antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Catalogus 73: E. du Perron

Deze catalogus is gewijd aan E. du Perron (1899-1940): romancier, criticus, vertaler, Parisien, correspondent, dichter, Indischman, bloemlezer, uitgever, lezer. Vriend, zouden we nog aan deze opsomming willen toevoegen. Na de opdrachtexemplaren, eerste drukken, foto’s en handschriften van Du Perron zelf volgt een gevarieerde afdeling met documenten en uitgaven van vrienden en beminden: een onthullend pak brieven van Fred Batten, het proefschrift van Du Perrons aanstaande, een door Larbaud aan de schrijver geschonken boek.

Reinder Storm, conservator bij Bijzondere Collecties van de UvA én Duperroniaan in hart en nieren, was zo vriendelijk onze catalogus van een volwaardige voorrede te voorzien. Zijn inspirerende woorden staan afgedrukt in de papieren catalogus – die ook op ISSUU is in te zien.

Als broodletter voor de papieren catalogus is gekozen voor de Cheltenham: de letter die Alphonse Breuer te Brussel uit de bok haalde wanneer Du Perron hem weer een opdracht voor een uitgave gaf. Catalogus 73 is überhaupt een opmerkelijke verschijning, omdat de opmaak helemaal geïnspireerd is op Du Perron-uitgaven (‘niet het minste belang, maar wij amateurs vinden het aardig’).


98511 PERRON, E. du (Als:) Duco PERKENS Het roerend bezit. Met elf plaatjes van Oscar Duboux. Wilryck/ Antwerpen, Het Overzicht, 1924. Ingenaaid. 68 p. Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk. Professioneel gerestaureerd: hoek uit achterzijde omslag keurig aangevuld, deel uit bovenzijde colofonpagina eveneens kundig aangezet. Restauratierapport bijgevoegd.
verkocht
* Eén van de 25 genummerde luxe-exemplaren op Alfa, die niet in de handel kwamen, bovendien met paginagrote, handgeschreven en gesigneerde opdracht van de auteur aan een vriendinnetje: ‘Aan/ Anny/ die zo lief is geweest/ mij “goed” te willen maken/ met/ de/ MEEST/ RESPECTUEUZE/ TOEGENEGENHEID/ Eddy/ Sept ’24’.
‘Juist de opdrachten aan onbekende personen blijven intrigeren. Wie fluistert de biograaf in, wie die ‘Anny’ was […] Mocht een familielid van Anny dit lezen, dan houd ik me van harte aanbevolen’. (Het Leven is wellicht een farce. Geschreven boekopdrachten van E. du Perron, verzameld en ingeleid door Kees Snoek (Amsterdam 2005)). Batten/ Stols 28.

2511632 PERRON, E. du (Als:) Duco PERKENS De behouden prullemand. Snotneus-vaerzen van Duco Perkens. Zorgvuldig gerangschikt en gedrukt, ter vermeiïng van enkele vrienden en magen, in twaalf exemplaren, met portret door CREIXAMS. [Brussel?, E. du Perron, 1925]. Blinde band met donkerrood sierpapier overtrokken (omslag meegebonden). 68 p. Gedrukt in een oplage van slechts 12 exemplaren. 1e druk. Enkele stukken sierpapier ontbreken.
verkocht
* Uiteraard extreem zeldzame eigen beheer-uitgave van Du Perron waarin het ‘aller-eerste gepoëtiseer’ gebundeld is. De laatste afdeling, ‘De Schoone Mirette, voor wie mijn Hart van Liefde werd vervuld en berstte’, bevat liefdesgedichten voor Du Perrons muze Clairette Petrucci. Het exemplaar in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, afkomstig van A.A.M. Stols, heeft dezelfde blinde sierpapieren (Du Perron-)band. Batten/ Stols 4 (‘Op blz. 4 van het omslag zijn de exemplaren door den dichter genummerd en gemerkt “D.P.”‘: dat is in dit geval niet gebeurd).

2659733 PERRON, E. du Het boozige boekje. (Maastricht, Stols, 1926). Ingenaaid. (32) p. Gezet uit de Garamond en gedrukt op Van Gelder in een oplage van 50 genummerde en door de auteur en de uitgever gesigneerde exemplaren. 1e druk. Voorzijde omslag los, wat slijtage. Hier en daar wat vlekjes. Naam en naamstempel Reinder Blijstra op titelpagina.
€ 400
* Exemplaar met een handgeschreven opdracht van de auteur op p. (1): ‘Waar blijft de Schoone/ van Bolivia?’. Deze mysterieuze opmerking is gericht aan Rein Blijstra (1901-1975). Felle, brutale gedichten. Niet in Het Leven is wellicht een farce. Geschreven boekopdrachten van E. du Perron, verzameld en ingeleid door Kees Snoek (Amsterdam 2005). Batten/ Stols 7.

2511644 PERRON, E. du Alle de rozen of Het gesprek bij maanlicht. Met een tekening van A.C. Willink. [Chaumont-Gistoux, E. du Perron], (1927). Ingenaaid. (32) p. Gedrukt in een oplage van 20 door de auteur genummerde exemplaren. 1e druk. Rugje iets ingescheurd.
€ 950
* Uiterst zeldzame eigen beheer-uitgave van Du Perron: sonnetten afgewisseld met cynische commentaren erop, geïnspireerd door de romantiek die op zijn kasteel in Gistoux hing. In druk opgedragen aan zijn vriend Jan Greshoff, ‘de dichter van de «Ballade der Zielige Makkers» en de Minnaar der boekjes in weinig exemplaren’. Bovendien corrigeerde Du Perron in dit exemplaar met de hand een zetfout in het colofon, waar abusievelijk ‘Oktoker’ stond. Batten/ Stols 11.

2665875 [PERRON, E. du] Een Voorbereiding. Zijnde de cahiers van Kristiaan Watteyn. Met een tekening van de schrijver en een voorrede van R. Queselius uitgegeven door E. du Perron. Bussum, W.N. Dinger, 1917 [= 1927]. Ingenaaid. 232 p. Niet afgesneden. Met frontispice. Gedrukt in een oplage van 120 door de auteur genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag gescheurd, verkleurd en los.
€ 450
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op p. (2): ‘Madame./ Vous êtes pleine d’indulgence. C’est/ pourquoi je me permets de vous/ offrir ce compte-rendu -plutôt banal – d’un mariage raté. Mais oserais-je/ vous conseiller de le lire?… Ah,/ Madame, ceci, – c’est une tout autre/ affaire! EdP.’. Dit is het laatste van de 20 exemplaren die niet in de handel kwamen. Niet in Het Leven is wellicht een farce. Batten/ Stols 22.

foto's Chevasson6 PERRON, E. du Collectie van vier opdrachtexemplaren en zeven foto’s.
A. Bij gebrek aan ernst. Met een Tekening van A.C. Willink. Brussel/ Maastricht, Stols, 1928. Ingenaaid. 160 p. Gedrukt in een oplage van 265 genummerde exemplaren. 2e druk. Net exemplaar.
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: ‘À G.W. [= Germaine Wouters]/ avec la – combien vive? – sympathie/ du/ Jeune Auteur/ EduP./ 23.11.28’. Eén van de 250 genummerde exemplaren op Engels papier. Dit is bovendien nummer 2 (in het handschrift van de auteur) van de oplage. Batten/ Stols 33 (‘Een groot deel van deze oplage werd op verzoek van den auteur door den uitgever in 1932 vernietigd’). Van Dijk 152.
B. Nutteloos verzet. Met een tekening van A.C. Willink. Brussel/ Maastricht, Stols, 1929. Ingenaaid. 144 p. Gedrukt in een oplage van 265 genummerde exemplaren. 1e druk. Fraai, onopengesneden exemplaar.
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: ‘À Germaine W_ (Chevasson)./ parce que la certitude est/ une belle chose/ (et l’in-/ certitude plus belle encore!)/ EduP./ Brux. 3 avril 1930’. Batten/ Stols 34 (‘Een groot deel dezer oplage werd in 1932 op verzoek van den auteur door den uitgever vernietigd’). Van Dijk 190.
C. Poging tot afstand. Met een Tekening van A.C. Willink. Brussel/ Maastricht, Stols, 1928. Ingenaaid. 96 p. Gedrukt in een oplage van 265 exemplaren. 2e druk. Fraai, onopengesneden exemplaar.
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: ‘À Mademoiselle Germaine Wouters/ en témoignage de respects artistiques/ Charles-Edgar du Perron/ 23.11.28’. Eén van de 250 genummerde exemplaren op Engels papier. Dit is bovendien nummer 2 (in handschrift van de auteur) van de oplage! Batten/ Stols 13 (‘Een groot deel van deze oplage werd in 1932 op verzoek van den dichter door den uitgever vernietigd’). Van Dijk 154.
D. Parlando. Maastricht/ Brussel, Stols, 1930. Ingenaaid. 64 p. Onafgesneden. Gedrukt in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk. Fraai, deels onopengesneden exemplaar.
* Exemplaar met snoezig geïllustreerde, handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: ‘à Germaine Chevassonne/ et à mon ami Louis./ E. [tekening van muisje]/ souris malade’. Luchtkasteelen 4. Batten/Stols 16. Van Dijk 221.
E. Zeven recente afdrukken van zwart-wit-foto’s van Suzanne en Pascal Pia, René Bonnel, Clairette Petrucci, Du Perron en Louis Chevasson.
verkocht
** Germaine Wouters was getrouwd met de journalist Louis Chevasson, een jeugdvriend van Du Perron. In hun Parijse tijd heeft het echtpaar, dat werkzaam was bij uitgeverij Gallimard, vergeefs getracht om Het Land van Herkomst in het Frans om te zetten. Interessante collectie van aangeraakte prachtexemplaren uit Du Perrons belangrijkste periode.

7 PERRON, E. du Bij gebrek aan ernst. Met een Tekening van A.C. Willink. Brussel/ Maastricht, Stols, 1928. Ingenaaid. 160 p. Gedrukt in een oplage van 265 genummerde exemplaren. 2e druk.
€ 300
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: ‘Voor Nini [Brunt]/ voor wanneer de Ernst haar parten speelt./ Eddy/ Brussel, 5.12.30’. Eén van de 250 genummerde exemplaren op Engels papier. Maria Paulina (Nini) Brunt (1894-1984) was getrouwd met Jan van Krimpen en zij was de zus van Aty Brunt, de vrouw van Greshoff. Batten/ Stols 33 (‘Een groot deel van deze oplage werd op verzoek van den auteur door den uitgever in 1932 vernietigd’). Van Dijk 152.

8 PERRON, E. du Poging tot afstand. Met een Tekening van A.C. Willink. Brussel/ Maastricht, Stols, 1928. Ingenaaid. 96 p. Gedrukt in een oplage van 265 exemplaren. 2e druk. Rug verbruind. Eerste en laatste pagina roestig.
€ 300
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de auteur onder het colofon: ‘Aan W.A. Kramers/ van de schrijver -/ (herinnering aan een/ ontmoeting, een avond/ in ’t verleden jaar.)’. Eén van de 50 exemplaren die niet in de handel kwamen. Wijnand A. Kramers (1893-1975) was redactiesecretaris van Den Gulden Winckel. Batten/ Stols 13 (‘Een groot deel van deze oplage werd in 1932 op verzoek van den dichter door den uitgever vernietigd’). Van Dijk 154.

9 PERRON, E. du Poging tot afstand. Met een Tekening van A.C. Willink. Brussel/ Maastricht, Stols, 1928. Ingenaaid. 96 p. Gedrukt in een oplage van 265 exemplaren. 2e druk.
€ 300
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: ‘Voor Nini [Brunt]/ met het verzoek eenige woorden/ te willen overslaan./ EdP/ Brussel, 5.12.30’. Batten/ Stols 13 (‘Een groot deel van deze oplage werd in 1932 op verzoek van den dichter door den uitgever vernietigd’). Van Dijk 154.

10 PERRON, E. du Poging tot afstand. Met een Tekening van A.C. Willink. Brussel/ Maastricht, Stols, 1928. Ingenaaid. 96 p. Gedrukt in een oplage van 265 exemplaren. 2e druk.
€ 75
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Fred Batten onder de inhoudsopgave: ‘voor mijn vriend Frans [Schamhardt], -/ in gedachten aan E. du Perron,/ van/ Fred/ October 1940, Den Haag./ we worden klein of groot,/ maar Du Perron is dood;/ er is een kleine kans/ te leven, beste Frans -‘. Batten/ Stols 13 (‘Een groot deel van deze oplage werd in 1932 op verzoek van den dichter door den uitgever vernietigd’). Van Dijk 154.

11 PERRON, E. du Poging tot afstand. Met een Tekening van A.C. Willink. Brussel/ Maastricht, Stols, 1928. Ingenaaid. 96 p. Gedrukt in een oplage van 265 exemplaren. 2e druk. Enkele vlekjes op omslag, maar overigens keurig.
€ 35
* Eén van de 50 exemplaren op Engels papier die niet in de handel kwamen. Batten/ Stols 13 (‘Een groot deel van deze oplage werd in 1932 op verzoek van den dichter door den uitgever vernietigd’). Van Dijk 154.

12 PERRON, E. du Cahiers van een lezer. (Brussel, eigen beheer), [1928-1929]. Vijf delen. Ingenaaid. 48; 52; 64; 56; 56 p. Niet opengesneden. Gedrukt ‘voor de schrijver’ in een oplage van slechts 30 exemplaren. 1e druk. Nette set.
Verkocht
* Batten/ Stols 38.

13 PERRON, E. du Nutteloos verzet. Met een tekening van A.C. Willink. Brussel/ Maastricht, Stols, 1929. Ingenaaid. 144 p. Gedrukt in een oplage van 265 genummerde exemplaren. 1e druk. Voorzijde omslag licht gevlekt. Exlibris binnenzijde omslag.
€ 45
* Eén van de 50 exemplaren die niet voor de handel bestemd waren. Batten/ Stols 34 (‘Een groot deel dezer oplage werd in 1932 op verzoek van den auteur door den uitgever vernietigd’). Van Dijk 190.

14 PERRON, E. du Een voorbereiding. Brussel/ Maastricht, Stols, 1931. Ingenaaid. 184 p. Met een tekening door A.C. Willink. 2e (‘omgewerkte’) druk. Omslag wat beschadigd en verfomfaaid.
€ 375
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Aan den heer J.W.G. ter Braak / als voorbereiding tot een/ betere kennismaking./ EduPerron / Gistoux, aug. ’31’. Met door Du Perron handgeschreven toevoeging (‘te’) op pagina 7 en weglating (‘dan’) op pagina 8. J.W.G. (Wim) ter Braak (1903-1971) was de jongere broer van Du Perrons boezemvriend Menno, aan wie dit boek in druk is opgedragen. De ‘betere kennismaking’ volgde in juli 1932, toen de gebroeders Ter Braak drie dagen Du Perron vergezelden in Spa. Niet in Het Leven is wellicht een farce. Batten/ Stols 23. Van Dijk 254.

25193215 PERRON, E. du Een voorbereiding. Met een tekening door A.C. Willink. Brussel/ Maastricht, Stols, 1931. Ingenaaid. 184 p. 2e (‘omgewerkte’) druk. Omslag sterk verschoten. Plank- en plaatsnummer op Franse titel.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Vic[tor van Vriesland]/ van Ed/ Juli 1931.’ Met door Du Perron handgeschreven toevoeging (‘te’) op pagina 7 en weglating (‘dan’) op pagina 8. Deze korte opdracht drukt niet helemaal de importantie van Van Vriesland voor dit boek uit, want op 31 juli 1931 schreef Du Perron aan Van Vriesland: ‘Gelijk hiermee zend ik je een ex. Voorbereiding in de omgewerkte lezing; het is voor een groot deel aan jou te danken dat ik deze nog uitgaf, jij vond zelfs de eerste lezing eigenlijk zoo beroerd niet!’ Batten/ Stols 23. Van Dijk 254.

16 PERRON, E. du Een voorbereiding. Met een tekening door A.C. Willink. Brussel/ Maastricht, Stols, 1931. Linnen. 184 p. 2e (‘omgewerkte’) druk. Wat roest.
Verkocht
* Batten/ Stols 23. Van Dijk 254.

17 (PERRON (vertaling), E. du). BAISIEUX, Jacques de Het zijden harnas. Nederlandsche bewerking van E. du Perron. Den Haag, (Boucher), 1932. Ingenaaid. 24 p. Gedrukt naar typografie van Henry Friedlaender in een oplage van 115 genummerde exemplaren.
€ 18
* Folemprise 1. Batten/ Stols 67.

18 PERRON, E. du Tegenonderzoek. (Cahiers van een Lezer). Nawoord van H. Marsman. Brussel, A.A.M. Stols, 1933. Ingenaaid. 172 p. Niet afgesneden. 1e druk in deze vorm. Omslag wat versleten.
verkocht
* Een van de 15 luxe-exemplaren, gedrukt op Pannekoek en op de laatste pagina voorzien van een door Stols handgeschreven colofon: ‘Exemplaar op Hollandsch papier/ No. IX/XV/ (sign.)’. Standpunten en getuigenissen 11. Batten/ Stols 41. Van Dijk 310.

19 PERRON, E. du Uren met Dirk Coster. (Een Tegenstem). Amsterdam, Van Kampen, 1933. Ingenaaid. Met karikatuur van Coster op Franse titel. 148 p. Met stellingen en errata. 1e druk. Overstekende randen ietwat gekreukt. Rugbelettering verbleekt (zoals wel vaker).
verkocht
* In druk opgedragen aan J. Slauerhoff. Batten/ Stols 42 (‘De rest van de oplage werd op verzoek van den schrijver in November 1938 vernietigd’).

land van herkomst schandaal in holland20 PERRON, E. du Het land van herkomst. Amsterdam, Querido, 1935. Linnen met stofomslag. 496 p. 1e druk. Omslag aan randen minimaal gerafeld (aan bovenzijde onopvallend geplakt) en op de rug iets verbruind. Naam op schutblad. Met los vel Verbeteringen.
verkocht
* De voorzijde van het zeldzame omslag wordt opgesierd door een illustratie van Alexandre Alexeïeff. Batten/ Stols 24.

21 PERRON, E. du Blocnote klein formaat. Den Haag, Boucher, 1936. Zwart volmarokijn met vijf ribben en vergulde rugbelettering. Kop verguld. In zilver-gewolkt foedraal (Louis Malcorps). 168 p. Gedrukt in een oplage van 615 exemplaren. 1e druk. Fraai.
€ 450
* Eén van de 15 Romeins genummerde luxe-exemplaren op Pannekoek Antiqua, bovendien in een prachtband van Malcorps. Folemprise 8. Batten/ Stols 44.

22 PERRON, E. du Blocnote klein formaat. Den Haag, Boucher, 1936. Buckram met stofomslag. 168 p. Gedrukt in een oplage 615 exemplaren. 1e druk. Van de achterzijde van het relatief schaarse stofomslag ontbreekt aan de bovenzijde een stukje van 1 cm².
€ 25
* Folemprise 8. Batten/ Stols 44.

23 PERRON, E. du Schandaal in Holland. Den Haag, Leopold, 1939. Ingenaaid met omslag (ontwerp Thomas Nix). (8), 216 p. Niet afgesneden. 1e druk. Opvallend goed exemplaar.
verkocht
* Reeks ‘De Onzekeren’ 1. Batten/ Stols 26.

24 PERRON (samenstelling), E. du De muze van Jan Companjie. Een overzichtelike verzameling van Nederlands-Oostindiese belletrie uit de Companjiestijd (1600-1700). Geïllustreerd met reprodukties van oude gravures en portretten, en met tekeningen van Thomas Nix. Bandoeng, A.C. Nix & Co., 1939. Ingenaaid. (8), 160 p. 1e druk. Met erratavel. Omslag iets beschadigd en gevlekt.
€ 195
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Pierre H. Dubois/ van/ EduPerron’. Niet in Het Leven is wellicht een farce. Batten/ Stols 61.

870825 PERRON, E. du Multatuli en de luizen. Aantekeningen bij een nieuw Waarheidsboek over Multatuli. Amsterdam, Contact, 1940. Ingenaaid. 72 p. 1e druk. P. 14-15 verkleurd door krantenknipsel.
€ 220
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Pierre H. Dubois/ van/ EduPerron/ Bergen, Maart 1940’. Niet in Het Leven is wellicht een farce. Batten/ Stols 59.

26 PERRON, E. du (Als:) Cesar BOMBAY (Verzameld erotisch werk). (I). De koning en zijn min. Eroties gedicht in veertien zangen. (II). Kloof tegen cylinder (1). In memoriam Agathae. Een sonnettenkrans. (III). Kloof tegen cylinder (2). Het lied van vrouwe Carola. (IV). Kloof tegen cylinder (3). Naar ouden trant. (Bezorgd en van een verantwoording voorzien door K. Lekkerkerker). (Amsterdam), Eliance Pers, (1980). Vier delen in cassette. Ingenaaid met omslagen. (4), 44 p., 32 p., (2), 30 p., (2), 30 p. Gezet uit de Bembo en gedrukt door Hooiberg te Epe in een oplage van 125 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Erotisch panopticum 5, 6, 7 en 8.

26678827 PERRON, E. du 13 erotische prenten van Edgar du Perron. (Bezorgd door B. Schneppenbaum). Lichtmis/ Enschede [= Oosterbeek?], Het Letterlievend Kabinet [= De Bosbespers?], 1981. Garenloos. 16 eenzijdig bedrukte bladen met tekeningen en commentaar in het Frans. Gezeefdrukt in een beperkte oplage.
€ 20
* Weinig tekst, veel beeld. Curiosareeks 2.

Privé-uitgaven van Du Perron

28 APOLLINAIRE, Guillaume Cortège priapique suivi des Jeux Innocents de Raymond Radiguet et de La Muse en Rut de Pascal Pia. ‘Imprimé à l’île de Java [= E. du Perron]’, [1939]. Ingenaaid met flappen. (56) p. Gedrukt [door Nix te Bandoeng] in een oplage van 30 ongenummerde exemplaren. 1e druk. Mooi exemplaar.
verkocht
* Privé-uitgave van E. du Perron. Alle teksten zijn van de hand van Pascal Pia! Batten/ Stols 97. Coulet/ Faure 265. Storm 14.

26659129 CHOUX, Jules Stances a la Nuit. [Brussel, E. du Perron, ca. 1925]. Geniet. (20) p. Gedrukt [door Breuer te Brussel] in een oplage van 30 door de uitgever genummerde exemplaren. Binnenwerk roestvlekkig. Bibliografische aantekening op binnenzijde omslag. Met los notitievelletje, beschreven door Gerrit Komrij: ‘ex libris G. Legman/ (aantekening in zijn/ handschrift)’.
€ 450
* Vroege (mogelijk: de allereerste) en zeer zeldzame privé-uitgave van E. du Perron. De Franse dichter Jules Choux (18??-1874) schreef behalve erotische poëzie ook een naslagwerk over (het gebruik) van pornografische woorden. Batten/ Stols 74. Storm 1.

26659030 DOUGLAS, Lord Alfred Two Loves and other poems. [Maastricht], [E. du Perron/ A.A.M. Stols], 1928. Verguld halfperkament met het door J. van Krimpen ontworpen monogram van de verzamelaar W. van Spaendonck (voorzijde omslag meegebonden). Kop verguld. (8), 28 p. Gezet uit de Garamond en gedrukt door A.A.M. Stols op Ossekop in een oplage van 50 ongenummerde exemplaren. 1e druk. Band deels iets verbruind.
Verkocht
* Privé-uitgave van E. du Perron: twaalf gedichten die Douglas vanwege hun ‘pederastische’ karakter had weggelaten uit zijn Collected Poems van 1919. In uitvoering niet te vergelijken met de Breuer-uitgaven. Batten/ Stols 82. Van Dijk 134.

25279831 LEVET, Henry J.-M. Poèmes. ‘Imprimés à l’île de Java [= E. du Perron]’, [1938]. Ingenaaid. (36) p. Met (los) portret. Gedrukt [door Nix te Bandoeng] in een oplage van 30 ongenummerde exemplaren. 1e druk. Enkele handgeschreven correcties in de marge.
€ 200
* Privé-uitgave van E. du Perron, uit de bibliotheek van Fred Batten, die het boek volgens een aantekening op het schutblad van de uitgever kreeg: ‘Fred Batten./ van/ E. du Perron (Java)/ aug. 1938’. Voorts schreef Batten, op een later tijdstip, op p. (2) bio- en bibliografische informatie over Levet, gevolgd door een noot: ‘In déze verzen van Levet zag Du Perron de voornaamste invloed op de poëzie van Valery Larbaud in zijn Journal d’A.O. Barnabooth. De even grote invloed van Walt Whitman, Corbière en André Gide werd m.i. ten onrechte onderschat. F.B.’ Henry Jean-Marie Levet (1874-1906) was een Franse dichter en dandy, als diplomaat werkzaam in Indië en Argentinië. Zijn belangrijkste werk zijn de Cartes postales, geprezen en heruitgegeven door Valery Larbaud. Batten/ Stols 95. Storm 13.

32 SLAUERHOFF, J. Archipel. Chaumont-Gistoux, [E. du Perron], 1929. Ingenaaid. 60 p. Gedrukt [door Breuer te Brussel] in een oplage van 60 genummerde exemplaren. 2e, geheel herziene druk. Wat roest, verder keurig.
€ 650
* Privé-uitgave van E. du Perron. Ongenummerd exemplaar, als altijd. Batten/ Stols 86. Storm 9.

33 SLAUERHOFF, J. Fleurs de marécage. Poèmes de J. Slauerhoff. Précédés d’une lettre de Franz Hellens. [Chaumont-Gistoux, E. du Perron, 1929]. Ingenaaid. Gedrukt [door Breuer te Brussel] in een oplage van 30 ongenummerde exemplaren. 32 p. 2e druk. Rug aan bovenzijde iets ingescheurd, omslag deels verschoten en iets watervlekkig.
€ 1350
* Privé-uitgave van E. du Perron van deze Franstalige gedichten van Slauerhoff, uit de bibliotheek van Nico Donkersloot, met diens handtekening op de Franse titel. Batten/ Stols 83 (jaartal: ‘1928’). Storm 11.

Handschriften, foto’s en curiosa

26659234 PERRON, E. du ‘De notaris spreekt’. Origineel handschrift. 24,9 x 20,7 cm. Eén blad. Alleen recto. Met een enkele doorhaling. Tweemaal gevouwen (geweest).
Verkocht
* Sonnet waarin de notaris van een dorp sprekend wordt opgevoerd: ‘Als wij de beek nu volgen, ziet u, zijn we alras/ aan ’t klooster onzer goedertieren witte vrouwen:/ het toevluchtsoord der arme meisjes van berouwen’. Deze versie wijkt vooral in spelling en interpunctie af ten opzichte van de in Parlando. Verzamelde gedichten (1941) opgenomen versie. In de beginregel staat hier nog ‘bezig’ in plaats van ‘naarstig’.

35 PERRON, E. du ‘De twee opgeslotenen. of: bij (bovenstaand) schilderij v. Willink. of: nix – gewoon onder de foto’. Origineel handschrift. 26,3 x 21,3 cm. Eén blad. Alleen recto. Met een enkele doorhaling.
verkocht
* Speels sonnet, geschreven bij het schilderij ‘Dubbel vrouwenportret’ van Carel Willink, gepubliceerd als ‘De twee gevangenen (Bij een dubbelportret door Willink)’ in Groot Nederland 38 (1940). In twee voetnoten geeft Du Perron een alternatieve derde dichtregel en twee varianten voor ‘hoogblonde’ in de negende regel. Deze vroege versie, afgedrukt in Brieven, deel 7, p. 430, vertoont aanzienlijke verschillen ten opzichte van de in Parlando. Verzamelde gedichten (1941) opgenomen versie. Zo werd ‘nieuwe kadansen’ ‘makabre trancen’ en werden de elfde en twaalfde regel geheel herschreven.
Mooi document bij de bezielde vriendschap die sinds 1924 tussen Willink en Du Perron bestond. Willink, de belangrijkste vertegenwoordiger van het magisch realisme, portretteerde de schrijver en zijn vriendin Simone Sechez in 1925 op het schilderij Du Perron en zijn Muze. Tevens maakte hij voor verschillende Du Perron-uitgaven illustraties.

26659336 PERRON, E. du ‘Windstilte’. Origineel handschrift. 27,5 x 21,1 cm. Drie bladen. Recto (eenmaal) en verso (tweemaal). Met enkele doorhalingen en correcties. Perforatiegaatjes.
verkocht
* Melancholisch vers van zestien strofen, voorafgegaan door een Frans citaat van Henry J.-M. Levet en aan het slot gedateerd ‘Cap. Martin, Dec. ’25’. Het is een belangrijk gedicht volgens Du Perrons biograaf, ‘als het ware één lange mijmering waarin Perkens de balans opmaakt van zijn ervaringen’.
Dit handschrift is een vroege versie van het gedicht dat voor het eerst gepubliceerd werd in Bij gebrek aan ernst (1926): de vijftiende strofe (‘Ik draag mij op vandaag te kopen’…) ontbreekt hier nog. Voorts zijn er minimale afwijkingen in de interpunctie en is er in de tweede regel van de eennalaatste strofe sprake van ‘binnenhuis-filosofie’, in plaats van het krachtiger ‘luierstoel-filosofie’. De zevende strofe heeft hier ook nog de leuke, bij publicatie in Mikrochaos (1932) gewijzigde regels: ‘eens komt Ostaijen dit te weten,/ mijn verzenmaken maakt hem ziek,/ zend mij lankmoedig een komplete/ gebruiksaanwijzing der lyriek’.
In de linkermarge van het eerste blad schreef Du Perron een begeleidend schrijven: ‘B[este] W[illink]/ Hierbij Windstilte./ In alle haast je D.P.’ Enkel dit drieregelige briefje gepubliceerd in Brieven, deel 1, p. 76.

26295137 PERRON, E. du Handgeschreven briefkaart aan ‘Beste Maurice [Roelants]’. 10,2 x 14,6 cm. Recto en verso. Gesigneerd ‘E.’ en gedateerd ‘Bellevue, 10 Maart [1933]’. 17 regels tekst.
€ 300
* Onbekende kaart aan de schrijver Maurice Roelants (1895-1966), Du Perrons Brusselse kroegvriend en mede-redacteur van De Vrije Bladen. Du Perron vraagt bij Roelants het manuscript van ‘mijn novelle’ terug: ‘zend mij het dan direct op, want ik sta “erom te springen” zooals Jan zegt’. Hij verklaart zich nader: ‘Ik ben nl. met volle kracht begonnen aan een groote “roman” [= Het Land van Herkomst] waarin ik die novelle totaal opslokken wil’. Voorts: ‘zit alweer, behalve in mijn roman, in de ellendigste zakenrommel’.
Niet in Brieven. Ongepubliceerd.

38 PERRON, E. du Handgeschreven brief aan ‘Beste [Jacques] Gans’. 20,4 x 13,1 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘EdP’ en gedateerd ‘Parijs, zaterdag [27 oktober 1934]’. 38 regels tekst. Scheurtje in vouw.
€ 450
* De schrijver stuurt zijn jongere collega – ‘In haast en drukte!’ – zijn brief terug: ‘Er staan heele goede stukken in, toch zou ik er veel met je over te bepraten hebben […] Maar mijn oordeel zou je eerder remmen dan aanvuren in dit geval; het lijkt mij veel beter dat je voor jezelf formuleert wat je ervan denkt’. Uitvoerig over het eerste schrijverscongres in Moskou: ‘van het allergrootste belang voor de “wereldliteratuur”. Dat het fascisme dit heeft helpen veroorzaken is ook zeker: zoo wordt dus ook een goed geboren uit een kwaad’. Over zijn lectuur: ‘Ik lees nu Goriély [= Les poètes dans la Revolution russe]. Zelfs daarin zijn opmerkelijke details. Ben erg bezig met dit alles; zoekende te begrijpen, etc.’
Niet in Brieven. Ongepubliceerd.

39 PERRON, E. du Origineel negatief. 6,0 x 4,7 cm. Iets schuin afgeknipt.
€ 100
* De schrijver als dertiger, gefotografeerd voor een voordeur en een muur met Belgisch huisnummer.

foto's du perron40 PERRON, E. du Originele zwart-witfoto. 6,4 x 6,0 cm. Met op de achterzijde een potloodaantekening in een onbekend handschrift: ‘Gistoux (Du/ Perron) Zeld-/ zaam’.
€ 75
* Sfeervol kiekje van het kasteel van de Du Perrons, met op de voorgrond de grote vijver, waarover Vestdijk na een bezoek een kwatrijn schreef.

41 PERRON, E. du, en J. GRESHOFF Originele zwart-witfoto. 13,6 x 8,6 cm. Met op de achterzijde een potloodaantekening van D.A.M. Binnendijk: ‘Augustus 1933/ Parijs/ J. Greshoff en / E. du Perron’.
€ 95
* De schrijvers poseren voor het standbeeld van Denis Diderot op Boulevard Saint-Germain in Parijs. Greshoff leunt op zijn wandelstok, Du Perron houdt achter zijn rug zijn hoed vast.

42 PERRON, E. du Originele zwart-witfoto. 12,0 x 9,1 cm. Met op de achterzijde het copyrightstempel van Emiel van Moerkerken. [1939].
verkocht
* Prachtig portret van de Nietzscheaan Du Perron, vermomd als zijn held, met een opgeplakte Nietzschesnor.

26659443 PERRON, E. du ‘E. du Perron’. Origineel visitekaartje. 4,5 x 7,8 cm. Met handgeschreven toevoeging van Du Perron: ‘namens’.
verkocht
* Eenvoudig naamkaartje, dat blijkens de toevoeging in Du Perrons hand wel zeker door de schrijver is aangeraakt.

Varia

26662844 BATTEN, Fred 71 handgeschreven brieven, 2 getypte brieven en 30 handgeschreven briefkaarten aan K. Lekkerkerker. Verschillende formaten. Op divers briefpapier (‘Uitgeverij Contact Amsterdam’, ‘Stichting voor de Culturele Samenwerking tussen Nederland, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen’). Recto en verso. Gesigneerd ‘F.E.A. Batten’, ‘Fred Batten’ en ‘F.B.’. Gedateerd 1937 (7 stuks), 1938 (13), 1939 (5), 1940 (1), 1941 (10), 1942 (8), 1943 (26), 1945 (2), 1946 (5), 1947 (9), 1948 (1), 1949 (7), 1950 (7) en 1951 (2). Merendeels met originele enveloppen.
verkocht
* Uitvoerige brieven en dichtbeschreven briefkaarten van de bekendste Duperroniaan Fred Batten (1910-1980) aan Kees Lekkerkerker (1910-2006) over talloze literaire kwesties en privébesognes. De eerste brieven zijn kort en formeel, maar algauw worden ze langer en intiemer. Batten schrijft zijn vriend over de werken en wederwaardigheden van – om er enkele te noemen – Binnendijk, Bloem, Bordewijk, Greshoff, Ter Braak, Lehmann, Van Lier, Marsman, Mok, Nijhoff, Ritter, Salden, Van Schendel, Slauerhoff en Van der Veen. Hij benoemt de lacunes in zijn boekenverzameling, bespreekt de jonge generatie letterkundigen, beschrijft nieuwe en op handen zijnde uitgaven, en voedt ‘Lecq’ met roddels en raadgevingen voor diens rubriek ‘Echo’s’ in Het Hollandsche Weekblad. Sommige brieven handelen volledig over bibliografische en editietechnische vraagstukken: het gaat uitgebreid over Battens voorbereidingen voor de verzamelde werken van Couperus en Multatuli. Van Couperus stuurt Batten in september 1941 zelfs een door hem opgestelde chronologische boekenlijst en schema’s voor het verzameld werk mee. Ter sprake komt ook uitgeverij Contact, waar zowel Batten als Lekkerkerker in en na de oorlog werkzaam zijn.
Uiteraard is E. du Perron een rode draad in de correspondentie. Lekkerkerker doet zijn penvriend in december 1938 een ‘kostelijk boekje met kwatrijnen’ van Du Perron cadeau, ‘een van zijn eerste producten, niet in mijn bezit en zoo goed als onvindbaar’. Batten informeert hem over Du Perrons nieuwe uitgaven en radio-optredens, beschrijft diens ‘nalatigheid’ inzake het achterwege blijven van een exemplaar van Archipel, en uit ernstige bezwaren tegen ‘s-Gravesandes boek E. du Perron. Journalistieke Herinneringen (‘een chaoties levensverhaal in de stijl van Jan-en-Alleman’). In januari 1943 stuurt Batten ter correctie een drukproef van de door hem en Stols samengestelde Bibliographie van de werken van Charles Edgar du Perron. Van een vijftal ‘plaquettes die Du Perron voor eigen genoegen gedrukt heeft’ weet Batten niet het jaar van verschijnen. In 1943 begint Batten ‘in mijn vrije tijd’ ook te werken aan een ‘tekstkritiese uitgave van Du Perron’s volledige poëzie’.
De vriendschap tussen Batten en Lekkerkerker loopt een enkele keer een deukje op: er is een meningsverschil over de spelling van het woord ‘crème’ (‘crême’), een door Batten bij Lekkerkerker achtergelaten hoed houdt de gemoederen lang bezig. Het leeuwendeel van deze niet eerder bestudeerde verzameling brieven is echter hartelijk, enthousiast en onthullend – wat uit deze citaten mag blijken: ‘Ik ben gevoelig voor verwantschap, en niet voor de vriendschap die in een vlot studententaaltje over de zeldzame groote figuren hier meent te moeten dobbelen’ (20 december 1937); ‘Het schimpsonnet van Slauerhoff op Du Perron kan ik niet zoo “prachtig” vinden als U, noch als schimp noch als sonnet. Het is door de aperte rancune niets dan een treiterend rijmsel geworden. Met “dolkstooten” hebben deze regels niets te maken. Het zijn eerder bloedspuwingen of maagdampen uit een ziekbed’ (9 januari 1938); ‘Ook wanneer Van Schendel niets zou hebben geschreven, zou hij één van de merkwaardigste, ja, voor mij de merkwaardigste grijsaard in ons land zijn’ (24 januari 1938); ‘Die café-sfeer van Amsterdam zou ik ook als een psychologisch terrein willen leeren kennen – maar ik ben nooit lang genoeg in de stad om er de sexueelen in de café’s te onderscheiden. Ik zal mij eens door jouw kennis laten rondleiden. De durende bekoring van de Boléro-bar zal mij wel ontgaan, omdat ik tusschen homosexueelen, die geen Hellenen meer zijn, een misselijk gevoel krijg. Al die mannen met, zooals je zegt, uitzonderlijke gezichten zouden mij “het aangename zitje” ondanks de intieme sfeer en de goedkoope dranken opeens onaangenaam zijn’ (18 februari 1938); ‘De bibliotheek van Slauerhoff zal van veel belang zijn voor de ingewijden, wanneer zij werkelijk meer bevat dan zijn eigen boeken en die van de vrienden. Er is nu wel plaats voor in de Kon. bibliotheek, nu de bibliotheek van Kloos er niet meer in opgenomen wordt. Ik heb kostelijke verhalen van ‘s-Gravesande gehoord over mevrouw Kloos, die nu “concierge” zou willen worden van een Willem Kloos-huis aan de Regentesselaan’ (4 juni 1938); ‘Het is een droom van me om tegen mijn 50e jaar een roman als deze van Tolstoi [= Oorlog en Vrede] te schrijven. Hierbij valt de heele Vestdijk met zijn onuitroeibare dienstbode-complex in het riool’ (21 juli 1938); ‘De roman van Du Perron is nog steeds “in voorbereiding”, dat is alles wat ik weet. Een deel ervan zond hij ter afzonderlijke publicatie naar een uitgever; ik weet niet wat het antwoord geweest is. Ik heb hem die afzonderlijke uitgave afgeraden’ (17 december 1938); ‘Als de oorlog toen niet in de lente was uitgebarsten, Du Perron gestorven en de Mof met heel zijn stoet van cipiers en struikrovers was binnengevallen, dan was het 1e deel van deze editie [= Multatuli’s Volledige Werken] stellig nog in het najaar verschenen’ (15 september 1941); ‘Waarschuw Veen voor de oude bestuursleden van het voormalige genootschap Louis Couperus, dat uit deftige strebers, kletsmeiers en halfzachten bestond mitsgaders enkele argeloze zielen, en dat niets ten bate van Couperus heeft uitgericht. De voorzitter Henri van Booven is reeds enige jaren een notoir fascist. Ik ben lid geweest van dit genootschap, in alle argeloosheid van mijn 21 jaren, en ik heb er enige weet van hoe men de gelden van een “nationale uitgave” geleidelik verteren kan met kostelike diners op de Hoogewerf te Marlot of in het Hof van Holland te Hilversum!’ (15 september 1941); ‘Aangezien ik de dwangarbeid in het Derde Rijk in welke vorm ook liever zou willen vermijden en op den duur toch gedwongen zou worden lid van het gilde te worden (als a.s. leraar b.v. lid van het opvoedersgilde!), heb ik het aanbod van den heer De Neve tenslotte maar na enig beraad aanvaard. Dat het mij enige moeite gekost heeft het besluit stante pede te nemen, behoef ik je niet te zeggen’ (27 maart 1942); ‘Misschien heb je gehoord dat het gedicht van Roland Holst: In Memoriam E.d.P. et M.t.B onlangs door een smerigen anonymus voorzien van een allergoedkoopste inleiding met grapjes over de “siamese tweeling” e.d. zonder toestemming van A.R.H. clandestien herdrukt is in een fraaie uitvoering?’ (27 maart 1942); ‘Intussen is Adriaan Morriën weer in ons midden, goddank. Ik zou hemel en aarde hebben bewogen om hem de vrijheid te geven. De avond van zijn in vrijheid-stelling was hij in Wassenaar met zijn meisje en beiden waren onze gelukkige gasten’ (30 april 1943) ; ‘En ook bedankt voor je tip inzake Slauerhoff. Ik ken dien mooien blonden jongen ook, hoewel natuurlik niet zo goed als jij. Het is een schat van een ephebiese schoonheid. Het laatste nieuws van een anderen ephebe is, dat Voeten in het huwelik treedt met een juffrouw van Hirsch, die schattig en schatrijk moet zijn en met wie hij zeker een kappersalon opricht’ (24 december 1947).

45 BATTEN, F., en A.A.M. STOLS Bibliographie van de werken van Charles Edgar du Perron. Samengesteld door F. Batten en A.A.M. Stols. Den Haag, Stols, 1948. Ingenaaid. 76 p. 1e druk.
€ 12
* Van Dijk 800.

46 ‘s-GRAVESANDE, G.H. E. du Perron. Journalistieke Herinneringen. Gevolgd door Bibliographie zijner Werken door Fred Batten en A.A.M. Stols. Met reproducties naar photo’s, teekeningen en manuscripten. Laatste revisie. Den Haag, A.A.M. Stols, 1942. Ingenaaid in blind omslag. 212 p. [Gedrukt in een oplage van enkele tientallen exemplaren]. 1e druk. Met los vel Aanvullingen en los vel Correcties. Omslag flink verschoten.
€ 95
* Zeldzame uitgave, clandestien gedrukt in de oorlog. Van Dijk 572. De Jong 327.

26683747 (LARBAUD, Valery). LEVET, Henry J.-M. Poèmes. Précédés d’une Conversation de MM. Léon-Paul Fargue et Valery Larbaud. Portrait par Müller. Parijs, La Maison des Amis des Livres, 1921. Ingenaaid. 84 p. Niet afgesneden. Gedrukt in een oplage van 635 exemplaren. 1e druk. Rug iets verbruind en gescheurd.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Valery Larbaud aan E. du Perron op de Franse titel: ‘à E. du Perron/ hommage d’un des/ éditeurs et de son/ “traduit”,/ ValeryLarbaud’. Eén van de 50 ongenummerde persexemplaren.
Na lezing van Larbauds roman A.O. Barnabooth in 1923, was Du Perron vastbesloten de schrijver eens te ontmoeten. Die ontmoeting zou volgen, evenals een bescheiden correspondentie. Voor Stols vertaalde Du Perron Larbauds Fermina Marquez en De arme hemdenmaker. In brieven aan Van Ostaijen en Van Vriesland schreef Du Perron hartstochtelijk over de poëzie van Levet, die hij later zelf zou uitgeven. Uniek exemplaar, uit de bibliotheek van E. du Perron, die het van zijn ‘verre vader’ (J.H.W. Veenstra) ten geschenke ontving.

48 ROOS, Elisabeth de Het essayistisch werk van Jacques Rivière. Amsterdam, Paris, 1931. Ingenaaid. XII, 184 p. Naam en exlibris op verkleurde Franse titel.
€ 20
* Dissertatie mét stellingen. Elisabeth de Roos zou op 17 mei 1932 met Du Perron in het huwelijk treden.

49 PERRON-de ROOS, Elisabeth du Handgeschreven brief aan een onbekende. 12,0 x 12,2 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Bep du Perron’ en gedateerd ‘Overveen 18-XI-’44’. 7 regels tekst.
€ 15
* Oorlogsbriefje: ‘met hartelijke groeten van Alain en mij, nu ook geëvacueerd – en al voor de derde maal verhuisd sindsdien! Hoe bevalt Amsterdam jullie?’

50 PERRON-de ROOS, Elisabeth du Handgeschreven brief aan ‘Geachte Heer [K.] Lekkerkerker’. 21,3 x 13,7 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘E. duPerron-deRoos’ en gedateerd ‘Bergen N.H. 11-IX-’48’. 20 regels tekst. Met originele envelop.
€ 25
* Reactie op het verzoek van redacteur Lekkerkerker om een vertaling te maken van Henry Fielding, The History of Tom Jones, a Foundling (1749). Mevrouw Du Perron moet weigeren, ‘omdat ik nog minstens een jaar bezig zal zijn met werk dat ik op mij genomen heb voor Contact’. Zij kan Lekkerkerker desgewenst wel in aanraking brengen met ‘iemand in Bergen, die ik zeker kan aanbevelen, die echter geen beroepsvertaalster is’.
Een doorslag van de brief van Lekkerkerker is bijgevoegd.

51 ROUSSEEUW, Boris De obsolescentie van de Du Perron-literatuur 1923-1940. (Antwerpen), Universitaire instelling Antwerpen, (1985). Garenloos met [door de auteur gekalligrafeerd] omslag. (4), 96 (eenz. bedrukte) p. Geïllustreerd met grafieken. 1e druk. Omslag deels verbruind.
€ 16
* Licentiaatsverhandeling.

52 STOLS, A.A.M. Bibliografie der dichtbundels van E. du Perron. Rijswijk, Stols, 1941. Geniet. 12 p. Gedrukt in een oplage van 75 exemplaren. Bovenrand verbruind. Kreukje, scheurtje.
€ 22
* Van Dijk 543 (gewijzigde overdruk uit Parlando, Van Dijk 535).

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 22 september 2015 door in CATALOGUS.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.725 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: