antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 821: Verzameld werk

Deze nieuwsbrief behoeft geen introductie. Allerlei verzamelde werken van diverse auteurs, over het algemeen zacht geprijsd.


1. ACHTERBERG, Gerrit Cryptogamen. Met een inleiding van Bertus Aafjes. Den Haag, Stols, 1946. Linnen. 296 p. 1e gezamenlijke druk.
€ 12
* Eerste verzamelbundel, met een inleiding van Bertus Aafjes, bestaand uit de bundels Eiland der ziel, Dead end, Osmose en Thebe. Van Dijk 684.

2. ACHTERBERG, Gerrit Cryptogamen. Met een inleiding van Bertus Aafjes. Den Haag, Stols, 1953. Linnen. 296 p. Oplage 1200 genummerde exemplaren. 2e gezamenlijke druk. Ongenummerd exemplaar.
€ 12

3. ACHTERBERG, Gerrit Cryptogamen III. Amsterdam, Querido, 1954. Linnen met (minimaal gerafeld) stofomslag. 300 p. Oplage 1200 genummerde exemplaren. 1e gez. druk.
€ 15
* Derde verzamelbundel waarin opgenomen de bundels Eurydice, Limiet, Energie, Existentie, Zestien, Hoonte, Doornroosje en En Jezus schreef in ’t zand. Zestien was niet eerder als afzonderlijke bundel verschenen, maar als cyclus opgenomen in Existentie. In 1968 zou Zestien alsnog als afzonderlijke bundel verschijnen in de reeks top-punten (Den Haag, Bakker/Daamen, 1968).

4. ACHTERBERG, Gerrit Cryptogamen 4. Amsterdam, Querido, 1961. Linnen met stofomslag. 248 p. Oplage 1000 genummerde exemplaren. 1e gezamenlijke druk.
€ 30
* Laatste verzamelbundel, bestaand uit de bundels Sneeuwwitje, Mascotte, Cenotaaf, Ode aan Den Haag, Ballade van de gasfitter, Autodroom en Spel van de wilde jacht. Eén van de zestig Romeins genummerde exemplaren.

5. ACHTERBERG, Gerrit Cryptogamen 4. Amsterdam, Querido, 1961. Linnen met stofomslag. 248 p. Oplage 1000 genummerde exemplaren. 1e gezamenlijke druk.
€ 15

6. ACHTERBERG, Gerrit Cryptogamen 4. Amsterdam, Querido, 1961. Linnen. 248 p. Oplage 1000 genummerde exemplaren. 1e gezamenlijke druk. Ex libris op binnenzijde voorplat.
€ 12
* Dit is nummer 3 van de oplage.

7. ACHTERBERG, Gerrit Cryptogamen 4. Amsterdam, Querido, 1961. Linnen. 248 p. Oplage 1000 genummerde exemplaren. 1e gezamenlijke druk. Ex libris Fernand Lodewick.
€ 12

8. BERGH, Herman van den Verzamelde gedichten. Bijeengebracht door W. Zoethout. Amsterdam, Querido, 1979. Linnen met stofomslag. 388 p.
Verkocht

9. BIESHEUVEL, J.M.A. Zeeverhalen. Amsterdam, Meulenhoff, (1985). Karton. 232 p. 1e druk. Gaatje in rug.
€ 25
* Bevat een (met bijzonder bibberige hand) geschreven opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Voor meneer & mevrouw/ van der Broeck,/ met vriendelijke groet/ van de schrijver./ 1996’.

10. BOUTENS, P.C. Verzamelde werken. Haarlem/ Den Haag, Enschedé/ Boucher, 1943-1954. Zeven delen. Verguld heelperkament. Koppen verguld. Niet afgesneden. 2500 p. Gedrukt in een oplage van 1060 genummerde sets.
€ 750
* Eén van de 120 Romeins genummerde exemplaren op speciaal voor deze luxe-editie vervaardigd papier met watermerk ‘P.C. Boutens’ en bovendien één van de weinige exemplaren in heelperkament. Met prospectus. Oogstrelende serie in ferme banden.

11. BURSSENS, Gaston Verzamelde dichtbundels. Den Haag, Bert Bakker, 1970. Twee delen. Ingenaaid. 848 p. Leesvouw.
€ 22
* Alle bundels zijn in facsimile afgedrukt (deels in kleur).

12. DEYSSEL, Lodewijk van Verzamelde werken. Amsterdam, Scheltema & Holkema/ Groesbeek & Nijhoff, [1920]. Zes delen. Verguld halfperkament met groenlinnen platten. Koppen verguld. Keurige, uniforme banden (vermoedelijk door de uitgever vervaardigd, aangezien wij eerder een dergelijke set hebben gehad).
€ 140
* Deel 1 en 2: één van de 200 genummerde luxe-exemplaren op Hollandsch.

13. EYBERS, Elisabeth Versamelde gedigte. Amsterdam, Van Oorschot, 1957. Linnen. 164 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het voorste schutblad: ‘Vir Virginia/ met vriendschap en waardering/ van/ Elisabeth./ Oktober 1967’.

14. FOCQUENBROCH, W.G. van Alle de Wercken van W.G.V. Focquenbroch. (1e, 2e en 3e deel van de Thalia, of geurige sang-godin, &: De Herders-zangen van Vergilius Maro; &: Min in’t Lazarus-huys). Amsterdam, By de Weduwe van Michiel de Groot, en Gysbert de Groot, 1682. 4 apart genummerde delen in één band. Doorgehaalde band van perkament. Met 4 gegraveerde frontispices en een titelhoutsnede. (14), 448; (12), 224; (12), 112; (8), 72 p. Rug iets verkleurd, oudtijds handgeschreven titel. Naam voorin (‘G. Siemans April/ jur.cand. 1904’). Verwijdersporen van een exlibris. Enkele onbelangrijke feilen.
Verkocht
* Mooi exemplaar van de verzamelde werken van de jong in Guinee (Ghana) overleden burleske dichter Willem Godschalk van Focquenbroch (1640-1670). Bevat alle bekende werken, zoals de vertaling naar Scarron Typhon, of Reuzenstrijd, de vertalingen van Vergilius, de Min in ’t Lazarushuys, De verwarde Jalouzy, Tymon van Lucianus, de losse gedichten uit Thalia of geurige Zanggodin (waaronder vele die eigenlijk geschreven zijn door Focqs vriend Johannes Ulaeus) en de uitvoerige brieven uit Afrika.
Van keihard kolderieke vertalingen:

Jupyn had nu al met zyn donder/ Gedreeven Mimas op de vlucht,/ En Damasor gewurpen onder,/ Die met zyn pissert in de Lucht/ Zeer deerlik lei in ’t zand te kyken

via smachtende liefdespoëzy aan Fillis of Klorimene, en vergankelijkheidsgedachten over de rook van de pijp tot de melancholieke berichten uit donker Afrika

Al zittende in een holle boom,/ Bezwangert met een troep soldaten,/ En met elf zwarte Potentaten/ Gaat Fok vast dobbren langs de stroom.

Een goudmijn van het smakelijkste Nederlandse taalgebruik!

15. GERHARDT, Ida Verzamelde gedichten. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1980. Linnen met stofomslag en leeslint. 772 p. 1e druk. Stofomslag deels verkleurd.
€ 15
* Uitgave ter gelegenheid van de toekenning van de P.C.-Hooftprijs.

16. (GROENEVELT, Ernst). HAAN, Jacob Israël de Verzamelde Gedichten. Deel II. (Bezorgd door K. Lekkerkerker). Amsterdam, Van Oorschot, 1952. Linnen. 496 p. 1e druk. Band (on)behoorlijk bevlekt.
€ 60
* Uit de bibliotheek van Ernst Groenevelt. Deze De Haan-adept, een van de C.O.C.-voormannen van het eerste uur, schreef op het achterste schutblad een geëxalteerd gelegenheidskwatrijn: ‘O Geest van Jacob Israel de Haan,/ wat zweeft gij af-en-aan;/ O, neem bezit van een te baren jongens-lijf/ en schrijf opnieuw, o, schrijf!/ Ernst Groenevelt/ Zomernacht 1-2 Juli 1952./ Den Haag’.

17. HAAN, Jacob Israël de Verzamelde gedichten. (Bezorgd door K. Lekkerkerker). Amsterdam, Van Oorschot, 1952. Twee delen. Linnen. 416; 496 p. 1e druk.
Verkocht
* Prachtige uitgave van geweldige poëzie.

18. HAAN, Jacob Israël de Verzamelde gedichten. (Prospectus). Amsterdam, Van Oorschot, 1951. 22 x 14 cm. Geniet. 16 p. 1e druk. Roestvlekje.
€ 16
* Introductieboekje om voor intekening te werven op de in 1952 verschenen Verzamelde gedichten van De Haan. Met maar liefst 41 aanbevelingen van allerlei schrijvers en een opsomming van meer dan 100 van de tweehonderd leden van het Comité van Aanbeveling, dat met enorme krachtsinspanning was gemobiliseerd door K. Lekkerkerker om de verzameld-werkuitgave van de grond te krijgen. Met originele bijdragen van o.a. J.C. Bloem, Anton van Duinkerken, P.N. van Eyck, Maurice Gilliams, Jef Last, G. Mannoury, A. Marja, P.J. Meertens, Jacques Presser, Garmt Stuiveling, S. Vestdijk en Victor van Vriesland. Ook van de reeds lang overleden Van Eeden en Verwey zijn waarderingen opgenomen.
Met inliggend een gedrukte brief van Van Oorschot aan potentiële voor-intekenaars, waarin ook de luxe editie in Afrikaans geitenleer wordt genoemd (prijs 50 gulden, tegen 15 voor een gewone set). Hij laat doorschemeren dat de prijs van de luxe-exemplaren extra hoog is om de gewone editie ‘in het bereik te brengen van hen voor wie zij in de eerste plaats bestemd is’.

19. HANLO, Jan Brieven. Deel I 1931-1962. (En:) Deel II 1963-1969. Amsterdam, Van Oorschot, (1989). Twee delen. Linnen met stofomslagen. 756; 672 p. 1e druk. Omslagen op de rug iets verschoten.
€ 12

20. HEINE, Heinrich Werke. 10 Bände. Ganzleder (dunkelblau). Leipzig, Insel-Verlag, 1911. 10 Vol. in Originalganzledereinbände. Etwa 5700 S. Alle Bände etwas berieben. Mit Exlibris des Tilburgischen Autor und Kleingraphiksammler Frits Haans.
€ 150

21. KOMRIJ, Gerrit Alle gedichten tot gisteren. Amsterdam/ Antwerpen, De Arbeiderspers, (1994). Verguld halfleer met leeslint. 496 p. 1e druk.
€ 125
* Eén van de 40 luxe-exemplaren, die niet in de handel kwamen, gebonden in halfleder.

22. LEOPOLD, J.H. Gedichten uit de nalatenschap. Uitgegeven en van editie-technisch en genetisch-interpretatief commentaar voorzien door G.J. Dorleijn. Deel 1. De gedichten voorafgegaan door editie-technisch commentaar. Amsterdam/Oxford, New York, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1984. Ingenaaid met stofomslag. XIV, 258 p.
€ 12

23. LEOPOLD, J.H. Verzamelde verzen. Rotterdam, Brusse, 1935. Buckram met stofomslag. 368 p. Met portret en facsimilé. 1e druk. Omslag op rug verbruind en gerepareerd.
€ 25
* Cat. Brusse 818.

24. LEOPOLD, J.H. Verzamelde verzen. Rotterdam, Brusse, 1935. Buckram. 368 p. Met portret en facsimilé. 1e druk.
€ 15
* Leverbaar in groen en blauw buckram. Cat. Brusse 818.

25. LEOPOLD, J.H. Verzamelde verzen. Deel I(:) De tijdens het leven van de dichter gepubliceerde poëzie. (En:) Deel II. Nagelaten poëzie. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep/ Johan Polak [= ‘eigen beheer’], 1982-1988. Twee delen. Linnen met stofomslagen. (8), 260; (4) p. Stofomslag deel 2 op rug en voorplat verschoten.
€ 90
* Deel II, een cultuurpessimistische privé-uitgave, werd uit protest door Johan Polak in eigen beheer uitgegeven in een oplage van slechts 200 exemplaren, waarvan 150 voor de handel. De nieuwprijs bedroeg indertijd maar liefst ƒ 395,-!

26. LUCEBERT Verzamelde gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 2002. Ingenaaid met kartonnen rug en geniet. Twee delen in kartonnen cassette. 912; 16 p. 2e, vermeerderde druk.
€ 65
* De tweede druk van Luceberts Verzamelde gedichten, oorspronkelijk verschenen in 1974, aangevuld met de bundels van na 1974 en een afdeling nagelaten gedichten (voornamelijk uit de jaren ’90).
Bijgevoegd: prospectus, uitnodiging voor de presentatie van deze uitgave en enkele krantenknipsels.

27. MARSMAN, H. Verzameld Werk I-III. (Met vertalingen). Amsterdam/ Bilthoven, Querido/ De Gemeenschap, 1938. Drie delen. Linnen. 192; 280; 288 p. 1e druk. Ex libris D.A.M. Binnendijk op schutbladen.
€ 60
* Uit de bibliotheek van de met Marsman bevriende criticus D.A.M. Binnendijk, die in deel I (Poëzie) met (kleurpotlood) strepen zette en aantekeningen maakte.
Inliggend: vijf getypte brieven van vertaler W.F.C. Timmermans, alle gesigneerd en uit 1949, over het vertalen van enkele gedichten van Marsman (met voorbeelden en varianten); zes bladen typoscript met gedichten van Marsman in het Frans; twee knipsels van recensies; prospectus voor Marsmans VW (1947) met een aanbevelingstekst van Binnendijk.

28. MÉRODE, Willem de Gedichten. Ingeleid door Dr K. Heeroma. Amsterdam/ Baarn, U.M. Holland/ Bosch & Keuning, 1952. Drie delen. Linnen. 256; 316; 168 p. 1e druk. Heel lichte gebruikssporen.
€ 20
* Omslagtitel: ‘Een keuze uit zijn gedichten bijeengebracht door Ad den Besten/ Jaap Das/ Dr. K. Heeroma’. Omvangrijk werk, ruim 700 pagina’s door Roel Knobbe mooi verzorgde poëzie met toelichtingen en registers. Gezet uit de Romulus van J. van Krimpen en gedrukt in blauw en zwart.

29. REVE, Gerard (Verzameld werk). De laatste jaren van mijn grootvader. De ondergang van de familie Boslowits. De avonden. Werther Nieland. Amsterdam, Van Oorschot, 1956. Linnen. 360 p. Iets scheefgelezen.
€ 15
* Van Winden 6.

30. ROLAND HOLST, A. Verzamelde werken. Bussum/ Den Haag, Van Dishoeck/ Stols, 1948. Vier delen. Verguld heelperkament (bandstempels Helmut Salden). Deels onafgesneden. Koppen verguld. Onopengesneden. 264; 232; 224; 280 p. Gelijkgenummerde prachtset.
€ 625
* Eén van de 50 genummerde luxe-exemplaren op geschept papier van Van Gelder. Exemplaren in heelperkament zijn zeldzaam. Van Dijk 825.
Bijgevoegd: G.H. ‘s-Gravesande, Over A. Roland Holst. Bij de uitgave van zijn Verzamelde werken. Bussum/ Den Haag, Van Dishoeck/ Stols, 1948. Geniet. 12 p. Met (ongebruikt) bestelbiljet.

31. ROLAND HOLST, A. Verzamelde werken. Bussum/Den Haag, Van Dishoeck/Stols, 1948. Vier delen. Linnen met omslagen. Ruggen verbruind.
€ 28
* Van Dijk 825.

32. SLAUERHOFF, J. Verzamelde werken. (Tekstverzorging K. Lekkerkerker). (Luxe-uitgave). Rotterdam (Proza IV: Den Haag; Proza V: Amsterdam), Nijgh & Van Ditmar/ K. Lekkerkerker, 1940-1957. Acht delen. Kopsnede verguld. Verguld halfleer met groflinnen platten. Niet afgesneden. 1e druk. Schaafplekjes op de ruggen. Enkele platten iets roestig of verbruind. Goede tot zeer goede, met uitzondering van Proza V uniform genummerde set.
€ 950
* Een van de 50 genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op Haesbeek (deel 8 (Proza V) op Pannekoek) en gebonden in halfleer.

33. WIENER, L.H. Misantropenjaren. Verzamelde verhalen. Amsterdam, Bert Bakker, 1990. Garenloos. 394 p. 1e druk.
€ 18
* Met gesigneerde opdracht van de auteur, gedateerd ‘Haarlem, 1-11-1990’.

34. WYK LOUW, N.P. van ’n Keur uit sy gedigte. Amsterdam, Van Oorschot, 1960. Linnen met (op rug wat beschadigd) stofomslag. 176 p. 1e druk.
€ 50
* Exemplaar met uitgebreide (12-regelige) handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter aan ‘Mevrouw en kollega van Peursen’. ‘Ons probeer. Ons weet nog nie’.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 29 oktober 2018 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.126 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: