antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 842: Nachtgedaanten

Een greep uit onze aanwinsten, vermengd met boeken die we al langer hebben en een afprijzing behoeven. Escher, Kouwenaar, Van Krimpen, een stille plantage, ‘Patafysica, Van Oudshoorn, Van Schendel, gepeperd met Bloem in de Bergensche School, science-fiction uit 1923 (over het jaar 1952…), een toneelstuk over Aletta Jacobs en on-Polderlands expressionisme van Wybo Meyer. Daarna nog een kijkje in de keuken van Gerard Reve en tenslotte wordt een jonkvrouw uit een kasteeltoren gered.


1. ACHTERBERG, Gerrit Eurydice. [Utrecht, Het Spectrum], 1944. Ingenaaid. 36 p. Niet afgesneden. Gedrukt in een oplage van 275 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag verkleurd.
Verkocht
* Een van de 25 Romeins – op de pers – genummerde exemplaren op handgeschept papier (nummer XVIIII) van deze clandestiene dichtbundel. Achterin ligt een krantenknipsel (1946) met een artikel over Achterberg en Eurydice, ‘Dichtkunst als magie’ door Simon Vestdijk – waardoor het tekstpapier op die plaats verbruind is. De Jong 22.

2. ACHTERBERG, Gerrit Voorbij de laatste stad. Een bloemlezing uit het gehele oeuvre van Gerrit Achterberg. Samengesteld en ingeleid door Paul Rodenko. Den Haag/ Antwerpen, Daamen/ De Sikkel, 1955. Garenloos [omslagontwerp H. Berserik]. 180 p. 1e druk. Omslag wat beschadigd. Op de binnenkant van het achteromslag zijn wat paginanummers genoteerd.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter aan zijn goede vriend Ed Hoornik en diens vrouw Mies Bouhuys: ‘voor Eddy en Miesje/ met een groet/ uit Leusden/ voorjaar 1955/ Gerrit’.

3. BEETS, Nicolaas La Chambre Obscure par Hildebrand (Nicolaas Beets). Traduction de Léon Wocquier. Parijs, Michel Lévy Frères, 1860. Origineel blauw linnen met rood randje. 296 p. 1e druk. Binnenknepen iets brekelijk, maar netjes.
€ 40
* Mooi exemplaar van de eerste druk van de Franse vertaling in een eenvoudig maar aantrekkelijk uitgeversbandje.

4. [BLAMAN, Anna] Het Costerman Oproer. Wagenspel in 5 taferelen. Zonder plaats, zonder uitgever, [1957[. Geniet. 48 p. 1e druk. Omslag los, op de rug ingescheurd. Initialen Ellen Warmond op laatste pagina.
Verkocht
* Zeldzaam toneelstuk van Blaman, wier naam nergens in deze uitgave staat vermeld, dat begint op ‘maandag 28 augustus 1690 (Deze datum staat duidelijk zichtbaar op bordje dat opgehangen wordt)’. Blaman schreef vier van deze wagenspelen, die zouden worden opgevoerd op Koninginnedag in Rotterdam (zie ook het volgende nummer). Niet in MDLM.

5. [BLAMAN, Anna] In duizend vrezen. Toneelspel in één bedrijf (naar aanleiding van een 16de eeuwse legende). Zonder plaats, zonder uitgever, [1956]. Geniet. (20) p. 1e druk. Handgeschreven titel en auteur op omslag. Licht beschadigd.
Verkocht
* Wagenspel. Niet in MDLM.

6. BLAMAN, Anna Op leven en dood. Amsterdam, Meulenhoff, (1954). Linnen. 244 p. 1e druk. Scheefgelezen.
€ 35
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad aan Ellen Warmond: ’26 Oct. ’54/ Voor Ellen/ van/ Anna.’

7. BLAMAN, Anna Spreken in het openbaar. (En:) Madame Thérèse. In: Het woord van de week. Orgaan van de humanistische luisterkring. 12e jaargang, afl. 36 (13 september 1959) en 13e jaargang, afl. 26 (26 juni 1960). Twee afleveringen. Vouwblad.
€ 25
* Voorts: nog twee afleveringen van Het woord van de week: ‘Anna Blaman overleden’ en ‘Het humanisme van Anna Blaman’.

8. BLAMAN, Anna. Vrouw en vriend. Roman. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht aan Paul Citroen). Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1947. Linnen met stofomslag. (4), 188 p. 3e druk. Omslag licht beschadigd.
€ 45
* Opdracht van de auteur in groene inkt op het voorste schutblad: ’19 October 1949/ Rotterdam./ Voor Paul Citroen/ van Anna Blaman’.
In 1950 maakte Paul Citroen een portrettekening van Anna Blaman. De schrijver vond het een ‘knappe tekening’, maar ze bekende in 1956 dat ze niet hield van ‘dat te lange, smachtende en verkommerde gezicht’. ‘Maar wat kon de rechtschapen kunstenaar Paul Citroen daaraan doen? Hij tekende me zoals hij me zag, en hij zag me goed’.

9. (BLAMAN, Anna). LÜHRS, Corrie Mijn zuster Anna Blaman. Amsterdam, Meulenhoff, (1976). Linnen met stofomslag. Geïllustreerd. 148 p. 1e druk. Scheurtje in omslag.
€ 22
* Bijgevoegd: twee vriendschappelijke brieven en een ansichtkaart van Corrie Lührs aan de bevriende verzamelaar Johan Vooren, een advertentie voor onderhavig boek en tweemaal het overlijdensbericht van Jacoba Cornelia Vrugt, de zus van Anna Blaman (Johanna Petronella Vrugt), die publiceerde als Corrie Lührs.

10. BLOEM, J.C. ‘Regen in den zomernanacht’. In: Het Signaal II. Zomernummer 1917 onder leiding van de kunstgroep “Het Signaal”. Amsterdam, Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1917. Ingenaaid. (4), 56, (96) p. 1e druk. Omslag flink versleten.
Verkocht
* Vroege publicatie van een gedicht van Bloem in een onverwacht tijdschrift, Het Signaal van de pasgestichte Bergense School. Pas vier jaar later werd het opgenomen in Bloems debuutbundel, Het verlangen. Ook met poëtische bijdragen van Albert Verwey en Jan Gustaaf Danser, beschouwingen van o.a. Piet van Wijngaerdt, en 48 zwart-wit-reproducties van kunstwerken die nog wel het duidelijkst de koers van de nieuwe kunstgroep aangeven: de twee voorbeeldigen, Odilon Redon en Jan Toorop, gevolgd door o.m. Kandinsky en Jawlensky (die evenals Van Wijngaerdt onlangs op belangrijke tentoonstellingen gevierd werden), Le Fauconnier, Gontsjarova, De Bazel, Berlage en Begeer.

11. CHARIVARIUS (= Gerard NOLST TRENITÉ) Collectie brieven aan Reinier van der Velde en typoscripten over vertalingen uit het Oudgrieks. 14 grotere en kleinere brieven, alle handgeschreven en gesigneerd, sommige dateerbaar dankzij bijbehorende envelop. Met twee omvangrijkere doorslagen van typoscripten, een vertaling van fragmenten van Herodotus (1937) en een van het begin van de Ilias van Homerus (1934-1935). De laatste met diverse kleinere doorslagen van proeven en schetsen.
€ 75
* Weerslag van een gezamenlijk vertaalproject van de columnist Charivarius, alias Gerard Nolst Trenité (1870-1946), Haarlemmer en leraar Engels – en de pas afgestudeerde classicus Reinier van der Velde (1912-1983), later leraar respectievelijk rector van het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam. Nolst Trenité (die overigens steeds met ‘Trenité’ of eenvoudig ‘Tr’ signeert) publiceerde verschillende vertalingen van klassieke teksten, vaak op gemoedelijke en humoristische toon, zodat ze geschikt waren voor schoolopvoeringen. Ook Van der Velde zou later Griekse tragedies bewerken voor vertoning, bijvoorbeeld voor lustrumvoorstellingen van het Erasmiaans Gymnasium.

12. DAUM, P.A. (als:) MAURITS “Ups” en “Downs” in het Indische leven. Goedkoope uitgave. Batavia/ Amsterdam, G. Kolff & Co./ Loman & Funke, 1893. Verguld donkerrood heelmarokijn (F.H. Danner, 1997). IV, 298 p. [3e druk]. Hoekjes van titelpagina aangevezeld met Japans papier.
€ 125
* Rijkdom en verval in Indië. Het boek is vrij recent van een keurige nieuwe band voorzien.

13. ESCHER, M.C. Origineel exlibris voor mevrouw [Anthonette F.C.] Roodhuyzen de Vries-Van Dishoeck. Houtgravure van M.C. Escher. [1942]. Bladgrootte 9,0 x 6,9 cm. Houtgravure meet 8,1 x 6,1 cm. In: Gerrit ACHTERBERG, Energie. Bussum, Van Dishoeck, 1946. Linnen. 56 p. Oplage 950 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Een tevreden monnik leest een boek bij het open raam, waarachter een molen te zien is. Erboven staat ‘Legentes expellimus curas’ (Als we lezen, verdrijven wij de zorgen) en in het raam staat ‘Labore et constantia’ (Door werk en gelijkmatigheid). Mooi! Bool 325.

14. GOETHE, J.W. von De metamorfose der planten. [Amsterdam], Alex Barbaix, 1994. Blanco omslag. 16 p. Gedrukt in blinddruk, goud en blauwpaars op verschillende soorten kleurig Japans papier in 36 genummerde exemplaren. 1e druk. Fraai.
Verkocht
* Bijzonder plantaardig uitgevoerd met allerlei subtiele kleureffecten.

15. GRÜNWALD, Levy Wilhelm, de banneling van Wieringen. Een toekomst fantasie in 1952. (Roode Planeet-serie). Den Helder, Electrische Drukkerij Egner, 1923. Geniet. 40 p. Omslag en illustraties van Sander Pinkhof. 3e verbeterde en herziene druk. Net exemplaar.
€ 16
* Opmerkelijke toekomstfantasie naar aanleiding van de internering van de oudste zoon van keizer Wilhelm II in het afgelegen Wieringen. Vroege science-fiction met inherent commentaar op de jaren twintig.

16. HELMAN, Albert De stille plantage. (Met fraai omslag van Charles Eyck). Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1931. Ingenaaid. 254 p. 1e druk. Omslag heeft lichte ouderdomssporen. Buitenste bladen boekblok wat verbruind.
Verkocht
* Dit boek zie je meestal in degelijk bruin linnen met gele palmboom, maar niet met deze subtiele omslagtekening in kleuren van Charles Eyck. Het kernmoment in de roman, waarop slaaf Isidore de wrede opzichter doodslaat. Schaarse ingenaaide versie.

17. HUYGENS, Constantijn Sterre. Drie gedichten van Constantijn Huygens. (Groningen, zonder uitgever, zonder jaar). Vijf planodrukken in map. Met de hand gezet uit de Magere Nobel en gedrukt in ‘Bakker-rood’ op de pers van het Grafisch Centrum Groningen in een oplage van 25 genummerde exemplaren.
€ 35
* Vroege uitgave van een onbekende Groningse margedrukker, die cursussen zetten en drukken moet hebben gevolgd bij Feike Boorsma op het Grafisch Centrum (sinds 1974). Niet in de NCC.

18. (JACOBS, Aletta). OOSTEN-MÖSSINGER, Rens van Doorbraak. Tooneelspel in 5 bedrijven. (Genomen uit het tijdschrift Nederland, 1931). Tekst in 5 afleveringen uit het literaire maandblad Nederland. Linnen. 86 p. Alle vijf bedrijven zijn voorzien van een (identieke) houtsnede, gesigneerd ‘LL’. 1e druk. Keurig.
verkocht
* Toneelstuk gewijd aan Aletta Jacobs als studente, in haar jaren 1872-1882 in Groningen. Voorin zijn drie krantenknipsels geplakt uit 1930, toen Cor van der Lugt Melsert het toneelstuk ter uitvoering aannam. Rens van Oosten (1888-1966) was in Groningen opgegroeid, was er rond 1900 aan de H.B.S. voor Meisjes opgeleid en ging in Groningen studeren. In de jaren twintig en dertig was ze actief in comités voor vrouwenrechten en wereldvrede.

19. JONG, Cees de Vijf dichtbundels, alle met opdracht aan Rob van Gennep.
1. Schijfschieten. Amsterdam-Brussel, Paris-Manteau, 1973. 5 regels opdracht.
2. Slegs vir blankes. Brussel-Den Haag, Manteau, 1974. 5 regels.
3. Een droom in het niets. Johannesburg, eigen beheer, 1987. 7 regels: ‘voor rob m’n vriend in/ woorden en in uitgeven er van/ dat je het mag genieten en/ knal ook maar je kritieken/ maar je stilte tot nu is/ een kwalijke zaak’. Opdracht gedateerd ‘Northcliff 23/10/87’.
4. Een droom in het niets. Johannesburg, eigen beheer, 1987. 12 smalle regels, Engelstalig. Met inliggend uitgeverspapier. Opdracht gedateerd ‘Northcliff 2/11/87’.
5. De andere kant van het niets. Gedichten 1972-1988. Antwerpen-Baarn, Houtekiet, 1988. 9 regels (Nederlandstalig).
€ 40
* Rob van Gennep was niet de uitgever van de Nederlands-Zuid-Afrikaanse dichter Cees de Jong (geboren 1931), maar stimuleerde hem lange tijd als dichter.

20. JOYCE & Co. Michael van Mander. (Luxe-exemplaar). Amsterdam, De Arbeiderspers, (1979). Linnen met stofomslag. 360 p. 1e druk. Omslag enkele vegen.
€ 295
* Dit is een van de 65 luxe-exemplaren, genummerd en gesigneerd door de auteur, gebonden in linnen met stofomslag, voorzien van een pagina origineel handschrift van de auteur. Een van de 50 voor de verkoop.

21. (JOYCE & Co.). QUENEAU, Raymond We zijn altijd te aardig voor vrouwen (een Ierse roman van Sally Mara). Vertaald door Joyce & Co. Leiden, Peter van der Velden, 1983. Origineel omslag (ontwerp Mark Smeets). 176 p. Vertaling Joyce & Co. 1e druk. Zeer gaaf, vrijwel als nieuw.
Verkocht
* Met inliggend knipsel: een ingezonden brief van Keith Snell in de NRC van 21 oktober 1983 over kritiek op deze vertaling. Schaars.

22. KOUWENAAR, Gerrit een geur van verbrande veren / ein geruch von verbrannten federn. Aus dem Niederländischen von Ard Posthuma. Münster, Kleinheinrich, 1996. 24 x 17 cm. Karton. 80 p. Met leeslint. 1e druk. Fraai.
Verkocht
* Voorin een dubbele opdracht van de dichter, een Nederlandse links: ‘voor Guus en Rietje/ dit dubbeldikke/ bekende boek./ Zeer hartelijk van/ 25.2.’98/ Gerrit’ en een Duitstalige ertegenover ‘Für Guus und Rietje/ ganz herzlich/ von/ Gerrit’. Aantrekkelijke typografie met initialen in kleuren. Tweetalige editie, alle gedichten staan tegenover hun Duitse vertaling.

23. (KOUWENAAR, Gerrit) Het is zo vandaag als altijd. Voor Gerrit Kouwenaar. Banholt, (In de Bonnefant), 1983. Verguld bordeauxrood linnen (Binderij Phoenix). (4), 60 p. Met de hand gezet uit de Bembo en de Diotema (=Diotima) en gedrukt in een oplage van 75 genummerde exemplaren. 1e druk. Met de twee prospectussen.
Verkocht
* Liber amicorum ter gelegenheid van Kouwenaars 60e verjaardag met bijdragen van H.C. ten Berge, J. Bernlef, Rein Bloem, Remco Campert, Hugo Claus, Constant (met een mooie tekening ‘Goede Middag, Haan’!), Gérard van den Eerenbeemt, Jan G. Elburg, Hans Faverey, David Kouwenaar (een originele, gesigneerde ets), Wiel Kusters, Jan Kuijper, Lucebert, Kees Nieuwenhuijzen, Cees Nooteboom, Peter Nijmeijer, Bert Schierbeek, K. Schippers, Jan Sierhuis, Pierre van Soest (een handgekleurde tekening), Hans Tentije, Aat Verhoog en Lela Zečković.
Dit exemplaar is bovendien, onder de betreffende bijdragen, gesigneerd door H.C. ten Berge, Henk Bernlef, Remco Campert, Cees Nooteboom en Hans Tentije.
Schitterend, hoogst bibliofiel vriendenboek met een vergulde snor op het voorplat naar een ontwerp van Kees Nieuwenhuijzen.

24. (KRIMPEN, J. van). BOUTENS, P.C. (vert.). SOFOKLES Sofokleous Oidipous Tyrannos. Koning Oidipoes. De Grieksche tekst werd herzien en in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens. (Proefblad). Haarlem, Enschedé, 1929. 33 x 24 cm. Tweemaal gevouwen blad, aan één kant bedrukt. (8) p. Typografische verzorging door J. van Krimpen. Hoekjes iets gekreukt.
€ 40
* Alleen de titelpagina en de eerste twee pagina’s van de tekst, een in het Grieks en een in het Nederlands. Zo te zien geen afwijkingen in de druk, maar wel in het papier: het is niet geschept, maar vrij gewoon wit schrijfpapier. Plechtige typografie van Jan van Krimpen.

25. (KRIMPEN, J. van). BOUTENS, P.C. (vert.). SOFOKLES Koning Oidipoes. De Grieksche tekst werd herzien en in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens. Haarlem, Enschedé, 1929. 34 x 24 cm. Linnen. Kop verguld. (120) p. Gedrukt door Enschedé in een oplage van 150 exemplaren. (Schitterende) typografische verzorging door J. van Krimpen. Verbruind heraldisch exlibris van C.J.J.G. Vosmaer, klein nummertje in inkt in de rechterbovenhoek van de titelpagina.
€ 60
* Zeer grote tweetalige uitgave, gezet uit de letters Lutetia en de (Griekse) Antigone, beide door Van Krimpen ontworpen. Met inleiding en verklarende aantekeningen van Boutens. Rijkse 2.97.

26. (KRIMPEN, J. van). LA FONTAINE, Jean de Les deux Pigeons. Du Livre neuvi’eme [sic] des Fables. Haarlem, Joh. Enschedé, 1925. 35 x 25 cm. 4 p. Gedrukt in rood en zwart door Joh. Enschedé en Zonen in een geringe oplage. Op Pannekoek. Ontwerp J. van Krimpen. Wat verbruind en gekreukt.
€ 65
* Een van de eerste toepassingen van de 16-punts Lutetia! Wellicht gedrukt als proefstuk voor de Exposition internationale des arts décoratifs in Parijs, waar de letter Lutetia werd gepresenteerd, en met een Grand Prix bekroond.

27. LARBAUD, Valery La modernisation de l’orthographe des textes anciens. Extrait d’une lettre de Valery Larbaud à A. A. M. Stols. Précédé d’une note par G. Jean-Aubry. [Den Haag], A.A.M. Stols, 1938 [=1944]. 16 x 11 cm. Ingenaaid. (28) p. Gezet uit de Romulus en gedrukt in rood en zwart in 75 genummerde exemplaren op Van Gelder. Etiketje iets roestig, verder fraai.
Verkocht
* Schaarse clandestiene uitgave met gefingeerd jaartal. Gesigneerd door Stols onder het colofon. Gedrukt op Simili Japon. De Jong 481. Van Dijk 631.

28. (LITZROTH, Adriaan von). EWERS, Hanns Heinz Mit meinen Augen. Fahrten durch die lateinische Welt. München, Georg Müller Verlag, 1919. Gedecoreerd linnen (ontwerp Ilna Ewers-Wunderwald). (12), 352 p. Geïllustreerd. Latere druk. Wat roest.
€ 20
* Met de handtekening van de betreurde auteur Adriaan M.J. von Litzroth (1953-1999), die zich in zijn hoofdwerk Sebastiaan met een knipoog liet inspireren door de Duitse prikkelkitschschrijver Ewers. Dit reisverslag verscheen in 1909.

29. (LUCEBERT). YOURCENAR, Marguerite Hadrianus (sic!) gedenkschriften. (Vertaald door J.A. Sandfort). Den Haag, Boucher, 1952. Ingenaaid. (4), 287 p.
Verkocht
* Uit de bibliotheek van Lucebert, met zijn naam (LUCE/ BERT) in zwarte balpen op het voorste schutblad en daaronder het rode stempel ‘bergen nh/ tel. 3551’.

30. MÉRODE, Willem de De Rozenhof. (Met opdracht aan Martien Beversluis). Amsterdam, de Gulden Ster, [1925]. Versierd linnen. 160 p. 1e druk. Rug verschoten. Eerste kneep begint iets los te laten.
Verkocht
* Met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter op de eerste pagina: ‘Voor/ Martien Beversluis/ van/ Willem de Mérode/ 7 Juni 1925’. Daaronder is het exlibris van Beversluis geplakt: een eg op een eenzame akker, met het motto ‘Maak Baan’, waarop een stempeltje ‘Bibliotheek Dignate Robbertz’ – de schrijversnaam van Beversluis’ echtgenote Johanna Verstraate. Deze bundel is in zijn geheel in de gevangenis geschreven.

31. (MEYER, Wybo). SCHOLTE, Henrik Chrysantheem. Amsterdam, J. Clausen, 1923. 25 x 21 cm. Ingenaaid met omslag (ontwerp Wybo Meyer). 56 p. Gedrukt in een oplage van 300 genummerde exemplaren. 1e druk. Rugje bovenaan opengehaald en wat versleten. Boekblok los van omslag.
€ 100
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de omslagontwerper Wybo Meyer op p. 3: ‘Voor/ Mevrouw de wed. Dr. E.T. Kuiper/ van/ Wybo Meyer// Mei 1925.’. Daartussen citeerde Meyer een vierregelig couplet ‘Er hangt een droom van vrede (…)’, overgenomen uit het sonnet ‘Later’ uit de bundel Ontmoetingen (1917) van de in 1920 jong gestorven Jan Gustaaf Danser. Het gaat hier om Anna Kuiper-Menalda (1861-1934), weduwe van de neerlandicus Esgo Taco Kuiper.
Prachtig omslagontwerp, intens bruin-oranje expressionistisch – ook over rug en achterkant. Klassieke en oriëntalistische poëzie. Een afdeling verzen is opgedragen in herinnering aan Louis Couperus.

32. NIJLEN, Jan van Verzamelde gedichten 1904-1948. Den Haag, A.A.M. Stols, 1948. Linnen. 264 p. 1e druk. Rug verschoten.
€ 125
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de dichter aan Pierre Dubois op het voorste schutblad: ‘Aan Pierre/ van/ Jan/ 13 Nov. 1948’. Opvallend dat Van Nijlen zijn opdracht informeel ondertekent met ‘Jan’!

33. ORLÉANS, Charles d’ Complainte de France. (Rosières, Picardie, Pierre Mangart [= Den Haag, A.A.M. Stols]), 1944. Ingenaaid. (12) p. Gedrukt op Hollands papier in een oplage van 100 genummerde exemplaren op geschept velijn-papier van Van Gelder. 1e druk. Omslag deels verbruind.
Verkocht
* Met paraaf ‘P.M.’ onder het colofon, onmiskenbaar in het handschrift van A.A.M. Stols. Clandestiene, misleidende uitgave. De Jong 143.

34. OUDSHOORN, J. van Tobias en de dood. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1925. Grijs linnen met bandtekening in zwart. Zwarte kop. 292 p. Niet afgesneden. 1e druk. Vage vlekjes op de band. Wat roest.
Verkocht
* Twee vrolijke art-deco-Pierlala’s op de boekband.

35. OUDSHOORN, J. van Tobias en de dood. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1925. 21,2 x 15,5 cm. Bruin (!) linnen met bandtekening in donkerbruin. 292 p. 1e druk. Ietsjes scheefgelezen. Rug aan boven- en onderzijde wat gesleten.
Verkocht
* De pierlala op de rug is iets vervaagd. Dit is een schaarse variant.

36. PATAFYSICA Collectie uitgaven van de Nederlandse Academie voor Patafysica. Amsterdam, Nederlandse Academie voor Patafysica, ca. 2010. Verschillende formaten. Geïllustreerd. Met invoegsels, prospectussen en ansichtkaarten.
A. Batavisme nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9 (auteurs o.a. Rutger Kopland, Wim van den Bergh, Bob van der Born, L.Th. Lehmann, Rudy Kousbroek). Deels met illustraties in kleuren. Nummer 7, van Bob van der Born (bekend van Professor Pi), is één lange stripleporello in omslag.
B. Patavisme nr. 1 en 2 (Roger Shattuck: Inleiding tot de ‘Patafysica en Jean Baudrillard: Ubu en de gasachtige toestand)
C. Documents relatifs à l’étude de la ‘Patafysique en Hollande fasc. 3, 4, 5, 6, 14, 17, 27 en 28 (Ubu vs. Prinses Juliana; Hinase; Ha ha). Elk nummer bestaat uit één gevouwen A4-tje met een reproductie van een oud krantenknipsel en een beschouwing erover.
D. Boris Vian: Verhandeling inzake de numerieke berekening van God door middel van eenvoudige (en foutieve) methoden.
E. De Centrifuge. OAO / Bâtafysica. Nr. 8, 9, 10, 11, 12, 12 (=13) en 14. 137-139 E.P. (=2010-2012 vulg.). Elk nummer is een van 200 genummerde exemplaren van een totaal van 300. Deels met illustraties in kleuren.
Bijgevoegd F: Première version musicale de la Chanson du décervelage. Telle qu’elle était chantée au lycée de Rennes (dans l’Ubu roi d’Alfred Jarry, sur le musique de la Valse des Pruneaux, de Charles Pourny). Paris, Collège de ‘Pataphysique, LXXX E.P. [= 1953 vulg.]. Zie nummer 200 in deze lijst.
€ 240
* Gevarieerde produkten, van A tot F erudiet en vermakelijk, van een fascinerend literair gezelschap, gestoeld op de werken van de Franse schrijver Alfred Jarry. Zijn geboortedatum is het begin van de patafysische kalender: 8 september 1873. Jarry’s schepping, koning Ubu, is de zon aan de surrealistenhemel. De patafysica is vanuit Frankrijk over de hele wereld uitgevlogen. Deze verzameling is vrijwel helemaal afkomstig van de Nederlandse afdeling. Vooral het tijdschrift De Centrifuge is een goudmijn van (anti-, meta-, ultra-, circum-, hemi- of para-)wetenschap en amusement. Drijvende krachten zijn Matthijs van Boxsel en Bastiaan van der Velden.

37. (RAEMAEKERS, Louis). DESPORTES, Ph. LX Pseaumes de David. (Met portret en titelvignet in houtsnede door Raphaël Drouart). Paris, La Connaissance, 1926. Ingenaaid met stofomslag, bedrukt in zwart en met het vignet in goud. 174 (= 172) p. Gedrukt door Charles Nypels in rood, blauw en zwart in een oplage van 430 genummerde exemplaren. Met portret en titelvignet in houtsnede door Raphaël Drouart. Onvermijdelijke lichte beschadigingen aan omslag.
€ 60
* Ongenummerd exemplaar in druk bestemd voor de karikaturist Louis Raemaekers. Schaarse variant: het omslagvignet is meestal in zwart gedrukt; bovendien is dit boek gedrukt op een zwaardere, ruigere papiersoort: Ossekop, niet het gebruikelijke Pannekoek. Indrukwekkende typografie. Van Laar 22 (‘Er zijn ook exemplaren bekend op Van Gelder, Ossekop’).
Een regulier exemplaar op Pannekoek (ook mooi) is bij ons te bekomen voor 30 euro.

38. (REVE, Gerard). SCHENK, Dr. V.W.D. Jeanne d’Arc. Amsterdam, G.A. van Oorschot, (1948). Ingenaaid. 56 p. 1e druk. Omslag licht beschadigd.
Verkocht
* Uit de bibliotheek van Gerard Kornelis van het Reve, die begin 1949 op de Franse titel met potlood allerlei vermenigvuldigingen en staartdelingen uitvoerde. Vermoedelijk rekende Reve met behulp van deze uitgave uit hoeveel woorden hij nodig had voor de in dezelfde reeks te verschijnen novelle Werther Nieland. Berekeningen als ‘9,5 woord per regel/ 36 regels per pagina/ 58 pagina’s tekst’ en ‘geschreven: 14 woord per regel/ 50 regels per bladz’ leidden uiteindelijk tot de conclusie ‘Ik moet dus leveren […]’.
Mooie illustratie van de moeizame totstandkoming van Reve’s novelle, die in druk 70 pagina’s zou omvatten. Dit vroege document zou niet hebben misstaan in een vitrine van het Gerard Revemuseum in de OBA.
In De Vrije Bladen, jaargang 19, schrift 10.
Bijgevoegd: REVE, Gerard Werther Nieland. Amsterdam, Van Oorschot, 1949. Ingenaaid. 72 p. 1e druk. Rug minimaal verbruind.
De Vrije Bladen, jaargang 21, schrift 3.

39. SCHENDEL, Arthur van Der liefde bloesems. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1921. Verguld linnen (bandontwerp P.A.H. Hofman). 236 p. Kop verguld. 1e druk. Rug verschoten, bovenaan iets versleten.
€ 85
* Met korte, gesigneerde opdracht van de schrijver: ‘Ruud en Bine/ van/ Arthur’. Ruud en Bine zijn de Groningse architect A.R. Wittop Koning en zijn echtgenote W.C. Wittop Koning-Rengers Hora Siccama, oude vrienden van de familie Van Schendel. Mooie art-deco-bandtekening.

40. SCHENDEL, Arthur van Oude Italiaansche steden. Maastricht, Boosten & Stols, 1924. Halflinnen. 148 p. Gedrukt in 1085 genummerde exemplaren. 1e druk. Vage vlekken op voor- en achterkant.
Verkocht
* Met opdracht van de schrijver: ‘Ruud & Bine/ van/ Arthur’.

41. SCHENDEL, Arthur van De waterman. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1933. Gedecoreerd linnen (ontwerp Tine Baanders). 240 p. 1e druk. Iets scheefgelezen.
Verkocht
* Met opdracht van de schrijver: ‘Ruud en Bine/ van/ Arthur’. Aantrekkelijk boek, de schutbladen schitteren van zilver!

42. SCHENDEL, Arthur van Nachtgedaanten. (Maastricht, A.A.M. Stols), 1938. Linnen. (2), 62 p. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 250 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug verschoten, platten licht verkleurd.
Verkocht
* Met opdracht van de schrijver ‘Bine en Ruud/ van/ Arthur’. Fraai boek. Ursa minor VI. Van Dijk 438.

43. (SCHENDEL, Arthur van) Handgeschreven brief aan ‘Beste Tante Bine en Oom Rud’. 20,9 x 13,5 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘steeds Uw/ Sjeu’ en gedateerd ‘Amsterdam, 13 september 1946’. 17 regels tekst. Met originele envelop, poststempel van 13 IX 1946.
Verkocht
* Trieste brief van Van Schendels zoon A.F.E. (‘Sjeu’) aan A.R. Wittop Koning en zijn echtgenote. Arthur van Schendel is ‘eergisteravond […] heengegaan. Na al die moeilijke maanden waren de laatste oogenblikken rustig.’ ‘De begrafenis zal in alle stilte morgen geschieden (zooals hij gewenscht zou hebben), wij zenden geen kaarten en het bericht komt eerst morgen in de kranten’.
Bijgevoegd van Arthur van Schendel: Menschen en honden. Amsterdam, Meulenhoff, 1947. Met inliggend kaartje waarop getypt: ‘Uit naam van Mevrouw A. van Schendel’.
En: Een zindelijke wereld. Amsterdam, Meulenhoff, (1950). Met ingeplakt kaartje waarop getypt: ‘Namens A. van Schendel-de Boers’.
En: De zeven tuinen. 1e druk 1939. Inliggend een briefje van Meulenhoff met, getypt, ‘Gezonden op verzoek van den schrijver’.

44. (UITVRETER, De) Elise van Mansfeld. Romance. Woold, De Uitvreter, 2006. 32 x 12 cm. Bijzondere uitgave in de vorm van een kasteeltoren met kantelen. Uit het raam hangt een touwtje met knopen, waarschijnlijk voor een opgesloten jonkvrouw. 8 p. Gedrukt op lichtgroen geschept papier in 105 genummerde exemplaren, waarvan 75 bestemd waren voor de Doos voor Hans (Rombouts, de margedrukker). 1e druk. Fraaij.
€ 25
* Bewerking van een wonderschone romantische ballade uit de vroege 19e eeuw. Dit is een van 5 geletterde exemplaren die ter beschikking werden gesteld van de eigenaar van het notitieboekje waarin de ballade gevonden werd.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 6 februari 2019 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.725 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: