antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Catalogus 82: Gelukkig nieuwjaar

Heden verschenen: catalogus 82, gevuld met 99 boeken, documenten en curieuze items. Literatuur, kunst, typografie, theaterprogramma’s, luxe boekbanden, een kalender, een menukaart: van Achterberg tot Zwart.

Wij wensen al onze klanten een gelukkig nieuwjaar toe – in navolging van Jan Bons (zie nummer 6) en Hildo Krop (nummer 50).


1 ACHTERBERG, Gerrit Oude cryptogamen. Amsterdam, Querido, 1951. Linnen. 212 p. Gedrukt in een oplage van 1000 genummerde exemplaren. 1e gez. druk.
verkocht
* Dit is éen van de 26 geletterde exemplaren die niet in de handel kwamen (‘dit is nummer N’). Tweede verzamelbundel, bestaand uit de bundels Afvaart, Morendo, Inertie, Sintels, Radar, Stof en Sphinx.

2 AESOPUS Fabulae Æsopi Graece & Latine, nunc denuo selectae: eae item, quas Avienus carmine expressit. Accedit ranarum & murium pugna, Homero olim adscripta […] in usum scholarum. Amsterdam, R. & J. Wetstein & J. Smith, 1727. Perkament. 138 p. Met vele kleine houtsneden van Jan Christoffel Jegher (signatuur ‘I.C.I.’) naar Christoffel van Sichem. Band staat flink open en is wat beduimeld, maar niet beschadigd. Met oud etiketje. Papier wat verbruind. Marginalia in 18e-eeuws handschrift.
verkocht
* Alleraardigste en zeer schaarse schooleditie van de fabelen van Aesopus in Grieks en Latijn, aangevuld met de Latijnse berijming van Avianus en de Batrachomyomachia in Grieks en Latijn. Met 48 mooie kleine houtsneden (plus een finis- en een eekhoornvignet en houtsnede-initialen). Geweldig leuk voor wie zin heeft zich weer eens in Latijn of Grieks te verdiepen!
Bovendien hebben enkele 18e-eeuwse lezertjes grappige dingen in de marge geschreven, hetzij vertaalhulp (‘met een gestolen hart’), hetzij stoute rijmpjes zoals gymnasiasten eigen is: ‘dat is wel het mooijste hooft/ jammer dat het van hersens is berooft’, ‘o doodje laat mij leven/ ik zal u een oortje geven’, ‘wel dood wat zijt gij mager/ ik wilde wel, had ik een ander drager’, ‘met veel gemaal en veel gekijf/ haalt men een ziekte op ’t lijf’.

3 ALI COHEN, L. Eros in Reykjavik. Amsterdam, Querido, 1931. Gepolijst groen heelleder, in later vervaardigde schuifhoes met gedrukte titel. Kop verguld. Gezet uit de Lutetia en gedrukt in rood en zwart op getint Hollandsch papier van Pannekoek in een oplage van 340 genummerde exemplaren. Niet afgesneden. (2), 222 p. 1e druk. Rug verkleurd, evenals de schutbladen.
€ 300
* Luxe-editie van deze bijzondere roman over een zeereis naar IJsland, geschreven door een Haarlemse homoseksuele advocaat met letterkundige belangstelling. Dit is zijn topwerk. ‘Eros’ is de naam van het schip; de legendarische danser Vaslav Nijinsky speelt er een belangrijke rol in. Fraai vergulde bandstempeling naar kalligrafie van Jan van Krimpen. Eén van slechts enkele (5?) exemplaren in deze vorm. Schitterende typografie, prachtig vergulde heellederen band – een wondermooi boek!

4 ANDREUS, Hans, & Karel APPEL De ronde kant van de aarde. Tekeningen [7] van Karel Appel. Tekst van Hans Andreus. (Parijs, eigen beheer, mei 1952). Drie losse vouwbladen (zonder omslag). (12) p. Gedrukt in een oplage van 100 [door Andreus] genummerde exemplaren. 1e druk. Mooi exemplaar met slechts twee scheurtjes in het laatste blad.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van Andreus op de titelpagina: ‘Parijs, Juni ’52/ Voor Bert Schierbeek/ → [gedrukt:] Hans Andreus’.
De tweede dichtbundel van Andreus, zijnde de eerste geïllustreerde bundel en de eerste in eigen beheer, met zeven (paginagrote) illustraties van Appel. Dit exemplaar schonk Andreus bij verschijnen aan zijn jonge vriend en mede-Vijftiger Bert Schierbeek. Van De ronde kant van de aarde zijn enkele exemplaren bekend met een vergelijkbare opdracht aan een bevriende kunstenaar. Al deze exemplaren hebben een laag nummer. Dit exemplaar is genummerd ’13’.
Het ontbreken van het omslag wordt ruimschoots gecompenseerd door deze belangrijke provenance. Slagter 22.

5 (BLOEM, J.C.). EYCK, P.N. van Stellingen ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap aan de rijksuniversiteit te Leiden […] op Donderdag 23 April 1914 […]. Den Haag, eigen beheer, 1914. 26 x 16 cm. Grijs omslag, cahiersteek. 8 p. Gezet uit de letter Tiemann en gedrukt op geschept papier door Electr. Drukkerij De Atlas in zeer geringe oplage. 1e druk. Wat roest.
€ 65
* Pretentieuze uitgave van de Zilverdistel-protagonist. Deze bibliofiel uitgegeven juridische stellingen zou Bloem twee jaar later grotendeels lenen (heel slim, bij gebrek aan internet) voor zijn eigen promotie in Utrecht.

6 BONS, Jan Twee nieuwjaarswensen. 1. ‘Bon jour, bon mois, bon an et bonne estrenne’. Gevouwen blad stevig papier, bedrukt in rood met een oud-Franse tekst naar een chanson van Guillaume Dufay. Met originele linosnede in zwart. In potlood gesigneerd ‘Jan en Noor/ Bons’. Circa 1960. 2. ‘Beste wensen – best wishes – meilleurs voeux – próspero año nuevo’. Gevouwen blad bedrukt met een litho in rood, geel, donker- en lichtblauw en zwart. In druk gesigneerd. Met stempel van Jan Bons.
€ 85
* Zeer verschillende nieuwjaarswensen, de eerste klassiek, de tweede modern.

7 (BORDEWIJK, F.). FUNKE, G.L. Briefwisseling tusschen Multatuli en G.L. Funke. Amsterdam-Antwerpen, Wereldbibliotheek, 1947. Oranje karton. 300 p. 1e druk. Ingeplakt postuum exlibris van Prof. Dr. G.L. Funke (1896-1946), bezorger van dit boek en kleinzoon van uitgever Funke.
verkocht
* Bijzonder exemplaar met geschenkinscriptie van een dochter van de uitgever, ‘moeder Kley’ ofwel Emma Kley-Funke (1876-1959). Achterin is een envelop ingeplakt met vier handgeschreven, gesigneerde brieven:
1. Julius Pée aan ‘Hooggeachte Mevrouw’, gedateerd ‘Lokeren, 19 December 1946’, 16 regels tekst. Invoelende condoleancebrief gericht aan Henriette Funke-Nijhoff (1863-1952, tante van Martinus), de moeder van prof. Funke, die enkele dagen eerder onverwacht was overleden. Pée (1871-1951), auteur van verschillende boeken over Multatuli, was bevriend met prof. Funke en betrokken bij de totstandkoming van de briefwisseling.
2. J. Kraus aan ‘Waarde Mevrouw Kley’, briefhoofd ‘Prof. Ir Dr J. Kraus/ ‘s-Gravenhage’, gedateerd ’14 Dec. 1947′, 36 regels tekst. Een uitvoerige waardering van het boek. Jacob Kraus (1861-1951) was onder meer minister van Waterstaat (1905-1908).
3. Garmt Stuiveling aan ‘Zeer geachte Mevrouw’, gedateerd ‘Hilversum/ 23 XII ’47’, 17 regels tekst. Stuiveling heeft grote waardering voor het boek; hij werkt al jaren aan de definitieve uitgave van Multatuli’s werken, ‘maar de papiersituatie (zegt men) is nog te slecht ‘.
4. F. Bordewijk aan ‘Zeer geachte Mevrouw Kley’, gedateerd ’21 April 1948′, 9 regels tekst. Bordewijk dankt voor het lenen en stuurt haar het boek weer terug! ‘De heer G.L. Funke Sr. was een ideaal uitgever voor zijn auteurs. Ik wist dit trouwens al, want toen ik jong was werd er bij mijn ouders thuis reeds over gesproken. Maar hoe boeiend zijn zijn brieven, hoe goed gesteld en welk een mate van rechtschapenheid spreekt eruit!’ Bordewijks dochter Nina (‘Nick’) was in 1947 getrouwd met George Funke, de zoon van Emma Kleys één jaar jongere broer Eduard. Een vriendelijke brief aan een familielid, én (vlot) handgeschreven, niet getypt.
Ook met notitieblaadjes van (zo te zien) een reeds bejaarde oomzegger van Emma Kley.

8 BROUWERS, Jeroen Het verzonkene. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1979). Ingenaaid (omslagontwerp Joost van de Woestijne). 148 p. 1e druk. Omslag enkele schaafplekjes.
verkocht
* Eén van de 350 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren, voorzien van een losse afdruk van een tekening van Siegfried Woldhek, gesigneerd door de kunstenaar. Deze 350 exemplaren dienden als jaarwisselingsgeschenk 1979-1980 en waren niet in de handel.

9 BRUSSE, M.J. 25 jaar onder de menschen. Met vijftig tekeningen van E.B. van Dulmen Krumpelman. Rotterdam, Brusse, 1920. Twee delen. Rijkverguld blond geitenleer (ontwerp van band en schutbladen S.H. de Roos). XII, 296; VIII, 300 p. Alle sneden verguld. 1e druk. Ruggen iets versleten, verder in goede staat, ook het bladgoud.
verkocht
* Dit is een van 100 in leer gebonden en gesigneerde luxe-exemplaren. Volgens het colofon zou deze editie gedrukt zijn op geschept Hollandsch Van Gelder, maar dat is hier niet het geval. Fraai vormgegeven bundel krantencolumns. Cat. Brusse 427 (geeft een aantal van 51 exemplaren in leer, waarschijnlijk op basis van archiefmateriaal).

10 CLAUS, Hugo (Ontmoeting met Christian Dotremont). Originele schets (pentekening) door Hugo Claus, gesigneerd rechtsonder ‘Claus’. Circa 14 x 10 cm. Ingelijst achter glas. 20,2 x 15,3 cm.
verkocht
* Eén van de schetsen in aanloop naar het originele ontwerp, waarnaar de plaat vervaardigd werd (door Joost Veerkamp) voor de ets die diende als frontispice voor Ontmoeting met Christian Dotremont (AMO 110). Dotremont kijkt op dit eenvoudige, maar zeer rake ontwerp (voor de kijker) naar links.

11 CNEUDT, Richard de Wijding. Verzen. Amsterdam, Van Dishoeck, 1902. Halfperkament met hoeken. (6), VI, 220 p. 1e druk. Mooi exlibris. Goed exemplaar.
verkocht
* Bijzonder fraai art-nouveau-bandontwerp van Simon Moulijn op voorkant, rug en achterzijde. Braches Bouwstoffen 1424.

12 COCTEAU, Jean La Comtesse de Noailles oui et non. Parijs, Librairie académique Perrin, 1963. Linnen met doorzichtig stofomslag. 304 p. 1e druk. Omslag achterop ingescheurd, linnen iets verbruind.
verkocht
* Dit exemplaar is verrijkt met een ingeplakte handgeschreven, gesigneerde opdracht van Cocteau (uit een ander boek): ‘Souvenir amical’ met het jaar 1959, moeizaam geschreven. Daaronder is een (geperforeerd) visitekaartje van de Comtesse de Noailles ingeplakt, waarop zij schreef ‘demande bien vivement à Fémina les vers de Madame Sahuqué’. Blanche Sahuqué-Larronde (1860-1912) was een dichteres, geboren in Antwerpen. Een tweede visitekaartje, ook beschreven door de Comtesse, is bijgevoegd.

13 COHEN, Josef Schemer. Verzen van -. Houtsneden van Johan Dijkstra. Groningen, Groninger Kunstkring “De Ploeg”, 1923. 20,6 x 16,8 cm. Gedecoreerd karton (origineel omslag meegebonden). (4), 66 p. 1e druk. Doorgaande vouw in rechteronderhoek van alle pagina’s.
€ 450
* Eén van de 25 luxe-exemplaren waarin alle houtsneden door Dijkstra gesigneerd zijn. Met een door Dijkstra in potlood geschreven colofon, waarin dit boek nummer 6 heeft gekregen. Acht magnifieke houtsneden bij deze pure poëzie. Uit de hoogtijdagen van De Ploeg, en het jaar vóór de door Dijkstra geïllustreerde dichtbundel Ganymedes van Willem de Mérode. Fraaie toepasselijke, laat-twintigste-eeuwse kunstenaarsband, helaas niet gesigneerd.

14 CONINCK, Herman de, BARNARD, Benno, PIRYNS, Piet, & Paul de WISPELAERE De tweede vrouw van Dik Trom. Antwerpen/ Amsterdam, Dedalus/ Nijgh & Van Ditmar, 1988. Tweekleurig linnen met titeletiket op voorplat (Handboekbinderij De Pers). 80 p. 1e druk. Band wat gevlekt.
verkocht
* Eén van de 20 Romeins genummerde en door alle vier auteurs gesigneerde luxe-exemplaren, in een eigentijdse linnen band (omslag van de paperback los bijgevoegd).

15 CONSTANDSE, Anton Handgeschreven brief aan Henk Hofland, gedateerd ‘Boekarest, 13 sept. 1961’. Aanhef ‘Beste Henk’, gesigneerd ‘Constandse’. 20,0 x 17,5 cm. Gevouwen blad dun papier waarvan twee zijden beschreven zijn. 71 regels, met balpen in klein handschrift. Horizontaal gevouwen en iets gekreukt.
verkocht
* Dit is de voorbereiding van een serie artikelen in het Algemeen Handelsblad van Anton Constandse (1899-1985), waarvan het eerste ‘Herfst in Oost-Europa’ zou heten en dat geplaatst werd op zaterdag 21 oktober 1961. Constandse was chef buitenland van het Handelsblad, Hofland had de leiding over het Zaterdags Supplement. Hartelijke brief over de opzet van de artikelenserie met lucide inside-commentaren op de Conferentie der Niet-gebonden landen in Belgrado, die Constandse had bijgewoond: ‘De Nederlandse journalistiek was in zoverre bespottelijk, dat zij geheel was geconcentreerd op Indonesië en Soekarno. De enige, die Soekarno sprak, was Oltmans. Vrijwel iedereen (behalve Sal Tas, overigens een beetje droevige figuur) maakte gebruik van Oltmans’ diensten, maar ik was de enige, die hem 10 dollar heb gegeven, om hem uit zijn financiële perikelen te helpen’. Over de Bulgaarse persdienst en de manier waarop die journalisten probeerde te enthousiasmeren voor het Zwarte Zee-toerisme en de tactiek om toch zelf door het land te treinen. De leiding van het Handelsblad wilde Constandse liever niet naar communistische landen laten gaan, maar ‘mijn Hemel, laten wij toch de waarheid schrijven, om niet elk jaar verder terrein in de wereld te verliezen, door niet te willen weten, wat er in Oost-Europa gebeurt!’ Pracht van een brief en een direct inkijkje in de politiek van de jaren zestig.

16 CONSTANT, & Jan ELBURG Het uitzicht van de duif. (Enkel vouwblad met originele houtsnede door Constant). (Amsterdam, Galerie Le Canard, 1952). 34,5 x 27,2 cm. Eén vouwblad, genummerd ‘4’. Met een originele kleurenhoutsnede door Constant. Gedrukt bij G.A. Verweij te Schiedam in een oplage van 129 exemplaren.
verkocht
* Geschikt om in te lijsten. Cf. Slagter 28.

17 CONTACT, Uitgeverij Meervoudig gesigneerde menukaart van Restaurant Kempinski, Amsterdam. Plano. 21,4 x 12,2 cm. 1 april 1946.
verkocht
* Papieren herinnering aan een etentje voor auteurs en medewerkers van uitgeverij Contact. Met de originele handtekeningen van oprichters Gilles de Neve en Chris Blom (en hun beider echtgenotes), redacteuren Fred Batten en Kees Lekkerkerker, typograaf Jan van Krimpen, vertaler M. Foeken-Visser, auteurs R.A. Breen, David de Jong en D.H. Couvée, en vele anderen.
Op het menu stond gebakken zeetong met ravigottesaus, gebakken eend met veenbessen en ijs met in likeur gedrenkte kastanjes toe.

18 COUPERUS, Louis Herakles. Amsterdam, Veen, [1913]. Twee delen. Linnen met opgeplakte originele omslagen van de ingenaaide versie [ontwerp R.N. Roland Holst], vóór- en achterzijde, niet de ruggen. (4), 248; (4), 228 p. Afgesneden. 1e druk. Omslagen hebben hier en daar een kleine beschadiging.
verkocht
* De eerste versie met foutieve titel ‘Herackles’ op het omslag en eigenmachtige toevoeging van de uitgever ‘Roman in twee deelen’ op de titelpagina – waarover Couperus Veen in een feuilleton kapittelde, wél over de ondertitel en het symbolistische bandontwerp, maar curieus genoeg niet over de flagrante spelfout. De ingenaaide versie is hoogst zeldzaam, ook in deze opgeplakte vorm. VV 280,3. Collectie Veen 1.2.

19 COUPERUS, Louis Eene illuzie. Amsterdam, Veen, [1892]. Herbonden in halflinnen waarop de uitgeknipte voorzijde van het omslag van de ingenaaide editie is geplakt. (8), 232 p. 1e druk. Wat stoffig. Eigenaarsstempeltje op p. 1 (‘A.W.J. van Lanschot’).
verkocht
* De eerste ingenaaide versie (zonder portret), die uiterst zeldzaam is. Niet in Versierde Verhalen. Collectie Veen 1.2.

20 COUPERUS, Louis Majesteit. Amsterdam, L.J. Veen, [1902]. Gedecoreerd linnen over voorzijde, achterzijde en rug (‘Werken van Couperus’, ontwerp H.P. Berlage). (4), 272 p. Met zeventien platen van W.F.A.I. Vaarzon Morel. ‘Staande’ illustratie bij pag. 96. 3e druk. Bandstempeling in goede staat. Inscriptie op Franse titel (van IJsendijk, Ziegeler), eigenaarsstempeltje ‘Y.Z.’ op titelpagina. Knepen binnenzijde geplakt.
€ 65
* De derde druk bestaat met verschillende bandtypen en mét en zonder illustraties. Volgens Van Vliet verscheen deze Werken-uitgave in 199 exemplaren in oktober 1905. VV 155,15. Collectie Veen 4.3.1.

21 COUPERUS, Louis Proza. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1923-1925]. Drie delen. Oorspronkelijk verguld roodbruin heelleder, deel 1 en 2 met leeslinten (deel 3 werd daarvan niet voorzien). Koppen verguld. 324; 304; 320 p. 1e druk. Ruggen minimaal verschoten, leer heeft enkele kleine krasjes, beetje roest in het binnenwerk. Voorplat deel 1 deels verschoten. Helaas werd voor deze luxe-editie een zeer kwetsbare ledersoort gebruikt, waardoor perfecte sets eigenlijk niet bestaan.
verkocht
* Luxe-editie (‘Weelde-uitgave’) in heelleder met fraaie art-decobandstempeling. VV 320,4: ‘Het aantal luxe-exemplaren staat niet vast, maar zal niet veel meer dan enkele tientallen zijn geweest’. Het eerste deel van deze verzameling feuilletons werd samengesteld door Couperus zelf, die op 16 juli 1923 zou overlijden, de twee andere door zijn vrouw. Collectie Veen 1.2.

22 COUPERUS, Louis Het Snoer der Ontferming en Japansche Legenden. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1924. Gedecoreerd blauw satijn (ontwerp S.H. de Roos). (4), 272 p. 1e druk. Van dit boek is haast altijd de rug zwaar verkleurd, maar in dit geval is de rug in prachtige staat. Het voorplat heeft onderaan een paar vage lippenstift-achtige vlekjes. Naam voorin (‘Elisabeth Hemken’), boekhandelsmerkje. Beetje roest.
verkocht
* Een van de mooiste exemplaren die wij ooit in handen hebben gehad. VV 324,1. Collectie Veen 1.1.

23 COUPERUS, Louis De stille kracht. Amsterdam, Veen, [1900]. Origineel gebatikt linnen met gouden belettering [ontwerp Chris Lebeau, de paarsbruine variant]. (4), 184, (4), 212 p. 1e druk. Rug en smalle strook voor- en achterplat (als altijd) wat verschoten. Twee hoekjes licht gebutst. Contemporaine naam op titel. Goed exemplaar.
verkocht
* Braches 001120 (‘Stille Kracht is wel één van de weinige werkelijk gebatikte uitgeversbanden’). VV 206,2. Collectie Veen 1.2.

24 COUPERUS, Louis De stille kracht. Amsterdam, Veen, [1900]. Linnen (‘Werken’-band, ontwerp H.P. Berlage). (5), 192, (8) p. Achterin acht pagina’s uitgeversreclame. 1e druk. Rug iets dof, maar een mooi exemplaar. Naam voorin (‘K. Ziegeler/ Off. v. Gez. 1e kl./ E. v. IJsendijk’), stempel op titel (‘Y.Z.’).
verkocht
* Er werden slechts 160 exemplaren in deze Werken-band uitgegeven. VV 210,7. Collectie Veen 1.7.

25 COUPERUS, Louis De stille kracht. Amsterdam, Veen, [1911]. Linnen (W.J. Taanman). (4), 248 p. 2e ‘goedkoope’ druk. Vlekjes op het voorplat, gaatje in de eerste pagina’s.
verkocht
* Deze boekband in lila en zwart op grijs linnen is een variant op die van de vier delen Van en over mijzelf en anderen. VV 211,11. Collectie Veen 2.5.

26 COUPERUS, Louis Van en Over Mijzelf en Anderen. (Eerste, tweede, derde en vierde bundel). Amsterdam, Veen, [1910-1917]. Vier delen. Linnen (ontwerp W.J. Taanman). (8), 220; XVI, 92, (2), 100; (8), 184; 184 p. 1e druk. Nette (samengestelde) set, met zoals altijd lichte kleurafwijking: voor de eerste twee delen is een donkerdere en gladdere soort linnen gebruikt.
verkocht
* Complete set (doorgaans worden losse delen aangeboden). Slechts een klein deel van de oplage werd gebonden, per deel zo’n 200-300 exemplaren. VV 257,24. Collectie Veen 1.2.1, 1.1, 1.1 en 1.1.

27 COUPERUS, Louis Van oude menschen, de dingen die voorbijgaan. Amsterdam, Veen, [1906]. Linnen (de gele ‘standaardband’ met cobramotieven). (4), 234, (4), 224 p. 1e druk. Iets schuingelezen en licht stoffig.
verkocht
* Couperus’ gedurfde, spannende roman over dat wat spookt onder stokoude schuldigen. VV 245,4. Collectie Veen 1.3.

28 COUPERUS, Louis Van oude menschen, de dingen die voorbijgaan. Amsterdam, Veen, 1963. Verguld heelleder. Kop verguld (Proost en Brandt). 256 p. Gedrukt in een oplage van 1000 genummerde exemplaren. 6e druk.
verkocht
* Eén van de 100 luxe-exemplaren, gedrukt op Oud Hollands Velin van Van Gelder en gebonden in een geheel lederen band door Proost en Brandt. Een fraai boek, gedrukt ter gelegenheid van Couperus’ honderdste geboortedag. Collectie Veen 6.1.

29 (COUPERUS, Louis). KARTINI, Raden Adjeng Letters of a Javanese Princess. Translated from the original Dutch by Agnes Louise Symmers. With a foreword by Louis Couperus. London, Duckworth, [1921]. 24 x 19 cm. Linnen met stofomslag. XVIII, 310 p. Omslag wat verbruind en beschadigd.
verkocht
* Raden Adjeng Kartini (1879-1904) werd na haar dood beroemd door de brieven die zij schreef aan Nederlandse vriendinnen: Door duisternis tot licht. Gedachten over en voor het Javaanse volk. De inleiding van Couperus is niet in het Nederlands verschenen! Wel publiceerde hij een heel vrije bewerking als feuilleton, onder de titel ‘Intieme impressies VIII’, opgenomen in Proza III.
Dit is een indrukwekkend boek, ook uiterlijk door zijn stevige, vierkante vorm, fraaie groenlinnen band met gele titelopdruk, en simpel stofomslag: uitgeversblurb in een kader onder titel/auteur/inleider.

30 DEYSSEL, Lodewijk van Een liefde. Amsterdam, C.L. Brinkman, [1887]. Halflinnen met gemarmerde platten (contemporaine privéband). Twee delen. (4), 206, (4), 190 p. [Gedrukt in een oplage van 550 exemplaren]. 1e druk. Rug aan een zijde, voorplat volledig los. Exlibris Albert Verwey op binnenzijde voorplat (‘In de boeken mag men ’t zoeken, in der minnen zal men ’t vinnen’, [ontwerp H.P. Berlage]). Handtekening op titelpagina deel twee (‘Kitty van Vloten [= Verwey’s verloofde]/ [18]87′). Twee handgeschreven correcties op p. 79 (deel een) en p. 185 (deel twee).
Verkocht
* De eerste druk van Een liefde is, ongecensureerd als hij is, werkelijk zeldzaam. Dit exemplaar heeft bovendien een schitterende provenance. Het heeft toebehoord aan een vriend van de auteur, de schrijver van de brochure Mijn meening over L. van Deyssels roman “Een liefde” (1888): Albert Verwey. Na lezing van dit bewuste (present)exemplaar schreef Verwey Van Deyssel op 28 december 1887 een uitvoerige brief om hem te danken: ‘Ik hoef je niet te zeggen dat jij – en je boek als uiting van jou – door zoó te zijn, een zeldzame verschijning bent tusschen de collectie schrijvers – en boeken, – die ik in mijn Hollandsche hoofd heb. Ik ben blij met de aanwinst’.

31 [DEYSSEL, Lodewijk van] K.J.L. Alberdingk Thijm. Homme de Lettres. Baarn (Hollande). [Baarn, eigen beheer, 1917]. Garenloos katern. 16 p. [Gedrukt in een oplage van 80 exemplaren]. 1e druk.
€ 85
* Zeldzame, buitengewoon zonderlinge uitgave van (auto-)biografische aantekeningen over Van Deyssel. Volgens noot 1 in deze uitgave werd de tekst (pagina 1 tot en met 3, de overige pagina’s bestaan uit annotaties) geschreven door Clément Deltour. Tekst en noten werden echter door Van Deyssel zelf, in het Frans, geschreven. ‘De tekst verscheen oorspronkelijk, zonder de noten, in het tweede ‘album’ dat in de reeks Nos Contemporains was gewijd aan Les Pays-Bas, in 1911 bij Adolf Ecksteins Verlag, Berlin-Charlottenburg’ (MDLM).
In 1917 liet hij een met veertien zeer omvangrijke noten uitgebreide uitgave in eigen beheer drukken door Hollandia Drukkerij in zijn woonplaats Baarn, in een oplage van slechts 80 exemplaren (onderhavige editie).
De tekst zelf is nog relatief normaal te noemen, maar in de noten gooit Van Deyssel alle remmen los en verzandt hij in de meest doorgeslagen vorm van name dropping. De elf pagina’s noten bestaan hoofdzakelijk uit lange opsommingen van namen: de vrienden en kennissen die zijn ouderlijk huis bezochten, of alle oprichters en leden van de ‘Vrijdagsche Vereeniging’, het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap etc. Hoogtepunt is de drie pagina’s lange opsomming van mensen die hem tussen 1893 en 1917 in Baarn bezochten! Zoals Harry Prick het eens tegenover ons verwoordde: ‘dit is een volslagen krankzinnige uitgave’.

32 DIS, Adriaan van De vraatzuchtige spreekt. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink). Amstelveen, AMO, 1986. Ingenaaid met omslag. (4), 20 p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt door Hein Elferink in een oplage van 35 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 28 Arabisch genummerde, op Bütten-Nordsee gedrukte exemplaren. Hilarisch relaas over de vermageringsperikelen van de auteur. AMO 15.

33 DWERGEN-REEKS Luxe uitvoering, in totaal 9 deeltjes. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1941]. 10,5 x 8 cm. De eerste tien boekjes in de Dwergen-reeks werden uitgebracht in oktober 1941, zonder jaartal. Dit zijn negen delen van de eerste serie in de in leer gebonden luxe versie, die veel zeldzamer is dan de gewone in karton of linnen, en waarbij de bandontwerpen veel mooier uitkomen dan bij de linnen versie. Alleen In Den Haag daar woont een graaf ontbreekt. Het zijn verschillende soorten leer, maar wel gladgepolijst en voorzien van bijzonder zorgvuldige goudstempeling. Sommige boekjes zijn deels wat verbleekt, maar de staat is beter dan de ‘gewone’ varianten uit onze complete serie in karton en linnen, zonder inscripties.
verkocht
1. Brederoo, G.A., Amoureuze liederen. Typografie J. van Krimpen. Bandontwerp J.J. van Kralingen.
2. Busken Huet, C., Hugo de Groot. Band en typografie S.H. de Roos.
3. De Faambazuin der Hollandsche zeelieden. Typografie J. van Krimpen. Bandontwerp J.J. van Kralingen.
4. Gelijkenissen en wonderen van Jezus Christus. Typografie en band S.H. de Roos, met dubbele titelhoutgravure van Dirk van Gelder.
5. Genestet, P.A. de, Van mensch tot mensch. Typografie en band S.H. de Roos.
6 ontbreekt
7. Saadi, Musladie, Uit den Persiaanschen bogaard. Typografie en band S.H. de Roos met vignetten van Dirk van Gelder.
8. De Schoolmeester, Natuurlijke historie voor de jeugd. Typografie J. van Krimpen. Bandontwerp J.J. van Kralingen.
9. Vondel, Joost van den, Tijddichten. Typografie en band S.H. de Roos.
10. Een zeer genoeglijke en vermakelijke historie van Reynaart de Vos. Typografie J. van Krimpen. Bandontwerp J.J. van Kralingen.
Bijgevoegd: De Dwergen. Kleine boeken met grooten inhoud. Verzorgd door J. van Krimpen en S.H. de Roos. Op deze folder (gedrukt door de firma Enschedé, 21 x 8 cm, 4 p.) staan de prijzen per deeltje: in papier gebonden 0,75, in linnen 1,- en in leder gebonden 2,50 gulden. ‘Alle boekjes zijn uit de hand gebonden’. De achterkant is een bestelbiljet, voorgedrukt voor boekhandel Van Heteren in Amsterdam. Met de hand is ‘najaar ’41’ toegevoegd.
Over bandontwerper J.J. van Kralingen is niets bekend, misschien is deze naam een gelegenheidspseudoniem vanwege de oorlogsomstandigheden.

34 EEDEN, Frederik van De kleine Johannes. Met IX lithografieën en versieringen door Edzard Koning. Den Haag, Mouton, [1898]. 4to. Verguld halfperkament. (2), 194 p. Boek- en bandversiering en negen litho’s op Japans door Edzard Koning. [5e druk]. De vergulding is rijk en onbeschadigd. De bekende gele doorschijn is afwezig op het voorplat, en op de achterkant zeer gering. De schutbladen zijn – als altijd – deels wat verbruind.
verkocht
* Een van de monumentale Nederlandse art-nouveauboeken, een zeer geslaagd kunstwerk. Braches Nieuwe Kunst Documentatie (Amsterdam 2006) 607:11.

35 (EIJKELBOOM, Jan, & A. ROLAND HOLST (vertaling)). YEATS, W.B. Geef nooit het hele hart. (Met een inleiding door Jan Eijkelboom). Vianen, Kwadraat, 1982. Linnen met stofomslag. 56 p. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 50 door Eijkelboom genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren op 140 grams Hollands luxe druk en gebonden in linnen.

36 ELFFERS, Dick Schoorsteenrijmen. Amsterdam-Den Haag, Liberty Agency, (ca. 1960). Oblong 9 x 13 cm. Geniet. 12 p. incl. omslag. Gedrukt in lila, groen en zwart. 1e druk.
verkocht
* Aandoenlijk sinterklaasboekje voor de firma Metz & Co., geheel getekend (en wellicht ook geschreven) door Dick Elffers.

37 EMANTS, Marcellus Inwijding. Haags leven. Den Haag, Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1901. Twee delen. Linnen. 416; 360 p. 2e druk. Goed exemplaar met gave bandtekening.
verkocht
* Prachtige art-nouveaubandtekening van J. van Caspel op voorplat en rug: wulpse rode bloemtrossen in een groen stengelbouwwerk, gekroond met dubbele gouden cirkels, op roodbruin linnen. Op beide achterzijden de lange naam van de uitgever in blindstempel.

38 EMANTS, Marcellus Uit Spanje. Den Haag, W. Cremer, 1886. Verguld buckram (moderne, nette privéband; voor- en achterzijde omslag meegebonden). (2), 232 p. 1e druk. De oorspronkelijke voorzijde van het omslag is geplakt en er ontbreken twee hoekjes, van de titelpagina is aan de bovenzijde een strook van ca. 2 cm weggeknipt. Goed exemplaar.
verkocht
* Dit zeer leesbare reisboek is uiterst zeldzaam!

39 (EPEN, D.G. van). GONDINET, Edmond Christine. Tooneelspel in vier bedrijven uit het Fransch van Edmond Gondinet door Didericus G. van Epen. (Manuscript). Linnen band, in goud op het voorplat bestempeld ‘Christine’, op de rug ‘Chr.’. Met datering in ander handschrift op de titelpagina: ‘c. 14.5.’90/ f. 1.6.’90’ en de toevoeging ‘Ned. Tooneel’. 21 x 17 cm. 236 gelinieerde bladen, eenzijdig beschreven, enkele ook met notities verso. Duidelijk leesbaar handschrift in blauwzwarte inkt, met enkele doorhalingen en verbeteringen (soms in potlood), deels in een andere hand. Boekband iets versleten, wat roest.
€ 100
* Vertaling in handschrift van Christiane. Comédie en quatre actes, en prose (1871). Deze vertaling is waarschijnlijk nooit gepubliceerd. Met een rolverdeling voorin waar enkele acteurs en actrices genoemd worden die rond 1900 actief waren: Verenet, Schulze, Hubert La Roche, Christine Poolman en Rika Hopper. Van Epen (1868-1930) is later bekend geworden als genealoog.

40 ERENS, Frans Berbke. Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande, 1923. Heelleer met vergulde rugbelettering en versiering op voorplat; in met verguld lederen titelschild afgezet kartonnen foedraal (contemporaine, ongesigneerde privéband). 40 p. Gedrukt onder leiding van Jan van Krimpen naar typografie van dezelfde in rood en zwart in een oplage van 155 exemplaren.
verkocht
* Dit is een van de 5 exemplaren gedrukt op perkament. Palladium. [Uit de bibliotheek van M.B.B. Nijkerk].
Hoewel een zeer kostbaar boek in de tijd, bleek de luxe oplage volgens G.H. Pannekoek Jr. in De herleving van de Nederlandsche boekdrukkunst sedert 1910 (1925) twee jaar later uitverkocht.

41 GOEIE MIE Akte van beschuldiging in zake Maria Catharina van Swanenburg, huisvrouw van Johannes van der Linden. [Den Haag, Gerechtshof, 1885]. 34 x 21 cm. Moderne, decoratieve kartonnen band met titelschild en linnen rug. 38 p. 1e druk. Papier hier en daar hersteld.
verkocht
* De originele juridische aanklacht tegen ‘Goeie Mie’, de beruchte Leidse gifmengster (1839-1915), voor haar eerste drie vergiftigingen met arsenicum.

42 GREGORY, J.L. Verdi. (Met een originele portretfoto van de auteur als frontispice). Rotterdam, Brusse, 1916. Verguld heelleder (ontwerp Henk Meijer, gebonden door Jan Mensing). (12), 134 p. Alle sneden verguld. Gedrukt in paars en zwart op Simili. 1e druk. Hoekjes en rug aan boven- en onderzijde minimaal geschaafd.
verkocht
* Eén van de 20 beeldschone luxe-exemplaren, voor de auteur in donkergroen leer gebonden, voorzien van een scherpe, karaktervolle foto van de jeugdige auteur. Dit boek bevat prozafragmenten en een Franstalig gedicht. Het gaat niet over de componist Verdi, wel passeert in de setting van een liefdesverhouding de contemporaine literatuur de revue. Op p. 92 staat een felpaarse, modernistische illustratie. Van Beest 332.

43 HARTOG, Henri Sjofelen. (Met een voorrede door Lodewijk van Deyssel). Rotterdam, Brusse, 1904. Ruig linnen met bandversiering van Dirk Nijland. (VIII), 280 p. 1e druk. Met portret. Klein vlekje bovenaan voorplat. Naam en datum voorin (1908). Een verfijnde art-nouveauboekband.
verkocht
* De Schiedamse onderwijzer en schrijver Henri Hartog overleed in februari 1904, slechts 34 jaar oud. Zijn naturalistische korte verhalen werden in datzelfde jaar door de jonge uitgever Brusse gebundeld. Van Beest: Brusse 22. N.B. Van Beest beweert dat er maar zes exemplaren werden gebonden in de bijzonder subtiele band van Dirk Nijland (‘kennelijk alleen voor eigen gebruik’), maar dat lijkt ons onjuist. We hebben het boek vaker in oorspronkelijk linnen gezien.

44 HAWINKELS, Pé Getypte brief aan ‘Geachte heer’ [= de redactie van De Gids]. 20,9 x 21,4 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘P Hawinkels’, niet gedateerd. Wel schreef een redacteur in de rechterbovenhoek: ‘ingekomen: 11-12-’62’. 7 regels tekst.
verkocht
* Vormelijke brief ter begeleiding van vier gedichten, die een nét 20-jarige Hawinkels ter publicatie aan De Gids aanbood. ‘Een voldoende hoeveelheid postzegels voor retournering bij eventueel niet voldoen in de ogen der redactie kunt u eveneens in vouwe dezes vinden’.
Naar ons beste weten heeft Hawinkels nooit poëzie in De Gids gepubliceerd.

45 HERMANS, W.F. Erosie. Zaandijk, Heijnis, 1960. Linnen met stofomslag. 192 p. Geïllustreerd (o.a. met 8 foto’s van de auteur).
verkocht
* Zeer fraai exemplaar, bijna in nieuwstaat. In deze gave staat waarschijnlijk niet nog eens aan te treffen. JS 461.

46 HERMANS, W.F. (als:) Sita van de WISSEL Beertje Bombazijn. (Met een ‘woordje vooraf’ door Dick Hosselaar [= W.F. Hermans]). (Archiefexemplaar met 11 van de 12 bladen). Amsterdam, De Literaire Loodgieters, 1981. 15,0 x 15,0 cm. Leporello. (11) p. Met de hand gezet en gedrukt op karton in een oplage van ‘maximaal 50 [= (volgens DLL:) 43 of (volgens JS:) 49] exemplaren’. 1e druk.
verkocht
* Prachtig ‘kinderboek’ van Hermans, een fragment uit de iets eerder verschenen roman Uit talloos veel miljoenen, gedrukt en gebonden in de Drukwerkplaats Ewald Spieker, naar typografie van Pierre Roth en met indrukwekkende typografische illustraties van Lionel Prent [= Ewald Spieker]. Deze uitgave haalde zelfs de kranten. NRC schreef dat het boekje niet te koop was: ‘Spieker spreekt van een goed uitgevoerde grap. Roth is afgelopen weekend dertig exemplaren naar W.F. Hermans in Parijs gaan brengen’.
Dit archiefexemplaar telt helaas 11 van de 12 vierkante pagina’s: de pagina met de tekst ‘Ja die Beertje Bombazijn/ Die vond het leven fijn’ ontbreekt. DLL 7. JS 367.

47 (HERMANS (vertaling), W.F.). O.V. de L. MILOSZ Zeven gedichten van O.V. de L. Milosz vertaald door Willem Frederik Hermans. [Amsterdam], Cornamona Pers, 1981. Buckram. Kopsnede verguld. 24 p. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 160 genummerde exemplaren, alle gesigneerd door vertaler W.F. Hermans en uitgever Geert Lubberhuizen. Enkel vlekje op achterplat.
verkocht
* Dit is nummer 8 van de oplage. JS 478.

48 HUXLEY, Aldous Uncle Spencer and other Stories. Hamburg-Paris-Bologna, The Albatross, (1933). Pocket. 280 p. 1e druk. Knipsel ingeplakt op binnenkant voorzijde omslag.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘For Commandant Van/ Daele/ with all good wishes/ from/ Aldous Huxley/ Oct. 1935’.

49 JARRY, Alfred Poèmes. Avec un portrait de Jarry d’après Picasso. ‘Tirés à trente exemplaires aux frais d’un amateur [= E. du Perron]’, [1928]. Ingenaaid. (2), 62 p. Met portret. Gedrukt [door Breuer te Brussel] in een oplage van 30 ongenummerde exemplaren. 1e druk. Rug incompleet, voor- en achterzijde omslag los. Beetje roest.
verkocht
* Zeer zeldzame Jarry-uitgave, een privé-uitgave van E. du Perron. Minder vaak in de handel dan andere Du Perron-edities. Batten/ Stols 77. Storm 7.

50 KROP, Hildo Collectie van 6 nieuwjaarswensen en 2 verjaardagsdankkaarten. Nieuwjaarswensen voor 1956, 1957, 1964, 1967, 1968 en 1970. Verschillende formaten. Vouwbladen, 6 met originele linosnede, 5 met originele handtekening. De twee dankkaarten (ca. 10 x 15 cm, uit 1949 en 1964) zijn eveneens vouwbladen.
verkocht
* Dit zijn privé-uitgaafjes van Hildo Krop (1884-1970) samen met zijn vrouw Mien (1892-1981). Met teksten van Wim Kan, Jacques Prévert, Victor van Vriesland en W.B. Yeats.

51 LA FONTAINE, Jean de Oeuvres de Monsieur de la Fontaine. Nouvelle édition. Antwerpen, Jacob & Henry Sauvage [= Parijs, Lancelot], 1726. 28 x 22 cm. 3 delen. 18e-eeuws gepolijst kalfsleer met driedubbel kader en rijkvergulde rug, ieder deel met twee titelschildjes. Met fraaie portretgravure van Cl. Duflos. Gravures en lettrines van Tardieu. Onopvallende vlekjes en krasjes.
verkocht
* Eerste verzamelde uitgave. Het in de inleiding van deel III genoemde vierde deel is nooit verschenen. Indrukwekkende set, gezet uit grote corpsen, iedere bladzijde met uit typografische versieringen samengestelde omlijsting.

52 LEBÈGUE, Léon Almanach cycliste pour 1894. Parijs, Le Cycle, (1893). 16 x 12 cm. Karton met stofomslag. 40 p. Geïllustreerd. Met omslag en 4 illustraties in kleuren: de seizoenen. Gedrukt in rood en zwart. 1e druk. Mooi exemplaar.
verkocht
* Vroege rijwielalmanak met prachtige art-nouveautekeningen. Soms wat ondeugende illustraties: strakke achterwerken op moderne fietsen (zelfs een tandem). Vrolijke publicatie uit de jeugdjaren van de fiets!

53 LENNON, John The Penguin. (John Lennon in His Own Write. A Spaniard in the Works). (Harmondsworth), Penguin Books, (1968). Paperback. 160 p. Geïllustreerd door by John Lennon. Wat verbleekt, voorzijde omslag deels los.
verkocht
* Met een originele, gesigneerde tekening door John Lennon en de handtekening van Yoko Ono, op een kaart die aan de eerste pagina geniet is: de welbekende karikatuur van de bebrilde Lennon en glimlachende Ono.
De tekening en handtekeningen werden verworven op 28 maart 1969 door de elfjarige Lorenzo Ledel, die met zijn moeder, de Nederlandse journaliste Emmy Ledel-Huf (1922-1992), naar het Amsterdamse Hilton Hotel was gegaan. Zij zou daar John Lennon en Yoko Ono interviewen bij hun legendarische Bed-In for Peace. Het uitgebreide interview van Emmy Ledel werd gepubliceerd in Het Parool (het originele krantenknipsel ligt in het boek).
De jonge Lorenzo, gezeten op de bedrand van de wereldberoemde kunstenaars, wist maar liefst tien gesigneerde kaarten te verwerven. Diezelfde week verkocht hij deze op het schoolplein aan klasgenoten voor een gulden per stuk. Dit is de laatste kaart en de enige met een tekening! De grote tekening die Lennon aan de jongen gaf is in de loop der tijden verdwenen… Een fantastische relikwie, een herinnering aan een grote hap-hap-happening!

54 (LOEBER, Lou). LE CORBUSIER Urbanisme. Parijs, Crès, [1925]. Halflinnen gedecoreerd met gele gouache. Stempel aan de binnenkant van de band: ‘Atelier Lou Loeber’. (6), VI, 284, (16) p. Geïllustreerd. Heel lichte slijtage.
verkocht
* Handgebonden door de Nederlandse ‘De Stijl’-kunstenaar Lou Loeber (1894-1983): rood linnen voor de rug, zwarte platten waarop een deel van het originele omslag is aangebracht: de plattegrond van Parijs in de tekening van Le Corbusier. De naam van de schrijver en de titel zijn er in vierkante gele kapitalen omheen geschilderd, en zwart op de rug. Loeber was sterk beïnvloed door de geschriften van Le Corbusier. In de jaren twintig was zij artistiek ontploft na een bezoek aan het Bauhaus in Berlijn. Een unicum!

55 (LUITINGH, G.A.). SARLET DE SOIRON, Ch.L.F. Gedenkboek ter gelegenheid van een 45-jarige loopbaan als journalist, aangeboden aan C.L.F. Sarlet de Soiron, te Haarlem, op 5 juli 1930. Wit linnen met kalligrafie van Gerard Anton Luitingh (1879-1949). 22 bladen met kalligrafie en (deels ingeplakte) handtekeningen van vrienden en collega’s. Los inliggend een grote foto van het feestvarken aan zijn bureau en enkele losse handtekeningen. Prima conditie.
verkocht
* Opvallend kundig versierd album in een mix van art nouveau en art deco. Charles Sarlet de Soiron was journalist van de Haarlemsche Courant. De getalenteerde Luitingh voorzag in zijn levensonderhoud als koster van de Grote of Sint-Bavokerk. Met handtekeningen van bekende personen zoals Jhr.Mr. J.W.G. Boreel van Hogelanden, Edo Bergsma, Mr. Joh. Enschedé, Jhr. D.E. van Lennep, Ernst Krelage, G. Nolst Trenité (alias Charivarius), H. van Riemsdijk de la Bassecour Caan, Casper ten Boom en vele, vele anderen.

56 MALLARMÉ, Stéphane Poésies. (Bezorgd door Henri Mondor en G. Jean-Aubry). Parijs, La Compagnie Typographique, 1938. 39 x 29 cm. Gedecoreerd ivoorkleurig karton in deels verschoten foedraal. Gedrukt door Jean-Gabriel Daragnès in blauw en zwart in een oplage van 88 op de pers genummerde en op naam gedrukte exemplaren. Rug iets verkleurd, maar een mooi exemplaar.
€ 375
* Voorname uitgave van het selecte bibliofiele genootschap La Compagnie Typographique, indrukwekkend door zijn formaat, de subtiele vormgeving met de grote tekstletters, het fraaie velijnpapier en de ingehouden versiering van de boekband door Daragnès.

57 MALLARMÉ, Stéphane, Gustave FLAUBERT e.a. Les Livrets du Bibliophile. Maastricht, A.A.M. Stols, 1926. Tien delen + prospectus in (recente) linnen overslagdoos met verguld lederen titeletiket. 16 x 12 cm. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 350 genummerde exemplaren. Sneden iets roestig, rug deel 1 wat verkleurd, maar een mooie, gelijkgenummerde set.
verkocht
* C. van Dijk schrijft over deze reeks: ‘In de serie ‘Les livrets du bibliophile’ verscheen Larbauds Ce vice impuni. Het bevat de tekst van de inleiding van zijn gelijknamige boek. Stols droeg de reeks op aan Charles Nodier (1780-1844) en nam er diens Le bibliomane in op, naast herdrukken van Anatole France, Mallarmé, Flaubert, Asselineau en Duhamel; voorts eerste drukken van Claudel, Valéry en Aveline. De tien boekjes zijn op de Linotype gezet uit een Caslon en in de herfst van 1926 in Maastricht gedrukt. ze zijn typografisch goed verzorgd, maar worden tegenwoordig vooral om de teksten gewaardeerd en gezocht’.
Dit is nummer XXVII van een onbekend aantal h.c.-exemplaren, ‘sur des papiers differents (…) pour les amis de l’éditeur’.
1. Charles NODIER, Le bibliomane. Van Dijk 89.
2. Paul CLAUDEL, La philosophie du livre. Van Dijk 66.
3. Anatole FRANCE, Le livre du bibliophile. Van Dijk 72.
4. Claude AVELINE, “Les désirs” ou Le livre égaré. Van Dijk 64.
5. Stéphane MALLARMÉ, Quant au livre. Van Dijk 87.
6. Paul VALÉRY, Notes sur le livre et le manuscrit. Van Dijk 98.
7. Gustave FLAUBERT, Bibliomanie. Van Dijk 72.
8. Valery LARBAUD. Ce vice impuni, la lecture. Van Dijk 82.
9. Charles ASSELINEAU, L’Enfer du bibliophile. Van Dijk 63.
10. Georges DUHAMEL, Lettre sur les bibliophiles. Van Dijk 70.
Bijgevoegd: Prospectus van de reeks. Geniet. 8 p.

58 MARINETTI, F.T. Les Dieux s’en vont, d’Annunzio reste. Dessins à la plume du peintre italien [Ugo] Valeri. Parijs, E. Sansot, 1908. Herbonden in blind linnen. (2), 206 p. 1e druk. Eerste en laatste pagina’s verbruind.
verkocht
* Exemplaar met uitvoerige, handgeschreven, gesigneerde opdracht van Marinetti aan de Engelse componist Isidore de Lara (1858-1935): ‘à mon très/ cher ami Isidore De Lara/ hommage/ & d’admiration/ intellectuelle et/ d’amitié dévoué/ FTMarinetti/ “Poesia”/2 Rue Senato/ Milan’. Er bestaan vergelijkbare opdrachten van Marinetti uit deze periode, waarschijnlijk gerelateerd aan zijn tijdschrift Poesia (dat van 1905-1909 gevestigd was op 2 Via Senato te Milaan). Marinetti schreef over Lara’s opera Messaline in 1901 en wijdde het lange gedicht ‘La Chanson du Mendiant d’Amour’ (1904) aan hem.

59 MÉRODE, Willem de Ganymedes. Een gedicht. Met vijf (= 6) houtsneden van Johan Dijkstra. (Amsterdam, De Gulden Ster, 1924). Ingenaaid, op Chinese blokboekwijze met raffia gebonden. 30 p. Gedrukt in een oplage van 125 genummerde en door de dichter en de kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk. Weinig storende vochtvlek aan bovenzijde omslag, voorts opvallend gaaf.
€ 600
* Ongewone, hartstochtelijke dichtbundel met zijn expressionistische houtsneden en zijn gedistingeerde luxe uiterlijk. Een kwetsbaar boek dat niet vaak in zo goede staat is. Een minder mooi exemplaar is leverbaar voor € 390.

60 MORRIËN, Adriaan, & Frank LODEIZEN Passie. (Met prenten van Frank Lodeizen). [Amsterdam], (Western Market Art Press, 1991). 28,5 x 21,5 cm. Karton. Gedrukt in een oplage van 80 genummerde en door dichter en kunstenaar gesigneerde exemplaren. Grafische verzorging Yorick Werner, gedrukt en gebonden door Willem Klijn. 1e druk. Rug licht verkleurd, hoekjes rechtsonder iets gedeukt.
verkocht
* Dit is nummer ‘HC XVI’.

61 MULISCH e.a., Harry Zevenentwintig. (Rotterdam), Bébert, (1984). Losbladig in linnen overslagdoos: tien originele Polaroid-portretten van de auteurs, tijdens het ontwikkelproces door de betreffende auteurs gesigneerd, met tien teksten van dezelfde auteurs, gedrukt in facsimile van het handschrift. Alle foto’s in passe-partouts. Uitgegeven in een oplage van slechts 27 exemplaren. Doos enige waterschade.
verkocht
* Niet eerder in boekvorm verschenen, meestens speciaal voor deze uitgave geschreven teksten plus gesigneerde Polaroid-portretten van Jules Deelder, Harry Mulisch, Gerrit Krol, Rutger Kopland, Remco Campert, Willem van Toorn, C. Buddingh’, Rien Vroegindeweij, Dirk Kroon en Kees van Kooten. Een van de meest bijzondere projecten van Bébert.

62 NIJHOFF, M. De wandelaar. Verzen. [Den Haag], “Per le nozze” [= eigen beheer, 1916]. 22,4 x 16,1 cm. Origineel licht gewolkt beige karton. (4), 28 p. Niet afgesneden. Gezet [naar aanwijzingen van J. van Krimpen] en gedrukt [bij Mouton & Co.] op Hollandsch papier van Van Gelder en Zonen in een oplage van 50 ongenummerde exemplaren. 1e druk. Rug beschadigd en incompleet, hoeken gedeukt.
€ 900
* Uit de bibliotheek van M. en A.H. Nijhoff. In handschrift van de auteur, onder het laatste vers, op p. 22: ‘Alzoo mijn kind, laat ons vroolijk/ spelen/ G.’ verbeterd in: ‘Alzo mijn bruid, laat ons vroolijk spelen/ G.’.

63 (NIJHOFF (vertaling), M.). GIDE, André Moer. Narrenspel. Vertaling M. Nijhoff. (Met opdracht van Martinus Nijhoff aan zijn echtgenote). Brussel, A.A.M. Stols, 1929 [= 1944]. Ingenaaid met flappen. 116 p. Niet afgesneden. Gedrukt in een oplage van 125 genummerde exemplaren. 1e druk. Scheefgelezen. P. 3-8 beknibbeld door papiervisjes.
verkocht
* Uit de bibliotheek van M. en A.H. Nijhoff. Opdracht van de vertaler aan zijn echtgenote op het voorste schutblad: ‘voor Antoinette/ van/ 18-8-44 Martinus’. De Jong 313. Van Dijk 634.

64 (NIJHOFF (vertaling), M.). RAMUZ, C.F. De geschiedenis van den soldaat. Gelezen – Gespeeld – Gedanst – Geteekend. Vertaling M. Nijhoff. Teekeningen Edgard Tijtgat. Maastricht/ Brussel, A.A.M. Stols, 1930. 28,8 x 20,4 cm. Halflinnen met geïllustreerde platten (Edgard Tijtgat). 48 p. Niet afgesneden. Gedrukt in een oplage van 251 genummerde exemplaren. 1e druk. Platten deels licht verbruind. Enkel roestvlekje.
verkocht* Uit de bibliotheek van M. en A.H. Nijhoff. Opdracht van de vertaler aan zijn jongere broer op het voorste schutblad: ‘Voor Pim/ van zijn broer/ op 21.3.’31’. Werkexemplaar: Nijhoff heeft ten behoeve van een herdruk met potlood enkele woorden doorgestreept: door de handgeschreven opdracht en door ‘Geteekend’ en ‘Teekeningen Edgard Tijtgat’ staat een kruis. Eén van de 225 Arabisch genummerde exemplaren, gedrukt op Hollandsch papier. Dit is bovendien één van de 25 exemplaren die niet in de handel kwamen. Alle illustraties zijn met de hand gekleurd.

Meer Nijhoff in onze catalogus 81: Uit de bibliotheek van de Nijhoffs

65 (ORANJEHUIS). WILLEM III, Koning Handgeschreven brief van Koning Willem III der Nederlanden (1817-1890) aan zijn hofarchitect Henri Camp. 25,4 x 19,3 cm. Gevouwen blad met blindstempel ‘London Superfine’ (dun schrijfpapier van hoge kwaliteit). Alle vier pagina’s beschreven. Gericht aan ‘Mon cher architecte et exélève!’, gesigneerd ‘Votre affectionné Guillaume.’ en gedateerd ‘La Haye 28 Mars 1852’. 76 regels tekst. Tweemaal gevouwen.
verkocht
* Franstalige brief over landbouw en waterhuishouding aan koning Willems hofarchitect, de in het Belgische Mons geboren Henri François Guillaume Nicolas Camp (dank aan Dik van der Meulen voor deze informatie!). Willem was sterk geïnteresseerd in praktische wetenschappen, verbetering van landbouwtechnieken en dergelijke. In deze uitvoerige brief noemt hij twee vooruitstrevende landeigenaren, Frederik baron van Brakell van den Eng (1788-1865) en de idealistische Iman G.J. van den Bosch (1799-1880) uit Wilhelminadorp. Hij stelt Camp voor om samen met Van Brakell en Van den Bosch op paleis het Loo te komen logeren en de mogelijkheden te bespreken om er een landbouwbedrijf te stichten (Willem III was natuurlijk zelf ook een grootgrondbezitter). Camp ontwierp verschillende belangrijke gebouwen voor de koning, onder andere Bronbeek en het Aardhuis. Een zeer uitvoerige, vriendschappelijke brief, in curieus en niet gemakkelijk leesbaar handschrift geschreven.

66 (PLOEG) Tentoonstelling De Ploeg in de zalen van Pictura. Catalogus April 1936. [Groningen, H.N. Werkman], 1936. 23,1 x 15,3 cm. Geniet. (16) p. Gezet (uit de Nobel) en gedrukt op gesatineerd tekstpapier. Geïllustreerd. 1e druk. Afdruk van oud sellotape op achterzijde omslag.
€ 150
* Op de voorzijde van het omslag van deze catalogus staat het bekende Ploeg-vignet. Binnenin afbeeldingen en titels van de geëxposeerde werken van o.a. Altink, Dijkstra, Faber, Jordens, Kleima, Martens, Werkman en Wiegers.
Niet in Dekkers (althans, niet in de bibliografie, maar in de lopende tekst wordt deze catalogus wél aan Werkman toegeschreven, evenals in PiCarta). Niet in Hot Printing.

67 PRINS, Ary Een koning. Amsterdam, Scheltema & Holkema’s boekhandel, 1897. Blauw linnen met rode opdruk [ontwerp L.W.R. Wenkebach]. 244 p. 1e druk. Prachtig exemplaar in frisse kleuren. Voorin handtekening van L. Westerouen van Meeteren.
€ 65
* Klassieke art-nouveauboekband. Braches Bouwstoffen 2495.

68 (PROFUMO). WARD, Richard De minister en het lichte meisje. Sensationeel/ Realistisch/ Onthullend. Rotterdam, De Vrije Pers, [1963]. Paperback. 216 p. Lichte leessporen.
verkocht
* De flaptekst maakt de verbinding met het regeringsschandaal van 1963 in Groot-Brittannië: dit ‘wild-realistisch boek’ over een minister en een lichtekooi is een sleutelroman over de Profumo-affaire. Op het omslag is een Christine Keeler-achtige vrouw afgebeeld, naakt op een stoel met een ouderwetse ministerssteek op schoot. Dit is een nogal erotische roman, zo te zien van Nederlandse bodem. Richard Ward is kennelijk een pseudoniem, dat overigens verwijst naar een van de hoofdrolspelers in het drama, Stephen Ward, die Keeler met minister Profumo in contact bracht, en ook Russische connecties had. Hij pleegde tijdens zijn proces zelfmoord. Mede als gevolg van dit schandaal verloren de Britse Conservatieven de daaropvolgende verkiezingen van Labour.

69 REVE, Gerard Albvm Gerard Reve. Amsterdam/ Brussel, Elsevier, 1983. Linnen met stofomslag. Rijk geïllustreerd. 160 p. 1e druk. Omslag licht verkleurd.
verkocht
* Eén van de 150 door Joop Schafthuizen genummerde en door Gerard Reve gesigneerde luxe-exemplaren, die verrijkt werden met een blad origineel handschrift: een op eigen briefpapier geschreven aanzet tot een brief aan ‘Lieve Paul’, gedateerd ’18 Juni 1981′. Over huishoudelijke werkzaamheden (stofzuigen, de was doen) en over het feit dat Matroos waarschijnlijk zijn aansluiting heeft gemist in Parijs. Van Winden 46.

70 REVE, Gerard Roeping. (Rotterdam, Bébert, 1986). Wandtegel in oorspronkelijke doosje. Gebakken in een oplage van 300 door Reve gemonogrammeerde en genummerde tegels. Doosje gevlekt.
verkocht
* Ook leverbaar: het gedicht ‘Droom’ als wandtegel, eveneens in het oorspronkelijke doosje (verkocht).

71 [RIEMSNIJDER, H.] Galante dichtluimen. Zonder plaats of uitgever [= Den Haag, H.H. van Drecht], 1780. Ingenaaid. XVI, 80 p. Niet afgesneden. 1e druk. Aan de buitenkant wat roest. Voorzijde origineel omslag (beschadigd, verkleurd, maar het is er!) ligt los bij.
€ 250
* Vaak toegeschreven aan Bilderdijk, maar de auteur was waarschijnlijk Hendrik Riemsnijder (1743-1825). Eerste uitgave van dit roemruchte erotische werkje, met als motto op de titel: ‘Dat zelfs de Scherts der malse Wellust, vrij/ Van Vuigheid en Bordeeltaal zij’. Dit gedicht is kenmerkend:

Raadzel:
‘k Ben van gestalte klein; woon in een lom’rig dal
Leef steeds bedekt, en ben met pragt noch praal bepaereld-
Vogt is mijn voedsel slegts; men kent mij overal;
‘k Ben stom en doof: nogthans regeert mijn magt de waereld,
Schoon hij, die mij genaakt, trotsch en vermetel staat,
Verzwakt nogtans zijn moed, eer’ hij weêr van mij gaat.

72 ROOS, S.H. de Dank. 1877-1947. (Haarlem, Heuvelpers, oktober 1947). Tweemaal gevouwen blad. Gezet [uit de De Roos Romein] en een open initiaal en gedrukt geelbruin en zwart in een beperkte oplage. 1e druk. Met inliggend gedrukt kaartje.
€ 75
* Fraaie dankkaart van de typograaf voor de degenen die de viering van zijn zeventigste geboortedag tot een onvergetelijke gebeurtenis hebben gemaakt: ‘Moge de fakkel der beschaving blijven lichten over een gelukkige samenleving’. Daaronder in inkt gesigneerd: ‘S.H de Roos’. Het curieuze kaartje (vast ook door De Roos gedrukt) gaat over iemand die de dankbetuiging zou verzenden, maar dat niet goed had gedaan. Bijgevoegd: een uit de letter Meidoorn gezette dankkaart voor de belangstelling voor de 60e verjaardag van De Roos, voorzien van een in grijs gedrukte sierroos.

73 [SANDBERG, Willem] Experimenta typografica 3: Gnothi se auton. (Amsterdam, Vijf Ponden Pers, 1945). Ingenaaid met een omslag van Zaans Bord. (32) p. Gezet door Frans Duwaer uit 17 lettertypen en gedrukt in een oplage van 100 genummerde [= 55 ongenummerde] exemplaren. 1e druk. Goed exemplaar.
€ 375
* Fragmenten van grote denkers: Klages, Nietzsche, Goethe, Gorki, Adolphe Prins, Ebner-Eschenbach, Pierre Abraham, Herakleitos, Shelley, Freud, Keyserling, Scheler en ‘?’ in gevarieerde, eigenzinnige vormgeving van Willem Sandberg. Het zetsel voor deze uitgave was al gereed toen Frans Duwaer op 8 juni 1944 gearresteerd werd. Twee dagen later werd hij door de Duitsers geëxecuteerd. Maar het loodzetsel bleef bewaard en de uitgave verscheen in september 1945 voor de Vijf Ponden Pers. Experimenta 2 verscheen pas in 1969. Vijf Ponden Pers. De Jong 259.

74 SCHENDEL, Arthur van De Nederlanden. Een gedicht. (Amsterdam, Meulenhoff), 1945 [= 1946]. Verguld halfperkament. 60 p. 1e druk.
€ 125
* Eén van de 25 genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op Hollandsch papier, gebonden in halfperkament met bruinrode platten.

75 SCHENDEL, Arthur van De Nederlanden. Een gedicht. (Amsterdam, Meulenhoff), 1945 [= 1946]. Verguld heelleder met verguld kader langs de randen en afgeronde hoeken. 60 p. 1e druk. Miniem schaafplekje op de rug.
€ 250
* Eén van de 25 genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op Hollandsch papier. Dit exemplaar bleef ongenummerd. Gezien het vergulde monogram op het voorplat is dit ongetwijfeld een uitgeversband, maar wij zagen nooit eerder luxe-exemplaren in heelleder!

76 SLAUERHOFF, J. Handgeschreven ansichtkaart aan ‘Mink Buwalda’ [= de zwager van Slauerhoff]. 9,0 x 14,0 cm. Niet gesigneerd. Niet gedateerd [= ca. 1926].
€ 350
* Papieren groet van de Tjileboet. Op de voorzijde van de kaart staat het Nagoya-kasteel, waaraan Slau (alias John Ravenswood) een gedicht zou wijden (Oost-Azië, p. 10).

77 SLAUERHOFF, J. Handgeschreven briefkaart aan ‘Beste M[ink] en A[ugusta] Buwalda’. 9,0 x 14,0 cm. Gesigneerd ‘J. Slauerhoff’ en gedateerd ‘Leeuwarden 27/10 26’. 5 regels tekst.
verkocht
* De dichter feliciteert zijn zus en zwager met de geboorte van hun zoon, ‘den kleinen wereldburger’, en sluit af met ‘Met de beste wenschen voor Moeder en Kind’.

78 SLAUERHOFF, J. Originele zwart-witfoto. 17,0 x 11,4 cm. [1928]. Aan de randen iets gekreukt. Hoekje eraf. Horizontale kreuk met sellotape versterkt.
verkocht
* Scheepsarts Slauerhoff met twee passagiers, aan boord van de Gelria. Deze afdruk is afgebeeld in illustratiekatern van Wim Hazeu, Slauerhoff. Een biografie (1995).

79 SLAUERHOFF, J. Originele zwart-witfoto. 8,7 x 13,6 cm. [1930]. Op achterzijde gedrukt ‘Cartolina Postale Italiana/ Gevaert’ en geschreven ‘1a’ en ‘B’.
verkocht
* Beroemde ‘Italiaanse trouwfoto’ van Slauerhoff en Darja Collin, die op 3 september 1930 in het huwelijk traden.

80 SLAUERHOFF, J. Serenade. Gedichten. Maastricht/ Brussel, The Halcyon Press, 1930. Ingenaaid met omslag. In verguld linnen overslagdoos (met de titel op de rug en een vignet van John Buckland Wright op het voorplat). (4), 40 p. Gezet uit de Romanée van Van Krimpen en gedrukt in een oplage van 310 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag aan bovenrand wat verkleurd. Gaaf exemplaar.
€ 900
* Eén van de 10 Romeins genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op Japans papier. Dit is nummer VI. De Halcyon Pers 3. Van Dijk 230.

81 (SLAUERHOFF, J.). LOTI, Pierre IJslandsche visscher. Vertaald door Th.A. Quanjer. Rijswijk (Z.-H.), Blankwaardt & Schoonhoven, [1916]. Linnen. 228 p. 1e druk. Rug deels ingescheurd. Vochtvlek op voorplat. Scheefgelezen. Naam ‘A C Slauerhoff’ op schutblad.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Slauerhoff op het schutblad: ‘Aan/ de verhevene/ Augusta/ aan de vooravond/ van een afscheid/ waarvan we hopen/ dat het niet voor/ eeuwig zij./ In Godsnaam – neen!/ Jan Slauerhoff/ 10 September [1916]’. Augusta Cornelia (Guusje) Slauerhoff (1900-1995) was het twee jaar jongere Zusje van de dichter, op wie hij zeer gesteld was, met wie hij altijd contact zou houden. In september 1916 zou Slauerhoff zijn geboortestad Leeuwarden verruilen voor Amsterdam, waar hij medicijnen ging studeren.

82 SNIJDERS, A.L., & L.H. WIENER L.H. en A.L. (Bezorgd door Huug Schipper. Met een inleiding door Wim Noordhoek). [Utrecht], Stichting De Roos, Twee delen in foedraal (waarop de inleiding door Wim Noordhoek is gedrukt). 120; 48 p. Typografie Piet Gerards Ontwerpers. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht

83 SPIER, Jo Kalender voor 1935. Haarlem, Oud & Co. Wijnkoopers, [1934]. Liggend formaat 28 x 32 cm. Genaaid met koord. 6 bladen (kalender voor 2 maanden met kleurentekening van een 17e-eeuws zeilschip in verschillende landen). 1e druk. In behoorlijk goede conditie.
verkocht
* Subtiele reclame-uitgave naar het beste kunnen van Jo Spier. Uiterst zeldzaam.

84 (STOBBAERTS, Marcel). SLÍVA, Milos Bruselské Toulky. Bruxelles, la perle du Brabant. Bruxelles-Maastricht, A.A.M. Stols, 1936. Ingenaaid. 48 p. Gedrukt in 1000 genummerde exemplaren. Illustraties van Marcel Stobbaerts. Rugje iets versleten, omslag deels wat verkleurd.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan L. Novotný, gedateerd ‘3/3 1936’. Ook gesigneerd door Marcel Stobbaerts en A.A.M. Stols.

85 (STOLS, A.A.M.) L’Art typographique dans les Pays-Bas depuis 1892. Préface par Charles-Léon van Halsbeke. (Compleet met de 4 bijlagen). Brussel, Éditions du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, 1929. 26 x 19 cm. Ingenaaid. XXVI, 26, (32) p. Gedrukt op kunstdrukpapier in 450 genummerde exemplaren. Geïllustreerd. 1e druk. Rug iets verbruind en versleten.
€ 140
* Geschreven door A.A.M. Stols onder het pseudoniem Van Halsbeke. Dit is een van 190 exemplaren op bestemd voor het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Compleet met de vier bijbehorende plaquettes als voorbeeld van de vernieuwingen in de Nederlandse drukkunst:
1. Onze Vader, gedrukt met Lutetia Romein en cursief en Antigone Grieksch van J. van Krimpen door Enschedé;
2. Complainte de France, gezet uit de Lutetia van Van Krimpen, gedrukt door A.A.M. Stols;
3. Les béatitudes du Saint Evangile selon Saint Matthieu, traduit sur la Vulgate par le Maistre de Saci, uitgave van Charles Nypels, een feest van blauw en rood;
4. Présentation des caractères dessinés par S.H. de Roos. Van Dijk 170.

86 SUTTNER, Bertha von Martha’s kinderen. Een vervolg op ‘De wapens neergelegd’. Amsterdam, L.J. Veen, [1903]. Versierd linnen (ontwerp J.Ph. Wormser). (4), 256 p. 1e druk. Rug wat verbleekt.
verkocht
* Mooi art-nouveaubandontwerp in paars en geel. Niet in Braches. Dit vervolg (een autobiografische roman) werd lang niet zo bekend als Die Waffen nieder, hoewel de schrijfster (1843-1914), die in 1903 de Nobelprijs kreeg, als vredesactiviste daardoor wereldberoemd was.
Met twee pagina’s uitgeversreclame, een gewijd aan Borel en een aan Couperus (waaronder de fluwelen Stille Kracht voor tien hele guldens).

87 (TERWINDT, Robert). REIJNDERS, Karel Karel Reijnders, bij gelegenheid. (Met illustraties van Robert Terwindt. Samengesteld door Nop Maas en met een voorwoord door Johan Polak). Arnhem, Stichting Ravenberg Pers, 1980. Halfkunstleer met hoeken en linnen platten. 112 p. Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Eén van de (10?) luxe-exemplaren, gebonden in halfkunstleer en voorzien van een originele, gesigneerde tekening van Robert Terwindt.
Bijgevoegd: exemplaar van de reguliere uitgave, met de bijbehorende bedankbrief in facsimile van het handschrift en een knipsel (recensie uit De Gelderlander).
De bundel bevat essays over Louis Couperus, Anton van Duinkerken, Pierre Kemp, H.H.J. Maas en Multatuli en ‘reisbrieven’ van Karel Reijnders.

88 (THEATER). METASTASIO, Pietro, & Simon STIJL Convoluut van twee toneelstukken in druk, en twee korte bijspelen in handschrift, in één band (1754-1761). Boekband van rood halfleer met gemarmerde platten, 5 vergulde vignetjes op de rug, 2e helft 18e eeuw. 17 x 12 cm.
1. Aanspraak gedaan voor Demophontes. (4) p. handschrift.
2. Pietro Metastasio, Demophontes, treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1761. (6), 80 p. Met titelgravure.
3. Musicale Pantomime De bedrogen Spanjaard. (16) p. handschrift.
4. [Simon Stijl], Krispyn Filozoof. Blyspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1754. (6), 62 p. Met titelgravure door Nicolaas van Frankendaal.
5. Danksegging. (2) p. handschrift.
Bandje wat versleten. Goed papier, niet afgesneden.
verkocht
* Interessante combinatie van een gedrukte tragedie en een komedie, met een voor-, een tussen- en een naspel in nethandschrift. Wellicht de volledige tekst van een schouwburgvoorstelling uit de jaren 1760-1770, waarin gewoonlijk een tragedie werd gevolgd door een komedie. Deze werden voorafgegaan en afgesloten door een monoloog en met een tussenspel aan elkaar gevoegd. Vergelijk ook met de aanplakbiljetten van Izaak Duim, die bewaard zijn gebleven in de KB en de UvA, waarop beide toneelstukken figureren – maar niet samen in één voorstelling; in 1767 ging Demophontes wel samen met De schipbreuk of Lykstaetsie van Krispyn.

89 (THEATER). TUSCHINSKI Programma Theater A. Tuschinski. (1923). (Amsterdam, Theater Tuschinski, 1923). 26 x 20 cm. Origineel omslag (Elias Ott). 16 p. Met 3 ingeplakte kleurenillustraties naar interieurfoto’s van John Meulkens. Advertenties in kleuren en goud (o.a. Turmac, Perez Perzen, Verkade, Drukkerij Lindenbaum). Omslag stoffig, sporen van verwijderde reclamesluitzegel, vlekjes. Aan de binnenkant wat kreukjes en vlekjes.
verkocht
* Programma voor 16 oktober 1923: De zwarte kat, filmklucht in één bedrijf; Zigeunerweisen van Sarasate met vioolsolo door Max Tak, gevolgd door het hoofdnummer: La Bohème met Maria Jacobini en zangbegeleiding door het Italiaanse kwartet De Martelli’s. Zeldzaam vroeg drukwerk van theater Tuschinski.

90 (THEATER). TUSCHINSKI Programma Theater A. Tuschinski. (1924). (Amsterdam, Theater Tuschinski, 1924). 26 x 20 cm. Origineel omslag (Elias Ott). 8 p. Kleurenillustraties naar interieurfoto’s van John Meulkens. Omslag heeft een inktvlekje. Met reclamesluitzegel (‘Yardaz Dans- en Scherminstituut’). Achterop slordige notities in potlood. Binnenwerk in goede staat.
verkocht
* Programma van 15-21 augustus 1924, met de films In de dakgoot met Montey Banks en De mooiste vrouw ter wereld met Lee Parry. Daarnaast een Cinema-Potpourri en de Olympiade in Parijs. Prachtige advertenties in kleuren (Zeiss, Verkade) en zwartwit (Demountable typemachines). Vroeg programma van het revolutionaire art-decotheater.

91 (THEATER). TUSCHINSKI – SPIER, Jo, & Bernard van VLIJMEN Artisten nachtfeest bij Tuschinski 27 Februari 1932. Amsterdam, Algemeen Pensioenfonds van Nederlandsche Tooneelisten, 1932. Geniet. 12 p. Humoristische illustraties van Jo Spier (8) en Bernard van Vlijmen (1). 1e druk. Omslag doormidden, horizontaal scheurtje bij het middelste nietje.
verkocht
* Op de voorkant in pen gesigneerd door Jo Spier en Bernard van Vlijmen. Tevens programma voor het hoofdnummer van het feest, het toneelstuk Het geheim van den idioot van Cornelis Veth (portret van Veth op het omslag, door Spier). Prachtig drukwerk in matige staat, maar wel met de handtekeningen van de tekenaars.

92 (VERWEY, Albert, & Stefan GEORGE) Stefan George zum Gedächtnis. Sonderdrücke aus Rheinische Jugend 1. Januar & März 1934. Dusseldorf, Rheinische Jugend. Monatschrift für Jugendführung, 1934. Samen in één linnen band gebonden. (68) p. Geïllustreerd (o.a. één originele foto van een borstbeeld door Alexander Zschokke). 1e druk. Band wat dof.
€ 120
* Dit exemplaar is in handschrift aangeboden ‘An Albert Verwey/ >den grössten zeitgenössischen dichter/ im ausserdeutschen raum</ zum 15. mai 1936.’ In hetzelfde onbekende handschrift (geïnspireerd door dat van George) aangevuld met 9 Duitstalige gedichten (68 regels), deels van George, deels Duitse vertalingen van gedichten van Albert Verwey. Afkomstig uit de nalatenschap van diens dochter Mea, met een door haar toegevoegde toelichting in typoscript. De datum is de 71e verjaardag van Albert Verwey.

93 VETH, Cornelis Parodieën. Eerste (&) Tweede Reeks. Amsterdam, Elsevier, 1918 & 1919. Samen in één linnen band gebonden, met de omslagen op hun plaats. 96; 104 p. Rijk geïllustreerd (door de auteur). 1e druk. Boekband iets versleten. Iets golvend door het inkleuren.
€ 300
* Bijzonder exemplaar waarvan álle 113 geestige tekeningen met de hand door de schrijver gekleurd werden. Met enkele toelichtingen in zijn handschrift: op de titelpagina’s schreef hij ‘Geïllustreerd door den Schrijver’ en voorin beide boeken welke schrijvers geparodieerd werden: ‘Louis Couperus/ Bosboom Toussaint, van Lennep, Schimmel/ Marie Corelli/ Marryatt/ Gustave Aimard/ Agatha/ ?’ en ‘Arthur van Schendel/ Jules Verne/ [H.G.] Wells/ Alexandre Dumas père/ E.Th.A. Hoffmann/ Wilde-Strauss/ van Riemsdijk’. De meeste tekeningen zijn met waterverf van allerlei kleuren voorzien, in het geval van Van Schendel ook met goudverf. Cornelis Veth (1880-1962) schreef humoristische teksten en maakte veel karikaturen. In dit geval combineerde hij beide.

94 (VIJFTIGERS) Vieren delen. Gedichten van Hans Andreus, Remco Campert, Hugo Claus & Simon Vinkenoog. Parijs, eigen beheer, 1951. Los in omslag, als uitgegeven [omslagtekening Hugo Claus]. 16 p. Gedrukt [door drukkerij Rotaphot] in een oplage van 100 (door Simon Vinkenoog) genummerde exemplaren. 1e druk. Rond rug verschoten, vouwtje in voorzijde omslag.
verkocht
* Zeldzaam bundeltje poëzie van vier Vijftigers. Vinkenoog was ingenomen met de tekening van Claus over het volle omslag: ‘Vooral het V’tje dat kan uitgelegd worden als eerste letter van 4-en-delen en ook als vignetje voor de eens op te richten uitgeverij Vinkenoog’. Zie: Hugo Claus & Simon Vinkenoog, Laat nooit deze brief aan iemand lezen. De briefwisseling tussen Hugo Claus en Simon Vinkenoog 1951-1956 (Amsterdam 2008). Slagter 18.

95 VINKENOOG, Simon Blurb 1-8. [Parijs, eigen beheer, 1950-1951]. Acht afleveringen. Gestencild in een oplage variërend van circa 100 tot 400 exemplaren. Gevouwen in tweeën of drieën (want verstuurd door Vinkenoog vanuit Parijs). Op de voorzijde van aflevering 3 en 4 een stempeltje van de MdNL en de aanduiding ‘doublet’. Achterzijde aflevering 7 gevlekt.
verkocht
* Complete set van dit legendarische door Simon Vinkenoog in Parijs vervaardigde tijdschrift. Bevat bijdragen van o.a. Hans Andreus, Remco Campert, Hugo Claus, Jan Hanlo, W.F. Hermans, Hans Lodeizen, Paul Rodenko, Simon Vinkenoog, en illustraties van o.a. Corneille, Jaap Nanninga en Paul Rodenko. Slagter p. 41-44.

96 VOSSEN, André van der Moderne Nederlandsche Toegepaste Kunst – Arts Décoratifs Modernes Hollandais – Modern Dutch Applied Arts – Modernes Hollandisches Kunstgewerbe – Amsterdam Stedelijk Museum 29 juni – 28 Juli 1929. Amsterdam, Stedelijk Museum, 1929. 19 x 12 cm. Ingenaaid. (4), 52 p. Geïllustreerd. Met bijbehorend erratablad (4 p.). 1e druk. Net exemplaar.
verkocht
* Afbeeldingen naar werk van o.a. Gispen, Huszar, Lion Cachet, Mendes da Costa, Roland Holst en Sluyters. De tekst bestaat uit lijsten van kunstenaars en hun huisadressen! Fraai lyrisch-expressionistisch omslagontwerp door Van der Vossen.

97 (ZILVERDISTEL). KLOOS, Willem Verzen uit de jaren 1880-1890. [Den Haag], (De Zilverdistel), 1919. Oorspronkelijk soepel perkament met vergulde rugbelettering en het Zilverdistel-vignet in goud op het voorplat. (8), 120 p. Met de hand gezet uit de Zilvertype en gedrukt door J.F. van Royen op de eigen pers in rood en zwart in een oplage van 120 op de pers genummerde exemplaren. Eén katern zeer licht roestig (p. 69-76, zoals meestal). Mooi exemplaar.
verkocht
* De Zilverdistel 17. Van Royen 1964, 13.
Bijgevoegd: een door Van Royen gesigneerd en ingevuld, voorgedrukt formulier van de Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1927. Op het formulier noemt hij praktische zaken als de kunstenaars (‘Des Buches: Van Royen/ der Intitialen: S.H. de Roos/ der Schrift: S.H. de Roos/ des Druckerzeichens: S.H. de Roos), zijn naam, adres, binder etc. Van Royen heeft dit exemplaar blijkbaar ingezonden voor de tentoonstelling.
Voorts: Internationale Buchkunst Ausstellung Leipzig 1927. Amtlicher Katalog. Leipzig, Insel-Verlag, (1927). Linnen met leeslint/ boekenlegger. 356 + illustratiekatern + advertentiekatern. Met losse bijlage ‘Verzeichnis der Aussteller’. Op de pagina’s 192 en 196-197 wordt De Zilverdistel beschreven, op pagina 204 staat het vignet van de Kunera Pers afgedrukt.

98 (ZOLA, Émile). VITA, Arnold de Kwestie Dreyfus. Proces Emile Zola. Officieel verslag der zittingen van de Cour d’Assises door een speciaal voor dit doel zich te Parijs bevindenden correspondent. (Compleet in 14 afleveringen). Amsterdam, Stoomdrukkerij Arnold de Vita, [1898]. 26 x 19 cm. 14 brochures op krantenpapier, elk ca. 12 p. Gedateerd 6-22 februari 1898. Met portret van Zola op elk nummer. Roest en gebruikssporen, enkele bladzijden los, randscheurtjes, voorop een handgeschreven nummer. Vooral de eerste en de laatste aflevering hebben geleden, de binnenste nauwelijks.
verkocht
* Actualiteit waar je bij staat! Het verslag van het proces tegen Zola, van uw razende reporter te Parijs, Arnold de Vita (1860-1932). Toen je je filmpjes nog niet stante pede op YouTube kon zetten, was dit de manier. De Vita lardeert de uitvoerige verslagen van de 14 zittingsdagen met bezoekjes aan Zola zelf en de broer van Alfred Dreyfus, Matthieu. Van de hoofdrolspelers wordt ook het uiterlijk en de gunstige of ongunstige indruk beschreven – het is duidelijk bij wie De Vita’s sympathie ligt. Geruchten, de mening van het volk, beschouwingen over de toekomst, alles komt aan de orde. Een hoogst efemeer en historisch werk!

99 ZWART, Piet Twee vrije typografische composities. Links: 1926. Rechts: ‘Hommage à une jeune fille’. 1925-1926. Gesigneerd. Gedrukt in rood en blauw. Ingelijst onder passe-partout. Iets verschoten (als vaker).
verkocht
* ‘In zijn vrije uren in Parijs houdt Piet Zwart zich bovendien bezig met enkele abstracte typografische composities, vrije werken die de invloed van Lissitzky en Mondriaan verraden. De studie, ‘Hommage à une jeune fille’ uit 1925, zou geïnspireerd zijn op een kortstondige flirt in Parijs (…). Het werk doet denken aan vergelijkbare studies van H.N. Werkman en roept bovendien herinneringen op aan een pagina uit Dlja golosa (Yvonne Brentjens, Piet Zwart 1885-1977. Vormingenieur (Den Haag/ Zwolle 2008), p. 156).

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 4 januari 2018 door in CATALOGUS.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.124 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: