunstenaarsboek geïnspireerd door 1984 van George Orwell.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 14 oktober 2014 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.735 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: