antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 854: Praktijk hervat

Na een mooie vakantie in het vrolijke Venetië hervatten wij onze reeks nieuwsbrieven met een vat vol varia: bibliofilie uit heden en verleden, Klassieke Dichtbundels, opdrachtexemplaren, boeken uit en over de Tweede Wereldoorlog, en dan komen er ook allerlei verrassingen om de hoek kijken: twee Hongaarse boeken (o.a. Wolkers’ bekende A halál árnyékának völgye), een exlibris van Tytgat, een door uitgever C.A. Mees zelf gebonden boek, en Brouwers en Bukowski in prijs verlaagd (& Bert Jansen).


1. (ATALANTA PERS) De elementen. (Baarn), Atalanta Pers, (2016). Ingenaaid. (24) p. Vervaardigd in een oplage van 70 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Gedichten van Hans Tentije, Frans Budé, Wilem van Toorn en Mark Boog met illustraties door René Bakker. Atalanta 109.

2. BLOEM, J.C. Het verlangen. Amsterdam, Van Kampen, 1921. Donkerblauw linnen. 128 p. Gedrukt onder typografische leiding van J. van Krimpen [in een oplage van 525 exemplaren]. 1e druk. Een enkel miniem oneffenheidje aan de band, maar een mooi exemplaar.
Verkocht
* Bloems indrukwekkende debuut, een plechtig, groot boek.

3. (BOEKENWEEK 1982). HARMSEN VAN BEEK, F. Lof der onmatigheid. Enkhuizen, (Stolphoeve pers), 1982. Vouwblad met flapje. 30 x 21 cm. Met de hand gezet en gedrukt in opdracht van boekhandel Cursief t.g.v. de Boekenweek 1982 in een oplage van 180 genummerde exemplaren.
Verkocht

4. BOUTENS, P.C. Vergeten liedjes. [Den Haag, eigen beheer], (1909). Halfleer met gemarmerde platten, voor- en achterzijde omslag meegebonden (Bert Graafland). 88 p. Kop verguld. Gedrukt door de St. Catherine Press te Brugge in rood en zwart op geschept papier in een oplage van 60 exemplaren. 1e druk. Rug verbleekt. Volgens een aantekening van Antiquariaat Schuhmacher in potlood op het tweede blanco schutblad is dit exemplaar afkomstig uit de bibliotheek van A. Roland Holst.
€ 125
* Gedichten die gewagen van liefde, intimiteit, en zo u wilt erotiek, metafysiek. Een van Boutens’ luxe-uitgaven in eigen beheer. Rijkse 2.22.

5. BRASSINGA, Anneke Gras. Amsterdam, De Lange Afstand, 1990. Halflinnen. (24) p. Met de hand gezet uit de letters Erasmus, Erasmus-sierkapitaal en De Roos en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 50 ongenummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Serene bibliofiele bundel van maar liefst 18 gedichten; enkele opgedragen aan Thérèse Cornips, Ser Prop en Dorinde van Oort.

6. (BROUWERS, Jeroen) Rust roest. Hulde- en handdruk voor Jeroen Brouwers. (Met linoleumsneden van Peter Yvon de Vries). Zutphen, De Lange Afstand, 1994. Ingenaaid. (24) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt door Peter Yvon de Vries op Zerkall-Bütten in een oplage van 40 exemplaren. 1e druk.
€ 225
* Zeer schaarse uitgave ter gelegenheid van Brouwers’ dertigjarig schrijverschap, op verzoek van Carin Wevers en Tom van Deel. Bevat bijdragen van Benno Barnard, Walter van de Broeck, T. van Deel, Cherry Duyns, Hans Roest, Peter Yvon de Vries en Julien Weverbergh.

7. BUKOWSKI, Charles – Martin BRIL Herrie & Hartstocht. Sound & Passion. Vertaling Susan Janssen. Amsterdam/ Boedapest/ Invervar, Bandini, (2003). Ingenaaid (omslagtekening Peter Pontiac). 42 (= 40) p. Gezet uit de Diotima en gedrukt door De Raddraaier in een oplage van 376 genummerde of gealfabetiseerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Leuke, opvallende uitgave van uitgeverij Bandini, die tussen 2001 en 2009 zes publicaties deed verschijnen.
Inliggend: BRIL, Martin Als ik aan Bukowski denk wat af en toe gebeurt… 20,7 x 14,8 cm. Plano. Met de hand gezet uit de Times en gedrukt op BFK Rives in een beperkte, genummerde en gesigneerde oplage. 1e druk.
Voorts: Uitnodiging voor de feestelijke presentatie (‘goedkope wijn volop aanwezig’) van Herrie & Hartstocht op 5 juni 2003 met gastheer Beau van Erven Dorens, muziek van Willem van Ekeren én de tewaterlating van de nieuwe Bril bij Bandini, ter gelegenheid van Herrie & Hartstocht.

8. COHEN, Josef Ballade van Jaap. (Groningen, N.V. Boek en Wereld, 1960). 26 x 18 cm. Gevouwen blad (4 bedrukte pagina’s). Gedrukt op geschept papier in 50 genummerde exemplaren. 1e druk. Met wat thee- of koffievlekken.
€ 50
* Gesigneerd door de auteur. Een hoekig geschreven, aangrijpend gedicht over Jaap, de Jood met zijn fruitkar op het Groningse Hereplein, die van een S.D.-er een appeltaart moest bakken. Cohen (1886-1965) was directeur van de Groningse Openbare Bibliotheek en een productief schrijver.

9. DIS, Adriaan van De vraatzuchtige spreekt. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink). Amstelveen, AMO, 1986. Ingenaaid met omslag. (4), 20 p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt door Hein Elferink in een oplage van 35 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 28 Arabisch genummerde, op Bütten-Nordsee gedrukte exemplaren. Dit is nummer 5, gesigneerd met de inscriptie ‘Voor Hein Elferink’. Hilarisch relaas over de vermageringsperikelen van de auteur. AMO 15.

10. (EIJKELBOOM (vert.), J.). MURPHY, Richard Zorgzaamheid. (Vertaling van Care). (Amsterdam), Cornamona Pers, 1983. Gemarmerde platten met linnen rug en voorrand (Geert van Daal/ De Distelkamp). 48 p. Gezet uit de Baskerville en gedrukt op Ossekop van Van Gelder in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk. Prachtexemplaar.
€ 75
* Dit is een van 25 gebonden exemplaren, nr. 3 van de oplage. Er werden ook 50 exemplaren samen met de Ierse editie in één halflinnen tweelingband gestoken.

11. ELBURG, Jan G. Serenade voor Lena. [Den Haag, K.C. van Boeschoten en L.J. Zimmerman, 1943]. Geniet. 30 (= 32) p. Gestencild in een oplage van 75 genummerde exemplaren. 1e druk. Debuut. Omslag (bijna) los.
€ 50
* Astra Nigra 2. De tweede druk van deze titel, die in 1945 verscheen, werd geantedateerd ‘1941’ en wordt daarom wel eens als eerste druk aangeboden. De Jong 239.

12. HAVERSCHMIDT, F., als: Piet PAALTJENS Snikken en grimlachjes. Poëzie uit den studententijd van Piet Paaltjens. (Leiden, Drukkers in de Marge, 1994). Linnen met leeslint (Herman van der Kruijk). Gedrukt door 16 verschillende margedrukkers in een oplage van 90 exemplaren. Rug licht gevlekt.
€ 175
* Alle aangezochte drukkers komen uit de buurt van Leiden: Pro cunno felis, Storm & Van Delft, De Invaller, De Plataan, Appel Pers, Lupus, Steur & Witteveld, Pers No. 14, Stichting Boekdrukkunst, Bloemenpers, De Uitvreter, De Ammoniet, Clipeus Pers, Avalon Pers en Presse d’Escargot. Mooi project met veel (typografische) illustraties, waaronder een originele aquarel van Katelin Steur-Bacskó.

13. HERINGA, P.M., als: LEBERECHT / LIEBENTRAU Voces Intimæ. Verzamelde Gedichten. (Met een foto van de dichter als frontispice). Amsterdam, Stichting H.G. Liebentrau, 2001. Linnen. 208 p. Gedrukt in een oplage van 200 exemplaren. 1e druk. Twee vlekjes en een minieme beschadiging aan het linnen aan de bovenrand van het voorplat.
Verkocht
* Dit is een van de 160 exemplaren van de gewone editie. Met een ‘Over de dichter Peter Heringa’ door Gerrit Kleis, zeer uitgebreide Aantekeningen bij de gedichten en een uitputtende bibliografie. Bijzonder fraai vormgegeven boek.

14. (HOES, F.). HILDEBRAND Hoe warm het was en hoe ver. (Illegale oorlogsuitgave). Amsterdam, F. Last & Co. (= F. Hoes), 1943. 26 x 17 cm. Halfperkament. 52 p. Niet afgesneden. Gedrukt in 250 genummerde exemplaren. 1e druk. Mooie conditie.
€ 25
* Inhoudelijk interessante illegale oorlogsuitgave, een van de vele arbeidsintensieve mystificaties van drukker Franso Hoes! Dit boek heeft niets met Beets te maken, en is niet gemaakt door Joan Bleau (inclusief drukfout) of de fictieve Hendrick Denbinder van Delft, zoals het colofon wil doen geloven. De tekst is een een gedeeltelijke herdruk van het boek ‘s-Gravenhage en Amsterdam. Roemrijke herinnering aan de gedenkwaardige dagen van den 12den tot den 30sten November [1813] van Hendrik Zeeman, een enthousiast geschreven ooggetuigeverslag van de verdrijving van de Fransen in 1813, vol saillante overeenkomsten met de Duitse bezetting van 130 jaar later. De Jong 387.


15. JANSEN, Bert Collectie van 6 bijzondere exemplaren met opdracht aan Mai Spijkers, Jansens redacteur bij Bert Bakker. Zes boeken, alle met een mooie opdracht van de schrijver aan zijn uitgever. Hier vindt u meer informatie.
Verkocht
* 1. JANSEN, Bert Verder naar het noorden. Amsterdam, Bert Bakker, 1978. Garenloos. 160 p. 1e druk. Deukje. Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan zijn toen nog piepjonge redacteur Mai Spijkers: ’10-IV-79′ May (sic!) 24!/ witte jurken voor een raam,/ foto’s in een huis:/ you never know what you’ve got/ until you’ve lost it./ – een mens moet er los van/ komen -./ buddy!/ bert jansen’. Op 10 april 1979 werd Mai Spijkers 24 jaar oud.
2. JANSEN, Bert De zanger niet het lied. Amsterdam, Bert Bakker, 1979. Garenloos. 304 p. 1e druk. Leesvouwen. Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan zijn toen nog piepjonge redacteur Mai Spijkers: ‘1-6-79/ voor Mai,/ zonder wie de zanger/ nooit foutloos zijn lied/ had gezongen./ ‘it’s only rock & roll, but i’ll like/ it!/ bert jansen’.
3. JANSEN, Bert Zweedse meisjes. Amsterdam, Bert Bakker, 1980. Garenloos. 240 p. 1e druk. Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan zijn redacteur Mai Spijkers: ’25-IV-80/ voor Mai,/ zonder die avond bij/ Il Giardino waren die/ Zweedse meisjes niet zo/ mooi geweest./ bert jansen’.
4. JANSEN, Bert Thuiskomst. Amsterdam, Bert Bakker, 1981. Garenloos. 128 p. 1e druk. Exemplaar met veelzeggende handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan zijn redacteur Mai Spijkers: ‘8 sept 1981,/ vroeger haat en nijd/ nu vriendschap & jolijt!/ voor mai,/ bert jansen’.
5. JANSEN, Bert Twee vrienden. Amsterdam, Bert Bakker, 1983. Garenloos. 216 p. 1e druk. Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan zijn redacteur Mai Spijkers: ’14 sept ’83/ voor Mai Spijkers,/ hoe een mislukte/ roman een geslaagde/ verhalenbundel kan/ worden. mijn dank!/ bert jansen’.
6. JANSEN, Bert Het haken slaan van de haas. Amsterdam, Bert Bakker, 1987. Garenloos. 176 p. 1e druk. Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan zijn redacteur Mai Spijkers: ’30-X-’87/ voor Mai/ waar een gesprek in/ een klein werkkamertje/ toe kan leiden./ nogmaals dank,/ bert jansen’.
Alle boeken met wat verblauwde rug.

16. KAL, Jan 1000 sonnetten. 1966-1996. (Met opdracht aan Aad Nuis). Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1997. Linnen met leeslinten. 1248 p. 1e druk. Dundrukeditie. Band iets smoezelig.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter aan Aad Nuis op de Franse titel: ‘Vanuit het Witsenhuis/ voor Aad Nuis,/ hervormer van/ het schrijvershuis, hartelijks/ Jan Kal/ 3 oktober 1999/ p. 1147′.
Het sonnet op pagina 1147 begint met de regel ”t Fonds voor de Letteren is echt niet pluis’ en eindigt met de regel ‘Doe er wat aan, beoogd minister Nuis’. Aad Nuis was van 1994-1998 staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Een exemplaar zonder opdracht is beschikbaar voor € 15.

17. KAL, Jan Chinese sonnetten. Amsterdam, C.J. Aarts, 1984. Ingenaaid. 48 p. Oplage 1000 exemplaren. 1e druk.
€ 20
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde, vierregelige opdracht van de dichter op de Franse titel.

18. KAL, Jan Fietsen op de Mont Ventoux. Amstelveen, Peter Loeb, 1974. Garenloos. 84 p. 1e druk. Debuut.
€ 22
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht onder het colofon: ‘Voor de Heer en Mevrouw Vos,/ Met dank voor uw sonnet “lezersreactie”/ en de gezellige ontvangst/ Jan Kal/ 27 nov. 1974’.

19. KAL, Jan Praktijk hervat. 111 sonnetten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1978. Ingenaaid. 120 p. 1e druk.
€ 20
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht op de Franse titel: ‘Hartelijk gefeliciteerd/ van/ Jan Kal/ 18 november 1978/ Atheneum (sic!) Spui’.

20. LANDHEER, Jo Golven. Gedichten. Brussel/Maastricht, Stols, 1930. Ingenaaid. (4), 24 p. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 200 op de pers genummerde exemplaren. 2e, herziene druk. Omslag deels iets verkleurd. Toch een behoorlijk goed exemplaar.
€ 25
* Dit is nummer 1 van de oplage! Trajectum ad Mosam 30. Van Dijk 216.

21. LÖB, Kurt Wijvenboek (Weiberbuch). (Met opdracht van Löb). De Bilt, De Fontein, 1976. 26 x 25 cm. Linnen in schuifhoes. 96 p. Tekeningen, vertalingen en boekverzorging door Kurt Löb. Met autobiografische teksten van Löb en teksten van Jan Juffermans en Jaap Harten. 150 genummerde exemplaren werden voorzien van linnen band en foedraal. 1e druk.
Verkocht
* Dit boek bleef ongenummerd, maar is door Löb voorzien van een prachtig geschreven opdracht (gedateerd ‘Salzburg 10.V.1979’) als dank voor de diplomaat W.P.L.G. de Boer, ambassadeur bij de Verenigde Naties, die het openingswoord voor een tentoonstelling had gehouden. Een indrukwekkende uitgave!

22. LOOY, Jac. van (BRULEZ – TYTGAT) Feesten. Amsterdam, Van Looy, 1903. Verguld halfmarokijn met platten van eenvoudig marmer en mooi gemarmerde schutbladen. (4), 218 p. 1e druk. Rug verschoten (aardige, contemporaine privéband).
Verkocht
* Exemplaar uit de bibliotheek van Raymond Brulez, met zijn handtekening en ‘1912’ op de Franse titel en op de binnenzijde van het voorplat voorzien van zijn fraaie, door Edgar Tytgat in 1950 ontworpen exlibris. Bovendien met her en der wat potloodaantekeningen van Brulez (en twee in balpen).

23. LOOY, Jac. van Gedichten 1884-1925. (Met twee portretten van de dichter). Leiden, Sijthoff, 1932. Ingenaaid. (4), 136 p. Niet afgesneden. Typografische verzorging en omslagontwerp van S.H. de ROOS. 1e druk.
Verkocht
* De tekst is gezet uit de Hollandsche Mediaeval, de bekendste letter van De Roos.

24. LOOY, Jac. van Kerstbrief. (Bezorgd en van commentaar voorzien door Marijke Stapert-Eggen) (Amsterdam, LM Amsterdam, 1993). Losbladig als uitgegeven. (10) p. in omslag. 1e druk.
€ 14
* Brief van Jac. van Looy aan Willem Witsen uit 1885, geschreven in Venetië. Jaarwisselingsgeschenk 1993-1994. Met wenskaartje van de uitgever (= Marijke Stapert-Eggen).

25. MARSMAN, H. Verzen. (Met een houtsnede van Erich Wichman op het omslag). Zeist, J. Ploegsma, 1923. Ingenaaid. 54 p. Debuut. 1e druk. Rug boven- en onderaan iets ingescheurd, maar een goed exemplaar. Contemporaine naam op voorste schutblad (moeilijk leesbaar, gedateerd ‘Jan. ’24’.).
€ 250
* Door Marsmans jeugdvriend Arthur Lehning in Berlijn gezet en voor eigen rekening op een handpers gedrukt in een oplage van 400 exemplaren.

26. MEIJERS, Hein Johnny Immerschwanger of Het grote noodzakelijke verdriet. [Rotterdam], Stichting Quod Novum, 1983. 33 x 10 cm. Geniet. (2), 42 p. 1e druk. Wat roest voorop.
Verkocht
* Bundeling van veertig literaire columns uit het Rotterdamse tijdschrift Quod Novum (quid nescio). In vrij ongewoon formaat, van de auteur van de Encyclopedie van Nutteloze Feiten én het Groot Lexicon der Nutteloze Feiten.

27. MÉRODE, Willem de XXX psalmen. (Met 4 houtsneden door Roeland Koning).
Nijkerk, Callenbach, (1934). Linnen. 64 p. Onafgesneden. Gedrukt in rood en zwart. Met 4 houtsneden door Roeland KONING. 1e druk. Schutbladen als altijd wat verbruind.
€ 60
* Luxe-editie: één van de 102 exemplaren op Oud Hollandsch, gebonden in grof naturel linnen. Deze uitgave is iets groter dan de gewone editie, die in glad wit linnen gebonden is.
NB. We hebben ook een minder fraai luxe-exemplaar met een waterrandje en uitvoerige inscripties voor € 35. Een gewoon exemplaar is beschikbaar voor € 12.

28. NIJLEN, Jan van Het licht. Antwerpen/ Bussum, Flandria/ Van Dishoeck, 1909. Ingenaaid. 88 p. 1e druk. Net exemplaar zonder roest.
Verkocht
* Tweede bundel verzen van Van Nijlen.
We hebben nog wel een minder mooi exemplaar met schaafplekje voorop, beschadigde rug en met roestvlekjes binnenin voor € 25.

29. (OLDENBARNEVELT, Johan van). FRANCKEN, Jan Waerachtige historye vant gene geschiet ende gepasseert is, van tijt tot tijt, geduirende de gevanckenisse van mijnen heere Johan van Oldenbarnevelt (…) Bussum, Kroonder, 1945. Ingenaaid. 44 p. Gedrukt in rood en zwart. Herdruk van een tekst uit 1620. Wat ouderdomssporen, Hoekjes gekreukt.
Verkocht
* Verslag van de laatste dagen van het leven van Oldenbarnevelt opgetekend uit de mond van zijn dienaar Jan Francken in 1620. Dit is een clandestiene oorlogsuitgave. Typografie Johan van Eikeren. De Jong 274.

30. OORLOGSPOËZIE Wat Hitler dacht: wat Hitler deed! Wat Hitler had verwacht!… Hoe Hitler schipbreuk leed! Kloosterzande, Electr. drukk. Jac. Duerinck-Krachten, (ca. 1945). 15 x 12 cm. Geniet. 32 p. 1e druk. Inktvlekje op voorkant, verder mooi en gaaf.
Verkocht
* Deze gedichten zouden zijn geschreven door W. Verhoeven. Met voorwoord van ‘P.O.’ Kennelijk dateert de uitgave van vlak na de bevrijding.

31. POPELIER, Bert, en Hugo CLAUS De hofnar spreekt. Met een (originele, genummerde en gesigneerde) lithografie van Hugo Claus. Antwerpen, Ziggurat, 1978. 29,0 x 21,0 cm. Zes losse vouwbladen en een plano in omslag, bijeengehouden door twee kartonnen platten en twee linten (Pittoors, Antwerpen). Gezet uit de Baskerville en gedrukt op Hollands Druk in een oplage van 110 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 125

32. RENSSEN, P. van Verzen na Chaos en Varenzaad. Doorslag van typoscript, 1933. Zelfgemaakt omslag (van een oude affiche). Oblong 16 x 21 cm. 31 bladen. Wat slijtage aan de randen van het (overstekende) omslag.
€ 175
* Tedere poëzie met christelijke, soms oosterse inslag – een volwassen bundel met gevarieerde dichtvormen. Colofon: ‘De voorgaande verzen, geschreven in 1930 tot begin 1933, zijn gecopieerd op 31 Januari 1933 in vier exemplaren.’ Met opdracht van de dichter: ‘Aan Adrie/ R’dam, 1 Febr. 1933./ Piet’. Adrie van Renssen was een literair geïnteresseerde neef en geestverwant van Piet van Renssen. Hij hield de grafrede toen de dichter in 1936 gestorven was, slechts 34 jaar oud.

33. RICE, Felicia Bernie poem. [Amsterdam], Dynamo Pers, 1981. 17,5 x 12 cm. Linnen. (16) p. Gezet uit de Bembo romein en cursief en gedrukt met een Arab-trapdegelpers op Hahnemühle-papier in 45 genummerde exemplaren. Dit boekje is uitgegeven als bijdrage voor het Margedrukkersproject ‘Drukken’.
€ 45
* Dit exemplaar is een H.C.-exemplaar, een van de weinige die in linnen gebonden werden (kennelijk door binderij Phoenix), en voorzien van een handgeschreven opdracht van drukker Thomas Gravemaker aan Rob Cox – gedateerd ’14/12/81′. Van Felicia Rice (geb. 1954, verbonden aan de Moving Parts Press), een dichtende drukker, over Bernie, een andere Amerikaanse drukker, met opdracht van de drukker van dit bibliofiele boekje aan een vierde drukker, Rob Cox.

34. STORNI, Alfonsina Gedichten. Gekozen en vertaald door L.Th. Lehmann. (Terhorst, Ser Prop, 2010). Ingenaaid. (4), 52 p. Met de hand gezet uit de Dante en gedrukt blauw en zwart op Velata avorio-papier in een oplage van 65 exemplaren. Met erratablaadje. 1e druk.
Verkocht
* Omvangrijke en buitengewoon fraaie bibliofiele bloemlezing: 21 Spaanse gedichten met de Nederlandse vertaling ertegenover. Alfonsina Storni (1892-1938) was een in Zwitserland geboren Argentijnse dichteres.
Bijgevoegd: L.Th. Lehmann, Poëzie als enige levensvervulling. De antisonnetten van Alfonsina Storni. Vouwblad, tweezijdig bedrukt.

35. VERWEY, Albert De weg van het licht. (Met een door Fokko MEES in hout gesneden titelpagina en frontispice (prachtig!)). (Santpoort/ Antwerpen, C.A. Mees/ De Sikkel, 1922). Linnen met ribben en met leren rugschildje. 112 p. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk. Mooi, kloek boek.
€ 50
* Dit is een van 75 exemplaren in linnen, een ongewone boekband van grof ongebleekt linnen met vijf ribben en een leren rugschildje. Er waren ook 25 exemplaren in leer en 100 ingenaaide.
C.A. (Conno) Mees, de uitgever, was een jongere broer van Fokko Mees. Hij was getrouwd met Albert Verweys dochter Mea. Zie over de uitgeverij het interessante artikel van Lisa Kuitert, ‘Mea Verwey en Uitgeverij C.A. Mees (1919-1968). Een bolwerk van beschaving‘ in het Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 2005. Vermoedelijk was Conno Mees zelf de binder van de exemplaren in linnen.
De titel van deze dichtbundel van Verwey is ontleend aan een citaat van Christiaan Huygens, zo valt op te maken uit het expressionistische frontispice van Fokko Mees.

36. VROMAN, Leo Gevierendeelde oogst. Terhorst, (Ser Prop), 1986. Cahiersteek met stofomslag. (12) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 85 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 25
* ‘Ontstorven wringt zich daar een/ geel snaveltje uit neen een woud/ van snavels die open gaan.’ Vrolijke poëzie, als immer bij Vroman vol van de processen van beginnend en eindigend leven.

37. VROMAN, Leo Love, greatly enlarged. Foreword by Claire Nicolas White. Liefde, sterk vergroot. (Ook met een voorwoord door Leo Vroman). Merrick, New York, Cross-cultural Communications, 1993. Ingenaaid. 136 p.
€ 20
* Tweetalige uitgave.

38. VROMAN, Leo Oude flessen waarin planten groeien. Amsterdam, (J. Meijer), 1979. Ingenaaid met omslag. (20) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 50 genummerde exemplaren.
€ 130
* ‘Zullen wij in een bergland vergaan en/ tussen boomvarens in een regenbos/ wegmisten tot wat waaiend hangend mos/ en soms nog klepperende lianen?’

39. VROMAN, Leo Seven thanks in Groningen. Terhorst, (Ser Prop), 1989. Ingenaaid met stofomslag. (12) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt in roodbruin en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 25
* Tekst van het dankwoord dat Vroman namens zeven eredoctoren (onder wie Andrej Sacharov) uitsprak naar aanleiding van de toekenning van hun eredoctoraat aan de Rijksuniversiteit van Groningen. ‘Among the seven of us I was picked to say a few words of thanks because I am the only one among us who can pronounce the words ‘Rijks Universiteit Grunnngn’. Otherwise we have much in common: we all look like waiters committed to serve Truth and are all grateful that the Board of Deans has hired us.’

40. VROMAN, Leo Toen ik nog leefde. (Amsterdam, Querido, 1991). Twee garenloze boeken in één omslag met twee stofomslagen. 16 + 14 uitklapbare p. Boekverzorging Anita van de Ven. 1e druk. Vlek op omslag, wat verfomfaaid.
€ 15
* Ter gelegenheid van haar vijfenzeventigjarig bestaan schreef uitgeverij Querido een wedstrijd uit met als opdracht een vernieuwende boekvorm te ontwikkelen naar aanleiding van Vromans Toen ik nog leefde, hetgeen uitmondde in deze ingenieuze boekproduktie.

41. VROMAN, Leo Vier manieren. Amsterdam, (J. Meijer), 1973. Ingenaaid met omslag. (2), 22 p. Met de hand gezet uit de letter Atlas en gedrukt in blauw en zwart op Hollands Druk van Van Gelder in een oplage van slechts 25 genummerde exemplaren. 1e druk. Miniem vlekje aan bovenzijde rug.
€ 175
* ‘Honderdjarigen, jas over been’… Gezellige gedichten over ouderdom en dood, in zeer geringe oplage bijzonder fraai gedrukt door Jaap Meijer.

42. VROMAN, Leo Wij schrijven door. Terhorst, (Ser Prop), 1985. Ingenaaid met stofomslag. (4) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt op Ingres in grijs en zwart door Ser Prop in een oplage van 85 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 20
* ‘Vleerkop vlieg voort uit onze lucht’.

43. WILMINK, Willem Toekomstbeeld. Groningen, De Vier Seizoenen (Elze ter Harkel), 1990. Los blad in omslag. Gedrukt in 100 exemplaren voor de jaarwisseling 1990/1991. 1e druk. Als nieuw.
Verkocht
* ‘Nederland zat vol met gekken/ Iedereen wou naar kantoor.’ Met gedrukt wenskaartje, gesigneerd door drukker Elze ter Harkel.

44. WOESTIJNE, Karel van de Verzen van -. Het vader-huis; de boom-gaard der vogelen en der vruchten; vroegere gedichten. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1905. Linnen. (2), VIII, 268 p.
Verkocht
* Uit de bibliotheek van P.C. Boutens, met op de franse titel een handgeschreven opdrachtje van Van Dishoeck: ‘v/d uitgever/ voor Dr. Boutens’.

45. WOLFF, Ludwig Spelers. Roman. Amsterdam, Boekhandel en Uitgeversmaatschappij Ontwikkeling, 1920. Karton met opgeplakte omslagillustratie (Albert Hahn jr.). 376 p. 1e druk. Omslag iets beschadigd en met oud prijsje, maar toch nog zeer indringend. Met archiefstempel.
€ 25

46. WOLKERS, Jan A halál árnyékának völgye. Boedapest, Magvetö Kiadó, (1981). Linnen met stofomslag. 252 p. 1e druk. Netjes.
Verkocht
* Vertaling van Terug naar Oegstgeest door Gera Judit. Letterlijk ‘Vallei van de schaduw des doods’.

47. (ZILVERDISTEL). EYCK, P.N. van Bevrijding. Verzen. [Den Haag], (De Zilverdistel, 1913). Ingenaaid met rond het omslag een recent omslag van perkamentachtig papier, met daarop het oorspronkelijke titeletiket van de ingenaaide uitgave. (48) p. Gedrukt in rood en zwart op fraai Japans papier door G.W. van der Wiel & Co. te Arnhem in een oplage van 55 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 350
* Voorin is met potlood geschreven ‘uit nalatenschap van der Wiel’, de drukker dus. De Zilverdistel 6.

48. (ZILVERDISTEL). GOSSAERT, Geerten Experimenten. Den Haag, De Zilverdistel, 1911. Modern marokijn met vergulde rugbelettering (origineel titeletiket voorin geplakt), in linnen foedraal met leren voorrand. 52 p. Kop verguld. Gedrukt door Joh. Enschedé met een achttiende-eeuwse letter (van Fleischmann) in een oplage van 60 door Gossaert genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Enkele krasjes op de rug.
€ 300
* De klassieke dichtbundel van Gossaert in klassieke eerste druk, een van de eerste uitgaven van de belangrijkste vooroorlogse bibliofiele uitgeverij. De poëzie van Gossaert kijkt nostalgisch naar ouder eeuwen om, en dat doet ook de letter Fleischmann in zijn plechtige Enschedé-typografie. Nobele donkerblauwe, toch zachte heellederen boekband. De Zilverdistel 3.

49. (ZILVERDISTEL). VERWEY, Albert Het eigen rijk. (Met prospectus). Den Haag, De Zilverdistel, 1912. Modern heelmarokijn (deel van het oorspronkelijke, perkamentpapieren omslag achterin meegebonden, evenals een prospectus). In linnen foedraal met leren voorrand. 144 p. Gedrukt door Joh. Enschedé met een zeventiende-eeuwse letter van Hendrik Claesz in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 300
* Mooie moderne luxe band met rugtitel – het boek is terecht herbonden, omdat het perkamentpapier buitenmate bros is en vrijwel altijd beschadigd. De prospectus (nooit eerder gezien!) bevat 16 regels uit het liefdesgedicht ‘De regel’ en biedt het boek bij voorintekening voor zes gulden aan. De Zilverdistel 4.

50. ZSÁVOLYA, Zoltán Hollandi bolygó. Hangregény. Boedapest, Orpheusz Kiadó, 2001. Garenloos. 304 p. 1e druk.
Verkocht
* ‘Planeet Holland. Geluidsroman’. Deze experimentele Hongaarse roman bevat allerlei beschrijvingen van Nederland, soms in het Engels (o.a. over de Wallen, p. 201). Niet in Nederlandse bibliotheken aanwezig.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 2 mei 2019 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.729 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: