antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 829: Antiquarenbeurs Mechelen

Met genoegen nemen wij komend weekend deel aan de Internationale Antiquarenbeurs Mechelen. In deze nieuwsbrief vindt u een keuze uit allerlei moois en nieuws. De driedaagse beurs opent op vrijdag 7 december om 14.00 uur. Gratis entree met dit toegangsbewijs.

N.B. Grote affiches nemen we alleen mee bij serieuze belangstelling.


1. (AVERMAETE, Roger) Les uns et les autres. Un acte en vers. (Aankondiging in: Programme de la répresentation donnée au Club Artes par la Théâtre de Marionnettes de “Lumière”). (Antwerpen, J.E. Buschmann, 1922). Vouwblad. Gedrukt in geel, groen en zwart. Met drie houtsneden van Joris Minne (vignetten). 1e druk. Iets bruinvlekkig.
verkocht
* Programma van het experimentele marionettentheater van het tijdschrift Lumière, dat geleid werd door Roger Avermaete. Les uns et les autres was het derde van drie programma’s met marionettentheater van respectievelijk Jammes, Maeterlinck en Verlaine. ‘Les uns et les autres’ werd uitgevoerd door zeven marionetten, voortbewogen door zeven medewerkers, onder wie Henri Van Straten, Joris Minne en Frank Van den Wyngaert. De stemmen waren van onder anderen Van den Wyngaert, Roger en Lucienne Avermaete, en Armand Henneuse. Met zijn opmerkelijke typografie is dit een hoogst zeldzaam overblijfsel van de pure avant-garde te Antwerpen, Anno Dada 6.

2. (BOEKENWEEK 1989). CLAUS, Hugo De zwaardvis. [Amsterdam], CPNB, 1989. Linnen met stofomslag. 96 p. 1e druk. Rug omslag minimaal verschoten.
€ 650
* Eén van de circa 150 exemplaren gebonden in linnen met stofomslag. Ondanks de relatief grote oplage van 150 exemplaren is deze luxe-variant vrijwel onvindbaar. Boekenweekgeschenk 1989. BHC 187.1.B.

3. (BOON, Louis-Paul). WISPELAERE, Paul de (Tekst van een lezing over Louis-Paul Boon). Oorspronkelijk handschrift. Zes dichtbeschreven bladen, met doorhalingen en correcties. Op ruitjespapier. Vijf maal recto en verso, éénmaal alleen recto. Gesigneerd Paul de Wispelaere’ en gedateerd ‘nov. ’65’.
verkocht
* Tekst van een lezing, gehouden in de Dendermondse galerie Celbeton op 6 november 1965. Onder zijn handtekening schreef De Wispelaere nog: ‘artikel bestemd voor het Boonboek, Komma 5’.

4. (BRUYNE, Gustaaf de). VERVOORN, A.J. Bij een gravure van Gustaaf de Bruyne. (Met een kopergravure van Gustaaf de Bruyne). Baarn, Arethusa Pers, (1988). Linnen in papieren foedraal (Geert van Daal). 40 x 27 cm. (24) p. Gedrukt door Vincent Loosjes in een oplage van 50 genummerde exemplaren.
verkocht
* Arethusa 80.

5. (BUCKLAND WRIGHT, John). REID, Anthony A check-list of the book illustrations of John Buckland Wright. Together with a personal memoir by Anthony Reid. Pinner, Private Libraries Assocation, (1968). Linnen. 128 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk
verkocht

6. (CLAUS, LUCEBERT, GILS, KOUWENAAR, VINKENOOG e.a.). KUNZ, Ludwig Junge Niederländische Lyrik. Herausgegeben von Ludwig Kunz. Mit vier Zeichnungen von Lucebert. (Stierstadt im Taunus), Eremiten-Presse, 1965. Garenloos. Op Chinese boekblokwijze gebonden. 58 p. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 2e druk. Twee vochtvlekken op voorzijde omslag, pagina 5/6 in facsimile.
€ 75
* Belangrijke bloemlezing voor het Duitse taalgebied met gedichten van Claus, Elburg, Gils, Kouwenaar, Lucebert, Polet, Schierbeek, Sleutelaar, Verhagen en Vinkenoog. Met erratablaadje. Slagter 101.
Bijgevoegd: gestencilde oproep voor een gezamenlijk cadeau ter gelegenheid van Kunz’ zeventigste verjaardag, ondertekend door zeven auteurs, waaronder Claus, Lucebert en Kouwenaar.

7. CNEUDT, Richard de Wijding. Verzen. Amsterdam, Van Dishoeck, 1902. Halfperkament met hoeken. (6), VI, 220 p. 1e druk. Mooi exlibris. Goed exemplaar.
verkocht
* Bijzonder fraai art-nouveau-bandontwerp van Simon Moulijn op voorkant, rug en achterzijde. Braches Bouwstoffen 1424.

8. ETON, Joannes (GENT) Almanach ofte oprechten Nederlantschen Hemel-Meter voor het Jaer on Heeren Jesu Christi M.DCC.XV. Gemaeckt en Gecalculeert op den Meridiaen van Ghendt ende de omliggende Steden ende Landen, door M. Daniel Montanus astrologant, ende P.B. wesende het XXV. Werck sijnder Ephemeridium. Gent, Joannes Eton, 1715. 19 x 8 cm. Eenvoudig halflinnen bandje met gemarmerde platten. 16 p. (katern [A]). Gedrukt in rood en zwart. Geïllustreerd.
Ook met:
Katern [B]: Prognosticatii ofte Voor-segginghe voor het Jaer ons Heeren M.DCC.XV. (16 p.)
Katern C en D: Chronycke van de Wonder Geschedenissen in deze Landen (9 p.) (&) Nieuwe Lyste van ’t Jaer, Maendt, ende Dagh der Geboorte vande Souvereyne Princen en Princessen die teghenwoordigh in ’t leven zyn (4 p.) (&) Ordinaire Couriers die alle Weke ghedepescheert worden in he Post-Officie tot Ghendt (2 p.) (&) Ordonnantie van de Ordinarisch reysende Boden van Ghendt op de naervolghende Stedn ende Plaetsen (2 p.) Ordonnantie op het luyden van de (…) klocken en ’t Vertrecken en Ariveren der Bargien (3 p.) (&) Aenwysinghe der Jaer-merckten ende Peerde-Merckten (2 p.) (&) Nieuwe Chronycke van alle het aenmerckelijckste het welcke sedert September 1713. tot Julii 1714. voorghevallen is (6 p.) (&) Ander Water-getyden (1 p.) (&) Nieuwen Tarif van de verhoogde Munten (1 p.) (&) Huys-ghelden binnen Ghendt (1 p.) (&) By Joannes Eton wort verkocht, (1 p. advertentie). Daarachter: Het Groot Cyffer-ghetal van Eenmael een, Dienstigh voor alle Persoonen (uitklaptabel, 2 p., keerzijde blanco). In totaal 4 katernen van 16 pagina’s + los daarachter de tabel. Bladen en pagina’s deels los. Naar het eind toe met grotere bruine vochtvlekken. Laatste twee bladen met contemporaine notities (sommen en data).
verkocht
* Bijzonder zeldzame zak-almanak in smal en hoog formaat. Het jaar 1715 niet in Worldcat, alleen 1721 (UAntwerpen Stadscampus).

9. FILM – RUSSIAN MODERNISM Amerikanskie Kino-Aktery 2: Dalton – Lewis. (&) 3: Mac-Avoy – Pringle. Leningrad, Akademia, 1927-8. Originele omslagen. 72; 90 p. Met foto’s op kunstdrukpapier. Rugjes versleten, omslagen gevlekt. Nummers in balpen op achterkant. Een vorige eigenaar onderstreepte nummers in de inhoud en plaatste kruisjes in tekst en bij foto’s.
verkocht
* Twee delen van een Russisch biografisch woordenboek van Amerikaanse filmsterren met mooi modernistisch omslag.

10. (GEERAERTS, Jef) 19 november Jan Starink in gesprek met Jef Geeraerts. Inleiding Paul de Wispelaere. In het HOT Theater Oranje Buitensingel 20. (Grote affiche). Den Haag, Bzztôh, ca. 1980. 59 x 40 cm. Eenzijdig bedrukte affiche in zwart-wit. Gevouwen. Goede conditie.
€ 30
* Groot portret van Geeraerts.

11. GEZELLE, Guido Dien avond en die rooze. (Met een Duitse vertaling door Georg Hermanowski). Beek, In de Roozetak, 1992. Linnen (Geert van Daal). (20) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt in rood en zwart door Ser Prop op Zerkall-Bütten in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
verkocht
* Eén van de 50 exemplaren die door Geert van Daal in linnen werden gebonden.

12. GEZELLE, Guido (Knipsel van kleengedichtje). Ca. 1920. Fraai knipsel in goudpapier, geplakt op witte achtergrond. Contemporain ingelijst achter glas (H. Gonkel jr. & Zoon, Amsterdam). 25 x 25 cm, papierformaat 20 x 20 cm. Aan de rechterzijde van de lijst ontbreekt een reepje.
€ 240
* ‘Dichten is geen kunste kom/ geen kunste/ dichten is een gunste Gods/ een gunste// Guido Gezelle’.

13. GEZELLE, Guido Schone kastanjen. (Met een originele, gesigneerde ets van Henri Hemelsoet. Met een inleiding door Armand Baele). Zwevegem, Wiels & Partners milieu-consulting, 1999. Karton. 36 p. Gedrukt op Arches Expression 160 grams in een oplage van 140 genummerde exemplaren.
verkocht
* Dit is éen van de 20 Romeins genummerde exemplaren. De ets is een portret van Gezelle.

14. GILL, André La Muse à Bibi. Paris, C. Marpon & E. Flammarion, [1881]. 17 x 12 cm. Herbonden in verguld marokijn. (8), 100 p. Origineel omslag meegebonden. Frontispice en omslagillustratie van André Gill. Herdruk (1e: 1879). Rug en randen iets versleten.
€ 75
* Aantrekkelijk klein boekje met curieuze gedichten van de meesterkarikaturist André Gill (1840-1885), die tevens als zanger opdtrad. Hij was lid van de Cercle des poètes zutiques.

15. GILLIAMS, Maurice Bronnen der slapeloosheid. (Voorafgegaan door:) Pierre H. DUBOIS, Maurice Gilliams. Een profiel in paradoxen. (En:) Paul CITROEN, Zelfportret van een tekenaar. (Met drie originele, gesigneerde litho’s (49,8 x 35,2 cm) van Paul Citroen: twee portretten van Maurice Gilliams en een zelfportret van Citroen). [Amsterdam], Taal & Teken, 1980. 52,5 x 37,2 cm. Losbladig in grote, linnen overslagmap. Gedrukt in rood en zwart naar typografische aanwijzingen van Wim Wandel door Drukkerij Enschedé in een oplage van 175 (+ 25 H.C.) genummerde en door Maurice Gilliams, Paul Citroen en Wim Wandel gesigneerde exemplaren. Vlekje op map.
verkocht
* Monumentaal boekwerk, uitgegeven ter gelegenheid van de toekening van de Prijs der Nederlandse Letteren aan Maurice Gilliams.
De map bestaat uit drie portfolio’s. Het eerste bevat een essay van Pierre Dubois over Maurice Gilliams, voorzien van een zeer fraai, melancholiek portret in lithografie van Gilliams. Het tweede betreft een essay van Paul Citroen over zijn werk, voorzien van een zelfportret (litho) van de kunstenaar. Het derde portfolio bevat een voor deze gelegenheid samengestelde bloemlezing uit werk van Maurice Gilliams onder de titel Bronnen der slapeloosheid. Tien gedichten, waarvan het laatste afgedrukt in facsimile van het handschrift. De gedichten worden gevolgd door een korte geschiedenis van de Prijs der Nederlandse Letteren door Henric Kompen. Ook dit derde portfolio bevat een originele litho van Paul Citroen: een mooi portret van Maurice Gilliams.

16. GILS, Gust Anoniem 20e eeuw. Antwerpen, Ontwikkeling, [1959]. Ingenaaid met flappen. 46 p. 1e druk.
€ 65
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht op het voorste schutblad: ‘voor wim simons,/ onvermoeibare beuker/ zeer hartelijk/ gust gils/ brasschaat 3.11.’59’. Wim Simons (1926-2005) was in 1953 éen van de oprichters van uitgeverij De Beuk.

17. GILS, Gust Vijf brieven en een typoscript. Vier getypte en één handgeschreven brief aan Wim Simons van uitgeverij De Beuk en een typoscipt, getiteld ‘Twee teoremas’. Diverse formaten. Alle brieven met adresstempel ‘gust gils/ hoge kaart 234/ brasschaat’. Gedateerd ’22-I-’61’, ”Brasschaat 11 februari ’61’, ‘brasschaat 17.2.1961’, ‘6.3.1961’ en ‘14.2.1962’. Alle brieven gesigneerd.
verkocht
* Inhoudelijke, uitvoerige brieven aan zijn Nederlandse uitgever. Over een advertentie in Gard Sivik, de rancuneuze Karel Jonckheere, het ‘niet verkocht worden’ in Nederland, moeizame onderhandelingen met ‘mej. Neirinck’, het zelf verzorgen van het omslag van Twee teoremas en andere praktische zaken.
‘ekskuzeer de uitbarsting, maar dat nooiteindigende gedonderjaag met manuskripten hangt me onnoemelijk de keel uit’.

18. GRAEVE, Louis De Prostitutie. Antwerpen, eigen beheer, 1928. Ingenaaid. 76 p. Geïllustreerd. 1e druk. Zeer gaaf, een mooi exemplaar.
verkocht
* Bijzonder boek met zijn tekeningen van publieke vrouwen. Louis De Graeve (1872-1929) rekent af met de hypocrisie en pleit voor begrip.

19. HUMBER CARS 1910. Oblong 20 x 25 cm. Origineel omslag gedrukt in goud en bruin. 24 p. Rijk geïllustreerde handelscatalogus, gedrukt in bruin en paling op getint papier. Met ingeplakte errata. Mooi exemplaar.
€ 295
* Met verschillende modellen, o.a. de 8 h.p., 12 h.p. en 16 h.p. Standard Body, Six Seated Landaulette, automobielen met Hood & Screen, de Doctor’s Car en de Racing Type Car. Prijzen van 200-590 pond sterling. Heerlijk vroeg automobielboek.

20. INTERNATIONAL UNION OF STUDENTS Drie politieke affiches 1965-1967. Zonder plaats, IUS (International Union of Students), 1965-ca. 1969. 40 x 28 cm. Gedrukt in kleuren. Punaisegaatjes, vouwtje. De Vietnamaffiche is vooral aan de achterkant wat meer beschadigd.
€ 80
* 1. 1st Anniversary of Mozambique Revolution. 25th September [1965].
2. Soutenez le peuple dominicain. (Protest tegen de Amerikaanse interventie in de Dominicaanse Republiek), vermoedelijk 1965.
3. International Student Strike of Solidarity with Vietnam 17 November. Wellicht 1967.

21. (LABISSE, Félix). OVIDE VI métamorphoses. Parijs, Librairie Le François, 1946. 15 x 10 cm. Gepolijst heelmarokijn met gouden kader. Kop verguld. 64 p. Originele voorzijde omslag meegebonden. Met twee etsen van Félix Labisse. Gedrukt in 1000 genummerde exemplaren (900). Rug verkleurd, laatste bladzijde met oude antiquarenstempels, verder mooi.
verkocht
* Serie ‘A trois clefs d’or’ nr. 3.

22. LAW, Andrew Catalonia. Zonder plaats, eigen beheer, 1995. Origineel karton met stofomslag. 8 bladen van geel en zwart, fiks vezelig kunstenaarspapier, met collages van papier en riet. Gedrukt in slechts 10 genummerde exemplaren, gesigneerd door de kunstenaar. Fraai.
verkocht
* Mysterieus boek van deze vrijwel onbekende boekkunstenaar, int originele stijl: eenvoudige vormen van mooi viltachtig papier, waarin de kleuren van de Catalaanse vlag verwerkt zijn: vuurrood, warmgeel en diepzwart. Is dat een kruis, een gevangenis, een grafzerk? Niet in Worldcat.

23. MARCK, J.H.M. van der Romantische boekillustratie in België. Van de Voyage Pittoresque au Royaume des Pays-Bas (1822) tot La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs (1869). Academisch proefschrift. Roermond, J.J. Romen & Zonen, 1956. Ingenaaid met stofomslag. (8), 296 p. Met 48 afbeeldingen op 24 platen. Inliggend: stellingen (2 p.), errata en receptiekaartje. 1e druk. Lichte gebruikssporen. Handtekeningen vorige eigenaars voorin. Enkele notities in potlood, mogelijk voor een recensie.
verkocht
* Hoogst informatief standaardwerk.

24. (MICKEY MOUSE). BULTHUIS, P.W. (samensteller) Linoleumsneden vervaardigd door leerlingen van de Nutsscholen te ‘s-Gravenhage. Serie II. (Den Haag, eigen beheer, 1932). Ingenaaid. Met 32 originele linosneden, alle beschermd met een vloeiblaadje. Achterin een tabel met de titel van de linosnede en de leeftijd van de leerling, maar zonder de naam. 1e druk. Rugje aan kop en voet iets ingescheurd, ook scheurtje in achterzijde omslag. Overstekende randen heel licht verbleekt.
€ 350
* De figuur Mickey Mouse werd ontworpen door Walt Disney in 1928, maar begon pas in 1931 ook in Nederland beroemd te worden. Piet Bulthuis (1898-1988), een Kijkduinse graficus en leraar tekenen, liet zijn leerlingen linosneden maken die jaarlijks in kleine oplage gebundeld werden. Dit is de tweede bundeling, maar de eerste waarin de groeiende populariteit van Mickey Mouse blijkt: drie linosneden, waaronder die op het omslag, zijn afbeeldingen van Mickey Mouse, gemaakt door kinderen van 11, 15 en 17 jaar. Deze prachtige en originele bundeling is uiterst zeldzaam.

25. MULISCH, Harry De pupil. Amsterdam, De Bezige Bij, 1987. Linnen met stofomslag. 134 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met signatuur en datum (‘7/3/1987’) op titelpagina.

26. MULLER, NV Uitgeverij Peter J. Briefpapier Uitgeverij P.J. Muller. Met envelop. Amsterdam, NV Uitgeverij Peter J. Muller, (ca. 1970). A4. Eenzijdig gedrukt in rood en roze. Keurig.
verkocht
* Briefpapier, bedrukt met een groot roze vlak omzoomd met borstenrijen. Iconisch briefpapier uit de seksuele revolutie! Op de (venster)envelop is alleen naam en adres afgedrukt (eveneens in rood en roze).

27. MULLER, NV Uitgeverij Peter J. Rekening Nationaal Sexvakblad Candy. (3 bladen). Amsterdam, NV Uitgeverij Peter J. Muller, (ca. 1970). A4. Eenzijdig gedrukt in rood en roze. Onderaan wordt in kleine letters de Candy Club vermeld, die van 1970-1972 aan het Thorbeckeplein gevestigd was. Keurig. Briefpapier iets verkleurd.
€ 250
* Rekening, briefpapier en vervolgblad, alle bedrukt met een groot roze vlak omzoomd met borstenrijen. Iconisch briefpapier uit de seksuele revolutie!

28. MULLER, NV Uitgeverij Peter J. Visitekaartjes van de direktie. Amsterdam, NV Uitgeverij Peter J. Muller, (ca. 1970). 7 x 10 cm. Eenzijdig gedrukt in zwart, rood en roze. Als nieuw.
verkocht
* Kaartje van Direkteur P.J. Muller, tevens Uitgever Nationaal Sexvakblad Candy, en een van Adj. Direkteur Coen van der Linden. Bedrukt met een roze vlak omzoomd met borsten.

29. NADAR Gustave Droz. (Uit de Galerie Contemporaine des Illustrations Françaises). Paris, Galerie Contemporaine des Illustrations Françaises, ca. 1880. 23,5 x 19 cm, op karton geplakt en in een passepartout (met vlekje) van 45 x 35 cm. Originele woodburytype.
€ 75
* Woodburytype (in Frankrijk photoglyptie genoemd) is een bijzondere 19e-eeuwse methode, uitgevonden in 1864, om fotografie te reproduceren met alle subtiele tussentonen. En anders dan bij fotografie veroudert de afbeelding niet, een woodburytype ziet er onverkleurd uit, zoals in de 19e eeuw. Vanaf 1900 werd de techniek niet meer gebruikt, omdat er goedkopere methoden beschikbaar kwamen – maar geen betere! Prachtig portret van de schrijver Gustave Droz (1832-1895).

30. PEELLAERT, Guy Douk douk. (Poster bij het psychedelische stripboek Jodelle). Düsseldorf, Populäre Propaganda Presse / Handpressendruck Mankopf, cop. 1966. 87 x 59 cm. Eenzijdig gedrukte kleurenzeefdruk. Horizontale vouw. Punaisegaatjes.
verkocht
* Uitvergroting van een tekening uit Peellaerts revolutionaire stripboek uit 1966, zijn eerste bekende werk – dat later gevolgd zou worden door LP-hoezen van de Rolling Stones en David Bowie. Iconische affiche met de gebruikelijke feiltjes.

31. RAES, Hugo Vijftien bladen handgeschreven tekst in een blanco dummy van de pocketuitgave van Een tijdelijk monument. 1962. Met talloze doorhalingen en verbeteringen. Garenloos. 18 bladen (de rest van de bladen is verwijderd).
€ 85
* Straatobservaties. Aantekeningen bij een Antwerpse wandeling of tramrit? Een unieke Literaire pocket.

32. RENOIR, Auguste, & Stéphane MALLARMÉ Pages. Avec un frontispiece à l’eau forte par Auguste Renoir. Brussels, Edmond Deman, 1891. 29 x 20 cm. Gemarmerd zwaar karton met rugschildje. Origineel omslag (voorzijde) meegebonden). 192 p. Gedrukt in 325 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 1950
* Fraaie original ets van Auguste Renoir, met een welgevormde naakte vrouw. Een van 225 exemplaren op papier d’Hollande. Een van de grote boeken van de wonderbare jaren 1890!

33. REVE, Gerard ‘De Voetjes Van De Vloer’. Origineel handschrift. 27,4 x 21,4 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Gerard Reve.’ en ‘Met de kroontjespen/ uitgeschreven te Kaapstad/ H. Drievuldigheid 1984.’
€ 325
* Zondag Trinitatis viel in 1984 op 17 juni. Ideaal om aan de muur te hangen.

34. REVE, Gerard Drie handgeschreven brieven en een ansichtkaart aan D.H. Landwehr, directeur van Uitgeverij De Arbeiderspers. Vijf bladen. Diverse formaten. Gedateerd ‘Greonterp, Post Oudega W., Friesland/ 9 Januari 1968’, ‘Amsterdam, 12 Maart 1968’, ‘Greonterp, Post Oudega W., Friesland/ 9 Januari 1968’ en ‘Greonterp, 19 April 1968’. Alle gesigneerd.
verkocht
* Vriendelijke, zakelijke brieven over twee uitgaven bij De Arbeiderspers, De God van je tante ofwel het Ezel-proces van Gerard Kornelis van het Reve en de beroemde Pleitrede. ‘Hierbij een lijst van een aantal personen of instanties, die volgens mij een eksemplaar moeten hebben. Met dit boek kun je je markt misschien uitbreiden tot buiten die van socialisten, humanisten, etc. Bedenk dus vooral de confessionele pers – ook die in de provincie, & al die oecumenische oudehoer tijdschriften – ietwat royaal met recensie-eksemplaren’.

35. REVE, Gerard Handgeschreven aanzet voor een brief aan ‘Zeer geachte heer Kooiman’. 27,5 x 21,4 cm. Eén blad. Recto en verso. Niet gesigneerd en gedateerd Boslaan 34, Veenendaal. (U)./ 24 October 1971′. 5 regels tekst.
verkocht
* Reve heeft een manuscript van Kooiman gelezen, voordat hij weer naar Frankrijk vertrekt. ‘Het is mij, eerlijk gezegd, niet mede gevallen. Vermoedelijk is het beter, als U eerst verhalen met een enkelvoudige struktuur schrijft, en vooral met een min of meer tastbare handeling’. Op de achterzijde schreef Reve dezelfde aanhef met eveneens zijn adres en datering en de onvoltooide zin ‘Ik heb gisterenmiddag & vanmiddag Uw manuskript gelezen, om het U nog’.
Zou het hier Dirk Ayelt Kooiman betreffen? Kooiman debuteerde in 1971 met Manipulaties en was medeoprichter en -redacteur van Soma (1968-1972), het tijdschrift waaraan Reve ook regelmatig bijdroeg.

36. REVE, Gerard Ik had hem lief. A’dam/Brussel, Elsevier, 1975. Garenloos. 224 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht op de Franse titel: ‘Veel goede wensen./ Gerard Reve./ Zwolle, 8.3.1975.’ Van Winden 28.

37. REVE, Gerard ‘Koninklijke Goedkeuring’. Origineel handschrift. 27,4 x 21,4 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Gerard Reve.’ Vage vouw.
verkocht
* U weet wel: ‘Het werk van Mulles’… Ideaal om aan de muur te hangen.

38. REVE, Gerard De ondergang van de familie Boslowits. Amsterdam, De Bezige Bij, 1950. Karton met stofomslag (ontwerp Tientje Louw). 48 p. 1e druk. Flinke hap uit bovenrand voorzijde stofomslag, waardoor de auteursnaam ontbreekt. Dit is aardig opgelost door onder het originele stofomslag een kleurenkopie van een beter omslag te leggen, waardoor het toch compleet oogt.
€ 200
* Van Winden 4.

39. REVE, Gerard Origineel visitekaartje. 8,0 x 13,0 cm. Op de voorzijde bedrukt: ‘Gerard Marquis de REVE’. Met onderaan het adres van ‘La Grâce’.
€ 75

40. RØDE MOR Grillbaren. Kopenhagen, Røde Mor, [1973]. 74 x 64 cm. Eenzijdige kleurenzeefdruk gedrukt in rood en zwart op geel papier, op basis van linosneden. Marginale scheurtjes en kreukjes.
€ 125
* Indrukwekkende affiche met vier politieke platen, reclame voor de LP Grillbaren, van de Deense popgroep Røde Mor (‘Rode Moeder’).

41. SEUPHOR, Michel Carnet Bric-à-Brac. Antwerp, Het Overzicht, [1924]. Origineel omslag. (24) p. Gedrukt op lichtblauw papier. 1e druk. Hoekje gevouwen, maar een mooi exemplaar.
€ 950
* Modernistisch omslagontwerp (‘Typografiese omslagschikking’) door Jozef Peeters. Vernieuwende poëzie in het Frans en het Nederlands, onder meer over moderne film, Erik Satie en een teddybeer.

42. SNOEK, Paul Frankenstein. Nagelaten gedrichten. (Met zes genummerde en gesigneerde, door Snoek met de hand ingekleurde tekeningen (‘screens’)). Antwerpen, Pink Editions & Productions, 1973. 36 x 27 cm. Vijfentwintig enkelzijdig bedrukte bladen, los in omslag & in bordpapieren map met paarse opdruk. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Map minimaal gesleten.
verkocht
* Mooie uitgave met kleurrijke, surrealistische ‘screens’. P.E.P.004.

43. SNOEK, Paul Renaissance. Brussel/ Den Haag, Manteau, (1963). Garenloos (omslagontwerp Stefan Mesker). 100 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘zeer hartelijk opgedragen/ aan Prof. Closset/ ten huize/ 16-5-63/ PaulSnoek’. François Closset (1900-1964) was sinds 1936 gehuwd met Angèle Manteau, de oprichter van de uitgeverij waar deze bundel verscheen.
Bloemlezing uit eerdere bundels. Grote Marnix-Pocket 5.

44. SNOEK, Paul, & Harjo COUMANS, Jan G. ELBURG, Salvador HERTOG, Hugo RAES, Kees SIMHOFFER, Judicus VERSTEGEN & Hans van de WAARSENBURG 8 schrijvers om op te hangen. Acht posters voor acht gulden. Maastricht, Uitgeverij Fred van der Leeuw, 1972. 48 x 32 cm. Map met 8 affiches, zelf getekend en geschreven door de acht auteurs. 1e druk. Map achterop wat gevlekt, affiches in prima staat.
verkocht
* De acht schrijvers hadden kennelijk de vrije hand gekregen om een prent te vervaardigen, ter gelegenheid van een literaire avond op 24 februari 1972 in Maastricht. Elburgs werk is een geïllustreerd erotisch aforisme, Snoek maakte een scabreuze, tegen Gezellekenners gerichte tekening, Simhoffer omgaf een romanfragment met droedels, Raes plaatste een moeilijk leesbare schets met zijn dagboekverwachtingen voor 1972, Salvador Hertog maakte een tekstloze tekening en Hans van de Waarsenburg liet een gedicht in handschrift vergroten en negatief in paars afdrukken. Boeiend en onbekend.

45. SPAAK, Paul Kaatje. Préface d’Émile Verhaeren. (Met handgeschreven, gesigneerde brief van de auteur, gedateerd ’30 Sept. -08′). Brussel, Henri Lamertin, 1908. Ingenaaid. 164 p. Niet afgesneden. 3e druk. Rugje wat gesleten.
verkocht
* Met inliggend een brief van de auteur van dit bekende toneelstuk (1871-1936), de vader van politicus Paul-Henri Spaak, geadresseerd aan ‘Monsieur et cher confrère’. In de brief betuigt hij zijn spijt dat hij geen foto van zichzelf heeft om toe te sturen. Het boek heeft een zeer fraai titel- en omslagontwerp.

46. STRACHEY, Lytton The Collected Works of Lytton Strachey. (Compleet in 6 delen. Bijzondere heelleren boekbanden van G. D’Hertoge, Gent). Londen, Chatto and Windus, 1948-1960. Zes delen. Uniform gebonden in bewerkt geitenleer (5 ribben). Ca. 1600 pagina’s. Met leeslinten. In zeer goede conditie.
verkocht
* Boekmerkjes van boekbinder D’Hertoge in alle delen. Bijzondere boekbanden in bijbelstijl uitgevoerd. 1. Queen Victoria. 1959. 2. Eminent Victorians. 1960. 3. Elizabeth and Essex, A Tragic History. 1948. 4. Biographical Essays. 1948. 5. Literary Essays.1948. 6. Landmarks in French Literature. 1948.

47. STUDENTEN Een demokratisch land – een demokratisch onderwijs. Brussel, Vereniging der Vlaamse Studenten vzw, ca. 1966. 60 x 40 cm. Gedrukt in rood en zwart. Punaisegaatjes, wat kreukjes.
€ 60
* Krachtdadig ontwerp.

48. STUDENTEN Niet knoeien, demokratiseren! V.V.S. betoogt te Gent op 2 februari 1966. Gent, Roland Aerden, 1966. 59 x 40 cm. Gedrukt in rood en zwart. Wat gekreukt.
€ 60
* Affiche van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS).

49. TYSENS, G., e.a. Apollo’s Marsdrager, veylende Allerhande Scherpzinnige en Vermakelyke snel, punt, schimp-, en Mengeldigten; en daar onder de wetten van het Verkeerspel, de lof van de Rhynsche Wyn, een t’Samenspraak over de Tabak, &c. Met aardige Printjes verçiert. De zeven- en negentigste druk. Vermeerdert met 37 Gedigten. (& idem, deel 2) … en daar onder: De Stoel-storm der Zonnisten op Groote Vasten-Avonds-Dag. Met aardige Printjens verçiert. De 39. Druk. (& idem, deel 3) … Het derde Deel, door G. Tysens. Op Parnas, By Valerius Maximus en Junius Juvenalis, [ca. 1720-25]; 1725; Amsterdam, Hendrik Bosch, 1728. Versierd kalfsleer. (24), 164, (8); (8), 192, (8); (16), 172, (4) p. Met drie gegraveerde titels, met identieke voorstelling. Resp. 8, 8 en 7 gravures in de tekst. Deel 1 op verbruind papier, 2 en 3 op wit papier van betere kwaliteit. Rug gerestaureerd.
verkocht
* Bijzondere band met rijke goudversiering, waarbij de kroon met vijf parels met de eruit oprijzende arm opvalt, boven ‘de J.v.E.’, ofwel De Jonge van Ellemeet, een belangrijk Zeeuws geslacht. De eerste twee delen vormen een uitgebriede collectie vermakelijke, vaak scabreuze versjes, deels ontleend aan klassieke schrijvers – van Catullus tot Focquenbroch. Deel 3 werd expressis verbis geschreven door Gysbert Tysens (1692-1732).

50. WOESTIJNE, Karel van de Substrata. Geschreven en verlucht door Leo Marfurt. Antwerpen-Santpoort, De Sikkel-C.A. Mees, 1924. Kwarto. Halflinnen. 88 p. Niet afgesneden. Gedrukt in 215 genummerde exemplaren. 1e druk. Band en schutbladen (zoals altijd) iets verbruind, verder mooi.
€ 40
* Korte gedichten, ruimhartig gecalligrafeerd en geïllustreerd door Leo Marfurt (1894-1977).

51. ZUYLEN, Belle van Mistriss Henley. (In luxe heelleren boekband). Utrecht, Stichting De Roos, 1952. Herbonden in heelleer met kader en stippelkader, met vier ribben. (J. Brandt & Zoon). 72 p. Kop verguld. Typografie Jean-Paul Vroom. Met 12 kopergravures van Michel Béret en een inleiding van André Ménétrat. Gedrukt in zwart en groen in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Rug verbleekt. Heraldisch exlibris van Driek van Opstal.
€ 220
* Gebonden in fraaie groene marokijnen boekband met supralibros voor de verzamelaar W. van Spaendonck, achterin gesigneerd met een goudstempeltje van J. Brandt & Zoon.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 4 december 2018 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.126 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: