antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 860: Tooverjas

Zomerse hartstocht, heftige aanvallen, interessante associaties en wat wandelingen aan en over de rand van de literatuur in deze nieuwsbrief die de letteren en de vormgeving van harte eert.


1. BELCAMPO De Verhalen van Belcampo. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht). (Amsterdam, “De Arend”), [1934]. Halflinnen. 120 p. [Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren]. 1e druk. Met opgeplakt strookje van laatste tekstregel op p. 100. Rug met leukoplast verstevigd. Boekblok iets los.
€ 180
* Opdracht van de auteur in zwarte inkt op het schutblad: ‘Voor Hannibal Hage./ van den Schrijver./ Belcampo/ 2-1 [1935]’.
Hannibal Hage was een studievriend van Belcampo die medicijnen studeerde. In 1928 zat J.M.D. Hage in hetzelfde dispuut (Pallas) als Belcampo. In het leeuwendeel van de oplage heeft de auteur op dringend verzoek van zijn vader de eigennamen van bekende Rijssenaren in het verhaal ‘Het plan van der Aa’ onleesbaar gemaakt. In dit exemplaar is dat niet gebeurd.

2. BERGE, H.C. ten De beren van Churchill. Amsterdam, De Bezige Bij, 1978. Garenloos. 240 p. 1e druk.
€ 20
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: een drieregelig citaat van Wallace Stevens, gevolgd door ‘Met respect en goede wensen,/ Hans ten Berge/ augustus 1978’.
In 2006 werd aan H.C. ten Berge de P.C. Hooftprijs toegekend, en op 21 juni 2019 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

3. BERGE, H.C. ten Cantus Firmus. Gedichten 1993-2013 Amsterdam/ Antwerpen, Atlas Contact, 2014. Linnen met stofomslag. 368 p. 1e druk. Omslag heeft enkele onopvallende vlekjes.
€ 20
* Omvangrijke verzameling gedichten. Met noten.

4. BERGE, H.C. ten Va-Banque. Amsterdam, De Bezige Bij, 1977. Garenloos. 52 p. 1e druk. Rond rug gevlekt.
€ 20
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Voor de heer Verburg,/ “we zijn even ingetoomd als onbeteugeld”/ (p. 39)/ met beste wensen van/ Hans ten B./ 31 aug. ’77.’

5. (BESCHREVEN BLAD, HET) Het Beschreven Blad en profil. (Met getekende silhouetten door Pieter Wetselaar). (Haarlem, Het Beschreven Blad, 1995). Ingenaaid met omslag van marmerpapier (Erik Schots; Eva van Breugel). (64) p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt op Pergamenata in een oplage van 40 genummerde exemplaren. 1e druk. Scheurtje in omslag.
€ 50
* Smakelijk smoelenboek (geestige bijschriften) van de leden van dit illustere genootschap (waaronder Jeffrey Bosch, Dick Jalink, Jan Keijser, Bubb Kuyper, Nop Maas, Ewoud Sanders, Bert Sliggers en Ab van der Steur). Mooi uitgevoerd.

6. BOER, Herman Pieter de De Vogelmens. (Met een illustratie van Pat Andrea). (Voorschoten, NUT, 1986). Geniet. 12 p. Gedrukt in een oplage van 70 genummerde en gesigneerde exemplaren.
€ 32
* Geproduceerd door Jelle L.S. Pijpers. Exemplaar met opdrachtje van de auteur: ‘Bert, wij zagen/ elkaar in Voorschoten./ 29.5.86.’ Schrijvers in Voorschoten 1.

7. BOER, Herman Pieter de Hagelslag. 10 sonnettines. (Met een tekening door Paul van Stijn). (Alpen aan den Rijn, Literaire Initiatieven Albanianae), 1990. Ingenaaid met flappen. Gezet uit de Bodoni en gedrukt door Jelle Pijpers in een oplage van 70 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 32
* Dit is nummer ‘HS 1/12’. Exemplaar met opdrachtje van de auteur aan de uitgever (‘Voor Jelle!’). De uitgever, Jelle Pijpers, schreef daarnaast: ‘Maar..’/ nu voor hans!/ JS/ 16.1.97’. Het Jonge Hart Nr. 2.

8. BOSMAN, Anthony Witte zwanen zwarte zwanen. Novelle van Anthony Bosman. Met tekeningen van Joop Löbler. Dordrecht, Semaphore Pers, 1941 [= 1944]. Halflinnen met grijslinnen platten. 36 p. Gezet uit de Bodoni en gedrukt in rood en zwart in 270 genummerde exemplaren, waarvan de eerste 120 werden gesigneerd door de auteur, en daarvan de eerste 20, Romeins genummerde, niet in de handel kwamen. 1e druk.
€ 30
Dit is nr. XX van de 20 Romeins genummerde en gesigneerde exemplaren. Mooi uitgevoerd boek met zijn grote tekening en zijn sierlijke, in rood gedrukte initiaal. (Een gewoon, ongesigneerd exemplaar is leverbaar voor 12 euro).

9. BRUNA, Dick – HAVANK Zes romans, alle met stofomslag van Dick Bruna (1948-1959). Alle boeken door een verzamelaar in losse plastic beschermomslagen.
1. Lijk Halfstok. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon, [1948]. Halflinnen met stofomslag. 320 p. 1e druk. Omslag wat versleten, rechteronderhoekje ontbreekt.
2. De zwarte Pontifex. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon, 1952. Linnen met stofomslag. 264 p. 1e druk. Omslag wat gekreukt. Naam op schutblad.
3. Circus Mikkenie. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon, [1954]. Linnen met stofomslag (fotomontage). 264 p. 1e druk. Omslag wat versleten, vooral aan de onderrand. Stukje van de rug en prijs ontbreken.
4. Spaanse pepers of de Spaanse getijden van Monsieur Carlier. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon, [1954]. Linnen met stofomslag. 264 p. 1e druk. Omslag wat versleten en grauw. Naam op schutblad.
5. Dodemans Dollars. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon, [1955]. Linnen met stofomslag (fotomontage). 248 p. 1e druk. Omslag bovenaan iets gekreukt. Naam op schutblad.
6. Caviaar en Cocaine. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon, [1959]. Gedecoreerd linnen met stofomslag (zelfde motief, andere kleur). 248 p. 1st edition. Omslag een beetje gekreukt en aan de rand wat donker geworden.
Alle stofomslagen met de signatuur ‘DICK’.
Verkocht
* Deze serie van zes thrillers laten de rijpende ontwerpstijl van Dick Bruna mooi zien, van de eerste, ingewikkelde en weinig overtuigende tekening (hij was nog maar twintig) via de kundige fotomontage-omslagen naar de schitterend eenvoudige ‘Schaduw’, de hoofdpersoon van deze thrillerserie (1959, vier jaar na Nijntje).

10. CLANDESTIENE OORLOGSDRUK Quem Queritis. (Amsterdam), [Balkema], (1943). Halfperkament met gemarmerde platten (privéband, klein bindfoutje aan onderzijde rug, papier wat verbruind). (8) p. Gedrukt door Enschedé in rood en zwart in 50 exemplaren. [Typografische verzorging door J. van Krimpen].
Verkocht
* ‘Wie zoekt u, o volgelingen van Christus?/ Jezus van Nazareth, de gekruisigde, o hemelbewoner!/ Hij is niet hier, Hij is verrezen, zoals voorzegd was. Ga nu heen en verkondigt dat Hij is verrezen, dat de Heer is verrezen uit het graf!/ Looft de Heer.’ Tekst van een religieus spel uit de vroege middeleeuwen, verzorgd door Jan van Krimpen voor de vrienden van de Vijf Ponden Pers (‘ad usum amicorum v.lb.’), , in 50 exemplaren op Hollands papier (‘charta Batava’). Een geheel in het Latijn gestelde, bijzonder kwetsbare uitgave, wellicht daarom ook zeldzamer dan de andere Vijf Ponden-uitgaven. Dit exemplaar is goed bewaard gebleven omdat iemand het gebonden heeft, mooi met kleurig marmerpapier. De Jong 683.
We hebben nog wel een normaal exemplaar, omslag in tweeën en flink verbruind, met exlibris en handtekening van A.P.J. van Pelt, voor 25 euro. Aldert Witte verzorgde enkele clandestiene dichtbundels van Van Pelt.

11. (COLPORTAGE). Gravin en bedelares. Een Haagsche roman. (Omslag: Roman uit het Haagsche leven). Amsterdam, Roman-Boekhandel v/h A. Eichler, 1911. Aflevering 7, 8, 10, 12, 14 en 15. Elk 64 p. in verschillend geïllustreerde omslagen. Wat roestvlekjes en slijtplekjes, maar in nette staat. Van nr. 8 is de voorkant een misdruk: het rood is een paar millimeter te ver naar links afgedrukt.
€ 45
* 6 afleveringen (zelfstandige verhalen) van de bewerking van de in 1896 als feuilleton verschenen roman Die Bettelgräfin oder die Schicksäle einer Grafentochter. Roman nach dem Leben, geschreven door een pseudonieme auteur, Viktor von B….
Arno Kuipers schrijft op zijn blog ‘Haagsche romans, ook uit het buitenland’: ‘In deze reeks komt Gravin Clothilde tot diepe val door een bedriegende echtgenoot en belandt ze in een aaneenschakeling van avonturen met onechte kinderen, onbetrouwbare acteurs, achtervolgingen in New York, diefstal, oplichters, casino’s, duels, gevangenis-scènes, enzovoorts. Een doldrieste soapopera dus, waarbij elke aflevering zelfstandig kon worden gelezen.’ In elk nummer wordt een nuttig overzicht gegeven van de vorige afleveringen. Antieke pulpliteratuur voor rooie ratten en rustige reizigers, voor de keukenmeid en de koningin.

12. DISBERG, Harry “Zorg dat je er óók bij komt!” (Nr. 1 van de 30!). [Den Haag, eigen beheer], 1952. Ingenaaid (op Chinese boekblokwijze gebonden). (30) p. Gedrukt in een oplage van 30 genummerde exemplaren. 1e druk. Keurig.
€ 90
* Dit is nummer 1 van de oplage. Niet gesigneerd, maar er ligt een gesigneerd briefje in: ‘Met vriendelijke groet’. Bibliografieën geven de Marinevoorlichtingsdienst als uitgever, maar dat moet een grapje zijn: de lino’s tonen ons reusachtige tanks en ongelukkige soldaten, gehangen in prikkeldraad of krijsend van ellende. Eerder een pacifistische uiting van de Haagse kunstenaar Disberg (1921-2004), die in 1957 samen met o.a. Escher in het Stedelijk zou exposeren. Op elke linkerpagina van dit boekje staat de tekst: ‘Zorg dat je er óók bij komt!’
Inliggend: een prospectus (22,3 x 21,7 cm) met op beide kanten een lino van Disberg. Volgens dit blad verscheen deze bundeling van 12 linosneden in 30 exemplaren (november 1952), waarbij elke prent een gesigneerde, met de hand vervaardigde afdruk was. De prijs bedroeg 30 gulden. Bij voldoende belangstelling zou een oplage van 100 genummerde en gesigneerde exemplaren worden vervaardigd die 10 gulden per stuk zouden kosten.
We hebben ook een exemplaar van die tweede oplage voor 35 euro.

13. (DVORÁK, ANTON). KRIGAR, Hermann Anton Dvorák. Eine biographische Skizze. (Musikalisches Wochenblatt, Leipzig, Dezember 1879-Februar 1880). Kommentar von Jarmil Burghauser. Baarn, Arethusa Pers, (1991). Linnen (Geert van Daal). (4), 28 p. Gedrukt door Jacques de Coo in een oplage van 110 exemplaren.
€ 75
* Eén van de eerste 20 exemplaren, gebonden in linnen, met daarin ingelegd een zilveren gedenkpenning, ontworpen door Jirí Harcuba. Arethusa 102.

14. ELSSCHOT, Willem Het tankschip. Amsterdam, Van Kampen, [1948]. Karton. (4), 88 p. 2e druk. Rug beschadigd.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Aan de Heer Molenaar/ Willem Elsschot/ 8.2.1960’. Ruim drie maanden later, op 31 mei 1960, zou Elsschot overlijden.

15. ENGELMAN, Jan Tuin van Eros. (Met drie tekeningen van Henk Wiegersma). Amsterdam, Centum Nec Plura [= Charles Nypels Pers? MDLM en Brinkman: Uitgeversmaatschappij Holland], 1932 [MDLM en Brinkman: 1933]. 26,0 x 20,0 cm. Linnen (bandtekening [Henk] W[iegersma]). 72 p. Gezet uit een letter van Cochin en gedrukt op Pannekoek in een oplage van 125 exemplaren. 1e druk. Band deels licht verschoten.
Verkocht
* Eerste boekuitgave van beroemde dichtregels die nog in veler hoofden rondzingen: ‘groen is de watergong’, ‘Sulina Braïla/ Sulina, Brest’, ‘Ambrosia, wat vloeit mij aan’.
Dit exemplaar werd op naam geschreven door de uitgever: [Gedrukt:] Dit exemplaar is gedrukt voor [geschreven:] J.W.F. Werumeus Buning./ CN [= Charles Nypels]. Indrukwekkende kwarto-uitgave, met wulpse tekeningen van Wiegersma (té wulps voor de smaak van recensent Henri Borel in elk geval). Van Laar 140.

16. ERENS, Emile Korte verhalen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver). Amsterdam, Van Looy, 1906. Ingenaaid (mooi ontwerp van Theo Nieuwenhuis). 148 p. 1e druk. Boven- en onderzijde rug iets beschadigd, hapje uit achterflap. Losjes in omslag.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titelpagina: ‘Aan onze jonge vrienden/ Philip en Hanneke/ dit boekje uit mijn jeugd./ Em Erens/ Heemstede ’t Slot 30 Oct. ’34’. Bundel verhalen en novellen over ziekte, godsbeleving en extase (‘Morphine’). Braches Documentatie 1421:4.

17. FUNKE KÜPPER, Albert Originele tekening in oostindische inkt. Formaat van de tekening 16 x 13 cm op een bladformaat van 32 x 25 cm. Gesigneerd en gedateerd in inkt ‘Funke K/ ’32’. Met potloodnotities van de drukker.
€ 95
* Silhouettekening van de socialistische kunstenaar Albert Funke Küpper (1894-1934) voor het boek Hans en de zeven reuzen. Een sprookje van Jan W. Jacobs. De gekleurde platen in het boek waren van Wim van Beek, maar de zwartwit-illustraties waren van Albert Funke Küpper. Het boek is pas in 1946, lang na de dood van Funke Küpper gepubliceerd door uitgeverij De Telg.

18. GROOT, Hugo de, & Joost van den VONDEL Sophompaneas of Joseph in ’t Hof. Treurspel vertaelt uit het Latijn des heeren Huygh de Groot. (Uit het bezit van J.H.W. Unger). Amsterdam, Abraham de Wees, 1640. 19e-eeuws halfperkament met gemarmerde platten. (52) p. Latere druk. Boekband vertoont wat slijtage. Iets verbruind.
€ 50
* ‘Putjesdruk’ (naar het uitgeversmerk van Abraham de Wees) met eigenaarsstempel van J.H.W. Unger (1861-1904), archivaris van de stad Rotterdam en belangrijk bibliograaf van Vondel. De titel verwijst naar de naam die de bijbelse Jozef (zoon van aartsvader Jacob) droeg als hoge ambtenaar in Egypte.

19. HEYTZE, Ingmar Miniaturen. (Met 14 originele etsen door Gerard van Rooy). Utrecht, Stichting De Roos, 2005. Karton, overplakt met EDO Mizu Original lichtblauw, met stofomslag. 60 p. Typografie Bart de Haas. Gezet uit de Romulus en gedrukt door Alex Barbaix op 150 grams Hahnemühle etspapier in een oplage van 175 genummerde en door dichter en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 90
* Zeer fraaie uitgave in aaibare band. Leeflang 165.

20. KNEPPELHOUT, J. Over kunst. (Samengesteld door Marijke Stapert-Eggen). Amsterdam, De Lange Afstand, 1982. Ingenaaid met omslag. (20) p. Met de hand gezet uit de Erasmus en de Glass-Antiqua en gedrukt op Vergé van Saunders in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 16
* Aforismen, invallen en gedachten uit de in 1864 en 1865 gepubliceerde Mengelschriften van Johannes Kneppelhout. Dit is de als nieuwjaarswens verschenen eerste druk; een handelsuitgave in 30 exemplaren werd in 1983 uitgegeven. Mooie combinatie van twee ouderwetsche lettertypen.

21. KNEPPELHOUT, J. Over kunst. (Samengesteld door Marijke Stapert-Eggen). Amsterdam, De Lange Afstand, 1983. Ingenaaid met omslag. (20) p. Met de hand gezet uit de Erasmus en de Glass-Antiqua en gedrukt op Vergé van Saunders in een oplage van 30 genummerde exemplaren. 2e druk.
€ 16
* Dit is de handelsuitgave na de in 1982 als nieuwjaarswens verschenen eerste druk in 50 exemplaren.

22. (KORTEWEG, Anton) Dat is wat blijft als je weggaat. Gedichten voor Anton Korteweg. Den Haag, Letterkundig Museum, 2009. 63 dubbelbladen + (12) p. cahiersteek in moiré linnen doos (Frans den Breejen). Met de hand gezet uit de Van Dijck en de Gill en gedrukt door De Uitvreter op Velata Avorio Biblos-papier in een oplage van 110 exemplaren. Enkele kleine deukjes in de rand van de doos.
Verkocht
* Prachtige feestdoos in stemmig zwart ter ere van Anton Korteweg, bij diens vertrek als directeur van het Letterkundig Museum op 18 januari 2009. Een heel leger aan dichters schreef speciaal voor de gelegenheid een gedicht. En Kees Thomassen alias De Uitvreter nam al het zet- en drukwerk voor zijn rekening!
Haalt u even adem? Dit zijn de bijdragende dichters: Robert Anker, H.H. ter Balkt, Benno Barnard, Maria Barnas, Mark Boog, Pieter Boskma, Anneke Brassinga, Remco Campert, Bart Chabot, Emma Crebolder, Maria van Daalen, T. van Deel, Jozef Deleu, Maarten Doorman, Anna Enquist, Eva Gerlach, Luuk Gruwez, Micha Hamel, Jacques Hamelink, Elma van Haren, Erik Jan Harmens, Kees ’t Hart, Judith Herzberg, Ingmar Heytze, Wim Hofman, Tjitske Jansen, Roland Jooris, Hester Knibbe, Frank Koenegracht, Gerrit Komrij, Rutger Kopland, Gerrit Krol, Wiel Kusters, Jan Kuijper, Astrid Lampe, Joke van Leeuwen, Gwy Mandelinck, Erik Menkveld, Neeltje Maria Min, Leonard Nolens, Cees Nooteboom, Tonnus Oosterhoff, Jean Pierre Rawie, Marc Reugebrink, Victor Schiferli, K. Schippers, Patty Scholten, Rob Schouten, Toon Tellegen, Willem van Toorn, Anne Vegter, Hans Verhagen, Marjoleine de Vos, Leo Vroman, Victor Vroomkoning, Hans van de Waarsenburg, Menno Wigman, Driek van Wissen, Ad Zuiderent en Anton Korteweg.

23. LUCEBERT Acht brieven (aan Aldert Walrecht). (Met vijf illustraties door Lucebert). Terhorst, (Ser Prop), 2000. Ingenaaid met stofomslag. (28) p. Met de hand gezet uit de Walbaum en gedrukt op Zerkall-Bütten in oker en zwart in een oplage van 125 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Poëtische en emotionele brieven van Lucebert en zijn vrouw Tony uit 1992-1994 over ouderdom en ziekte, die ettelijke malen refereren aan de Britse schrijver John Cowper Powys. Met prachtige kleurentekeningen uit de brieven, die uitstekend gereproduceerd zijn.

24. MEIJSING, Geerten De toetssteen. [Utrecht], de Boktor, 2014. Verguld halfperkament (Binderij Phoenix). 16 p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt in een oplage van 72 op de pers genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren.
€ 135
* Eén van de 22 Romeins genummerde exemplaren op handgeschept papier, in een luxe bandje gestoken door Philipp Janssen, met speels bedrukte platten. Over de componist Gioachino Rossini. Met prospectus.

25. MOBILISATIE VOOR DE VREDE er was eens … een tooverjas! (raambiljet). Den Haag, Stichting-Comité “Mobilisatie voor de Vrede”, [1933]. 27 x 20 cm. Eenzijdig bedrukt. Met tekening gesigneerd LF. 1e druk. Net exemplaar.
€ 60
* Kleine politieke raamaffiche gericht tegen oorlog. De toverjas, het uniform, toverde massamoordenaars uit brave huisvaders, en veranderde brave mensen in door fascisme bevangen waanzinnigen. De toverformule daartegen: eerbied voor het leven, geen man, geen cent, geen hamerslag voor het militarisme. Verspreid in april 1933 door de Nederlandse jongeren-vredesbeweging van de vroege jaren dertig. Zeer kwetsbaar, gedrukt op dun papier.

26. MOLITORIS, Ulrich Over heksen en waarzegsters. Bezorgd door Koen van der Horst. Utrecht, Stichting De Roos, 2015. 24 x 17 cm. Zilverkleurig karton met oranje ster. 130 p. Facsimile van de uitgave uit 1489 met vertaling en toelichting in paars en oranje op zilverkleurig papier. Illustraties en boekverzorging door Thonik. Gedrukt in 175 genummerde exemplaren. Als nieuw.
€ 65
* Rijkzilverig heksenboek, een prachtuitgave!

27. PERMYS, Martin De zwaluwen om den toren. Verzen. Amsterdam, Van Munster, [1921]. Ingenaaid. 44 p. 1e druk.
€ 15
* Gesigneerd in inkt door de dichter op de Franse titel. Martin Permys is het pseudoniem van Martin Jacob Premsela (1896-1960), vooral bekend als vertaler uit het Frans, maar ook de auteur van enkele dichtbundels.

28. PERMYS, Martin De sparren. Amsterdam, Prometheus, [1925]. 188 x 16 cm. Cahiersteek. Met omslagversiering en vignetten in houtsnede van Kees Heynsius. Gedrukt in 150 genummerde exemplaren bij de Erven H. van Munster & Zoon. 1e druk. Heel lichte gebruikssporen.
€ 25
* Met handgeschreven, gesigneerde opdracht: ‘Van den Schrijver/ 17.11.25/ Martin Permys’. Poëzie van Martin J. Premsela onder zijn vaste pseudoniem, met expressionistische boekversiering.

29. (PETIT PRINCE, Le). DERÈME, Tristan Patachou petit garçon. Parijs, Éditions Émile-Paul, 1929. Origineel omslag (beschadigd). 240 p. Niet afgesneden. Genummerd exemplaar (755) van een ongespecificeerde oplage. 1e druk. Omslag en schutblad flink gescheurd.
Verkocht
* Met een grappige handgeschreven, gesigneerde opdracht aan Vicomte Carlow van het jongetje Patachou / zijn schepper Derème, vol onorthodoxe orthografie: ‘C’èt le req[tekening van een oog] (c’èt 1 req oeuil oeil) de mè zysthoirs que rat quonte mon noncle Tristan. Jeu ma plié bocou pou raicrir bien droi. Jeu ma paille paile Patachou [zijn krullende handtekening eindigt in een slak]/ en hommage Tristan Derème 1939′. Sic!
Derème’s boek Patachou petit garçon inspireerde Antoine de Saint-Exupéry bij het schrijven van Le Petit Prince, de twee boeken hebben opmerkelijk veel belangrijke elementen gemeen (zie dit artikel van Denis Boissier uit 2009).
George Lionel Seymour Dawson-Damer, Viscount Carlow (1907-1944) was een vriend en mecenas van veel schrijvers (van Cocteau tot James Joyce), en een groot boekenverzamelaar. Hij had zijn eigen bibliofiele drukpers, de Corvinus Press, maar hij kwam als jong diplomaat in de Tweede Wereldoorlog bij een vliegtuigongeluk om het leven.

30. (POSTHUMUS MEYES, Nelly). LUBELEY, Ignatia In de provincie. (Vier novellen). Nijkerk, G.F. Callenbach, 1927. Versierd linnen. 240 p. 1e druk. Iets verkleurd, maar een mooi exemplaar.
Verkocht
* Expressieve, opmerkelijke bandversiering op voor- en achterkant en vignetten van Nelly Posthumus Meyes (1888-1971). Zij is meer bekend als de vriendin van de jonggestorven natuurkundige Paul Ehrenfest dan als kunstenares. Ignatia Lubeley is het pseudoniem van Johanna Engelberts (1880-1953), tweelingzuster van de schrijfster Frauck Engelberts, die beter bekend is onder haar pseudoniem L.E.

31. REEN, Peter van Naar nieuwe welvaart! (Amsterdam), Nederlands Verbond van Vakverenigingen, (1937). 23 x 17 cm. Geniet. 16 p. Geheel geïllustreerd en typografisch verzorgd door politiek tekenaar Peter van Reen. 1e druk. Nietjes ontbreken. Rand iets gekreukt en licht verbruind, rugje wat versleten. Met rood potlood is er ‘Plan van den arbeid’ op het omslag geschreven (zie scan).
€ 35
* Buitengewoon fraai politiek pamflet met slim gebruik van kleuren, Masereel-achtige illustraties en eenvoudige lijntekeningen. Peter van Reen werkte onder meer voor de socialistische krant Het Volk, en zijn meesterlijke prent van een hypocriete Hitler bij de moord op Wilhelm Gustloff veroorzaakte een baanbrekend proces over de vrijheid van meningsuiting.

32. (ROELOFS jr., W.). SCHÜRMANN, Jules Uit de stilte. Verzen. Met voorrede van Willem Kloos en 6 lithografieën van Willem E. Roelofs jr.. Den Haag, Boucher, (1909). 25 x 20 cm. Soepel linnen. (16), 48 p. Gedrukt door Mouton op zwaar papier van Van Gelder. 1e druk. Soepele band voorin iets losgeraakt van het schutblad en omgekruld. Handgeschreven naam voorin (‘A. v. Bylandt’).
€ 45
* Met zes fraaie, originele, getinte litho’s op kunstdrukpapier, voorzien van beschermvloei. Uitvoerig voorwoord van Kloos, en in deze bundel ook een gedicht ‘Voor Willem Kloos’. De Rotterdamse dichter Schürmann (1873-1927) bewonderde Verlaine, maar ook Hölderlin.

33. SACCO & VANZETTI De martelaren van Boston. Sacco en Vanzetti, slachtoffers van de Amerikaansche dollar-justitie. Bewerkt door Augustin Souchy. Uit het Duitsch vertaald door H. Eikeboom. Omslagteekening van Herman Schuurman. Amsterdam, Drukkerij De Toorts, [1927]. Ingenaaid. 56 p. Met twee primitieve illustratiebladen. 3e druk. Kwetsbaar boek in behoorlijk goede staat, lichte slijtage aan rug en randen.
Verkocht
* Hartstochtelijk pleidooi tegen de veroordeling en executie van de twee Italiaanse immigranten in de Verenigde Staten, die verdacht werden van roofmoord. De Toorts was een anarchistische uitgeverij, Henk Eikeboom (1898-1945) een bekende anarchist. Amateuristisch vervaardigd drukwerkje bedoeld voor een groot publiek.

34. SAPFO Oden en fragmenten van Sapfo, vertaald [uit het Oudgrieks] door P.C. Boutens. Waaraan is toegevoegd zijn Ode aan Sapfo. (Maastricht, De Halcyon Pers/ A.A.M. Stols), 1928. Smaakvolle linnen privéband. Origineel omslag meegebonden, evenals het prospectus (8 p.). Met bijpassend foedraal (iets versleten). 40 p. Gezet uit de Lutetia en gedrukt door Enschedé op velijn van Pannekoek in rood en zwart in een oplage van 150 exemplaren. 1e druk. Titeletiket op origineel omslag deels verbruind. Met op de binnenkant van het voorplat het exlibris van de grote bibliofiel W.H.E. (Emile) baron Van der Borch van Verwolde (1910-1943), ontworpen door John Buckland Wright.
Verkocht
* Nobele, diep-esthetische typografie! Boutens gaat met onnavolgbaar gebeeldhouwde volzinnen flink tekeer in zijn nawoord (dat ook in het uitvoerige prospectus is opgenomen), onder meer tegen ‘de ridders van de filistijnsche figuur’ die de naam van de oudste Griekse dichteres bezoedelden met ‘schalksche schimpscheuten’ en ‘haar hartstochtlaaiende gedichten pogen te veronnoozelen tot een soort muffe kostschoolpoëzie. Het is alles het zelfverdoovend gekakel in het drekkig-donkere hoenderhok, dat zich wijsmaakt den opstijgenden leeuwerik te overstemmen.’ Boutens zelf rekent zich bij ‘alle waarachtige dichters [die] alle eeuwen haar onvoorwaardelijke bewondering en eerbied hebben toegebracht’, en haalt instemmend Plato aan die haar als ‘tiende onder de Moezen opnam’. Kortom, een hartstochtelijk boek! En schitterend zoals Van Krimpens nieuwe letter Lutetia het gladde getinte Pannekoek-papier siert. Van Dijk 164.

35. SAPFO Oden en fragmenten van Sapfo, vertaald door P.C. Boutens. Waaraan is toegevoegd zijn Ode aan Sapfo. (Maastricht, De Halcyon Pers/ A.A.M. Stols), 1928. Ingenaaid. 40 p. Gedrukt door Enschedé op Pannekoek in rood en zwart in een oplage van 150 exemplaren. 1e druk. Omslag deels iets verbruind. Schutblad verbruind door inliggend knipsel (uit 1943).
Verkocht
* Als voren. Het prospectus ligt los in het boek. Van Dijk 164.

36. (SCHENDEL (vert.), Arthur van). ALCOFORADO, Marianna Minnebrieven van een Portugeesche non. Vertaald (en ingeleid) door Arthur van Schendel. (1/25 luxe-exemplaren). Amsterdam, J.M. Meulenhoff, [1934]. Ingenaaid. 84 p. 1e druk.
€ 75
* Eén van de 25 genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op Oud-Hollandsch papier van Van Gelder.

37. (SCHENDEL (vert.), Arthur van). ALCOFORADO, Marianna Minnebrieven van een Portugeesche non. Vertaald (en ingeleid) door Arthur van Schendel. (Luxe-exemplaar in bijzonder boekband). Amsterdam, J.M. Meulenhoff, [1934]. Groengeverfd schaapsperkament met verguld rugschildje. 84 p. Kop verguld. 1e druk.
Verkocht
* Bijzondere boekband, niet recent, gebonden in schaapsperkament dat lichtgroen is gekleurd – een techniek die je in Nederland weinig ziet. Eén van de 25 genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op Oud-Hollandsch papier van Van Gelder.

38. SCHMIDT, Manfred (?) De bedrieger bedrogen. Zonder plaats of uitgever, ca. 1942. Oblong 20 x 30 cm. Geniet. 8 p. Stripverhaal in kleuren. Wat gekreukt, vooral de blanco achterkant.
Verkocht
* Voorstelling van Engeland en Churchill als hypocriet en roofzuchtig, en Amerika als het land dat Engeland te slim af is. Op grond van tekenstijlovereenkomst wordt van dit pro-Duitse werkje vermoed dat het uit de tekenpen is gevloeid van Manfred Schmidt (1913-1999), in de jaren vijftig bekend als de man achter de stripfiguur Nick Knatterton. Zonder K-nummer, alleen met aanduiding ‘2491/2/02’, dus mogelijk in Duitsland gedrukt, waar Schmidt werkzaam was voor de Propagandakompanie van de Wehrmacht, of anders in Nederland vóór augustus 1941.

39. (TITANIC) LANGEREIS, H.H.D. Het vergaan van de “Titanic”. Met eene voorrede van Prof. G.K. Hemkes. Sneek, C. de Boer Szn., [1912]. Ingenaaid. 116 p. Geïllustreerd. 1e druk. Wat verfomfaaid, voorzijde omslag los (en hapje eruit).
€ 45
* Zeer schaarse brochure, geschreven door een Nederlandse Amerikaan: Hendrik Haagen Dieperink Langereis jr. werd in 1871 geboren in Bodegraven en vertrok in 1887 met zijn vader naar Amerika. Hij woonde in Grand Rapids, waar hij in 1945 overleed. Ook de theoloog Hemkes (1838-1920) was een Nederlandse emigrant, woonachtig in Grand Rapids.

40. (TYTGAT, Edgard). FOCQUENBROCH, Willem Godschalk van Diogenes den wyse. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1929. 43 x 20 cm. Plano. Rijmprent (éénzijdig gedrukt, 20 regels) met een originele houtsnede van Edgard Tytgat. Plano, gedrukt op geschept papier. Rijmprenten no. 6. 1e druk. Mooi exemplaar.
Verkocht
* Humoristisch gedicht uit de zeventiende eeuw – over bier.

41. VOS, Peter Vier figuren, originele tekeningen op twee bladen (1962). Op twee velletjes papier, mogelijk uit hetzelfde vel gesneden. 9,7 x 13,5 cm, 8,7 x 13,8 cm. Eén blad gesigneerd ‘Vos ’62’. Papier heel licht vergeeld, aan de achterkant vaag plakspoor.
Verkocht
* Expressieve gebaren: een gerechtsdienaar tegenover een rechter die naar zijn hoofd grijpt, een pulcinel en de Dood ontmoeten elkaar weer na vele jaren. Niet gepubliceerd in Peter Vos’ magistrale Klein Pulcinellenboek voor Anneke dat in 1969 zou verschijnen.

42. VOSMAER, Carel Bilderdijk tegen onze boeken. (Met aantekening van Nop Maas en linoleumsnede van Peter Yvon de Vries). Amsterdam, De Lange Afstand, 1988. Ingenaaid met omslag van zeer bijzonder, citroengeel Japans papier met minuscule bruine stipjes. (8) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 50 exemplaren.
€ 15
* ‘Wanschapen bastaardteelt van zwier en winstbejagen’… Vermakelijke pastiche in de stijl van Bilderdijk gericht tegen de verloedering van de boekproductie in Vosmaers tijd. Nop Maas verzucht in zijn nawoord dat Bilderdijk en Vosmaer zich tot een nog gloeiender paroxisme van toorn zouden hebben opgewonden als ze een eeuwtje later geleefd hadden. ‘…kittlend zingestreel van giftige romannen…’ Mooi cadeauboekje!

43. WIENER, L.H. Erfgoed. [Utrecht], (Hinderickx & Winderickx), 2011. Ingenaaid met omslag. (4), 20 p. Met de hand gezet uit de Walbaum en gedrukt door René Hesselink in een oplage van 86 op de pers genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 40
* Eén van de 66 Arabisch genummerde exemplaren, gedrukt op Velata Avorio Biblos-papier.

44. (WIJN). WERUMEUS BUNING, J.W.F. ‘Een Boekje van den Wijn. Bevattende een sprookje vooraf, een bruiloftsrede tot besluit, benevens alle wetenswaardigheden over den wijn en wat er bij past, die in kort bestek verzameld kunnen worden’. Origineel handschrift. 22,0 x 17,8 cm. Gebonden in verguld heellinnen (bladen vrij kort afgesneden). 71 bladen. Alleen recto. Gesigneerd op het tweede blad ‘In opdracht van de Firma -/ geschreven door J.W.F. Werumeus Buning’. Met talloze aanvullingen, doorhalingen en correcties van de auteur.
Verkocht
* Manuscript van de gelijknamige uitgave, volgens het handgeschreven impressum ‘Gedrukt te Haarlem op het klokhuis/ plein door J.H. Enschedé en Zonen/ in den jare 1936’, voor de Vereeniging van Nederlandsche Wijnhandelaars in een oplage van 47.000 exemplaren. Humoristisch proza over het magische druivensap van de auteur van het bekende kookboek 100 avonturen met een pollepel. Dit uitgebreide, dorstlessende werkhandschrift is blijkens enkele zetaanwijzingen ten burele van een typograaf (Jan van Krimpen?) beland.

45. ZIMMERMAN, Willem De schoone eenheidsdroom. Een roman. Laren, A.G. Schoonderbeek, [1925]. Gedecoreerd linnen (goud en donkergroen op lichtgroen). 228, (12) p. 1e druk. Rug wat verbleekt, maar een mooi exemplaar.
€ 45
* Fraai expressionistisch bandontwerp, gesigneerd ‘JM’. Willem Zimmerman (1886-1968) was sinds de jaren 10 van de 20e eeuw bevriend met J.H.F. Grönloh, alias de schrijver Nescio. Zimmermans moeder was van 1919-1921 inwonend werkster bij de familie Grönloh. Zie over Zimmerman het artikel van Maurits Verhoeff ‘Een vriend van Nescio’ in het Nescionummer van De Parelduiker (1997).

(Vignet bij een verhaal van Ignatia Lubeley, getekend door Nelly Posthumus Meyes, nr. 30 in de nieuwsbrief)

Informatie

Dit bericht was geplaatst op 1 juli 2019 door in NIEUWSBRIEF en getagd als , , , , , .

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.719 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: