antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 626: Bibliofiele uitgaven van en over Louis Couperus

Het werk van Louis Couperus – die zelf zeer van mooie boeken hield – is in talloze bibliofiele edities uitgegeven, in oplagen variërend van 20 tot 500 exemplaren. Bij leven van de schrijver verscheen alleen het klassieke verhaal ‘De Ode’ in een exclusieve bibliofiele uitgave. Toen na de oorlog het marginale drukwerk een vlucht nam, nam ook het aantal met de hand gezette, gedrukte en gebonden Couperus-uitgaven toe. Soms waren het bekende verhalen die nu eens in een geïllustreerde editie verschenen, maar soms betrof het ook nagelaten en nooit eerder gepubliceerd werk.

De leidraad voor deze nieuwsbrief was Het Boek van Adel, het door Arnold Pippel en Menno Voskuil samengestelde overzicht van bibliofiele Couperus-uitgaven. Onderstaande lijst, waarin ook enkele luxe-exemplaren van strikt genomen niet-bibliofiel werk staan, is chronologisch opgezet.


2672711. COUPERUS, Louis De Ode. (Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1918 [= 1919]). Halfperkament met blauwlinnen platten. 80 p. Gedrukt in een oplage van 250 genummerde en door Couperus gesigneerde exemplaren. 1e druk. Het blauwe linnen is aan de randen minimaal verbruind, het perkament is mooi blank en de goudopdruk is uitermate fris. Exlibris op binnenzijde voorplat (‘Comprendre/ C’est pardonner/ Maart 1925/ B.M. Telders’ (ontwerp H[erman] H[ana])).
VERKOCHT
* Met op de colofonpagina een riante, eigenhandige pennenstreek van Couperus in paarse inkt.
Dit is nummer 4 van de oplage, mogelijk afkomstig uit de bibliotheek van Louis Couperus zelf (!). Prof.mr. B.M. (Ben) Telders (1903-1945) erfde de boeken van zijn oudoom Couperus. De handgeschreven datering in het exlibris zou erop kunnen duiden dat Telders de boeken, waaronder dit auteursexemplaar van De Ode, krap twee jaar na de dood van Couperus in handen kreeg.
VV 305,1. Pippel/ Voskuil 33.

2. COUPERUS, Louis De Ode. (Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1918 [= 1919]). Halfperkament met blauwlinnen platten. 80 p. Gedrukt in een oplage van 250 genummerde en door Couperus gesigneerde exemplaren. 1e druk. Het blauwe linnen is aan de randen minimaal verkleurd. De platten wijken iets.
VERKOCHT
* Met op de colofonpagina een riante, eigenhandige pennenstreek van Couperus in paarse inkt.
Dit is nummer 78 van de oplage (de vermoeidheid van het handtekeningen zetten is reeds te bespeuren).
VV 305,1. Pippel/ Voskuil 33.

3. COUPERUS, Louis De Naumachie. (Met 7 tekeningen van J.H. Kuiper). Utrecht, Stichting De Roos, (1959). Linnen. 44 p. Typografie J.H. Kuiper. Gedrukt in zwart en grijs op Zerkall-Bütten in een oplage van 175 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 50
* Fons van der Linden in Intergrafia van 7 maart 1960: ‘Het boek is zeer goed verzorgd door J.H. Kuiper, die zowel de illustraties vervaardigde als de typografische vorm bepaalde. De klassieke opzet wordt op gelukkige wijze doorbroken door de tekeningen, waarin allerlei romeinse motieven met vrijmoedigheid verwerkt zijn. Ze sluiten zo aan bij de tekst en passen goed bij de opmaak, zonder dat ze tot pastisches worden. (…) Bijzonder mooi is de band, die door Brandt vervaardigd werd van stof, door ‘Het Paapje’ te Voorschoten bedrukt.’
Ongenummerd exemplaar. Onder het colofon een gemonogrammeerde aantekening van Chris Leeflang: ‘Ex. hors série/ C.L.’
Leeflang 49. Pippel/ Voskuil 35.

4. COUPERUS, Louis Herinneringen. (Keuze en verantwoording Garmt Stuiveling. Met 12 tekeningen van Jan Kuiper). Utrecht, Stichting De Roos, 1962. Linnen. 118 p. Typografie Jan Kuiper. Gezet uit de Bembo en gedrukt in zwart en bruin op Zerkall-Bütten in een oplage van 175 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 60
* Twaalf feuilletons van Couperus uit de jaren 1910-1923, speciaal voor deze uitgave geselecteerd door Stuiveling. Met originele factuur van boekhandel Broese. Dick Dooijes in Drukkersweekblad van 1 februari 1963: ‘In de tekeningen schuilt iets onwezenlijks, iets van droomgezichten, zelfs als er sprake is van gewoon maar een landschapje met een paar bomen en een bruggetje. De relatie met de tekst blijkt niet te rusten op uiterlijkheden, maar op de sfeer die wordt opgeroepen door de tekeningen, een sfeer van beklemming soms, die karakteristiek is voor Couperus’ proza.’
Leeflang 60. Pippel/ Voskuil 37.

5. COUPERUS, Louis Nagelaten werk. Bijeengebracht door Richard Erbe [= Ronald Breugelmans]. Assen/ Amsterdam, Van Gorcum, 1975. Heelleer (zonder schuifhoes). (12), 206 p. 1e druk.
€ 50
* Eén van de 75 genummerde luxe-exemplaren in leder gebonden.

6. COUPERUS, Louis Endymion. (Met een verantwoording door Marijke Stapert-Eggen. Met aparte bijlage waarin zeven reprodukties van etsen van Peter Yvon de Vries). (Amsterdam, Mart Spruijt, 1976). Ingenaaid. (4), 60 p. Naam op Franse titel en omslag bijlage.
€ 8

7. COUPERUS, Louis Alexander en de Vrouwen. (Den Haag, BZZTôH, 1977). Planodruk. 30,5 x 43,5 cm. Gedrukt in facsimile van het handschrift op gevergeerd papier in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
€ 65
* Pippel/ Voskuil 45.

2672538. COUPERUS, Louis De Tooveressen. Tweede Idylle van Theokritos. (Met een verantwoording door Richard Erbe [= R. Breugelmans]). Amsterdam, C.J. Aarts, 1978. Geniet. 12 p. Gedrukt in een oplage van 500 genummerde exemplaren. 2e druk.
VERKOCHT

2672639. COUPERUS, Louis Kinderkamer. (Met een negentiende-eeuwse houtgravure uit de collectie van Toni Savage). Banholt, (In de Bonnefant), 1979. Linnen. (2), 26 p. Met de hand gezet en gedrukt door Hans van Eijk in een oplage van 105 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 95
* Eén van de circa 20 exemplaren in een heellinnen bandje.
Pippel/ Voskuil 47.


10. COUPERUS, Louis
Kinderkamer. (Met een negentiende267262-eeuwse houtgravure
uit de collectie van Toni Savage). Banholt, (In de Bonnefant), 1979. Ingenaaid met omslag. (2), 26 p. Met de hand gezet en gedrukt door Hans van Eijk in een oplage van 105 genummerde exemplaren. 1e druk. Vage kras op omslag.
€ 50
* Pippel/ Voskuil 47.

11. COUPERUS, Louis Modern toerisme. Bloemlezing uit zijn werk, gekozen267251 en ingeleid door Marijke Stapert-Eggen en Johan B.W. Polak. Amsterdam, Loeb & Van der Velden, 1980. Halfperkament (Eenhoorn Binderij?). 212 p. 1e druk.
€ 175
* Eén van de slechts 9 genummerde luxe-exemplaren, gebonden in een perkamenten rug met platten van Roma-papier.


12. COUPERUS, Louis
Zijn aangenomen zoon. (Bezorgd door258489 Marijke Stapert-Eggen en van een nawoord voorzien door F.L. Bastet). [Amsterdam], Sub Signo Libelli, 1980. Linnen. (2), 36 p. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt in paars en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.
VERKOCHT
* Een nooit voltooid romanfragment over een Haagse schrijver en zijn vrouw met een hoog autobiografisch gehalte. Bijgevoegd is de fotografische herdruk door Reflex.
Breugelmans 55. Pippel/ Voskuil 49.

13. COUPERUS, Louis Zijn aangenomen zoon. Een fragment. (Bezorgd door en met een verantwoording van Marijke Stapert-Eggen). Utrecht, Reflex, 1980. Ingenaaid. 32 p. [2e druk].
VERKOCHT
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Couperus-biograaf Bastet aan Van Deyssel-biograaf Van Deyssel op het schutblad: ‘Voor Harry G.M. Prick, ter herinnering/ aan onze vrolijke Couperus-/ avond in Amsterdam./ Hartelijk,/ Frédéric Bastet’. Fotografische herdruk van de SSL-uitgave.

26726014. COUPERUS e.a., Louis Een onhoudbare toestand. Utrecht, De Donderbus, 1984. Cahiersteek met omslag. (16) p. Gedrukt op Oud-Hollands van Van Gelder in een oplage van 20 genummerde exemplaren. 1e druk. Naam op schutblad.
€ 120
* Tekst van een brandbrief van zeven letterkundigen (onder wie, behalve Couperus, ook Van Eeden, Querido en Wagenvoort) aan ‘Zijne Excellectie, den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen’, op 6 oktober 1920 geplaatst in de Nieuwe Courant.
Pippel/ Voskuil 53.

15. (COUPERUS, Louis). BREUGELMANS, R. Louis Couperus. Lion of the season. Raamsdonk, De Roofpers, 1982. Linnen (zonder stofomslag). 28 p. Gedrukt in een oplage van 36 genummerde exemplaren. 1e druk. Naam op dekblad.
€ 95
* Pippel/ Voskuil 97.

25353716. (COUPERUS, Louis). SNIJDERS, Paul Jhr. J.H. Ram. Indirect licht op Louis Couperus. Deventer, PS (= Paul Snijders), 1983. Linnen (Binderij Phoenix). (2), 22 p. Geïllustreerd. Met de hand gezet en gedrukt door Paul Snijders in een oplage van 55 exemplaren. 1e druk.
€ 150
* Eén van de 17 luxe-exemplaren in linnen.
Pippel/ Voskuil 99.

813017. (COUPERUS, Louis). SNIJDERS, Paul Jhr. J.H. Ram. Indirect licht op Louis Couperus. Deventer, PS (= Paul Snijders), 1983. Ingenaaid. (2), 22 p. Geïllustreerd. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 55 exemplaren. 1e druk. Exlibrisstempel op voorflap (‘Ex bibliotheca Gerrit Komrij’).
VERKOCHT
* Met prospectus.
Pippel/ Voskuil 99.

18. COUPERUS, Louis Maar ’t allerzoetst… (Met een originele ets van Peter Yvon de Vries). (Amsterdam, De Lange Afstand, 1984). Vouwblad in omslag. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt door J. Meijer in een oplage van 50 genummerde exemplaren.
€ 45
* Met prospectus.
Pippel/ Voskuil 57.

26727619. COUPERUS, Louis Il mago. [Amsterdam], Bembo, [1984]. 9,8 x 8,4 cm. Geniet. 26 (= 24) p. Met de hand gezet en gedrukt door Bas Arnold in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Ongenummerd exemplaar van dit mini-boekje. Bijgevoegd is het oudere broertje Il mago, de Wereldbibliotheek-geschenkuitgave uit 1945.
Pippel/ Voskuil 59.

26726820. COUPERUS, Louis Louis Couperus en Pier Pander. Teksten voor en over de beeldhouwer Pier Pander. (Toegelicht en bezorgd door M. Klein. Met foto’s van M.R. van den Toorn). Baarn, Arethusa Pers, (1985). Halfleer in foedraal (Boekbinderij Geert van Daal). 36 p. Gedrukt in een oplage van 120 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug verschoten. Naam op dekblad.
€ 160
* Eén van de 20 Romeins genummerde luxe-exemplaren, gebonden in halfleer met platten van fraai gemarmerd papier. Dit is nummer 2 van de oplage.
Pippel/ Voskuil 61.

2674721. COUPERUS, Louis Louis Couperus en Pier Pander. Teksten voor en over de beeldhouwer Pier Pander. (Toegelicht en bezorgd door M. Klein. Met foto’s van M.R. van den Toorn). Baarn, Arethusa Pers, (1985). Linnen (Boekbinderij Geert van Daal). 36 p. Gedrukt in een oplage van 120 genummerde exemplaren. 1e druk. Naam op dekblad.
€ 60
* Eén van de 50 exemplaren die in linnen werden gebonden.
Pippel/ Voskuil 61.

2721122. COUPERUS, Louis Louis Couperus en Pier Pander. Teksten voor en over de beeldhouwer Pier Pander. (Toegelicht en bezorgd door M. Klein. Met foto’s van M.R. van den Toorn). Baarn, Arethusa Pers, (1985). Ingenaaid. 36 p. Gedrukt in een oplage van 120 genummerde exemplaren. 1e druk. Naam op Franse titel.
€ 35
* Pippel/ Voskuil 61.

26725623. (COUPERUS, Louis). BASTET, F.L. Tussen sfinx en eenhoorn. Over Psyche en Fidessa van Louis Couperus. Raamsdonk, De Roofpers, 1986 [= 1987]. Linnen met stofomslag (Wim Jongerius). 28 p. Gedrukt in een oplage van 45 genummerde exemplaren. 1e druk.
VERKOCHT
* Dit is nummer 4 van de oplage.
Inliggend: handgeschreven opdracht van Bastet aan het echtpaar Prick op ansichtkaart: ‘Voor Harry en Lily,/ dit boekje over het huwelijk,/ dat niet in december 1986 verscheen, maar/ op 29 januari 1987./ Hartelijk,/ Frédéric’.
Pippel/ Voskuil 101.

26725224. (COUPERUS, Louis). BREUGELMANS, R., & Harry G.M. PRICK Zeer kleine Couperologie voor Frédéric Bastet. [Utrecht], (Sub Signo Libelli), 1986. Ingenaaid met omslag. 12 p. Met de hand gezet en gedrukt in paars en zwart in een oplage van 28 genummerde exemplaren.
€ 120
* Exemplaar ‘hors concours’ met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de drukker onder het colofon: ‘voor Steven A. Bakker/ van “een veroordeelde libel”/ Ger Kleis’.
Bevat twee artikelen over Couperus: een niet getitelde bijdrage van R. Breugelmans en het artikel ‘Een vermeend caricatuurportret van Louis Couperus’ van Harry G.M. Prick. Gedrukt ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van F. Bastet.
Breugelmans 155. Pippel/ Voskuil 103.

2678625. (COUPERUS, Louis). BREUGELMANS, R. Louis Couperus in den vreemde. Een lijst van zijn afzonderlijk verschenen vertalingen. Leiden, Ter Lugt Pers, 1989. Ingenaaid. 48 p. Geïllustreerd. Gedrukt in een oplage van 125 genummerde exemplaren. 1e druk.
VERKOCHT
* Goudkleurig omslag. In 2008 verscheen een herziene editie met grotere letters gezet.
Pippel/ Voskuil 105.

26725526. COUPERUS, Louis ‘Waarde Van Oss.’ Een onbekende brief van Louis Couperus. Bezorgd door F.L. Bastet. [Utrecht], (Kunstzaal De Reiger/ Kwadraat, 1987). Ingenaaid met origineel gezeefdrukt omslag. (16) p. Gezet uit de Times en gedrukt op Wit Delphi-papier in een oplage van 230 genummerde exemplaren. 1e druk. Naam op Franse titel.
€ 30
* Eén van de 30 Romeins genummerde exemplaren. Reigercahier nr.1.
Pippel/ Voskuil 65.

27. COUPERUS, Louis ‘Waarde Van Oss.’ Een onbekende brief van Louis Couperus. Bezorgd door F.L. Bastet. [Utrecht], (Kunstzaal De Reiger/ Kwadraat, 1987). Ingenaaid met origineel gezeefdrukt omslag. (16) p. Gezet uit de Times en gedrukt op Wit Delphi-papier in een oplage van 230 genummerde exemplaren. 1e druk. Hoekje gekreukt.
€ 18
* Exemplaar met (later) handgeschreven, gesigneerd opdrachtje van Bastet onder het colofon. Reigercahier nr.1.
Pippel/ Voskuil 65.

28. COUPERUS, Louis ‘Waarde Van Oss.’ Een onbekende brief van Louis Couperus. Bezorgd door F.L. Bastet. [Utrecht], (Kunstzaal De Reiger/ Kwadraat, 1987). Ingenaaid met origineel gezeefdrukt omslag. (16) p. Gezet uit de Times en gedrukt op Wit Delphi-papier in een oplage van 230 genummerde exemplaren. 1e druk. Naam op Franse titel.
€ 15
* Reigercahier nr.1.
Pippel/ Voskuil 65.

2109829. COUPERUS, Louis Dear sir. Brieven van het echtpaar Couperus aan Oscar Wilde. (Bezorgd door Caspar Wintermans). Woubrugge, Avalon Pers, 2003. Ingenaaid. 20 p. Gezet uit de Lutetia en met de hand gedrukt in een oplage van 250 exemplaren. Geïllustreerd. 1e druk. Het buitengewoon kwetsbare omslag is in uitstekende staat.
VERKOCHT
* Pippel/ Voskuil 85.

30. COUPERUS, Louis De Binocle. Bezorgd en van een toelichting voorzien door H.T.M. van Vliet. Baarn, Arethusa Pers, 1994. Linnen. 4to. Oblong. 36 p. Met twee ingeplakte foto’s. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
€ 75
* Eén van de 50 exemplaren in donkerrood linnen.
Pippel/ Voskuil 69.

31. COUPERUS, Louis De Binocle. Bezorgd en van een toelichting voorzien door H.T.M. van Vliet. Baarn, Arethusa Pers, 1994. Ingenaaid met omslag. 4to. Oblong. 36 p. Met twee ingeplakte foto’s. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
€ 45
* Pippel/ Voskuil 69.

32. COUPERUS, Louis Een Excellentie en een Freule. Brieven van Louis Couperus in de nalatenschap van Albert Vogel. Den Haag, Mikado Pers, 1996. Ingenaaid met omslag. (2), 14 p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 99 genummerde exemplaren.
€ 45
* Pippel/ Voskuil 71.

26756533. COUPERUS, Louis Larensche manieën. (Bezorgd door Evert Paul Veltkamp). Brussel, (Evert Paul Veltkamp), 1998. Garenloos. 20 p. Vervaardigd in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk. Vlekje op omslag. Naam op binnenzijde omslag (‘Harry G.M. Prick’).
VERKOCHT
* Pippel/ Voskuil 73.

34. COUPERUS, Louis Melancholieën. (Brussel, Evert Paul Veltkamp, 1999). Vouwblad. Vervaardigd in een oplage van 75 exemplaren. 1e druk.
VERKOCHT
* Tweetalige nieuwjaarswens (Frans, Nederlands).

26486435. COUPERUS, Louis Intieme impressie. (Met een nawoord door H.T.M. van Vliet). Den Haag, Mikado Pers, 2001. Ingenaaid met stofomslag. 16 p. Gezet uit de Dante en gedrukt in een oplage van 40 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 60
* Ter gelegenheid van de vijfenzeventigste verjaardag van F.L. Bastet.
Pippel/ Voskuil 77.

36. (COUPERUS, Louis). ALTHUIS, S. van Louis Couperus-‘oranjerie’. Een nieuw overzicht van de oranje opuscula ‘Louis Couperus’ (1998-2001). Maarheeze, (S. van Althuis), 2001. Cahiersteek. 4 p. Vervaardigd in een beperkte oplage. 2e druk.
VERKOCHT
* Bibliografie bij wijze van nieuwjaarswens.

37. COUPERUS, Louis Vitruvius’ Tien boeken over de bouwkunst. Van een nawoord voorzien door Prof. Dr. H.T.M. van Vliet. Leiden, Kopwit, (2002). Halflinnen. 24 p. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 125 genummerde exemplaren. 1e druk.
VERKOCHT
* Eén van de 5 Romeins genummerde exemplaren, die niet bestemd waren voor de handel.
Pippel/ Voskuil 79.

38. (COUPERUS, Louis). ALTHUIS, S. van Louis Couperus-tentoonstellingen. Een poging tot inventarisatie. Maarheeze, (S. van Althuis), 2003. Cahiersteek. 52 p. Vervaardigd in een oplage van 15 genummerde en door de samensteller gesigneerde exemplaren. 1e druk. Exlibrisstempeltje op binnenzijde omslag.
€ 75
* Met twee bijlagen.

39. (COUPERUS, Louis). ALTHUIS, S. van Met Louis Couperus in Avignon. Gevolgd door Vijf jaren Louis Couperus-‘oranjerie’. Lustrumoverzicht van de oranje opuscula ‘Louis Couperus’ (1998-2003). Maarheeze, (S. van Althuis), 2003. Geniet. 48 p. Vervaardigd in een oplage van 20 genummerde en door de samensteller gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 75
* Met aanbiedingskaartje.

26730040. (COUPERUS, Louis). WAL, Nick ter Couperus. (Groningen), [zonder uitgever, 2004]. 14,0 x 10,4 cm. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet uit de Romulus en gedrukt in zwart door Nick ter Wal in een oplage van 21 genummerde exemplaren. 1e druk. Vage vouw.
VERKOCHT
* Uitgave van een ‘Ikje’ – tevens de start van een margedrukkers-carrière die in de knop zou breken. Niet eerder (liever ook niet later!) in de handel gesignaleerd.
Niet in Pippel/ Voskuil.

41. COUPERUS, Louis Drie kattebelletjes van Louis Couperus uit 1892. Bezorgd door en met een nawoord van H.T.M. van Vliet. Leiden, Fac & Spera, 2009. Ingenaaid. (12) p. Geïllustreerd. Met de hand gezet uit de Bembo en door De Uitvreter gedrukt op Zerkall-Bütten Druckpapier elfenbein halbmatt in een oplage van 45 genummerde exemplaren.
€ 22
* De korte briefjes zijn gericht aan de Zweedse journalist en sportman Gustaf Uddgren, wiens – nu zeldzame – Zweedse vertaling van Noodlot in 1899 zou verschijnen.

42. COUPERUS, Elisabeth Een brief aan W.J. Simons. Bezorgd door Menno Voskuil. Woubrugge, Avalon Pers, 2010. Ingenaaid. (8) p. Gezet uit de Romanée en gedrukt op Zerkall in een oplage van 99 exemplaren. 1e druk.
€ 12
* Brief van de weduwe Couperus (waarvan het origineel bij ons werd gekocht) met een leuk nawoordje van Menno Voskuil.

43. COUPERUS, Louis Melancholieën. (Brussel, Evert Paul Veltkamp, 2010). Vouwblad. Vervaardigd in een beperkte oplage. 1e druk.
VERKOCHT
* Nieuwjaarswens (andermaal een fragment uit het feuilleton ‘Melancholieën’).

44. (COUPERUS, Louis). VELTKAMP, Evert Paul Luxe, bijzondere en bibliofiele uitgaven van Louis Couperus. 140 uitgaven en hun varianten. Brussel, (Evert Paul Veltkamp), 2013. Linnen (Boekbinderij Van Dijk). 40 p. Vervaardigd in een oplage van 33 genummerde exemplaren. 1e druk.
VERKOCHT
* Eén van de 8 genummerde H.C.-exemplaren. Couperusreeks 1.

45. COUPERUS, Louis De Waaiers. (Met een voorwoord van Petra Teunissen-Nijsse). (Gouda), Sub Signo Leonis, 2014. Ingenaaid met omslag. 20 p. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt op Tintoretto in een oplage van 25 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 45
* Het voorwoord van deze uitgave (SSL 2.0) is evenwel geprint.

Gebruikte literatuur

46. BREUGELMANS, R. 107 maal Sub Signo Libelli. Een bibliografie van de pers, zomer 1974 – oktober 1983. Met uittreksels uit het logboek van de pers tot eind 1980 door Ger Kleis en een inleiding van Rudi Ekkart. Utrecht, Reflex, 1983. Ingenaaid. 108 p. Geïllustreerd. Gedrukt in een oplage van 400 genummerde exemplaren.
€ 15

47. BREUGELMANS, R. Het zegel van de libel. Sub Signo Libelli. Bevattende een bibliografie van de pers najaar 1983 – februari 1999. Amsterdam/ Den Haag, De Buitenkant/ Museum van het Boek, 1999. Ingenaaid. 144 p. Geïllustreerd.
€ 15
* Bevat, behalve een door R. Breugelmans samengestelde bibliografie van de pers, ook bijdragen van Boudewijn Büch, Paul van Capelleveen, Wim Crouwel en Ger Kleis. Vervolg op de in 1983 bij Reflex verschenen bibliografie 107 maal Sub Signo Libelli.

48. PIPPEL, Arnold, & Menno VOSKUIL Het Boek van Adel. Bibliofiele uitgaven van en over Louis Couperus. 1919-2006. (Met een woord vooraf van H.T.M. van Vliet, een inleiding en artikel van Menno Voskuil en een nawoord van de samenstellers). Den Haag, Louis Couperus Museum, (2006). Karton. 120 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk.
VERKOCHT
* Fraai geïllustreerd en handzaam naslagwerk.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 3 november 2015 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 642.050 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: