antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 704: Drie persen

Deze nieuwsbrief is gevuld met werk van drie verschillende persen. Menno Wielinga startte in 1982 zijn marginale uitgeverij Exponent. In 1989 richtte Boris Rousseeuw De Carbolineum Pers op. Pim Witteveen van De Breukenpers maakte zijn eerste boekje al in 1974. Drie handzetters uit Groningen, Vlaanderen en Drenthe, elk met een bepaalde voorkeur voor teksten, formaten, illustraties en typografie.


224971. ACHTERBERG, Gerrit Ode. (Met illustraties in kleur door Menno Wielinga). (Bedum), Exponent, 1989. Cahiersteek met omslag. (12) p. Met de hand gezet uit de Times Nes Roman en gedrukt door Menno Wielinga in een oplage van 160 genummerde exemplaren.
verkocht

2. BLAMAN, Anna Tien gedichten. Gekozen en van een nawoord voorzien door Aad Meinderts. [Bedum], Exponent, 1990. Ingenaaid. (24) p. Met de hand gezet uit de Times New Roman en gedrukt in een oplage van 195 exemplaren. 1e druk.
€ 22
* Bijgevoegd: prospectus (vier bladen) van Exponent met bijbehorende aanbiedingsbrief, gesigneerd door Menno Wielinga.

2693113. BOUWERS, Lenze L. Verzameld bewaren. Rondelen. [Bedum], Exponent, 1993. Linnen. (24) p. Met de hand gezet uit de Times en gedrukt in bruin en zwart in een oplage van 160 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 35
* Eén van de 30 in linnen gebonden luxe-exemplaren, voorzien van een handgeschreven, gesigneerd rondeel van de dichter.

2562134. DURA, Carla Bodemloos. Achttien gedichten met een ets van Fred C. Bergisch. Amsterdam, De Beuk, (1989). Cahiersteek met stofomslag. (28) p. Gedrukt door Menno WIELINGA in 100 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 12
* De (ronde!) ets is gesigneerd en gedateerd door de kunstenaar.

2582555. JELLEMA, C.O. Buiten denkbereik. (Met originele litho’s van Herman Kuijpers). (Bedum), Uitgeverij Exponent, 1986. 33,0 x 23,0 cm. Cahiersteek. (20) p. Met de hand gezet uit de Sabon en gedrukt in een oplage van 110 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 45
* Zeven sonnetten.

6. KOMRIJ, Gerrit Dat heilig ontzag voor minder. [Bedum], Exponent, 1990. 28,5 x 18,5 cm. Linnen. (12) p. Met de hand gezet uit de Garamond en gedrukt door Menno Wielinga in donkerblauw in een oplage van 170 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 50
* Eén van de 30 exemplaren, gebonden in heellinnen.

120567. KOMRIJ, Gerrit Dat heilig ontzag voor minder. [Bedum], Exponent, 1990. Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet en gedrukt door Menno Wielinga in een oplage van 170 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht

8. KOMRIJ, Gerrit Kinderlijk. Het bekende gedicht van Joost van den Vondel aktueel getoonzet door Gerrit Komrij. Bedum, (Exponent), 1983. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt door Menno Wielinga in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht

9. KOMRIJ, Gerrit Lichaam en Geest (twee acrostichons). Bedum, Exponent, 1984. 29,3 x 20,1 cm. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet uit de ‘brutale, vette’ Columbia en gedrukt ‘in bloedrood’ door Menno Wielinga in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
€ 30
* Gesigneerd door de auteur onder het colofon.

26860510. KOMRIJ, Gerrit Lichaam en Geest (twee acrostichons). Bedum, Exponent, 1984. 29,3 x 20,1 cm. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet uit de ‘brutale, vette’ Columbia en gedrukt ‘in bloedrood’ door Menno Wielinga in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
verkocht

11. KOMRIJ, Gerrit Twee huizen. [Bedum], Exponent, 1987. 30,0 x 16,8 cm. Ingenaaid. (4) p. Met de hand gezet en gedrukt door Menno Wielinga in een oplage van 115 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 25
* Eenheden 13.

26931212. KRUIT, Johanna De waterveren. (Met een tekening door Anneke Schenk). [Bedum], Exponent, 1992. Linnen. (24) p. Met de hand gezet uit de Times en gedrukt in een oplage van 165 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 35
* Eén van de 30 in linnen gebonden luxe-exemplaren, voorzien van een handgeschreven, gesigneerd gedicht van de auteur.

26993213. (LETTERPROEF) Letterproef marginaal-uitgeverij Exponent. (Bedum, Exponent, zonder jaar). Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet uit vele verschillende corpsen en gedrukt in een beperkte oplage.
verkocht
* Ornamenten, Bodoni, Studio, Magere Syntax, Lectura, Aigrette, Quick, Sabon, Excelsior, Rondo, Erasmus, etc.

26822014. MEBEL, Ber te Door de tijd ben ik gegaan. (Met twee druksels in kleuren door Menno Wielinga). Bedum, Exponent, [1983]. 36,5 x 24,0 cm. Vouwblad in omslag. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 40 genummerde exemplaren.
€ 16

15. MÉRODE, Willem de O Tempora, O Mores! [Bedum], Exponent, 1986. Ingenaaid. (4) p. Met de hand gezet uit de Aigrette en gedrukt door Menno Wielinga in een oplage van 115 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 20
* Hekeldicht aan het adres van de Jong-Protestantse dichters, niet eerder gepubliceerd.

16. MÉRODE, Willem de Vier sonnetten. [Bedum], Exponent, 1986. Ingenaaid met stofomslag. (12) p. Met de hand gezet uit de Sabon en gedrukt door Menno Wielinga in een oplage van 110 genummerde exemplaren. Miniem wijnvlekje.
€ 15

26821917. OLOFSEN, Henk Gehessele, du Göttersohn. (Met twee druksels in kleuren door Menno Wielinga). Bedum, Exponent, [1983]. 36,5 x 24,0 cm. Vouwblad in omslag. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 30 genummerde exemplaren.
€ 16

1331018. OMAR KHAYYAM In een verlaten huis vieren wij feest. Vijfenveertig kwatrijnen van Omar Khayyam vertaald uit het Engels door Geert Bremer. [Bedum], Exponent, 1994. Cahiersteek met stofomslag. (24) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 195 exemplaren.
verkocht
* Bijgevoegd: de Engelse versie van Edward FitzGerald. Ingenaaid. (12) p.

25210819. VROMAN, Leo Zuiver verstand. (Met een tekening door de auteur). [Groningen], Steven Hartog, (1987). Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet door Menno Wielinga en gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk. Ex libris op binnenzijde omslag.
verkocht

20. WARREN, Hans Bij Marathon. [Bedum], (Exponent), [1986]. Ingenaaid. 4 p. Met de hand gezet uit de Gravure en gedrukt door Menno Wielinga in violet in een oplage van 115 genummerde exemplaren. 1e druk. Miniem kreukje in omslag.
verkocht
* Gesigneerd door de dichter.

25709321. WARREN, Hans Herinnering, verwachting. (Met drie druksels in kleuren door Menno Wielinga). Bedum, Exponent, 1985. Linnen (Binderij Phoenix). 16 p. Met de hand gezet uit de Gravure en gedrukt door Menno Wielinga op Hollands Druk in een oplage van 100 genummerde en door de dichter gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 75
* Eén van de slechts 15 Romeins genummerde exemplaren in heellinnen (maar dit is nummer 16).

22. WARREN, Hans Herinnering, verwachting. (Met drie druksels in kleuren door Menno Wielinga). Bedum, Exponent, 1985. Ingenaaid. 16 p. Met de hand gezet uit de Gravure en gedrukt door Menno Wielinga op Hollands Druk in een oplage van 100 genummerde en door de dichter gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Ongenummerd exemplaar.
Bijgevoegd: geprinte brief van Menno Wielinga aan Niek Oele, 10 maart 1997, over de verkrijgbaarheid van deze uitgave (‘zodoende zijn er nog een paar ‘geheime’ exemplaren’).

1856823. WIELINGA, Menno Ontmoeting. (Met twee druksels in kleuren door Menno Wielinga). Bedum, Exponent, [1983]. 36,0 x 24,0 cm. Vouwblad in omslag. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 30 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 14


24. (DE CARBOLINEUM PERS) Collectie van acht prospectussen.
€ 14
* Vouwbladen waarin nieuw werk wordt aangeboden van o.a. Louis Couperus, Michel de Ghelderode, Gerrit Komrij, Eddy van Vliet e.a.

25. (ELSSCHOT, Willem). ROUSSEEUW, Boris De bibliofielenvereniging In de vier winden en haar uitgave van Willem Elsschots Gedichten. Wildert, De Carbolineum Pers, 1991. Ingenaaid. (24) p. Met de hand gezet uit de Horley Old Style en gedrukt in rood en zwart op Hollands Van Gelder in een oplage van 50 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Met prospectus.
verkocht
* DCP 18.

26968826. GRUNBERG, Arnon Ushi en Septembrius. Met (11 gemonogrammeerde) tekeningen van Bruno Vekemans. Wildert, De Carbolineum Pers, 1994. Ingenaaid in omslag van Moulin de Larroque. 28 p. Met de hand gezet uit de Erasmus en gedrukt in blauw, rood en zwart op Snow Petal door Boris Rousseeuw in een oplage van 65 genummerde en door auteur en illustrator gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Dit boek wordt beschouwd als de eerste bibliofiele uitgave van Arnon Grunberg. DCP 36. Wuijts A-15.

27. KOMRIJ (inleiding), Gerrit 100 x Komrij. Honderd bijzondere boeken uit de collectie van Filip Marsboom in de marge van Druksel 2000. [Wildert], De Carbolineum Pers, (2000). Ingenaaid met kartonnen foedraal. 32 p. Met de hand gezet uit de Goudy Old Style en gedrukt in rood en zwart op geschept Zerkall papier in een oplage van 75 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 40
* DCP 76.

26992928. LANOYE, Tom Zweety. Een brief aan Els Dottermans over het schrijven van Mamma Medea. Kalmthout, De Carbolineum Pers, 2016. Karton, in kartonnen foedraal. 18 p. Met de hand gezet uit de Horley Old Style en gedrukt in rood en zwart op Van Gelder Oud Hollands in een oplage van 60 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* DCP 209.

26987329. LIPSIUS, Justus Diva Virgo Lovaniensis. (Vertaald, ingeleid en geannoteerd door Jeanine De Landtsheer. Met een ingeplakte kleurenfoto als frontispice). Wildert, De Carbolineum Pers, 1999. Ingenaaid, in kartonnen foedraal. (2), XII, 108 p. Met de hand gezet uit de Pastonchi en gedrukt door Boris Rousseeuw op Zerkall in rood en zwart in een oplage van 65 door de vertaler genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Vertaling van een ongepubliceerd handschrift van Lipsius, als zet- en drukwerk een ware krachttoer voor een margedrukker. DCP 69.

30. VAERNEWIJCK, Marcus van Hoe fellic ende ghebeten dat (…). [Wildert], De Carbolineum Pers, [1990]. Ingenaaid met dikke rode breiwol. (4) p. Met de hand gezet en gedrukt in rood, blauw en zwart in een beperkte oplage.
verkocht
* Over het droevig lot van boeken tijdens de Beeldenstorm in Gent. Jaarwisselingsgeschenk 1989/1990 (eerste en enige van DCP). Niet in de handel. DCP 6.


363431. CHARLES, J.B. Abelard aan Héloise. (Met (los bijgevoegd) een gesigneerde linosnede van Ruurd Elzer). Yde, De Breukenpers, 1982. 37 x 27,5 cm. Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 80 genummerde exemplaren. Omslag deels licht verkleurd.
€ 25

32. HAAN, Jacob Israël de Engelsch aardewerk. Hoogeveen, De Breukenpers, [1998]. Twee vouwbladen. Met de hand gezet uit de Old Style en gedrukt door Pim Witteveen in groen en zwart in een beperkte oplage.
€ 18
* Bijdrage aan De Grote Nederlandse Letterproef.

26825033. HOGEVEEN, Albert Daar. Yde, de Breukenpers, 1977. 20,5 x 30,0 cm. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt door Pim Witteveen in een oplage van 50 genummerde en gesigneerde exemplaren.
verkocht
* Eén van de eerste 25 exemplaren voorzien van een tweede gedicht (‘De man en de boom’, in dit exemplaar) in handschrift.

34. KOMRIJ, Gerrit Moderne museumdirecteuren. Amsterdam, (Antiquariaat Willem Huijer), 1994. Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet en gedrukt door Pim Witteveen van De Breukenpers in zwart en blauwgrijs in een oplage van 60 exemplaren. 1e druk in boekvorm.
€ 32
* Meedogenloze column o.a. over de onlangs overleden Jannis Kounellis.

35. LUYKEN, Jan De hoepel. (Yde, De Breukenpers, 1982). Vouwblad in omslag. Met de hand gezet en gedrukt in beperkte oplage.
verkocht
* Koppermaandaguitgave 1982.

26992836. MILLER, Henry ‘Myself, I never buy expensive books’… [Hoogeveen, De Breukenpers, 1997]. Twee vouwbladen. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt in een beperkte oplage.
verkocht
* Citaat uit een ongepubliceerde brief, gedrukt ter gelegenheid van de 50e verjaardag van antiquaar André Swertz. Een eerste druk van Henry Miller, kortom.

37. STARTER, J.J. Nieuw-jaer (een fragment). [Yde, De Breukenpers, 1987]. Vouwblad in blind omslag. Met de hand gezet en gedrukt in beperkte oplage.
€ 8
* Jaarwisselingsgeschenk 1987/1988.

38. VRIES, Hendrik de Wringt zich ’t werk door zorg en hinder… [Yde], De Breukenpers, (1986). Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 100 exemplaren.
verkocht
* Koppermaandaguitgave 1986. Met een opdrachtje van de drukker in potlood onder het colofon.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 22 februari 2017 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.121 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: