antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 719: Willem Kloos

Ter gelegenheid van de verschijning van de biografie Willem Kloos (1859-1938). O God, waarom schynt de zon nog! van Frans Oerlemans en Peter Janzen verzamelden we alles wat we van de dichter, criticus en leidsman der Tachtigers in huis hebben.

In deze nieuwsbrief vindt u originele brieven, een lieve foto, huldeblijken, verzen in perkament, briefpapier van De Nieuwe Gids, bibliofiele uitgaven, een veilingcatalogus en een uniek verzamelalbum.


1. KLOOS e.a., Willem De Nieuwe Gids. Jaargang 1, aflevering 1 (1 oktober 1885). Amsterdam, Versluys, 1885. Verguld heelleder (Boekbinderij Danner, 2001; beschadigde voor- en achterzijde oorspronkelijk omslag meegebonden). 160 p. Wat roest.
€ 120
* Allereerste aflevering van het toentertijd geruchtmakende tijdschrift. In Albert Verweys artikel ‘Het Sonnet en de Sonnetten van Shakespeare’ staan enkele correcties en een uitgebreide toevoeging in potlood, alsof het bewerkt is voor een herdruk. Wij durven echter niet met zekerheid te beweren dat het het handschrift van Verwey is, al ligt dat wel voor de hand.

2. KLOOS e.a., Willem De Nieuwe Gids. Historische aflevering ter herdenking van het 40-jarig jubileum 1885 – 10 oct. – 1925. Jaargang 40, aflevering 10 (oktober 1925). Den Haag, Luctor et emergo, 1925. Ingenaaid. (184) p. Geïllustreerd.
€ 15
* Bevat bijdragen van o.a. Hein Boeken, Lodewijk van Deyssel, Frans Erens, Willem Kloos en Jac. van Looy. Bevat ook een integrale herdruk van de door Kloos en Verwey geschreven brochure De Onbevoegdheid der Hollandsche Literaire Kritiek.

3. KLOOS, Willem ‘Denkend aan Jacques Perk’. P. 491-497 in: De Nieuwe Gids, jaargang 46, aflevering 11 (november 1931). Ingenaaid. (160) p. Geïllustreerd.
Verkocht
* Themanummer over Jacques Perk, met bijdragen van o.a. Willem Kloos, Mathilde, Jacques Perk, Augusta Peaux, P.H. Ritter jr. en Hélène Swarth.

4. KLOOS, Willem Enveloppe, door Willem Kloos met de hand beschreven. Gericht aan Nol Gregoor, die toen blijkbaar aan de Soestdijksekade in Den Haag woonde. Met op de voorzijde, in de linkeronderhoek, een adresetiketje van Kloos. Datum poststempel 26-10-1936. Op de achterzijde schreef Gregoor ‘Beantwoord 10/11 ’36’.
Verkocht
* De enveloppe is leeg. Nol Gregoor kreeg in 1936 van Kloos een tweede druk van Gorters Mei cadeau.

5. KLOOS, Willem Gedichten 1880-1893. Utrecht, Stichting De Roos, 1959. 26 x 18 cm. Halfperkament. Kop verguld. 204 p. Gezet in de Van Dijck en gedrukt naar typografie van Suzanne Heynemann in rood en zwart in een oplage van 175 genummerde exemplaren op Zerkall-Bütten.
€ 95
* Tekstverzorging Garmt Stuiveling. Fraai vormgegeven, kloek boek.

6. KLOOS, Willem Handgeschreven brief aan Henriëtte Laman Trip-de Beaufort. Origineel handschrift. Op briefpapier van de Nieuwe Gids (vouwblad). Gesigneerd ‘Willem Kloos’. Gedateerd ’20 Nov 1928′. Alleen recto. 22,1 bij 14,1 cm. 13 regels. Horizontaal gevouwen.
Verkocht
* Gericht aan ‘Hooggeächte Mevrouw’, maar met potlood is er boven geschreven ‘aan mevr. H. Laman Trip-de Beaufort’. Over een ‘interessant verhaal’ dat Kloos ‘met de meeste belangstelling’ gelezen heeft, en dat hij graag voor De Nieuwe Gids wil behouden. ‘De sobere en gevoelige eenvoud, waarmee gij deze ondervinding vertelt, verhoogt zeer de suggestie ervan’. Jonkvrouwe Henriëtte Laman Trip-de Beaufort (1890-1982) wijdde zich na de dood van haar man, eerder in 1928, eerst aan de schone letteren en later aan biografische werken. Haar fortuin stelde ze in dienst van de zorg door een kindersanatorium in Beieren te stichten.

7. KLOOS, Willem Knabenklagen. (Met een verantwoording door Harry G.M. Prick). [Amsterdam], Sub Signo Libelli, 1981. Linnen. 32 p. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt in groen en zwart door Ger Kleis in een oplage van 75 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 100
* Eén van de 20 exemplaren in een linnen band. Breugelmans 72.
Met prospectus.

8. KLOOS, Willem ‘Lief zijn en goed zijn, en daarnaar eens streefde als bleeke…’. Origineel handschrift. Ingelijst achter glas. 21,7 x 33,8 cm. Eén blad. Alleen recto. Met opgeplakte signatuur. Inkt hier en daar uitgelopen.
€ 250
* Titelloos sonnet, met bovenstaande beginwoorden. Brieven van Kloos komen nogal eens in de handel (zie hieronder), handgeschreven gedichten daarentegen worden maar hoogst zelden aangeboden. Decoratief manuscript.

9. KLOOS, Willem Nieuwe Verzen. Amsterdam, Versluys, 1895. Linnen. (112) p. 1e druk. Roest.
Verkocht

10. KLOOS, Willem Originele foto (ansichtkaart). 13,9 x 9,0 cm. Foto door H.C. den Drijver. Met op de achterzijde een beknopte bibliografie, waaruit we kunnen opmaken dat de kaart uit ongeveer 1933 stamt.
€ 12
* Het gezicht van de dichter en profil, met onder het portret een gedrukte handtekening. Merkwaardig detail: iemand heeft met inkt de medailles op Kloos’ borst onzichtbaar gemaakt.

11. KLOOS, Willem Originele foto in sepia. 8,6 x 13,6 cm. Met op de achterzijde enkele potloodaantekeningen. 1922.
verkocht
* Gemaakt door H.C. den Drijver, de ‘hoffotograaf’ van Kloos. De dichter zit aan een schrijftafel en laat zijn neefje Hans Reyneke van Stuwe een prentenboek zien.

12. KLOOS, Willem, en J.H. WAKKER Sonnetten. (Met een inleiding van de drukker). [Amsterdam], (Sub Signo Libelli), 1981. Ingenaaid. (2), 14 p. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt in blauw en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 60 genummerde exemplaren.
€ 75
* Een van de 15 Romeins genummerde exemplaren op Magnani. Dit is nummer II van de oplage. Breugelmans 66a.
Met prospectus.

13. KLOOS, Willem, en J.H. WAKKER Sonnetten. (Met een inleiding van de drukker). [Amsterdam], (Sub Signo Libelli), 1981. Ingenaaid. (2), 14 p. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt in blauw en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 60 genummerde exemplaren.
€ 25
* Een van de 45 exemplaren op Zerkall-Bütten. Achterin monogram van de Reve-verzamelaar Jos Paardekooper. Breugelmans 66a.

14. KLOOS, Willem, en J.H. WAKKER Sonnetten. (Met een inleiding van de drukker). [Amsterdam], (Sub Signo Libelli), 1981. Ingenaaid. (2), 14 p. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt in blauw en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 55 exemplaren. 2e druk.
€ 25
* Tweede druk van Breugelmans 66a: De Telegraaf had aandacht besteed aan deze uitgave, met vermelding van prijs van het boekje en gironummer van de pers. Dat had een tweede druk tot gevolg. Breugelmans 66b.

15. KLOOS, Willem Tegen J.K. Huysmans. Z.p., [De Lange Afstand], (1978). Vouwblad. Met de hand gezet uit de Erasmus en gedrukt in een oplage van 50 genummerde exemplaren op zwaar geschept papier. Wat gekreukt en deels verkleurd.
Verkocht
* Dit is een h.c.-exemplaar. Met inliggend kaartje van Hans Hafkamp (de initiatiefnemer van dit uitgaafje) aan Simon Vinkenoog, gedateerd 19 december 1978, waaruit blijkt dat de H.C.-oplage beperkt bleef tot 10 exemplaren. De genummerde versie van dit vouwblad behoort bij de luxe-editie in 50 exemplaren van het boek Don Bosco van J.K. Huysmans, verschenen in 1978 bij Uitgeverij Hagelwit (= Hans Hafkamp).

16. KLOOS, Willem Ter nagedachtenis van vrouwe Johanna Roorda. Zuster mijner vrouw. [Amsterdam, W. Versluys, februari?maart? 1891]. Plano in blind omslag. 1e druk. Omslag beschadigd en verschoten.
€ 90
* Exemplaar met een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter: ‘Voor Wim/ van/ Oom Willem’. Overdruk uit De Nieuwe Gids (1925), p. 284. De Wim uit de opdracht is hoogstwaarschijnlijk Wim Roorda, de zoon van Johanna Roorda aan wier nagedachtenis het gedicht werd opgedragen en oomzeggende neef van Kloos.
Bijgevoegd: Fotokopie van een handgeschreven brief (vier bladen) van Harry G.M. Prick uit 1994 aan ‘Beste Ab [van der Steur]’, waarin zeer uitgebreid op de achtergronden bij deze publicatie wordt ingegaan.

17. KLOOS, Willem Twee handgeschreven brieven aan ‘WelEdelgebHeer’. 1. 21,5 x 12,9 cm. Eén vouwblad. Recto en verso. Op briefpapier van ‘De Nieuwe Gids (…) Redactie’. Gesigneerd ‘Willem Kloos’ en niet gedateerd. 15 regels tekst. 2. 21,5 x 12,9 cm. Eén vouwblad. Recto en verso. Op briefpapier van ‘De Nieuwe Gids (…) Redactie’. Gesigneerd ‘Willem Kloos’ en gedateerd ’12 Oct 1917′. 15 regels tekst.
Verkocht
* Post voor de veilingmeester: Kloos ontving catalogi van twee boekenveilingen en geeft wensenlijsten op met catalogusnummers, auteurs en limieten. In de eerste brief tekent Kloos hierbij aan: ‘Daar ik hen gaarne zou bezitten, heb ik de limiet wat hooger gesteld dan uw opgave’. Blijkens de lijstjes begeerde Kloos werken van o.a. Bredero, Burrows, Mahaffy en Restif de La Bretonne. De veilinghouder noteerde keurig de opbrengsten, zodat er nu slechts een conclusie mogelijk is: Kloos had er kijk op, want zeven van de tien boeken werden hem toegewezen.

18. KLOOS e.v.a., Willem Verzamelalbum met afbeeldingen en handtekeningen van schrijvers (ca. 1930). Oblong 23 x 31 cm. Typisch jaren-20 fotoalbum in halflinnen met dubbel rood sierkoord aan de rug en met goud versierd voorplat. 30 bladen. Goede conditie. Voorin de naam van de verzamelaar, J.L. (Loukie) de Savornin Lohman (1911-2004), en een mooi exlibris van een latere eigenaar, W. Le Fèbre, gesigneerd ‘O.E.’.
Verkocht
* Verzamelalbum met afbeeldingen en handtekeningen van schrijvers (1927-1934).
De jeugdige jonkvrouwe plakte in dit album 58 foto’s en fotokaarten met afbeeldingen van schrijvers, en – netjes in fotohoekjes – alle 12 kaarten van het Boekenweekgeschenk van 1934! Gevolgd door een ingeplakte briefkaart van Lodewijk van Deyssel aan ‘Jonkvrouw De Savornin Lohman’ te ‘Stad’, i.e. Haarlem. Daarna 23 visitekaartjes die Loukie kennelijk naar de beroemde Nederlandse schrijvers had gestuurd om te signeren. Ze zijn gedateerd tussen november 1927 en augustus 1928 en gesigneerd door: Willem Kloos, K.J.L. Alberdingk Thijm (L. van Deyssel), Albert Verwey, Frederik van Eeden (bibberig), Hélène Swarth, J.B. Schepers, Frans Bastiaanse, H. Roland Holst, P.C. Boutens, J.W.F. Werumeus Buning, M.J. Brusse, Jac. van Looy, Herman Robbers, Ina Boudier-Bakker, Carry van Bruggen, Top Naeff, Carel en Margot Scharten, M.C. van Zeggelen, Is. Querido, P.H. van Moerkerken, Maurits Sabbe, Karel van de Woestijne en Felix Timmermans. Met een direct in het boek geschreven handtekening van C.M. van Hille-Gaerthé, een ingeplakte handtekening van J. van Schevichaven (Ivans) en een mooie bekroning aan het eind: een brief in paarse inkt op violet papier van Hélène Swarth aan de jonkvrouw en (waarschijnlijk) haar moeder, Laura: ‘Geachte Mevrouw en Mejuffrouw,/ Van harte dank ik u voor de mooie bloeiende plant, die op 25 October van u mocht ontvangen en die nu nog mijn schrijftafel siert, als éen der vele blijken van sympathie, die ik, dien dag, heb gekregen./ Met hoogachting/ Hélène Swarth’. Gedateerd ‘Den Haag 31 October 1929′. Op 25 oktober 1929 was Swarth zeventig jaar geworden.
Van de ingeplakte plaatjes zijn vooral die van Annie Salomons met Jo de Wit, en van Karel van de Woestijne thuis en bij college interessant, al stammen ze kennelijk uit een geïllustreerd tijdschrift.
De kenmerkende kaart van Van Deyssel is alleraardigst: ’14 Juli 1928./ Ik hoorde deze dagen, ik meen van mevrouw Mijnssen-Cochius, dat U eenigen tijd geleden aan een Haarlemsch ingezetene geschreven had om zijn handteekening, maar onbeändwoord [sic] was gebleven. Dit moet een misverstand zijn want de bedoelde [waarschijnlijk Van Deyssel zelf] laat nooit iets onbeändwoord. Hij vindt echter ook, eenvoudig om handteekeningen te schrijven, niet de aardigste wijze van die te verzamelen. Hij houdt de zijne tot uw beschikking indien U die […] wil komen koopen voor het hem aan te doen genoegen van een glaasje Ranja of iets dergelijks van hem te accepteeren.’

19. KLOOS, Willem Verzen uit de jaren 1880-1890. [Den Haag], (De Zilverdistel), 1919. Oorspronkelijk soepel perkament met vergulde rugbelettering en het Zilverdistel-vignet in goud op het voorplat. (8), 120 p. Met de hand gezet uit de Zilvertype en gedrukt door J.F. van Royen op de eigen pers in rood en zwart in een oplage van 120 op de pers genummerde exemplaren. Eén katern licht roestig (p. 69-76, zoals vaker), maar een mooi exemplaar.
€ 375
* De Zilverdistel 17. Van Royen 1964, 13.

20. PERK, Jacques Gedichten. Met Voorrede van Mr. C. Vosmaer en Inleiding van Willem Kloos. (..) Vercierd door T. Nieuwenhuis. Amsterdam, Van Looy, 1897. Gedecoreerd linnen (batik). (2), 198 p. 2e druk. Zwevende schutbladen iets verbruind, maar een bijzonder goed, niet gerestaureerd exemplaar, zónder de gebruikelijke beschadigingen aan de kneep. Exlibris (‘Rudolf Hugo Driessen/ Caroline E.F. Kleyn’) op binnenzijde voorplat.
Verkocht
* Eén van de fraaiste voorbeelden van Nederlandse boekkunst rond 1900. Volgens opgave in het Nieuwsblad voor de Boekhandel bedroeg de oplage 400 exemplaren. De nieuwprijs was maar liefst tien gulden.
Braches, Nieuwe Kunst Documentatie (31.05.11), 1464.2 (= ‘Tweede band’ met ‘modderiger belijning’).

21. TEIRLINCK, Herman, TOUSSAINT VAN BOELAERE, Fernand, & MEYERE, Victor De Metter Sonnewende. Sonnetten van Jeannette Nyhuis, Victor de Meyere, Herman Teirlinck, Fernand Toussaint [van Boelaere], Jan Van Overeyde, met voorrede van Willem Kloos, een antwoord daarop van Prosper van Langendonck, en ornamentaties en stafletters van Jacobyne Nyhof. (Geeraardsbergen, Drukkerij Van Hauwenmeiren, 1899). Geniet. 72 p. Gedrukt in rood en zwart. Achterin een erratum op blauwgroen papier. 1e druk. Omslag wat beschadigd en op de rug doormidden. Begin, eind en centrum van het boek zijn iets roestig.
Verkocht
* Opmerkelijke en zeer schaarse uitgave met art-nouveauvignetten. De jonge auteurs De Meyere, Toussaint en Teirlinck positioneren zich tegenover de iets oudere generatie der Tachtigers in de personen van Kloos en Van Langendonck, die met elk twee sonnetten de bundel openen. Teirlinck, als twintigjarige gesjeesde student, verschool zich tevens achter de pseudoniemen Nyhuis, Van Overeyde én Nyhof, die voor het kunstzinnige aspect zorgde – Teirlinck was een geboren graficus. Een zeer kwetsbaar boek, te dik papier, geniet, een omslag van curieus spinneweb-sierpapier dat verbrokkeld is en ongelijkmatig verkleurd.
In dit exemplaar zijn in de gedichten ‘De Profundis’ van Victor de Meyere en ‘Ik ben de welbeminde God van Morgen’ van Toussaint van Boelaere enkele woorden met de hand verbeterd.

22. VERWEY, Albert en Willem KLOOS De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek. Amsterdam, Versluys, 1886. Ingenaaid. 48 p. 1e druk. Rug beschadigd en omslag vlekkerig.
€ 120
* Exemplaar met op titelpagina, in het handschrift van Albert Verwey: ‘v.d.Ss. [= van de Schrijvers]’, een opdrachtje dus in één van de meest geruchtmakende publicaties van de Tachtigers!

23. VERWEY, Albert en Willem KLOOS De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek. Amsterdam, Versluys, 1886. Ingenaaid. 48 p. 1e druk. Rug hersteld. Iets roestvlekkig.
€ 50

24. VETH, Jan De zwerver spreekt en andere gedichten. (Met inleiding van Willem Kloos). (Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande), 1920. Ingenaaid. (4), 56 p. Gedrukt op Haesbeek onder leiding van J. van Krimpen in rood en zwart in een oplage van 300 exemplaren. 1e druk. Overstekende randen ingescheurd en opgekruld.
€ 80
* Exemplaar met op het voorste schutblad in potlood een ongesigneerde opdracht ‘Van den Schrijver’ aan ‘Den Heer en Mevrouw/ van Eeghen-Heldring’, gedateerd ’18 okt 1920′. Henriëtte Heldring (1883-1984) was een tante van J.L. Heldring. De bekende adjunct-gemeentearchivaris van Amsterdam, I.H. van Eeghen, was de dochter van het echtpaar. Ietwat gedragen, deze gedichten, maar mooi over directe actualiteit en over schilderkunst. Met initialen in rood, ontworpen door J. van Krimpen. Palladium-reeks.

25. VETH, Jan De zwerver spreekt en andere gedichten. (Met inleiding van Willem Kloos). (Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande), 1920. Ingenaaid. (4), 56 p. Gedrukt op Haesbeek onder leiding van J. van Krimpen in rood en zwart in een oplage van 300 exemplaren. 1e druk. Overstekende randen ingescheurd en opgekruld.
Verkocht
* Ietwat gedragen, deze gedichten, maar mooi over directe actualiteit en over schilderkunst. Met initialen in rood, ontworpen door J. van Krimpen. Palladium-reeks.

Rondom Kloos

26. HEYTING, August Willem Kloos in de lijst van zijn tijd. (Apart gepagineerde overdruk uit Dietbrand, juni-juli 1938). Geniet. 28 p. ‘Aangeboden door het Genootschap Willem Bilderdijk’. Vouw.
€ 15

27. (KLOOS, Willem) Circulaire van de Commissie tot overdracht van het portret van den dichter Willem Kloos aan de gemeente ‘s-Gravenhage. ‘s-Gravenhage, maart 1923. 25,7 x 20,0 cm. Vouwblad.
Verkocht
* Rondschrijven van deze commissie, in het leven geroepen om geld bijeen te sprokkelen voor de aankoop van een portret van Kloos voor de portrettengalerij van het Haagsche Gemeentemuseum. ‘Het is de bekende schilderij van Antoon van Welie, die, behalve hare kunstwaarde op zich zelve, het voordeel heeft door Kloos zelf bijzonder te worden gewaardeerd en door hem wordt beschouwd als een van de beste portretten, welke van hem gemaakt zijn’. Het ligt in de bedoeling van de schenkers om Kloos en Van Welie een handtekeningenalbum te overhandigen: wie per postwissel of giro een bijdrage stort, dient zijn of haar naam op een ‘afscheidbaar strookje’ achter te laten.
In de commissie nemen zitting o.a.: K.J.L. Alberdingk Thijm (voorzitter), Louis Apol, Louis Couperus, A.J. Derkinderen, Frans Erens, Frans Netscher, Hélène Swarth en vele andere schrijvers, schilders en notarissen.

28. (KLOOS, Willem) Catalogus eener belangrijke verzameling boeken. Grootendeels uit de letterkundige bibliotheek van wijlen Dr. Willem Kloos. Den Haag, Van Stockum, 1952. Geniet. 88 p. Omslag los en beschadigd.
Verkocht
* Veilingcatalogus met 1624 kavels. Van de eerste 374 kavels is met potlood de opbrengst vermeld. Dit zijn de afdelingen Nederlandse en Vlaamse letterkunde, rederijkers, toneel en kinderboeken.

 

29. (KLOOS, Willem) Eere-comité huldiging Willem Kloos op 6 mei 1934. ‘s-Gravenhage, april 1934. 28,3 x 22,4 cm. Vouwblad. Enkele vouwen.
€ 45
* Rondschrijven van het comité ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Willem Kloos.
In het Eere-comité hebben o.a. H.P. Berlage, P.C. Boutens en Willem Mengelberg zitting, in het Huldigingscomité vallen de namen Menno ter Braak, Lodewijk van Deyssel, Frans Mynssen (sic), Hélène Swarth, Felix Timmermans, Maurits Wagenvoort en Antoon van Welie op.

30. (KLOOS, Willem) ‘Masochisme’. Afschrift naar ‘De Nieuwe Gids Dec. 1899.’ Origineel handschrift van een onbekende. Op een vel gevergeerd papier met opdruk ‘Nieuwe of Litteraire/ Societeit/ ‘s-Gravenhage’. 20,9 x 13,4 cm. Recto en verso. 30 regels. Scheurspoortjes aan de randen, vlekje. Achterop schreef iemand in balpen ‘Kloos?’.
€ 25
* Twee fragmenten uit de cyclus ‘Liefde’, opgenomen in het decembernummer van De Nieuwe Gids op p. 169-178. Dit is de tweede helft van gedicht XCIII (‘En dan ten slotte kunt gij altijd klappen/ uitdeelen, of ge een Amazone waart…’ en het gehele sonnet XCIV (‘Uw wangen zijn me als roode perzik-zijdjes,’). De teksten komen precies overeen, behoudens het in blauw potlood erboven geschreven woord ‘Masochisme-‘.

31. KLOOS-REYNEKE VAN STUWE, Jeanne Losse, uitgeknipte handtekening (ca. 2 x 8,5 cm), geplakt op de achterzijde van een ongebruikte briefkaart. 9,0 x 13,9 cm.
€ 12
* Uit de handschriftenverzameling van Roeland van Ruyven.

32. [LAAR, J.J. van] Physiologie van De Nieuwe Gids, Twee-maandelijksch Tijdschrift (…). Amsterdam, A. Rössing, 1889. Ingenaaid. 50 p. 1e druk. Matig exemplaar.
€ 30
* De tamelijk slechte staat van deze brochure wordt gecompenseerd door acht bijgevoegde velletjes met aantekeningen van Karel Reijnders, uit wiens geleerde bibliotheek dit exemplaar afkomstig is. Reijnders verzamelde voor zijn proefschrift informatie over Van Laar, die blijkens zijn aantekeningen chemicus was, idolaat van De Nieuwe Gids en ‘een recht goedhartige kwiebus’ (Van Eeden). Tevens bijgevoegd is een handgeschreven briefkaart van Van Deyssel-biograaf Harry G.M. Prick aan Reijnders, d.d. 29-01-1964, met informatie over Van Laar.

33. LINNEBANK, E.P. Willem Kloos. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1907. Ingenaaid. 32, (2) p. Omslag los en gescheurd, enkele stempeltjes.
€ 12
* Verhandelingen van de Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding nr. 93.

34. LUGER e.a., Bernt De beweging van 80. Amsterdam/ Den Haag, De Bezige Bij/ NLMD, 1982. Ingenaaid. 120 p. Talloze illustraties. Inliggend een recensie door Boudewijn Büch.
€ 12
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Harry G.M. Prick aan Karel Reijnders: ‘van Lily en Harry/ allerheiligen 1982’. Schrijvers prentenboek 22.

35. MAAS e.a. (samenst.), Nop De ogen van Kloos. Nijmegen, (Joep Jaspers en Nop Maas), 1978. Geniet met omslag. (24) p. Gedrukt in een oplage van 80 exemplaren.
Verkocht
* Jaarwisselingsgeschenk 1978/1979. Niet in de handel. Met handgeschreven wenskaartje.

36. MULDER, Hk. In memoriam Willem Kloos. Overdruk uit Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift. 29,9 x 22,6 cm. (2) p. in omslag.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven opdrachtje van de auteur op het omslag: ‘p.e. v.d.S./ den vader van uw peetekind/ Louise Mulder’.

37. PRICK, Harry G.M. ‘Hoe gaan dees donkre dagen langs mij heen’. Jeanne Kloos Reyneke van Stuwe na de dood van Willem Kloos. Zonder plaats, zonder uitgever, (1988). Ingenaaid met stofomslag. (2), 26 p. Geïllustreerd. Gedrukt in een oplage van ca. 200 exemplaren.
Verkocht
* ‘Clandestiene overdruk’ uit Aarts’ Letterkundige Almanak voor het Betje Wolff-jaar 1988, uitgegeven als hulde aan Harry G.M. Prick ter gelegenheid van diens afscheid als conservator van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum.

38. PRICK, Harry G.M. Twee kartonnen overslagmappen met elastieken. Uit de studiecollectie van Harry G.M. Prick.
Verkocht
* Bevat afleveringen van Juffrouw Ida en De Gids met bijdragen over Kloos, voorts knipsels, een negental overdrukken en veel fotokopieën (o.a. van originele brieven van Kloos).

39. RAAF, K.H. de Willem Kloos. De mensch, de dichter, de kriticus. Velsen, Schuyt, 1934. 26 x 18 cm. Donkerrood heelleer in kussenvorm met gouden rugbelettering en blinde kaders op de platten. (2), 310 p. Kop verguld. Niet afgesneden. 1e druk. Wat rugslijtage, roest op de zijkant van het boekblok.
€ 80
* Eén van de 25 luxe-exemplaren op Oud-Hollandsch papier van Van Gelder en gebonden in heelleder, gesigneerd door De Raaf. Met erratablaadje en het (wat versleten) losse proefkatern dat als voorpublicatie was uitgebracht.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 12 mei 2017 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.728 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: