antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Catalogus 83: Opdrachtexemplaren

‘De signeersessie heeft veel verpest’, zegt de samensteller van deze nieuwe catalogus, want handtekeningen van schrijvers zijn niet zo zeldzaam meer. Échte opdrachtexemplaren zijn dat wel, altijd geweest ook. In deze catalogus staan alleen authentieke opdrachtexemplaren: boeken die door de schrijver – in liefde of in vriendschap – met een inscriptie daadwerkelijk zijn geschonken aan een familielid, vriend of bekende.

Hella Haasse gaf haar roman De scharlaken stad (1952) bij verschijnen aan haar ouders: ‘voor Mam & Paps van Hel’ staat in potlood op de titelpagina.

In een van de eerste exemplaren van zijn debuutbundel Verzen (1923) schreef H. Marsman een korte maar betekenisvolle opdracht: ‘voor Moeder van Henny 7 Sept. 23’. Het is bekend dat Marsman veel van zijn moeder hield en een slechte band had met zijn vader.

Lucebert deed zijn dochter op haar negenentwintigste verjaardag een verhalenbundel van de Spaanse schrijver Miguel de Unamuno cadeau, blijkt uit een paginagrote opdracht. En zo zijn er meer boeken met opdracht aan ouders, schoonouders, minnaars en minnaressen te koop.

Opdrachten van schrijvers aan collega-schrijvers zijn er ook. Aangeboden worden inscripties van Harry Mulisch aan Hugo Claus, van Jan Wolkers aan J. Bernlef, van Theo van Gogh aan Remco Campert, van Cees Nooteboom aan Boudewijn Büch (en vice versa!) en van Gerard Reve aan de Engelse dichter Alan Ansen.

Catalogus 83 is alfabetisch geordend (van Abrahams tot Zwagerman), maar tussendoor treft u afdelingen aan met opdrachten gericht aan dezelfde persoon. U kunt opdrachtexemplaren van J.M.A. Biesheuvel en Harry Mulisch dus ook vinden onder Fuchs, Rudi en Gatenby, Greg – om maar iets te noemen.

Klik hier om de geïllustreerde catalogus te openen (PDF).

Nog leverbaar uit deze catalogus (laatst bijgewerkt op: 25-3-2019)

2. ANDREUS, Hans Kinderverhalen. Omslag en tekeningen van Babs van Wely. Amsterdam, Holland, [1963]. Karton. 192 p. 1e druk. Rug verbruind. € 65
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘voor Jan/ Marten/ van [HANS ANDREUS]/ en Adje, van [HANS ANDREUS]/ Hans Andreus,/ de meneer die het boek/ heeft geschreven./ 22. Oct. ’63’.

6. BABYLON, Frans Eigen credo. Gedichten. (Eindhoven, De Pelgrim, 1958). Ingenaaid met flappen. 50 p. Illustraties Piet van Hemme. 1e druk. Vochtschade. € 50
¶ Opdracht van de auteur in groene inkt op de Franse titel: ‘Voor Elfriede/ lentezon in ons glas/ en in je klare ogen/ wij, dansend op ’t terras/ van dichterlijk vermogen./ hartelijk/ frans/ babylon/ Leidseplein, lente ’60’.

7. BARNARD, Benno Een engel van Rossetti. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1981). Ingenaaid met flappen. 64 p. 1e druk. Debuut. € 20
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘12.10.85/ voor Ad Fransen,/ die nu alles weet/ van dansen./ benno’.

8. BARNARD, Benno Klein Rozendaal. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1983). Ingenaaid met flappen. 60 p. 1e druk. Rug verschoten. € 25
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘12.10.85./ voor Ad [Fransen],/ al intiemer/ benno’.

9. BARNARD, Benno Het gat in de wereld. Amsterdam/ Antwerpen, Atlas, (1993). Ingenaaid. 280 p. 1e druk. € 25
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de titelpagina: ‘Voor Marjo [Starink],/ háár werk is in elk geval/ prachtig!/ Liefs,/ benno/ A’dam/ 24.3.93’.
Marjo Starink was lange tijd een van de vaste vormgevers bij De Arbeiderspers en Atlas. Zij verzorgde de omslagen en typografie van diverse bundels van Barnard; ook dit boek heeft een omslagontwerp van Starink.

11. (BATTEN, Fred). PERRON, E. du, Menno ter BRAAK, & J. GRESHOFF Sans famille. Drie brieven over een hedendaagsch vraagstuk. Amsterdam, De Bezige Bij (‘Uitgegeven onder het teken van Het zwarte schaap’), (1947). Garenloos. 24 p. 1e druk. Omslag deels verbruind. € 20
¶ Opdracht van Batten in blauw potlood op de colofonpagina: ‘voor Henk Scheepmaker/ -sans pareil-/ 7.XII.47 FredBatten’.
Fred Batten richtte met Adriaan Morriën en Guus Balkema in 1943 de illegale boekenreeks Het zwarte schaap op. Bij Balkema verschenen clandestien twee dichtbundels van Scheepmaker.
Batten/ Stols 56.

13. BELCAMPO Liefde’s Verbijstering. Amsterdam/ Antwerpen, Kosmos, 1953. Halflinnen. 136 p. 1e druk. Linnen licht gesleten. Privé-opdracht op voorste schutblad: ‘Voor Geert [Bremer]/ 5-12-53/ in Nieuwkoop’. € 35
¶ Opdracht van de auteur [aan Geert Bremer] in blauwe inkt op het voorste schutblad: ‘Bij gelegenheid van een/ blikseminval./ Belcampo./ 17.2 ’57’.
Geert Bremer was huisarts in Nieuwkoop, tot hij in 1980 hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen werd. Hij was, aldus een in memoriam in Huisarts & Wetenschap, ‘een fervent pleitbezorger van bibliotherapie: lezen helpt genezen’.

18. BLAMAN, Anna Overdag en andere verhalen. Amsterdam, Meulenhoff, (1958). Linnen met stofomslag. 148 p. 2e druk. Omslag iets beschadigd. € 45
¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de titelpagina [aan Hans Roest]: ‘na plezierige foto experimenten/ op zaterdag 15 augustus [1959],/ Anna Blaman/ Rotterdam’.
Hans Roest was niet alleen journalist en uitgever, maar hij zette ook graag schrijvers en dichters op de foto. Roest had een grote collectie Nederlandse literatuur in bijzondere uitgaven en handschriften.

19. BLAMAN, Anna Vrouw en vriend. Roman. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1947. Linnen met stofomslag. (4), 188 p. 3e druk. Omslag licht beschadigd. € 45
¶ Opdracht van de auteur in groene inkt op het voorste schutblad: ’19 October 1949/ Rotterdam./ Voor Paul Citroen/ van Anna Blaman’.
In 1950 maakte Paul Citroen een portrettekening van Anna Blaman. De schrijver vond het een ‘knappe tekening’, maar ze bekende in 1956 dat ze niet hield van ‘dat te lange, smachtende en verkommerde gezicht’. ‘Maar wat kon de rechtschapen kunstenaar Paul Citroen daaraan doen? Hij tekende me zoals hij me zag, en hij zag me goed’.

21. BLOKKER, Jan Bij dag en ontij. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon, [1952]. Linnen. 228 p. 1e druk. Rug iets beschadigd. Sneden roestig. € 30
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op het voorste schutblad: ‘Voor Mejuffrouw W. v.d. Linden,/ die weigerde Parijs, dode stad/ mooi te vinden./ van Jan Blokker/ 24/12-’52’.
Eveneens in 1952 verscheen Blokkers novelle Parijs, dode stad. Onder de opdracht in dit boek schreef de vorige eigenaar: ‘Dit boek nooit gelezen’.

22. BOON, Louis Paul De voorstad groeit. Brussel, A. Manteau, [1954]. Karton. (4), 260 p. [2e druk]. Rug aan een zijde los. € 125
¶ Opdracht van de auteur in balpen op pagina (3): ‘voor George[s Arijs], ook de tweede/ druk, die van 1954 is, zoals/ het in mijn eksemplaar staat,/ en hier niet./ LP. Boon/ okt 68’.
Georges Arijs, van beroep postbode in Aalst, leerde zijn buurman Louis Paul Boon in 1964 kennen. Tijdens maandelijkse bezoekjes liet Arijs de auteur alle drukken, tijdschriftafleveringen en knipsels van Boon signeren. Na de dood van Arijs viel zijn verzameling Booniana met de veiling bij Bernaerts in 2003 uiteen. De voorstad groeit was naar eigen zeggen het eerste boek van Boon dat Arijs las. Van deze tweede druk bestaan twee oplagen: een met het jaar van verschijnen op de titelpagina en een zonder.

23. BORG, Bodil De wijze dwazen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1931. Linnen. (8), 280 p. Niet afgesneden. 1e druk. Enkele vlekjes op de band.
€ 45
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op pagina (5): ‘[VOOR FICUS E.-,/ om onze 30-jarige vriendschap]/ en dit exemplaar voor mijn lieve/ Co van der Mark-Solleveld, die/ ik al haast even lang ken!/ 15-5-1931 “Bodil Borg”‘.

24. BORGART, Ben Blauwe nachten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1978. Garenloos. 256 p. 1e druk. Naam op Franse titel. € 15
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘voor Cees Groenendijk/ met zingende boor/ ruïnes veranderend in/ parelwitte cathedralen!/ Ben’.
C.A. (Kees) Groenendijk was groot verzamelaar van moderne kunst. Zijn collectie Lucebert is ondergebracht bij het Stedelijk Museum Amsterdam. Groenendijk was van beroep tandarts.

25. BRAAK, Menno ter Afscheid van domineesland. Brussel, A.A.M. Stols, 1931. Ingenaaid. 208 p. 1e druk. Rug geplakt. € 150
¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de Franse titel: ‘[AFSCHEID VAN DOMINEESLAND]/ als/ afscheid van 1e en 2e Staatsgreep enz./ v.d.S./ aan/ Mary Altmann/ Mei 1931’.
Ter Braak was van 1929 tot 1933 leraar Nederlands en Geschiedenis aan het Rotterdamsch Lyceum. Mary Altmann was een van zijn leerlingen. Aan Ter Braak-biograaf Léon Hanssen vertelde zij in 1993 dat veel meisjesscholieren verliefd op Ter Braak waren: ‘Als er een verloving van hem afliep waren zij in feeststemming: “wij hadden weer een kans”.’

26. BRAAK, Menno ter Politicus zonder partij. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1934. Linnen. 292 p. 1e druk. Vochtvlek in de marge. € 200
¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de Franse titel: ‘voor Jo/ met een blik van verstand-/ houding op p. 60 v./ Menno/ den Haag, 20 april ’34’.
Johanna Maria Margaretha (Jo) Planten-Koch was een van de belangrijkste vrouwen in het leven van Ter Braak. Hij zag een moeder in haar, werd verliefd op haar, maar uiteindelijk werd het een intellectuele vriendschap. Ter Braak schonk haar van bijna elk nieuw boek een exemplaar. De honderden brieven die zij van de schrijver ontving, verbrandde ze uit angst voor represailles na de Duitse bezetting. Léon Hanssen heeft in zijn Ter Braak-biografie een heel hoofdstuk gewijd aan Jo Planten-Koch.
Op pagina 60 van dit boek schrijft Ter Braak over zijn kennismaking met het werk van Carry van Bruggen. Het was Jo Planten-Koch die Ter Braak liet kennismaken met Van Bruggens oeuvre, de roman Eva in de eerste plaats.

27. BRAAK, Menno ter Van oude en nieuwe Christenen. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1937. Linnen. 284 p. 1e druk. Iets scheefgelezen. € 225
¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de Franse titel: ‘aan ds. J.L. Faber,/ van een nieuwen aan/ een ouden Christen/ met gevoelens van/ hartelijken waardeering/ v.d.S.’.
Jan Lambertus Faber was predikant, Tweede Kamerlid voor de SDAP en gemeenteraadslid in Zutphen. Hij was tevens de schoonvader van Menno ter Braak, want zijn dochter Ant(je) was op 2 augustus 1933 in het huwelijk getreden met Ter Braak.

28. BRAAK, Menno ter Mephistophelisch. (Maastricht, A.A.M. Stols), 1938. Linnen. (2), 62 p. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 300 genummerde exemplaren. 1e druk. Bovenzijde rug iets beschadigd. € 225
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de colofonpagina: ‘[NO] Donkersloot, J.M./ Mephisto’s kleine beer/ Danst voor een poema op en neer./ (paraaf)’.
Jo Donkersloot, bijgenaamd Poema, was een vriendin van Ter Braak. Dankzij Ter Braak kreeg zij een aanstelling als lerares Klassieke Talen aan het Rotterdamsch Lyceum. Hoewel zij hem weleens plagend aansprak met ‘de grote schrijver’, waren Donkersloot en Ter Braak zeer op elkaar gesteld.
Dit is een van de enkele ongenummerde (auteurs)exemplaren hors commerce.
Ursa minor IV. Van Dijk 419.

31. BRABANDER, Gerard den Recapitulatie. Verzen. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, [1952]. Ingenaaid. (4), 44 p. 1e druk. Rug iets gevlekt. € 65
¶ Opdracht van de auteur in groene inkt op het voorste schutblad: ‘Voor de vijfentwintigjarige/ Stam/ van het lied van de bossen’. Hieronder staat een veertienregelig gelegenheidsvers (een acrostichon voor ‘Margaretha Stam’), gedateerd ’16 Augustus 1953′ en gesigneerd ‘Jan den Brabander’.

32. (BRABANDER, Gerard den). CALDÉRON DE LA BARCA Het leven een droom. Vertaald door Gerard den Brabander. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1954. Ingenaaid met omslag. 112 p. 1e druk. Vlekje op omslag. € 30
¶ Opdracht van de auteur in groene inkt op de Franse titel: ‘Voor/ Theun en Aafke/ de Vries/ van hun/ Jan den Brabander./ April 1954’.

34. BRIL, Martin Verzameld werk. Gedichten. Amsterdam, 521, 2002. Karton. 128 p. 1e druk. € 30
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de titelpagina: ’28/02/02/ voor/ Ad [Fransen]/ van/ Bril/ Ruim baan!’
Ad Fransen is journalist en maakte jarenlang schrijversportretten en -interviews voor HP/De Tijd. Bril en Fransen waren beiden liefhebbers van cocaïne.

35. BROUWERS, Jeroen De toteltuin. (Brussel/ Den Haag), Manteau, (1968). Garenloos. 160 p. 1e druk. Rug iets beschadigd. € 100
¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de titelpagina: ‘Heere Heeresma/ nadat Jet mij haar/ mok heeft doorgegeven/ & mij enkele gelukkige/ uren heeft bezorgd./ Brussel/ 14 oktober 1968/ jeroenbrouwers’.
In september 1968 was Heeresma’s moderne schelmenroman Geef die mok eens door, Jet! verschenen. De vriendschap tussen Brouwers en Heeresma zou later danig bekoelen. Aan uitgever Julien Weverbergh schreef Heeresma in een vileine brief van 28 augustus 1987: ‘Verder las ik in de aanbieding dat Jeroen Brouwers nog steeds de behoefte heeft in zijn werk te blijven voortbestaan. Wilt u hem mijn groeten doen en er dan tevens op wijzen dat zijn verlangen niet zal worden gehonoreerd? Door de huidige bindwijze valt ook het gebonden boek gegarandeerd binnen 50 jaar uit elkaar. Bovendien gaat het papier door de hoge zuurgraad van het milieu vlokken en begint het druksel al na een jaar of 40 uit te bleken’.

36. (BRUNA, Dick). SIMENON, Georges De zaak Louis Bert. (Vertaling G.J. van Wagensveld). Utrecht, A.W. Bruna & Zoon, (1965). Garenloos. 192 p. 1e druk. Verkocht
¶ Opdracht van de omslagontwerper in zwarte viltstift op de Franse titel: ‘voor de enige vrouw/ ter wereld zonder/ wie ik dit duizendste/ omslag nooit had/ kúnnen maken/ dick/ 5-7-65’.
Dick Bruna tekende van 1955 tot 1984 ruim 2000 omslagen van Zwarte Beertjes. Ook deze pocket heeft een omslagontwerp van Bruna.
Zwarte Beertjes 884.

37. BRUSSE, M.J. Boefje. Geïllustreerd door H. Meijer. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1932. Halflinnen. (8), 160 p. 17e druk, 51-53e duizendtal. Rug verbruind. € 40
¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de titelpagina: ‘Hillegersberg, 12 Nov. 35./ Aan Mevrouw M. de Vos-Schut,/ met vriendelijken dank voor het leenen/ van een hoofdtooi aan mijn Vrouw,/ om Boefje bij zijn 500ste jubileum/ te vieren. MJBrusse’.

 

49. CAMPERT, Remco Theater. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1979. Linnen. 44 p. 1e druk. Iets scheefgelezen. € 125
¶ Opdracht van de auteur [aan Joekie Broedelet] in zwarte inkt op het voorste schutblad: ‘voor mam,/ mijn trouwste lezeres,/ Remco/ Amsterdam 6 juli 1979’.
Remco Campert is de enige zoon van toneelspeler en theaterregisseur Joekie Broedelet.

51. CHABOT, Bart Babylon Hotel. Verhalen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1988. Garenloos. 172 p. 1e druk. Naam op Franse titel. € 25
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘A/dam, Bezige Bij, 21-10/’88/ Voor Ger/ goed je weer te zien, na véél te/ lang oponthoud../ leven de Wederopstanding/ van je fonds!!/ all the best,/ je Bart’.

52. CITROEN, Paul Introvertissimento. Den Haag, L.J.C. Boucher, 1956. Linnen met stofomslag. 208 p. 1e druk. Naam vorige eigenaar op schutblad doorgehaald: ‘M.J. Granpré Molière’. € 20
¶ Opdracht van de auteur in balpen op het voorste schutblad: ‘met goede wensen/ v/ PaulCitroen/ 10 II 66/ Wassenaar’.

54. CONINCK, Herman de De hectaren van het geheugen. Antwerpen, Manteau, (1985). Garenloos met flappen. 64 p. 1e druk. Verkocht
¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de titelpagina: ‘voor Diny Schouten, deze/ poging om ook in mijn/ gedichten kaal te zijn./ Van harte,/ H.deConinck/ 9.11.1985’.
Diny Schouten was (culinair) journalist bij Vrij Nederland. Tegenwoordig bestiert ze een slagerij.

Opgedragen aan Thérèse Cornips

61. EYBERS, Elisabeth Bestand. Amsterdam, Querido, 1982. Ingenaaid. 52 p. 1e druk. Kreukje.
€ 30
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de titelpagina: ‘Vir my liewe Thérèse/ van Elisabeth’.

62. EYBERS, Elisabeth Dryfsand. Amsterdam, Querido, 1985. Ingenaaid. 44 p. 1e druk. € 35
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘Vir Thérèse/ met baie goeie wense en liefde,/ Elisabeth./ Amsterdam/ 23 maart 1986’.

63. EYBERS, Elisabeth Kruis of munt. Amsterdam, Querido, 1973. Ingenaaid. 36 p. 1e druk. € 30
¶ Opdracht van de auteur in balpen op pagina (2): ‘Vir liewe Thérèse/ van Elisabeth./ Amsterdam/ Aug. 1973’.

64. EYBERS, Elisabeth Onderdak. Gedigte november 1961-junie 1967. Amsterdam, Querido, 1969. Linnen met stofomslag. 64 p. 1e druk. Band en omslag met vochtvlekken. € 30
¶ Opdracht van de auteur in balpen op het voorste schutblad: ‘Vir Thérèse en Jan/ van Elisabeth./ Januarie 1969’.

65. EYBERS, Elisabeth Rymdwang. Amsterdam, Querido, 1987. Ingenaaid. 48 p. 1e druk. Rug verschoten. € 50
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de titelpagina: ‘Vir Thérèse/ my Eerste Vriendin in Nederland,/ van Elisabeth./ Februarie 1988’.
Op pagina 31 van dit boek staat het gedicht ‘Vir Thérèse’, met de beginregel ‘Vriendskap word uit vervreemding soms gebore…’.

66. HART, Maarten ‘t De aansprekers. Roman van vader en zoon. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1979). Ingenaaid. 204 p. 6e druk. Scheefgelezen. Gevlekt. € 50
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘Leiden, 19 sept 79/ Voor Thérèse/ om in de geest/ van dit boek te/ blijven zij het aan je/ opgedragen met/ Spreuken 31 vers 10/ Maarten/ ’t Hart’.
Met vijf handgeschreven paginanummers en uitvoerige opmerkingen van Cornips op de laatste pagina (‘135 r. 5 v.o de flarden geluid zijn geen commentaar bij het zwoegen, de zin moet hier juist wel doorlopen’, bijvoorbeeld).

67. HART, Maarten ‘t De droomkoningin. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1980). Ingenaaid. 216 p. 5e druk. Scheefgelezen. € 35
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘Amsterdam, 19 sept ’80/ voor Thérèse,/ meer dan een droomkoningin!/ M t Hart’.
Met elf handgeschreven paginanummers en opmerkingen van Cornips op de laatste pagina (‘54,5 vragen hoe je dat kan zien in de avond? […] 60 de arbeiders, klagen, het is zo onwaarschijnlijk’).

69. HILLENIUS, D. Sprekend een dier. (Amsterdam, De Arbeiderspers, 1974). Garenloos. 232 p. 1e druk. Leesvouwen. Omslag wat vuil. € 30
¶ Opdracht van de auteur in balpen op pagina (1): ‘voor Thérèse/ van de dierprediker/ DHillenius/ 12 dec 1974’.

70. JOANS, Ted All of Ted Joans and no more. Poems and collages. Introduction by Miss Ilizabeth D. Klar. New York, Excelsior-Press, 1961. Ingenaaid. (5), 93 p. Geïllustreerd met collages, foto’s en tekeningen. ‘2nd printing’. Scheurtje in omslag.
€ 120
¶ Opdracht van de auteur in viltstift op het omslag en op de titelpagina: ‘to Ad en Thérèse/ The hippest thing to do is/ exactly what you two do and ->/ that is Love-Love-Love!/ Life is bright always for lovers./ ted joans nov 7 1964 mokum’. Bovendien illustreerde de auteur de opdracht met twee parende neushoorns, gesigneerd ‘tedjoans/ the hipster/ and ‘lover”.
Adje Bontje was van 1962 tot en met 1967 de geliefde van Cornips. Zij kregen een relatie toen Adje nog minderjarig was, waarover in Bergen schande werd gesproken.

71. KOOLHAAS, A. De geluiden van de eerste dag. Amsterdam, G.A. van Oorschot, [1975]. Ingenaaid. 248 p. 1e druk. Omslag wat vuil. € 25
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘Voor Therese Cornips/ met hartelijke gevoelens/ (handtekening)’. Hieronder staat een opdracht van Lind Roosenburg-Koolhaas, de echtgenote van de auteur: ‘welke rebellie tegen/ Haarlem heb je voor?/ 24 okt. ’75/ Eijsden’.

72. KOOLHAAS, A. De laatste goendroen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, (1977). Ingenaaid. 240 p. Geïllustreerd. 1e druk. Iets scheefgelezen.
Verkocht
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘Therese Cornips/ Don’t be afraid of/ the big bad }Nijhoff{ woolf./ A.’.
Inliggend: notitievelletje met twintig handgeschreven paginanummers en opmerkingen van Cornips.

73. KOOLHAAS, A. Een kind in de toren. Amsterdam, G.A. van Oorschot, [1977]. Ingenaaid. 232 p. 1e druk. € 30
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘Dame Therese C./ niets dan goede en eerbiedige wensen/ (handtekening)’.

84. ROOY, Jan de Bouillabaisse. (Baarn), de Prom, (1986). Garenloos. 168 p. 1e druk. € 15
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de titelpagina: ‘Den Haag, 20 maart 1987,/ Voor Thérèse Cornips,/ met een zoen van je/ Jan de Rooy/ Beethoven, opus 131, ik hoop dat we/ met ons kwartet – na Haydn, Ives/ en Mendelssohn – daar nog eens/ aan toekomen, Thérèse! (zie blz. 152)’.
Jan de Rooy vormde met Thérèse Cornips en Dimitri Frenkel Frank een trio, dat in Renouprez kleine concerten gaf.

85. ROOY, Jan de Granaatappels. (Baarn), de Prom, (1997). Garenloos. 128 p. 1e druk. Leesvouwen. € 15
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de titelpagina: ’12 augustus 1997,/ Voor Thérèse,/ met een zoen -/ Jan’.

86. ROOY, Jan de Kus mijn schoenen. Geïllustreerd door Shlomite Lavi. (Baarn), de Prom, (1988). Karton met stofomslag. 104 p. 1e druk. Rug verbleekt. € 15
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de titelpagina: ’30 september 1988,/ Voor Thérèse,/ mijn trouwe celliste/ en méér dan dat,/ je Jan de Rooy’. Hieronder staat een opdracht van de illustrator in balpen: ‘Voor Thérèse/ Van Shlomite Lavi’.

88. RUBINSTEIN, Renate Tamarkolommen en andere berichten. Amsterdam, Meulenhoff, (1973). Garenloos. 240 p. 1e druk. Scheefgelezen. Vuil. € 35
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘Voor Thérèse/ uit een rotjaar/ naar een beter,/ van Renate/ 7/11/73’.
Rubinstein was van 1971 tot en met 1974 getrouwd met Jaap van Heerden. Cornips vertelde aan Guus Middag dat haar vriendin Renate na de scheiding ‘erg ongelukkig’ was.

89. (VERHEUL (vertaling), Kees). GINZBURG, Lidia Omsingeld. Notities van een belegerde. Vertaald door Jan Robert Braat, met een nawoord van Kees Verheul. (Amsterdam, Pegasus, 1988). Garenloos. 96 p. 1e druk. € 15
¶ Opdracht van de schrijver van het nawoord in balpen op de Franse titel: ‘voor Thérèse Cornips/ in verband met/ Proust en onze/ vriendschap/ 8.3.1988/ Kees V.’.


91. DAELE, Jan Emiel Lieve oma, materiaal van en voor onze maatschappij. Amsterdam/ Brussel, Paris/ Manteau, (1971). Garenloos. 120 p. 1e druk.
¶ Opdracht van de auteur [aan Phil Muysson] in zwarte inkt op de titelpagina: ‘Zeer van harte,/ voor jou,/ Jan E.’.

92. DAELE, Jan Emiel De achtervolgers. Een roman. Brussel/ Den Haag, Manteau, (1974). Garenloos. 160 p. 1e druk. Cellofaan van omslag begint los te laten.
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de titelpagina: ‘Voor Phil [Muysson], de/ eeuwig vriendelijke,/ Jan E.’.

93. DAELE, Jan Emiel Lourdes terminus. Een relaas. Meerhout, Infoboek, (1974). Geniet. 36 p. 1e druk.
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de titelpagina: ‘Voor jou Phil [Muysson],/ met dank voor de/ troetels hier,/ Jan E.’.

94. DAELE, Jan Emiel De moedergodinnen. Een roman. Brussel/ Den Haag, Manteau, (1975). Garenloos. 144 p. 1e druk. Rug wat vergeeld.
€ 100 (nrs 91-94)
¶ Opdracht van de auteur [aan Phil Muysson] in zwarte inkt op de titelpagina: ‘(’74-’75): een laatste/ tocht, voorlopig,/ zeer van harte,/ Jan E.’.
Phil Muysson was organisator van literaire evenementen, oprichter van het tijdschrift BZZLLETIN en uitgever bij BZZTôH.

95. DHONDT, Astère Michel De tijd staat stil. Amsterdam, De Bezige Bij, 1980. Garenloos. 144 p. 1e druk. Leesvouw. € 20
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de eerste pagina: ‘Astère Michel Dhondt./ Maastricht, 1 mei 1982./ Voor Giel Peeters,/ als dank voor een half jaar/ prettige samenwerking’.

97. DOORN, Johnny van Door de weken heen. Dagboeken. Amsterdam, De Bezige Bij, 1988. Garenloos. 144 p. 1e druk. € 30
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘Voor Ans en Bob,/ Groeten van een/ opwindende Baliekluiver!/ johnny van doorn/ 21 febr. ’88/ Utrecht’. Hieronder staat een opdracht van Yvonne van Doorn-Mousset, de echtgenote van de auteur: ‘Wat aardig van jullie/ om dat te vragen./ Veel Leesgenot/ Yvonne’.

98. DOORN, Johnny van Door de weken heen. Dagboeken. Amsterdam, De Bezige Bij, 1988. Garenloos. 144 p. 1e druk. € 20
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘Voor Loki en Sonja,/ Leve het dagdromen!/ johnny van doorn/ 29 maart ’88/ Meppel’.

99. EMMENS, J.A. Kunst- en vliegwerk. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1957. Linnen. 40 p. 1e druk. Debuut. € 125
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op het voorste schutblad: ‘Voor Hans en Huikje Gomperts/ bij gebrek aan een/ meester-werk./ Jan E.’.
Hans Gomperts en Jan Emmens, allebei dichters, ontmoetten elkaar in Parijs, toen Emmens er kunstgeschiedenis studeerde. Ze waren beiden Tirade-auteurs, die hun werk bij Van Oorschot uitgaven. Samen met P.C. van der Plank bezorgde Gomperts het nagelaten werk van Emmens.

105. FRANSSENS, Jean-Paul Een Goede Vader. Amsterdam, De Harmonie, (1993). Garenloos. 168 p. 1e druk. Lichte leesvouwen.
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘voor/ Henk Manie/ in oude/ vriendschap/ van Jean-Paul/ Franssens/ 11 VII 2001’.

106. FRANSSENS, Jean-Paul Lilis. Gedichten en tekeningen. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1982). Ingenaaid met flappen. 40 p. Geïllustreerd. 1e druk. Omslag beetje vuil.
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘voor Henk!/ Al weet je veel/ er is altijd/ nog wel iets/ te leren./ Of niet soms?/ van Jean-Paul/ juli ’85/ A’dam’.

107. FRANSSENS, Jean-Paul De uitvinder. Amsterdam, De Harmonie, (1984). Garenloos. 88 p. 1e druk. Vlekjes op het omslag.
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘voor Henk/ van/ Jean-Paul/ aug. 84/ Amsterdam/ Zou de uitvinder/ niets iets kunnen/ uitvinden wat/ betreft de/ premie heffingen?’.

108. FRANSSENS, Jean-Paul De wisselwachter. Amsterdam, De Harmonie, (1981). Garenloos. 84 p. 1e druk. Omslag beetje vuil. € 100 (nrs 105-108)
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘voor Henk Manie/ van/ Jean-Paul Fr./ als herinnering/ aan de troosteloos-/ heid in het/ Gein./ Geef mij het huisje/ van de wisselwachter/ maar. (zie pag 12)/ 31 mei 1983’.
Op pagina 12 van dit boek heeft de auteur in de marge een uitroepteken gezet.
Henk Manie had een administratie- en belastingadvieskantoor in Amsterdam. De Maniegroep verzorgde de boekhouding van honderden kunstenaars, ontwerpers en communicatiebureaus. Manie zat ook in diverse besturen en raden van culturele organisaties.

Opgedragen aan Rudi Fuchs

122. NOOTEBOOM, Cees Allerzielen. Amsterdam/ Antwerpen, Atlas, (1998). Linnen. 400 p. 1e druk. € 30
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘voor Nelleke/ en Rudi,/ deze dwalende zielen,/ Amsterdam,/ 27.10.’98/ (bloemetje)’.
Cees Nooteboom is ook lid van De Herenclub.

Opgedragen aan Greg Gatenby

Greg Gatenby, Canadees dichter, richtte in 1980 het Harbourfront’s International Festival of Authors op. Daarvoor haalde hij schrijvers van over de hele wereld naar Toronto. Wanneer hij een schrijver ontmoette, vroeg hij om een handtekening: in 2004 telde zijn verzameling zo’n 28.000 boeken, waarvan het merendeel opdrachtexemplaren. Gatenby had niet alleen in Canada contact met Nederlandse auteurs; hij bezocht zelf geregeld literatuurfestivals in Nederland, zoals One World Poetry en Poetry International, waar hij in de coulissen nog meer schrijvers ontmoette.

130. CAMPERT, Remco De jongen met het mes. Nacht op de kale dwerg. Verhalen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1974. Garenloos. 160 p. 1e gezamenlijk druk. Handtekening en jaartal op voorste schutblad. € 25
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘for Greg/ with friendship/ Remco Campert/ Rotterdam/ 26/6/1985’.

131. CAMPERT, Remco In the Year of the Strike. Poems. Translated from the Dutch by John Scott and Graham Martin. Chicago, The Swallow Press, (1968). Linnen met stofomslag. 60 p. 1e druk. Omslag iets beschadigd. Handtekening en jaartal op voorste schutblad. € 45
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de titelpagina: ‘For Greg/ with gratitude for all you have done,/ and more than that: with friendship!/ Remco Campert/ Toronto/ 17-9-1985’.

134. HAASSE, Hella The scarlet city. Translated by Peter King. Londen, McGraw-Hill, (1954). Linnen met stofomslag. 300 p. 1e druk. Stofomslag iets gehavend. Copyrightaanduiding doorgehaald. Handtekening en jaartal op voorste schutblad. € 75
¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op pagina (1): ‘To Greg Gatenby,/ friend and defender of threatened/ creatures like whales, dolphins,/ poets and “literary” novelists!/ Participating in the Harbourfront Festival/ of Authors – your creation! – has been/ an unforgettable experience./ Hella S. Haasse./ 1990’.

135. HERZBERG, Judith Zeepost. Amsterdam, G.A. van Oorschot, (1984). Ingenaaid. 48 p. 8e druk. € 20
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘For Greg, with love and/ thanks from Judith/ Toronto, September 1985’.

136. HERZBERG (vertaling), Judith Wie schoot Roodbaardje Pik? Tekeningen van Peter Vos. Vertaling Judith Herzberg. Amsterdam, De Harmonie, [1976]. Karton. (32) p. + leporello. Geïllustreerd. 1e druk. € 25
¶ Opdracht van de vertaler [aan Greg Gatenby] in zwarte inkt op de Franse titel: ‘All this and affection too/ Judith/ September 17 1985’.

139. NOOTEBOOM, Cees The Following Story. Translated from the Dutch by Ina Rilke. (Londen), Harvill, (1994). Garenloos. 98 p. 2e druk. Handtekening en jaartal op voorste schutblad. € 30
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op pagina (3): ‘for Greg,/ how nice to be in Toronto/ again,/ cees n./ Nov. 28. 1994’.


140. GIPHART, Ronald, & Bert NATTER De beste schrijver van Nederland. Utrecht, Kwadraat, 1995. Garenloos. 128 p. 1e druk. Hoekje uit Franse titel geknipt. € 15
¶ Opdracht van de auteurs in balpen en rode inkt op de Franse titel: ‘voor Willem Kuipers,/ In oprechte bewondering/ voor uw leesbevorderende/ rubriek./ Klasse!/ Bert Natter/ Ronald/ Giphart’.
Willem Kuipers verzorgde de wekelijkse rubriek ISBN in de Volkskrant.

143. GRASS, Günter De bot. Roman. Vertaald door Peter Kaaij. Amsterdam, Meulenhoff, (1986). Garenloos. 624 p. 5e druk. € 75
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de titelpagina: ‘Für Judith (als dick-/ leibigen Ersatz für/ “Die Rättin) und/ freundlich am Tisch bei/ einander, von/ Günter/ Amsterdam am 13. 12.88’.
Grass was in de laatste weken van 1988 in Nederland om de vertaling van Die Rättin te promoten.

144. HAAN, Jacques den Bevindelijk reisboek. Den Haag, Bert Bakker/ Daamen, 1958. Linnen. 212 p. 1e druk. € 50
¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de colofonpagina: ‘[Dit is nummer 32], voor/ Victorien [Hefting] en Bert [Bakker],/ die boeken doen ontstaan./ Jacques 27 maart 1958’.
Dit is een van de 50 luxe-exemplaren, genummerd met de numerator, gedrukt op Pannekoek.
Na haar ontslag als directeur van het Haags Gemeentemuseum kwam Victorine Hefting in dienst bij de uitgeverij van haar echtgenoot Bert Bakker. Jacques den Haan haalde in 1977 levendig herinneringen op aan zijn uitgever en vriend Bakker in Maatstaf: ‘Uitgeven moest altijd onder hoogspanning. Mijn tekst voor een van de platenatlassen Nederlandse letterkunde had ik op tijd ingeleverd. Een woedende Bert aan de telefoon dat ik zijn hele schema in de war bracht: ‘Een uitgever kan er toch geen rekening mee houden dat een auteur zijn werk op tijd klaar heeft!’ Nee, het moest nachtwerk worden wilde het aardig blijven’.

145. HAAN, Jacques den Rapport aan Jan Friso. Den Haag, Bert Bakker/ D.A. Daamen, 1953. Ingenaaid met omslag. 48 p. 1e druk. Omslag licht geschaafd.
¶ Opdracht van de auteur in balpen op het voorste schutblad: ‘Voor Poe en Moe, die het vijf/ jaar met hun schoonzoon uit-/ hielden./ 17 nov. ’53/ Jacques’.

146. HAAN, Jacques den Rapport aan Jan Friso. Den Haag, Bert Bakker/ D.A. Daamen, 1953. Ingenaaid met omslag. 48 p. 1e druk. Omslag licht geschaafd.
¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op het voorste schutblad: ‘Voor mijn vrouw en/ onze vijf goede jaren/ 17-11-’53/ Jacques’.

147. HAAN, Jacques den Still talking shop. Amsterdam, De Bezige Bij, 1958. Ingenaaid. 144 p. 1e druk.
¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de titelpagina: ‘Voor mijn vrouw,/ die al zo veel shoptalk/ moet aan horen./ Stormdag 13 juli in/ de “Jan Friso”/ Jacques’.

148. HAAN, Jacques den James Joyce. Amsterdam, De Bezige Bij, 1967. Ingenaaid. 160 p. Geïllustreerd. 2e druk.
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘Voor mijn vrouw en/ onze vele goede jaren/ Jacques/ 6 Febr. 1967’.

149. HAAN, Jacques den Monnikje Lederzak en andere driestheden. Nog wat shop talk. Amsterdam, De Bezige Bij, 1968. Ingenaaid. 184 p. 1e druk. € 100 (nrs 145-149)
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de titelpagina: ‘Voor Maria Anna/ in het twintigste/ jaar van ons huwelijk/ Jacques’.

151. HAASSE, Hella S. De scharlaken stad. Roman. Amsterdam, Querido, 1953. Linnen. 272 p. 2e druk. € 45
¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op het voorste schutblad: ‘Voor mej. Paula van Hoylandt/ ter herinnering aan 16-12-’53/ Hella S. Haasse’.
Paula van Hoylandt was de tweede vrouw van Hugo Metsers, schilder en textielfabrikant. Metsers senior was de vader van acteur Hugo Metsers II en grootvader van Hugo Metsers III. Op 16 december 1953 vond vermoedelijk een opvoering plaats van het door Haasse geschreven toneelstuk Bloch.

170. HERTOG, Salvador Bestaan zonder tijd. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1985. Garenloos. 36 p. 1e druk. Omslag aan randen licht geschaafd. € 20
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘Voor Anneke Kersting/ van de expornograaf (1938)/ uit Helsinki met/ hartelijkheid/ en voor/ Henk Kersting/ t.g.v. zijn 80ste verjaardag/ met hartelijkheid/ 29/5 ’85 van/ Salvador ex secr. v.d. Kring’. Rondom de opdracht tekende de auteur vijf vogeltjes en een bloem.
Henk Kersting was sinds 1937 verbonden aan het persbureau AP. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bracht hij nieuws uit bezet Nederland.

Opgedragen aan Ton Jonkers

Ton Jonkers, in het dagelijks leven marketingmanager bij Heineken, was een verwoed lezer en verzamelaar van Nederlandse literatuur. Vanaf de jaren ’70 had hij een abonnement op de luxe edities van De Arbeiderspers. Hij begon in Zwolle in 1984 ‘voor de lol’ een literair café: In de Sinnepoppen. Vier jaar later kwam Hossein Sadgadi Ghaemuraghami Farahani, een Iraanse vluchteling, in Zwolle wonen. Op 28 februari 1992 maakte de vluchteling, onder het pseudoniem Kader Abdolah, zijn debuut in de letteren met een onaangekondigde voorleesbeurt in Jonkers’ literair café. Een aanwezige uitgever bood Abdolah een contract aan, zodat een jaar later De Adelaars, het debuut van Abdolah, in In de Sinnepoppen kon worden gepresenteerd. In Zwolle is, naar eigen zeggen, de schrijver Kader Abdolah geboren: Ton Jonkers stond aan zijn wieg.

180. ABDOLAH, Kader Mirza. (Breda), De Geus, (1998). Karton met stofomslag. 176 p. 1e druk. € 30
¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de Franse titel: ‘voor lit café in de Sinnepoppen/ (handtekening in het Iraans)/ Kader Abdolah 27-03-98’.

181. ABDOLAH, Kader Spijkerschrift. Notities van Aga Akbar. (Breda), De Geus, (2000). Karton met stofomslag en leeslint. 384 p. 1e druk. € 75
¶ Opdracht van de auteur in paarse inkt op de titelpagina: ‘voor Ton/ en Tjaak/ mijn broer/ en mijn zuster/ (handtekening in het Iraans)/ Kader Abdolah 21-04-2000’.

182. ABDOLAH, Kader Dit mooie land. Mirza-columns uit de Volkskrant. (Breda), De Geus, (2009). Garenloos. 384 p. 1e druk. € 30
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de titelpagina: ‘met liefde/ voor literair café Sinnepoppen/ voor ever!/ Kader Abdolah’.

183. CARMIGGELT, S. Dwaasheden. Een selectie uit Honderd dwaasheden, gekozen en van illustraties voorzien door Peter van Straaten. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1976). Linnen met stofomslag. 168 p. 1e druk. € 250
¶ Opdracht van de illustrator in zwarte inkt op de colofonpagina: ‘voor A.C.M. Jonkers’.
Dit is een van de 90 luxe-exemplaren, genummerd en door de auteur en illustrator gesigneerd, gebonden in linnen met stofomslag, voorzien van een originele tekening van Van Straaten, tevens gesigneerd.

184. CARMIGGELT, S. Onzin. Geïllustreerd door (en met een voorwoord van) Peter van Straaten. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1978). Linnen met stofomslag. 208 p. 1e druk. € 200
¶ Dit is een van de 90 luxe-exemplaren, genummerd en door de auteur en illustrator gesigneerd, gebonden in linnen met stofomslag, voorzien van een originele zeefdruk en een originele ets van Van Straaten, beide genummerd, gesigneerd en gedateerd.

185. JOYCE & Co. Erwin. 5 october 1972. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1975). Linnen met stofomslag. 368 p. 1e druk. Debuut. Omslag minimaal verbruind. € 425
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de colofonpagina: ‘voor A.C.M. Jonkers’.
Dit is een van de 50 luxe-exemplaren, genummerd en gesigneerd door de auteur, gebonden in linnen met stofomslag. Bovendien is dit exemplaar voorzien van een pagina origineel handschrift van de auteur.

186. JOYCE & Co. Michael van Mander. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1979). Linnen met stofomslag. 360 p. 1e druk. Omslag enkele vegen.
€ 425
¶ Dit is een van de 50 luxe-exemplaren, genummerd en gesigneerd door de auteur, gebonden in linnen met stofomslag, voorzien van een pagina origineel handschrift van de auteur.


191. (KEMP, Pierre) Schrijversprentenboek. (Samengesteld door Bert Bakker, Gerrit Borgers, Jan Hulsker, Fred van Leeuwen, Juriaan Schrofer en Ellen Warmond. Ingeleid door Fred van Leeuwen). Amsterdam/ Den Haag, De Bezige Bij/ Letterkundig Museum, 1961. Ingenaaid. 40 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk. € 50
¶ Opdracht van Kemp in balpen op de titelpagina: ‘Voor/ Directrice M. Asselberghs/ van/ Pierre Kemp/ bij mijn 75e verjaar/ dag op 1 december 1961’.
Marie-Anne (‘Mimi’) Asselberghs was van 1961 tot en met 1984 directrice van het Nederlands Spoorwegmuseum. Dichter en directrice deelden een liefde voor treinen.

192. KLINKENBIJL, Cor Penseelstreken. Gedichten. Den Haag, A.A.M. Stols, 1946. Karton. 24 p. 1e druk. Roestvlekkig. € 20
¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op het voorste schutblad: ‘voor J. Greshoff/ van/ Cor Klinkenbijl’.

193. KOMRIJ, Gerrit Luchtspiegelingen. Gedichten, voornamelijk elegisch. Amsterdam, De Bezige Bij, 2001. Linnen met stofomslag. 32 p. 1e druk. Jaarwisselingsgeschenk. € 30
¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de titelpagina: ‘Voor Ad [Fransen],/ bij de derde keer!/ Gerrit Komrij/ Amsterdam,/ 8 maart 2001’.

195. KORTEWEG (samenstelling), Anton De Dood. Een bloemlezing door Anton Korteweg. Vijverhof/ Baarn, Erven Thomas Rap, (1980). Ingenaaid. 72 p. 1e druk. Rug verschoten. € 15
¶ Opdracht van Korteweg in zwarte inkt op de Franse titel: ‘16.11.’80/ Voor Ellen [Warmond],/ Komt vast nog wel/ eens van pas./ Anton’.
Ellen Warmond werkte van 1955 tot 1983 bij het Letterkundig Museum, als assistent van de hoofdconservator. Het eerste gedicht in dit boek is ‘Insomnia’ van J.C. Bloem, het tweede ‘Todesraum’ van Ellen Warmond.

196. KORTEWEG, Anton Tussen twee stilten. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, (1982). Ingenaaid. 56 p. 1e druk. Rug verschoten. Exlibrisstempeltje p. (4). € 20
¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de Franse titel: ’20 xi 1982/ Voor Sjoerd [van Faassen],/ met vertraging,/ deze gang op weg/ van niets naar niets./ Anton’.
Sjoerd van Faassen werkte van 1975 tot 2013 als medewerker, later hoofd, Collecties bij het Letterkundig Museum, waar Anton Korteweg van 1979 tot 2009 hoofdconservator was.

199. KOUSBROEK, Rudy Het rijk van Jabeer. Getransformeerde sprookjes met een bijdrage van Joost Roelofsz. Amsterdam, Meulenhoff, (1984). Ingenaaid met flappen. 60 p. 1e druk. Jaarwisselingsgeschenk. Rug verschoten. € 45
¶ Opdracht van de illustrator in zwarte viltstift op de Franse titel: ‘voor Johannes [van Dam] van Joost./ 27 december 1984’. Hieronder tekende Roelofsz een smakelijk portret van Van Dam.

201. LANGENBACH, Laurie Geheime Liefde. Amsterdam, Peter Loeb, 1977. Garenloos. 176 p. 1e druk. Debuut. Leesvouwen. € 75
¶ Opdracht van de auteur in rode inkt op de Franse titel: ‘vrijdag, 13 mei, 1977/ Amsterdam/ voor Guido Enkelaar/ in dank voor wijze raad/ en enige lichtvoetige/ ontmoetingen/ liefs -/ Laurie’.
Guido Enkelaar was een Amsterdamse advocaat, later kantonrechter, met belangstelling voor kunst en literatuur. Voor Bruna vertaalde hij, onder het pseudoniem G.A. Prinsen, boeken van Jean Bruce, Georges Simenon en Susan Sontag.

204. LEHMANN, L.Th. Gedichten. Amsterdam, G.A. van Oorschot, (1948). Ingenaaid. 56 p. 1e druk. € 25
¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de titelpagina: ‘Soms verbazing-/ wekkend/ soms gênant,/ voornamelijk/ vergeten/ L.Th.L.’.
De Vrije Bladen, jrg. 19, afl. 1.

205. LOKHORST, Emmy van De toren van Babel. Amsterdam, Querido, 1934. Linnen. 404 p. 1e druk. Iets scheefgelezen. € 30
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op het schutblad: ‘Voor Dick [Binnendijk]/ van Ems/ 12 Oct. 34’.
Emmy van Lokhorst, schrijver en tijdschriftredacteur, had genoeg energie voor vier huwelijken en een onbekend aantal verhoudingen. Haar affaire met D.A.M. Binnendijk kwam, volgens Marja Pruis, pas tot volle bloei toen hij eenmaal keurig getrouwd was. Vóór Binnendijk was Martinus Nijhoff korte tijd haar minnaar. De toren van Babel is een sleutelroman, waarin ‘Emmy van Lokhorst op háár manier definitief een punt [zet] achter haar geschiedenis met Nijhoff’ (Pruis). In de dichter Robert Fabius is makkelijk Nijhoff te herkennen: hij gaat gebukt onder de verwachtingen van zijn vader, versiert vele vrouwen en gaat naar Parijs om Gide te lezen.

206. (LUCEBERT). UNAMUNO, Miguel de Novela. Prólogo, selección y notas Eugenio de Bustos Tovar. (Barcelona), Editorial Noguer, (1976). Kunstleer met stofomslag en leeslint. 912 p. 1e druk. Rug omslag verbleekt. € 250
¶ Opdracht van Lucebert in zwarte inkt op het schutblad: ‘jávea ’78.x.5/ voor jarige/ Henny [Swaanswijk]/ van/ lucebert/ &/ Tony’.
Henny Swaanswijk is een (aangenomen) dochter van Lubertus Jacobus Swaanswijk, alias Lucebert. Zij vierde op 5 oktober 1978 haar negenentwintigste verjaardag. In 2013 haalde Henny Swaanswijk de pers: namens de erven Lucebert sprak ze schande van de wijze waarop de gemeente Alkmaar omging met het werk van Lucebert (die in het nabijgelegen Bergen woonde en werkte).
In een brief aan Kees Groenendijk van januari 1976 schaarde Lucebert Unamuno in het rijtje Spaanse genieën met Lorca, Ortega en Picasso.

207. MARSMAN, H. Verzen. (Met een houtsnede van Erich Wichman op het omslag). Zeist, J. Ploegsma, 1923. Ingenaaid met flappen. 52 p. [Gedrukt in een oplage van 400 exemplaren]. 1e druk. Debuut. Omslag deels verschoten en met scheurtjes. € 950
¶ Opdracht van de auteur [aan Maria Marsman-van Wijk] in potlood op het voorste schutblad: ‘voor Moeder/ van Henny/ 7. Sept. 23’.
Inliggend: gedrukte menukaart, gedateerd ‘le 30 octobre 1970’, gesigneerd door J.G. Marsman, diens echtgenote G. Marsman-Verhoeff en twee familieleden.
Tevens: gedrukte rouwkaart van Johan Gerard Marsman.
Voorts: krantenknipsel over de dichter Marsman met opdracht voor én van J.G. Marsman.
Jan Frederik Marsman en Maria Adriana Johanna van Wijk kregen drie zonen; dichter Henny was de oudste. Met zijn vader had Marsman nauwelijks een band, maar zijn moeder was hij zeer toegenegen. Dit tot dusver onbekende opdrachtexemplaar behoort tot het handjevol eerste exemplaren dat Marsman begin september 1923 ontving van zijn vriend Arthur Lehning, die de bundel Verzen in Berlijn aan het drukken was. Pas in oktober arriveerde de rest van de oplage bij uitgeverij Ploegsma, die Verzen distribueerde. Na de dood van de moeder van Marsman ging dit exemplaar van het ‘rode boekje’ over in de handen van Marsmans jongste broer, Johan Gerard (Joop), die nog altijd woonachtig was te Zeist.

209. MEIJER, Ischa Een rabbijn in de tropen. Amsterdam, Bert Bakker, 1977. Garenloos. 176 p. 1e druk. Ongelezen. € 60
¶ Opdracht van de auteur in rode balpen op de Franse titel: ‘voor Geert [van Oorschot],/ die ik vertrouw en/ bemin! van zijn/ Ischa/ nov. ’77/ en voor Hil/ een kus!/ I.’.

214. MÖRING, Marcel Dis. Roman. Amsterdam, De Bezige Bij, 2006. Garenloos met flappen. 512 p. Geïllustreerd. 1e druk. Leesvouwen. € 60
¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de titelpagina: ‘Michael [Zeeman],/ Het is voldoende om te/ weten dat ik de afgelopen/ tien jaar, terwijl ik aan/ dit boek werkte, veel aan/ jou heb gedacht. Dan weet/ je het wel./ Ik ben je,/ Marcel/ Möring’.
Michaël Zeeman was een groot liefhebber van het werk van Möring. Bij de presentatie van dit boek op 16 november 2006 bij Boekhandel Donner in Rotterdam hield Zeeman een geestig referaat. Daarna kwam een buikdanseres de trap af lopen.

215. MORRIËN, Adriaan Moeders en zonen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1962. Ingenaaid. 128 p. 1e druk. € 30
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘Voor Jacques [den Haan],/ voor en van een/ pornograaf/ Adriaan/ 12 november 1962/ en voor Rita’.
In 1962 publiceerde Jacques den Haan De lagere hartstochten. Meditaties over pornografie. Morriën noemde zichzelf ‘theoloog van het lichamelijke’.

219. NIJHOFF, M. Pierrot aan de lantaarn. Een clowneske rapsodie. Den Haag, (J. van Krimpen), 1919. Ingenaaid. (2), 30 p. Gedrukt door Van Amerongen in rood en zwart in een oplage van 130 exemplaren. 1e druk. Oorspronkelijk omslag vervangen door eenvoudig, getypt omslag. Schutblad wat verbruind. € 225
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op het voorste schutblad: ‘Voor Lei en Herman [Hana]/ voor wie ik meer vriendschap/ voel, dan ik ooit zal kunnen/ uiten;/ die betere vrienden voor mij/ zijn dan ik voor hen;/ van/ Pom’.
Deze bundel is in druk opgedragen aan Victor van Vriesland. Het was Victor van Vriesland die de schilder en ontwerper Herman Hana in contact bracht met Nijhoff. Het echtpaar Hana woonde in Laren in het huis ‘De kleine Basseld’. Tot villa ‘de Muis’ in 1917 gereed kwam voor bewoning, woonde Nijhoff naast de Hana’s in de hut ‘De Heiblom’. Het in 1916 door Herman Hana getekende portret van Nijhoff belandde dat jaar als frontispice in de eerste handelsuitgave van De wandelaar.

221. (NIJHOFF (vertaling), M.). STRAWINSKY, I. Het verhaal van den vos. Een vroolijke vertooning met zang en dans. Naar het Russisch van I. Strawinsky. Amsterdam, Querido, 1933. Ingenaaid. 24 p. 1e druk. Omslag wat verbruind en gevlekt. € 100
¶ Opdracht van de vertaler in blauwe inkt op de Franse titel: ‘”strijk nog eens langs de aarde”/ voor P.N. v E. en N./ van Pom/ 10.III.’36’.
P.N. van Eyck en M. Nijhoff, allebei dichter en criticus, kenden elkaar sinds 1925, toen Van Eyck in De Gids een bespreking van Nijhoffs poëzie publiceerde. Ze wisselden geregeld brieven. Het was ook Van Eyck die in 1913 nog namens De Zilverdistel de bestellingen van Martinus Nijhoff Boekhandel afhandelde. Afgaand op de beschrijvingen in de catalogus The Library of the late P.N. van Eyck, bij de veiling van diens bibliotheek bij Beijers in 1972, is dit de vroegste opdracht van Nijhoff aan Van Eyck. Het citaat in de opdracht staat op pagina 20 van dit boek.

224. NOOTEBOOM, Cees Een nacht in Tunesië. Amsterdam, De Bezige Bij, 1965. Ingenaaid. 240 p. 1e druk. Iets beduimeld. Naam op Franse titel. € 50
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de titelpagina: ‘voor Olof [Smit]/ ‘de sterke’/ ter herinnering aan een zomer/ in St. Tropez -/ van cees./ Dec. 65’.
Olof Smit was een van de assistenten van filmmaker John Rosinga, die reclamefilms voor Peter Stuyvesant maakte. Nooteboom was aanwezig op de set van een van deze films: het in dit boek opgenomen verhaal ‘Een geschiedenis uit St Tropez’ kan als making of van de film worden gezien. In dit verhaal figureert Smit op pagina’s 208 en 236.

231. NYPELS, Charles Blad, boek en band. Utrecht, Het Spectrum, [1940]. Ingenaaid met omslag. 110 p. 1e druk. € 50
¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op het voorste schutblad: ‘Mede uit genegen groetenissen/ voor de dames Wansink,/ voor Toon/ van/ Charles./ Utrecht 30.10.40’.

235. PAAP, W.A. Koningsrecht. Amsterdam, W. Versluys, 1901. Linnen. VIII, 200 p. 1e druk. Rugetiketje iets geschaafd. Exlibrisstempels op schutbladen en (vaag) band. Exlibris op schutblad. € 60
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘Aan/ A. van der Horst/ van/ paap’.
Adriaan van der Horst was een gevierd acteur en regisseur. Van 1897 tot 1911 was hij directeur van de Nederlandsche Tooneelvereeniging. In Koningsrecht vertolkte hij, volgens pagina (7) van dit boek, de rol van ‘Von Fürst, Grootkanselier, 62 jaar’.

236. PAZ, Octavio Zonnesteen voorafgegaan door Adelaar of zon? en gevolgd door drie essays. (Vertaald door Laurens Vancrevel, J. Lechner en Gerbrand Muller). Amsterdam, Meulenhoff, (1974). Ingenaaid. 176 p. 1e druk. Holle rug. € 100
¶ Opdracht van de auteur in zwarte viltstift op de Franse titel: ‘A Bert Schierbeek,/ con un abraso del tamaño/ de sa poesía – es decir: muy/ grande,/ Octavio/ A 22 de Junio de 1974’.
‘Ik vind hem een groot schrijver’, zei Schierbeek eens over Paz. De waardering was blijkens dit exemplaar wederzijds.

238. PERRON, E. du Nutteloos verzet. Met een tekening van A.C. Willink. Brussel/ Maastricht, A.A.M. Stols, 1929. Ingenaaid. 144 p. Gedrukt in een oplage van 265 genummerde exemplaren. 1e druk. Enkel scheurtje in omslag. € 275
¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de colofonpagina: ‘Voor Constant van Wessem/ in het teken van Nieuw-/ Nederland’s proza/ van/ EduPerron/ Amsterdam, 7.2.30′.
Dit is een van de 50 exemplaren die niet in de handel kwamen.
Batten/ Stols 34. Van Dijk 190. Niet in Snoek.

239. POINTL, Frans Afscheid van laatste lente. Amsterdam, De Beuk, [1959]. Ingenaaid. 28 p. 1e druk. Debuut. € 20
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘Frans Pointl./ 25/4-1991/ Dit is uit ± 1961’.

240. PRAAG, Siegfried E. van Jongensdroom. Roman. Amsterdam, Querido, 1938. Linnen met stofomslag. 296 p. 1e druk. Omslag langs randen beschadigd. Laatste pagina’s wat vochtschade. Exlibris Dr. J.A. van Praag. € 60
¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op pagina (2): ‘Voor Jo en Hetty [van Praag]/ van/ Siegfried/ September 1938’.
J.A. van Praag, hispanist en verzamelaar van zestiende- en zeventiende-eeuwse Spaanse klassieken, was de vier jaar oudere broer van Siegfried van Praag. Dit boek is bovendien in druk opgedragen aan ‘mijn broers J.A. en M.M. van Praag’.

241. (PRESSER, J.). PÉRÈS, J.B. Comme quoi Napoléon n’a jamais existé oud grand erratum source d’un nombre infini d’errata, à noter dans l’histoire du xixe siècle par J.B. Pérès. Met een ten geleide van J. Presser. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1969. Geniet met omslag. 20 p. 1e druk. Kreukje. € 100
¶ Opdracht van Presser in balpen op de Franse titel: ‘Het eerste boek voor/ Doctorandus Jan de Rek/ In dankbaarheid en/ vriendschap,/ je “examinator”/ Jacques Presser/ 24.6.1969’.
Jan de Rek en Jacques Presser, leerling en leraar, kwamen samen de Tweede Wereldoorlog door. Noodgedwongen: Presser zat ondergedoken bij Jan en Kootje de Rek op de Veluwe. In 2010 verscheen postuum Pressers enige roman: Homo submersus. Een roman uit de onderduik. In deze verhulde autobiografie is Jan de Rek te herkennen als Wim de Bondt.

242. REIJT, Vic van de Verzamelde Gedichten. Amsterdam, C.J. Aarts, 1972. Geniet. (8) p. Gedrukt in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk. Debuut. Rug verschoten.
¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de titelpagina: ‘[Vic van de Reijt]’s [Verzamelde Gedichten]/ Geven Jolijt/ Aan neven en nichten/ voor Peter Loeb/ (handtekening)’.

243. REIJT, Vic van de Verzamelde Gedichten. Amsterdam, C.J. Aarts, 1973. Geniet. (8) p. Gedrukt in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 2e vermeerderde druk. Rug verschoten.
¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de titelpagina: ‘voor Peter Loeb/ uitgever van beroep*)/ allerlei troep*)/ (handtekening)/ *) doorhalen wat niet van/ toepassching is’.

244. REIJT, Vic van de Verzamelde Gedichten. Amsterdam, C.J. Aarts, 1974. Geniet. (16) p. Gedrukt in een oplage van 50 genummerde en gesigneerde exemplaren. 3e druk (‘édition de luxe’). Rug verschoten.
¶ In de gedrukte Reacties staat ook dit citaat: ‘”Verkleurd maar zeldzaam!”/ Peter Loeb, uitgever (Brief)’.

245. REIJT, Vic van de De Dramatische Wereld van Sam Bal. Amsterdam, C.J. Aarts, 1973. Geniet. 20 p. Gedrukt in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug verschoten.
€ 75 (nrs 242-245)
¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de titelpagina: ‘Mijn signatuur/ maakt dit boekje/ erg duur/ (handtekening)/ voor Peter Loeb’.

246. REIJT, Vic van de Voetbal, Drank en Vrouwen. Amsterdam, C.J. Aarts, 1978. Ingenaaid. 48 p. 1e druk. Rug verbleekt. € 20
¶ Opdracht van de auteur in rode inkt op de Franse titel: ‘Voor Ruud Broens,/ uitgever, piraat, mens/ Vic van de Reijt/ 5 januari 1981’.
Ruud Broens vormde met Pierre Roth en Ewald Spieker De Literaire Loodgieters, die in de jaren ’80 opmerkelijke bibliofiele boekjes uitgaven, soms zonder toestemming van de betreffende auteur te vragen. Van Vic van de Reijt verscheen bij De Literaire Loodgieters in 1980 De scheet in perkament gebonden, als reactie op De bibliofiel van Gerrit Komrij.

248. REVIS, M. Paviljoen van glas. Een Amsterdamse cavalcade. Amsterdam, Holdert & Co., 1947. Linnen. 216 p. 1e druk. Band deels verbleekt. € 45
¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op het voorste schutblad: ‘Voor de Barones, in wier Bongerd -/ die toen nog de Hare niet was, althans niet/ wettelijk – een groot deel van het manuscript/ van dit boek in de nazomer van 1943 werd/ geschreven en aan wier uit- en inschuif-/ bare tafel – destijds eveneens nog buiten/ de gemeenschap der goederen staande – het verder vorderde……/ en voor de Baron, die verantwoorde-/ lijk gesteld moet worden voor de archi-/ tectonische aspecten, in deze pagina’s/ ontvouwd/ van hun vriend/ M. Revis’.

Opgedragen aan Gerard Reve

249. HOFSTRA, J.W. Engelen van mensen. Roman. Den Haag, H.P. Leopold, (1958). Karton met stofomslag. 288 p. 2e druk. Omslag beschadigd. Band deels verbruind. € 30
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘voor Gerard Kornelis,/ wèl genégen/ Janwillem/ “tot leeringh ende vermaeck”/ 7 april 1962’.

251. SCHEEPMAKER, Nico Hopper’s Holland. Amsterdam, Erven Thomas Rap, (1973). Garenloos met omslag. 64 p. 1e druk. € 60
¶ Opdracht van de auteur in viltstift op de Franse titel: ‘Voor Gerard Reve,*/ je “van het”,/ meer in het bijzonder/ het gedicht/ op blz. 40/ Nico Scheepmaker/ * ook te lezen als/ Gerard (je van het) Reve’.
Op pagina 40 van dit boek staat het gedicht ‘Een vat vol woorden’, door de auteur in handschrift opgedragen ‘Voor Gerard’, met in de laatste strofe een verwijzing naar Gerard van het Reve.

 

255. ROSENBOOM, Thomas De mensen thuis. Amsterdam, Querido, 1987. Garenloos. 192 p. 2e druk. Debuut. € 30
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘Voor Mies Bouhuys,/ met dank voor de/ spectaculaire rit,/ (handtekening)/ Weesp, 14 februari 2002’.

256. SCHEEPMAKER, Nico De paus? Daar krijg ik een kind van… . Amsterdam, De Arbeiderspers, (1975). Garenloos. 212 p. 1e druk. € 30
¶ Opdracht van de auteur in zwarte viltstift op de Franse titel: ‘Voor Geert [van Oorschot],/ de enige echte/ uitgever, te-/ midden van/ uitgeverijen./ In ieder geval de/ enige echt-/ schrijvende uit-/ gever./ Nico Scheepmaker’.
Scheepmaker versleet vele uitgevers. Bij Van Oorschot verschenen in 1978 van zijn hand twee vertalingen: herdrukken van Grigori Baklanov, Een voetbreed aarde en Vera Panova, Het wereldje van Serjozja.

258. SCHEPENS, Jan Letterkundig prentenboek bevattende de Avonturen van Don Quichote Greshoff en Sancho Panza Schepens in het Vlaamsche Literatuurland. Brugge, ROYA, 1943. Ingenaaid. 192 p. 1e druk. Rug wat verbleekt. € 45
¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op pagina (3): ‘Aan K. Lekkerkerker,/ uit genegen herinnering./ Jan Schepens/ Brugge, 4/6/49’.
K. Lekkerkerker, redacteur en editeur, kende Schepens uit de tijd dat zij beiden aan het tijdschrift Werk waren verbonden. Op pagina 135 tot en met 137 in deze ironische sleutelroman op het literaire leven in Brussel wordt de oprichting van Werk ten huize van Greshoff beschreven.

260. SCHIPPERS, K. Holland Dada. Amsterdam, Querido, 1974. Ingenaaid. 192 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk. Enkele leesvouwen. € 50
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘voor Thijs Rinsema jr,/ kleinzoon v. een/ eminent schilder/ K. Schippers 26/4.79′.
Thijs Rinsema, apotheker van beroep, erfde de collectie schilderijen en objecten van zijn grootvader Thijs Rinsema. De broers Thijs en Evert Rinsema waren schoenmakers in Drachten, maar maakten ook abstracte kunst. In dit boek wordt op pagina 103 tot en met 117 het verhaal van de Rinsema’s verteld, die bevriend waren met avant-gardekunstenaars als Van Doesburg en Schwitters.

261. SCHOLTEN, Jaap Bavianehaar & chipolatapudding. Amsterdam, Thomas Rap, (1990). Garenloos. 168 p. 1e druk. Debuut. € 20
¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de Franse titel: ‘voor Anne [Scheepmaker]. 3 II 93/ géén kookboek/ Jaap Scholten’.
Anne Scheepmaker, culinair journalist, was de echtgenote van schrijver en journalist Nico Scheepmaker.

265. SONTROP, Theo Het alfabet. (Met tekeningen van Joost Roelofsz). Amsterdam, De Harmonie, (1975). Linnen met stofomslag. (56) p. 1e druk. € 45
¶ Opdracht van de auteur in balpen op het voorste schutblad: ‘Voor Mevrouw Stroom/ (Het is niet waar wat een oude Griek/ zei: πάντα ῥεῖ, dat alles stroomt, wás/ dat maar waar!)/ Theo Sontrop’.

268. THIJSSEN, Theo Kees de Jongen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1923. Linnen. (8), 376 p. 1e druk. Wat los in de band. Roest- en vochtvlekjes.
€ 350
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op het voorste schutblad: ‘Aan/ Marie Jans-Filarski/ van/ TheoJobsThijssen’.

269. T’HOOFT, Jotie Junkieverdriet. [Brussel/ Den Haag], Manteau, (1976). Ingenaaid met flappen. 56 p. 1e druk. Omslag langs randen geschaafd. € 500
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘voor Chris,/ 1 januari 1976 [= 1977]/ “make every song/ your favorite tune:/ I saw angels/ beating their wings/ in time, I t[h]ought/ I heard one sigh/ for you: come on up/ now, come on up now”/ (Shine a light. M. Jagger)/ Jotie’.

270. (TOOROP, Jan). JANSSEN, Miek Jan Toorop’s Kruiswegstaties. St. Bernulphuskerk te Oosterbeek. Amsterdam, L.J. Veen, [1922]. Karton. 48 p. Geïllustreerd. 1e druk. Rug ontbreekt. Kneep gebroken. Roestvlekkig. € 150
¶ Opdracht van Toorop in zwarte inkt op de titelpagina: ‘aan Cor de Kruijff/ met groote sympathie in Chr./ van JTHToorop/ 1922’.

273. VISSER, Ab Leven van de pen. Met illustraties van Hugh Jans. Den Haag, Kruseman, (1965). Ingenaaid met flappen. 120 p. 1e druk. Gebruikt exemplaar. € 20
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘Voor John en Mariëtta/ In het land der toekomst/ Uit het land van herkomst/ van/ Ab + Edith/ sept. ’66’.

274. VLIET, Eddy van De binnenplaats. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1990. Garenloos. 72 p. 2e druk. € 20
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de titelpagina: ‘heel graag voor Ad,/ ter herinnering aan de C. Buddingh’-/ dag,/ Dordt,/ 19.III.1994/ (handtekening)’.

275. VLIET, Eddy van Na de wetten van Afscheid & Herfst (fragmenten uit het leven van een burger). Amsterdam, De Bezige Bij, 1978. Garenloos. 56 p. 1e druk. Omslag verbruind. € 20
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de titelpagina: ‘heel graag aan loes en/ guit visser uit de/ kluizenaarstraat,/ Eindhoven, 23 10 78/ Eddy’.

276. VOS, Margot De nieuwe lent’. Verzen. (Met een inleiding van C.S. Adama van Scheltema). Amsterdam, Querido, 1923. Linnen. 80 p. 1e druk. Rug verschoten. € 35
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op het voorste schutblad: ‘Aan C.S. Adama/ van Scheltema/ van/ Margot Vos/ 7-11-23’.
C.S. Adama van Scheltema was een mentor van Margot Vos. Het ‘Ter inleiding’ op pagina 5 tot en met 7 in dit boek sluit hij af met ‘Van harte succes gewenscht door Uw vriend’. Bij zijn dood in 1924 publiceerde Vos in De socialistische gids een vers ‘Aan onzen gestorven zanger C.S. Adama van Scheltema’.

277. VRIAMONT, Joris Sebbedee. Den Haag [= Brussel], (A.A.M. Stols [= eigen beheer]), 1926. Ingenaaid met omslag. (2), 40 p. Gezet uit de Garamond en gedrukt in een oplage van 60 genummerde exemplaren. 1e druk. Debuut. € 250
¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op het voorste schutblad: ‘Den Heer B.Th. de Heij/ in opdracht van den schrijver/ Jvriamont/ 5.3.26’.
B.Th. de Heij, directeur van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, schreef met Jac. Rijkse het vaak herdrukte handboek Anatomie voor kunstenaars.
Dit is een van de 50 Arabisch genummerde exemplaren, gedrukt op Hollandsch van Van Gelder.
Van Dijk 103.

278. VROMAN, Leo Nieuwsgierig. Gedichten. Amsterdam, Querido, 1981. Ingenaaid. 64 p. 2e druk. Hoek geknipt uit laatste pagina en achterzijde omslag. € 75
¶ Opdracht van de auteur [aan Simon Vinkenoog] in balpen op de Franse titel: ‘voor Vinken-/ om op te drinken ⁞ en -ogen/ om op te drogen/ Leo/ Brooklyn,/ 21 april ’82’. Bovendien illustreerde de auteur zijn poëtische opdracht met een vink in een plas water en een zelfportretje met natte ogen. De handtekening ‘Leo’ is ook het portret.

279. VROMAN, Leo De gebeurtenis en andere gedichten. Amsterdam, Querido, 2001. Ingenaaid. 176 p. 1e druk. € 60
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘Alles is een prelude,/ ook dit, voor Jan en Gertrude [Starink],/ met omhelzingen,/ Leo/ Tilburg,/ 12 juni ’01’. De handtekening ‘Leo’ is tegelijk een zelfportretje, dat uit een ader lijkt te kruipen.
Jan Starink was docent Nederlands en hoofd van de culturele afdeling van de KRO Radio. Zijn vrouw Gertrude was dichter.

280. WARREN, Hans Geheim dagboek. 1978-1980. Dertiende deel. Amsterdam, Bert Bakker, 1997. Garenloos met omslag. 200 p. 1e druk. € 45
¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de Franse titel: ‘Voor Connie [Palmen], in de/ hoop haar nòg beter/ te leren kennen,/ in vriendschap,/ Hans/ 12.11.’97’.

281. WEEMOEDT, Lévi Bedroefd maar dankbaar. [Amsterdam], Pandora, (1994). Garenloos. 144 p. 8e druk. € 30
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘Verzuchting/ Zomer, winter, herfst en lente:/ alles is hier van Natuurmonumenten./ En er valt geen mus, o Heer,/ van ’t dak zonder Staatsbosbeheer!/ Groeten vanuit het Drents Museum/ van/ Lévi Weemoedt’.

282. WESSEM, Constant van De fantasie-stukken van Frederik Chasalle. (Amsterdam/ Mechelen, De Spieghel/ Het Kompas, 1932). Ingenaaid. 48 p. 1e druk. Omslag iets beschadigd. € 30
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de titelpagina: ‘Voor Kitty [de Josselin de Jong],/ deze “Spielerei”/ van een 20-jarige/ Constant van Wessem/ Nov. 1937’.
De Vrije Bladen, jrg. 9, afl. 9.

283. WIEG, Rogi Souffleurs van de duivel. Verhalen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1996. Ingenaaid. 252 p. 1e druk. Enkele leesvouwen. € 125
¶ Opdracht van de auteur in balpen op de opdrachtpagina: ‘Voor Hanny Michaelis/ dus! Dat lijkt me/ duidelijk/ Liefs,/ Rogi’.
De handgeschreven opdracht is geschreven onder de gedrukte opdracht: ‘Voor Hanny Michaelis’.

Opgedragen aan Jaap Zijlstra

Jaap Zijlstra was achtereenvolgens predikant te Duurswoude, Delfzijl, Vorden en Amsterdam. In 1965 debuteerde hij met de dichtbundel Voor de gelukkige vinder. In 2010 werd zijn poëtisch oeuvre gebundeld. In 1983 kwam hij aan het eind van een preek uit de kast als homoseksueel. Over jongensliefde gaan de gedichten in Ik zie je zo graag. Zijlstra had veel contacten in de literaire wereld, zoals Benno Barnard, wiens vader ook dominee en dichter was.

293. BARNARD, Benno Klein Rozendaal. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1983). Ingenaaid met flappen. 60 p. 1e druk. Rug verschoten. € 35
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘10.12.83/ Voor Jaap Zijlstra/ in het onland,/ niet ver van waar/ dit speelt./ benno’.
Inliggend: handgeschreven ansichtkaart van de auteur aan ‘Jaap Zijlstra’, ongedateerd, gesigneerd ‘benno’. Dankkaart voor de hem gezonden bundel van Zijlstra. ‘Binnenkort komt mijn tweede bundel [= Klein Rozendaal] uit – maak maar vast een centimeter vrij bij de B’.

294. BARNARD, Benno Het meer in mij. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1986). Ingenaaid met omslag. 64 p. 1e druk. € 30
¶ Inliggend: handgeschreven briefkaart van de auteur aan ‘Beste Jaap’, ongedateerd, gesigneerd ‘benno’. ‘Pas in de stad van Joyce, Yeats en al die andere barden kom ik ertoe je te bedanken voor je beide mooie bundels, die ik met veel plezier gelezen heb. – Ik las hier voor een internationaal gezelschap enige proeven van verskonst in het Engels en begreep opeens het enorme voordeel van een Amerikaans huiswijf!’.
Tevens: handgeschreven briefkaart van de auteur aan ‘De heer Jaap Zijlstra’, ongedateerd, gesigneerd ‘benno’. Beknopt bedankje: ‘Tussen de regels van deze keerzijde door ontdek je mijn dank’.

295. CONINCK, Herman de Schoolslag. Gedichten. Amsterdam/ Antwerpen, De Arbeiderspers, (1994). Ingenaaid met flappen. 64 p. 1e druk. € 45
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘voor Jaap Zijlstra,/ zwemles./ Van harte,/ (handtekening)/ 13.6.1995’.

299. MIN, Neeltje Maria voor wie ik liefheb wil ik heten. Den Haag, Bert Bakker/ Daamen, 1966. Ingenaaid met omslag. 64 p. 3e druk. Verkocht
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op het voorste schutblad: ‘Voor Jaap Zijlstra/ Neeltje Maria Min/ 18-6-96’.


303. ZWAGERMAN, Joost Langs de doofpot. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1987). Ingenaaid met flappen. 56 p. 1e druk. € 45
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘Voor Ciska [Matthes]/ Liefs,/ Joost’.
Ciska Matthes was korte tijd redactiesecretaris van het in 1986 opgerichte tijdschrift Adem. Haar geliefde Rogi Wieg, Zwagermans boezemvriend, was een van de oprichters. In het eerste nummer van Adem publiceerde Zwagerman twee gedichten.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 16 maart 2018 door in CATALOGUS.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 423.493 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: