antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 720: Verantwoordingsdag

Vandaag is het Verantwoordingsdag. Normaal gesproken speelt Verantwoordingsdag zich alleen af op en rond het Binnenhof, maar dit jaar doet een zeker antiquariaat vier kilometer verderop ook mee.

Deze korte nieuwsbrief bevat vijftien, veelal bibliofiele, uitgaven die van een Verantwoording zijn voorzien.


1. ACHTERBERG, Gerrit Morendo. (Met een verantwoording door Jan Vermeulen). Leiden, De Molenpers, 1944. Ingenaaid. 32 p. Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk. Omslag verbruind (zoals gewoonlijk).
€ 25
* Clandestiene oorlogsuitgave.
De Jong 26.

2. ANDRIAN, Leopold De tuin van de openbaring. (Met een verantwoording door Marijke Stapert-Eggen en Frank Ligtvoet). Vertaald door Albert Verwey en Stefan George. Amsterdam, (Astèr), 1984. Ingenaaid met omslag van fijn Japans papier. (4), 52 p. Gezet uit de Spectrum en gedrukt door Geuze naar typografische aanwijzingen van Ger Kleis in een oplage van 125 genummerde exemplaren. Enigszins doorrookt, scheurtje in omslag.
€ 20
* Astèr 2.

3. BILL, Max, en Jan TSCHICHOLD Het dispuut tussen Max Bill en Jan Tschichold. (Vertaald, bezorgd en met een verantwoording door Steven de Joode. Met een voorwoord door Wim Crouwel). (Utrecht Stichting De Roos, 2010). Ingenaaid met stofomslag. 80 p. Typografische verzorging Wim Crouwel. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 25

4. (CALS, Mr. J.M.E.Th.) Het Westeinder Handschrift. (Met een verantwoording door Marga Klompé). Utrecht, Stichting De Roos, 1978. Linnen. 44 p. Typografie Frits Stoepman. Gezet uit de Monotype Plantijn en gedrukt door Hooiberg op Velasques in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 15
* Geschreven door voormalig minister van OK en W mr. J.M.E.Th. Cals toen hij enige tijd in het Haagse ziekenhuis Westeinde verbleef. De verantwoording is van de hand van Marga Klompé, die ook figureert in dit toneelspel.
Leeflang 110.

5. (CLAUS, Hugo) Hugo Claus 65. (Met een uitgebreide verantwoording door Gert Jan Hemmink). Amstelveen, AMO, [1994]. Verguld halfperkament (Binderij Phoenix). 34,6 x 24,5 cm. Met de hand gezet en gedrukt in rood en zwart (door Hein Elferink) en in offset (door Jan de Jong) in een oplage van 65 op de pers genummerde danwel op naam gedrukte en door de jubilaris gesigneerde exemplaren. 1e druk. Het papieren (interim)foedraal ontbreekt.
€ 1100
* De majestueuze uitgave Hugo Claus 65 kent een lange voorgeschiedenis. Aanvankelijk had uitgever Gert Jan Hemmink het plan opgevat om voor Claus’ zestigste verjaardag op 5 april 1989 een huldeboek uit te brengen. Oplage: zestig exemplaren, uiteraard. Alles leek in kannen en kruiken: het papier was al gekocht, en zetter, drukker en binder waren er klaar voor, totdat bleek dat Freddy de Vree óók een liber amicorum aan het voorbereiden was. Een huldeblijk in één exemplaar weliswaar, maar toch. Hemmink zette zijn plannen in de ijskast en bracht later dat jaar, afgezien van nog zeven andere titels van Claus, Perte totale. Ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag 60 schetsen en 60 nota’s (AMO 89) uit.
Vijf jaar later kwam het in 1989 gekocht papier alsnog van pas en was daar Hugo Claus 65, een groot en groots boek waarin twintig vrienden Hugo Claus feliciteerden met diens 65e verjaardag, ieder op zijn of haar eigen, persoonlijke wijze. In volgorde van opkomst: Charlotte [Barbara Hemmink], Remco Campert, Pierre Alechinsky, Herman de Coninck, Lucebert, Simon Vinkenoog, Chris Yperman, Freddy de Vree, Reinhoud (originele, gesigneerde ets), Gert Jan (Hemmink), Corneille, Cees Nooteboom, Tajiri (gesigneerd & genummerd (32/65)), Gerrit Kouwenaar, Roger Raveel (originele litho in kleuren, gesigneerd), Sylvia Kristel, Joost Veerkamp (naar De zeven kristallen bollen van Hergé), Kees van Kooten en Henny Riemens (originele portretfoto; Henny Riemens overleed in 1992, de foto is afkomstig uit het Cobra-archief van Nico Koster).
Lucebert leverde zijn tekening vlak voor zijn overlijden op 10 mei 1994 en zijn bijdrage is wellicht de laatst gepubliceerde tekening die hij maakte. De verschijning van Hugo Claus 65 mocht hij niet meer meemaken.
Gert Jan Hemmink verzocht Reinhoud om een ets als bijdrage. In zijn enthousiasme maakte de kunstenaar er drie, waardoor er drie verschillende edities van Hugo Claus 65 bestaan, elk met een eigen ets, in respectievelijk 25, 20 en 20 exemplaren. In die drie edities verschillen de foto’s van Henny Riemens ook. (Een set met alle drie edities plus een kunstwerk van Reinhoud is ook leverbaar.)
Hemmink besloot de uitgave niet alleen met een Verantwoording en een kort Nadien, ook schreef hij korte, maar soms noodzakelijk toelichtingen bij alle bijdragen. Het colofon werd nog gevolgd door een afsluitende annonce, waarin Hemmink onder het motto ‘Hugo, laten we eens een boekje maken!’ een overzicht gaf van wat AMO allemaal van Claus had uitgegeven of waaraan Claus zijn medewerking had verleend. Het leverde niet één bestelling op…
AMO 120.

6. GARCIA LORCA, Federico Sonnetten van de duistere liefde. (Vertaald uit het Spaans en van een verantwoording voorzien door Francine Mendelaar. Met 7 originele litho’s van Chris Buursen). Utrecht, Stichting De Roos, 1990. Ingenaaid met omslag. 48 p. Band en typografie Ben Hosman. Gezet uit de Garamond en gedrukt door Geuze in paars en zwart op Simili Japon in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Fraai en gaaf.
€ 50
* Tweetalige editie.
Leeflang 138.

7. HAAN, Jacob Israël de Kijken III. Eene vrouw te Parijs. (Met een verantwoording door Marijke Stapert-Eggen en een originele, gesigneerde ets door Charles Hofman). Amsterdam, De Lange Afstand, 1983. Linnen met stofomslag. (12) p. Met de hand gezet uit de Erasmus en de Hollandse Mediæval en gedrukt in blauw en zwart op Velin d’Arches in een oplage van 40 genummerde exemplaren. Scheurtje in bovenzijde stofomslag.
€ 95

8. KEMP, Pierre Pompom Anadyomène. (Met een verantwoording door Harry G.M. Prick). Amsterdam, De Lange Afstand, 1985. Ingenaaid. 12 p. Met de hand gezet uit de Erasmus en gedrukt op Velin d’Arches in een oplage van 90 exemplaren. 1e druk.
€ 12
* Jaarwisselingsgeschenk 1985/1986. Niet in de handel.

9. LARBAUD, Valery De arme hemdenmaker. Vertaald door Eduard du Perron. (Met een verantwoording door Pierre H. Dubois en zes illustraties van Alfons van Heusden). Utrecht, Stichting De Roos, 1979. Felpaars linnen. 48 p. Typografie Alfons van Heusden. Gezet uit de Sabon en gedrukt door Hooiberg op Hahnemühle-Bütten in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 25
* Dick Dooijes in Repro en Druk van 11 april 1980: ‘Het zijn knappe illustraties, waarmee Alfons van Heusden het door hem ook typografisch verzorgde verhaal versierde van Valéry Larbaud, De arme hemdenmaker – in de Nederlandse vertaling van Ed. du Perron. Ietwat zwemend naar het absurde in de wijze van voorstelling, in vloeiende penlijnen neergeschreven en fraai van zwart-witwerking sluiten ze goed aan bij de asymmetrische, maar tevens rustige rangschikking van de tekst’.
Leeflang 111.

10. NIJLEN, Jan van Druilende burgerij. Jeugdherinneringen van een eenzelvig man. (Bezorgd en met een verantwoording door C. Bittremieux). Amsterdam, Van Oorschot, 1982. Ingenaaid. 108 p. 1e druk.
€ 20
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht in dichtvorm van de uitgever (i.o.): ‘voor Evert Filius/ O konden wij veel langer verwijlen/ Bij dit kleinood van Van Nijlen!/ 30/8/1985/ Wouter van Oorschot’.

11. OUDSHOORN, J. van Paraphrase. (Met een verantwoording door W.A.M. de Moor). (Zandvoort), Eliance Pers, (1973). Ingenaaid met omslag. (4), 20 p. Met de hand gezet uit de Janson en gedrukt door Peter Muller op de handpers in een oplage van 50 exemplaren. 1e druk. Voorzijde omslag iets gekreukt (zoals vaker).
€ 65
* Dit is (geluks)nummer 7 van de oplage.
Eliance-reeks 20.

12. POTGIETER, E.J. Eens dichters vriendschap. Gédéon Busken Huet op zijn 15den verjaardag door zijne Ouders aangeboden, tot eene gedachtenis aan zijnen en hunnen overgetelijken Vriend en Weldoener E.J. Potgieter, geboren 27 Junij 1808. Gestorven 3 Februarij 1875. (Met een verantwoording getiteld ‘Potgieter en de paarden’ door Anthonie Donker). Utrecht, Stichting De Roos, 1968. Halflinnen met papieren platten en linnen voorrand. 84 p. Typografie Aldert Witte. Gezet uit de Baskerville en gedrukt door Proost & Brandt op oranje España (lompenhoudend tekstpapier) in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Mooi typografisch exlibris van Mr. L. Davidson.
€ 18
* Prachtig vormgegeven: de tweekleurige boekband, de grote Baskerville op het oranje papier. Met uitvoerige, liefdevol ingeleefde verantwoording van Anthonie Donker.
Leeflang 79.

13. SLAUERHOFF, J. Een bezoek aan Makallah. (Met een verantwoording door K. Lekkerkerker). (Zandvoort), Eliance Pers, (1975). Ingenaaid met omslag. (2), 30 p. Niet opengesneden. Gezet uit de Ehrhardt en gedrukt door Confiance op Hahnemühle in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk. Als nieuw.
€ 60
* Zuivere typografie. Eliance-reeks 30.

14. SLAUERHOFF, J. (Als:) J.J. SLAUERHOFF Na de storm. Macao, (In het Boegbeeld), 1986. Oblong 9,3 x 12,2 cm. Ingenaaid met stofomslag. (12) p. Met de hand gezet en gedrukt in blauw en zwart in een oplage van 45 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 45
* MDLM: ‘Dit gedicht zou zich volgens de Verantwoording, met andere gedichten en fragmenten in Slauerhoffs handschrift, bevonden hebben bij de tekeningen die in 1981 werden uitgegeven als Dertien erotische prenten van Edgar du Perron; de authenticiteit van het gedicht echter is zeer twijfelachtig en de uitgave moet als een grap worden beschouwd’. Een fake verantwoording dus.

15. VISSER, Ab Gedichten. (Met een verantwoording door Kees Thomassen). Leiden, (De Uitvreter), 1993. Ingenaaid met omslag. (2), 30 p. Met de hand gezet uit de magere Univers en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 135 exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Poëzie door Visser als jonge twintiger geschreven in een nogal ouderwetsche stijl.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 17 mei 2017 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.721 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: