antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 633: Antiquarenbeurs Mechelen (I)

Volgende week vrijdag tot en met zondag (11-13 december) staan wij op de Internationale Antiquarenbeurs in Mechelen. Zien we u daar? Uw gratis toegangskaartje staat al klaar. Vandaag lopen wij warm voor deze grote en gezellige beurs met de eerste van twee speciale nieuwsbrieven.

Wat kunt u van ons verwachten in Mechelen? Mooie Boontjes en Elsschotten, Franse bellettrie in prachtbanden, originele tekeningen van Kamagurka, een door Gilliams herschreven (zelf)interview, kritische tijdschriften, surrealistische ansichtkaarten en opdrachtexemplaren van vergeten Vlamingen.


2674621. CLAUDEL, Paul L’Endormie. [Paris], Édouard Champion, 1925. Feuilles mobiles dans une couverture. Imprimé en 130 ex.num. Quelques feuilles endommagés aux bords. Édition originale.
€ 150
* Paul Claudel a écrit L’Endormie en 1887, à l’âge de 15. En 1925, cet essai dramatique était publié en petit nombre comme facsimile du manuscrit, avec une page de manuscrit autographe de l’auteur, qui a aussi écrit le colophon à la main.

2. CLAUS, Hugo Bericht aan de bevolking. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink). Amstelveen, AMO, 1986. Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet uit de Garamont en gedrukt door Hans van Eijk in blauw en zwart in een oplage van 25 op de pers genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 200
* Eén van de 18 Arabisch genummerde exemplaren op Zerkall. Deel vijf uit de reeks Gedichten van Hugo Claus. BHC 161.A.
Dit is nummer 4, met onder het colofon een handgeschreven opdracht van de dichter aan Freddy de Vree: ‘voor Freddy/ (een bevolking op zichzelf)/ Hugo Claus’.

3. CLAUS, Hugo Drie blauwe gedichten voor Ellie. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink). Amstelveen, AMO, 1987. Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet uit de Garamont en gedrukt door Hans van Eijk in geelbruin en zwart in een oplage van 25 op de pers genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. (2e druk).
€ 175
* Eén van de 18 Arabisch genummerde exemplaren op Zerkall. Deel zes uit de reeks Gedichten van Hugo Claus. BHC 10.2.A.
Dit is nummer 4, met onder het colofon een handgeschreven opdracht van de dichter aan Freddy de Vree: ‘Hugo Claus/ voor/ Freddy’.

2671374. CLAUS, Hugo Originele aquarel. 42,5 x 32,5 cm (beeldformaat 28,0 x 21,0 cm). Rechtsonder in potlood gesigneerd ‘Claus’. Opgeplakt op karton. Ingelijst achter glas.
Verkocht

5. CLAUS, Hugo Voor Lotti. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink). Amstelveen, AMO, 1987. Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet uit de Garamont en gedrukt door Hans van Eijk in groen en zwart in een oplage van 25 op de pers genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht

* Eén van de 18 Arabisch genummerde exemplaren op Zerkall. Deel zes uit de reeks Gedichten van Hugo Claus. BHC 163.A.
Dit is nummer 4, met onder het colofon een handgeschreven opdracht van de dichter aan Freddy de Vree: ‘voor Freddy/ Lottikenner/ par excellence/ Hugo Claus’.
Bijgevoegd: Beelden en doeken van Lotti [van der Gaag]. Amsterdam/ Rotterdam, Stedelijk Museum/ Rotterdamsche kunstkring, 1962. Geniet. (16) p. Geïllustreerd. Met, los bijgevoegd, in stencil, de inleiding voor deze uitgave door Charles Estienne, vertaald in het Nederlands. De catalogus bevat het gedicht zoals het later door AMO in bovengenoemde uitgave onder de titel ‘voor Lotti’ werd herdrukt.

delvaux6. DELVAUX, Paul Vijf originele zwart-witfoto’s van schilderijen. 12,0-17,5 x 14,3-22,0 cm. Op de achterzijde in potlood en inkt in ons onbekende hand titels van schilderijen.
€ 75
* Verstuurd omstreeks 1947 aan een journalist van het tijdschrift Kroniek voor Kunst en Kultuur, waar men – blijkens de handgeschreven aantekeningen achterop – cliché’s van de foto’s maakte voor publicatie. Het betreft de schilderijen ‘L’homme de la Rue’ (1940), ‘La ville inquiète’ (1941), ‘La prisonnère’ (1942), ‘La venus endormie’ (1944) en ‘Le village des sirènes’ (1946). Bij sommige titels is ook de verblijfplaats genoteerd.

2674067. ELSSCHOT, Willem Kaas. Versierd door Jozef Cantré. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, [1933]. Gedecoreerd linnen (bandontwerp Jozef Cantré). (4), 148 p. 1e druk. Weinig storende vochtvlek in dekblad en schutblad. Naam op schutblad (‘G.B.P. Tieman’). Goed exemplaar.
€ 250
* Schuhmacher FI.b1.

8. ELSSCHOT, Willem Lijmen. Antwerpen, Janssens & Zonen, 1924. Linnen met lederen rugschildje (voorzijde oorspronkelijk omslag meegebonden). 254 p. Niet afgesneden. [Gedrukt in een oplage van 1200 genummerde exemplaren]. 1e druk.
€ 225
* Klassieker in een sobere privéband.

2675039. ELSSCHOT, Willem Een ontgoocheling. Antwerpen, Lectura, 1920. Ingenaaid (omslagvignet F[rans] M[asereel]). 80 p. 1e druk. Enkel scheurtje in uitstekende randen. Vlek op voorzijde omslag. Goed exemplaar met brandschoon binnenwerk.
Verkocht
* Schuhmacher B1.B.c.

 

26724410. GILLIAMS, Maurice Getypte brief aan ‘Beste Heren Bernlef en Schippers’, tweeëntwintig pagina’s typoscript met correcties van Gilliams en zestien pagina’s typoscript in doorslag. 1. 27,6 x 21,7 cm. Eén blad. Alleen recto. Op briefpapier van ‘Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde’. Gesigneerd ‘Gilliams’ en gedateerd ‘Antwerpen, 22 december 1964’. 16 regels tekst. 2. 22,5 x 21,6 cm. Tweeëntwintig bladen. Alleen recto. Met tientallen correcties, doorhalingen, onderstrepingen en aanvullingen in het handschrift van Gilliams, plus enkele correcties van een redacteur en aanwijzingen van een typograaf. 3. 27,7 x 21,5 cm. Zestien bladen. Alleen recto.
verkocht
* Belangwekkend en in zekere mate verbijsterend dossier over een interview met Gilliams door Bernlef en Schippers voor het tijdschrift De Gids in 1964. Het maakt inzichtelijk dat Gilliams absoluut het laatste woord had over de te publiceren tekst.
De brief van Gilliams aan de interviewers begeleidt de door hem op talloze plekken herziene tekst van het interview. Hij licht toe: ‘Ik ben u dankbaar omdat ge mij de gelegenheid hebt geboden de inhoud en de vorm ervan te herzien! Zoals ik reeds zegde, bezit ik geen enkel talent om zg. “voor de vuist” te spreken; ik moet een blad papier voor mij hebben liggen’. Gilliams’ terloopse opmerking ‘Ik hoop dat de definitieve tekst van het interview u niet al te erg tegenvalt…’ is pas goed te begrijpen in het licht van de beide typoscripten: dat van de eerste, door Gilliams verworpen versie en de uiteindelijke versie met toevoegingen van de geïnterviewde.
Wanneer de twee versies met elkaar worden vergeleken, is het of er twee vraaggesprekken plaats hebben gevonden. Meteen valt op dat Gillliams in de laatste versie niet alleen breedsprakiger is, maar ook veel zorgvuldiger spreekt. Alle levendigheid is door de ingrepen van de schrijver verdwenen.
Eén voorbeeld (van vele!): op de vraag ‘Hoe stond u tegenover het dadaïsme?’ antwoordde Gilliams volgens de transcriptie van Bernlef en Schippers: ‘Dat is een ander geval. Maar we moeten efkes voort, anders verlies ik mijn draad. Ik zal u zeggen waar ik geweldig van onder de indruk ben gekomen. Mijn eerste gedichten, ge zult dat misschien niet zo dadelijk merken, ik hoop het niet, stonden sterk onder invloed van het jeugdwerk van Goethe’. Dit wordt in de tweede versie: ‘La tendance à supprimer tout rapport entre la pensée et l’expression pour retrouver le réel authentique – is nooit mijn ideaal geweest. Geef mij harde, blanke, geslóten keien uit de bedding van een snel stromende rivier om me te spelen; van in bier gedrenkte papiersnippers, op een cafétafel, houd ik niet’.

26131211. GOURMONT, Rémy de Le Latin mystique. Les poètes de l’antiphonaire et la symbolique au moyen age. Préface de J.K. Huysmans. Dessin de Filiger. Parijs, Mercure de France, 1892. Halfleer met gemarmerde platten. XVI, 380 p. Origineel omslag (voorzijde, met tekening van Filiger) meegebonden. 2e druk. Hoekjes licht versleten. Tekstpapier verbruind.
Verkocht
* Mystieke Latijnse schrijvers uit de oudheid en de middeleeuwen. Mooie band met grote ribben en warme marmers.

266803Gr12. HUGO, Victor, et Camille SAINT-SAËNS La cloche. Musique de C. Saint-Saëns. Paroles françaises et anglaises. (Version pour soprano ou ténor). Paris, A. Durand, ca. 1900. 36 x 27 cm. 8 p. incl. couverture art-nouveau de E. Denis. Dos renforcé, quelques petites déchirures marginales, partiellement reparées avec prudence. Nom en encre (‘C. Tours’). Petites notes en crayon.
verkocht
* Partition. Très belle illustration art nouveau brune et grise avec clocher sous la lune.

13. HUGO, Victor, et Camille SAINT-SAËNS Rêverie. Musique de C. Saint-Saëns. Paris, A. Durand, 1893? 32 x 25 cm. 8 p. incl. couverture (Paul BORIE). Dos renforcé avec prudence. Étampe d’un marchand de musique. Condition excellente.
€ 20
* Partition.

266802Gr14. HUGO, Victor A une fiancée. Musique de T. Valdury. Berlin-Bruxelles-Leipzig, Breitkopf & Härtel, ca. 1900. 34 x 26 cm. 6 p. incl. couverture art-nouveau de A. Heinicke. Dos renforcé, coupé un peu, quelques petites déchirures marginales. Étampe de Marguerite Brauss.
€ 25
* T. Valdury est le pseudonyme de la compositrice belge Valentine Dury. Partition avec belle illustration art nouveau brune et verte. Avec une liste de 12 autres compositions de Dury.

15. MAGRITTE, René Catalogue. Rene Magritte. 10,0 x 14,5 cm. Palais des Beaux-Arts Bruxelles, 1939 (du 13 au 24 mai). Vouwblad. Kreukjes en vlekjes.
verkocht
* Tentoonstellingcatalogus bij de expositie van olieverven en gouaches van Magritte in Brussel. De binnenzijde van de kaart is bedrukt met een tekst van Paul Nougé over Magritte in 1939.

magritte pinkerton16. MAGRITTE, René Nat Pinkerton. La Carte d’Après Nature, afl. 4 (april 1953). 10,4 x 14,3 cm. Jette-Bruxelles, René Magritte, 1953. Geadresseerd aan ‘M. V. Varangot/ Ministerpark 3 B/ Hilversum/ Holland’ in het handschrift van Magritte. Tijdstip en datum poststempel ’17-18/ 28-IV-1953′.
verkocht
* Vierde aflevering van het door Magritte opgerichte tijdschrift, door de kunstenaar zelf in de maand van verschijnen beschreven en gepost. Van La Carte d’Après Nature verschenen in de periode 1952-1956 in totaal 10 afleveringen, waarvan 8 nummers in de vorm van een ansichtkaart. Magritte wilde met zijn surrealistische ansichten bij vrienden en bekenden commentaar uitlokken.
Op de voorzijde van deze kaart staat, onder een handgekleurde illustratie van Paul Colinet, Magrittes tekst over de privédetective Nat Pinkerton. Op de achterzijde staan surrealistische ‘petites annonces’.

magritte perspective17. MAGRITTE, René Perspective (Madame Recamier, de Gerard). La Carte d’Après Nature, afl. 5 (september 1953). 10,0 x 14,5 cm. Jette-Bruxelles, René Magritte, 1953. Geadresseerd aan ‘M. Varangot/ Ministerpark 3B/ Hilversum/ Hollande’ in het handschrift van Magritte. Tijdstip en datum poststempel ’19-20/ 30-IX-1953′.
verkocht
* Vijfde aflevering van het door Magritte opgerichte tijdschrift, door de kunstenaar zelf in de maand van verschijnen beschreven en gepost.
De voorzijde van deze kaart toont ons Magrittes versie van het schilderij ‘Madame Recamier’ van François Gérard. Op de achterzijde staat de vraag ‘Quel sens donnez-vous au mot poésie?’ Het antwoord (niet groter dan 200 woorden) mag tot eind november naar Magritte worden gestuurd, zodat hij er in december 1953 een bloemlezing uit kan publiceren.

magritte photographs18. MAGRITTE, René Zes originele door Magritte beschreven zwart-witfoto’s van schilderijen in originele door Magritte beschreven envelop. 18,0 x 24,3 cm. Geadresseerd aan ‘Monsieur V. Varangot/ Ministerpark 3 B/ Hilversum/ Hollande’ en afkomstig van ‘Exp: Magritte. 135 rue Esseghem/ Jette-Bruxelles’, beide in het handschrift van Magritte. Datum poststempel ‘8-5-47’. Envelop aan randen gescheurd en verbruind.
verkocht
* Magritte stuurde journalist Varangot per post foto’s van zes van zijn recente schilderijen toe, ter illustratie bij een artikel. Het betreft de schilderijen ‘Le Sourire’ (1943), ‘Les Présages’ (1943), ‘Le regard mental’ (1945), ‘L’Invention du feu’ (1946), ‘L’apres midi d’un Faune’ (1946) en ‘La vie privée’ (1946). Achterop vijf afdrukken schreef Magritte zijn naam, de titel van het werk en het jaartal.
Bijgevoegd: Vier pagina’s typoscript (in doorslag) van teksten over Magritte, vermoedelijk door Varangot bestudeerd in de voorbereiding van zijn artikel.

26527520. STASSOFF, V.V. Histoire du livre Les émaux byzantins, [collection de] A.W. Zwenigorodskoï. St. Petersbourg, [s.n.], 1898. 31 x 21 cm. White cloth, very richly gilt and decorated with depictions of enamels and gem-studded jewels. All edges decorated in red and gold. (6), 252 p., 6 plates (two chromolithographies, one with additional gold; three wood engraved pictures, and an engraving on Imperial Japanese paper by W.W. Matthé after a drawing by Alexander P. Bogolioubow), (2) p. Gilt and blue endpapers. Printed in 100 numbered copies, but this copy not numbered. First edition. Perfectly preserved.
sold
* This curious book, very luxuriously produced, was published out of sheer admiration for the sumptuous description of Prince Alexander Zvenigorodsky’s collection of priceless antique enamels, that was sent to high-placed individuals in many countries of the world. In fact, this book mainly consists of verbatim reactions and letters-of-thanks for Zvenigorodsky’s volume by (noble secretaries of) granddukes, princes and queens and their ministers, museum directors and state librarians.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 2 december 2015 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 628.473 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: