antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 649: Stichting De Roos

Stichting De Roos werd in juni 1945 opgericht door Chris Leeflang, Charles Nypels en G.M. van Wees. In de circulaire werd gesproken van ‘een Stichting tot het uitgeven van z.g. “bibliophiele” boeken in beperkte oplage, onder de naam “De Roos” en gevestigd te Utrecht’. De naam werd mede gekozen als een eerbetoon aan de boekverzorger en letterontwerper S.H. de Roos. Het doel van de stichting is het uitgeven van (geïllustreerde) literaire uitgaven voor bibliofielen in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Van 1946 tot heden verschenen er 183 titels in deze verrassende, exclusieve reeks.

In onze voorraad vonden we 90 De Roos-uitgaven, voor deze nieuwsbrief op een rij gezet. Van een heel andere orde is de complete set – álle uitgaven van De Roos! – waarvoor wij nog een koper zoeken. En daar is ook de felbegeerde Regelmatige vlakverdeling (1958) met originele houtsneden van M.C. Escher bij. U bent van harte welkom om deze zeldzame volledige reeks te komen bekijken.

Stichting De Roos


1. ACHNATON Het zonnelied van Achnaton. (Vertaald door prof. dr. A. de Buck). (Utrecht), Stichting De Roos, 1977. Ingenaaid met omslag. (4), 24 p. Gezet uit de Janson en Romanée en gedrukt door de Carlinapers in blauw, rood en zwart op Eenhoorn in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Zeer licht verschoten rondom rug.
€ 25
* Ongenummerd exemplaar. Dick Dooijes in Repro en Druk van 7 april 1978: ‘Het Zonnelied van de “revolutionaire” pharao uit de veertiende eeuw voor onze jaartelling werd met kennelijk veel liefde en toewijding vervaardigd als handpersdruk op de Carlina-pers te Haarlem, en een vormgeving die ik als ‘school Van Krimpen-Stols’ zou willen aanduiden, met initialen van P. Wetselaar (heel fraai zijn die).’ Leeflang 105.

2. ALAIN-FOURNIER Le grand Meaulnes. (Met 44 illustraties van Han Mes). Utrecht, Stichting De Roos, 1971. Linnen met doorzichtig plastic omslag. 228 p. Typografie Mart Kempers. Gezet uit de Sabon en gedrukt door Meijer Wormerveer op Hahnemühle in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Voorste kneep dreigt te breken.
€ 45
* Door Leeflang gemarkeerd als hors-série-exemplaar. Over deze uitgave schreef Max Nord in Het Parool van 22 januari 1972 onder de titel ‘Bij het vijfentwintigjarig jubileum: Schitterende Roos-uitgave’: ‘Trouw aan haar doelstelling heeft de Stichting ‘De Roos’ (zetel in Utrecht) ter gelegenheid van haar vijfentwintigjarig jubileum als extra-uitgave een schitterende editie verzorgd van het Franse meesterwerk van Alain-Fournier “Le grand meaulnes”‘. Dick Dooijes schreef het in Drukkersweekblad van 10 maart 1972 wat poëtischer: ‘De jongste uitgave van ‘De Roos’ is inderdaad van een feestelijke allure. Daarbij is echter geen sprake van uitbundigheid, noch van rijke tooi. Integendeel: het is een stil boek, geheel overeenkomstig aan de stille sfeer van het prachtige verhaal van Alain-Fournier’. Over de illustraties van Han Mes schrijft Dooijes onder meer: ‘Het meest waardeer ik haar in de tere landschapjes, zoals dat op de eerste tussentitel. De wijze waarop ze sfeer en ruimte weet te scheppen met heel tere, niet meer dan vormen aanduidende krabbeltjes, vind ik subliem.’ Los bijgevoegd: een 6 pagina’s tellend opstel van Peter Mantoua over dit boek. Leeflang 91.

3. ANDERSEN, H.C. De schaduw. (Met illustraties van Mirjam Bode). (Utrecht), Stichting De Roos, 1992. Halflinnen. 34 x 22 cm. (72) p. Typografie Dingeman Kuilman. Gezet uit de Spectrum en gedrukt Geuze & Co’s Drukkerij in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Rugbelettering vervaagd.
€ 35
* Mooie uitgave met zeer bijzondere illustraties van Mirjam Bode, gedrukt op doorzichtig zijdevloei, waardoor een schaduweffect ontstaat! Leeflang 142.

4. APOLLINAIRE, Guillaume Le roi-lune et cinq autres contes de —. (Met 11 originele, paginagrote houtsneden in kleuren door Piet Lont). Utrecht, Stichting De Roos, 1981. Linnen. 4to. 80 p. Typografie Alfons van Heusden. Gezet uit de Bembo en gedrukt door Hooiberg op Hahnemühle in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Band iets geschaafd.
€ 35
* Dit (ongenummerde) exemplaar is gedrukt voor [in handschrift:] Alfons van Heusden. Piet Lont signeerde bovendien het colofon. Leeflang 117.

5. APOLLINAIRE, Guillaume Le roi-lune et cinq autres contes de —. (Met 11 originele, paginagrote houtsneden in kleuren door Piet Lont). Utrecht, Stichting De Roos, 1981. Linnen. 4to. 80 p. Typografie Alfons van Heusden. Gezet uit de Bembo en gedrukt door Hooiberg op Hahnemühle in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Band deels iets verschoten.
€ 30
* Leeflang 117.

6. ARIOSTO, Ludovico Orlando Furioso. Eerste zang in de vertaling van Ike Cialona. Utrecht, Stichting De Roos, 1994. Karton. 17,5 x 9,5 cm. (4), 90 p. Typografie Bram de Does. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt door Bram de Does in rood en zwart op een Victoria degelpers op Zerkall in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 95
* Uit het juryrapport van de Best Verzorgde Boeken 1994: ‘Een verfijnd voorbeeld van onomstreden vakmanschap en grafische verliefdheid’. Leeflang 145.

2621477. ARTAUD, Antonin, en Jacques RIVIÈRE Brieven. (Vertaald en ingeleid door Sieds de Boer). Utrecht, Stichting De Roos, 2009. Karton met zeer ingenieus en toepasselijk stofomslag in de vorm van een envelop. 72 p. Typografie Aad van Dommelen. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 25
* Subtiele typografie in verschillende letters en kleuren.

8. BALZAC, Honoré de L’élixer de longue vie. (Met zeven litho’s in kleuren van Mart Kempers). Utrecht, Stichting De Roos, 1955. Ingenaaid in omslag, kartonnen omslag en foedraal. 48 p. Gedrukt in zwart en groen-grijs in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Scheurtje in foedraal.
verkocht
* Door Leeflang gemarkeerd als hors-série-exemplaar. Leeflang 34.

9. BARBEY D’AUREVILLY, J. La vengeance d’une femme. (Met zes originele etsen van Roger Chailloux). Utrecht, Stichting De Roos, (1974). Linnen. 40 p. Gezet uit de Garamond en gedrukt door Proost & Brandt in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Band deels verschoten.
€ 25
* Dick Dooijes in Drukkersweekblad van 25 november 1974: ‘Bij de voor mij bewonderenswaardige boeken heeft zich nu deze nieuwe ‘De Roos’-uitgave gevoegd, dankzij de prachtige etsen, die Chailloux ervoor maakte. Het zijn diepdruk- en geen boekdrukprenten, de maker heeft onbekommerd gebruik gemaakt van de hele pagina-oppervlakte, zonder zich iets aan te trekken van de afmetingen van de zetspiegel – twee grote zonden tegen het dogma, maar hoe plezierig is het resultaat van deze zonden! In de eerste plaats door het prachtige spel van lijnen en tinten, dat de etser tot stand bracht, in de tweede plaats doordat er toch een zekere harmonie onstond tussen tekst- en beeldpagina’s. Dit is mede – en voor een niet gering deel – te danken aan Nieuwenhuijzens typografie. Een laatste, heel goed ding: de band is prachtig, dankzij de fraaie blindstempeling op het zwarte voorplat en dankzij de voortreffelijke technische uitvoering.’ Leeflang 98.

10. BAUER, Marius Bauers reis naar Moskou. In brieven en teekeningen. Aangevuld met een polemiek tussen socialisten en aestheten. (Tekstverzorging en inleiding van G.H. ‘s-Gravesande). (Met 10 tekeningen van Marius Bauer). (Utrecht), Stichting De Roos, (1956). Karton. In foedraal. 64 p. Typografie Jan Vermeulen. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 30
* Door Leeflang gemarkeerd ‘hors série’. Leeflang 36.

26214511. BILL, Max, en Jan TSCHICHOLD Het dispuut tussen Max Bill en Jan Tschichold. (Vertaald en bezorgd door Steven de Joode. Met een voorwoord door Wim Crouwel). (Utrecht Stichting De Roos, 2010). Ingenaaid met stofomslag. 80 p. Typografische verzorging Wim Crouwel. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 25

12. BILL, Max, en Jan TSCHICHOLD Het dispuut tussen Max Bill en Jan Tschichold. (Vertaald en bezorgd door Steven de Joode. Met een voorwoord door Wim Crouwel). (Overdruk). (Utrecht Stichting De Roos, 2010). Ingenaaid met linnen overplakt rugje. 80 p. Typografische verzorging Wim Crouwel. Gedrukt in een oplage van 300 exemplaren.
€ 12
* Overdruk van de genummerde De Roos-uitgave op goedkoper papier.

13. BOKHOVE, Niels De drempelschroom verdrijven. Literaire activiteiten in de jaren 1932-1973 bij boekhandel Broese onder Chris Leeflang. Utrecht, Stichting Gusto, 2013. Ingenaaid. 304 p. [2e druk].
€ 12
* Handelseditie van de in hetzelfde jaar verschenen uitgave van Stichting De Roos.

14. BOKHOVE, Niels De drempelschroom verdrijven. Literaire activiteiten in de jaren 1932-1973 bij boekhandel Broese onder Chris Leeflang. Utrecht, Stichting de Roos, 2013. Karton. 304 p. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 75
* Ingenieuze boekverzorging door Studio Joost Grootens, met negen duimgrepen in de buik en met vier middels lasertechniek uitgestanste boekenleggers op voor- en achterplat. Zie over deze uitgave de Volkskrant.

355815. BORDEWIJK, F. Huissens. Een climacterium. (Geïllustreerd door Mart Kempers). Utrecht, Stichting De Roos, (1965). Linnen. 36 p. Typografie H.P. Doebele. Gezet uit de monotype Old Style en gedrukt door Thieme op Hahnemühle Bütten in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
verkocht
* Inliggend drie brieven van de Stichting De Roos uit februari en maart 1965, gestencild, maar met prachtig gedrukt oranjerood briefhoofd. In een daarvan wordt een lovende brief van Bordewijk aangehaald, waarin hij over deze uitgave schreef: ‘Voor de illustraties door Mart Kempers weet ik maar één kwalificatie: geniaal. Ze staan ver boven mijn tekst en toch heeft hij kans gezien zich zo diep te doordringen van de woorden dat ze als ’t ware een verjongingskuur ondergaan. De verrassing is dan nog de opeenstapeling van lugubers waar ik niet het flauwste vermoeden van had. Desondanks ontbreken de geestige noten allerminst’. Bordewijk overleed op 28 april 1965, niet lang na het verschijnen van dit boek. Leeflang 68.

16. (BORSTIUS, Jacob) De predicatie van ’t lang-hayr gedaan door een voornaam gods-geleerde binnen een aanzienelijke stad genaamt -. Utrecht, Stichting De Roos, 1973. Linnen met stofomslag. 18,5 x 10,5 cm. 104 p. Typografie Fons van der Linden. Gezet uit de Van Dijck en gedrukt door Thieme op Bodoni in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Rug verschoten als altijd.
€ 22
* Na deze uitgave een juweeltje te hebben genoemd schrijft Dick Dooijes in Drukkerswereld van 31 augustus 1973: ‘Het is een actueel onderwerp waaraan de jongste uitgave van de Stichting ‘De Roos’ is gewijd’. Leeflang 94.

17. BREDERO, G.A. Spaanschen Brabander Jerolimo. (Met illustraties van Lex Metz). Utrecht, Stichting De Roos, 1973. Linnen. 30 x 24,5 cm. 124 p. Typografie Dick Dooijes. Gezet uit de Lectura en gedrukt in paars en zwart op Velasques in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 25
* Huib van Krimpen in Drukkerswereld van 23 augustus 1974: ‘De tekst van Bredero laat mij gematigd onverschillig, maar ik weet dat zulks aan mij ligt en niet aan de dichter. Met inachtneming van deze wat remmende factor constateer ik dat Dooijes in zijn typografie van deze tekst zijn voortreffelijk vakmanschap ten volle waarmaakt.’ Leeflang 96.

18. BROWNING, Elizabeth Barrett Sonnets from the Portugese and seven other poems. (Met een inleiding van Andreas Mayor). Utrecht, Stichting De Roos, 1957. Linnen met leeslint. 96 p. Gedrukt in zwart en paars-rood op Hahnemühle-Bütten in een oplage van 175 genummerde exemplaren. = Introduction by Andreas Mayor. Printed in 175 numbered copies. In English. Please ask for a translation of this description.
€ 15
* Hors-série-exemplaar. Leeflang 39.

19. (CALS, Mr. J.M.E.Th.) Het Westeinder Handschrift. (Met een verantwoording door Marga Klompé). Utrecht, Stichting De Roos, 1978. Linnen. 44 p. Typografie Frits Stoepman. Gezet uit de Monotype Plantijn en gedrukt door Hooiberg op Velasques in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 15
* Geschreven door voormalig minister van OK en W mr. J.M.E.Th. Cals toen hij enige tijd in het Haagse ziekenhuis Westeinde verbleef. De verantwoording is van de hand van Marga Klompé, die ook figureert in dit toneelspel. Leeflang 110.

20. CASANOVA Het Duel ofwel een proeve van de levensgeschiedenis van de Venetiaan G.C. Vertaling Ike Cialona. (Met originele litho’s van Matthijs Sluiter). (Utrecht), Stichting De Roos, 1999. Karton. 80 p. Typografie Rudo Hartman. Gezet uit de Bodoni en gedrukt door Jan de Jong op Pordenone in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 35
* Het boekblok werd speciaal a-symmetrisch gebonden door Boekbinderij Van Waarden. Matthijs Sluiter was de eerste illustrator die de Chris Leeflang Prijs in ontvangst mocht nemen. Leeflang 153.

21. CHAMPFLEURY, [J.] Chien-Caillou. (Met twee tekeningen door Rodolphe Bresdin op Calqueer-papier). Utrecht, Stichting De Roos, 1980. Linnen. 40 p. Typografie door Dick Dooijes. Gezet uit de Baskerville Old Face en gedrukt door Spruijt op Velasques in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 15
* Leeflang 115.

22. CHAMPFLEURY, [J.] Grandeur et décadence d’une serinette. (Met 6 litho’s van Mart Kempers). Utrecht, Stichting De Roos, 1961. Linnen. 60 p. Band en typografie Mart Kempers. Gedrukt op Hahnemühle-Bütten in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 15
* Leeflang 56.

23. CHARMS, Daniil Een oude vrouw. (Vertaald door Charles B. Timmer. Met tekeningen van Jan Kuiper). Utrecht, Stichting De Roos, (1985). Linnen. 56 p. Band en typografie Jan Kuiper. Gezet uit de Trinité en gedrukt op Hahnemühle-Bütten in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
verkocht
* Vertaler Charles B. Timmer over deze uitgave: ‘Jan Kuiper is erin geslaagd de illustraties tot deel van de tekst te maken: zij illustreren die niet, ze ‘lichten niet toe’, nee, je leest ze, zoals je letters en woorden leest’. Leeflang 131.

25294224. CHATEAUBRIAND La Campagne Romaine. Lettre à Monsieur de Fontanes. (8) Burins de Jean-Paul Vroom. (Met zes originele kopergravures van Jean-Paul Vroom). Utrecht, Stichting De Roos, 1959. Ing. met omslag. 40 p. Gedrukt op Pannekoek in zwart en paarsrood in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Enkele minimale roestvlekjes op omslag.
€ 35
* Door Leeflang gemarkeerd als hors-série-exemplaar, zonder foedraal. Leeflang 48.

25. CHATEAUBRIAND La Campagne Romaine. Lettre à Monsieur de Fontanes. (8) Burins de Jean-Paul Vroom. (Met zes originele kopergravures van Jean-Paul Vroom). Utrecht, Stichting De Roos, 1959. Ingenaaid met omslag. In foedraal. 40 p. Gezet uit de letter Gravure en gedrukt op Pannekoek in zwart en paarsrood in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Rug heel licht verkleurd, verder mooi en gaaf.
€ 75
* DIT IS NUMMER I van de 6 Romeins genummerde exemplaren die bestemd waren voor de illustrator, Jean-Paul Vroom! Leeflang 48.

26. COENEN, Frans Bezwaarlijke liefde. (Met 5 illustraties van Friso Henstra en een Ten geleide van Pierre H. Dubois). (Utrecht), Stichting De Roos, 1982. Linnen. 72 p. Typografie Alfons van Heusden. Gezet uit de Spectrum en gedrukt door Van de Garde op Velasques in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 25
* Over de illustraties schreef Dick Dooijes in Repro en Druk van 21 mei 1982: ‘Friso Henstra maakte de illustraties, pentekeningen die in hun knappe, realistische aanpak een snufje vervreemding meekregen, goed passend in de sfeer van dit verhaal’. Leeflang 120.

27. COLERIDGE, S.T. De ballade van de oude matroos. (Vertaald door A. Donker. Met 35 tekeningen van Mart Kempers). Utrecht, Stichting De Roos, 1967. Linnen. 40 p. Typografie Mart Kempers. Gezet uit de Van Dijck en gedrukt door Hooiberg op Hahnemühle-Bütten in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
verkocht
* Dick Dooijes in Drukkersweekblad van 12 januari 1968: ‘Opnieuw toont Kempers zich hier een meester in dit zo moeilijke samenspel van tekst en illustratie. Bovendien zijn deze illustraties bij De ballade van de oude matroos – ook al: opnieuw – een demonstratie van zijn groot illustratief talent.’ Leeflang 78.

28. COUPERUS, Louis Herinneringen. (Keuze en verantwoording Garmt Stuiveling. Met 12 tekeningen van Jan Kuiper). Utrecht, Stichting De Roos, 1962. Linnen. 118 p. Typografie Jan Kuiper. Gezet uit de Bembo en gedrukt in zwart en bruin op Zerkall-Bütten in een oplage van 175 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 45
* Twaalf feuilletons van Couperus uit de jaren 1910-1923, speciaal voor deze uitgave geselecteerd door Stuiveling. Met originele factuur van boekhandel Broese. Dick Dooijes in Drukkersweekblad van 1 februari 1963: ‘In de tekeningen schuilt iets onwezenlijks, iets van droomgezichten, zelfs als er sprake is van gewoon maar een landschapje met een paar bomen en een bruggetje. De relatie met de tekst blijkt niet te rusten op uiterlijkheden, maar op de sfeer die wordt opgeroepen door de tekeningen, een sfeer van beklemming soms, die karakteristiek is voor Couperus’ proza.’
Leeflang 60. Pippel/ Voskuil 37.

29. COUPERUS, Louis De Naumachie. (Met 7 tekeningen van J.H. Kuiper). Utrecht, Stichting De Roos, (1959). Linnen. 44 p. Typografie J.H. Kuiper. Gedrukt in zwart en grijs op Zerkall-Bütten in een oplage van 175 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 45
* Fons van der Linden in Intergrafia van 7 maart 1960: ‘Het boek is zeer goed verzorgd door J.H. Kuiper, die zowel de illustraties vervaardigde als de typografische vorm bepaalde. De klassieke opzet wordt op gelukkige wijze doorbroken door de tekeningen, waarin allerlei romeinse motieven met vrijmoedigheid verwerkt zijn. Ze sluiten zo aan bij de tekst en passen goed bij de opmaak, zonder dat ze tot pastisches worden. (…) Bijzonder mooi is de band, die door Brandt vervaardigd werd van stof, door ‘Het Paapje’ te Voorschoten bedrukt.’
Ongenummerd exemplaar. Onder het colofon een gemonogrammeerde aantekening van Chris Leeflang: ‘Ex. hors série/ C.L.’
Leeflang 49. Pippel/ Voskuil 35.

30. CRAMER, Hendrik, and Arthur ADAMOV (reconstruction). Het lot van de kinderen van Lir. (Vertaald door Laurens Vancrevel). (Utrecht), Stichting De Roos, 1984. Gedecoreerd karton. 48 p. Band, typografie en calligrafie Karina Meister. De band werd door haar met de hand bestempeld. Gezet uit de Desmos en gedrukt door Van Rossum op Velasques in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 25
* Paul Groenendaal over typografe Karina Meister in Compres van 5 maart 1985: ‘Zij ontwikkelde voor deze opdracht een heel persoonlijke versie van de Ierse Minuskel en illustreerde daarmee deze wederom prachtige bibliofiele uitgave van Stichting de Roos’. Leeflang 129.

31. DEBROT, Cola Mijn zuster de negerin. (Met illustraties van I.R. Dilrosun). Utrecht, Stichting De Roos, 1977. Karton. 56 p. Typografie Bram Dilrosun. Gezet uit de Garamont en gedrukt door Van Rossum op Hahnemühle in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Enkele minimale schaafplekjes aan de onredelijk kwetsbare band.
€ 25
* Dick Dooijes in Repro en Druk van 7 april 1978: ‘De ingetogen illustraties zijn van I.R. Dilrosun en werden door hem uitgevoerd in stippeltechniek afgewisseld met kruis- en lijnarceringen; de prentjes kregen op die manier een aardige, decoratieve werking’. Leeflang 108.

32. DESCARTES, René Discours de la méthode (…). (Met een originele kopergravure van Kuno Brinks). (Utrecht, Stichting De Roos, 1948). Halfperkament. Kop verguld. Onafgesneden. 104 p. Gezet uit de Caslon en gedrukt door Mouton in rood en zwart in een oplage van 175 genummerde exemplaren.lichte roestvlekken.
€ 75
* Leeflang 10.

26124333. DOSTOJEWSKI, F.M. Witte nachten. (Vertaald door Hans Leerink. Met houtgravures en linoleumsneden door Arja van den Berg). (Utrecht, Stichting De Roos, 1991). Halflinnen. 128 p. Band en typografie Françoise Berserik. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 30
* De sneden van deze uitgave zijn niet verguld, maar verblauwd. Leeflang 140.

34. EMANTS, Marcellus Inwijding. Haags leven. (Met een inleiding van Barend de Goede. Illustraties van Jan Roëde). Utrecht, Stichting De Roos, 1949. Twee delen. Kwarto. Linnen. Niet afgesneden. 224; 196 p. Band en typografie J. van Krimpen. Gezet uit de Romulus en gedrukt door Enschedé in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 45
* Dit exemplaar is op naam gedrukt van Jan Engelman. Uit de catalogus Tien jaar “De Roos” MCMXLV MCMLV: ‘Door een misverstand bij de binder ontstond een uitgave zgn. op “grand papier”, wat niet de bedoeling was, maar door zeer velen werd geapprecieerd. Leeflang 13.

35. ENGELMAN, Jan Kindje wiegen. Een Kerstspel. Utrecht, Stichting De Roos, 1975. Ingenaaid met omslag. 19 x 12 cm. 40 p. Typografie Susanne Heynemann. Gezet uit de Old Style en gedrukt door Bos & Zoon v/h H.N. Werkman te Groningen in goud, groen, blauw, roze, bruin, grijs en zwart op Hahnemühle in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 18
* Leeflang 101.

36. FOLGORE DA SAN GIMIGNANO De maanden. Vertaald uit het Italiaans en ingeleid door Frans van Dooren. Utrecht, Stichting De Roos, 1979. Ingenaaid met gemarmerd omslag. (40) p. Met de hand gezet uit de Lutetia en gedrukt door de Carlina Pers in rood, blauw en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Met zeer fraaie initialen van Pieter Wetselaar.
verkocht
* ‘Een sublieme proeve van klassieke boektypografie’ (Dick Dooijes). Tweetalige uitgave. Leeflang 112.

37. FRANCISCUS, Sint Il cantico di Santo Francesco intitolato del Sole. Het Zonnelied van den heiligen Franciscus. (Italiaanse tekst naast vertaling van Gabriël Smit. Met een litho van J.B. Sleper). Utrecht, Stichting De Roos, 1947. Karton. Folio. 16 p. Band en typografie van S.H. de Roos. Gedrukt op Pannekoek in zwart en goudbruin in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
verkocht
* Groot formaat! Leeflang 4.

38. FRANCISCUS, Sint Il cantico di Santo Francesco intitolato del Sole. Het Zonnelied van den heiligen Franciscus. (Italiaanse tekst naast vertaling van Gabriël Smit. Met een litho van J.B. Sleper). Utrecht, Stichting De Roos, 1947. Karton. Folio. 16 p. Band en typografie van S.H. de Roos. Gedrukt op Pannekoek in zwart en goudbruin in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Platten (als vaak) wat krom.
€ 35
* Op naam gedrukt van Matthias Kemp. Groot formaat boek. Leeflang 4.

39. GALSWORTHY, John Indian summer of a Forsyte. (Met illustraties van Jaap Kruyff). (Utrecht), Stichting De Roos, 1987. Linnen. 80 p. Typografie Alfons van Heusden. Gezet uit de Sabon en gedrukt door Hooiberg op Mellotex in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 15
* Leeflang 134.

40. GALSWORTHY, John Indian summer of a Forsyte. (Met illustraties van Jaap Kruyff). (Utrecht), Stichting De Roos, 1987. Linnen. 80 p. Typografie Alfons van Heusden. Gezet uit de Sabon en gedrukt door Hooiberg op Mellotex in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 15
* Ongenummerd exemplaar uit de bibliotheek van Alfons van Heusden. Leeflang 134.

41. GARCIA LORCA, Federico Sonnetten van de duistere liefde. (Vertaald uit het Spaans en van een verantwoording voorzien door Francine Mendelaar. Met 7 originele litho’s van Chris Buursen). Utrecht, Stichting De Roos, 1990. Ingenaaid met omslag. 48 p. Band en typografie Ben Hosman. Gezet uit de Garamond en gedrukt door Geuze in paars en zwart op Simili Japon in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 50
* Tweetalige editie. Leeflang 138.

42. GILGAMESJ De elfde zang. De zondvloed en het levenskruid. (Met zeven originele litho’s van Jaap Kruyff). (Utrecht), Stichting De Roos, 1985. Oblong. Linnen. 28 x 33 cm. 32 p. Typografie Alfons van Heusden. Gezet uit de Bembo en gedrukt door Geuze op Hahnemühle in een oplage van 175 genummerde exemplaren. In uitstekende staat.
verkocht
* Dit exemplaar is gedrukt voor [in handschrift:] Alfons van Heusden. Een prachtig uitgevoerd boek. Leeflang 130.

43. GOETHE, Johann Wolfgang von Buch Suleika. (Geïllustreerd door Tom Eyzenbach. Met een inleiding door Steven de Joode). Utrecht, Stichting De Roos, 2007. Karton. 48 p. Typografische verzorging Peter Verheul. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Alle exemplaren werd door de illustrator gesigneerd op de band.
€ 65
* Bijgevoegd nieuwsjaarswens 2008 van de Stichting, eveneens geïllustreerd door Tom Eyzenbach.

44. GORTER, Herman Mei. (Ed. Garmt Stuiveling. Met originele houtgravures door Dirk van Gelder. Typografische verzorging door S.H. de Roos). (Utrecht, De Roos, 1950). Halfperkament. In cassette. (8), 152 p. Gedrukt in rood en zwart in 175 genummerde exemplaren.
€ 175
* Door Leeflang gemarkeerd als hors-série-exemplaar. Leeflang 17.

45. GOSSAERT, Geerten Priapaeën. Ingeleid en geannoteerd door Hans van Straten. (Proefexemplaar). Utrecht, Stichting De Roos, 1995. 21 x 11 cm. Met fluweel overtrokken karton (zeer fraai!). 30 p. Typografie Alfons Van Heusden. Gezet uit de Sabon Antiqua en gedrukt door Hooiberg op Melotex in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 35
* Proefexemplaar van typograaf Alfons van Heusden: losse band plus de tekst in de vorm van twee losse katernen, zonder de etsen. Met een briefje gericht van De Roos-organisator Hans Eenens aan Van Heusden, gedateerd ‘Brakel 20 maart 1996’. Aan het auteurschap van Gerretson mag getwijfeld worden. Leeflang 148.

46. GRASWINCKEL, Mr. Dirck De vierlingen van den Heer van Pybrac. (Ingeleid en verzorgd door Geerten Gossaert). Utrecht, (Stichting De Roos), 1955. Linnen. 140 p. Typografie en band Aldert Witte. Gezet uit de Lutetia en gedrukt door Van Amerongen in rood en zwart op Eenhoorn propatria antiek van Van Gelder in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Rug verschoten.
€ 20
* Door Leeflang gemarkeerd als hors-série-exemplaar. “Met grote zorg heeft Geerten Gossaert deze uitgave van vrijwel onbekende teksten geredigeerd, en van een uitvoerige inleiding en aantekeningen voorzien. De ‘statigheid’ van de inhoud is goed benaderd in de evenwichtige typografie en de fraaie band, waarvan de kleur goed harmoniëert met het gebruikte rood in de tekst” (Tien jaar De Roos. MCMXLV-MCMLV (Utrecht 1955)). Leeflang 35.

47. GRUNBERG, Arnon Undercover in Oost-Europa. (Met ‘druksels’ door Ben Joosten). Utrecht, Stichting De Roos, 2011. Linnen. (176) p. Boekverzorging Irma Boom. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Sobere vormgeving, in zwart en wit. Het stofomslag ontbreekt.

48. HAMELINK, Jacques Het wandelende woud. (Met acht twee-kleuren litho’s van Jan Kuiper). (Utrecht), Stichting De Roos, (1975) [= 1976]. Linnen. 48 p. Typografie Jan Kuiper. Gezet uit de Times en gedrukt door Ando op Hahnemühle-Bütten in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
verkocht
* Jacques Hamelink schreef: ‘Ik zou durven beweren dat Jan Kuiper mijn verhaal begrepen heeft zoals ik het zelf na al die jaren begrijp wanneer ik het herlees.’ Leeflang 104.

49. HATTUM, Jac. van Zeven verhalen. (Met illustraties van Tom Eyzenbach). Utrecht, Stichting De Roos, 1977. Ingenaaid. 48 p. Typografie Tom Wegman. Gezet uit de Times en gedrukt door Van Rossum op Hahnemühle in een oplage van 175 genummerde exemplaren (dit is nummer 77!). Rug verbleekt.
€ 15
* Dick Dooijes in Repro en druk van 7 april 1978: ‘Meesterlijk is bijvoorbeeld de uitbeelding van een, door een grenzeloos sadistische onderwijzer getiranniseerde, schoolklas. Huiveringwekkend komt de daar heersende geestelijke en lichamelijke terreur van de acht door de tekenaar gebruikte bladzijden op de beschouwer af – juist als in het verhaal een soort nachtmerrie over Hitlers ‘Heilstaat’ (de verhalen verschenen voor het eerst in 1947!). Eyzenbach is een groot illustrator, vind ik.’ De illustraties zitten deels ‘verstopt’ in een drietal uitvouwbare pagina’s. Leeflang 106.

50. HELMAN, Albert Mijn aap schreit. (Met illustraties van Peter van Hugten). Utrecht, Stichting De Roos, 1983. Linnen. 56 p. Typografie Peter van Hugten en Mart Kempers. Gezet uit de Bembo en gedrukt door Geuze op Hahnemühle in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 25
* Leeflang 125.

26215351. HENKES, Robbert-Jan, en Erik BINDERVOET Vertaliaans liedboek. [Utrecht], Stichting De Roos, 2009. Halflinnen. Typografische verzorging Jan Heijnen. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 30
* Bijzonder songteksten-vertaalproject, van John Lennon (‘Bedenk je’), via The Rolling Stones (‘(Want ik kom niet) aan m’n trekken’), tot Monty Python (Je moet altijd de zonzijde zien’). Originele vormgeving, met een los bijgevoegde cd die eruit ziet als een grammofoonplaatje, waarop tien in het Nederlands vertaalde klassiekers te horen zijn

2259752. HOMERUS Homerische hymnen. (met een vertaling door Toon van Wolferen en een litho van Emo Verkerk). Utrecht, Stichting De Roos, 2000 [= 2001]. Karton. 40 p. Typografie Jan Willem Stas. Gezet uit de Albertina en gedrukt door Jan de Jong op Hahnemühle in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 45
* De litho, opgenomen in het midden van het boek, is geheel uitvouwbaar en meet 62 x 62 cm. Tweetalige uitgave. Leeflang 156.

53. HYAKUNIN ISSHU (Ingeleid, uit het Japans vertaald en van aantekeningen voorzien door C. Ouwehand). Utrecht, Stichting De Roos, (1955). Halflinnen met stofomslag. (2), 116 p. Gedrukt in zwart en bruin in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 20
* Hors-série. Leeflang 32.

54. JANSSEN, Jacques Los van alles. Tekeningen en enkele citaten. (Met een voorwoord van Kees Fens). Utrecht, Stichting De Roos, 2004. Linnen met stofomslag. 72 p. Vormgeving Huug Schipper. Gedrukt door De Dageraad in verschillende kleuren op Dulcet smooth in een oplage van 175 genummerde en door de kunstenaar gesigneerde exemplaren.
€ 25
* Mooie, speelse uitgave met leuke en soms bizarre illustraties van Jacques Janssen. Leeflang 162.

55. JONGSTRA, Atte, & POL, Jan van der Magazijn ‘Memoria’. [Utrecht], (Stichting De Roos), [2008]. 28 x 21 cm. Linnen. Typografische verzorging Klaus Baumgärtner. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde en door beide kunstenaars gesigneerde exemplaren.
€ 60

56. (KAFKA, Franz). ABRAHAMS, Frits Dagen met Kafka. [Utrecht], Stichting De Roos, 2008. Linnen met stofomslag. 64 p. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren. 1e druk. Met losse plattegrond van Praag, getekend door vormgever Peter Bilak. Als nieuw.
€ 35
* Elk exemplaar van deze titel is met de hand door Bilak geadresseerd naar de woonplaats van de koper van dit boek. Wij hebben er twee, een voor Heeze en een voor Utrecht.

57. KLANT, J.J. De geboorte van Jan Klaassen. (Met typografische illustraties van Mari Mar Arcos). (Utrecht), Stichting De Roos, 1996. Twee kleuren linnen. 168 p. Typografie Mari Mar Arcos. Gezet uit de Novarese Book-Italic en gedrukt door Nauta in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 25
* Mari Mar Arcos is de eerste winnares van de in 1996 ingestelde Chris Leeflang Prijs, aan haar uitgereikt ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van De Roos. Leeflang 149.

58. KLOOS, Willem Gedichten 1880-1893. Utrecht, De Roos, 1959. Halfperkament. Kop verguld. 204 p. Gedrukt naar typografie van Suzanne Heynemann in rood en zwart in een oplage van ruim 175 exemplaren. Mooi exemplaar.
€ 85
* Fraai vormgegeven, kloek boek.

59. KUBRICK, Stanley en Arthur C. CLARKE 2001: A Space Odyssey. Utrecht, Stichting De Roos, 2001. Soepel karton. 184 p. Typografie Rick Vermeulen. Gezet uit de Abadi/MT en gedrukt door Flevodruk in roze, bruin, brons en grijs op Countryside Moonlight in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 45
* Het (Engelstalige) filmscript van de beroemde film van Kubrick bibliofiel uitgegeven in 2001! Bevat tevens het dagboek van Arthur C. Clarke omtrent de productie van de film. Leeflang 158.

60. LAMPEDUSA, Giuseppe Tomasi Principe di De Sirene. (Vertaald door J.C. Romein-Hütschler). (Met 11 originele etsen van Nicolaas Wijnberg). Utrecht, Stichting De Roos, 1974 [= 1975]. Band van Frans metaalpapier in foedraal. 68 p. Typografie Mart Kempers. Gezet uit de Bembo en gedrukt door Hooiberg op Hahnemühle-Bütten in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Rugzijde foedraal iets verbleekt.
€ 90
* Afwijkend exemplaar met metaalpapieren rug en platten van ingrespapier met etiket, wel regulier genummerd. Bijzonder grappige etsen. Leeflang 100.

61. LARBAUD, Valery De arme hemdenmaker. Vertaald door Eduard du Perron. (Met een verantwoording door Pierre H. Dubois en zes illustraties van Alfons van Heusden). Utrecht, Stichting De Roos, 1979. Linnen. 48 p. Typografie Alfons van Heusden. Gezet uit de Sabon en gedrukt door Hooiberg op Hahnemühle-Bütten in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Vlekjes op achterplat.
€ 20
* Dick Dooijes in Repro en Druk van 11 april 1980: ‘Het zijn knappe illustraties, waarmee Alfons van Heusden het door hem ook typografisch verzorgde verhaal versierde van Valéry Larbaud, De arme hemdenmaker – in de Nederlandse vertaling van Ed. du Perron. Ietwat zwemend naar het absurde in de wijze van voorstelling, in vloeiende penlijnen neergeschreven en fraai van zwart-witwerking sluiten ze goed aan bij de asymmetrische, maar tevens rustige rangschikking van de tekst’. Leeflang 111.

62. LE CORBUSIER Vers une architecture. (Met een voorwoord van W. Sandberg). Utrecht, Stichting De Roos, (1971). Ingenaaid. 64 p. Omslag em typografie W. Sandberg. Gezet uit verschillende letters en gedrukt door de Stadsdrukkerij van Amsterdam op “grijspak” en Jacinthe in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
verkocht
* Door Leeflang gemarkeerd als hors-série-exemplaar. Op de rug staat als auteur vermeld: ‘La Corbusier’. Dick Dooijes in Drukkersweekblad van 20 augustus 1971: ‘Het is dynamische typoografie in optima forma’. Leeflang 88.

63. LOMMEN, Mathieu In beperkte oplage. Archief Stichting De Roos 1945-2005. Een keuze. [Utrecht], Stichting De Roos, 2006. Ingenaaid. 128 p. Rijk geïllustreerd.
verkocht
* Prachtig geïllustreerd en zeer informatief boek over de Stichting De Roos, handelsuitgave van de bij De Roos verschenen editie.

64. LORRAIN, Jean Monsieur de Bougrelon. (Met 46 tekeningen van W.J. Rozendaal). Utrecht, Stichting De Roos, 1957. Linnen. 84 p. Band en typografie W.J. Rozendaal. Gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Band iets roestvlekkig, beetje krom.
€ 30
* Leeflang 40.

65. MANN, Thomas De dood in Venetië. (Met 32 tekeningen van Bram Kempers). Utrecht, Stichting De Roos, 1977. Linnen. 120 p. Typografie Alje Olthof. Gezet uit de Bembo en gedrukt door Hooiberg op Basingwork Parchment in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
verkocht
* Dick Dooijes in Repro en Druk van 7 april 1978: ‘Het prachtige verhaal kreeg van Alje Olthof een volstrekt adequate vorm – het is een lust, in dit mooie boek te bladeren en te lezen. Mooi zijn de fijne tekeningen van Bram Kempers (niet te verwarren met zijn vader, Mart) – ze ademen dezelfde sfeer van terughoudendheid als de typografie’.Leeflang 107.

66. MARSMAN, H. Verspreide Gedichten, zoals tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 verzameld door Chris Leeflang. (Met een uitgebreide ‘geschiedenis’ door Ton Entius en een verantwoording door Chris Leeflang). (Utrecht, Stichting De Roos, 2002). Twee delen (waarvan éen ‘dubbelboek’) in buikbanden. Ingenaaid. 88; (16), 20 p. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Met illustraties en facsimile’s. Boekverzorging door Tessa van der Waals. 1e druk.
verkocht
* Deze uitgave bevat de poëzie die niet in het Verzameld werk is opgenomen.

67. McEWAN, Ian Disguises. (Met tien tekeningen van Tom Eyzenbach). (Utrecht), De Roos, 1984. Linnen met stofomslag. 48 p. Typografie Alfons van Heusden. Gezet uit de Bembo en gedrukt door Geuze op Hahnemühle in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
verkocht
* Leeflang 128.

3012868. MICHEL, K. en Pieter BIJWAARD Doorlopend. (Fotoboek met gedichten door K. Michel) [Utrecht], (Stichting De Roos, 2007). Ingenaaid. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 40
* De gedichten werden gedrukt in een klein boekje dat in de voorflappen van het boek verstopt is. Leeflang 168.

69. NAUDÉ, Gabriel Wenken voor het opzetten van een bibliotheek. (Vertaald door Zsuzsó Pennings. Met een voorwoord door Steven de Joode). Utrecht, Stichting De Roos, 2011. Karton in foedraal. 132 p. Typografische verzorging Piet Gerards en Judith van der Heijden. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 45

70. NESCIO De uitvreter. Titaantjes. Dichtertje. (Met illustraties van Pieter Groot). Utrecht, Stichting De Roos, 1970. Karton. 106 p. Typografie Pieter Groot. Gezet uit de Plantijn en gedrukt door Hooiberg op Darwin in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Band wat verkleurd (als vaker), platten licht krom.
€ 125
* Leeflang 87.

71. NIJHOFF e.a., M. De Harp. Onder redactie van Jan Engelman, M. Nijhoff en A. Roland Holst. I. (Met een originele houtgravure door Dirk van Gelder). Utrecht, De Roos, 1946 [= 1947]. 30 x 20 cm. Halflinnen. 64 p. Typografische verzorging J. van Krimpen. Gezet uit de Lutetia en gedrukt op wit velijn van Van Gelder in een oplage van 175 genummerde exemplaren. 1e druk. De gewoonlijk bijgevoegde losse extra afdruk van de houtgravure ontbreekt. Band wat verkleurd en hoekjes gebutst.
€ 15
* De tekst bestaat grotendeels uit Ifigeneia in Taurië door Euripides, in Nederlandsche verzen vertaald door M. Nijhoff. Typografie van J. van Krimpen. Eerste van de slechts twee verschenen delen van dit luxe uitgevoerde poëzietijdschrift. De grote houtgravure (16 x 10,5 cm) van Dirk van Gelder vertoont een fijngesneden wildernis van bloemen en vogels. Uitgave van de Stichting De Roos. Leeflang 3.

72. NIJHOFF, M. Het Uur U. (Met illustraties in zeefdruk en, apart bijgevoegd, een originele gesigneerde stempeldruk van Jeroen Henneman). (Utrecht, Stichting De Roos, 1989). Twee op Chinese boekblokwijze gebonden katernen in een linnen mapje. Typografie Anthon Beeke en Jong Wan Kim. Gezet uit de Sabon Antiqua en gedrukt door Wijtmans in rood en zwart op Japans Handgeschept in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Band deels minimaal verkleurd.
€ 160
* Eén zeefdruk gesigneerd door Henneman. Schitterende editie van het beroemde gedicht van Nijhoff! De lijdensweg die gepaard ging met de productie van deze uitgave wordt mooi beschreven door W.J. Schouten in zijn artikel Een enerverend uur U, maar het resultaat mocht er zijn: “Enkele leden, die blijkbaar van plan waren hun lidmaatschap van de Stichting op te zeggen, schreven dat zij zo gelukkig met “Het Uur U” waren, dat zij van opzeggen afzagen.”
Met begeleidende aanbiedingsbrief. Leeflang 137.

73. NOOTEBOOM, Cees De koning is dood. (Met tekeningen van Paul Citroen). Utrecht, Stichting De Roos, 1961. Linnen. 64 p. Gezet uit de Garamond en gedrukt naar typografie van Karel Beunis op Basingwerk Parchment in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Rug licht verschoten, twee kale plekjes op binnenzijde voorplat (verwijderd exlibris?).
€ 75
* Fons van der Linden in Intergrafia van 23 mei 1961: ‘De tekeningen vormen een uitdrukking van de sprookjesachtige dreiging van het verhaal. Uit alles blijkt de kundige beheersing van de grafische middelen en de perfectie van de uitvoering’. Leeflang 53.

3013574. PILLECYN, Filip de Monsieur Hawarden. (Met tekeningen van Jan Kuiper). (Utrecht), Stichting De Roos, (1992). 25 x 25 cm. Linnen. Band en typografie Jan Kuiper. 68 p. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 25
* Leeflang 143.

75. PIRANDELLO, Luigi De pijn om zo te leven. Met tekeningen door Alfons van Heusden. (Vertaald door Jenny Tuin). Utrecht, Stichting De Roos, 1989. Linnen. 104 p. Typografie Harry N. Sierman. Gezet uit de Fournier en gedrukt door Geuze op Zerkall in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 30
* Een citaat uit het rapport van de jury De bestverzorgde boeken 1989: “(..) voor mij is dit eeuwigheid. Het is een prachtig boek, dit gaat nooit kapot.” Leeflang 138.

76. PISAN, Christine de L’Oroyson Nostre Dame. Utrecht, Stichting De Roos, 1948. Ingenaaid met gemarmerd omslag. 28 p. Gezet uit de Civilité en gedrukt door Joh. Enschedé in een oplage van 175 genummerde exemplaren. In prachtstaat.
€ 25
* Exemplaar met in plaats van een nummer: ‘Hors série’. De indrukwekkende typografie is van J. van Krimpen, die voor dit boekje de beroemde, maar weinig gebruikte letter Civilité toepaste. Leeflang 11.

77. POLLARD, Alfred W. The trained printer and the amateur and the pleasure of small books. Utrecht, Stichting De Roos, 1950. Gemarmerd karton met titeletiket. 24 p. Typografie J. van Krimpen (letter: Romulus). Gedrukt door Joh. Enschedé en Zonen in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 45
* Prachtige typographie pure van J. van Krimpen, gedrukt op ietwat blauwachtig handgeschept Barcham Green papier. Leeflang 18.

78. QUINCEY, Thomas de De Engelsche postwagen. Ingeleid en vertaald door Albert Verwey. (Met een koper- en houtgravure door S.L. Hartz). Utrecht, Stichting De Roos, 1952. Tweekleurig linnen. 84 p. Typografie en band S.L. Hartz. Gedrukt door Enschedé in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
verkocht
* Leeflang 23.

79. REVE, Gerard Gossamer. Herfstdraden. Utrecht Stichting De Roos, 2012. Fluweel met stofomslag. 144 p. Typografische verzorging Rick Vermeulen. Gedrukt in rood en blauw een oplage van 175 genummerde exemplaren. Miniem deukje bovenaan rug.
verkocht
* In de voorzijde van het stofomslag is een portret van Reve uitgestanst, waardoor je een portret in fluweel ziet. In de achterzijde zijn tien elementen uit het verhaal uitgestanst. De onderste snee en de kopsnee zijn rood, de buik is blauw. ‘Gossamer’ werd door Reve oorspronkelijk in het Engels geschreven en is in deze bijzondere uitgave in blauw gedrukt. De Nederlandse vertaling van de hand van Hanny Michaelis is eveneens opgenomen, in rood.

80. (REVE, Karel van het). POESJKIN, Alexander Het schot. (Vertaald door een aantal letterenstudenten o.l.v. Karel van het Reve. Met een inleiding van Karel van het Reve. Met illustraties van Lex Metz). Utrecht, De Roos, 1978. Linnen (met in reliëf een revolver). 40 p. Gezet uit de Monotype Old Style en gedrukt door Van de Garde op Hahnemühle-Bütten in een oplage van 175 exemplaren.
verkocht
* Karel van het Reve in een brief over deze uitgave: ‘Met grote schaamte reageer ik nu pas op de toezending van de twee prachtige exemplaren. Ik heb ze uiteraard vol trots aan iedereen laten zien, onder meer aan mijn studenten om ze in te scherpen hoe ver ze het onder mijn leiding kunnen brengen. Ze zijn van die uitgave zo onder de indruk gekomen dat ze mij pardoes de Nijhoffprijs voor vertalingen hebben gegeven. Zo zie je waar goede typografie al niet toe leiden kan.’ Leeflang 109.

81. SLAUERHOFF, J. Larrios. (Met illustraties van Marjolein Varekamp). Utrecht, Stichting De Roos, 1986. Ingenaaid. 56 p. Typografie Susanne Heynemann. Gezet uit de Trinité en gedrukt door Enschedé en Zonen op Mellotex in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
verkocht
* Ongenummerd exemplaar.

82. SWIFT, Jonathan Directions to servants. (Met 24 tekeningen van Mart Kempers). Utrecht, Stichting de Roos, 1972. Linnen. 80 p. Typografie Aldert Witte. Gedrukt door Geuze op Hahnemühle in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 20
* Leeflang 93.

83. TERBORGH, F.C. El gran cañon. (Met 6 tweekleurenlitho’s van Jenny Dalenoord). (Utrecht), Stichting De Roos, 1965. Linnen. 30 p. Gezet uit de Imprint en gedrukt door Meijer in zwart en bruin op Zerkall-Bütten in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Rug iets verschoten.
verkocht
* Terborgh reageerde in een brief aan het bestuur: ‘Een beknopte, verhalende tekst krijgt naar mijn gevoelen door goede illustraties zoiets als een nieuwe dimensie erbij; zelfs de schrijver ziet erdoor zijn werk met andere ogen. Allen bijeengenomen voel ik mij zeer vereerd met een tekst in uw zo bijzonder aantrekkelijk en selecte bibliophiele reeks te figureren.’ Leeflang 69.

84. VESTDIJK, S. Barioni en Peter. (Met illustraties van Mart Kempers). Utrecht, Stichting De Roos, 1974. Linnen. 84 p. Typografie Mart Kempers. Gezet uit de Bembo en gedrukt door Thieme op Hahnemühle in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Kopsnede iets gevlekt.
€ 35
* Leeflang 99.

85. VESTDIJK, S. De bruine vriend. (Met vijf originele etsen van Simon Koene). (Utrecht), Stichting De Roos, 1982. Linnen. 64 p. Typografie Alfons van Heusden. Gezet uit de Van Dijck en gedrukt door Alberts’ drukkerijen op Hahnemühle in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Wat roest op de kop.
€ 120
* Volgens Maarten ’t Hart ‘het allermooiste dat Vestdijk geschreven heeft’. Leeflang 122.

86. VESTDIJK, S. De verdwenen horlogemaker. (Met illustraties van Jack Prince). Utrecht, Stichting De Roos, 1984. Buckram. 56 p. Typografie Françoise Berserik. Gezet uit de Fournier en gedrukt door Geuze in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
verkocht
* Leeflang 127.

87. VRIAMONT, Joris Sebbedee. (Met een nawoord door A. ROLAND HOLST en illustraties van Jeroen Bons). Utrecht, Stichting De Roos, (1976). Linnen. 66 p. Typografie Jeroen Bons. Gezet uit de Imprint en gedrukt door Thieme op Hahnemühle in een oplage van 175 exemplaren. Rug verkleurd.
€ 25
* Leeflang 103.

88. WITKOVSKY, B. Den oceaan over. Utrecht, Stichting De Roos, 1974. Linnen. 44 p. Typografie Gerritjan Deunk. Gezet uit de Baskerville en gedrukt Van Rossum in bruin en zwart op Hahnemühle in een oplage van 175 genummerde exemplaren (dit is nummer 7!). Hoekje gebutst.
€ 15
* Met originele factuur (de oorspronkelijke prijs was 43 gulden). Leeflang 97.

89. ZUYLEN, Belle van Mistriss Henley. (Met twaalf kopergravures van Michel Béret en een inleiding van André Ménétrat). Utrecht, Stichting De Roos, 1952. Losbladig in omslag, kartonnen band en foedraal. 72 p. Typografie en omslag Jean-Paul Vroom. Gedrukt in zwart en groen in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Foedraal verschoten. Kartonnen band licht verschoten.
€ 65
* Leeflang 22.

90. ZWEIG, Stefan Brief einer Unbekannten. (Met twee litho’s van Mart Kempers). Utrecht, De Roos, 1981. Linnen. 70 p. Typografie Mart Kempers. Gezet uit de Garamond en gedrukt door Geuze op Rives in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 35
* Onder de titel ‘Keuringsdienst typografische waren nodig?’ schreef Dick Dooijes over dit boek, in de categorie ‘Nederlandse grafische bedrijven [die] wel degelijk tot goed werk in staat zijn’: ‘De illustraties, lithootjes van Kempers, werden gedrukt door Rento Brattinga te Amsterdam. Het zijn fijne prentjes, stilleventjes in bezonken kleuren, die mijns inziens meer als sfeervolle verluchting dan als illustratie van het verhaal beschouwd kunnen worden.’ Leeflang 119.

Stichting De Roos

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 1 maart 2016 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.721 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: