antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 615: F. Bordewijk

Vijftig jaar geleden overleed de (Haagse) schrijver F. Bordewijk. Als eerbetoon organiseert het Bordewijk Genootschap op 12 en 13 september in Theater aan het Spui een Bordewijk-festival. Gustaaf Peek, L.H. Wiener, Bart Chabot en Helga Ruebsamen brengen een ode aan een van de belangrijkste Nederlandse schrijvers van zijn generatie. Ook zal er aandacht worden besteed aan het werk van zijn vrouw, de componiste Johanna Bordewijk-Roepman. Er is dit weekend een Bordewijk-familieontbijt, een Bordewijk-opera, een Bordewijk-wandeling en een Bordewijk-borstbeeldonthulling. En, hierbij alvast, een Bordewijk-nieuwsbrief.


2512911. BORDEWIJK, F. Vijf getypte brieven, een handgeschreven brief en een origineel typoscript voor de redactie van De Gids. 1. 27,4 x 21,4 cm. Op eigen briefpapier. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘fbordewijk’ en gedateerd ’17 november 1961′. 18 regels tekst. 2. 27,4 x 21,4 cm. Op eigen briefpapier. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘fbordewijk’ en gedateerd ’12 december 1961/ dinsdag’. 13 regels tekst. 3. 27,4 x 21,4 cm. Op eigen briefpapier. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘fbordewijk’ en gedateerd ‘9 januari 1962/ dinsdag’. 18 regels tekst. 4. 27,4 x 21,4 cm. Op eigen briefpapier. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘fbordewijk’ en gedateerd ’22 februari 1962′. 20 regels tekst. 5. 27,4 x 21,4 cm. Op eigen briefpapier. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘fbordewijk’ en gedateerd ‘13.1.63’. 16 regels tekst. 6. 27,4 x 21,4 cm. Op eigen briefpapier. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘fbordewijk’ en gedateerd ’24 mei 1963′. 11 regels tekst. 7. ‘Wandelingen door Den Haag en omstreken’. Origineel typoscript. 34,1 x 21,4 cm. Zeventien bladen. Alleen recto. [1961-1962]. Met tientallen handgeschreven aanvullingen, doorhalingen en correcties van de auteur (in balpen) en de redacteur (in inkt). Perforatiegaatje in linkerbovenhoek.
Verkocht
* Aantrekkelijke collectie brieven over bijdragen aan het literaire tijdschrift De Gids, aangevuld met een omvangrijk typoscript dat uit de schrijfmachine van Bordewijk is gerold. In de eerste brief, gericht aan redacteur Hoornik, schrijft Bordewijk de redactie niet aan een tekst te kunnen helpen, tenzij: ‘In mijn speeluren ben ik nu bezig aan een kleine serie beschouwingen over Den Haag van vóór de eeuwwisseling. Deze werkjes worden mij echter niet ingegeven door de algemene vertedering van thans voor die periode. Ze zijn integendeel ironisch en sterk karikaturaal bedoeld’.
De tweede brief begeleidt een inzending: ‘Acht U het niet ongeschikt, dan zou ik toch slechts publikatie onder mijn “schuilnaam” willen doen geschieden’. In de derde brief benadrukt Bordewijk: ‘Mijn pseudoniem wilt U dus wel steeds handhaven’. Over zijn bibliografie schrijft hij: ‘[daar] zou ik alleen maar genoemd willen zien wat van mij onder pseudoniem verscheen […] te weten: Paddestoelen (1916) Paddestoelen (1961)’.
Enkele op- en aanmerkingen bij Bordewijks bijdrage in de vierde brief: ‘Mijn spelling pas ik aan aan het nieuwste zoals de Woordenlijst dit toestaat. Zo kan men b.v. collectie schrijven, maar ook kollektie’. Voorts over Johan Gram (1833-1914), die eveneens over Den Haag schreef: ‘[hij] was een gekompliceerde figuur, want hij schreef ‘s-Gravenhage soms met en soms zonder koppelteken in de tekst’.
Bordewijk biedt in de vijfde brief in ‘het genre Paddestoelen door Ton Ven’ een dozijn ‘mal-bedoelde rijmpjes’ aan. Hij besluit met: ‘En verder ben ik voor ’t moment half ingesneeuwd, voor de rest ingevroren’. In de laatste brief merkt Bordewijk op dat de vraag naar zijn toeneemt, ‘speciaal naar min of meer korte verhalen. Of dit een “vlaag” is weet ik niet, maar ik poog een (winter)voorraadje aan te leggen’.
Het bijgevoegde typoscript (zeventien bladen groot) omvat alle vier ‘Wandelingen door Den Haag en omstreken’ en het ‘Woordje vooraf’, zoals in De Gids van 1962 gepubliceerd onder het pseudoniem Ton Ven. Bordewijk heeft met balpen enkele spaties verduidelijkt, spelling verbeterd en wat woorden toegevoegd. Zo noteert hij in de marge van het elfde blad ‘ravotten’ en op het twaalfde blad ‘een gunst’. De titels van de tweede, derde en vierde wandeling zijn tevens in het handschrift van Bordewijk.
Brieven en kaarten van Bordewijk komen weleens in de handel, maar door Bordewijk zelf getypte vellen oorspronkelijk proza zijn bijzonder zeldzaam en sporadisch voorhanden. Uniek ensemble.

2668302. BORDEWIJK, F. Zeven getypte brieven aan ‘Zeer geachte Heer [K.] Lekkerkerker’. 1. 27,4 x 21,4 cm. Op eigen briefpapier. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘fbordewijk’ en gedateerd ’21 September 1948′. 18 regels tekst. Met originele envelop. 2. 27,4 x 21,4 cm. Op eigen briefpapier. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘fbordewijk’ en gedateerd ’26 October 1948′. 18 regels tekst. 3. 27,4 x 21,4 cm. Op eigen briefpapier. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘fbordewijk’ en gedateerd ’13 November 1948′. 27 regels tekst. Met originele envelop. 4. 27,4 x 21,4 cm. Op eigen briefpapier. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘fbordewijk’ en gedateerd ’18 November 1948′. 34 regels tekst. Met originele envelop. 5. 27,4 x 21,4 cm. Op eigen briefpapier. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘fbordewijk’ en gedateerd ‘2 December 1948’. 11 regels tekst. 6. 27,4 x 21,4 cm. Op eigen briefpapier. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘fbordewijk’ en gedateerd ‘6 December 1948’. 4 regels tekst. Met originele envelop. 7. 27,4 x 21,4 cm. Op eigen briefpapier. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘fbordewijk’ en gedateerd ’10 December 1948′. Met originele envelop.
Verkocht
* Interessante correspondentie met een redacteur van uitgeverij De Driehoek, die van Bordewijk een ‘aantal short stories […] in pocket book vorm’ wil uitbrengen. In de eerste brief geeft de schrijver aan in principe akkoord te gaan met de uitgave van ‘een stuk of twintig’ verhalen (‘waarvan ongeveer de helft ernstig, de rest komisch’), maar is het voorgestelde ‘tantième’ zijns inziens te laag: ‘Ik zou netto 10% van de winkelprijs van elk verkocht exemplaar willen bedingen, met een minimum van 10 cent netto per exemplaar’. Bordewijk informeert ook naar de verschijningsdatum en een voorschot op het honorarium.
In de tweede brief bespreekt hij de details van de overeenkomst met De Driehoek: 20 verhalen, 2500 exemplaren, winkelprijs f 1,-. ‘Voorts moet uiteraard het contract geen bepalingen bevatten waarmede ik het niet eens zou kunnen zijn. Hoe korter en eenvoudiger, m.i. des te beter’. Bordewijk wil ook graag na verloop van tijd automatisch het auteursrecht terug krijgen.
Een ‘niet onaardige titel’ doet Bordewijk aan de hand in de derde brief: Reispenningen. ‘Indien U nu meent dat dit eerder zou afschrikken dan aantrekken ben ik bereid de titel van een der verhalen (novellen zijn het niet) als boektitel te nemen, b.v. “Zwanenpolder” en dit verhaal voorop te zetten’.
De vierde brief kent een lange alinea waarin Bordewijk de tekst voor op het omslag van de pocket bespreekt. Hij verwijst naar de biografische informatie op de flap van zijn laatste roman, waarin één feit ‘door de gebeurtenissen achterhaald’ is. Een bibliografie kan Bordewijk niet verstrekken. Statement: ‘Ik verzoek U echter zeer dringend geen reclame voor mijn werk in het algemeen of dit in het bizonder te willen maken op boek of omslag. Ik ben er tot dusver zonder zulk soort reclame gekomen en heb daarvan een hartgrondige afkeer’. De laatste drie brieven begeleiden de kopij voor het boek, ‘persklaar en in nieuwe spelling’. In de laatste brief vraagt Bordewijk zich af waar zijn voorschot van f 750,- blijft.
Dankzij de bijgevoegde doorslagen van vijf getypte brieven van Lekkerkerker aan Bordewijk zijn de onderhandelingen en de ontwikkelingen op de voet te volgen. Bordewijks bundel met korte verhalen verscheen in november 1949 onder de titel Zwanenpolder in de reeks Pyramide Zakromans.

2505503. BORDEWIJK, F. Twee getypte brieven aan ‘Zeer geachte Heer [Nico] Wijnen’ plus bijbehorend dossier. 1. 27,4 x 21,5 cm. Op eigen briefpapier. Alleen recto. Gesigneerd ‘fbordewijk’ en gedateerd ‘Den Haag, 11.7.1955/ Maandag’. 17 regels tekst. Twee perforatiegaatjes. 2. 27,4 x 21,5 cm. Op eigen briefpapier. Alleen recto. Gesigneerd ‘fbordewijk’ en gedateerd ‘Den Haag, 1.9.1955/ Donderdag’. 6 regels tekst.
Verkocht
* Nico Wijnen was algemeen secretaris van de Haagse Kunstkring en, later, voorzitter van de Afdeling Letteren, Theater en Film. Hij organiseerde op zaterdag 22 oktober 1955 om 20.00 uur in de Louis XV-zaal aan het Lange Voorhout een ‘literaire avond, gewijd aan het werk van F. Bordewijk’. Rico Bulthuis hield een inleiding op Bordewijks werk, Albert Vogel droeg verhalen voor en de schrijver zelf vertelde over ‘het tot stand komen van zijn werken’. Voor deze avond nodigde Wijnen een aantal schrijvers en hoogwaardigheidsbekleders uit – die bijna allemaal afzegden.
In de eerste brief schrijft Bordewijk in te stemmen met het voornemen van Wijnen, ‘als ik mij losmaak van de enigszins bezwarende gedachte opnieuw het middelpunt te zijn van een algemene attentie, hetgeen ik intussen bij deze doe’. Voorts over een geschikte datum.
Bordewijk schrijft in de tweede brief naar aanleiding van het programma van de aan de schrijver gewijde avond aan Wijnen dat hij ‘met de verdeling van de avond geheel accoord kan gaan’. En: ‘Het is mogelijk dat ik enkele genodigden, twee of drie, zou willen medebrengen. Zonder tegenbericht mag ik wel aannemen dat dit geen bezwaar vormt’. Dit kleine maar interessante dossier laat de totstandkoming van de avond zien.
Bijgevoegd: 1. Doorslag van getypte brief van Wijnen aan ‘Zeer Geachte Heer Teychiné Stakenburg’. 27,3 x 21,6 cm. Alleen recto. Niet gesigneerd. Gedateerd ’23 Sept. 1955′. 22 regels tekst. 2. Doorslag van getypte brief van Wijnen aan ‘Beste Anna [Blaman]’. 13, 7 x 21,6 cm. Alleen recto. Niet gesigneerd. Gedateerd ’23 Sept. 1955′. 8 regels tekst. 3. Handgeschreven brief van A.J. Teychiné Stakenburg aan ‘Zeer Geachte Heer Wijnen’. 9,3 x 18,3 cm. Alleen recto. Gesigneerd ‘Stakenburg’ en gedateerd ’25/9/1955′. 10 regels tekst. 4. Gestencilde uitnodiging voor ‘Bordewijk-avond’. 27,0 x 21,0 cm. Alleen recto. Ondertekend door ‘Het Bestuur’ en gedateerd ‘4 Oct. 1955’. 10 regels tekst. 5. Getypte brief van Francisca M. Bruijn, secretaris Nederlands Centrum van het Internationaal Theater Instituut. 27,4 x 21,4 cm. Alleen recto. Gesigneerd ‘FMBruijn’ en gedateerd ”s-Gravenhage, 12 October 1955′. 6 regels tekst. 6. Getypte brief van ‘De Chef van het Kabinet van de Burgemeester’ aan het bestuur van de Haagse Kunstkring. 21,0 x 14,8 cm. Alleen recto. Gesigneerd en gedateerd ’12 October 1955′. 7 regels tekst. 7. Getypte brief van Evert Kornelis, directeur van het Residentie-Orkest aan ‘Mijne Heren’. 21,7 x 13,7 cm. Alleen recto. Gesigneerd en gedateerd ’17 October 1955′.

2668274. BORDEWIJK, F. Getypte brief aan ‘Zeer geachte Heer [Nico] Wijnen’. 27,4 x 21,5 cm. Op eigen briefpapier. Alleen recto. Gesigneerd ‘fbordewijk’ en gedateerd ‘Den Haag, 11 Maart 1954/ Donderdag’. 15 regels tekst. Twee perforatiegaatjes.
Verkocht
* Vriendelijk antwoord van Bordewijk op een brief van de algemeen secretaris van de Haagse Kunstkring over het hem op 1 april 1954 toe te kennen erelidmaatschap van de Haagse Kunstkring. Bordewijk reserveert voor twee genodigden een extra stoel: ‘mijn vrouw en mijn zoon’. En: ‘Het programma voor de bewuste avond belooft mij reeds veel, afgescheiden nog van wat het bestuur een verrassing wil doen blijven’. De laatste alinea van de brief handelt over de ‘hoofdzakelijk passieve rol’ die Bordewijk op de hulde-avond ‘het beste past’, al belooft hij een ‘niet al te kort woord van dank’.
Bijgevoegd: 1. Doorslag van getypte brief van Wijnen aan ‘Zeer Geachte Heer Bordewijk’. 27,3 x 21,6 cm. Alleen recto. Niet gesigneerd. Gedateerd ‘9 Maart 1954’. 18 regels tekst. Twee perforatiegaatjes. Over de invulling van de avond. 2. Getypte brief van Mr. H. van Riel aan ‘Mijne Heren’. 13,7 x 21,4 cm. Alleen recto. Gesigneerd. Gedateerd ”s-Gravenhage, 23 Maart 1954/ Kneuterdijk 13′. 6 regels tekst. Twee perforatiegaatjes. De bekende VVD’er en bankier bij Mees en Zn. kan helaas aan de uitnodiging geen gevolg geven.


2668215. BORDEWIJK, F. Bint. Roman van een zender. Utrecht, De Gemeenschap, 1934. Linnen [bandontwerp A.M. Oosterbaan?]. 136 p. Onafgesneden. 1e druk. Naam en exlibris van M.L. van Mierlo (drie zwanen en een opengeslagen boek; houtsnede door Pam G. Rueter) op schutblad. Katernen wat los.
Verkocht
* Helaas staat (nog) niet vast wie de maker is van het bandontwerp – dat Bordewijk overigens beviel: ‘De lange letters van den omslag verbeelden de masten van een radiostation. Bint immers is een “zender”‘ (brief aan A.J. Schneiders).

2668176. BORDEWIJK, F. Blokken. Utrecht, De Gemeenschap, 1931. Ingenaaid met stofomslag (omslagontwerp A.M. Oosterbaan). 112 p. 1e druk. Omslag op rug wat verschoten en gesleten. Goed exemplaar.
Verkocht


7. BORDEWIJK, F.
Het Eiberschild. Rotterdam/ Den Haag, Nijgh & Van Ditmar, 1949. Geïllustreerd karton met stofomslag.266823 224 p. 1e druk. Omslag licht beschadigd en op de rug verschoten.

Verkocht
* Niet eerder in soepel karton gesignaleerd. De achterzijde van het stofomslag is blanco, maar de achterzijde van de band heeft een flaptekst voor J.J. Moerman en T. Klijnhout-Moerman, Door het oude dorp van die oude Haghe (1948).

235638. BORDEWIJK, F. Fantastische vertellingen. [Eerste bundel]. Rotterdam, Brusse, 1919. Linnen. VIII, 216 p. [Oplage 1000 ex., waarvan 301 gebonden]. 1e druk. Hoekjes en rug wat gesleten. Naam op titelpagina.
Verkocht
* Van Beest 406.

9. BORDEWIJK, F. Karakter. Roman van zoon en vader. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1938. Ingenaaid met omslag. 368 p. Niet afgesneden. 1e druk. Omslag iets gekreukt en iets roestig. Omslag aan de randen en op de vouwen aan de binnenzijde met zuurvrij papier verstevigd. Oorspronkelijke verkoopprijs in potlood op achterzijde omslag (‘3,40’).
266820Verkocht
* De eerste druk in zeer zeldzame, ingenaaide uitvoering: het boekblok is van een blanco omslag voorzien, waaromheen het originele stofomslag (met flappen) is gevouwen. Dit omslag heeft hetzelfde (bekende) ontwerp als de linnen band. Op de voorflap staat een samenvatting van het boek, de achterflap maakt reclame voor andere Nijgh-uitgaven van o.a. Roelants, Slauerhoff en Vestdijk.

26681910. BORDEWIJK, F. Karakter. Roman van zoon en vader. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1938. Linnen. 368 p. 1e druk. Hoekje geschaafd, krasje op achterplat. Voorste kneep (bijna) gebroken. Toch een fris exemplaar.
Verkocht


11. BORDEWIJK, F.
Knorrende beesten. Utrecht, De Gemeenschap, (1933). Halflinnen (bandontwerp Kees251494 Strooband). 52 p. 1e druk. Platten als vrijwel altijd licht smoezelig. Hoekje (1,6 x 0,5 cm) bovenzijde voorplat beschadigd. Eigendomsplakker op schutblad. Goed exemplaar.
VERKOCHT
* Ondanks het spectaculaire, moderne voorkomen verkocht deze ‘roman van een parkeerseizoen’ aanvankelijk slecht.

12. BORDEWIJK, F. Noorderlicht. Roman. Rotterdam/ Den Haag, Nijgh & Van Ditmar, 1948. 266818Linnen met stofomslag. 276 p. 1e druk. Het schaarse omslag is aan de randen minimaal gesleten (en met zuurvrij papier verstevigd).
VERKOCHT

13. BORDEWIJK, F. Rood Paleis. Ondergang van een eeuw. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1936. Gedecoreerd linnen (ontwerp P.A.H. Hofman). 268 p. 1e druk. Iets scheefgelezen exemplaar, in een zeer frisse band.
254244VERKOCHT

14. BORDEWIJK, F. Rood paleis. Ondergang van een eeuw. Rotterdam/ Den Haag, Nijgh & Van Ditmar, 1949. Karton. 184 p. 2e druk.
€ 28
* Gesigneerd op het schutblad door Anna Blaman en Top Naeff (!).

15. BORDEWIJK, F. Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap (…). (Met een nawoord door Elly Kamp). Den Haag, Drukkerij “Het Vaderland”, 1912 (= Woold-’t Harkel, De Uitvreter, 2012). Cahiersteek. (16) p. Geprint door De Uitvreter met een Canon iX4000 in een oplage van 45 genummerde exemplaren. 1e druk als zodanig.
VERKOCHT
* Heruitgave (min of meer in facsimile) van Bordewijks stellingen, waarvan slechts één origineel exemplaar in een openbare collectie te vinden is.

16. BORDEWIJK, F. Tijding van ver. Den Haag/ Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1961. Linnen met stofomslag. 240 p. 1e druk.
€ 10

17. BORDEWIJK, F. (Als:) Emile MANDEAU Verbrande erven. Een plaatsbeschrijving. (Met illustraties van Jan Rap [= J.M. PRANGE]). [Utrecht], De Bezige Bij, 1944. Ingenaaid met omslag. 64 p. Gedrukt in een oplage van 525 genummerde exemplaren. 1e druk. Rond rug iets verschoten.
VERKOCHT
* Een van de 25 Romeins genummerde exemplaren. Quousque tandem 15. De Jong 532.

26682218. BORDEWIJK, F. De wingerdrank. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1937. Ingenaaid (omslagontwerp A.J. H[ahn]). 276 p. 1e druk. Zeer goed exemplaar.
VERKOCHT
* In ingenaaide vorm beduidend schaarser dan in linnen.

19. BORDEWIJK, F. Zeer geachte Heer. Drie brieven. Mont Pourri, De Galgpers, 2011. Ingenaaid. (8) p. + bijlagen. Met de hand gezet uit de Dante en gedrukt in rood en zwart op 160 grams Velin Arches in een oplage van 40 exemplaren. 1e druk.
VERKOCHT
* Deze uitgave behelst drie brieven van Bordewijk ‘in facsimile’, gericht aan C.W. Freriks, Karel Reijnders en Ch. J. Enschedé en toegelicht in het boekje. De bijlagen bestaan uit drie met de hand uit de Schrijfmachineletter gezette brieven van Bordewijk, met behulp van scanner en printer voorzien van de oorspronkelijke briefhoofden en Bordewijks handtekening.

20. [BORDEWIJK-ROEPMAN, Johanna] Uit het diepst van mijn hart. [Gedicht door J.J.G. Zwanniken op muziek gezet door Johanna Bordewijk-Roepman]. [Utrecht], De Bezige Bij, 1945. 35,3 x 25,0 cm. Vouwblad in (oranje) omslag. (4) p. [Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren]. 1e druk. Exlibris Jan Staffhorst. Goed exemplaar.
€ 12
* Een wat verschoten en roestig exemplaar is leverbaar voor € 5. De Jong 827.

21. (BORDEWIJK, F.). KRISTAL Letterkundige productie 1935. (Meervoudig gesigneerd). Amsterdam/ Antwerpen, De Spieghel/ Het Kompas, [1935]. Linnen. 224 p. Geïllustreerd met portretten. 1e druk. Rug iets verschoten. Aankoopdatum en prijs op schutblad (‘2 November 1935/ f 3.90’).
VERKOCHT
* Gesigneerd [bij boekhandel Broese te Utrecht] op het schutblad door negen auteurs: Emmy van Lokhorst, Henriëtte van Eyk, F. Bordewijk, Marianne Philips, E. Raedt de Canter, M. Nijhoff, A. Roland Holst, Jan Engelman en Mien Proost.
Inliggend: knipsel van het verslag van de signeersessie bij Broese te Utrecht.

22. (BORDEWIJK, F.). SCHÜRMANN, Mr. J.G. Advocaten Herinneringen (sic!). Zonder plaats, Eigen beheer, (1941). Linnen. 100 p. Portret. 1e druk.
VERKOCHT
* Bordewijk ging in 1913 in Rotterdam als junior-advocaat werken bij het kantoor van Mr. J.G. Schürmann. Volgens Bordewijk-biograaf Reinold Vugs is het romanpersonage Stroomkoning uit Karakter gebaseerd op Schürmann.

23. (BORDEWIJK, F.) (Apollyon). ‘Een nieuwe “Bordewijk”!’ Prospectus voor Apollyon. Eén blad. Recto en verso. 21,3 x 15,3 cm. Met potloodaantekening.
€ 10
* Bevat informatie over de auteur en over Apollyon, benevens persstemmen over Karakter en een bestelbon.

24. (BORDEWIJK, F.) ‘Bekroond met de Constantijn Huygensprijs 1957’. Prospectus voor uitgaven van Bordewijk bij Nijgh & Van Ditmar. Leporello. Recto en verso. 15,5 x 10,5 cm. Met onderstreping en datering (‘sept. ’58’) in pen.
€ 10

25. (BOEKENWEEK 1965) Nijgh en Van Ditmar. Stand 3. (Kartonnen reclamebord). 40 x 30 cm. Gevouwen. Met opgeplakte sticker ‘Nationale Boekenmarkt 65 RAI 14-23 mei’.
€ 35
* Mooie reclame-uiting met op de buitenkant foto’s van de beste paarden uit de Nijgh-stal (Bordewijk, Slauerhoff, Vestdijk) en binnenin een uitgebreide fondslijst. Dit exemplaar is gesigneerd door Olaf J. de Landell, Heere Heeresma, Jaap ter Haar, Michel van der Plas en Ankie Peypers.

26. (BORDEWIJK, F.). BEUKENHORST-KAMP, Elly Schaduw, Stemming en Stil Water. Bordewijk en de Haagse straatnamen. Oosterbeek, Bosbespers, (1989). Ingenaaid met stofomslag. 32 p. Gedrukt in een oplage van 150 exemplaren. 1e druk.
€ 14

27. (BORDEWIJK, F.) Catalogus bij de tentoonstelling over het werk van de auteur F. Bordewijk. 14 en 15 april 2007 Pieterskerk Leiden. Samengesteld (en ingeleid) door Robert H. Gaarlandt. [Pijnacker], eigen beheer, 2007. Geniet. (24) p. Vervaardigd door Gaarlandt in een oplage van 60 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 10

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 7 september 2015 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.126 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: