antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 648: Arthur van Schendel

Van Arthur van Schendel hebben niet een compleet oeuvre in huis, maar wel enkele mooie of interessante boeken: bibliofiele uitgaven, het door hemzelf uitgegeven Pandorra, luxe banden en enkele oorlogsuitgaven.

In deze nieuwsbrief hebben we het leukst voor het laatst bewaard: originele foto’s van de schrijver met familie en vrienden op een Italiaans strand. Zo zag u Van Schendel (en Binnendijk, en Greshoff) nooit!


2679481. SCHENDEL, Arthur van Angiolino en de Lente. Maastricht, Trajectum Ad Mosam, 1923. Verguld, bordeauxrood heelmarokijn (Elisabeth Menalda?). Gezet uit de Erasmus-Mediæval en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 188 genummerde exemplaren. 1e druk. Exlibris (tweemaal) van de verzamelaar Th. Fokker (ontworpen door S.H. de Roos).
€ 250
* Eén van de 175 Arabisch genummerde exemplaren, gedrukt op geschept Hollandsch papier van Pannekoek.
Van Dijk 6 (het zesde boek dat Stols uitgaf, op zijn 23ste, en dan al zo bibliofiel!).

2679502. SCHENDEL, Arthur van Angiolino en de Lente. Maastricht, Trajectum Ad Mosam, 1923. Ingenaaid. Gezet uit de Erasmus-Mediæval en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 188 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 45
* Eén van de 175 Arabisch genummerde exemplaren, gedrukt op geschept Hollandsch papier van Pannekoek.
Bijgevoegd: prospectus voor deze uitgave. Vouwblad, gedrukt in rood en zwart.

3. SCHENDEL, Arthur van De berg van droomen. Amsterdam, Versluys, 1913. Verguld linnen. Kop verguld. (6), 348 p. 1e druk. Rug heel licht versleten. Naam op schutblad.
€ 15
* Vignet op de band en titelpagina zijn beide ontworpen door Theo Nieuwenhuis. Braches, Nieuwe Kunst Documentatie, 1462.

2609534. SCHENDEL, Arthur van Bijbelsche verhalen. Zwolle, Tjeenk Willink, [1932]. Ingenaaid. 140 p. 1e druk. Omslag deels wat verbruind, maar een behoorlijk exemplaar. Eigendomsstempel op titel, en op p. 3 de handtekening van Rudy Cornets de Groot.
€ 15
* Mozaiek. Serie A no. 15. Mooi omslag van Willem Molin. Een ongewoon werk van Van Schendel, dat bestemd was voor middelbare scholieren.

5. SCHENDEL, Arthur van Blanke gestalten. Amsterdam, Meulenhoff, 1923. Verguld linnen. 212 p. Kopsnede verguld. 1e druk. Enkele kleine vlekjes op het voorplat.
€ 15
* Luxer uitgevoerd dan de editie in karton met stofomslag.

6. SCHENDEL, Arthur van Fratilamur. Maastricht, Stols, [1928]. Ingenaaid. Gedrukt in rood en zwart op geschept papier van Pannekoek in een oplage van 315 genummerde exemplaren. 64 p. 1e druk. Rug en randen verbruind.
verkocht
* Trajectum ad Mosam 166. Van Dijk 166.

7. SCHENDEL, Arthur van Het fregatschip Johanna Maria. Met bandteekening van P.A.H. Hofman. Amsterdam, Meulenhoff, 1930. Versierd linnen. 208 p. Niet afgesneden. 1e druk. Rug dof.
verkocht
* Uit de bibliotheek van de grote bibliofiel Emile van der Borch van Verwolde, met zijn naam op het schutblad (en die van iemand anders).

8. SCHENDEL, Arthur van Een Hollandsch drama. Amsterdam, Meulenhoff, 1935. Ingenaaid (omslagtekening L. André de la Porte-Van Bergen). 256 p. 1e druk. Omslag aan randen iets gerafeld. Eerste pagina’s roestig.
verkocht
* Uit de bibliotheek van D.A.M. Binnendijk, met zijn naam en ‘9/9/1935’ op de Franse titel.

267799. SCHENDEL, Arthur van Maneschyn. (Den Haag, Kunera Pers, 1927 [= 1928]). Verguld heelmarokijn. Kop verguld. (4), 22 p. Met de hand gezet uit de Zilvertype en gedrukt door J.F. van Royen op Japans papier op zijn eigen pers in een oplage van 100 op de pers genummerde exemplaren. Rug wat verschoten.
€ 325
* Van Maneschyn zijn uitgeversbanden in diverse kleuren marokijn bekend. Dit is de rood-bruine variant. Een prachtige luxe Van Schendel! Van Royen 1964, 16.

10. SCHENDEL, Arthur van (Prospectus voor Maneschyn). (Den Haag), Kunera Pers, 1927. Planodruk. Recto en verso. Met de hand gezet en gedrukt door J.F. van Royen op zijn eigen pers op Japans papier. Bovenaan gekreukt, horizontale vouw onderaan.
€ 50
* ‘De drukker heeft met sobere middelen getracht, alleen door zuiverheid en echtheid, den kostbaren inhoud haar uiterlijken vorm te geven, wetende, dat deze weinige bladen een eeuwige waarheid verbergend, nochtans schroomvol vermijden moesten eenigerwijze het uitzicht op het eeuwige te belemmeren’.

25427311. SCHENDEL, Arthur van Maneschijn. Naarden, In den Toren, 1948. Linnen met stofomslag. 40 p. Tekst gedrukt naar calligrafie van Jan Poortenaar. Met illustraties van dezelfde. [2e druk]. Omslag enkele scheurtjes. Contemporain opdrachtje (van ‘Rie en Jan’) op schutblad.
verkocht
* Eén van de 62 luxe-exemplaren op Simili-Japon van Van Gelder en bovendien één van de 12 Romeins genummerde exemplaren, die niet in de handel werden gebracht.

12. SCHENDEL, Arthur van Maneschijn. Naarden, In den Toren, 1948. Linnen met stofomslag. 40 p. Tekst gedrukt naar calligrafie van Jan Poortenaar. Illustraties van dezelfde. [2e druk].
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de illustrator op het voorste schutblad: ‘Ir. J.T. Bruin/ van/ Jan Poortenaar.’

13. SCHENDEL, Arthur van De menschenhater. Roman. (Gevolgd door Bibliographie van Arthur van Schendel door G.H. ’s Gravesande). Amsterdam, Meulenhoff, (1941). Linnen met stofomslag (band- en omslagontwerp Tine Baanders). 240 p. 1e druk. Het zeldzame stofomslag is aan de bovenrand geplakt.
€ 15
* K-nummer 1854 [= Thieme, Nijmegen].

14. SCHENDEL, Arthur van Nachtgedaanten. (Maastricht, A.A.M. Stols), 1938. Linnen. (2), 62 p. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 250 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug verschoten. Exlibris (van H.W. Kunst) op voorste schutblad.
verkocht
* Ursa minor VI. Van Dijk 438.

26654515. SCHENDEL, Arthur van Pandorra. [Ede, eigen beheer, 1919]. Ingenaaid (blind gedecoreerd omslag). (2), 86 p. Niet afgesneden. [Gedrukt op Hollands van Van Gelder in een oplage van 20 exemplaren]. 1e druk. Omslag wat beschadigd en losjes om de katernen.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Miek [Janssen]/ van/ Arthur’. Van Schendel zou in 1919 met Jan Toorop en Miek Janssen een reis naar Lourdes maken. Privé-uitgave van Van Schendel in slechts 20 exemplaren, waarbij gebruik werd gemaakt van het zetsel van de publicatie van Pandorra in De Gids, jrg. 83, afl. 1 (1 jan. 1919). De meeste (door ons getraceerde) exemplaren van deze zeldzame uitgave hebben een opdrachtje van de auteur: het boek was niet voor de handel bestemd, maar om uit te delen aan familie en vrienden.

25427816. SCHENDEL, Arthur van Pandorra. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1919. Karton met stofomslag. 174 + 10 p. uitgeversreclame. 2e druk (kort volgend op de 1e druk: privé-uitgave naar het zetsel van de publicatie in De Gids). Keurig exemplaar.
€ 15
* Omslag en frontispice hebben een tekening van Jan Toorop. Meulenhoff-editie 117.

17. SCHENDEL, Arthur van Safija. (Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese en Van der Zande), 1920. Ingenaaid. (4), 60 p. Gedrukt onder leiding van J. van Krimpen in rood en zwart in een oplage van 200 exemplaren. 1e druk. Rond rug als meestal wat verkleurd, maar een opvallend gaaf exemplaar.
€ 90
* Met op het voorste schutblad het exlibris van Herman W. Kunst, een oom van F.B. Hotz (hun correspondentie zou in 2002 verschijnen onder de titel Een beetje levensbestemming). Palladium.

18. SCHENDEL, Arthur van Shakespeare. Amsterdam, Versluys, 1910. Linnen (rug wat verschoten). Kop verguld. (4), 164 p. 1e druk.
€ 16
* Uit de bibliotheek van de schrijfster Emmy van Lokhorst, met op het schutblad ‘Emmy van Lokhorst/ 26 Aug. 1913./ A’dam.’

26519319. SCHENDEL, Arthur van Sparsa. [Utrecht], De Bezige Bij, [1944]. Verguld perkament (voorzijde omslag meegebonden). Kopsnede verguld. (8), 52, (2) p. Gedrukt in rood en zwart op Oud-Hollandsch papier in een oplage van 525 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 140
* Ofschoon dit een ‘gewoon’ genummerd exemplaar (367) betreft, is dit boek voorzien van een heelperkamenten uitgeversband met het vignet van De Bezige Bij op het voorplat. Clandestien uitgegeven tijdens de oorlog.
Quousque Tandem 7. Van Dijk 650. De Jong 741.

904720. SCHENDEL, Arthur van Sparsa. [Utrecht], De Bezige Bij, [1944]. Ingenaaid. (4), 52 p. Gedrukt in rood en zwart op Oud-Hollandsch papier in een oplage van 525 genummerde exemplaren. 1e druk. Wat vage vlekjes op het omslag.
€ 35
* Dit is een van de 25 Romeins genummerde exemplaren die ter beschikking bleven van de uitgever.

21. SCHENDEL, Arthur van Sparsa. [Utrecht], De Bezige Bij, [1944]. Ingenaaid. (4), 52 p. Gedrukt in rood en zwart op Oud-Hollandsch papier in een oplage van 525 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 12

22. SCHENDEL, Arthur van Een spel der natuur. Roman. (Gevolgd door Bibliographie van Arthur van Schendel [door G.H. ’s Gravesande]).
Amsterdam, J.M. Meulenhoff, (1942). Halflinnen met stofomslag (band- en omslagontwerp Tine Baanders). 220 p. 1e druk. Omslag niet helemaal perfect. Naamstempel op schutblad.
€ 15
* K-nummer 1854 [= Thieme, Nijmegen]. De bibliografie van Van Schendel achterin is zeer gedegen: de doorsnee lezer kon ook kennis nemen van het bestaan van de Kunera Pers-uitgave Maneschyn (1927).

26491223. SCHENDEL, Arthur van Voorbijgaande schaduwen. Amsterdam, Meulenhoff, 1948. Oorspronkelijk verguld halfperkament. Kopsnede verguld. 200 p. 1e druk. Wat roest op de sneden.
€ 150
* Eén van de 50 genummerde luxe-exemplaren op Hollandsch papier van Van Gelder en gebonden in halfperkament (het colofon in de luxe-uitgave ontbreekt bij de gewone editie). Met op het voorste schutblad het exlibris van Herman W. Kunst, een oom van F.B. Hotz (hun correspondentie zou in 2002 verschijnen onder de titel Een beetje levensbestemming).
Bijgevoegd: hetzelfde werk in de gewone handelsuitgave. Linnen met stofomslag (ontwerp Fons Montens). 1e druk. Bijzonder fris exemplaar met slechts 1 minischeurtje in het tere omslag. Met bibliografie.

24. (SCHENDEL (vert.), Arthur van). ALCOFORADO, Marianna Minnebrieven van een Portugeesche non. Vertaald (en ingeleid) door Arthur van Schendel. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, [1934]. Ingenaaid. 84 p. 1e druk.
€ 95
* Eén van de 25 genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op Oud-Hollandsch papier van Van Gelder.

25. (SCHENDEL, Arthur van). BATTEN e.a., Fred Lof van Arthur van Schendel. 5 maart 1945. [Amsterdam], De Telg (= Fred Batten en Adriaan Morriën), 1945. 16,2 x 11,1 cm. Ingenaaid. 72 p. Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren 1e druk. Voorzijde omslag deels los.
€ 12
* Uitgave ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Van Schendel op 5 maart 1944 (maar pas verschenen in november 1945). Bevat bijdragen van o.a. Fred Batten, Karel van Boeschoten, Pierre H. Dubois en Adriaan Morriën.
Het zwarte lam 2.

26700426. (SCHENDEL, Arthur van). MEIDOORN Drukproef Meidoorn. Buren/ Amsterdam, Frits Knuf / G.J. Randoe, ca. 1978. A4. Plastic map waarop in rood ‘Drukproef Meidoorn’ gedrukt is. Met een blad geschept papier, eenzijdig bedrukt met een fragment uit Minnebrieven van een Portugeesche non (in de vertaling van Van Schendel). En een blad gewoon papier met een tekst van uitgevers, geprint met een IBM-letter en gefotokopieerd.
verkocht
* De uitgevers bieden de Meidoorn aan voor het drukken van bibliofiele boeken, die gedrukt zouden moeten worden in 125 exemplaren. Voorzover wij weten heeft deze onderneming geen boeken voortgebracht.

26113727. (SCHENDEL, Arthur van) Handgeschreven ansichtkaart aan ‘Monsieur Dick Binnendijk’. 10,6 x 15,0 cm. Alleen verso. Gesigneerd ‘Aty’, ‘Menno’, ‘Ant’, ‘JanGreshoff’ resp. ‘A.vanSchendel’ en gedateerd ’24 8 ’35’.
verkocht
* Zomerse groet van de schrijvers Ter Braak, Greshoff en Van Schendel, en twee van de echtgenotes. De ansicht toont ‘Sestri Levante – Golfo Tigullio’, Van Schendels Italiaanse verblijfplaats.

26799428. (SCHENDEL, Arthur van) Twee originele zwart-witfoto’s. 6,1 x 9,0 cm. Met op de achterzijde tweemaal de aantekening van D.A.M. Binnendijk: ‘Vertrek uit Sestri, Aug. 1934’.
verkocht
* Dick Binnendijk in een open auto, ready to hit the road. Op de tweede foto hebben zich andere gasten van de Van Schendels in en om de auto geïnstalleerd, onder wie Greshoff.

26799529. (SCHENDEL, Arthur van) Twee originele zwart-witfoto’s. 6,5 x 9,0 cm. Met op de achterzijde tweemaal de aantekening van D.A.M. Binnendijk: ‘Hollandsche kolonie Sestri-Levante, Aug. 1934’.
verkocht
* Vrienden en familie van Arthur van Schendel in badkleding op het strand van Sestri Levante, onder wie Van Schendel met echtgenote en zoon, en Binnendijk en Greshoff.

26799630. (SCHENDEL, Arthur van) Vier originele zwart-witfoto’s. 6,4 x 6,4 cm. Met op de achterzijde driemaal de aantekening van D.A.M. Binnendijk: ‘Sestri Levante Aug. 1934’ en eenmaal: ‘The Sestri-Boys Aug. 1934’.
verkocht
* Vier tamelijk hilarische kiekjes van de schilder Jean Albert Pollones en de schrijvers Van Schendel, Binnendijk en Greshoff in wisselende opstellingen op het strand van Sestri Levante. Pollones is de keurigste van het stel: keurig gekleed, lange broek, voorzichtige lach. De schrijvers in badpakken ogen zeer ontspannen: op de derde foto staan ze als prima ballerina’s! Schitterend inkijkje in het privéleven van ’s anderendaags nogal serieuze types.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 25 februari 2016 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.719 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: