antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 731: Rotterdammer, zo ik iets ben

In deze nieuwsbrief komen louter schrijvers voor die een band met Rotterdam hebben. Uitgaven van geboren Rotterdammers als Anna Blaman, A. Moonen en Bob den Uyl, evenals werk van auteurs die lang in de havenstad wonen of hebben gewoond, zoals Marcel Möring en Frans Vogel. Vaak heeft een bundel een opdracht van de betreffende auteur aan de flamboyante uitgever Cees van Maurik, die op 31 maart jongstleden overleed.

Deze lijst is aangevuld met enkele uitgaven van de Rotterdamse bibliofiele uitgeverij Bébert, die in de jaren ’80 gerund werd door de roemruchte Pablo van Dijk, die toen ook werkzaam was als boekverkoper bij Donner.

Speciale aandacht vragen we voor het prachtige punk-periodiek Stof, waaraan illustere figuren als Herman Brood en C.B. Vaandrager bijdroegen.

1. (BÉBERT) Uitgeverij Bébert. Edities 1980-1985. Overzichtstentoonstelling. (Den Haag, Staal Bankiers), z.j. Geniet. 24 p. Rijk geïllustreerd.
€ 15
* Bijgevoegd: twee prospectussen (1986-1987 en 1987-1988) en een krantenknipsel.

2. BERANOVÁ, Jana Jantje zag eens mensen hangen. [Rotterdam], Slofpers, 1972. 15 x 10 cm. Genaaid als blokboek. 44 bladen. Gedrukt in een oplage van 250 genummerde exemplaren op met kleurige vormen versierd papier. 1e druk.
verkocht
* Fraai klein uitgaafje gedrukt door de auteur zelf op de Slofpers. ‘Emile Puettmann zei wat kan en wat niet kon’. Leuk!

3. (BLAMAN, Anna). HAASSE e.a., Hella Anna Blaman. Twee lezingen door Hella Haasse en Alfred Kossmann. Amsterdam, Meulenhoff, (1961). Ingenaaid. 48 p. 1e druk.
verkocht
* Bijgevoegd: doorslag van een uitvoerige, getypte brief van Dolf Verroen aan uitgeverij Meulenhoff, gedateerd ’22 november 1961′, waarin hij zijn verontwaardiging uitspreekt over de bijdrage van Kossmann. ‘Uw uitgave is een ‘vriendendienst’ beneden alle peil en slechts twee redenen hebben mij ervan weerhouden om u een open brief te schrijven, n.l.: dat u misschien niet begrepen hebt dat de lezing van Hella Haasse dom en die van Kossmann kwaadwillig is’.
Voorts: typoscript van een gedicht van Vaandrager over Anna Blaman uit Gard Sivik en een poëtische reactie daarop van Alfred Kossmann.
Uit de bibliotheek van Ellen Warmond.

4. BLAMAN, Anna In duizend vrezen. Toneelspel in één bedrijf (naar aanleiding van een 16de eeuwse legende). Zonder plaats, zonder uitgever, [1956]. Geniet. (20) p. 1e druk. Handgeschreven titel en auteur op omslag. Licht beschadigd.
€ 60
* Zeldzaam toneelstuk van Blaman, wier naam nergens in deze uitgave is gedrukt, spelend in het Rotterdam van 1572. Blaman schreef vier van deze wagenspelen, die zouden worden opgevoerd op Koninginnedag in Rotterdam. Niet in MDLM.

5. BLAMAN, Anna Ontmoeting met Selma. Met een tekening van E.A. Hof. [Utrecht, Romijn], (1943). Ingenaaid. 32 p. [Gedrukt in een oplage van ongeveer 175 door de auteur gesigneerde exemplaren]. 1e druk.
€ 40
* Gesigneerd door de schrijfster onder het colofon. Schildpadreeks. Tweede tiental, nummer 5. De Jong 85.

6. BLAMAN, Anna Spreken in het openbaar. (En:) Madame Thérèse. In: Het woord van de week. Orgaan van de humanistische luisterkring. 12e jaargang, afl. 36 (13 september 1959) en 13e jaargang, afl. 26 (26 juni 1960). Twee afleveringen. Vouwblad.
€ 25
* Voorts: nog twee afleveringen van Het woord van de week: ‘Anna Blaman overleden’ en ‘Het humanisme van Anna Blaman’.

7. BLAMAN, Anna Tien gedichten. Gekozen en van een nawoord voorzien door Aad Meinderts. [Bedum], Exponent, 1990. Ingenaaid. (24) p. Met de hand gezet uit de Times New Roman en gedrukt in een oplage van 195 exemplaren. 1e druk.
€ 22
* Bijgevoegd: prospectus (vier bladen) van Exponent met bijbehorende aanbiedingsbrief, gesigneerd door Menno Wielinga.

8. BLAMAN, Anna Twee handgeschreven brieven aan ‘Beste Nico [Wijnen]’. 1. 27,5 x 21,4 cm. Eén blad. Alleen recto. Op briefpapier van ‘Rotterdamse Kring van Auteurs’. Gesigneerd ‘Anna’ en gedateerd ‘Rotterdam, 29 Januari 1954’. 17 regels tekst. Twee perforatiegaatjes. 2. 14,2 x 20,8 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Anna’ en gedateerd ‘Rotterdam 28 Mei ’54’. 7 regels tekst. Twee perforatiegaatjes.
€ 125
* Over contact en samenwerking tussen de Haagse Kunstkring (Wijnen: secretaris) en de Rotterdamse Kring van Auteurs (Blaman: oprichter): ‘er moet dit seizoen eens iets van contact tot stand komen […] Wij hadden ons voorgenomen om jullie eens hier te vragen op een openbare bijeenkomst in de R’damse Kunstenaarssocieteit’. Adriaan van der Veen wordt beschouwd als ‘een schakel tussen Den Haag en Rotterdam’. Voorts over haar eigen werk: ‘Ik ben druk bezig met een nieuw boek – Maar dat neemt niet weg dat het hoog tijd wordt voor een weerzien!’
In de tweede brief verstrekt Blaman twee adressen en gaat ze verder over een gezamenlijke avond. Ondertekend met ‘Liefs’.

9. CAMPERT e.a., Remco Zevenentwintig. (Rotterdam), Bébert, (1984). Losbladig in linnen overslagdoos: tien originele Polaroid-portretten van de auteurs, tijdens het ontwikkelproces door de betreffende auteurs gesigneerd, met tien teksten van dezelfde auteurs, gedrukt in facsimile van het handschrift. Alle foto’s in passe-partouts. Uitgegeven in een oplage van slechts 27 exemplaren. Doos enkele watervlekken.
€ 675
* Niet eerder in boekvorm verschenen, meestens speciaal voor deze uitgave geschreven teksten plus gesigneerde Polaroid-portretten van Jules Deelder, Harry Mulisch, Gerrit Krol, Rutger Kopland, Remco Campert, Willem van Toorn, C. Buddingh’, Rien Vroegindeweij, Dirk Kroon en Kees van Kooten. Een van de meest bijzondere projecten van Bébert.

10. DEELDER, J.A., Rien VROEGINDEWEIJ, Hans WAP en Frans VOGEL Sprekend Rotterdams. Rotterdam, Zwarte Hond onder auspiciën van Black Cat, 1980. Musicassette in kartonnen doosje. Oplage 300 exemplaren.
€ 30
* Vier Rotterdamse auteurs lezen voor uit eigen werk, opgenomen op 14 juni 1980 in het Jacobuspark.

11. DEELDER, J.A. Drukke dagen. Verhalen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1989. Garenloos. 180 p. 4e druk.
€ 12
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht op de Franse titel: ‘Voor Camille/ (sign.)/ 13/4/89’.

12. DEELDER, J.A. Gemengde gevoelens. Amsterdam, De Bezige Bij, 1986. Garenloos. 164 p. Portret. 1e druk.
€ 75
* Exemplaar met (voor Deelders doen) zeer uitgebreide, handgeschreven en gemonogrammeerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Kees [van Maurik]/ de Kampioen/ van de 1500m/ lezen en/ uitgeven/ in minder/ dan 3/ minuten/ van den/ auteur/ (monogram)/ 15/11/86’.
Tevens een handgeschreven opdracht van Ger van Voorden (1947-2017), de saxofonist die Deelder geregeld begeleidde: ‘Ger van Voorden/ Kees ik blijf/ blazen/ en jij/ lopen’. In zijn voornaam verwerkte Van Voorden een getekende saxofoon.
Op het midden van de pagina staat een groen rondstempel van De Bezige Bij: ‘Eerste dag van uitgifte 15.11.86/ Goedgekeurd door J.A. Deelder’:

13. DEELDER, J.A. Het stenen tijdperk. Anjerfonds/Bébert, 1988. Ingenaaid. (16) p. Gedrukt in een oplage van 650 exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Uitgave t.g.v. de uitreiking van de Anna Blamanprijs aan Jules Deelder, door hem gesigneerd. Bijgevoegd zijn twee bijbehorende boekjes in gelijke uitvoering: Jan Eijkelboom, Juryrapport (het juryrapport t.g.v. de Anna Blamanprijs aan Jules Deelder, gesigneerd) en Jaap Koopmans, Onvertaalbare gedichten (uitgave t.g.v. de Anna Blaman-aanmoedigingsprijs). De drie deeltjes samen in een kartonnen foedraal.

14. HOES, Johnny Een lach en een traan. Amsterdam/ Antwerpen, Veen, (2004). Garenloos. 128 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk.
€ 20
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Cees [van Maurik],/ de pionier van/ uitgeverij Veen,/ van harte,/ Johnny Hoes/ R’dam, 17/4/’04’. Op de binnenzijde van de voorflap staan nog twee opdrachten: ‘Met dank aan Cees (Oud-D.O.S.er/ is dit tot stand gekomen/ Met de Krijsende Krengen/ Nelis van Veelen/ 17.4.2004’. Nelis van Veelen schreef teksten en muzien voor o.a. Johnny Hoes, Willem Duyn, Arie Ribbens en De Deurzakkers. Daaronder nóg een opdracht: ‘Cees krijgt toch altijd/ overal de schuld van/ en hiervan dus ook!!/ namens de Krijsende Krengen/ xxx Caroline [Giebing].
Cees van Maurik (1934-2017) was onder meer adjunct-directeur van Uitgeverij Veen.

15. KOSSMANN, Alfred Rotterdammer, zo ik iets ben. Een stad in mozaïek. Met een essay van Mirjam Rotenstreich. Amsterdam, Querido, 1993. Garenloos. 124 p. 1e druk.
verkocht
* Gesigneerd door de auteur op de dag van de presentatie: ‘Alfred Kossmann/ 7 sept 1993’.
Bijgevoegd: uitnodiging voor de presentatie.

16. LOESBERG ‘Gelukkig nieuwjaar’. Origineel typoscript. 29,6 x 21,0 cm. Veertien bladen. Alleen recto. Met tientallen handgeschreven aanvullingen, doorhalingen en correcties van verschillende tijdschriftredacteuren. Vierde blad horizontaal doormidden gescheurd en geplakt.
€ 400
* Tamelijk doorleefd, herhaaldelijk bewerkt typoscript van dit vroege verhaal, dat in 1973 zou worden gepubliceerd in Maatstaf. Blijkbaar leverde Loesberg het titelloos in, want Maatstaf-redacteur Mensje van Keulen schreef er de titel ‘Vuurwerk’ boven. Die werd vervangen door ‘Robert Loesberg Gelukkig Nieuwjaar’. Het typoscript bevat vooral veel met zwart stift doorgehaalde regels, die met moeite toch nog te lezen zijn.
Documenten van de getalenteerde writer’s writer en mensenhater Loesberg (geboren te Rotterdam) zijn schaars.

17. LOESBERG Twee brieven aan de redactie van De Gids. 1. Eén blad. 29,7 x 21,0 cm. Alleen recto. Gesigneerd ‘R.A. Loesberg’ en gedateerd ‘Rotterdam, 27 december 1971’. 16 regels tekst. 2. 29,7 x 21,0 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Loesberg’ en gedateerd ‘Rotterdam, 4 januari 1972’. 8 regels tekst.
€ 180
* Vroege post van Loesberg (1944-1990) aan de redactie van het tijdschrift De Gids. De getypte brief handelt over een eerder gezonden manuscript met de titel ‘Ontbijt’: ‘Tot op heden mocht ik nog geen reactie ontvangen, zodat ik mij afvraag of het manuscriptje wel te juister plaatse is aangekomen’. De schrijver vermoedt waarom het niet geretourneerd is: ‘een postzegel van f 1 sloot ik erbij in. Inmiddels zijn de tarieven van de P.T.T. verhoogd zodat het bedrag thans onvoldoende is geworden’.
In de tweede, handgeschreven brief schrijft Loesberg: ‘In verband met het Mondriaan-jaar (1972) doe ik u hierbij enige van mijn gedichten toekomen, betrekking hebbend op M.’ Mooi om te zien dat de schrijver in de tweede brief zijn initialen weglaat.

18. MOONEN, A. Openbaar leven. Amsterdam, De Bezige Bij, 1979. Garenloos (omslagontwerp Nico Dresmé/ P. van de Velde). 144 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ’23-6-’79/ A’dam – Ath.neum boekw./ (sign.)/ Voor Hans [Hafkamp] van Bruna’.

19. MOONEN, A. Stadsgerechten. (Met opdracht van de schrijver). Amsterdam, De Bezige Bij, 1978. Garenloos (omslagontwerp Leendert Stofbergen). 240 p. 1e druk. Ietwat smoezelig.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Voor Sophie v. Klaveren/ Eet Leev smakelijk!/ 8 aug. ’78 (sign.)’. De vorige eigenaar schreef onder de opdracht in potlood Moonens Haagse adres.

20. MOONEN, A. Zalf voor de dood. Amsterdam, De Bezige Bij, 1980. Garenloos (omslagontwerp Jack Jacobs). 104 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met hilarische, handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘A’dam – 9/9 ’86/ Voor mevr. M.E. van Dijk./ Beneden- of bovendijks?/ (sign.)/ N.B. Wilt u met mij huwen?/ AM’.

21. MÖRING, Marcel Nachtzwemmen. (Amsterdam, Meulenhoff, 1998). Ingenaaid. 48 p. 1e druk.
€ 15
* Door Meulenhoff geproduceerd relatiegeschenk voor Dunnet Computers. Niet in de handel.

22. MÖRING, Marcel Bederf is de weg van alle vlees. Amsterdam/Leuven, Meulenhoff/Kritak, (1994). Ingenaaid. 80 p. 1e druk.
gratis bij een bestelling
* Jaarwisselingsgeschenk 1994/1995. Niet in de handel.

23. MÖRING, Marcel Bederf is de weg van alle vlees. Een verhaal. Baambrugge, Grote Letter Bibliotheek, (1995). Karton. 96 p.
€ 15
* De oplagen van groteletterboeken zijn onwaarschijnlijk laag.

24. MÖRING, Marcel Dis. Amsterdam, De Bezige Bij, 2006. Garenloos. 512 p. 1e druk.
€ 35
* Gesigneerd door de auteur op de titelpagina. Tevens (moeilijk leesbaar) gesigneerd en gedateerd ’16 XI [2006]’ door Michaël Zeeman, die op die datum tijdens de presentatie bij Boekhandel Donner in Rotterdam een lezing hield. Tevens nógmaals onduidelijk gesigneerd, hoogstwaarschijnlijk door Han Hoogerbrugge, de tekenaar van de strip die op pagina 351 tot en met 358 van dit boek werd opgenomen.

25. MÖRING, Marcel De Kotzker. Een pastiche. Zonder plaats, Februari boekhandels, (1993). Geniet met omslag. 24 p. 1e druk. Vlekje op omslag.
€ 12
* Deze uitgave verscheen met 12 verschillende imprints op het omslag. Dit exemplaar met imprint ‘Boekhandel De Oude Mol’.

26. MÖRING, Marcel Mendels erfenis. Amsterdam, Meulenhoff, 1990. Garenloos. 168 p. 1e druk.
€ 12
* Gesigneerd door de auteur op de Franse titel.

27. MÖRING, Marcel Naakt en namaak in de literatuur. Nijmegen, KU Nijmegen, (1999). Ingenaaid. 24 p. 1e druk.
€ 12
* Kellendonklezing 1999.

28. ROMER, Herman Laten we de Charleston dansen. Verhalen. Rotterdam, Donker, (1988). Garenloos. 144 p. 1e druk.
€ 15
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Cees van Maurik/ De toekomst van de mens/ ligt in zijn verleden./ R’dam, 19.11. ’88/ Herman Romer’.
De verhalen van Herman Romer spelen zich vrijwel zonder uitzondering af in Rotterdam.

29. SLEUTELAAR, Hans Vermiste stad. Rotterdamse kwatrijnen. Amsterdam, De Bezige Bij, 2004. Ingenaaid. 64 p. 1e druk. Exlibrisblindstempel op Franse titel.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: voor Cees van Maurik/ met hartelijke groet,/ Hans Sleutelaar/ 29 X 2004′. Daaronder signeerde ook Martin Bril, die de presentatie van de bundel bijwoonde en er in de Volkskrant over schreef: ‘& Martin Bril’.
Bijgevoegd: drie recensies.

30. STROMAN, Ben Stad. Rotterdam, Brusse, 1932. Linnen. 136 p. 1e druk. Band iets roestig. Contemporaine naam op schutblad (‘C. Vriezenberg/ Juni 1932’).
verkocht
* Verrassende en zeer lezenswaardige, moderne reportage-roman. De stad uit de titel is (uiteraard) Rotterdam. Het zeldzame stofomslag van Paul Schuitema ontbreekt aan dit exemplaar, maar de door Schuitema verzorgde typografie is nog altijd indrukwekkend.

31. (UYL, Bob den). GUBBELS, Hedy Zes originele kleurenlitho’s uit Zes Stijlvolle Maar Mislukte Limericks. [Rotterdam], Bébert, (1981). Gedrukt in een oplage van 276 exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Alléén de litho’s uit de uitgave, dus zonder de limericks van Bob den Uyl. Wél met de colofonpagina.

32. UYL, Bob den Gods wegen zijn duister en zelden aangenaam. Amsterdam, Querido, 1978. Garenloos. 144 p. 5e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan een Vlaamse collega op de Franse titel: ‘Voor Jos Vandeloo/ Samen pal/ voor Vlaanderen!/ Bob den Uyl/ 26/5 ’79’.

33. UYL, Bob den Gods wegen zijn duister en zelden aangenaam. Amsterdam, Querido, 1987. Garenloos. 144 p. 9e druk.
€ 20
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Jelle/ R’dam 23/9/’89/ (sign.)’. Salamanderpocket.

34. UYL, Bob den Het landschap der levenden. (Gesigneerd). Amsterdam, Querido, 1984. Garenloos. 136 p. 1e druk. Handtekening vorige eigenaar op p. 3 en 5.
€ 20
* Gesigneerd door de auteur op de Franse titel: ‘Den Haag/ 24/3 ’84/ (sign.)’.

35. (UYL (vertaling), Bob den). STEKEL, Wilhelm Sexuele zelf-belevenissen. Een psychiatrische verhandeling over de oorzaken en gevolgen van zelfbevrediging bij mannen en vrouwen. Met een voorwoord van Dr. Emil A. Gutheil. Met een introductie van Dr. Fredric Wertham. Rotterdam, De Boekenmolen, 1958. Ingenaaid. 244p. 1e druk. Lichte leesvouwen.
€ 25
* Vertaling uit het Engels door J[acob] den Uyl Jr., beter bekend als Bob den Uyl.

36. VAANDRAGER e.a., Cornelis Bastiaan Stof. Rotterdam, eigen beheer. 11 deels genummerde afleveringen (mei 1987-1993). Geniet/ losbladig. Gefotokopieerd op verschillende kleuren papier, deels in genummerde oplagen, variërend van 49 tot 100 exemplaren. Geïllustreerd.
verkocht
* Rauw Rotterdams underground-tijdschrift: poëzie, proza maar ook concertverslagen (Iggy Pop), rijkelijk geïllustreerd met tekeningen en strips. Bijdragen van zowel grote namen als Herman Brood, Jules Deelder, Hans Sleutelaar, René Stoute en Cornelis B. Vaandrager als van Casper van den Berg, Okke Emmens, Joke van Klaveren, Theo Linschoten, Jan Oudenaarden, Diano Ozon, Frans Vogel en Paul Wasko. In de redactie zaten Kick Vogel, Erik Elhorst, Michel van Orden en Paul Wasko.
Incomplete, niet aaneengesloten set van een extreem zeldzaam geworden periodiek.

37. VOGEL, Frans Het onaandoenlijk hart (72 bpm). Nieuw pak gedichten. Zonder plaats, zonder uitgever, 2000. Ingenaaid. 56 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Cees [van Maurik] en Anja samen./ Dus bij uit malkander gaan/ deze bundel op pagina 28/ radicaal doormidden te/ scheuren (zou jammer zijn)./ Frans/ Vogel/ Timmer,/ Rotterdam,/ 02.02.2001’.
Bijgevoegd: zelfklevende sticker, waarop het distichon dat op pagina 32 in de bundel staat, is afgedrukt. Hierin laat Vogel ‘Hermann Göring’ rijmen op ‘Marcel Möring’. Met portretje van Göring.

38. VOGEL, Frans Het onaandoenlijk hart (72 bpm). Nieuw pak gedichten. Zonder plaats, zonder uitgever, 2000. Ingenaaid. 56 p. 1e druk.
€ 20
* Gesigneerd door de auteur op de Franse titel.

39. VOGEL, Frans ’t Staartje van De Fles. Met foto’s van Peter Martens. ‘s-Gravendeel, Robbemond, 1987. Ingenaaid. 76 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdrachten van de auteur en de fotograaf op de Franse titel: ‘Frans/ Vogel/ Voor mijn andere/ uitgever, Cees [van Maurik]!/ R’dam, 21.11.87’. Daaronder: ‘voor/ ons aller/ cees [van Maurik]/ je petertje [Martens]’.
Over het legendarische Rotterdamse café De Fles en zijn bezoekers.

40. VOGEL, Frans Te gek moment & andere gedichten. Zonder plaats, zonder uitgever, [1996]. Ingenaaid. 56 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Afblijven met/ je vurige tengels:/ dit exemplaar/ exclusief/ van Cees van Maurik./ Frans/ Vogel,/ Floorshow,/ 4 jan. ’97’.
Bijgevoegd: recensie.

41. VOGEL, Frans The real story behind The sound of music. Part 4. [Rotterdam, eigen beheer, 1987]. Ringband. (32) p. Gefotokopieerd, met de hand saillant gekleurd. 1e druk.
verkocht
* Zeldzame strip van Frans en Kick Vogel. Nogal expliciet. Eerdere afleveringen nooit gezien.

42. VOGEL, Frans De vier jaargetijden. (Rotterdam, Between Productions, 2000). Garenloos.28 p. Gedrukt in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdrachten van de auteur in het colofon: ‘Voor/ Cees [van Maurik] & Anja/ Frans/ Vogel, 11.03.2000’.
Uitgave ter gelegenheid van de 65e verjaardag van de auteur. Met, inliggend. bijbehorende boekenlegger.
Bijgevoegd: uitnodiging voor de presentatie van onderhavige bundel, waarop ook een distichon uit Vogels dichtbundel ‘Het onaandoenlijk hart (72 bpm)’ is afgedrukt, waarop hij ‘Marcel Möring’ laat rijmen op ‘Hermann Göring’. Met een portretje van Göring.

43. VRIES, Wim de Zand, zeep en soda. (Rotterdam), Rotterdamse Kunststichting, 1973. Garenloos. 52 p. 1e druk. Omslag wat verkleurd.
verkocht
* Op de Franse titel zwierig gesigneerd door de auteur. Eerste zelfstandige bundel van arbeider-dichter Wim de Vries (1923-1994).

44. VROEGINDEWEIJ, Rien Deze middag is een eeuwig heden. Amsterdam/ Antwerpen, Veen, (2002). Garenloos. 64 p. 1e druk.
€ 15
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Cees [van Maurik]/ in alle vrijheden,/ Rien’.
Bijgevoegd: recensie uit het AD.

45. VROEGINDEWEIJ, Rien Gezicht op de Maas. Rotterdam, Obelon, (1988). Garenloos. 36 p. Oplage 500 exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Aan Anja en Kees [van Maurik]/ Een mooi/ (gedrukt: ‘Gezicht op de Maas’)/ en op elkaar/ Rien & Ineke/ 22.3.’89’. Jaarwisselingsgeschenk 1988-1989. Niet in de handel.

46. VROEGINDEWEIJ, Rien Het moment. (Rotterdam, Bébert), [1983]. Plano in omslag. Met de hand gezet uit de Magere Egmont en gedrukt in paars en zwart op Ingres in een oplage van 66 exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Gesigneerd onder het colofon.
Bijgevoegd: aankondiging van onderhavige uitgave, gesigneerd door de uitgever.

47. VROEGINDEWEIJ, Rien Zee & land. Amsterdam/ Antwerpen, Veen, (1995). Garenloos. 64 p. 1e druk.
€ 15
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Cees [van Maurik] & Anja/ Het land is vol gevaren,/ de zee is woest en wijd:/ sta als een paal boven water/ in de branding van de tijd./ van Rien’.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 6 juli 2017 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 642.037 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: