antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 820: Avalon Pers

Onze voorraad marginaal drukwerk is onlangs weer uitgebreid. In deze nieuwsbrief staan veertig uitgaven van de Avalon Pers beschreven, de private press van Jan Keijser. Gedichten van Hanny Michaelis en Gerrit Achterberg, een voorpublicatie van Jeroen Brouwers, Hooft en Huygens in zeer kleine oplagen, maar ook een geïllustreerde nieuwjaarswens van het echtpaar Biesheuvel.


1. ACHTERBERG, Gerrit November. (Woubrugge, Avalon Pers, 1981). Cahiersteek. (8) p. Gezet uit de Romanée en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 120 exemplaren.
€ 15
* Uitgave bij de oprichting van de Achterberg-kring op 29 november 1981.

2. ACHTERBERG, Gerrit Een ongepubliceerd gedicht van —. Woubrugge, Avalon Pers, 1986. Vouwblad. Gezet uit de Arrighi en gedrukt in paars en zwart op Programm Bütten in een oplage van 290 exemplaren. 1e druk.
€ 12
* Jaarwisselingsgeschenk 1986/1987 van het Genootschap Gerrit Achterberg.

3. ACHTERBERG, Gerrit Vier versies. (Woubrugge, Avalon Pers, 1990). Cahiersteek (garen geknapt). (8) p. Gezet uit de Romulus en met de hand gedrukt op Meriam Ingres in een oplage van 295 exemplaren.
€ 12
* Jaarwisselingsgeschenk 1989/1990 van het Genootschap Gerrit Achterberg.

 

4. (ACHTERBERG, Gerrit) BROCKWAY, James On not translating Achterberg. [Woubrugge], (Avalon Pers, 1993). Cahiersteek. (8) p. en een los bijgevoegd vel met een gedicht van Achterberg met de Engelse vertaling van Brockway. Gezet uit de Centaur en met de hand gedrukt in bruin en zwart in een oplage van 50 exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Uitgave ter gelegenheid van Brockways bezoek aan ‘Het Aangeraakte Boek’. Gesigneerd.

 

5. ACHTERBERG, Gerrit, & Edward THOMAS Hulshorst. Adlestrop. (Woubrugge, Avalon Pers, 1986). Cahiersteek. (4) p. Gezet uit de Egmont en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 43 exemplaren.
verkocht
* Twee gedichten die toevallig erg op elkaar lijken.

 

6. ACHTERBERG, Gerrit, HANLO, Jan, MICHAELIS, Hanny, PAALTJENS, Piet, e.a. Lang leve Dick Wessels. [Woubrugge, Avalon Pers, 2011]. Cahiersteek. (8) p. Gezet uit de Romanée en gedrukt op Zerkall in een beperkte oplage.
verkocht
* Eén van de enkele exemplaren die buiten het drukkersproject voor Dick Wessels bleven.

7. (BASTET, F.L.) Desiderata. Woubrugge/ Den Haag, Avalon Pers/ Statenhofpers, 2006). Oblong. Cahiersteek. (12) p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in roodbruin en zwart in een oplage van 50 exemplaren.
€ 25
* Anonieme tekst uit 1692, fraai gedrukt voor de tachtigste verjaardag van Frédéric Bastet.
Met handgeschreven briefje van Jan Keijser.

8. BIESHEUVEL, J.M.A. ‘Maarten & Eva Biesheuvel Gütlich wensen u een gelukkig 2012’. (Met een illustratie van J.M.A. Biesheuvel). [Woubrugge, Avalon Pers, 2011]. Vouwblad. Gezet en gedrukt in een beperkte oplage.
€ 75
* Nieuwjaarswens van het echtpaar Biesheuvel.

9. BIESHEUVEL, J.M.A. Zwanezang. (Woubrugge, Avalon Pers, 2016). Linnen (Binderij Van Waarden). (32) p. Gezet uit de Bembo en gedrukt op Zerkall in een oplage van 150 gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 80
* Vanwege ziekte van de auteur werd slechts een deel van de oplage gesigneerd door de auteur. Dit exemplaar is onder het colofon gesigneerd door de levensgezellin van de auteur: ‘Namens zieke Maarten/ getekend door/ Eva Biesheuvel Gütlich/ Leiden, 8-X-2016’.

10. BIESHEUVEL, J.M.A., & J.H. LEOPOLD ‘Mijn hart neemt velerlei gestalten aan…’. (Met een illustratie van J.M.A. Biesheuvel). [Woubrugge, Avalon Pers, 2008]. Vouwblad. Gezet en gedrukt in een beperkte oplage.
verkocht
* Nieuwjaarswens van het echtpaar Keijser.

11. (BLOEM, J.C.). BROCKWAY, James Dat zoveel zaligheid voorbij mij glijdt. Woubrugge, Avalon Pers, (1992). Linnen met leeslint. (2), 26 p. Gezet uit de Garamond en met de hand gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 199 exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Eén van de weinige exemplaren gebonden in heellinnen.
Uitgave verzorgd voor de mr J.C. Bloem Stichting. Bevat naast een herinnering van Brockway aan Bloem zeven in het Engels vertaalde gedichten: ‘Blissfully happy, drenched in Dapper Street.’

12. BROUWERS, Jeroen Kalenders. (Met als frontispice een portretfoto van Herman Selleslags). Woubrugge/ Den Haag, Avalon Pers/ Statenhofpers, 1999. Linnen. 24 p. Gezet uit de Romulus en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 170 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. De lijm van de foto is uitgewerkt.
€ 95
* Bijzonder mooi uitgegeven voorpublicatie uit Brouwers’ meesterlijke roman Geheime kamers.

13. BROUWERS, Jeroen Kalenders. (Met als frontispice een portretfoto van Herman Selleslags). Woubrugge/ Den Haag, Avalon Pers/ Statenhofpers, 1999. Linnen. 24 p. Gezet uit de Romulus en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 170 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. De lijm van de foto is uitgewerkt.
€ 120
* Bovendien gesigneerd door de fotograaf op verso voorste schutblad.

14. CARMIGGELT, S. De kostbare vaas. Een Russische vertelling geschreven in 1930. Woubrugge, Avalon Pers, 2006. Losbladig (dient nog van een cahiersteek te worden voorzien). (12) p. Gezet uit de Perpetua en gedrukt in een oplage van 85 exemplaren.
verkocht
* Eén van de enkele exemplaren die buiten het drukkersproject voor Hans Rombouts bleven.

15. DEEL, T. van Twee gedichten. (Woubrugge, Avalon Pers, 1985). Cahiersteek. (4) p. Gezet uit de Cancelleresca bastarda en gedrukt in een oplage van 75 exemplaren.
€ 16
* Nieuwjaarswens van ‘Inez, Inez en Marius’.

16. DEEL, T. van Twee gedichten. (Woubrugge, Avalon Pers, 1985). Cahiersteek. (4) p. Gezet uit de Cancelleresca bastarda en gedrukt in een oplage van 75 exemplaren.
verkocht
* Afwijkend colofon, waarin nu staat vermeld dat de uitgave een initiatief is van Marius van de Ven.

17. (DEYSSEL, Lodewijk van). PRICK, Harry G.M. Lodewijk van Deyssel & het goede der aarde. (Woubrugge), Avalon Pers, (1984). Ingenaaid met omslag. (4), 28 p. Gezet uit de Lutetia en met de hand gedrukt in paars en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk. Kreukje.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon. Prachtige verhandeling over Lodewijk van Deyssel als liefhebber van lekker eten en drinken.

18. (DEYSSEL, Lodewijk van). PRICK, Harry G.M. Lodewijk van Deyssel & het goede der aarde. (Woubrugge), Avalon Pers, (1984). Linnen. (4), 28 p. Gezet uit de Lutetia en met de hand gedrukt in paars en zwart op Zerkall-Bütten met golvend watermerk in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk. Vlekje op voorplat.
verkocht
* Eén van de 40 Romeins genummerde exemplaren die in linnen gebonden werden (door J.C. van Hooff te Haarlem) en door de auteur gesigneerd.

19. DOESBURG, Theo van Het onvergankelijke kruid. [Woubrugge], Avalon Pers, 1982. Cahiersteek. (8) p. Gezet uit de Bodoni en gedrukt in 111 genummerde exemplaren op Ossekop-papier. 1e druk.
€ 30
* Bezorgd door W. de Graaf naar het handschrift van dit verhaal, dat in 1909 werd geschreven maar niet eerder gepubliceerd. Fraai felgeel omslag met rode opdruk en diepblauwe losse schutbladen.

20. DORNA, Mary Drie verhalen. (Woubrugge), Avalon Pers, (1983). Ingenaaid met omslag. (24) p. Gezet uit de Lutetia en met de hand gedrukt in rood en zwart op Hollands Druk in een oplage van 125 genummerde exemplaren.
€ 15

21. ELIOT, T.S. Cape Ann. (Vertaald door Bert Voeten). (Woubrugge, Avalon Pers, 1990). Ingenaaid. (4) p. Gezet uit de Arrighi en de Centaur en met de hand gedrukt in rood en zwart op Zerkall in een oplage van 150 exemplaren.
€ 15
* Gesigneerd door de vertaler onder het colofon. Jaarwisselingsgeschenk 1990/1991.

22. EMANTS, Marcellus De mens moet het leven overwinnen. Brieven van Marcellus Emants aan Jkvr. E.C.E.M. van Nispen tot Sevenaer. (Bezorgd en van een nawoord voorzien door Nop Maas). Woubrugge, Avalon Pers, (1994). Cahiersteek met omslag. (20) p. Gezet uit de Garamond en met de hand gedrukt in rood en zwart in een oplage van 90 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Zes niet eerder gepubliceerde brieven van Emants.

23. GEEL, Chr.J. van Over de grenzen van de zee. Woubrugge, Avalon Pers, (1984). Ingenaaid met omslag. (24) p. Met de hand gedrukt met De Roos op Zerkall-Bütten in groen en zwart in een oplage van 160 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 25

 

 

24. GOUT, Cor Ode aan den Haag. Woubrugge, Avalon Pers, 2005. Verguld linnen. (36) p. Gezet uit de Lutetia en gedrukt op Simili Japon in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Uitgave ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Achterberg.

25. HOOFT, P.C. Twaalf spreuken bij Henrik de Groote (1671). [Woubrugge], (Avalon Pers), 1990. Cahiersteek. (8) p. Gezet en gedrukt in een oplage van 25 exemplaren.
verkocht
* Uitgave op verzoek van het echtpaar Breugelmans ter gelegenheid van de promotie van Henk Duits.

26. HUYGENS, Constantijn ‘Van ’t Keiserlicke Hof tot in de schaepers Kluys’. (Woubrugge, Avalon Pers, 1996). Oblong. Cahiersteek. (4) p. Gezet en gedrukt in een oplage van 25 exemplaren.
€ 40
* Uitgave op verzoek van het echtpaar Breugelmans ter gelegenheid van de uitreiking van de Menno Hertzberger Prijs aan antiquaar Bob de Graaf op 21 november 1996.

27. KEMP, Pierre Een ding beseffen. (Woubrugge), Avalon Pers, (1980). Ingenaaid met omslag. (24) p. Met de hand gezet en gedrukt in blauw en zwart in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Keuze uit de nagelaten gedichten door W.A.M. de Vroomen. Dit is een van de XXX genummerde exemplaren die ter beschikking bleven van de rechthebbenden en de uitgever. Met prospectus.

27A. Zelfde werk.
€ 15
* Regulier exemplaar.

28. LABÉ, Louïse Sonnetten. Een keuze. (Met een nawoord door Dr. P.J. Buijnsters). (Met een originele, gesigneerde kopergravure van Lembit Löhmus naar een portret uit 1555). Beek, Editie In de Roozetak – Johan Souverein, 2012. Verzilverd halfperkament in papieren foedraal (Binderij Phoenix). (36) p. Gezet uit de Romanée en gedrukt door de Avalon Pers op Zerkall in een oplage van 106 genummerde exemplaren. Met uitvouwbladen zodat de gedichten parallel te lezen zijn. 1e druk.
€ 120
* Eén van de 6 genummerde en op naam gedrukte luxe-exemplaren, fraai gebonden door Philipp Janssen en voorzien van een extra afdruk van de gravure. De gedichten zijn in het oorspronkelijke Frans uitgegeven, in de Duitse vertaling van Rainer Maria Rilke en de Nederlandse vertaling van Paul Claes.

29. LEUPEN, J. Mon autre monde. Poèmes imaginées et images poétisées. Beeldende woorden en verwoorde beelden. [Woubrugge], Avalon Pers (1985). 27,5 x 19,5 cm. Ingenaaid met omslag. (16) p. Gezet uit de Lutetia en gedrukt op Zerkall Bütten in een oplage van 320 exemplaren. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 12

30. MAYER-SWART, E.B. Weerspiegeling. Woubrugge, Avalon Pers, (1991). Cahiersteek met omslag. (16) p. Gezet uit de Garamond en gedrukt in een oplage van 90 exemplaren.
€ 12

31. MICHAELIS, Hanny Een lied voor mezelf op de wijze van het menselijk bestaan. (Met een linosnede van Marja Scholtens). [Woubrugge, Avalon Pers, 2007]. Vouwblad. Gezet en gedrukt in een beperkte oplage.
verkocht
* Cadeautje voor bezoekers van de Vriendendag van het Meermanno op 23 juni 2007.

32. NIJKERK, Karel J. Met de beste wensen. Gelegenheidsgrafiek rond de jaarwisseling. Woubrugge / Amsterdam, Avalon Pers / Nijla Pers, 2004. Ingenaaid met omslag (randje gekreukt). (2), 26 p. Gezet uit de Lutetia en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 100 exemplaren. Geïllustreerd (deels met ingeplakte kleurenplaatjes). 1e druk.
€ 22

33. SALLUSTIUS Sallustius prijst de levenskracht. Woubrugge, Avalon Pers, 1988. Cahiersteek met omslag. (12) p. Geïllustreerd. Gezet uit de Romulus en met de hand gedrukt in een oplage van 160 exemplaren.
€ 18
* Bevat een tekst van Sallustius in 5 verschillende talen. Samengesteld door F. Mayer ter gelegenheid van van het nieuwe jaar 1989.

34. SCHAGEN, J.C. van Geografische Gezinsvorming. Schiftsels XIV. [Woubrugge], (Avalon Pers, 1980). Vouwblad in omslag. Gezet uit de Lutetia en gedrukt op Arches in een oplage van 263 genummerde exemplaren.
verkocht
* Gesigneerd door de dichter onder het colofon.

35. SLAUERHOFF, J. Icarus. Vier nagelaten gedichten. Bezorgd (en van een nawoord voorzien) door Menno Voskuil. Woubrugge, Avalon Pers, 2010. Verguld halfperkament in papieren foedraal (Binderij Phoenix). (20) p. Met als frontispice een originele, gesigneerde houtgravure door Peter Lazarov. Gezet uit de Romanée en gedrukt door Jan Keijser in bourgognerood en zwart op Zerkall in een oplage van 99 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 195
* Een van de 9 Romeins genummerde exemplaren, door Binderij Phoenix gebonden in halfperkament.

36. STUTTERHEIM, C. Kwatrijnen in mineur. (Bezorgd door en met een nawoord van R. Breugelmans en S. Dresden). Woubrugge, Avalon Pers, (1992). Ingenaaid met omslag. (28) p. Gezet uit de Garamond en gedrukt op Simili Japon in een oplage van 90 exemplaren.
€ 15
* Aansprekende poëzie van de professor.

 

37. VASALIS, M. Kinderen. Fragment. (Woubrugge), Avalon Pers, (1982). Ingenaaid. (16) p. Gezet uit de Palatino en met de hand gedrukt op Hollands Druk in groen en zwart in een oplage van 80 exemplaren. 1e druk in boekvorm.
€ 45
* Jaarwisselingsgeschenk 1982/1983.

38. VOETEN, Bert Nieuwe gedichten. Woubrugge, Avalon Pers, (1988). Ingenaaid met omslag. (2), 26 p. Gezet uit de Romanée en met de hand gedrukt in grijs en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 125 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 20

39. ZEE, Simone van der Stadje. (Met 8 originele houtsneden van Jos van der Zee). Woubrugge, Avalon Pers, (1979). Oblong. Ingenaaid met omslag. (28) p. Gezet uit de Lutetia en met de hand gedrukt op Simili Japon in een oplage van 140 genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren.
€ 20

40. ZUYLEN, Belle van Agnès a d’Hermenches. Woubrugge, Avalon Pers, (1990). Ingenaaid met omslag. (32) p. Geïllustreerd. Met de hand gedrukt in een oplage van 500 exemplaren.
verkocht
* Gedrukt in opdracht van Het Genootschap Belle van Zuylen ter gelegenheid van de tweehonderdvijftigste geboortedag van de auteur. Bevat de tekst ook in facsimile van het handschrift.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 25 oktober 2018 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.728 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: