antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 718: Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst

Bij de oprichting in 1938 stelde de Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst zich ten doel ‘boekwerken, die in hun uiterlijke verschijning aan hoge typografische eischen voldoen’ uit te geven. Sem Hartz tekende een prachtig vignet. Met een onderbreking in de Tweede Wereldoorlog vonden leden van de NVDB een paar maal per jaar een mooi boek bij de post. Helaas liep op den duur het ledenaantal terug en staakte de NVDB alle activiteiten in 1961.

In 1994 kreeg Flip Mayer het voor elkaar de vereniging nieuw leven in te blazen. Margedrukkers Jan Keijser, Jaap Schipper en Kees Thomassen gingen voortvarend aan de slag. De tweede reeks ving aan. Sindsdien verschenen er eigentijdse en vaak fraai geïllustreerde uitgaven met teksten van o.a. Patty Scholten, Kees van Kooten, Simon Carmiggelt en Jeroen Brouwers.

Voor deze nieuwsbrief maakten we een ruime keuze uit de eerste en tweede reeks NVDB-uitgaven.


1. BAUDELAIRE, Charles Chant d’automne. Zonder plaats, (Nederlandsche Vereeniging voor Druk en Boekkunst, 1999). Vouwblad. Met de hand gezet en gedrukt in blauw en zwart in een beperkte oplage.
€ 12
* Herfstgroet.

2. BIESHEUVEL, J.M.A. Angst. (Met een originele houtgravure door Peter Lazarov). Zonder plaats, Nederlandse Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1996. Linnen. (24) p. Gezet uit de Haarlemmer en gedrukt in rood en zwart op Zerkall in een oplage van 200 exemplaren. 1e druk in boekvorm.
€ 75
* Mooi relaas over angst met een glansrol voor Johan Polak. Kees Thomassen, Voorlopige Bibliografie van de Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst (1996), 51.

3. BOUTENS, P.C. (vertaling). OMAR KHAYYAM Een schoone waanzin van de hoogste dichterlijke soort. Tien kwatrijnen van Omar Khayyam. Vertaald door P.C. Boutens. Met illustraties van W. Arondéus. (Ingeleid door Jos Biegstraaten). Zonder plaats, Nederlandse Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1995. 4to. Karton. (36) p. Gezet uit de Bembo door de Avalon Pers in bruin en zwart op Simili Japon in een oplage van 200 genummerde exemplaren. De illustraties werden gedrukt door Jan de Jong.
verkocht
* De eerste uitgave van de in 1995 door Jan Keijser, Jaap Schipper en Kees Thomassen wakker gekuste NVDB. Prachtig boek! Rijkse 2.163. Thomassen 48.

4. BOUTENS, P.C. In den keerkring. Zeven gedichten. (Den Haag, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst/ Kunera Pers), 1941 (= 1942). Verguld halfperkament. 28 p. Gezet uit de Disteltype van L. Pissarro en gedrukt in rood, blauw en zwart door J.F. van Royen op de handpers in een oplage van 210 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk. Band aan bovenzijde (als meestal) verkleurd. Licht roestvlekkig (als meestal).
€ 75
* De laatste door J.F. van Royen voltooide uitgave, een sierlijk, vorstelijk boek. Van Royen 1964, 18. Hammacher p. 173 e.v. Rijkse 2.127. Thomassen 3.

5. BRASSINGA, Anneke Drie jeugdgedichten. (Met een illustratie door Dick Snijders). Zonder plaats, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, [1998]. Ingenaaid met omslag. (8) p. Met de hand gezet uit de Meidoorn en gedrukt in een beperkte oplage. 1e druk.
€ 12
* Nieuwjaarsuitgave 1999.

6. BREDERO, G.A. Sonnetten. (Gekozen en bezorgd door dr. M. de Jong). Zonder plaats, (Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst), 1944. Halflinnen met titeletiket. 32 p. Gezet uit de Romulus en gedrukt door Joh. Enschedé in een genummerde oplage. 1e druk.
verkocht
* Thomassen 4.

7. BREEMER, Jopie De Reiziger. Zonder plaats, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, zonder jaar. Vouwblad. Met de hand gezet en gedrukt in rood, groen en zwart in een beperkte oplage.
€ 12
* Zomerrecesuitgave.

8. BROUWERS, Jeroen De zondvloed. (Uitgegumde fragmenten). (Met een gesigneerde zeefdruk en vignetten van Joost Veerkamp). Zonder plaats, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1997. Linnen. (24) p. Gezet uit de Dante en gedrukt op Zerkall in een oplage van 220 gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met als extra de bijlage van de luxe-exemplaren: de gesigneerde zeefdruk van Veerkamp als los vouwblad, bovendien door de kunstenaar voorzien van een opdrachtje aan ‘Reinoud [Tholenaar]’.

9. CARMIGGELT, S. Zes kronkels. (Met een originele ets door Rob Cox en een nawoord door Henk van Gelder). [Den Haag], Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1999. Linnen (Herman van der Kruijk). Gezet uit de Ehrhardt en gedrukt in groen en zwart op Zerkall in een oplage van 195 exemplaren.
verkocht

10. CLOSSON (vertaling), Hermann L’office de l’étoile. Traduit du Latin (…). Haarlem, Enschedé, 1946. Ingenaaid. (16) p. 1e druk.
€ 12
* Speciale editie gedrukt voor de Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst. Thomassen 5.

11. DICKINSON, Emily Poem 995. Zonder plaats, (Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst), [1996]. Vouwblad. Met de hand gezet uit de Garamond en gedrukt op 110 grams ‘Eva’ van Schut in een oplage van 150 exemplaren.
€ 12
* Jaarwisselingsgeschenk 1996/1997.

12. DIDEROT Regrets sur ma vieille robe de chambre & Lettre à une jeune mariée. (Met een inleiding door E.B. Mayer-Swart). (Met acht tekeningen door Juus HARTMAN). Den Haag, Nederlandsche Vereenging voor Druk- en Boekkunst, 1959. Karton, overtrokken met handbedrukt papier, in originele cassette. 44 p. Gedrukt met de Spectrum op Pannekoek door Joh. Enschedé in een beperkte oplage.
€ 25
* Juus Hartman was de echtgenote van kunstenaar Theo Bitter en in de jaren vijftig de vriendin van W.F. HERMANS. Ze ontwierp o.a. het stofomslag van diens De tranen der acacia’s (1949). Thomassen 43.

13. DOOIJES, Dick Traditie en vernieuwing. Tien jaar Nederlandse drukkunst. 1945-1955. Zonder plaats, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1959. Linnen. 100 p. Rijk geïllustreerd met foto’s, bladspiegels en lettertypen.
€ 12
* Thomassen 44.

14. EYSSELSTEIJN, Ben van Laat het sneeuwen, Heer! [Den Haag], (Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst), 1942. Ingenaaid met (crèmekleurig) omslag. (2), 14 p. Gedrukt op Pannekoek in rood en zwart.
€ 12
* Variant in ander omslag, gedrukt op Pannekoek en zonder de vermelding van de oplage in het colofon. Thomassen 2.

15. FOCQUENBROCH, W.G. van Zes puntdichten. Den Haag, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 2006. Uitvouwblad, geplakt in omslag. Met de hand gezet uit de Studio en gedrukt in een beperkte oplage.
€ 12
* Vakantieuitgave 2006.

16. GOEVERNEUR, J.J.A. De twee reizigers. (Met een illustratie). Zonder plaats, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, [1999]. Vouwblad. Met de hand gezet en gedrukt in geel, blauw en zwart in een beperkte oplage.
€ 12

17. GORTER, Herman Toen de tijden bladstil waren, lang geleen,… Zonder plaats, (Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1997). Vouwblad. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt op Zerkall-Bütten antik jutemeliert in een oplage van 250 exemplaren.
€ 16

18. GRESHOFF, Jan Mijn vriend Coster. Zonder plaats, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1948. Halflinnen met gemarmerde platten. (12), 172 p. Met portretten van Greshoff en [L.J.] Coster door S.L. HARTZ. Gedrukt door Drukkerij Meijer in een oplage van 400 genummerde exemplaren. Resten van sellotape op blanco pagina’s voor- en achterin.
€ 12
* Mooie teksten over de geneugten van boeken en bibliofilie. Met Coster wordt Laurens Janszoon bedoeld, niet Dirk! Uitgave ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de auteur. Thomassen 15.

19. “GRUNBERG, Arnon” (als:) Marek van der JAGT Aqua hærens. Zonder plaats, (Nederlandsche Vereeniging voor Druk en Boekkunst), [2000]. Vouwblad. Met de hand gezet uit de Helvetica en gedrukt in geel, blauw, grijs en zwart op papier van Proost in een beperkte oplage. 1e druk.
€ 28
* De gedrukte teksten hebben niets van doen met Marek van der Jagt, laat staan met Grunberg. Maar een leuke uitgave is het wel! Zie de aflevering ‘List en bedrog’ van De Boekenwereld, jrg. 22, afl. 3 (maart 2006), p. 266-267.

20. HAAN, Jacob Israël de Herfst. Zonder plaats, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, [2002]. Plano in omslag. Met de hand gezet uit de smalle Bembo en gedrukt op Zerkall in een beperkte oplage.
€ 12
* Leverbaar in groen gehamerd of blauw omslag.

21. HAAN, Jacob Israël de Twee Fijne Fragmenten. Zonder plaats, (Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1995). Cahiersteek. (4) p. Gezet uit de Haarlemmer en gedrukt door de Avalon Pers op Shanti Tripti in een beperkte oplage. 1e druk.
€ 18
* Thomassen 47.

22. (HARTZ, S.L.). MAYER-SWART, Els Sem Hartz. Zonder plaats, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 2007. Ingenaaid. (8) p. Gezet uit de door Hartz ontworpen Emergo en met de hand gedrukt in bruin en zwart in een beperkte oplage. 1e druk.
verkocht
* Nieuwjaarsuitgave 2008.

23. HEINE, Heinrich Rothe Pantoffeln. Zonder plaats, Nederlandsche Vereeniging voor Druk en Boekkunst, 2003. Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet uit de Gill en gedrukt op Van Gelder Hollandsche Druk in rood en zwart in een beperkte oplage.
€ 12
* Vakantieuitgave 2003.

24. HEYTZE, Ingmar Ontvoering. Zonder plaats, (Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 2008). Vouwblad in omslag. Met de hand gezet uit de Dante en gedrukt in rood en zwart in een beperkte oplage. 1e druk.
verkocht
* Zomergroet 2008.

25. JELLEMA, C.O. Al het heden. (Bezorgd door Gerben Wynia). Zonder plaats, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, (2004). Vouwblad in omslag. Met de hand gezet en gedrukt in rood en zwart in een beperkte oplage. 1e druk.
€ 12

26. JONATHAN Waarheid en droomen. Geïllustreerd door Aart van Ewijk. Den Haag, (Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst), 1950. Ingenaaid met omslag. (12), 196 p. Typografische verzorging S.H. de ROOS. Gedrukt in paars en zwart in een oplage van 500 genummerde exemplaren.
€ 12
* Thomassen 19.

27. KOOTEN, Kees van (als:) Koos KOETS De nulties. Zonder plaats, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1999. Ingenaaid. Oblong. (8) p. Met de hand gezet uit de Haarlemmer en gedrukt in grijs en zwart in een beperkte oplage (= 175 à 200 exemplaren). 1e druk.
€ 35
* Nieuwjaarsuitgave 2000.

28. KOOTEN, Kees van Thalia. Televisie en theater. (Met een frontispice door Siegfried Woldhek). [Zonder plaats], Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, (2001). Halflinnen. (20) p. Gezet uit de Van Dijck en met de hand gedrukt in blauw en zwart op Hahnemühle in een oplage van 225 door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht

29. KORTEWEG, Anton Hoe het leven tegemoet te treden als je ouder wordt. Zonder plaats, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, [2002]. Vouwblad. Met de hand gezet uit de magere Bodoni en gedrukt in blauw en zwart in een beperkte oplage. 1e druk.
€ 12
* Nieuwjaarsuitgave 2003.

30. KROL, Gerrit Het is onze ervaring. Zonder plaats, (Nederlandsche Vereeniging voor Druk en Boekkunst, 1998). Vouwblad. Met de hand gezet uit de Old Style en gedrukt in een oplage van 240 exemplaren.
€ 12

31. (LEOPOLD (vertaling), J.H.). EPIKOUROS (Twee spreuken). Zonder plaats, (Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 2001). Vouwblad. Gedrukt in een beperkte oplage.
verkocht

32. MANN, Thomas Lof der vergankelijkheid. (Vertaald door Dr. F.K.H. Kossmann). Zonder plaats, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1955. Vouwblad in omslag. Gedrukt in rood en zwart op Strathmore Text.
€ 12
* Thomassen 37.

33. MARTIALIS Epigram 58. (Met een vertaling door Anno Lampe). Zonder plaats, (Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst), [2003]. Vouwblad. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt op 145 grams Zerkall-Bütten elfenbein in rood en zwart in een beperkte oplage.
€ 12
* Jaarwisselingsgeschenk 2003/2004.

34. MAYER, F. Veertig jaar rondom het hof. Zonder plaats, (Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst), [2005]. Oblong. Ingenaaid. (12) p. Met de hand gedrukt in een beperkte oplage. 1e druk.
€ 12
* Tekst die Mayer schreef bij zijn afscheid van Joh. Enschedé en Zonen in 1979.

35. MICHAELIS, Hanny Herfst. Zonder plaats, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 2007. Vouwblad, geplakt in omslag. Met de hand gezet uit de Albertus en gedrukt in bruin en zwart in een beperkte oplage.
verkocht
* Herfstgroet.

36. NAVAGERO, Andrea, Joachim Du BELLAY & Pierre de RONSARD Lusus. Voeuz rustiques. Ode. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1937. Linnen. 24 p. 1e druk.
€ 12
* Kerstwens bestemd voor de leden van de Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst. Latijnse gedichten van de Italiaanse renaissancegeleerde Navagero met vertaling in het Frans. Toelichtingen van H. de la Fontaine Verwey. Prachtige typografie in deze tweetalige uitgave. Thomassen 10.

37. NIJENHUIS, Gerard Klaarte. Zonder plaats, (Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst), 2003. Vouwblad. Met de hand gezet uit de Astrée en gedrukt op Zerkall in rood en zwart in een beperkte oplage.
€ 12
* Herfstgroet.

38. (NVDB) Mededeeling No. 1 – Maart 1943. Den Haag, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1943. Tweezijdig bedrukte plano.
€ 25
* Rondschrijven van het bestuur van de vereniging over plannen voor de komende tijd. Uitgebreid wordt stilgestaan bij de ‘tijdsomstandigheden’, het overlijden van J.F. van Royen en de nieuwe uitgave In den keerking. K-nummer 1163 (= C.J. v.d. Horst, Den Haag). Cf. Thomassen 57.

39. (NVDB) (Nieuwjaarswens 1948). Den Haag, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1947. Vouwkaart. Kleurendruk. Tekst gedrukt in rood door Joh. Enschedé en Zonen in een beperkte oplage.
€ 20
* Niet in Thomassen.

40. (NYPELS, Charles). MAYER, F. Ter herinnering aan Charles Nypels 1895-1952. (Den Haag, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1952). 4to. Ingenaaid. (12) p. Geïllustreerd.
€ 12
* Thomassen 28.

41. PRENEN, H.L. Houtgravures van den heer Henry Brown. Den Haag, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1956. Halflinnen. Oblong. (52) p. Gedrukt door Enschedé in een oplage van 500 genummerde exemplaren. Geïllustreerd.
€ 12
* Thomassen 41.

42. SCHIPPERS, K. De prinses zonder jaartal. (Met een originele, gesigneerde kopergravure van Wim Zwiers). Zonder plaats, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 2000. Linnen (Herman van der Kruijk). (2), 18 p. Gezet uit de Spectrum en met de hand gedrukt in grijs en zwart op Zerkall in een oplage van 220 door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht

43. SCHOLTEN, Patty Jaarwisseling op Langkawi. Zonder plaats, (Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst), [2004]. Vouwblad. Met de hand gezet uit de Albertus en gedrukt in twee soorten blauw op 130 grams Zerkall-Bütten antik jutemeliert in een beperkte oplage. 1e druk.
€ 12
* Nieuwjaarsuitgave 2005.

44. SMIT, W.A.P. Jan van Riebeeck. Utrecht, De Haan, 1956. Linnen. 68 p. Met tekeningen van Johan Dijkstra. 1e druk.
€ 12
* Uitgave in opdracht van de Nederlands Zuidafrikaanse Vereniging ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan. Een deel van de oplage was bestemd voor de leden van de Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst. Het verenigingsvignet is afgedrukt onder het colofon. Thomassen 42.

45. SOLON Waarschuwing voor de dictatuur. (Vertaald door A.S. Hartkamp). Zonder plaats, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, [2001]. Uitvouwblad, ingenaaid in omslag. Met de hand gezet uit de Bembo en de smalle cursieve Bembo en gedrukt op Zerkall in een beperkte oplage.
€ 12
* Nieuwjaarsgroet 2002.

46. TOETTSJEV, F.I. Najaarsavond. Zonder plaats, (Nederlandsche Vereeniging voor Druk en Boekkunst, 2001). Vouwblad. Met de hand gezet uit de Bodoni en gedrukt in blauw en zwart in een beperkte oplage.
€ 12
* Herfstgroet.

47. TOLLENS Czn., H Nieuwjaarsgroet voor 1809. Zonder plaats, (Nederlandsche Vereeniging voor Druk en Boekkunst), [2006]. Uitvouwblad, geplakt in omslag. Met de hand gezet uit de Ehrhardt en gedrukt in grijsbruin en zwart in een beperkte oplage.
€ 12
* Nieuwjaarsuitgave 2007.

48. VEGA, Lope de Soneto de repente. Sneldicht in sonnet-vorm. Zonder plaats, (Nederlandsche Vereeniging voor Druk en Boekkunst), [2002]. Vouwblad en twee plano’s in omslag. Met de hand gezet en gedrukt in blauw en zwart in een beperkte oplage.
€ 12
* Bijzonder grappig sonnet van Lope de Vega (1562-1635), dat een lange neus maakt naar lezers en dichters, met vertaling door E.J. Haslinghuis (van 1938 tot 1962 bestuurslid van de NVDB) en een (gedrukt) begeleidend briefje van hem aan [Flip] Mayer, eveneens bestuurslid van de NVDB.

49. VERHEUL, Kees Werk in uitvoering, het begin. Zonder plaats, (Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst), [2000]. Vouwblad in omslag. Met de hand gezet en gedrukt in groen en zwart in een beperkte oplage. 1e druk.
€ 12
* Nieuwjaarsuitgave 2001.

50. (VERLAINE, Paul). MAYER, Flip Paul Verlaine. (Met vertalingen van gedichten door Jan G. Elburg en Ernest Dowson). Woubrugge, Avalon Pers/ (Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst), 1995. Ingenaaid. (20) p. Gezet uit de Bembo en de Romanée en met de hand gedrukt in blauw en zwart in een beperkte oplage. 1e druk.
€ 18
* Nieuwjaarsuitgave 1996.

51. VIGOLEIS THELEN, Albert Herfst. Zonder plaats, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, (2004). Ingenaaid. (4) p. Met de hand gezet en gedrukt in bruin en zwart in een beperkte oplage. 1e druk.
€ 12
* Dit gedicht werd niet eerder gepubliceerd.

52. VIGOLEIS THELEN, Albert “voor bobby s.”. Gedicht voor Helmut Salden. (Met een toelichting door Dr. L. Fiethen). Zonder plaats, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, (2005). Vouwblad, geplakt in omslag. Met de hand gezet uit de Helvetica en door De Uitvreter gedrukt in een beperkte oplage. 1e druk.
€ 12
* Herfstdruk 2005, tevens nieuwjaarswens 2006.

53. VONDEL Verzen. (Gekozen door Dr. M. de Jong). Zonder plaats, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1946. Halfperkament. Kop verguld. 60 p. Gedrukt in rood en zwart door Joh. Enschedé in een genummerde oplage. 1e druk. Knipsel tegenover colofonpagina (waardoor twee pagina’s iets verbruind zijn).
€ 12
* Thomassen 7.

54. VOS, Marjoleine de, en T. van DEEL Oudjaar [&] Skala. Zonder plaats, (Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 2008). Vouwblad. Met de hand gezet uit de smalle cursieve Bembo en gedrukt op Zerkall in een beperkte oplage.
€ 12
* Jaarwisselingsgeschenk 2008-2009. De voorlopig laatste uitgave van de NVDB.

55. WITTEVEEN, Arthur Th. De dans van het penseel. Een korte inleiding tot de Chinese calligrafie. Den Haag, Nederlandse Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 2004. 30 x 23 cm. Als Chinees blokboek gebonden met donkerbruin Japans papier en een breed lint. 20 bladen. Met een originele kalligrafie als frontispice en 7 kalligrafische afbeeldingen, de meeste van de hand van de auteur. Gezet uit de Lutetia en gedrukt in 190 exemplaren op getint Japans Kozo-papier. 1e druk. Papier van het frontispice onvermijdelijk (vanwege de waterinkt) iets gegolfd.
€ 45
* Mooi vormgegeven en sereen geïllustreerde inleiding voor het Chinees penseelschilderen, met een originele penseeltekening, waaronder het naamstempel van de kunstenaar in rood. Bovendien met onder het colofon in potlood een opdracht van de schrijfkunstenaar aan een van de uitgevers, voorzien van drie Chinese karakters.

56. ZWEIG, Stefan Die unsichtbare Sammlung Zonder plaats, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1951. Ingenaaid met (deels iets verkleurd) omslag. (8), 32 p. Ills. Harry PRENEN. Gedrukt door Enschedé in een oplage van 300 genummerde exemplaren.
verkocht
* Thomassen 25.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 10 mei 2017 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.125 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: