antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 617: Remco Campert

Op 8 oktober reikt koning Filip van België de Prijs der Nederlandse Letteren uit aan Remco Campert.

Vanavond wordt voor een stijf uitverkochte zaal in de Brakke Grond De Parelduiker over Remco Campert gepresenteerd. In dit dikke dubbelnummer staan bijdragen van o.a. Hein Aalders (over Campert en de film), C.J. Aarts (over het schaduwoeuvre van Campert), Martine Cuyt (over Campert in Antwerpen), Marsha Keja (over Campert als tijdschriftredacteur) en Tom Rooduijn (over Campert als beeldend kunstenaar).

Verder schrijft Wim Hazeu in De Parelduiker over de vriendschap tussen Remco Campert en Lucebert. Nick ter Wal, ten slotte, doet verslag van zijn zoektocht naar Camperts zeldzame debuut Ten Lessons with Timothy.


186071. (CAMPERT, Remco). BRAAK, Menno ter In gesprek met de onzen. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1946. Halflinnen. 188 p. 1e druk. Scheur in rug.
VERKOCHT
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van een zeventienjarige Remco Campert aan zijn moeder: ‘Voor Mam op haar 43ste verjaardag/ van/ Rem’. De moeder van Remco Campert, de actrice Joekie Broedelet, vierde haar verjaardag op 3 oktober 1946.

2668802. CAMPERT e.a., Remco Mandril. Maandblad voor mensen. Amsterdam, Jules Perel. Jrg. 1-, afl. 1-3, 5, 7-8, 10, 12; jrg. 2, afl. 1-10, 12; jrg. 3, afl. 1-7, 9, 11-12; jrg. 4, afl. 1-2, 6 (oktober 1948-mei 1952) in 32 nummers. Geniet. Ruggen soms beschadigd.
VERKOCHT
* Aan dit links-satirische, in elk opzicht kleurrijke tijdschrift (het Nederlandse antwoord op The New Yorker) werkte Campert mee als tekenaar en als schrijver. Op de laatste bladzijde van diverse nummers in de eerste jaargang staat een kolombrede illustratie van Campert. In het nummer van mei 1952 staat Camperts korte verhaal ‘De sprekende kat’.
Bevat tevens teksten en tekeningen van C.A. Bantzinger, Wim Bijmoer, Charles Boost, S. Carmiggelt, Eppo Doeve, Wim Heesen, Ed. Hoornik, Hugh Jans, Joël (= Jan Bons), Ferdinand Langen, Manuel van Loggem, Lucebert, Eric van der Steen, Ab Visser, Bert Voeten, Bertram (Weihs), Fiep Westendorp en Evert Werkman.
Bijgevoegd: Mandril. Tijdboekschrift voor mensen. Haarlem, Stichting PBK. Afl. 1-2 (1987). Gedeeltelijke herdruk van de vroege nummers, aangevuld met nieuwe stukken. Hierin ook een terugblik van Campert.
Tevens: Vrij Nederland, bijvoegsel 23 (1979), ‘De geschiedenis van een humoristisch tijdschrift 1948-1953’.

2668843. CAMPERT e.a., Remco Mandril. Maandblad voor mensen. Amsterdam, Jules Perel. Jrg. 1-, afl. 1-12 (oktober 1948-september 1949) in 12 nummers. In linnen band.
€ 45
* Complete eerste jaargang in een stevige linnen band (originele omslagen meegebonden).

4. KOUWENAAR e.a., Gerrit Schrijversalmanak voor het jaar 1953. (Samengesteld door Clara Eggink en G. Sötemann). Amsterdam, C.P.J. van der Peet, [1952]. Ingenaaid met omslag. 216 p. 1e druk. Rug iets hol.
€ 18
* Gesigneerd, op de pagina van hun bijdrage, door Remco Campert en Gerrit Kouwenaar.

5. KOUWENAAR e.a., Gerrit Schrijversalmanak voor het jaar 1955. Samengesteld door Bert Schierbeek en Jan Walravens. Amsterdam, C.P.J. van der Peet, [1954]. Ingenaaid met omslag. 248 p. Geïllustreerd. 1e druk. Leesvouwen. Naam en datum op Franse titel.
€ 18
* Gesigneerd, op de pagina van hun bijdrage, door Remco Campert, Gerrit Kouwenaar en Sybren Polet.

6. (VIJFTIGERS). KOUWENAAR, Gerrit (inl.) Vijf 5tigers. Een bloemlezing uit het werk van Remco Campert, Jan Elburg, Gerrit Kouwenaar, Lucebert, Bert Schierbeek. Met een inleiding van Gerrit Kouwenaar. Amsterdam, De Bezige Bij, [Brinkman: 1954; MDLM: 1955]. Linnen met stofomslag. 88 p. 1e druk. Het zeldzame omslag heeft enkele (aan de achterzijde geplakte) scheurtjes en vlekjes. Met – als vrijwel altijd – de horizontale roeststrepen in het binnenwerk.
€ 50

7. CAMPERT, Remco Van de wijs. Tekeningen Jan van Oosten. Amsterdam, Corvey, 1956. Oblong. Ingenaaid. (2), 22 p. 1e druk. Aan de randen wat gekreukt en verbruind. Naam (‘Ellen Warmond’) op schutblad.
€ 10
* Het Model voor de Uitgever.

8. KUNZ, Ludwig Junge Niederländische Lyrik. Mit elf Zeichnungen von Karel Appel. Herausgegeben und eingeleitet von -. (Stierstadt im Taunus), Eremiten-Presse, 1957. 29,5 x 17,6 cm. Garenloos. Op Chinese boekblokwijze gebonden. 38 p. 1e druk. Omslag deels iets verkleurd.
€ 100
* Belangrijke bloemlezing voor het Duitse taalgebied met gedichten van Andreus, Campert (‘Kennst du den Jungen, der/ Marihuana raucht?’), Elburg, Kouwenaar, Lodeizen, Lucebert en Schierbeek. De tekeningen van Appel zijn eerder gereproduceerd in Het bloed stroomt door (1954). Slagter 59.

2668599. HEYEN, Gras Waren wij maar zeventien. Ingeleid door Remco Campert. Amsterdam, De Bezige Bij, 1958. Geïllustreerd karton. (48) p. Rijk geïllustreerd met zwart-witfoto’s van o.a. Cas Oorthuys, Sem Presser en Ad Windig. 1e druk.
VERKOCHT
* Prachtige parodie op Johan van der Keukens wat zwaarmoedige fotoboek Wij zijn zeventien (1955). Het voorwoord van Campert is al evenzeer een pastiche. (Aan ons is deze humor wel besteed.)

26278110. CAMPERT e.a., Remco Barbarber. Tijdschrift voor teksten. Afl. 1-87. Amsterdam, 1958-1971. Oorspronkelijke omslagen. De afleveringen 1-35 werden gestencild, de rest werd in offset gedrukt. Onze set bestaat uit nr 1, 3, 6, 36-41, 44-48, 50, 52-69, 71-75, 77-82, 84-87 en 90.
VERKOCHT
* Weliswaar incomplete, maar wel erg leuke reeks van dit speelse avant-gardetijdschrift. Campert droeg bij met zowel gedichten als verhalen (herhaaldelijk getiteld ‘Gemompel’). In nummer 38 staat een korte briefwisseling met Hanlo naar aanleiding van een krantenstukje van Campert.
Bevat tevens bijdragen van J. Bernlef, G. Brands, C. Buddingh’, Chr.J. van Geel, J. Hanlo, K. Schippers en L. Vroman.
Bijgevoegd: Barbarber (1968), drie teksten van Bernlef, Brands en Schippers, met de hand gedrukt in een oplage van 50 genummerde en gesigneerde exemplaren (vouw) en Barbarber. Tijdschrift voor teksten. Een keuze uit dertig nummers (Amsterdam, Querido, 1964).
Complete sets zijn vrijwel onvindbaar, maar deze set is ook niet mis, met nummer één, twee gestencilde afleveringen, het grammofoonplaatje van Jan Hanlo en het zeldzame drukje uit 1968.

11. CAMPERT e.a., Remco Poëzie in het Paleis. 1966. 33 cm. 33 toeren. Hoesontwerp hugOKÉ. N.B. Etiketten A- en B-kant verwisseld.
€ 45
* Uitgegeven n.a.v. een poëzieavond in Brussel op 28 september 1966. Bevat poëzie van (en voorgelezen door) Jan Berghmans, Albert Bontridder, Pieter G. Buckinx, C. Buddingh’, Ben Cami, Herman Claeys, Remco Campert, Hugo Claus, Bert Decorte, Jules A. Deelder, Marnix Gijsen, Gust Gils, Karel Jonckheere, Tad Johnes, Louis Lehmann, Hugues Pernath, Willy Roggeman, Johnny the Selfkicker, Paul Snoek, Fritzi ten Harmsen van der Beek, Gerard Kornelis Franciscus van het Reve, Marcel van Maele, Ivo Michiels, Hans Verhagen, Simon Vinkenoog en Ewald Vanvugt. KB 3057/3058. Johnny van Doorn werd tijdens zijn kenmerkende optreden uitgefloten door het publiek.

12. CAMPERT, Remco Mijn leven’s liederen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1968. 24,5 x 24,5 cm. Garenloos. 32 p. 1e druk. Gezien het kwetsbare formaat een opvallend gaaf exemplaar.
€ 14
* Met (op de rug ingescheurd) buikbandje: ‘poëzie in nieuwe vorm’.

26686013. CAMPERT, Remco Iemand stelt de vraag. 106 x 32 cm. Zonder plaats, zonder uitgever, circa 1970. Gezeefdrukt in donkergrijs in een beperkte oplage. Opgerold en iets gekreukt.
€ 75
* Het bekende geëngageerde gedicht in niet eerder gesignaleerde vorm: als groot, smal affiche. Niet in ‘Bibliografie van afzonderlijk verschenen werken’ in Remco Campert: al die dromen al die jaren (2000).

14. CAMPERT, Remco (Affiche). 60 x 39,5 cm. [1972].
€ 30
* Affiche voor een optreden op 15 december in de BZZTôH Schrijverscyclus, die voor de tweede keer werd georganiseerd.

15. CAMPERT, Remco Open plek. (Voorburg, BZZTôH, 1972). Planodruk. 43 x 30,5 cm. Gedrukt in facsimile van het handschrift op gevergeerd papier in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
€ 40

16. CAMPERT, Remco Aan Breyten. (Den Haag, BZZTôH, 1977). Planodruk. 43 x 30,5 cm. Gedrukt in facsimile van het handschrift op gevergeerd papier in een oplage van 100 genummerde exemplaren. Enkele onbeduidende roestvlekjes aan bovenrand.
VERKOCHT

17. CAMPERT, Remco Na de troonrede. Verhalen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1980. Garenloos. 96 p. 1e druk. Ex librisstempel op binnenzijde omslag, waarin helaas een vouw is gekomen.
€ 16
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerd opdrachtje van de auteur: ‘voor René/ vriendschappelijk,/ Bergen op Zoom/ 29-3-1981/ Remco Campert’.

18. CAMPERT e.a., Remco Vriendenboek voor Frank. Frank Lodeizen 60 jaar. [Amsterdam], (Fien Volders, Yorrick Werner en Claar Lodeizen, 1991). 29,2 x 21,0 cm. Garenloos. 88 p. Vervaardigd in een oplage van 120 exemplaren. 1e druk. Pagina’s iets los.
VERKOCHT
* Artistiek liber amicorum voor de Cobra-kunstenaar met foto’s en brieven in facsimile van o.a. Hans Andreus, Johan van der Keuken, dochter Rifka, Lucebert, Marga Minco, Bert Schierbeek, Jan Sierhuis en Simon Vinkenoog.

26685619. CAMPERT, Remco & Hannes POSTMA Lamento. (Gedicht in handschrift met originele kleurentekening van Hannes Postma). [Amsterdam, eigen beheer, 1991?]. 50 x 34 (68) cm. Twee houten lijsten met glas, verbonden middels een verticaal scharnier. [Vervaardigd in een oplage van 50 genummerde exemplaren]. 1e druk.
VERKOCHT
* Fraai tweeluik, geheel met de hand gemaakt: Campert schreef met potlood vijftig keer het gedicht uit, Postma maakte met kleurpotlood vijftig unieke tekeningen. Kan aan de muur gehangen worden, maar opgeklapt ook zelfstandig staan.

25329220. CAMPERT, Remco Rechterschoenen. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets door Charles Hofman). Vila Pouca da Beira, [Charles Hofman], 1992. Ingenaaid met omslag. (10) p. Gedrukt bij Tipografia Viseense in een oplage van slechts 20 door de dichter gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 325
* Eerste aflevering van de door Komrij en Hofman bedachte serie O Herlado Oliveirense. Nooit voor de handel bestemde privé-uitgave.

21. (CAMPERT, Remco). CARTENS e.a., Daan Remco Campert. Al die dromen al die jaren. Amsterdam/ Den Haag, De Bezige Bij/ Letterkundig Museum, [2000]. Ingenaaid. 148 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk. ISBN-sticker op achterzijde omslag.
€ 10
* Schrijversprentenboek 46.

22. CAMPERT, Remco Beschreven blad. Den Haag, Nederlandse Luister- en Braille-Bibliotheek, 2001. Karton. 56 p. [2e druk].
€ 15
* Grootletterboek.

23. CAMPERT, Remco & Cees NOOTEBOOM Over en weer. Gedichten als brieven. (Baarn, Atalanta Pers, 2003). Ingenaaid in karton (Tineke Bakker-Overeem). (36) p. Met de hand gezet uit de Hollandse Mediaeval, de Nobel en de Univers en gedrukt op Velin Arches in een oplage van 120 genummerde exemplaren. 1e druk.
VERKOCHT
* De briefpoëzie is gedrukt in hoogdruk, de strakke ornamenten en facsimiles van ’s dichters handschriften zijn in kleur geprint. In 2004 verscheen een handelseditie bij Atlas.

24. CAMPERT, Remco Bewaarplaats. Den Haag, Letterkundig Museum, 2004. Plano in bedrukt stofklepmapje. Met de hand gezet en gedrukt door De Uitvreter in rood en zwart in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Leuke uitgave ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Letterkundig Museum.

25. CAMPERT, Remco Morgen. [Overveen], Kalamos Pers, [2005?]. Vouwblad. Met de hand gezet en gedrukt door Dick Jalink in een beperkte oplage. Met een typografische illustratie op de voorzijde, gedrukt in beige, rood en zwart.
VERKOCHT
* Jaarwisselingsgeschenk 2005-2006. Niet in de NCC.

26. CAMPERT, Remco Notitie. 59 x 43 cm. Amsterdam, De Bezige Bij, 2007. Gedrukt voor de boekhandel in een beperkte oplage. Opgerold.
VERKOCHT
* Het gedicht ‘Notitie’, gecentreerd op deze poster, te verschijnen in de bundel Nieuwe herinneringen (2007).

27. CAMPERT, Remco & YSBRANT Openingen. (Met drie originele litho’s van Ysbrant •17•). Antwerpen, Demian/ Het Gonst, 2009. 25,5 x 31,5 cm. Halflinnen overslagband met twee platten (Binderij Van Waarden). (32) p. Met de hand gezet uit de Gill en de Spectrum en gedrukt op Zerkall Litho in een oplage van 75 op de pers genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 250
* Vierde gezamenlijke boekproductie van Campert en Ysbrant. Ingenieuze band: het rechterplat is voorzien van evenzovele openingen als er afdelingen in de bundel zijn (drie). Uitverkocht bij de uitgever.

26685428. CAMPERT, Remco & YSBRANT Meisjes van plezier. (Met vier originele litho’s van Ysbrant •17•). (Antwerpen), Demian, 2011. 26,0 x 26,0 cm. Buckram met blinddruk (Binderij Van Waarden). (10) bladen. Gedrukt op Magnani Revere Polar White in een oplage van 90 genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 500
* Dit is nummer 3 van de eerste 30 exemplaren, die als extra bijlage een originele, gesigneerde litho van Remco Campert bevatten (een zelfportret?).

26333129. CAMPERT, Remco Poef is dood. (Hilversum, Uitgeverij 69, 2012). Tweezijdig bedrukte plano. Gezet uit de Garamond en gedrukt in paars, grijs en zwart op Zerkall door Mostert in een oplage van 26 geletterde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
VERKOCHT
* In memoriam voor ’s dichters poes. Eén van de slechts 9 ‘levensexemplaren’ met de naam van de poes in de titel en het colofon.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 29 september 2015 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.729 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: