antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 754: Altijd de jouwe

Vandaag hebben we dertig leuke opdrachtexemplaren uit onze voorraad op de plank gezet. De jongste inscriptie dateert van 2014 (Alma Mathijsen aan Joost Zwagerman) en de oudste stamt uit 1822 (Isaäc da Costa aan Willem de Clerq). Er zitten opdrachten tussen aan schoonmoeders, journalisten, getuigen, oude schoolvrienden en wijze vrouwen. Prijzen liggen tussen 15 en 350 euro.


1. BELCAMPO De Verhalen van -. (Amsterdam, “De Arend”), [1934]. Halflinnen (bandontwerp van de auteur). 120 p. [Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren]. 1e druk. Met opgeplakt strookje van laatste tekstregel op p. 100. Rug met leukoplast verstevigd. Boekblok iets los.
€ 250
* Exemplaar met contemporaine, handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Voor Hannibal Hage./ van den Schrijver./ Belcampo/ 2-1 [1935]’. Hannibal Hage was een studievriend van Belcampo. In 1928 zat J.M.D. Hage in hetzelfde dispuut (Pallas) als Belcampo. In dit exemplaar zijn de eigennamen van bekende Rijssenaren niet onleesbaar gemaakt.
Van dit in eigen beheer uitgegeven debuut zijn ons geen andere exemplaren met opdracht bekend.

2. BERNLEF, J. Regen. Een keuze uit de verhalen. Amsterdam, Querido, 1982. Linnen met stofomslag. 180 p. 1e druk. Omslag deels verschoten en beschadigd.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het voorste schutblad: ‘Voor Liesel/ Eerst Maartse buien/ en dan/ Zomer/ Henk J. Bernlef’. Liesel Nussbaum was de eerste vrouw van Bernlefs schoonvader Ed. Hoornik.

3. (BOEKENWEEK 1989). SCHIPPERS, K. Het witte schoolbord. [Amsterdam], Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, 1989. Garenloos. 56 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘voor Kees,/ K. Schippers/ 18.3.89’.

4. (BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G.) Albert Lindners “De bloedbruiloft” in het Hollandsch bewerkt door J.G. Bolmer. (Niet in den Handel). Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1883. Origineel omslag. XII, 164 p. 1e druk. Rug en omslag aan de randen versleten, achterzijde omslag los.
€ 30
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de vertaalster, Johanna Geertruida Bolmer (1831-1911): ‘Aan/ Nêerlands voortreffelijkste/ Historie-Romanschrijfster/ A.L.G. Bosboom-Toussaint/ van de bewerkster/ J.G. Bolmer’. De dankbrief van Bosboom-Toussaint is bewaard gebleven in de Universiteit van Amsterdam: zij voelde zich vereerd met de opdracht in dit boek, maar vond het toneelstuk geen meesterwerk dat de eer van een vertaling waardig was, aldus het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland.

5. BROUWERS, Jeroen Kroniek van een karakter. Deel 1. 1976-1981. De Achterhoek. (Schoten, Hadewijch, 1986-1987). Karton met stofomslag. 400 p. 1e druk. Omslag heeft scheurtje en vlekje.
€ 75
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘voor Rinus [Ferdinandusse], voor wie ik/ al jaren oprecht warme/ gevoelens koester. Hartelijk/ vriendschappelijk,/ Jeroen/ Amsterdam,/ 2.iv.1987’. Rinus Ferdinandusse, hoofdredacteur van Vrij Nederland, komt driemaal in dit eerste deel van Brouwers’ brievenboek voor: op pagina’s 289, 318 en 338.

6. COSTA, Isaäc da Poëzy. Eerste deel. Leiden, L. Herdingh & Zoon, 1821. Versierde, vergulde heelleren boekband met gemarmerde schutbladen. Goud rondom. (12), 182 p. Gegraveerde titelpagina met een putto (met zegepalm en lier, wijzend naar zijn hoofd dat getooid is met pinkstervuur), ontworpen door Bilderdijk en gegraveerd door J.C. Bendorp. 1e druk. Mooi exemplaar, gedrukt op zwaar papier.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de schrijver aan zijn boezemvriend Willem de Clercq (1795-1844), ondernemer en dichter: ‘Ter/ Herinnering aan de dagen van/ 1821 en 1822,/ van den Autheur/ aan/ zijne vriend,/ Willem de Clercq’. In die dagen had Da Costa zijn joodse geloof laten varen voor een orthodox protestantisme, een innerlijke strijd waarbij De Clercq nauw betrokken was.
Een fraai gebonden boek met veelzeggende opdracht.

7. COUPLAND, Douglas Generatie X. Vertellingen voor een versnelde cultuur. Vertaald door Jan Fastenau. Zijteksten bewerkt door Jan Kuitenbrouwer. Amsterdam, Meulenhoff, (1992). Garenloos. 244 p. 1e druk. Ezelsoren. Leesvouwen.
€ 100
* Exemplaar met handgeschreven opdracht en ‘handtekening’ van de auteur aan Joost Zwagerman: ‘To my close, personal/ friend, Joost – thanks/ once again for helping me/ rob that 7-Eleven./ Sorry about the blood/ stains. DOUG./ Amsterdam/ Sept 10, 1994’. Raadselachtige inscriptie.

8. DEYSSEL, Lodewijk van Gedenkschriften. 1864-1924. Den Haag, Goddard, [1947]. Halflinnen. 320 p. 2e druk.
€ 125
* Exemplaar met uitvoerige handgeschreven opdracht van de auteur op het voorste schutblad: ‘Aan den Heer Dr. D.A.E. Immink/ Aan zijn hoog gewaardeerden/ dischgenoot sedert 8 maanden/ wordt, met de beste wenschen/ voor een gelukkig jaar/ 1 Maart 1948 – 28 Februari 1949,/ dit boek vriendschappelijk/ aangeboden/ door/ den Schrijver./ Haarlem,/ 1 Maart ’48’.

9. (ELSSCHOT, Willem). BOSSCHAERTS, Eugène De roman van Reinaart de Vos. (Met tekeningen van Eugeen Hermans). Antwerpen, C. De Vries-Brouwers, 1953. Karton (band- en omslagontwerp Eugeen Hermans). 228 p. 1e druk. Scheurtje in omslag.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘De Vlaamse schrijver Willem Elsschot/ van harte aangeboden./ Antwerpen, 6 Augustus 1953./ (sign.)’.

10. FIERET, Gerard Petrus Een nieuw lint. (Met inleiding van de auteur). Haarlem, Uitgeverij Granada, 1973. Ingenaaid. (78) p. 1e druk. Voorzijde omslag flink gevlekt.
verkocht
* Exemplaar met paginagrote 18-regelige opdracht aan de dichteres Meta van IJzer (1934-2014) in de vorm van een 11-regelig gedicht op verso Franse titel, gesigneerd en gedateerd ’21 juni 1973/ Den Haag’. Bovendien met op 14 pagina’s handgeschreven correcties en aanvullingen door Fieret.

11. GEEL, Rudolf Een afgezant uit niemandsland. Roman. Amsterdam, De Bezige Bij, 1968. Ingenaaid. 216 p. 1e druk. Leesvouw.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Dit is het meest/ gekraakte boek dat/ in 1968 in Nederland/ verscheen./ België/Brussel 13/11/1973/ (sign.)/ voor Willem en/ Jetty Roggeman’.

12. HAAN, Jacob Israël de Rechtskundige significa en hare toepassing op de begrippen: “aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekeningsvatbaar”. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, W. Versluys, 1916. Linnen (!). (8), 274 p. 1e druk. Zonder de stellingen. Keurig exemplaar, waarvan de hoeken slechts minimaal geschaafd zijn.
€ 350
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘To Lady Marie/ and Sir Charles/ Welby/ Jacob Israël de Haan’. Sir Charles Welby (1865-1938) was de zoon van Sir William Welby en Victoria, Lady Welby; Lady Marie Hervey was zijn echtgenote. Victoria, Lady Welby (1837-1912) is de grondlegger van de significa en had grote invloed op Nederlandse significi als L.E.J. Brouwer, Frederik van Eeden en Gerrit Mannoury. In de laatste regel op de laatste pagina in dit proefschrift wordt zij geciteerd. In 1912 zouden Van Eeden en De Haan haar bezoeken in Engeland, maar kort daarvoor overleed zij.
Een exemplaar in linnen band hebben wij niet eerder aangetroffen.

13. HUSSEM, Willem Voor twee scharren blauwbekken. Amsterdam, De Bezige Bij, 1966. Ingenaaid. 192 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor annie jurriaanse/ op/ Kerstmis/ 1966/ willem hussem’. Op pagina 15 en 21 schreef de dichter de daar afgedrukte gedichten over, gemonogrammeerd ‘W.H.’. Het gedicht op pagina 21 wijkt enigszins af, vandaar het handgeschreven kopje ‘revisie voor klaas de wit’.

14. KEULEN, Mensje van De rode strik. Amsterdam/ Antwerpen, Atlas, (1994). Ingenaaid. 208 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Voor Iwan [Sitniakowsky]:/ – een boek over èchte/ meisjes, maar daarom/ niet minder voor/door/ jongens om te lezen -/ 26-11-1994/ (sign).’. Met handgeschreven begeleidend briefje van de auteur.

15. KOMRIJ, Gerrit Twee toespraken. Antwerpen, Het Kanon, 1983. Cahiersteek. (4), 12 p. Gezet uit de Xerox FB Boldface en gedrukt op Conqueror in een oplage van 30 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 200
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘voor Jan Bouman,/ altijd de jouwe,/ je Gerrit Komrij’. Twee toespraken: ‘Oudejaarstoespraak 1974’ en ‘Komrij in Paradiso’ uit 1979. ‘Geautoriseerde roofdruk’.

16. KOOTEN, Kees van Levensnevel. Verhalen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1999. Linnen met stofomslag. 192 p. Geïllustreerd. 1e druk. Ex librisstempel H.F. Dijkstal.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Diligentia,/ 21 mei 2000,/ voor mijn schoolvriend/ Hans Dijkstal en dan/ vooral om het verhaal/ vanaf pagina 132./ Beaujolais!/ KeesvKooten’. Op p. 132-143 staat het verhaal ‘Eurotransparantie’, over een toekomstig politicus in de schoolklas van Van Kooten.

17. MATHIJSEN, Alma De grote goede dingen. Roman. Amsterdam, De Bezige Bij, 2014. Garenloos. 176 p. 1e druk.
€ 20
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Joost Zwagerman: ‘Voor Joost/ Alle liefs/ Alma’.

18. McINERNEY, Jay Bright Lights, Big City. A Novel. New York, Vintage Books, (1984). Garenloos. (16), 192 p. Latere druk. Beduimeld.
€ 100
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Joost Zwagerman: ‘For Joost,/ Hoping this provided/ some good inspiration./ And hoping to read you/ in English someday./ JayMcInerney’.

19. MEER DE WALCHEREN, Pieter van der Maak alles nieuw. Brugge-Utrecht, Desclée de Brouwer, [1969]. Ingenaaid. 148 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met vaderlijke, handgeschreven, gesigneerde opdracht in bibberig handschrift (8 regels), gedateerd 28 mei 1969. Pieter van der Meer de Walcheren was toen 88 jaar oud.

20. MORRIEN, Adriaan Moeders en zonen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1962. Ingenaaid (omslagontwerp Karel Beunis). 128 p. 1e druk.
€ 30
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Harry [Lammertink],/ in het uur van misdaden en dromen,/ van/ A/ 18/19 juli 1962’.

21. NIJHOFF, M. Vormen. Gedichten. Bussum, Van Dishoeck, 1924. Verguld linnen (bandontwerp J. van Krimpen). (8), 112 p. Niet afgesneden. 1e druk. Band verweerd. In handschrift van Marie Wind-de Bruyne op voorste schutblad: ‘M. Wind de Bruijne’.
€ 275
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan zijn schoonmoeder op p. (3): ‘Voor Moeder Marie/ van/ Pom/ 19.XI.’24.’.

22. NOOTEBOOM, Cees Rituals. A Novel. Translated by Adrienne Dixon. (With a Publisher’s Note). Baton Rouge, Louisiana State University Press, (1983). Linnen met stofomslag. xii, 148 p. 1e druk.
€ 100
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Tineke en Leo/ Vroman,/ Cees/ April 83’. Naast zijn naam tekende Nooteboom een bloemetje.
Leo Vroman was in 1957 een van de getuigen bij het huwelijk tussen Cees Nooteboom en Fanny Lichtveld, dat zich voltrok in de Scottish Presbyterian Church in New York.

23. PEETERS, Carel ABC van het voorlezen. Amsterdam, De Harmonie, (1999). Garenloos. 100 p. 1e druk.
€ 20
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Joost Zwagerman en diens twee zonen: ‘Voor Joost, Thijs en/ Koen – een lichtvoetig/ boekje in zware tijden!/ Carel/ 8 november 1999’.

24. PERRON, E. du Poging tot afstand. Met een Tekening van A.C. Willink. Brussel/ Maastricht, Stols, 1928. Ingenaaid. 96 p. Gedrukt in een oplage van 265 exemplaren. 2e druk. Rug verbruind. Eerste en laatste pagina roestig.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de auteur onder het colofon: ‘Aan W.A. Kramers/ van de schrijver -/ (herinnering aan een/ ontmoeting, een avond/ in ’t verleden jaar.)’. Eén van de 50 exemplaren die niet in de handel kwamen. Wijnand A. Kramers (1893-1975) was redactiesecretaris van Den Gulden Winckel. Batten/ Stols 13 (‘Een groot deel van deze oplage werd in 1932 op verzoek van den dichter door den uitgever vernietigd’). Van Dijk 154.

25. SCHIERBEEK, Bert Ezel mijn bewoner. Amsterdam, De Bezige Bij, 1963. Garenloos. 112 p. 1e druk.
€ 28
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan de bevriende kunstenaar Jaap Mooy (1915-1987) en zijn vrouw: ‘voor Jaap en Tineke./ Wij hebben allemaal/ bewoners./ één daarvan zegt “ja”/ onze ezel./ Bert Schierbeek’.

26. SNOEK, Paul Richelieu. Gedichten. Brussel/ Antwerpen, Manteau, 1961. Ingenaaid met flappen. 48 p. 1e druk.
€ 75
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘In alle genegenheid/ deze proeve van demonische/ poëzie opgedragen aan/ Prof. Fr. Closset/ Paul Snoek/ 28.10.61’. François Closset (1900-1964) was sinds 1936 gehuwd met Angèle Manteau, de oprichter van de uitgeverij waar deze bundel verscheen.

27. SPIERDIJK, Jan Andermans roem. Amsterdam, Tiebosch, (1979). Garenloos. 176 p. 1e druk. Wat verfomfaaid exemplaar.
€ 15
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de binnenzijd van het omslag: ‘Voor Annetje/ die vele dezer/ herinneringen/ met mij deelt/ 4 October 1979/ Jan Spierdijk’.
Bevat herinneringen aan J.C. Bloem, Willem Elsschot, Han van Meegeren, A. Roland Holst, Wim Sonneveld en vele anderen.

28. VEEN, Adriaan van der Geld speelt de groote rol. Brugge, Van Acker, 1938. Ingenaaid (omslag los en beschadigd). 68 p. 1e druk.
€ 75
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Voor/ Eddie/ Adriaan/ Brussel 14.1 ’39’.
Uit de bibliotheek van de verzamelaar H.W. Bosscha, aan wie twee getypte brieven van Adriaan van der Veen uit augustus 1969 zijn bijgevoegd. De minicorrespondentie is typerend voor Bosscha’s (mooie!) manier van verzamelen: Bosscha vroeg zich af of de ‘Eddie’ in de opdracht wellicht Du Perron kon zijn, maar Van der Veen houdt het op Hoornik. De tweede brief van Van der Veen gaat voornamelijk over collega-schrijvers die onder pseudoniem in zijn autobiografische trilogie voorkomen. Een conceptbrief van Bosscha aan Van der Veen is eveneens bijgevoegd.

29. WILSON, Angus After the Show. (Verzorgd door C. Buddingh’). Amsterdam, Meulenhoff, 1968. Geniet. 32 p. Rug ingescheurd.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het omslag: ‘for Wim [Schuhmacher]/ from/ Angus/ August 1969’. Wim Schuhmacher, alias Wimie, was in die jaren de vriend van Gerard Reve.

30. WINTER, Leon de De hemel van Hollywood. Roman. Amsterdam, De Bezige Bij, 1997. Garenloos. 332 p. 1e druk.
€ 45
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Joost Zwagerman, diens echtgenote en hun zoon: ‘Voor Joost, Ariel en Thijs/ voer voor de Pe(e)tersen/ van deze wereld/ LeondeWinter/ 2.9.1997’.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 3 november 2017 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.721 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: