antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 845: Eeuwige Leven Achter Honk

Een flinke scheut opmerkelijke handschriften en brieven, maar ook allerlei vreemde publicaties en geannoteerde boeken. Een schal in de geest!


1. AAFJES, Bertus Handgeschreven brief aan ‘Beste Wim [Aerts]’. 27,4 x 21,4 cm. Eén blad. Alleen recto. Met gedrukt briefhoofd van Terre des Hommes Nederland. Gesigneerd ‘je Bertus’ en gedateerd ‘Swolgen 21’, ca. 1979. 16 regels tekst.
€ 30
* Aan de journalist Wim Aerts. Aafjes had een verhaal geschreven over een vliegtocht boven de woestijn en dat aan Aerts gestuurd met een nota waarin hij schreef dat er wel in geschrapt mocht worden. Het verhaal kwam echter in handen van ‘De Heer Drexhagen’ (Hemmo Drexhage, literair agent en toneelregisseur, geboren 1942) die er zelf in ging schrappen, maar ‘hij greep veel te veel in op zijn Amerikaans’, en dat kon Aafjes niet waarderen. Hij vraagt Aerts hoe het met het artikel staat.

2. ACHTERBERG, Gerrit Collectie van 46 door Achterberg beschreven kaartjes afkomstig uit de kaartenbakken van de Dialectencommissie / Instituut voor Dialectologie van de Akademie van Wetenschappen. Elk 12,8 x 8,8 cm. Circa 1950.
€ 600
* Achterberg was voor het Instituut werkzaam vanaf 1947. Op de kaartjes noteerde Achterberg onder welke namen diverse akkers, gronden en weilanden in de betreffende regio (voornamelijk Friesland en Noord-Holland) bekend waren. Op de kaartjes staan die namen, de plaatsen en soms met toevoegingen als ‘bouwland’, ‘wei of hooiland’ of bronvermeldingen. We komen poëtische benamingen tegen als ‘Huftelingesloot genaamd de boerenjans’, ‘Aaltjeland naast Jetskereed’, ‘Eeuwige Leven Achter Honk’, ‘Achteruit bij ’t Doodsveld’ en ‘aan de Bilhofreed’. 32 kaartjes dragen het stempel ‘Form. N.A.K. 1948/1949’.
Antiquaar André Swertz noteert: ‘De vorige eigenaar heeft mij verklaard dat hij dagen op het Instituut duizenden kaartjes heeft doorgekeken en van de bibliothecaris toestemming heeft gekregen de kaartjes te wisselen voor door hem gekopieerde kaartjes. Was een monnikenwerk!!, dat hierbij toch nog te gelde is gemaakt!’
Zie ook Wim Hazeu, Gerrit Achterberg, p. 444.

3. BERNLEF, J. Geestgronden. Amsterdam, Querido, 1988. Ingenaaid. 72 p. 1e druk.
€ 40
* Met handgeschreven, gesigneerde opdracht aan Jelle Pijpers, in de vorm van een kwatrijn ‘een schal in de geest’ – op Poetry International, 19 juni 1989 in Rotterdam.

4. BIESHEUVEL, J.M.A. Handgeschreven lijst van boektitels van Vladimir Nabokov. 20,6 x 14,7 cm. Eén gelinieerd blocnotevel, eenzijdig beschreven. Jaren 80? Gevouwen en wat verbruind.
Verkocht
* Genummerde lijst van boektitels: ‘1 Glorie Glory EM/ 2 Bastaards Bend Sinister vO’ etcetera. Soms met de titel van de vertaling in het Engels of de oorspronkelijke Russische titel. Bij de eerste zeven is de uitgever genoteerd, vaak met een symbooltje. Zoals bekend is Biesheuvel een groot bewonderaar van Nabokov en heeft hij zich sterk door hem laten beïnvloeden. ‘Nabokov, Tsjechov, Conrad. Ik heb ze geïmiteerd, niemand die het merkte’ zei Biesheuvel in 2015 tegen de Volkskrant.

5. BROUWERS, Jeroen De Verliefden. (Met een genummerde en gesigneerde ets van Rob Cox). [Amsterdam], De Veerpers, 1998. Ingenaaid (als blokboek) met omslag. 14 p. Gezet uit de Bembo en gedrukt in rood en zwart op 150 grams Hahnemühle in een oplage van 120 genummerde en gesigneerde exemplaren.
Verkocht
* Prachtig verhaal van de bijzondere barmhartigheid van Fernand Toussaint van Boelaere als (omvangrijke) bibliofiele uitgave.

6. (CLAES, Paul). ACKROYD, Peter Het laatste testament van Oscar Wilde. Leuven, Kritak, 1987. Garenloos. 340 p. 1e druk. Zeer vage leesvouw in de rug.
Verkocht
* Met handgeschreven opdracht voorin: ‘Voor Johan Polak/ van/ Paul Claes’.

7. CLAUS, Hugo (Handgeschreven gedicht).
Eén vel geschept Japans papier, horizontaal beschreven met een zwarte fineliner. 24,5 x 34,3 cm. Negenregelig gedicht, beginnend met de regel ‘Vraag en aanbod van de tekens’. Origineel handschrift. Niet gesigneerd. [1987].
Verkocht
* Dit is het handschrift van het zevende gedicht uit de 13 gedichten tellende cyclus ‘Hymen’. Handgeschreven gedichten van Claus komen maar zelden op de markt.

8. (COLLECTIE BELGISCHE KUNSTENAARS) Collectie gesigneerde foto’s, flyers en brieven van een veertigtal Belgische kunstenaars, soms in de originele envelop. Verrassingspakket! Aardige collectie van soms uitgebreide brieven, verzameld door een Zeeuwse handtekeningenjaagster, veelal aangevuld met knipsels en extra informatie. Met wat kreukels en lijmsporen.
Verkocht
* Namen? Rachel Borm-Vanderlinden, Nicky de Bourgogne, Rob Brouwers, André Bruylandt, Ronald Bruynoghe, Etienne Le Compte, Achilles Cools, Jos Coveliers, Cécile Ceulenaere, Joris De Geest, Valère Van Gerrewey, Robert Goovaerts, Antoine Heyvaert, Jef Janssens, Paul Kenens, Georges Keters, Jeannine Laenen, Luc-Y-Land, Maurits de Maertelaere, Marie-Élise, Dirk Maris, Arthur Meersman, Flora Monsieurs, Maurice Morin, Franck Mortelmans, Carolus Paepen, Paul van Peteghem, Leo Pringels, Jan van Puijenbroeck, Frans van Ranst, Wim van Rompuy, Willy Ronsmans, Fons Teijssen, Fernand Vanderplancke, Gerard Vekeman, Noel Verfaillie, Marcel Vervaet, Willem Vermandere, Albert de Vree en Hubert de Vries!
Bijgevoegd: handgeschreven envelop (leeg) van George van Raemdonck, gericht aan Reinold Kuipers.

9. COUPERUS, Louis Antieke verhalen. Van goden en keizers, van dichters en hetaeren. Amsterdam, Veen, [1911]. Linnen. (8), 224 p. 1e druk. Label op binnenzijde voorplat en exlibris op schutblad. Mooi exemplaar in de fraaie ‘wagenwielenband’ ontworpen door Chris Lebeau.
€ 45
* VV 258,3. Collectie Veen 1.3.

10. GERHARDT, Ida Kosmos. Santpoort, V/H C.A. Mees, 1940. Linnen met (het zeer zeldzame!) stofomslag (met een paar vlekjes, maar in zeer goede staat). 48 p. 1e druk. Debuut. platten wat krom, naam op schutblad.
Verkocht
* Het stofomslag is buitengewoon zeldzaam. De dichteres zelf was er allesbehalve enthousiast over: in een brief aan de uitgever van 2 mei 1940 vond zij het ‘onaanvaardbaar’ en ‘een ramp’. En: ‘ik kàn hem niet om het boekje velen en of Uw drukker ook op z’n kop gaat staan, ik wil hem niet […] Wilt U die omslagen doen verdwijnen? Dat kost toch niets extra. Wilt U nog één keer voor mij vechten en maken dat de drukker er geen één mee verstuurt?’

11. (GRESHOFF, J.) Jan Greshoff zestig jaar. 15 December MCMXLVIII. (&) G.H. ‘s-GRAVESANDE, Inleiding tot de bibliografie van de werken van Jan Greshoff (overdruk). Haarlem, Secretariaat Uitvoerend Comité Jan Greshoff zestig jaar, 1948. Twee vouwbladen. Met afbeelding. 1e druk. Horizontaal gevouwen (verstuurd). Achterop schreef iemand in potlood ‘Jan van Krimpen?’ en hij verbeterde een fout in de naam van de directrice van uitgeverij Querido.
Verkocht
* Deze vouwbladen werden naar mogelijke contribuanten gestuurd om de publicatie van het boekje Mijn vriend Coster van de Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst te helpen financieren en de penning te laten uitvoeren die de beeldhouwster Gra Rueb had ontworpen.

12. HENDERIKSE, Jan Eindelijk is het dan zo ver ”’ [sic]. (Prospectus voor Broadway). New York, Bébert, [1983]. Eén blad, tweezijdige tekst. Vermenigvuldigd in een plakkerig soort fotokopie of goedkoop drukwerk (?) Horizontale vouwen. Lichte verkleuring.
Verkocht
* Slordig getypte tekst met wrijfletters: ‘Fijn uitgevoerd in Harmonica stijl en wanneer je het hele boek uitvouwt is het langer dan 25 meter !!. Dat is nu te koop voor fl.43.–‘. Op de achterkant reclame voor ‘Mijn vrouw’ van J.M.A. Biesheuvel, dat voor ‘begin april’ wordt aangekondigd. Zeer schaars: prospectus voor dit bekende kunstenaarsboek.

13. HERMANS, W.F. Waarom schrijven? Amsterdam, De Harmonie, [1984]. Ingenaaid met omslag. 32 p. Gedrukt in een oplage van 250 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Jaarwisselingsgeschenk 1983-1984. Niet in de handel. Met de zetfout in de tweede zin: ‘pianio’ in plaats van ‘piano’. Ondanks de oplage zeer schaars. JS 371.

14. (HERMANS, W.F.). BOURGET, Paul Le disciple. Édition définitive. Parijs, Plon-Nourrit, 1901. Verguld halfleder met gemarmerde platten en lederen hoeken (omslag meegebonden). 372 p.
Verkocht
* Uit de bibliotheek van W.F. Hermans, die zijn naam en de plaats en datum van aankoop op de eerste blanco pagina schreef: ‘W.F. Hermans/ Amsterdam 7 juni ’60’. Hermans las dit boek met grote belangstelling: op het schutblad schreef hij zeven paginanummers, zoals ’93 Sartre’ en ‘195 verbetert Stendhal’. Hieronder vatte hij uitgebreid (17 regels tekst, doorlopend op de volgende pagina) zijn mening samen over de roman, die zelfmoord als thema heeft: ‘Het is hetzelfde als een eerst als geestig aangekondigde man, vervolgens zelf een mop laten vertellen’. Op pagina 359 en 369 staan nog enkele handgeschreven regels (”t Is te hopen dat zij niet verder kwamen’). Een snedig mini-essay!

15. (HERMANS, W.F.). SAFIAN, Louis A. 20 insults for all occasions. Compiled by Louis A. Safian (‘Very tartly yours’). New York, Pocket Books, (1966). Garenloos. XII, 244 p. 1e druk. Voorzijde omslag en eerste 50 p. vage vlek onderaan.
Verkocht
* Dit glorieuze pocketboek komt uit de bibliotheek van W.F. Hermans, die zijn naam en plaats en datum van aankoop op de binnenzijde van het omslag schreef: ‘W.F. Hermans/ San Francisco 24 jan. ’67’. ‘If you want to save face, keep the lower half shut’. ‘He played Macbeth. Macbeth lost’. ‘He’s tall, dark, and hands.’ Je kunt het boek overal opslaan, het is een munitiegoudmijn!

16. (HERMANS, W.F.). STRAHLER, Arthur N. The Earth Sciences. New York/ Evanston/ Londen, Harper & Row, (1971). Karton. VIII, 824 p. Geïllustreerd. 2e druk.
Verkocht
* Boek uit de bibliotheek van W.F. Hermans, die in de inhoudsopgave enkele hoofdstukken aankruiste en getallen noteerde, voorafgegaan door de zin: ‘aangestreept (X)/ hoofdst. opgegeven door/ Gans’.
Inliggend: gedrukte nota voor dit boek van ‘Academische Boekhandel Scholtens & Zoon N.V.’ te Groningen, ingevuld op naam van ‘Dr. Hermans W.F./ Julianalaan 11/ Haren’ en gedateerd ’25-1-72′.

17. LUCEBERT Acht brieven (aan Aldert Walrecht). (Met vijf illustraties door Lucebert). Terhorst, (Ser Prop), 2000. Ingenaaid met stofomslag. (28) p. Met de hand gezet uit de Walbaum en gedrukt op Zerkall-Bütten in oker en zwart in een oplage van 125 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Bijgevoegd: prospectus.

18. MALLARMÉ, Stéphane, & Francis JAMMES Dialogue 1893-1897. Den Haag, A.A.M. Stols, 30 avril 1940 [= 1943]. 15 x 12 cm. Verguld linnen. (J. Brandt & Zoon). 48 p. Gezet uit de Erasmus mediaeval van S.H. de Roos en gedrukt in rood en zwart op papier van J. Barcham Green & Son in Maidstone, Kent in 230 genummerde exemplaren. 1e druk. Rugje verbleekt, linnen heeft wat roestvlekjes.
€ 45
* Bijzonder mooi boekje, clandestien verspreid – een édition originale, voorzien van een inleiding van G. Jean-Aubry en noten, over de correspondentie tussen Mallarmé en Jammes die elkaar (althans schriftelijk) hadden leren kennen via Hubert Crackanthorpe. Van Dijk 602. De Jong 183.

19. MEIJSING, Geerten Een witte raaf. (Met een verantwoording door Gerben Wynia). Hilversum, Flanor, 1998. Garenloos. 94 p. Gedrukt in een oplage van 40 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Over Frederick Rolfe, alias Baron Corvo. Flanorreeks 35.

20. (MICHELS, L.C.) Amen amen qitha izwis. Literair philologisch tijdschrift met humoristische inslag, verschijnend overeenkomstig intuïtieve invallen. / De Kangoeroe. De sprong in de ruimte. Nr. 17. [Tilburg], Niet-geïdentificeerde studentenvereniging / Studentenvereninging St. Leonardus, [1946]. 33 x 24 cm (omslag); 27 x 21 cm (tekst). Geniet. 26 (=32); 10 p. Gestencild. 1e druk. Omslag aan de randen gekreukt. De ‘Amen’kant van het omslag is wat gevlekt.
€ 65
* Gezamenlijk afscheidsnummer van twee Tilburgse studententijdschriften voor L.C. Michels (1887-1984), die in 1946 hoogleraar in Nijmegen werd. De inhoud bestaat grotendeels uit vermakelijke parodieën op taal- en letterkundige aangelegenheden (o.m. Bertus Aafjes wordt belachelijk gemaakt). De auteurs zijn vaak pseudoniem. Op het omslag twee mooie grote originele linosneden, de een, vermoedelijk, een portret van Wulfila (de vertaler van de Bijbel in het Gotisch – waar de naam van het tijdschrift Amen amen qitha izwis vandaan komt), de ander vertoont een kangoeroe. Helaas, ook van deze is de maker niet bekend. Boeiend. Niet in de NCC.

21. MINCO, Marga Getypte brief aan ‘Geachte heer Aerts’. A4. Eén blad. Alleen recto. Met gedrukt briefhoofd in blauw (gezet uit de Romanée). Gesigneerd ‘Met beste groeten, gaarne (handtekening)’ en gedateerd ‘Amsterdam, 14 mei 1992’. 25 regels tekst.
€ 65
* Aan de journalist Wim Aerts, over de tekeningen bij Het bittere kruid. Ze schrijft Aerts dat deze werden gemaakt door de Groningse glasschilder en ontwerper Herman Dijkstra (1904-1976) en vonden een plaats in de Ooievaar-pocket van de 1e-12e druk. Ook werden ze opgenomen in de Penguin-editie van Bitter Herbs. Verder over de oplage en verschillende edities.

22. MINCO, Marga Handgeschreven brief aan ‘Beste Nico’ [Wijnen]. A5. Eén bloconotevel. Gesigneerd ‘Marga’ en gedateerd ‘A’dam 21-4 ’57’. 7 regels tekst.
€ 25
* Aan Nico Wijnen, die een avond met Marga Minco organiseerde op 3 mei 1957. Ze vraagt of hij een uitnodiging voor twee personen wil versturen aan Sieto Hoving te Amsterdam. Het bittere kruid verscheen in mei 1957, nadat een jaar eerder een voorpublicatie was verschenen in het tijdschrift Maatstaf.

23. REVE, Gerard Droom. (Rotterdam, Bébert, 1986). Wandtegel in rood pakpapier, in het oorspronkelijke doosje. Gebakken in een oplage van 300 door Reve gemonogrammeerde en genummerde tegels.
Verkocht

24. REVE, Gerard ‘Roeping’. Origineel handschrift. 27,5 x 21,4 cm.
Verkocht
* Het beroemde gedicht ‘Voor de Zusters van Liefde, te Weert’, met een inhoudelijke variant ten opzichte van de versie in Het zingend hart (1973): ‘of tegen dat is, des middags het verkeer verspert,’ in plaats van ‘tegen dat is, het verkeer verspert’.
Boven het gedicht staat een klad van een franstalige brief aan ‘Cher Philippe’ over een financiële transactie. 12 regels. Met doorhalingen en verbeteringen. Door Joop Schafthuizen in de rechterbovenhoek gedateerd ‘Mei 1985’.

25. SLAUERHOFF e.a., J. 20 Noord- en Zuid-Nederlandsche verhalen. Samengesteld en ingeleid door Constant v. Wessem. (Prospectus). Utrecht, J. Bijleveld, 1930. 21,2 x 14,0 cm. Vouwblad. 1e druk. Keurig.
Verkocht
* Strak vormgegeven folder met 19 auteursportretten, onder meer van Slauerhoff, Marsman, Coolen, Den Doolaard, Roelants, Walschap, Vuyk, Theun de Vries, Du Perron en Victor van Vriesland. Uit de tekst blijkt dat dit boek is opgezet als een pendant van de verzamelbundels 30 Neue Erzähler des neuen Russland (Malik Verlag) en 24 neue deutsche Erzähler (Hermann Kesten).

26. SMIT, Wilfred Handgeschreven brief aan K. Lekkerkerker. 25,5 x 21,0 cm. Eén vel gelinieerd blocnotepapier. Alleen recto. Gesigneerd ‘uw dw [handtekening]’ en gedateerd ‘L.B. 29-3-’59’. 10 regels tekst.
Verkocht
* Over Wilfred Smit (1933-1972), wiens werk door Simon Vestdijk lovend werd besproken in zijn kroniek in De Gids. Voorafgaand aan de bespreking werden zes gedichten afgedrukt. ‘Omdat het voor mij ietwat ingewikkeld werd uit te maken wèlke gedichten de Heer Vestdijk in z’n kroniek op zou nemen, (hij wist dit zelf nog niet precies!) heb ik hem maar gevraagd of hìj voor inzending wilde zorgen.’ Hij stelt ook een curriculum voor: ‘Wilfred Smit, geboren te Soerabaja, 25 jaar oud, Slavische Taal- en Letterkunde studerend te Leiden’. Een fragment uit de bespreking zou worden opgenomen als flaptekst in van Smits eerste dichtbundel, Een harp op wielen.
Brieven en handschriften van Wilfred Smit zijn zeer schaars.

27. VIGOLEIS THELEN, Albert Visitekaartje. 5,2 x 9,5 cm.
Verkocht
* Met gedrukt adres in Portugal: ‘Casa de Pascoaes/ Aamarante/ Portugal’. Dit adres is door de schrijver doorgestreept en vervangen door het handgeschreven adres en telefoonnumer ‘Victorieplein 23 III/ T. 23983’

28. WILMINK, Willem Handgeschreven brief aan ‘Geachte heer Goedegebuure’. (Met bijgevoegd typoscript) 29,7 x 21,0 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Willem Wilmink’ en gedateerd ‘Zeist, 28 april 1987’. 18 regels tekst.
Verkocht
* Over een te houden lezing: ‘De tekst van mijn lezing zult u niet kunnen publiceren, want ik wijk ter plaatse altijd drastisch van mijn eerder gemaakte plannen af. Maar aangezien ik niet onvoorbereid kom, stuur ik u mijn plan voor de lezing, met het verzoek dit eens kritisch te bekijken’. Wilmink vraagt Goedegebuurde logies voor hem te regelen: ‘Het liefst bij Piet Mooren (…) Piet is, geloof ik, ook nog steeds bezig met een boek over mij. Maar hij wil niet dat ik mij daarmee bemoei, en daar heeft hij niet helemaal ongelijk in.’
Bijgevoegd: ‘Opzet’ voor een lezing onder de titel ”Een gulden spoor’. Zes pagina’s typoscript in doorslag, met enkele doorhalingen en verbeteringen, en vier pagina’s in fotokopie.

29. WILMINK, Willem Muzikale beelden. Tekeningen Simon Koene. Utrecht, Stichting De Roos, 1995. Linnen met stofomslag. 80 p. Typografie Huug Schipper. Gezet uit de Trinité 2 en gedrukt door Nauta op Pordenone in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Met inliggend de begeleidingsbrief van Stichting De Roos. Besmettelijk omslag misschien zeer licht verkleurd.
€ 75
* Schitterende uitgave van de gedichten van Willem Wilmink, die zich liet inspireren door De Schilderijententoonstelling van Moessorgski en Het Carnaval der Dieren van Saint-Saëns. Leeflang 147.

30. WOESTIJNE, Karel van de Het menschelijk brood. Bussum, A.A.M. Stols, 1926. Ingenaaid met flappen. 20 p. Niet afgesneden. Gedrukt in 115 genummerde en door Van de Woestijne en Stols gesigneerde exemplaren. 1e druk. Rugje iets verbruind, verder een mooi exemplaar van dit tere boekje.
Verkocht
* To the happy few 12. Van Dijk 105.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 19 februari 2019 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.718 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: