antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 710: Nationale figuur vraagt uw vertrouwen

In afwachting van de eerste exit polls sturen we u een nieuwsbrief met politieke items. U vindt hierin verkiezingskranten, brieven en opdrachtexemplaren van game changers en ministers uit het (verre) verleden, kleurrijke affiches, model-stembiljetten, degelijk socialistische uitgaven en politieke hekeldichten.

De oude Speenhoff zingt over de ‘zeteljacht van het Nederlandsche volk’, Kees van Kooten blikt terug op zijn schooltijd met een politicus in spe, Jan Wolkers ontwerpt een poster met schietschijven voor het Bevrijdingsfront Vietnam, Maarten ’t Hart souffleert Aad Nuis over feminisme en de PSP heeft de buik vol van de baas.

De kop boven deze lijst is ontleend aan een fraai verkiezingsboekje voor Willem Drees.


1. ALMANAK Alarm! Het jaar 1933 moet in het teeken staan van de bedrijfsbezetting. Zonder plaats of uitgever, [1932]. 13 x 10 cm. Origineel omslag in felrood en zwart. 32 p. Met twee revolutionaire tekeningen van dezelfde ontwerper als het omslag: LT? HK? 1e druk. Potloodaantekeningen op het omslag, dat deels wat verkleurd is. Drie stempeltjes binnenin. Helaas ontbreken p. 17/18 – de maand september.
verkocht
* Interessant anarchistisch mini-almanakje met mooi omslag, niets over te vinden. Binnenin met een stempel van de anarchist Pierre Ramus. Met onder het kopje ‘Adressen die men weten moet’ een verzameling adressen van conservatieve en militaire organisaties en namen van bevelvoerders, wellicht om tegen te kunnen protesteren. Helaas niet compleet.

2. ALPHEN, Oscar van (= Kees NIEUWENHUIJZEN, & Martin van AMERONGEN)
Het rijke onvermogen. Een fotoreportage over Duitsland. Uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling “Het rijke onvermogen”. Een fotoreportage van Oscar van Alphen 1977-1978. [Gouda, Stedelijk Museum Het Catharina Gasthuis], 1977. Krant uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling. 42 x 30 cm. Gedrukt in rood en zwart. 4 p. Met foto’s geïllustreerd. 1e druk.
€ 25
* Reclame-uitgave ter gelegenheid van deze beroemde politieke tentoonstelling met foto’s van Van Alphen (pseudoniem van Kees Nieuwenhuijzen). Vormgegeven door Toon Michiels (Total Design). Met een groot artikel van Martin van Amerongen: ‘West-Duitsland, een toetssteen voor Europa’.

3. (AMSTERDAM). OPLAND Kunst… wat is dat…??? / Geef de kunst een huis. (Affiche). Amsterdam, Federatie van Kunstenaarsverenigingen, 1974. 45 x 43 cm. Tweezijdig bedrukte affiche, gedateerd ‘Amsterdam September 1974’. In vieren gevouwen. Geheel getekend door politiek tekenaar Opland (= Rob Wout).
€ 35
* Open brief aan de ‘Zeer Geachte Leden van de Raad/ Zeer geachte Burgemeester en Wethouders’ met het verzoek de Federatie te willen huisvesten in het voormalige pand van de Hollandse Stoombootmaatschappij aan de Oostelijke Handelskade (vlakbij de PTA!). Aan de andere kant een afbeelding van het bekende gebouw met de drie torens (dat helaas in 1975 zou worden gesloopt), met de tekst ‘Geef de kunst een huis/ Na 700 jaar/ Amsterdam, beschermer/ van kunsten en wetenschappen’).

4. BEHRENDT, Fritz Bitte nicht drängeln. Grafische Kommentare von -. (München), Keyser, (1988). Ingenaaid. (120) p. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de tekenaar op de titelpagina: ‘Voor Ivan met vele goede/ wensen/ Fritz/ 27.1.89/ F. Behrendt’. Fritz Behrendt was vele jaren politiek tekenaar bij De Telegraaf.

5. (CALS, Mr. J.M.E.Th.) Het Westeinder Handschrift. (Met een verantwoording door Marga Klompé). Utrecht, Stichting De Roos, 1978. Linnen. 44 p. Typografie Frits Stoepman. Gezet uit de Monotype Plantijn en gedrukt door Hooiberg op Velasques in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 15
* Geschreven door voormalig minister van Onderwijs, Kultuur en Wetenschappen mr. J.M.E.Th. Cals toen hij enige tijd in het Haagse ziekenhuis Westeinde verbleef. De verantwoording is van de hand van Marga Klompé, die ook figureert in dit toneelspel. Leeflang 110.

6. CHRISTELIJK HISTORISCHE UNIE Stemt Woensdag 7 Juli. Lijst 5. Christ. Historisch Propagandablad. Zonder plaats, Centrale Propagandacommissie der Chr. Hist. Unie, [1948]. A2. Gevouwen blad. Geïllustreerd. Horizontaal 2 x gevouwen. Enkele kreukjes aan de randen.
€ 15
* Verkiezingskrant met als hoofdartikel: ‘De betekenis van de Kamerverkiezing’, geschreven door Hendrik Tilanus.

7. COHEN, Alexander In opstand. Met houtsneden van Georges Rohner. Amsterdam, Andries Blitz, [1931]. Linnen (bedrukt in bruin en blauw). (8), 256 p. Met frontispice en veel kleine houtsneden in de tekst. 1e druk. Twee stempels op laatste tekstpagina.
verkocht
* Curieuze autobiografie van de stekelige anarchist (1864-1961), die sinds 1899 in Frankrijk woonde en er uiterst reactionair zou worden.

Uit de bibliotheek van Hans Dijkstal

8. AAFJES, Bertus Egyptische brieven. Amsterdam, Vrij Nederland, (1948). Karton. 84 p. Geïllustreerd. 1e druk. Ex libris van F.A. Dijkstal ingeplakt. Ex librisstempel H.F. Dijkstal. Aantekening op schutblad: ‘Port Saïd, 20 maart 1949’.
verkocht
* Dit exemplaar ging van vader (Franciscus Adrianus) op zoon (Henri Frans).


9. BIE, Wim de
Meneer Foppe over de rooie. Amsterdam, De Harmonie, (1995). Garenloos. 160 p. 1e druk.
€ 28
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Den Haag, 21-12-1995./ Voor Hans/ Goede reis naar Aruba!/ Wim de Bie’.

10. (BOLKESTEIN, Frits). WEEZEL, Max van, en Leonard ORNSTEIN Frits Bolkestein. Portret van een liberale vrijbuiter. Amsterdam, Prometheus, 1999. Garenloos. 316 p. 1e druk.
gereserveerd
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Bolkestein op de Franse titel: ‘Voor Hans Dijkstal/ met mijn beste/ wensen/ Den Haag, 9-6-1999/ Frits Bolkestein’.
Dijkstal, Bolkesteins opvolger als leider van de VVD, komt uitgebreid voor in dit boek.

11. ETTY, Elsbeth Het ongeloof. (Amsterdam), Balans, 2006. Garenloos. 296 p. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Hans,/ met de/ allerbeste/ herinnering/ aan onze AKO-tijd./ Elsbeth Etty/ A’dam, 13 april 2006’.
Op p. 267-269, in de column ‘Geen moraal’, komt Dijkstal voor (tegenover Bolkestein).

12. GOGH, Theo van De gezonde roker. (Baarn), De Prom, (2000). Garenloos. 160 p. 1e druk. Ex librisstempel H.F. Dijkstal. Aantekening op Franse titel: ‘T.g.v. uitzending (TV)/ met Theo van Gogh/ op 18 november 2001’.
€ 25

13. KOOTEN, Kees van Levensnevel. Verhalen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1999. Linnen met stofomslag. 192 p. Geïllustreerd. 1e druk. Ex librisstempel H.F. Dijkstal.
€ 75
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Diligentia,/ 21 mei 2000,/ voor mijn schoolvriend/ Hans Dijkstal en dan/ vooral om het verhaal/ vanaf pagina 132./ Beaujolais!/ KeesvKooten’.
Op p. 132-143 staat het verhaal ‘Eurotransparantie’, over een toekomstig politicus in de schoolklas van Van Kooten.

14. NUIS, Aad Het boek en de markt. Een pleidooi voor vrijheid door verkeersregels. (Amsterdam), KVB, (2001). Ingenaaid. 32 p. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Hans Dijkstal/ bij wijze van groet/ Aad Nuis’.
Bijgevoegd: Handgeschreven kaart van Nuis aan Dijkstal: ‘[…] Als je er, tussen het trekken van de lijst door, nog eens over praten wilt, al of niet in gezelschap van Annemarie: met alle soorten van genoegen!’.

15. SORGDRAGER, Winnie Een verantwoordelijke minister. Opstellen over justitie en politiek. (Breda), De Geus, (1999). Garenloos. 288 p. Geïllustreerd. 1e druk. Ex librisstempel H.F. Dijkstal.
€ 35
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Hans Dijkstal,/ mijn vriend in het/ kabinet Kok/ Winnie/ 14.06.99’.

16. WINSEMIUS, Pieter, en Miranda HOOGENDOORN Waar halen ze het vandaan? Over inspiratie. (Amsterdam), Balans, 2005. Garenloos. 240 p. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Winsemius op de Franse titel: ‘Voor Hans,/ ter meerdere inspiratie/ in een wonderschoon 2006/ Pieter’.
Bijgevoegd: Handgeschreven brief van Winsemius aan Dijkstal.17. DREES, W. Handgeschreven brief aan ‘Hooggeachte Heer Haak’, gedateerd ‘6 aug 1966’. Schrijfpapier met gedrukt briefhoofd ‘Dr. W. Drees/ [adres]’. 21,7 x 13,7 cm. Recto en verso. Met vulpeninkt. 19 regels. Horizontaal gevouwen.
verkocht
* Over een door Drees geschreven recensie van een rede van de hoogleraar D. Simons (1904-1998), en over een ooglijden dat tot enige vertraging heeft geleid bij de beantwoording van de brief van Haak.

18. DREES, W. Nationale figuur vraagt uw vertrouwen. Amsterdam, P.v.d.A., [1952] 19 x 13 cm. Geniet. 16 p. 1e druk.
€ 25
* Zeer mooi uitgevoerd verkiezingsboekje, met vele isogrammen gedrukt in rood en zwart, en achterin het vertrouwenwekkende portret van Willem Drees.

19. (FORTUYN, Pim). GOGH, Theo van Allah weet het beter. (Amsterdam), XTRA Producties, (2003). Garenloos. 318 p. Grotesk omslag van Ger van Wulften. 2e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Voor Elisabeth,/ ter herinnering aan de Goddelijke Kale/ 19-12-2003/ Groningen/ Theo’.
‘De Goddelijke Kale’, zo noemde Theo van Gogh Pim Fortuyn meestal.

20. HALL, Henri ter Als de Vrouwen slechts wisten! Den Haag, Hoofd-Comité van Actie, 1922. 14 x 11 cm. Pamflet in de vorm van een paspoort. 4 p. Gedrukt op roze papier. Met voorgedrukte briefkaart om op te sturen. In uitstekende staat.
verkocht
* De revueartiest Henri ter Hall (1866-1944) was in 1918 lid geworden van de Tweede Kamer voor de Neutrale Partij. Dit pamfletje in paspoortvorm wijst op wat Ter Hall bereikt heeft: dat de minister van Justitie iets gaat doen aan de exploitatie van kinderen voor bedelarij.

21. HERMANS, L.M. De eerwaarde vaders Anarchisten, van de orde van Sint Domela in vijftig sonnetten bezongen. Rotterdam, H.A. Wakker, 1903. Ingenaaid. 32 p. 1e druk. Rugje aan de bovenkant iets beschadigd, vaag stempeltje vorige eigenaar.
€ 30
* Politieke hekeldichten met uitgebreide uitleg. Indrukwekkende art-nouveau-omslagtekening van Albert Hahn.

22. HERMANS, L.M. In Abraham’s schoot. Koalitie-gedichten uit het politieke Kanaän. Met 110 afbeeldingen van Alb. Hahn. Amsterdam, D. Buys Dz., [1903]. Ingenaaid. (8), 116 p. 1e druk. Rug versleten en scheefgelezen, voorzijde omslag is aan de rand wat beschadigd en los. Voorin naam en plaats vorige eigenaars in potlood en inkt.
€ 25
* Politieke hekeldichten uit tijdschriften, veelal in de stijl van De Schoolmeester. Onder meer over Abraham Kuyper, Duymaer van Twist, De Savornin Lohman, Talma, Heemskerk, Nolens en de christelijke en liberale partijen in het algemeen. Met geestige karikaturen van Albert Hahn.

23. LUNS, Joseph Dankkaart met handgeschreven toevoeging. Dankkaart voor gelukwensen bij de benoeming tot Secretaris-Generaal van de NAVO. 11,4 x 15,0 cm. Toegevoegd door Luns zelf in balpen: ‘Met gevoelens van bijzondere hoogachting en vriendelijke groet,’, handtekening en datering ’25’ bij het gedrukte ‘juni 1971’.
€ 25

24. MEESTER, Eibert De Rode Valken (manuscript). Dik halflinnen schoolschrift met op het etiket ‘R.V./ Allerlei’, waarvan de eerste 48 p. beschreven zijn. In een goed leesbaar handschrift dat alleen uit kapitalen bestaat geschreven met diverse kleuren inkt. Inscriptie voorin: ‘Eibert Meester/ begonnen/ Maart 1935.’ Band iets versleten, verder in goede staat.
€ 75
* Eibert Meester (1919-1999) was in maart 1935 vijftien jaar. De Rode Valken was de socialistische tegenhanger van de padvinderij, een vrolijk kamperende onder-organisatie van de socialistische jeugdbeweging AJC. Hij bezocht de Lagere Technische School en ging in 1936 werken als instrumentmaker in een apparatenfabriek. In de oorlog zat hij een tijdlang in een concentratiekamp en na 1945 begon hij aan een carrière in de Partij van de Arbeid. Van 1963-1976 was hij lid van de Eerste Kamer. In dat laatste jaar kwam hij in opspraak omdat hij zijn verzetsverleden bij elkaar verzonnen had, met indianenverhalen over aanslagen en ontsnappingen op het nippertje, en jarenlang ten onrechte een uitkering had genoten van de Stichting 40-45. Ook prof. Jan Bastiaans had hij uitgebreid voorgelogen.
Dit is een netjes samengesteld en mooi versierd jongensschoolschrift, geïllustreerd met krantenfoto’s, tekeningen en zegeltjes. Het is gevuld met nuttige kennis over de Rode Valkenwet, de Rode Valkenproef, fluitsignalen, wegtekens, verschillende soorten geheimschrift, liedjes, over het schatten van afstanden, autoletters, knopen en de werking van de primus. Mooi zicht op een vergeten wereld door een interessante historische figuur!

Uit de bibliotheek van Aad Nuis

25. BREYTENBACH, Breyten Breyten. Vertaling Adriaan van Dis. (Catalogus/ Nr. 20/1 van het tijdschrift Revolver). (Antwerpen, Gerd Segers, 1993). 26 x 20 cm. Ingenaaid. 20 p. Met afbeeldingen van schilderijen en tekeningen van de auteur. 1e druk. Omslag deels verbleekt.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Aad Nuis op de titelpagina: ‘Voor Aad/ (en de huwelik!)/ gefeliciteerd!/ Liefdegroet/ Breyten/ 15.6.93’. Catalogus van een dubbeltentoonstelling met Hugo CLAUS, tevens voorzien van drie lange gedichten van Breytenbach, in het Nederlands vertaald door Adriaan van Dis. Foto achterop van Herman Selleslags.

26. BREYTENBACH, Breyten Woordwerk (die kantskryfjoernaal van ’n swerwer). Kaapstad Pretoria Johannesburg, Human & Rousseau, (1999). Ingenaaid met flappen. 228 p. Schilderij en tekening op omslag van de auteur. Gezet uit de Centaur. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Aad Nuis op de Franse titel: ‘Voor Ellen en Aad:/ met, zoals altijd,/ mijn vriendschap/ en hartelijke wensen/ voor 2001/ Breyten/ Amsterdam 19 januari/ 2001’.

27. HART, Maarten ‘t De vrouw bestaat niet. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1982). Ingenaaid met flappen. 160 p. 2e druk. Leesvouwen.
€ 60
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Den Haag, 2 maart ’82/ Voor Aad [Nuis],/ moge een en/ ander van pas/ komen bij een/ kamerdebat/ over het feminisme!/ Maarten/ ’t Hart’.

28. HULST, Willem G. van de Maat, getal, gewicht. Herinneringen en verhalen. Zoetermeer, Mozaïek, (2004). Ingenaaid. 216 p. Geïllustreerd in kleur. 1e druk. Leesvouwen.
verkocht
* Exemplaar met groot geschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Aad Nuis/ ter kennismaking/ (sign.)/ v.d. Hulst/ 30-12-2004’.29. PARTIJ VAN DE VRIJHEID Partij van de Vrijheid. Stemt één der candidaten van Lijst 5. Den Haag, PVV, [1946]. 41 x 28 cm. Vouwblad in krantvorm. In tweeën gevouwen. Prima conditie.
gereserveerd
* Een vroege versie van de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders, de Partij van de Vrijheid! Werving voor de gemeenteraadsverkiezingen van 26 juli 1946. In 1948 ging de Partij van de Vrijheid samen met de beweging van Pieter Oud om de VVD te vormen. Op de kandidatenlijst staan weinig bekende figuren, maar ze hebben wel bekende achternamen: Nijgh, Nypels, Biegel en Bastet.

30. PSP PSP. Sprekende minderheid. (Map met politieke pamfletten, 1971). Map met allerlei informatie, tenzij anders vermeld in A4-formaat:
1. PSP ontwapenend. Het bekende affiche (ontworpen door George Noordanus) met de vrolijke naakte vrouw en de koe die de kiezer van achter haar langs bekijkt.
2. Stakingsvrijheid, zeggenschap, wij gaan door met de strijd! Rode vuist op groene achtergrond (ontwerp George Noordanus).
3-5. Drie aanplakbiljetten met tekeningen van Jaap Vegter op groene achtergrond: PSP voorwaarts: barst! / Goed dat er oppositie is! / De buik vol van de baas!
6-16. Grepen uit het werkprogram ’71’75 van de PSP. Elf eenzijdig bedrukte pamfletten, de meeste met een kleine illustratie.
17. Aanmeldingsformulier (blanco).
18-20. Drie kleine pamfletjes van de PSP.
21. De map zelf in felrood op groen, ontworpen door George Noordanus. A4-formaat, aan beide kanten bedrukt. Wat versleten.
verkocht
* Bijzondere collectie, een prachtig tijdsbeeld. De PSP voerde een moderne verkiezingscampagne met opvallende en spraakmakende affiches, die fantastisch afsteken tegen de ouderwetse huis-, tuin- en keukenvormgeving van de minder progressieve partijen.

31. REEN, Peter van Naar nieuwe welvaart! (Amsterdam), Nederlands Verbond van Vakverenigingen, (1937). 23 x 17 cm. Geniet. 16 p. Geheel geïllustreerd en typografisch verzorgd door politiek tekenaar Peter van Reen. 1e druk. Nietjes ontbreken. Enkele slijtagespoortjes.
€ 45
* Buitengewoon fraai politiek pamflet met slim gebruik van kleuren, Masereel-achtige illustraties en eenvoudige lijntekeningen. Peter van Reen werkte onder meer voor de socialistische krant Het Volk, en zijn meesterlijke prent van een hypocriete Hitler bij de moord op Wilhelm Gustloff veroorzaakte een baanbrekend proces over de vrijheid van meningsuiting.

32. ROLAND HOLST, Henriëtte Collectie politieke uitgaven. 1. De Socialistische opvoeding der jeugd. Met 6 stellingen over de socialistische opvoeding der jeugd, aangenomen op de Internationale Konferentie der Socialistische Organisaties van jonge arbeiders, gehouden te Stuttgart van 24-26 Augustus 1907. R’dam, Wakker & Co., [1907]. Geniet. 1e druk. Omslag los.
2. Meiliederen en propaganda verzen. Amsterdam, J.J. Bos & Co., [1915]. Geniet. 24 p. 1e druk. Omslag in tweeën en aan de randen beschadigd. Politieke dichtbundel. Zeer fragiele, op een koopje geproduceerde goedkope uitgave (‘prijs 10 cent’).
3. De strijdmiddelen der sociale revolutie. Amsterdam, J.J. Bos & Co., [1918]. Ingenaaid. 102 p. 1e druk. Wat verbruind, rugje iets versleten, maar toch behoorlijk voor een dermate teer politiek pamflet. Uit het jaar van de mislukte Revolutie.
4. Vlag en lading. Oldebroek, Nederlandsch Bureau voor Jongeren Vredes Actie, [1932]. Geniet. 16 p. 1e druk. Omslag wat gevlekt, rugje aan de binnenkant versterkt, nietjes ontbreken. Naam op eerste pagina. Fraaie fotomontage op het omslag met gestileerde rode vlag. Dit is een kritische beschouwing van het Wereldstrijdcongres tegen den Oorlog, georganiseerd door Willy Münzenbergs Wereldcomité tegen Oorlog en Fascisme, dat in 1932 in Amsterdam werd gehouden.
€ 75
* Schaarse en kwetsbare pamfletten. Nummer vier ziet er mooi uit.

33. SPEENHOFF, J.H. De Tweede Kamer in woord en beeld. 100 Kamerleden 100 Teekeningen 100 Rijmpjes 100 Gedachten. Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, [1918]. Oblong 14,5 x 23 cm. Geniet. 52 p. Met portretten door Speenhoff. 1e druk. Iets versleten en los.
gereserveerd
* ‘Dit is nu het konterfeitsel/ Van den gladden heer Colijn/ Die ons weer eens zal bewijzen/ Dat een boer soldaat kan zijn.’

34. SPEENHOFF, J.H. De zeteljacht van het Nederlandsche volk. Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, [1922]. Origineel omslag (tekening Jac. Koper). 32 p. Geïllustreerd door Jac. Koper. 1e druk. Rugje wat gesleten.
gereserveerd
* Fraai lang lied van cabaretier Koos Speenhoff over de verkiezingen van de Tweede Kamer. Nogal actueel: ‘Acht en veertig stuks partijen/ Wurmen in ons Vaderland./ Duizend vijf en twintig namen/ Kankaneeren door de krant. (…) Bij een volgende verkiezing/ Zijn we allen kandidaat!’

35. STEMBILJETTEN 5 modelbiljetten voor verkiezingen in Nederland. 1. Kiescomité Kring ‘s-Gravenhage Gemeenteraad 1935
2. Model-stembiljet Kiescomité Kring ‘s-Gravenhage Gemeenteraad 1939
3. Model-stembiljet R.K.S.P. Provinciale Staten van Zuid-Holland, 1939
4. Antwoordstuk ‘s-Gravenhage. Stembiljet met stellingen. Tweede Kamerverkiezingen 1946
5. Model-stembiljet Katholieke Volkspartij, Tweede Kamerverkiezingen 1952
€ 50
* Politieke propaganda in de vorm van stembiljetten. Gebruikssporen.

36. (VAKBOND). N.V.V. Fascisme of socialisme? Wat eischt het gemeenschapsbelang? Feiten ter overdenking. Amsterdam, Algemeene Bond van Technisch en Opzichthoudend Personeel, (ca. 1935). Oblong 13 x 20 cm. Origineel omslag. 16 p. Met 8 Masereel-achtige illustraties (gesigneerd met een monogram EP?). Gekreukt, iets gevlekt en gebobbeld.
€ 18
* Mooi uitgevoerde brochure gericht tegen fascistische aantasting van het vakbondswerk, helaas niet in perfecte staat.

37. WOLKERS, Jan Amerikanen uit Vietnam. Steun aan het bevrijdingsfront. Zonder plaats, Komitee Hulp Bevrijdingsfront Vietnam, [1968]. 76 x 50 cm. Eenzijdig bedrukt in felrood en groen met blauw en zwart, in druk gesigneerd in de rechterbovenhoek. Gebruikt exemplaar met punaisegaatjes en een stukje plakband. Gevouwen, wat gevlekt.
€ 150

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 15 maart 2017 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.735 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: