antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 644: De Uitvreter

Alwéér De Uitvreter? Nog méér De Uitvreter!

Anderhalve maand na nieuwsbrief 636: De Uitvreter – in memoriam Kees Thomassen – is onze voorraad aangevuld met bijna honderd uitgaven van De Uitvreter. Het gaat nu vooral om vroege drukjes, gelegenheidsuitgaven en efemeer drukwerk als verhuisberichten en geboortekaartjes. Fondsauteurs zijn zowel vergeten en obscuur (De Bry, Charivarius, Montens) als geliefd en beroemd (Kouwenaar, Nooteboom, Reve). En weer verraste deze margedrukker ons met zijn originaliteit en (recalcitrante) humor.

In de noot van een enkele beschrijving wordt verwezen naar Asjemenou. Bibliografie van De Uitvreter (juli 1989-maart 1995). Samengesteld door Kees Thomassen m.m.v. Klaas van der Hoek (1995). Voor al het overige: www.uitvreter.nl.


1. ANONIEM Luimige dichtstukjes. [Zoeterwoude], (De Uitvreter, 2002). Ingenaaid. (8) p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt in blauw en zwart op Hollandsche Druk in een beperkte oplage.
verkocht
* Jaarwisselingsgeschenk 2002/2003 van Nop Maas en Joep Jaspers.

2. ASMODÉE Wat is een jaar? getrokken uit Oranje-moppie. Verzameling van Snaaksche Verzen en Liederen den koning opgedragen door -. [Woold-’t Harkel], De Uitvreter, 2009. Vouwblad. Met de hand gezet en gedrukt [in een oplage van 136 exemplaren].
€ 12
* Jaarwisselingsgeschenk 2009-2010.

3. BALKT e.a., H.H. ter Swingtschuurtzaagt. (Haarlem, De Zingende Zaag, 2004). Losbladig in omslag (als uitgegeven). Met de hand gezet uit diverse corpsen en gedrukt door diverse margedrukkers in een oplage van 200 exemplaren. 1e druk. Paar kreukjes in omslag. De colofonpagina werd gesigneerd door Benno Barnard.
€ 60
* Bijzonder aardig project, uitgegeven ter gelegenheid van de Nacht van de Poëzie, gehouden op 14 februari 2003 in de Toneelschuur te Haarlem. Veertien dichters leverden een bijdrage die gedrukt werd door een achttal drukkers:
1. Jan Baeke (Avalon Pers & De Uitvreter)
2. H.H. ter Balkt (Lojen Deur Pers)
3. Benno Barnard (Augustijn Pers)
4. F.L. Bastet (Lojen Deur Pers)
5. J. Bernlef (Kalamos Pers)
6. Ruud Douma (Avalon Pers & De Uitvreter)
7. Arjen Duinker (Vette Venus Pers)
8. Jan G. Elburg (Augustijn Pers)
9. Louis Ferron (Avalon Pers & De Uitvreter)
10. Hester Knibbe (Mercator Pers)
11. Ed Leeflang (Augustijn Pers)
12. George Moormann (Mercator Pers)
13. Th. van Os (Houtpers)
14. Patty Scholten (Vette Venus Pers)
De colofonpagina werd gedrukt door de Avalon Pers en De Uitvreter.

4. BEETS, Nicolaas Mijn luim is in mijn camera… [Zoeterwoude, De Uitvreter], 1998. Twee bladen met scharnierend tussenblad, zodat bij uitvouwen een heuse camera onstaat, compleet met lensje! Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 110 exemplaren.
verkocht
* Bijzonder originele uitgave van dit gedicht, dat te lezen valt wanneer men door de lens kijkt. Uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling Genoegens smaken, gewijd aan de Camera Obscura.

5. (BESCHREVEN BLAD) Gekrakeel in het loket of een bok op stelten. Woold-’t Harkel, De Uitvreter, 2012. Los in omslag. (8) p. Vervaardigd in kleur op de bubblejetprinter in een oplage van 33 genummerde exemplaren.
€ 18
* Ter gelegenheid van het jaardiner van Het Beschreven Blad op 10 maart 2012 ging De Uitvreter los op zijn computer en wisselde citaten af met (melig) commentaar. Ongenummerd en ongenaaid exemplaar.

6. BODDAERT, Pieter Aantekeningen van allerhande nature. (Zoeterwoude, De Uitvreter, 1995). Ingenaaid. (12) p. Geïllustreerd. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt in blauw en zwart in een oplage van 80 exemplaren.
€ 10
* Van de oplage waren 60 exemplaren bestemd voor het project Woordendoos, op 6 oktober 1995 gepresenteerd in Middelburg.

7. BOEF, August Hans den Het museum van boze kunsten. Leiden, De Uitvreter, (1989). Ingenaaid met omslag. 24 p. Niet opengesneden. Met de hand gezet uit de Lutetia en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 70 genummerde exemplaren.
verkocht
* Poëzie. Tweede uitgave van De Uitvreter.

8. BORDEWIJK, F. Zeer geachte Heer. Drie brieven. Mont Pourri, De Galgpers, 2011. Ingenaaid. (8) p. + bijlagen. Met de hand gezet uit de Dante en gedrukt [door De Uitvreter] in rood en zwart op 160 grams Velin Arches in een oplage van 40 exemplaren. 1e druk.
€ 18
* Deze uitgave behelst drie brieven van Bordewijk ‘in facsimile’, gericht aan C.W. Freriks, Karel Reijnders en Ch. J. Enschedé en toegelicht in het boekje. De bijlagen bestaan uit drie met de hand uit de Schrijfmachineletter gezette brieven van Bordewijk, met behulp van scanner en printer voorzien van de oorspronkelijke briefhoofden en Bordewijks handtekening.

9. BOS (sst. en inl.), Jan ’t Is vreugd in Folio. Liederen in ’t vroede, in ’t zotte en in ’t amoureuze bij de afronding van de Short-Title Catalogue, Netherlands. Met een inleiding door Jan Bos. (Met drie ingeplakte foto’s). Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 2009. Ingenaaid met omslag. (16) p. Met de hand gezet uit de Dante en gedrukt door Kees Thomassen en Jan Bos in een oplage van 150 exemplaren.
verkocht
* Ter gelegenheid van het afsluiten van het project STCN.

10. BOUDEWIJN Vraag. Zoeterwoude, De Uitvreter, 2004. Vouwblad. Met de hand gezet en gedrukt in rood en zwart in een beperkte oplage.
€ 12
* Jaarwisselingsgeschenk 2004-2005.

11. BOUTENS, P.C. Nu ging ter ruste. Leiden, (De Uitvreter,) 1993. Uitvouwblad, ingenaaid in omslag. Met de hand gezet en gedrukt in groen en zwart in een oplage van 150 exemplaren op Zerkall-Bütten.
verkocht
* Verscheen eerder in de Utrechtse Studenten-Almanak voor het jaar 1891, maar werd nooit gebundeld. Uitgegeven ter gelegenheid van een Boutens-expositie in het Letterkundig Museum. Rijkse 2.162.

12. BRY, Johan Theodoor de Nates hiantes. (Omslagtitel: Die gat cruypers). [Zoeterwoude], (De Uitvreter, 1996). Cahiersteek. 8 p. Met de hand gezet uit de Garamond, Kaart-gothiek en Oud Hollands en gedrukt in rood en zwart op getint Perusia-papier in een oplage van 50 exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Embleem uit het album amicorum van Ludolphus von Bülow zu Stimboll (1611) met bijbehorende scabreuze teksten (Nates hiantes betekent ‘Gapende billen’) in het Latijn, Frans, Duits en 17e-eeuws Nederlands. Maakt deel uit van het drukkersproject ‘Mensch Durf Te Leven’. Charmante uitgave!

2865713. BÜCH, Boudewijn Anabasis. Een reisverhaal. Biggekerke, Spuit 11, (1994). Oblong. Ingenaaid in envelop. (8) p. Met de hand gezet uit de Helvetica en de Univers en gedrukt in een oplage van 33 exemplaren.
verkocht
* De tekst werd eerder gepubliceerd in Neoter 2 (maart 1967).
Asjemenou, sectie D (‘Al dan niet terecht aan De Uitvreter toegeschreven uitgaven’), nummer 4.

14. CAMPERT, Remco, en Jan HANLO Plan voor een tuin (van Klee) [en:] Het dak. (Leiden, De Uitvreter, 1994). Tweemaal gevouwen plano. Met de hand gezet uit de Univers en de Helvetica en gedrukt in blauw en groen in een oplage van 190 exemplaren.
verkocht

25060715. CAMPERT, Remco Mei 1940, Den Haag. (Met een illustratie in kleuren door Lonneke N.). Den Haag, Letterkundig Museum, 2001. Vouwblad in omslag. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt door De Uitvreter in roodbruin en zwart in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht

703816. CAMPS, Hugo Ritueel van heimwee. (Zoeterwoude, De Uitvreter, 1996). Cahiersteek. (12) p. Gedrukt in zwart, rood, blauw, groen en geelgroen in een oplage van 200 genummerde exemplaren.
verkocht
* Prachtig boekje over de Tour de France.

17. CHARIVARIUS Charivarius doet Schopenhauer. [Zoeterwoude, De Uitvreter], 1999. Uitvouwbaar blad in omslag. Met de hand gezet uit de Caslon en gedrukt in brons en zwart op Zerkall-Bütten in een beperkte oplage.
€ 10
* Jaarwisselingsgeschenk 1999/2000 van Nop Maas en Joep Jaspers. Zowel leverbaar in bruin als in groen omslag.

18. [COSTA, Isaac da] Gelukwensch aan meester en arbeiders ter drukkerij op het Spaarne met het “imprimatur” op het laatste blad der kompleete dichtwerken van Bilderdijk door Een Corrector. Leiden, De Uitvreter, 1991. Vouwblad met buikband. Met de hand gezet en gedrukt [in een oplage van 60 exemplaren].
verkocht
* Koppermaandaguitgave.

26783619. (DE UITVRETER) 2009? De pot op! [Woold-’t Harkel], De Uitvreter, 1998. 5 velletjes wc-papier geniet in omslag. Met de hand gezet en gedrukt [in een oplage van ca. 150 exemplaren].
verkocht
* Wenken voor het toiletgebruik. Verreweg de leukste nieuwjaarswens!

20. (DE UITVRETER) Drie gedichten en een dilemma. Zoeterwoude, De Uitvreter, 2002. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet uit de Van Dijck en gedrukt op Hollandsche Druk in een beperkte oplage.
€ 12
* Drie zeventiende-eeuwse gedichten van Hessel Meckama, ontleend aan het album amicorum van Otto van Wijhe. Jaarwisselingsgeschenk 2002-2003.

26784421. (DE UITVRETER) Efemera: drie verhuisberichten van De Uitvreter alias Kees Thomassen. De Uitvreter, 1989?/ 1991. Vouwblad en plano’s.
€ 18

22. (DE UITVRETER) Efemera: huwelijksaankondiging Marieke van Delft en Reinder Storm + geboortekaartjes van Rosa en Edo Storm. De Uitvreter, 1992/ 1994/ 1996. Drie vouwbladen.
€ 30
* Op de voorzijde van de huwelijksaankondiging staat Gorters ‘Zie je ik hou van je’ afgedrukt.

26784523. (DE UITVRETER) Efemera: twee verhuisberichten van (Jessica Endert en) Sjoerd van Faassen. De Uitvreter, 1995. Twee plano’s.
€ 15

24. (DE UITVRETER) Henr. Bruno’s Mengel-moes van verscheyde gedichten op allerhande voor-vallende saecken. Tot Leiden, by Salomon Wagenaer 1666. (&) Rookers-lied geplukt uit de Studenten Almanak voor 1817. Opnieuw in de lucht geblazen door De Uitvreter te Zoeterwoude in het jaar 1997. Zoeterwoude, De Uitvreter, 1997. Twee gevouwen en genaaide oblongstroken in omslag. Met de hand gezet uit de Dante, Syntax, Times New Roman en gedrukt in groen en zwart op Zerkall in een beperkte oplage.
€ 20
* Ingenieus drukwerk! Jaarwisselingsgeschenk 1997-1998.

25. (DE UITVRETER) Hodie mihi, cras tibi. Zijnde een verzameling grafschriften gepeurd uit het oeuvre van enige verdienstelijke vaderlanders. ’t Harkel te Woold, De Uitvreter, 2007. Leporello in omslag. Met de hand gezet en gedrukt [in een oplage van ca. 160 exemplaren].
verkocht
* Melige grafschriften van o.a. Buddingh’, Torn en Wilmink.

26. (DE UITVRETER) Kees! Ga je mee? Nieuw kermislied. Leiden, De Fruiteter, 2001. Cahiersteek. (8) p. Gedrukt in een oplage van 25 genummerde exemplaren.
€ 30
* Mysterieus uitgaafje, uit de koker van ‘dr F.J.A.M. Colson SJ’.

25658827. (DE UITVRETER) Plop! Magazine ter bevordering van het jaar. Extra editie! (Zoeterwoude, De Uitvreter, 2004). Ingenaaid. p. Met de hand gezet uit ‘voornamelijk schreeflozen’ en gedrukt in een oplage van circa 55 exemplaren.
€ 14
* Curieus boekje, bomvol clichés, bestemd voor de vriendendoos van Ernst Boissevain. Melig colofon: ‘Papier: uiteraard, we moesten toch ergens op drukken (…) Druk: nou, behoorlijk ja, dank u’.

28. (DE UITVRETER) Smokers Survival Kit for the Year 2050. [Zoeterwoude], (De Uitvreter, 1996). Oblong. Cahiersteek. 4 p. + ingeplakt vloeipapier, lucifer, luciferdoosfragmentje en portie shag.
€ 22
* Lezen van dit boekje brengt u en anderen rondom u ernstige schade toe.

29. DOESBURG, Theo van (als:) I.K. BONSET De Fabriek. [Zoeterwoude, De Uitvreter, 2000]. Vouwblad. Met de hand gezet uit de Helvetica en gedrukt in rood, groen en zwart in een oplage van ca. 80 exemplaren.
verkocht

26781130. DOESBURG, Theo van Kunst. (Met een Aantekening van August Hans den Boef). Leiden, (De Uitvreter), 1993. Oblong. Cahiersteek. (16) p. Met de hand gezet uit de Helvetica en gedrukt in een oplage van 50 genummerde exemplaren. Krabsporen van de kat op de rug.
verkocht
* Schitterende uitgave met uit lood opgebouwde illustratie op het omslag en een aan het naaigaren gebonden potloodstompje (als uitgegeven). Eén van de 10 Romeins genummerde en op naam gedrukte exemplaren.

31. DUBOIS, Pierre H. Ik ben niet meer zoals ik vroeger was. (Zoetermeer, De Uitvreter, 1997). Cahiersteek. (12) p. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt op Ossekop in roodbruin en zwart in een oplage van 50 genummerde exemplaren.
€ 30
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: ‘Voor Jessica en Sjoerd/ met de beste wensen/ voor ten minste evenveel/ jaren!/ Liefs/ Pierre/ Den Haag, 9 augustus 1997′. Uitgave van gedichten ter gelegenheid van ’s auteurs tachtigste verjaardag.

32. ENGELMAN, Jan Venetiaansch avontuur. Met een toelichting door Roman Koot. Woold-’t Harkel, De Uitvreter, 2015. Cahiersteek. (6) p. Met de hand gezet uit de Bembo en Forumkapitalen en gedrukt in blauw en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 60 genummerde exemplaren.
€ 20

33. EROTICA De ballade van Eskimo Nell. Een sterk verhaal uit het Wilde Westen vertaald en bewerkt voor de Lage Landen door Hans Heesen en Ed Schilders. (Met illustraties van Hjalmar van den Akker). Zoeterwoude, De Uitvreter, 1997. Ingenaaid met omslag. (32) p. Gezet uit de Bembo en gedrukt op Zerkall in een oplage van 150 door de bewerkers en de illustrator gesigneerde exemplaren.
verkocht
* Humoristische ero-poëzie met treffende tekeningen.

34. FEBRUARI, M. Schrappen. (Met een Toelichting bij Schrappen door Kees Thomassen). Zoeterwoude, De Uitvreter, 2005. Overslagmap waarin vijf lange stroken papier + plano + ingenaaid cahier met de Toelichting. Met de hand gezet uit de Caslon, de Helvetica en de Festival en gedrukt in een oplage van 75 genummerde exemplaren.
€ 30
* Prachtige column van Februari over Engelse regelval, zesmaal in verschillende regelvallen gedrukt door De Uitvreter, die in de Toelichting Februari’s beweringen langs de meetlat van de zetter legt.

35. FOCQUENBROCH, W.G. van Fumus gloria mundi of ’s Werelds glorie is slechts rook en Rook is ’s werelds glorie ook. Leiden, De Uitvreter, 1990. Cahiersteek met omslag. (16) p. Met de hand gezet uit de Garamont en gedrukt in blauw en zwart op Hollands Register in een oplage van 60 genummerde exemplaren.
verkocht
* De gedichten zijn door Klaas van der Hoek overgezet in hedendaags Nederlands. Uitgave ‘uit ongenoegen over de aangekondigde accijnsverhoging op alcohol en tabak’. Eerste druk op de eigen pers van De Uitvreter (hiervoor werd gebruik gemaakt van de pers van Jan ‘Avalon Pers’ Keijser).

36. GEELEN, Harrie, en Imme DROS Een ballade, een krans, een poëem. Den Haag, Letterkundig Museum/ Kinderboekenmuseum, 2001. Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet uit de Van Dijck en gedrukt door De Uitvreter in lila en zwart op Zerkall in een oplage van 200 exemplaren.
verkocht
* Uitgave ter gelegenheid van de expositie Zo zijn we niet getrouwd – Imme Dros en Harrie Geelen.

37. GERBRANDY, Piet Ga nu en slacht. Woold – ’t Harkel, De Uitvreter, 2009. Ingenaaid met omslag. (16) p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt op Zerkall Bütten in een oplage van 75 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 22
* Gedichtencyclus.

38. GERLACH, Eva 2 gedichten. Leiden, (Dick Welsink en De Uitvreter), 1994. Oblong. Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet uit de Gill en de Rondo en gedrukt op Hahnemühle Ingres-Bütten in bruin en zwart in een oplage van 90 genummerde exemplaren.
€ 20

39. GORTER, Herman Vijf Verzen. Zoeterwoude, De Uitvreter, 2002. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van ca. 50 exemplaren.
€ 20
* Uitgave ter gelegenheid van de ‘—tigtigste verjaardag’ van Jessica Endert.

40. GRAAF, W. de Complete set van zes deeltjes Herinneringen aan opmerkelijke personen. Leiden, De Uitvreter, 1992-1994. Ingenaaid. 6 x (12) p. Met de hand gezet uit de magere Univers en de Iris en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 51 exemplaren.
€ 50
* Lou Bandy, Paul Citroen, Antony Kok, maar ook Koos de Kapper herinnerd door De Graaf.

41. “GRUNBERG, Arnon” (als:) Marek van der JAGT Aqua hærens. Zonder plaats, (Nederlandsche Vereeniging voor Druk en Boekkunst), [2000]. Vouwblad. Met de hand gezet uit de Helvetica en gedrukt in geel, blauw, grijs en zwart op papier van Proost in een beperkte oplage. 1e druk.
€ 28
* De gedrukte teksten hebben niets van doen met Marek van der Jagt, laat staan met Grunberg. Maar een leuke uitgave is het wel! Zie de aflevering ‘List en bedrog’ van De Boekenwereld, jrg. 22, afl. 3 (maart 2006), p. 266-267.

42. GRUTERUS, Janus Heroicae Musae. Zoeterwoude, De Uitvreter, 1999. Ingenaaid. (8) p + los vel Toelichting. Met de hand gezet uit de Walbaum en gedrukt op Zerkall weiß gehämmert in een beperkte oplage.
€ 12
* Jaarwisselingsgeschenk 1999-2000.

43. HAAR, H.P. ter Het contract. [Zoeterwoude], (De Uitvreter, 1996). Ingenaaid. (16) p. Met de hand gezet uit de Gill en gedrukt in een beperkte oplage.
€ 12
* Crisisgedicht van een zetter anno 1922. Jaarwisselingsgeschenk 1995-1996.

44. HANOU, André Janus en Leiden (1787). Leiden, De Uitvreter, (1993). Cahiersteek. Met de hand gezet uit de Old Style en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 150 genummerde exemplaren.
€ 12
* Ongenummerd exemplaar. Jaarwisselingsgeschenk 1993-1994 voor relaties van antiquariaat Klikspaan.

45. HARTSEN, F.A. Losse gedachten. [Zoeterwoude], (De Uitvreter, 1996). Oblong. Ingenaaid. (16) p. Met de hand gezet uit de Caslon en gedrukt in bruin en zwart op Eva in een beperkte oplage.
€ 12
* Jaarwisselingsgeschenk 1996/1997 van Nop Maas en Joep Jaspers.

46. HAVERSCHMIDT, F. Wat liefheeft, dat moet scheiden, Wat leeft, rijpt voor het graf. (Leiden, De Uitvreter, 1990). Oblong. Cahiersteek. (4) p. Met de hand gezet [uit de Derby] en gedrukt in een oplage van 25 exemplaren.
verkocht
* Uitgave ter gelegenheid van het afscheid van Klaas van der Hoek van de KB.

47. HELLINGA, Wytze Gerbens Vingt-trois trente-deux. Korte roman. (Met een toelichting door De Uitvreter en een typografische illustratie door Lonneke N.). Zoeterwoude, (De Uitvreter), 2000. Linnen (Herman van der Kruijk). 42 p. Met de hand gezet uit de Gill en gedrukt op 120 grams Hollandsch in een oplage van 90 genummerde exemplaren.
verkocht
* Eén van de 50 in linnen gebonden exemplaren. Het verhaal van een jeugdige Hellinga, dat alle kenmerken van Nieuwe Zakelijkheid heeft, is gevonden door Gerrit Jan de Rook op de boekenmarkt: deze wonderlijke geschiedenis wordt fraai beschreven in de toelichting.

48. HERMANS, W.F. Een ernstig onderzoeker in de hel. Een brief van Willem Frederik Hermans aan de Koninklijke Bibliotheek. Den Haag, KB, 2004. Ingenaaid. 8 p. met facsimile van de brief achterin. Twee ouderwetse KB-stickers ‘Niet Uitlenen’ zijn in het boekje geplakt. Gedrukt door De Uitvreter in 45 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Zelden aangeboden! JS 458 a.

49. HEYTZE, Ingmar Heden geen gedicht. (Met als frontispice een originele zwart-witfoto van de dichter aan het begin van zijn overigens mislukte carrière als profvoetballer). Woold – ’t Harkel, De Uitvreter, 2007. 29 x 22 cm. Ingenaaid met omslag en titeletiket (Tinkerlady). (20) p. Met de hand gezet uit de Walbaum en gedrukt op handgeschept Losin in een oplage van 85 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 35

50. HOFDIJK, W.J. Mamia. Leiden, De Uitvreter, 1992. Uitvouwbaar blad geplakt in omslag. Geïllustreerd. Met de hand gezet uit de Garamont en gedrukt in groen en zwart op Zerkall in een oplage van 111 exemplaren.
€ 12
* Uitgave ter gelegenheid van de presentatie van het Schrijversprentenboek Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden.

51. HOFMAN, Wim Na de storm. Den Haag, Letterkundig Museum, 2006. Leporello in omslag (omslagontwerp Lonneke N.). Met de hand gezet uit de Albertus en gedrukt op Hollandsch Normaal [in een oplage van ca. 230 exemplaren].
verkocht

26783152. HOFMAN, Wim Suusje Pietz par avion. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 2002. Halflinnen. (58) p. Met de hand gezet uit de Helvetica en gedrukt door De Uitvreter in een oplage van 550 (!) exemplaren.
verkocht

53. HOOFT, P.C., HUYGENS, Constantijn, e.a. De Schoncken-sonnetten. (Met een Toelichting van Kees Thomassen). Zoeterwoude Dorp, De Uitvreter, 2001. Cahiersteek met omslag. (16) p. Met de hand gezet uit de Dante en gedrukt op Hollandsch normaal 3 in een oplage van 60 genummerde en ‘uit de aard der zaak door geen der auteurs gesigneerde’ exemplaren.
€ 14
* Uitgave ter gelegenheid van de presentatie van de historisch-kritische uitgave van Huygens’ Nederlandse gedichten 1614-1625 op 16 mei 2001.

54. HUYGENS, Constantijn Over boeken. [Zoeterwoude], De Uitvreter, 1996. Vouwblad in omslag. Met de hand gezet uit de Dante en gedrukt in donkerbruin op Zerkall-Bütten antik jutemeliert in een oplage van 125 exemplaren.
€ 12

55. IMMERZEEL, Jr., J. Dum spiro spero. Twee gedichten voor Lizanne. Met een portret in fac simile. Zoeterwoude, De Uitvreter, 2003. Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet uit de Dante en gedrukt in een oplage van ‘circa tachtig’ exemplaren.
€ 12
* Ter gelegenheid van de promotie van Breugelmans verschenen.

56. (KEES) Amicis Sacrum (Aan vrienden gewijd). (Met een toelichting [door Kees Thomassen]). Woold-’t Harkel, De Uitvreter, 2012. Oblong. Cahiersteek. (16) p. Met de hand gezet uit de Bembo, Spectrum, Van Dijck en Walbaum en gedrukt op Hollandse Druk van Van Gelder in een beperkte oplage. 1e druk.
€ 14
* Leuke gedichten uit eind achttiende-eeuwse alba amicorum, twee ervan aan ‘Kees’ gewijd.

57. KEMP, Pierre Bloemen voor Bloem. Lugduni Batavorum, Sub Signo Curculionis, (1992). Cahiersteek. (6) p. Met de hand gezet uit de Garamont en gedrukt in blauw en zwart in een oplage van 35 exemplaren. Vouwtje.
€ 35
* Uitgave van het gedicht dat Pierre Kemp in het liber amicorum voor J.C. Bloem schreef, ter gelegenheid van een salonbijeenkomst van Het Aangeraakte Boek op 30 mei 1992.
Asjemenou, sectie D (‘Al dan niet terecht aan De Uitvreter toegeschreven uitgaven’), nummer 1.

26757658. KLOOS, Willem Van de zee. Woold-’t Harkel, De Uitvreter, 2013. Leporello in omslag. Met de hand gezet uit de Helvetica en gedrukt op Ingres Holland in een oplage van ’33 en enige’ exemplaren. 1e druk.
€ 22
* Op het omslag een dobberend bootje, de leporello is in verschillende kleuren blauw met golven bedrukt: mooi!

59. KOMRIJ, Gerrit Invitatie. Den Haag, Letterkundig Museum, 2004. Vouwblad met ingebouwd opklapbaar venstertje (‘piep show’). Met de hand gezet uit de Gill door de Uitvreter en gedrukt in een beperkte oplage. 1e druk.
€ 22
* Uitgave ter gelegenheid van de opening van de aan Gerrit Komrij gewijde tentoonstelling op 26 maart 2004. Leuke vormgeving door Lonneke N.

26780660. KOOTEN, Kees van (als:) Koos KOETS Twee versies. Zoeterwoude, De Uitvreter, 1999. Cahiersteek. (8), 8 p. Met de hand gezet uit de Volta en gedrukt in goud, oranje, roze en paars op Hollandsch normaal 3 in een oplage van 75 genummerde exemplaren.
verkocht
* Ontzettend leuk omkeerboekje.

61. KOPLAND, Rutger Het tikt. Den Haag, Letterkundig Museum, 2009. Vouwblad in omslag. Met de hand gezet door De Uitvreter uit de Van Dijck en gedrukt op Velata avorio Biblos in een beperkte oplage.
€ 12
* Met toegangskaartje voor de afscheidsreceptie van Korteweg op 18 januari 2009, ter gelegenheid waarvan dit gedicht werd gedrukt en verspreid.

62. KOPLAND, Rutger Under the apple tree and other poems. Translated by James Brockway. Leiden, (De Uitvreter), 1994. Ingenaaid met stofomslag (omslagontwerp Lonneke N.). (16) p. Met de hand gezet uit de Garamont en gedrukt op dertig jaar oud De Haesbeek Oud Hollands in groen en bruin in een oplage van 60 exemplaren.
verkocht

26781463. KORTEWEG, Anton Bij de vijftig. (Zoeterwoude, De Uitvreter, 1996). Cahiersteek met omslag. (16) p. Met de hand gezet uit de Dante en gedrukt op Zerkall-Bütten Druckpapier, antik jutemeliert in een oplage van 52 genummerde exemplaren.
€ 25

64. KORTEWEG, Anton Kijk ons! Leiden, De Uitvreter, (1992). Leporello in envelop. Met de hand gezet uit de Garamont en gedrukt in rood en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 90 exemplaren.
€ 14
* Jaarwisselingsgeschenk 1992-1993.

65. KORTEWEG, Anton Twee gedichten. Woold, ’t Harkel, De Uitvreter, 2006. Cahiersteek. (6) p. Met de hand gezet uit de Van Dijck en gedrukt in rood en zwart op Zerkall-Bütten in een beperkte oplage.
€ 12
* Jaarwisselingsgeschenk 2006-2007.

66. KORTEWEG, Anton Voor mannen is ’t niet erg. (Zoeterwoude-Dorp, De Uitvreter, 1999). Cahiersteek. (12) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 10 exemplaren.
€ 30
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘23.10.’99/ Voor Sjoerd,/ bij zijn vijftigste./ Anton’. Soort van overdruk van De Uitvreters bijdrage aan het drukkersproject Eindenhout.

26780567. KOUWENAAR e.a., Gerrit Daar wil je als Rudi wel bij zijn. Gedichten voor Rudi van den Hoofdakker Rutger Kopland bij zijn zeventigste verjaardag. Zoeterwoude-Dorp, De Uitvreter, 2004. 14 vouwbladen/ plano’s in mapje. Met de hand gezet uit diverse corpsen en gedrukt op verschillende soorten papier in een oplage van 100 exemplaren.
€ 50
* Voor de gelegenheid geschreven poëzie van o.a. Bernlef, Enquist, Koenegracht, Michel, Nolens en Oosterhoff.

68. KOUWENAAR, Gerrit Zomergedicht. Leiden, (De Uitvreter), 1993. Oblong. Ingenaaid. (8) p. Met de hand gezet uit de Gill en de Nobel en gedrukt in blauw en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 160 exemplaren. 1e druk.
€ 18

69. KREUZEN, Hans Zes dialectgedichten. Den Haag, Wapendal Pers, 2008. Cahiersteek. (12) p. Met de hand gezet uit de Volta en gedrukt door De Uitvreter op Hollandse Druk van Van Gelder in een oplage van 50 exemplaren. 1e druk.
€ 10

26782870. LINDE, Gerrit van de Twee gedichten van den Schoolmeester. Met illustraties van Anth. de Vries. Zoeterwoude, De Uitvreter, 2005. Cahiersteek. (16) p. Geïllustreerd. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt op Zerkall in een oplage van 95 exemplaren.
verkocht
* Eén van de 30 exemplaren die niet bestemd waren voor het Dichter des Vaderlands-drukkersproject.

71. LUKKENAER, Pim Ho maar! Geen tekens. (Gedichten 1953-1987). Leiden, (De Vrije Vogel), 1991. Ingenaaid. Met de hand gezet uit de Lutetia en gedrukt op Hahnemühle door De Uitvreter in een oplage van 70 exemplaren. 1e druk.
€ 14

72. MAAS (samenst.), Nop Hooge criticus. Een portret van J.J. van Santen Kolff (1848-1896) met een toelichting door Nop Maas. Leiden, (De Uitvreter), 1993. Ingenaaid. (8) p. Met een illustratie. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt in brons en zwart op Oud Hollandsch in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
verkocht

73. MARSMAN, H. Seinen. Woold-’t Harkel, De Uitvreter, 2012. Cahiersteek. (16) p. Met de hand gezet uit de Univers en gedrukt op Zerkall Bütten in een oplage van 80 genummerde exemplaren.
€ 16
* De gedichten zijn boven de titel geïllustreerd met seinvlaggen hanterende mannetjes. Uitgave ter gelegenheid van Jaap Goedegebuures afscheid als hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde van de Universiteit Leiden.

74. MEINDERTS, Aad Augustus. [Zoeterwoude], De Uitvreter, 1999. Vouwblad in omslag. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt op Hollandsch normaal in een oplage van 29 exemplaren.
€ 25
* Een door Bloems ‘November’ geïnspireerd vers van de museumdirecteur.

75. MONTENS, Frans Men moet de dingen kaal denken. Onder redactie van Elise van de Putte en Pim de Vroomen. Zoeterwoude, De Uitvreter, 1994-1995. Linnen overslagdoos met titeletiket waarin 4 uitgaven: Elise van de Putte en Pim de Vroomen: Men moet de dingen kaal denken, Frans Montens: Mijn kok, Willem van den Berg en Frans Montens: De gaten in je sokken en Frans Montens: Bragline + cd. Geïllustreerd. Gezet uit diverse corpsen en gedrukt in verschillende kleuren in een oplage van 145 genummerde exemplaren.
€ 65
* Kleurrijke doos met vier (voor een margedrukker) omvangrijke boekwerken.

25658476. N., Lonneke Memories are made of this. Zoeterwoude, De Uitvreter, 2000. Vouwblad. Met de hand gezet uit diverse schreeflozen en gedrukt in geel, rood, blauw en zwart in een beperkte oplage.
€ 12
* Koppermaandagprent voor donateurs van Drukwerk in de Marge, verlucht met tientallen clichés. De tekst van de vaste illustratrice van deze pers is scherp en hilarisch.

26780377. NIJHOFF e.a., M. Niemand neemt afscheid. A.J.M. Meinderts. Den Haag, Letterkundig Museum, 2002. Ingenaaid met omslag. 28 p. Met de hand gezet uit de Van Dijck en gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
€ 50
* Bundel met gedichten van o.a. Kopland, Schmidt, Van Wissen, Eijkelboom, Nijhoff, Gerhardt, Kopland en Campert ter gelegenheid van het afscheid van Aad Meinderts van het Letterkundig Museum. Het ‘Lamento’ van Campert is niet gedrukt, maar wordt voorgelezen op een bijgeleverde cd.

78. NIJHOFF, M. De Grot. Twee versies. Woold, De Uitvreter & Lupus, 2013. Cahiersteek. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt in rood en zwart op Simili Japon in een oplage van 35 genummerde exemplaren.
€ 30
* Het omslag is een poging om ‘De Grot’ van Werkman in linosnede na te bootsen.

26780479. NOOTEBOOM, Cees Dicht brood. Zoeterwoude, (De Uitvreter), 1997. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 60 genummerde exemplaren.
verkocht
* Uitgave van een gedicht van Nooteboom aangeboden door De Uitvreter aan de auteur en diens disgenoten op 24 oktober 1997.

80. OOSTERWIJK BRUIJN, J. van 4 dichtkundige recepten. Woold – ’t Harkel, De Uitvreter, 2006. Oblong. Leporello in vouwblad. Met de hand gezet uit de Van Dijck en gedrukt op 150-grams Hollandse Druk van Van Gelder.
€ 12
* Jaarwisselingsgeschenk 2006-2007 van Nop Maas en Joep Jaspers.

25657881. OSTAIJEN, Paul van Vrolik landschap. (Met een illustratie van Lonneke N.). Zoeterwoude, De Uitvreter, 2003. Vouwblad. Met de hand gezet en gedrukt in rood en zwart in een beperkte oplage.
€ 15
* Jaarwisselingsgeschenk 2003-2004.

82. PAARDEKOOPER, Jos De ballade van Willem II en Elisabeth Bas. Zoeterwoude, (De Uitvreter), 1997. Cahiersteek in envelop. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt [in een oplage van ca. 110 exemplaren].
€ 12
* Jaarwisselingsgeschenk 1996-1997.

26782983. PERRON, E. du (als:) KLOOT VAN NEUKEMA, W.C. alias Cesar BOMBAY Het paradoxale vrouwtje en andere poëmen voor bij de huiselijke haard. Leiden, (De Uitvreter), 1991. Ingenaaid met omslag. (22) p. Met de hand gezet uit de lichte Gill en gedrukt [in een oplage van 75 exemplaren].
verkocht
* Smakelijke verzen, waarvan wij er bij daglicht geen durven te citeren. Uitgave ter gelegenheid van het afscheid van Sjoerd Koopman van de KB.

84. PERRON, E. du 732 voeux. Zoeterwoude, De Uitvreter, 2000. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt in rood en zwart op Ossekop in een oplage van 75 exemplaren.
€ 30
* Uitgave ter gelegenheid van het afscheid van Han van Berkel als Romanist van de KB.

85. PERRON, E. du Beste Constant. Een onbekende brief aan Constant van Wessem met een nawoord en aantekeningen door R. Storm. Leiden, (De Uitvreter), 1991. Ingenaaid. (16) p. Met de hand gezet uit de Garamont en gedrukt in 75 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Naar verluidt is de brief van Du Perron, waarin ook Slauerhoff figureert, van de eerste tot de laatste letter geschreven door Reinder Storm.

86. PERRON, E. du Chère Mademoiselle. Een onbekende brief aan Suzanne Lonneux met een toelichting door Paul E. Voorhoeve. (Zoeterwoude, De Uitvreter, 1996). Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet uit de Caslon en gedrukt in een oplage van 140 exemplaren. 1e druk.
€ 12
* De brief van Du Perron werd in facsimile van het handschrift afgedrukt.

26758887. POESIEALBUM Poesie. (Zoeterwoude, De Uitvreter, 1996). Cahiersteek in omslag van nepkrokodillenleer met titeletiket. (16) p. Met de hand gezet uit diverse corpsen en gedrukt op verschillende papiersoorten in een oplage van 50 exemplaren.
€ 18
* Schattige albumrijmpjes geïllustreerd met goudstrooisel en plakplaatjes.

88. PRINS, Jan Rotterdam. Op ’t Harkel te Woold, Lupus – De Uitvreter, 2011. Cahiersteek. (12) p. Met de hand gezet uit de Dante en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 50 genummerde exemplaren.
verkocht
* Uitgave ter gelegenheid van het afscheid van Sjoerd Koopman van de KB.
Bijgevoegd: handgeschreven ansichtkaart van Sjoerd Koopman aan ‘Beste Sjoerd’.

25091789. REVE, Gerard Broer Wolf Zijn Kamer. Utrecht, André Swertz & Cie, 2001. Cahiersteek met omslag. (16) p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt door De Uitvreter op Zerkall-Bütten in en oplage van 100 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren.
verkocht

90. ROBIDÉ VAN DER AA, C.P.E. Roosje. Zoeterwoude-Dorp, De Uitvreter, 2003. Cahiersteek. (12) p. Met een ingeplakte illustratie. Met de hand gezet uit de Albertus en gedrukt op Hollandsch Druk [in een oplage van 40 exemplaren].
€ 22
* Geestig colofon (daar had De Uitvreter patent op).

91. ROLAND HOLST e.a., A. Vier handschriften. (Zoeterwoude, De Uitvreter), 1998. Vier vouwbladen in omslag. Met de hand gezet uit diverse lettersoorten en gedrukt op diverse papiersoorten in een oplage van 170 exemplaren.
€ 18
* Uitgegeven ter gelegenheid van de opening van een tentoonstelling over Jhr. M.R. Radermacher Schorer in het Museum van het Boek. De uitgave bevat vier teksten uit een liber amicorum voor Radermacher Schorer van Marintus Nijhoff, A. Roland Holst, Anton van Duinkerken en Josine van Dam van Isselt.

92. ROMIJN MEIJER, Henk Kalenderverhalen. Bezorgd door Gerben Wynia. Woold – ’t Harkel, De Uitvreter, 2009. Ingenaaid (als kalender). (20) p. Met de hand gezet uit de Walbaum en gedrukt in een oplage van 75 exemplaren. 1e druk.
€ 16

93. SCHMIDT, Annie M.G. De vissen van de Markiezin. (Met illustraties van Annemarie van Haeringen). Zoeterwoude, De Uitvreter, 2000. Cahiersteek. (12) p. Met de hand gezet uit de Walbaum en gedrukt in rood en zwart op Hollandsch Normaal in een oplage van 80 genummerde en door de illustrator gesigneerde exemplaren.
verkocht

94. SCHMIDT, Annie M.G. Drie ouwe ottertjes. Uitgave t.g.v. Annie’s 100ste verjaardag. 20 mei 1911-20 mei 2011. (Met een illustratie van Sieb Posthuma). Amsterdam, Wombat bv, 2011. Cahiersteek. (12) p. Met de hand gezet uit de Volta en gedrukt door De Uitvreter in roze en zwart op Velata avorio biblos in een oplage van 240 exemplaren. 1e druk.
€ 25
* Eén van de 40 genummerde en door Sieb Posthuma gesigneerde exemplaren.

2749995. SCHMIDT, Annie M.G. Feest op het plafond (Met illustraties in kleuren van Wim Hofman). Zoeterwoude, De Uitvreter, 2005. Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet uit de Walbaum en gedrukt in vele kleuren op Velata avorio ‘Biblos’ in een oplage van 90 genummerde en door de illustrator gesigneerde exemplaren.
verkocht

96. SCHMIDT, Annie M.G. Het schaap Veronica. Leiden, (De Uitvreter) 1991. Cahiersteek. (4) p. Met de hand gezet uit de Gill en de Akzidenz en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 150 genummerde exemplaren. Langs randen schaafplekjes.
verkocht
* Uitgave ter gelegenheid van de aan Schmidt gewijde tentoonstelling in het Letterkundig Museum.

97. SCHMIDT, Annie M.G. De wijsgeren. (Met een illustratie van Jenny Dalenoord). [Zoeterwoude], (De Uitvreter, 1996). Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet uit de Helvetica en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 75 genummerde en door de illustrator gesigneerde exemplaren. Naaigaren gebroken.
verkocht

26781098. SCHOLTEN, Patty Drie hokken. [Zoeterwoude], (De Uitvreter en Dick Welsink, 1996). Met de hand gezet uit de Volta en gedrukt in rood en zwart op Zerkall weiss gehämmert in een oplage van 75 genummerde exemplaren.
€ 18

99. SCHOLTEN, Patty Herfstkwatrijnen. Zoeterwoude, (De Uitvreter), 2001. Oblong. Ingenaaid. (8) p. Met de hand gezet uit de Studio en gedrukt in lichtbruin en donkerbruin op 110-grams Eva in een oplage van 70 exemplaren.
€ 12

100. SCHOLTEN, Patty Horecagedichten. Zoeterwoude-le-village, L’Ecornifleur, 2001. Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet uit ‘een scala aan letters’ en gedrukt in zwart en oker door De Uitvreter op Hollandsch normaal 3 in een oplage van ca. 130 exemplaren.
€ 16
* Jaarwisselingsgeschenk 2001-2002.

257795101. SCHOLTEN, Patty swingt zaagt & schuurt. m.m.v. Kees Stip & Velibor Vidakovic. Zoeterwoude, De Uitvreter, 2004. Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet uit de Albertus en gedrukt in paars, roze en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 75 exemplaren.
€ 14
* Mooi boekje met een mierzoet voorkomen (het laatste gedicht heet ‘Jomeo en Rulia’).

102. SPAAN, Henk Verveling. Leiden, De Uitvreter, [1992]. Oblong. Ingenaaid. (8) p. Met de hand gezet uit de Garamont en de Rondo en gedrukt in groen en zwart op Zerkall-Bütten in een beperkte oplage. 1e druk.
€ 12
* Jaarwisselingsgeschenk 1992/1993 van Nop Maas en Joep Jaspers.

103. SPRINGER, F. Van K.B. naar KB. Een mijmering. Leiden, (De Uitvreter), 1993. Ingenaaid met omslag. (16) p. Met de hand gezet en gedrukt met de Garamont in groen en zwart in een oplage van 370 exemplaren. 1e druk. Naam en datum in balpen op Franse titel.
verkocht
* Tekst van een toespraak, gehouden voor het personeel van Koninklijke Bibliotheek.

104. (STIP, Kees) STIP R.I.P. Gedichten voorgedragen bij de crematie van Kees Stip te Emmen op 2 juli 2001. (Met een frontispice van Thé Tjong Khing). (Zoeterwoude-Dorp, De Uitvreter, 2001). Cahiersteek. (20) p. Met de hand gezet uit de Van Dijck en gedrukt op Hollandsch normaal 3 in een oplage van 75 genummerde exemplaren.
verkocht
* Gedichten en liederen van Willem Jan van Wijk, Joop Visser, Driek van Wissen, Jean Pierre Rawie, Patty Scholten en Dick Welsink.

105. THELEN, Albert Vigoleis water closet regained. Zoeterwoude, De Uitvreter, 1998. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet uit de Helvetica en gedrukt [in een oplage van 70 exemplaren].
€ 12
* Uitgave van een aan Marsman gestuurd gedicht, ter gelegenheid van de najaarsbijeenkomst van het E. du Perron Genootschap in 1998.

106. THOMAS e.a., Dylan Two score (and then?). A poetical address on the occasion of the fortieth birthday of Lisa. (Zoeterwoude, De Uitvreter, 2003). Cahiersteek. (12) p. Met de hand gezet uit de Van Dijck en de Carlton op Hollandsche Druk van Van Gelder in een oplage van ‘dertig en enige’ op naam gestelde en door de drukker gesigneerde exemplaren.
€ 22

107. THOMASSEN Sr., Kees Lat-relatie. Leiden, De Uitvreter, 1994. Oblong. Ingenaaid. (8) p. Met de hand gezet uit de magere Univers en gedrukt in groen en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 73 exemplaren. 1e druk.
€ 12

108. THOMASSEN, Kees Aangeraakt. Leiden, De Uitvreter, 1992. Oblong. Ingenaaid. (8) p. Met de hand gezet uit de Garamont en gedrukt in grijs en zwart op Zerkall in een oplage van 60 exemplaren.
verkocht
* Deze tekst (over het laten signeren van boeken) verscheen eerder in META 16. Een deel van de oplage was bestemd voor de leden van het genootschap Het Aangeraakte Boek.

109. THOMASSEN, Kees Jenevertypografie. Waarbij gevoegd poëmen van Gezelle, Gorter en Gezellig. Leiden, De Uitvreter, 1995. Ingenaaid. (8) p. + 4 plano’s in omslag gevouwen. Gelaserd en met de hand gezet en gedrukt in een oplage van ‘exact 60 genummerde exemplaren’. 1e druk.
€ 14
* Met een vrolijk omslagontwerp van de hand van de schrijver/uitgever zelf. Jaarwisselingsgeschenk 1994-1995 en Koppermaandaguitgave ineen.

110. [THOMASSEN, Kees] Thalamus. Onregelmatig verschijnend blad voor wie wij willen heten. Aflevering 1. (Leiden, De Uitvreter), 1993. Ingenaaid. (12) p. Gefotokopieerd in een oplage van 50 [= 53] exemplaren. 1e druk.
€ 16
* Jaarwisselingsgeschenk 1993-1994. Niet in de handel.

111. VAANDRAGER, Cornelis Bastiaan De dichter S. gevolgd door een Autobiografies fragment van de dichter S. Zoeterwoude-Dorp, De Uitvreter, 2002. Cahiersteek. (12) p. Met de hand gezet uit de Dante en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 60 exemplaren.
€ 38
* Het omslag is van stug en ruw zwart karton: een verwijzing naar het schoolbord waarop ‘Autobiografies fragment’ ooit in krijtschrift is aangetroffen.

267813112. VERHAGEN, Hans Mystiek Chicago. Zoeterwoude, De Uitvreter en Dick Welsink, 2003. Cahiersteek met omslag (omslagillustratie Lonneke N.). (8) p. Met de hand gezet uit de Helvetica en gedrukt in een oplage van 75 genummerde exemplaren.
€ 28
* Uitgave van het eerste gedicht dat Verhagen schreef na de verschijning van zijn verzamelde gedichten in mei 2003.

113. VESTDIJK, S., PIA, Pascal, & E. du PERRON De zwanen van Gistoux. Drie gedichten rond een landgoed vertaald en toegelicht door Kees Snoek. Les cygnes de Gistoux. Trois poèmes autour d’un domaine traduits et présentés par Kees Snoek. Utrecht, E. du Perron Genootschap, 2008. Cahiersteek met omslag. (20) p. Met de hand gezet uit de Dante en gedrukt op Velata avorio Biblos door De Uitvreter in een oplage van 150 exemplaren.
€ 22

114. VISSER, Ab Gedichten. (Met een verantwoording door Kees Thomassen). Leiden, (De Uitvreter), 1993. Ingenaaid met omslag. (2), 30 p. Met de hand gezet uit de magere Univers en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 135 exemplaren. 1e druk.
€ 18

115. VISSER, Ab Portretten in focus. Zonder retouche. Leiden, De Uitvreter, (1992). Ingenaaid in vervaarlijk besmettelijk, spiegelend omslag. 20 p. Met de hand gezet uit de magere Egmont en gedrukt in grijs op Zerkall elfenbein in een oplage van 130 exemplaren. 1e druk.
€ 14

267832116. VRIES, Hendrik de Stuntvlucht. Vrille, feuille morte, salto’s. Den Haag, NLMD, 1997. Tweezijdig bedrukte plano. Met de hand gezet uit de Helvetica en gedrukt door De Uitvreter in rood en zwart in een oplage van 200 exemplaren.
€ 12
* Boekenlegger ter gelegenheid van de Hendrik de Vries-tentoonstelling in het Letterkundig Museum.

117. VRIES, Hendrik de Veeltintig bij tovergloed en enige andere gedichten. (Zoeterwoude, De Uitvreter, 1996). Uitvouwblad in omslag, met in een flap nog eens een 8 pagina tellend katerntje verborgen. Met de hand gezet uit de Echo, de Volta, de Syntax en de Derby en gedrukt in oranje, rood en zwart op zerkall in een oplage van 120 genummerde exemplaren.
€ 15
* Eén van de 8 genummerde H.S.-exemplaren.

267795118. VRIES, Theun de Reiziger. Den Haag, Letterkundig Museum, 2003. Vouwblad. Met de hand gezet en gedrukt door De Uitvreter in een oplage van 200 exemplaren.
€ 15
* Het gedicht ‘Reiziger’ is in facsimile gedrukt.

267799119. VROMAN, Leo Denk ik aan die oorlogsjaren. Leiden, De Uitvreter, (1990). 29,5 x 9,5 cm. Cahiersteek in omslag. (4) p. Met de hand gezet uit de Bodoni en gedrukt in okergeel en zwart op Hollands Register in een oplage van 200 genummerde exemplaren.
verkocht
* H.S.-exemplaar. De derde uitgave van De Uitvreter, gedrukt ten huize van de gastvrije Jan Keijser.

120. WILMINK, Willem Voor 5 en 7 december. Zoeterwoude-Dorp, De Uitvreter, 2004. Oblong. Leporello. Met de hand gezet uit de Gill en gedrukt op Zerkall in een beperkte oplage. 1e druk.
€ 12
* Liefdesgedicht bestemd voor aanwezigen bij de opening van een Wilminktentoonstelling in het Letterkundig Museum.

256587121. WINKLER PRINS, A. Albumversjens. Ten gerieve van hedendaagsche vrienden. Woold-’t Harkel, De Uitvreter, 2010. Oblong. 8 vellen in envelop en omslag. Met de hand gezet en gedrukt in een beperkte oplage.
€ 12
* Jaarwisselingsgeschenk 2010-2011.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 4 februari 2016 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.720 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: