antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 677: Hartelijk van W.F. Hermans

Jan van de Watering was tijdens zijn werkzame leven hoofd boekhouding en adjunct-directeur bij uitgeverij De Bezige Bij. Zodoende had hij geregeld contact met Willem Frederik Hermans en kreeg hij – vaak nog op de dag van verschijnen – een exemplaar van een nieuwe uitgave ten geschenke. Deze Hermans-nieuwsbrief bevat acht opdrachtexemplaren, twee dummy’s, een ansichtkaart, een gezocht luxe-exemplaar, efemeer drukwerk en een ‘afgekeurde editie die in feite niet bestaat’.

Voor deze nieuwsbrief is dankbaar gebruik gemaakt van Het bibliografische universum van Willem Frederik Hermans en van de documentatie op de website Willem Frederik Hermans Volledige Werken.


2692611. HERMANS, W.F. De aardappel van de dood. Amsterdam, De Bezige Bij, 1993. Cahiersteek met flappen. 36 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Jan van de Wate-/ ring, die van mooie/ boekjes houdt/ W.F. Hermans/ Brussel 10 sept ’93’. Toespraak bij de opening van een Moesman-tentoonstelling in Laren. JS 435.

2692682. HERMANS, W.F. Au pair. Amsterdam, De Bezige Bij, 1989. Ingenaaid. (256) p. 1e druk.
verkocht
* Dummy van de eerste druk van de roman, waarvan slechts de eerste 16 pagina’s zijn bedrukt. Het omslagontwerp van deze dummy zou niet gebruikt worden voor de eerste druk. Zie JS 399.

3. HERMANS, W.F. Het boek der boeken, bij uitstek. Amsterdam, De Bezige Bij, 1986. Cahiersteek met flappen. 24 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor de heer Jan van de Watering/ hartelijk van/ W.F. Hermans/ Parijs 24 juli ’86’. Toespraak bij de presentatie van het Winkler Prins Lexicon van de Nederlandse Letterkunde. JS 389.

4. HERMANS, W.F. Dinky Toys. Amsterdam, De Harmonie, (1988). Ingenaaid. 112 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Jan van de Watering,/ die veel van kleine boekjes/ houdt./ W.F. Hermans/ Parijs 23 sept. ’88’. JS 395.

5. HERMANS, W.F., als SCHRIJVER DEZES Het evangelie van O. Dapper Dapper. Met een voorwoord van Willem Frederik Hermans. [Amsterdam, De Bezige Bij, 1977 of 1984]. Garenloos. (232) p. [2e of 3e druk]. Schaafplekje op rug.
verkocht
* Geheel onbedrukte dummy van de 2e of 3e druk (rood omslag). Zie JS 320 en 321.

6. HERMANS, W.F. Gitaarvissen en banjoklokken. Amsterdam, Rap, 1991. Linnen. 68 p. Gedrukt in een oplage van 1100 exemplaren. 1e druk.
verkocht
* JS 429.

watering7. HERMANS, W.F. Handgeschreven ansichtkaart aan ‘Geachte Heer Van de Watering’. 10,2 x 14,9 cm. Alleen verso. Gesigneerd ‘W.F. Hermans’. Gedateerd ‘Parijs 20 jan. 1987’. 6 regels tekst. In originele envelop.
verkocht
* Dankkaart voor de toezending van een kalender van Nixdorf Computers, waarmee Hermans maar matig tevreden is. ‘Hij is fraai, maar geen reclame voor de zaak, want als je op het knopje van hun apparaat drukt, komt er: “Doe het zelf!” op het schermpje, vrees ik’.

8. HERMANS, W.F. Een heilige van de horlogerie. Roman. Amsterdam, De Bezige Bij, 1987. Geniet. 32 p. Oplage ca. 200 exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘voor Jan van de Watering/ van harte/ W.F. Hermans’. Voorpublicatie van een fragment van de roman, voorgelezen door de auteur op 11 september 1987 ter gelegenheid van de Boekhandelsdag 1987 bij De Bezige Bij. Zonder opdracht leverbaar voor € 50. Zie JS 392.

9. HERMANS, W.F. Een heilige van de horlogerie. Roman. Amsterdam, De Bezige Bij, 1987. Linnen met stofomslag. 220 p. 1e druk. Rug omslag iets verschoten.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Jan van de Watering,/ hartelijk van/ W.F. Hermans/ Parijs 23 okt. 1987’. JS 392.

26926710. HERMANS, W.F. Machines in bikini. Amsterdam, Hollands Diep, 1977. Linnen. 32 p. 2e druk.
verkocht
* Eén van de 14 Arabisch genummerde en door de auteur gemonogrammeerde exemplaren hors série, gebonden in zwart linnen met in blinddruk het omslagontwerp van de reguliere editie. Niet in de handel gebracht. JS 323.

11. HERMANS, W.F. Relikwieën en documenten. Een toespraak. Amsterdam, De Bezige Bij, 1985. Cahiersteek met flappen. 40 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Jan van de Watering/ van harte/ W.F. Hermans/ Den Haag 20 april ’85’. Gesigneerd voor- of nadat Hermans deze toespraak hield in het nieuwe onderkomen van het Letterkundig Museum te Den Haag. JS 386.

12. HERMANS, W.F. ‘Schrijfmachines – capita selecta’. P. 1-10 in: Utopia. Afl. 8 (december 1977). Geniet. 28 p. 30,3 x 30,3 cm. Geïllustreerd. Met de twee in het voorwoord genoemde bijvoegsels, die vaak ontbreken: een maagdelijk vel Gimborn carbonpapier en een opgeplakt monstertje correctiepapier. Mooi exemplaar.
€ 35
* Het bekende ‘schrijfmachinenummer’ in zijn meest complete verschijning. Bevat tevens bijdragen van o.a. Piet Grijs en Rudy Kousbroek. Janssen/ Delvigne 644.
Met tien knipsels over schrijfmachines en schrijfwaren.

26925813. HERMANS, W.F. Vincent Literator. Amsterdam, De Bezige Bij, 1990. Linnen met stofomslag. 48 p. 1e druk. Rug omslag deels verschoten.
verkocht
* Er verschenen 500 genummerde en in linnen gebonden exemplaren. Dit gebonden exemplaar is door de auteur gemerkt ‘h.s.’ en voorzien van een gesigneerde opdracht: ‘voor Jan van de Watering,/ hartelijk van/ W.F. Hermans/ Parijs 16 mei ’90’. Bovendien met een notitievelletje, waarop in Hermans’ handschrift: ‘J. v.d. Watering’.
Geschreven in opdracht van de Stichting Van Gogh 1990 ter gelegenheid van de herdenking van Van Goghs honderdste sterfdag. JS 414.

26926214. HERMANS, W.F. Waarom schrijven? Amsterdam, De Harmonie, [1984]. Cahiersteek met omslag. 32 p. Gedrukt in een oplage van 250 exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Jan van de Watering,/ met hartelijke groeten/ W.F. Hermans/ Parijs 3 feb. ’84’.
Jaarwisselingsgeschenk 1983-1984. Niet in de handel. Met de zetfout in de tweede zin: ‘pianio’ in plaats van ‘piano’. JS 371.

26926515. HERMANS, W.F. Een wonderkind of een total loss. Amsterdam, De Bezige Bij, 1972. Ingenaaid. 224 p. 4e herziene druk. Rug iets verschoten.
verkocht
* De ‘afgekeurde editie die in feite niet bestaat’, aldus De Bezige Bij-directeur Dolf Hamming. Omdat iemand bij drukkerij Van Boekhoven-Bosch vergat pagina 204 in de drukplaat te monteren, bleef deze geheel blanco. Toen Hermans de fout ontdekte haalde De Bezige Bij meteen de oplage van deze 4e druk terug. Slechts enkele exemplaren zijn bewaard gebleven. Behalve de blanco pagina 204 vertoont deze afgekeurde vierde druk ten opzichte van de reguliere vierde druk grote varianten in Franse titel, verso Franse titel, titelpagina en copyrightgegevens. Zie JS 268.

16. (HERMANS, W.F.) Nooit meer slapen. Puzzel van het bekende foto-omslag van de paperback. 20,0 x 27,6 cm. 117 stukjes. Als nieuw: in cellofaan.
verkocht

26927117. (HERMANS, W.F.) Willem Frederik Hermans. Boekenweek 1993. [Amsterdam], (De Bezige Bij, De Harmonie, Van Oorschot, 1993). 23,0 x 17,5 cm. Geniet. 8 p. Geïllustreerd.
verkocht
* Promotiefolder bestemd voor de boekhandel. Drie Hermans-uitgeverij hebben een ‘fantastische actie’ bedacht: bij de inkoop van een 45 exemplaren van verschillende recente Hermans-uitgaven komt een ‘wervende display’ waarop deze boeken uitgestald kunnen worden. Gevolgd door de aankondiging van vijf nieuwe Hermans-drukken. Opmerkelijk genoeg is De Harmonie in deze folder onzichtbaar.

18. (HERMANS, W.F.). JANSSEN, Frans A. Zwavelzuur en regendruppels. Het schrijverschap van Willem Frederik Hermans. [Amsterdam], (De Bezige Bij/ Van Oorschot/ De Harmonie), 1993. 16,0 x 11,4 cm. Geniet. (24) p. Geïllustreerd.
€ 12
* ‘Deze brochure wordt u aangeboden door uw boekverkoper ter gelegenheid van de Boekenweek 1993’.

zwavelzuur-en-regendruppels19. (HERMANS, W.F.). JANSSEN, Frans A. Zwavelzuur en regendruppels. Het schrijverschap van Willem Frederik Hermans. [Amsterdam], (De Bezige Bij/ Van Oorschot), 1993. 16,0 x 11,4 cm. Geniet. (24) p. Geïllustreerd.
verkocht
* Dit exemplaar wijkt af ten opzichte van het vorige: op het omslag staat niet ‘Boekenweek 1993’, de Boekenweek-mededeling en de verantwoording op de laatste pagina ontbreken, en de lijst van leverbare Hermans-titels is aanzienlijk korter, omdat De Harmonie niet meedeed.

20. (HERMANS, W.F.) Willem Frederik Hermans. Volledige Werken. (Amsterdam/ Den Haag, De Bezige Bij/ Huygens Instituut), [2005]. 29,7 x 21,0 cm. Geniet. 20 p. Geïllustreerd. In originele envelop.
verkocht
* Luxe promotiefolder bestemd voor de boekhandel. Banieren, affiches, displays en dummy’s kunnen worden ingeslagen.

21. (HERMANS, W.F.) (Uitnodiging en toegangsbewijs voor de presentatie van deel I van de Volledige Werken op vrijdag 4 november 2005). Beide in originele envelop.
verkocht
* Het toegangsbewijs is ‘strikt persoonlijk’.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 19 oktober 2016 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.119 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: