antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 872: Bijzondere aanwinsten

Begerenswaardige boeken en handschriften van hoge kwaliteit, grotendeels nieuwe aanwinsten die u nog niet kent. Van Boudewijn Büch tot Ruisend Gruis!

 


LUXE-EXEMPLAREN

1. BROUWERS, Jeroen Bezonken rood. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1981). Verguld halfmarokijn, de platten overtrokken met vezelig Japans papier in met marokijnen randen afgezet, stevig foedraal (Binderij Phoenix). (4), 136 p. 2e druk.
Verkocht
* Eén van de 35 genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, in een bezonken rode band, voorzien van een pagina handschrift van de auteur. Dit is bovendien nummer III van de 10 Romeins genummerde exemplaren hors commerce, met een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: ‘voor Gert Jan Hemmink/ vriendschappelijk/ en met alle waardering/ Jeroen brouwers/ Zutphen/ 14.XI.81′. Gert Jan Hemmink was werkzaam bij De Arbeiderspers – hij was de initiator van de reeks luxe-exemplaren.
De luxe uitgaven van De Arbeiderspers werden meestal gestoken in een papieren hoesje, dit exemplaar is echter gevat in een luxe, met marokijn afgezet, stevig foedraal. Wij kennen slechts één ander exemplaar met een dergelijk foedraal, namelijk dat van de binder, David Simaleavich. De bijbehorende pagina handschrift is zelden hetzelfde, maar het bij dit prachtig uitgevoerde luxe-exemplaar behorende handschrift is extra fraai:  het bevat Brouwers’ adagium ‘Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt’, met een elfregelige, lapidaire toelichting.

2. BÜCH, Boudewijn Een boekenkast op reis. Persoonlijke kroniek 1998. Amsterdam/ Antwerpen, De Arbeiderspers, (1999). Halfperkament met platten van fijne, zacht glanzende stof; in cassette (Binderij Phoenix). 290 p. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 30 genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, bloedmooi in paars linnen en perkament (met purperen belettering) gebonden door Binderij Phoenix en voorzien van enkele bijlagen: het gedicht ‘Bibliotheca Didina Et Pinguina’, ‘op ’s dichters eigen pers vervaardigd’ én in handschrift van de auteur, genummerd en gesigneerd, én een originele afdruk van het portret van Büch door fotograaf Rob Becker dat voorop de handelseditie werd afgedrukt, door hem gesigneerd, gedateerd en genummerd. Privé-domein 231.

3. BÜCH, Boudewijn De Goethe-industrie. Een Duitse ziekte. Amsterdam/Antwerpen, De Arbeiderspers, 2002. Verguld linnen in linnen cassette (Binderij Phoenix). 294 p. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de twintig luxe-exemplaren in linnen, genummerd en gesigneerd door de auteur en voorzien van een mooie bijlage: een fraaie kleurenfoto van Boudewijn Büch in Goethe-kledij en -pose (naar het beroemde schilderij van Tischbein), gesigneerd en genummerd door de fotograaf, Rob Becker, én door de geportretteerde (Büch, niet Goethe;-).

4. BÜCH, Boudewijn Verzamelde Gedichten. Samengesteld door Ernst Braches. (Gebonden, genummerd en gesigneerd). Amsterdam/ Antwerpen, Atlas, (1995). Linnen met stofomslag. Leeslint. 344 p. 1e druk. Mét het erratumvelletje! Zeer gaaf.
€ 175
* Eén van de 150 genummerde en door Büch gesigneerde luxe-exemplaren die in linnen werden gebonden.

5. BÜCH, Boudewijn Weerzien. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1984). Linnen in met linnen randen afgezette cassette (Boekbinderij Van Waarden) 100 p. Geïllustreerd. 1e druk. Foedraal aan de rand iets verschoten.
Verkocht
* Eén van de 25 genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, gebonden in linnen. Volgens het colofon zijn er vijf Romeins genummerde h.c.-exemplaren, maar dit exemplaar werd geletterd ‘F H.C.’.

6. GERHARDT, Ida Verzamelde gedichten. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1992. Twee delen. Linnen met stofomslagen en leeslinten. In cassette. 892 p.
Verkocht
* Eén van de 125 genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op Simili Japon. Volgens het colofon werden deze luxe-exemplaren gesigneerd, maar de hoogbejaarde dichteres was daar echter nauwelijks meer toe in staat. Vandaar dat slechts een klein deel van de luxe-exemplaren gesigneerd werd. Het door ons aangeboden exemplaar is wél gesigneerd: een ontroerende schim van de handtekening die de dichteres in vroeger jaren placht te zetten.

7. HART, Maarten ‘t De kroongetuige. (Luxe-exemplaar). Amsterdam, De Arbeiderspers, (1983). Verguld groen halfoasis; in papieren foedraal (Binderij Phoenix). 216 p. 1e druk.
€ 400
* Eén van de 35 genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, gebonden door Binderij Phoenix en voorzien van een pagina origineel handschrift, gesigneerd door de auteur.

8. HERMANS, W.F. Cascaden en riolen. (Luxe-exemplaar, gesigneerd). Amsterdam, De Bezige Bij, 1986. Zwart halfmarokijn met verticale zilveren lijnen en linnen platten. Gedrukt in een oplage van 631 genummerde exemplaren. 24 p. 1e druk.
€ 450
* Eén van de 31 Romeins genummerde luxe-exemplaren op 140 grams Hollands Druk van Van Gelder, gebonden in halfmarokijn en gesigneerd door de auteur.
Dit is een h.c.-exemplaar, met handgeschreven opdracht van de auteur uit de maand van verschijnen onder het colofon: ‘voor/ Jan van de Watering,/ van harte/ W.F. Hermans/ 18 jan ’86’. Van de Watering was de boekhouder van De Bezige Bij en had in zijn functie veel met Hermans te maken. JS 388.

9. JOYCE & Co. Michael van Mander. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1979). Linnen met stofomslag. 360 p. 1e druk.
€ 350
* Van de eerste oplage van 3500 exemplaren werden 65 exemplaren gebonden, genummerd en door de auteur gesigneerd. Dit is één van de 50 Arabisch genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, gebonden in linnen met stofomslag en voorzien van een pagina oorspronkelijk handschrift.

10. KOMRIJ, Gerrit Verwoest Arcadië. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1980). Verguld donkerblauw halfmarokijn met oud-rose zijden platten; in papieren foedraal (De Eenhoorn Binderij). 264 p. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 35 genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, fraai gebonden door De Eenhoorn Binderij en voorzien van een pagina origineel handschrift. Privé-domein 59.

11. STRAATEN, Peter van, & S. CARMIGGELT Dwaasheden. Een selectie uit Honderd dwaasheden, gekozen en van illustraties voorzien door Peter van Straaten. (Luxe-exemplaar met originele tekening en opdrachtje van Van Straaten). Amsterdam, De Arbeiderspers, (1976). Linnen met stofomslag. 168 p. 1e druk.
Verkocht
* Dit is een van de 90 luxe-exemplaren, genummerd en door de auteur en illustrator gesigneerd, gebonden in linnen met stofomslag, voorzien van een originele tekening van Van Straaten, tevens gesigneerd. Bovendien met opdrachtje van de illustrator op de colofonpagina.

12. STRAATEN, Peter van, & S. CARMIGGELT Onzin. Geïllustreerd door (en met een voorwoord van) Peter van Straaten. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1978). Linnen met stofomslag. 208 p. 1e druk.
Verkocht
* Dit is een van de 90 luxe-exemplaren, genummerd en door de auteur en illustrator gesigneerd, gebonden in linnen met stofomslag, voorzien van een originele zeefdruk én een originele ets van Van Straaten, beide genummerd, gesigneerd en gedateerd.

LITERATUUR

13. ANDREUS, Hans De taal der dieren. Amsterdam, De Bezige Bij, (1953). Ingenaaid (omslagtekening Lucebert). Gedrukt in een oplage van 500 genummerde exemplaren. 48 p. 1e druk.
€ 100
* Dit is exemplaar nummer 9 van de oplage, met een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter op pagina (5): ‘Dit exemplaar,/ voor Willem,/ die boven alle/ Loges staat./ Sept. ’55/ Den Haag./ Hans Andreus’. Bovendien bracht de auteur op de pagina’s 17 en 33 een correctie aan in de tekst. Andreus is begin jaren vijftig een paar jaar vrijmetselaar geweest (vandaar de Loges). Ultimatumreeks II, 1.

14. BRAAK 1-7. COMPLEET. (Maandelijks cahier voor proza, poëzie en critiek. Onder redactie van Remco Campert en Rudy Kousbroek (vanaf aflevering 3 ook Lucebert en Bert Schierbeek)). Jaargang 1, aflevering 1 tot en met 7 (1950-1951). Geniet (afl. 1 en 2) en ingenaaid (afl. 3-7; later naaigaren). (184) p. Aflevering 6 werd gestencild op groot papier. Pagina 137 en 164 zwak afgedrukt. Aflevering 7 is afkomstig van Gerrit Kouwenaar, met zijn handtekening op pagina 165.
€ 1600
* Verfrissend literair tijdschrift, eerst van de dichters Campert en Kousbroek, daarna trad er met de komst van Lucebert ook een energieke vernieuwende vormgeving binnen. Complete sets zijn zeldzaam. Gedrukt en gestencild in diverse kleuren en op diverse soorten papier.
Bijgevoegd: los omslag van aflevering 6 (variant met tekening van Oscar Scheffel) .
Voorts: omslag van aflevering 3 (variant met tekening van ‘Karel Appel’, plano op wit, dunner papier dan het gebruikte omslag). Van de gouache die Appel inleverde bleek geen lijncliché te maken, waarna Rudy Kousbroek besloot er met Oost-Indische inkt een kopie van te tekenen, inclusief nagemaakte handtekening. De eerste vervalste Karel Appel!
Bevat bijdragen van o.a. Hans Andreus, Niels Augustin, Remco Campert (ook onder pseudoniem Vincent Mureno), Hugo Claus, Jan Elburg, Jan Hanlo, James Holmes, Rudy Kousbroek, Gerrit Kouwenaar, Lucebert, Johan B.W. Polak, Bert Schierbeek, Simon Vinkenoog en Bab Westerveld.

15. DER MOUW, J.A. Het absoluut idealisme. Leiden, Sijthoff, [1905]. Linnen (privéband). (8), 208 p. 1e druk. Naam en datum (‘januari 1970’) op Franse titel.
Verkocht
* Met op het voorste schutblad ‘Van den Schrijver’. Wij hebben nog nooit eerder een opdrachtexemplaar van Dèr Mouw onder ogen gehad!

16. GORTER, Herman Mei. Een gedicht. Amsterdam, W. Versluys, 1889. Gedecoreerd linnen. (4), 194 p. 1e druk.
€ 450
* Zeer fris en fraai exemplaar met een onverschoten rug. Enkele roestvlekjes op de sneden, maar niet in het binnenwerk. Wat lichte vlekjes op het voorplat, maar het op éen na mooiste exemplaar dat wij in 25 jaar tegenkwamen.

17. HERMANS, W.F. Onder professoren. Amsterdam, De Bezige Bij, 1975. Linnen met stofomslag. 432 p. 2e druk. Wat vlekjes op de kop. Mooi exemplaar.
€ 175
* Eén van de 1000 exemplaren in linnen met stofomslag, desondanks schaars. De eerste druk verscheen alleen ingenaaid, een maand eerder. JS 328.

18. KLOOS, Willem Honderd verzen en Okeanos. (Met een originele ets (portret van Kloos) door Willem Witsen). Amsterdam, [W. Versluys], 1909. Origineel kalfsleer met goud- en blindstempeling naar ontwerp van Theo Nieuwenhuis. Alle sneden verguld. (8), 134 p. Gedrukt in een beperkte, genummerde oplage (dit is nummer 7) op Japans papier. 1e druk. Ex libris verwijderd aan binnenzijde voorplat. Mooi exemplaar.
€ 700
* Bijzonder exemplaar: het leer van de band, goudbruin marokijn (geitenleer), is van betere kwaliteit dan het gewoonlijke (ook mooie) gladde kalfsleer. Er bestaan overigens ook exemplaren in ongekleurd varkensleer. Luxueuze prachtuitgave, aangeboden door een feestcommissie aan de dicher, voor zijn vijftigste verjaardag. Het binnenwerk werd door Nieuwenhuis voorzien van vignetten en getekende gedichtnummering. Met een aangrijpend portret dat je diep in de ogen kijkt. Braches Bouwstoffen 1601.

19. (KUNZ (red.), Ludwig) De KIM. Litterair pamflet. (Amsterdam, C.P. Hafkamp, 1950-1956). Zes delen. Aflevering 1 tot en met 7 (6/7 was een dubbelnummer). Geniet. In latere, bedrukte overslagmap. COMPLEET.
€ 400
* Complete set van dit internationale vlugschrift. Het eerste nummer, met een reproductie van H.N. Werkman voorop, bevat antwoorden op een enquête, van o.a. Max Brod, Thomas Mann, Henry Miller, A. Roland Holst, Tristan Tzara en S. Vestdijk. Het befaamde vijfde nummer publiceerde ‘Dutch poetry – Niederländische Lyrik’ van o.a. Gerrit Achterberg, Remco Campert, Herman Gorter, Jan Hanlo, Hans Lodeizen, Lucebert en H. Marsman. Twee themanummers over ‘negerpoetry’ en ‘Indian poetry’. Dubbelnummer 6/7 is gewijd aan ‘film en roman’ en bevat bijdragen van Heinrich Böll, F. Bordewijk, Jean Cocteau, Federico Fellini, Thomas Mann, S. Vestdijk, Evelyn Waugh en Tennessee Williams. Friedrich Vordemberge-Gildewart verluchtte het derde nummer. Karel Appel en Corneille illustreerden no. 5.

20. MEIJSING, Geerten Dood meisje. Amsterdam/ Antwerpen, De Arbeiderspers, (2000). Vergulde, rode zijden band in verguld zwart halfmarokijnen overslagmapje met marokijnen voorrand, beide met rugtitel, samen in lederbekleed foedraal (Frans den Breejen). 296 p. 1e druk.
€ 200
* Bekoorlijke, tedere privéband van de hand van de drukker van de Mikado Pers.

21. (NIEUWENHUIS, Theo). PERK, Jacques Gedichten. Met Voorrede van Mr. C. Vosmaer en Inleiding van Willem Kloos. (..) Vercierd door T. Nieuwenhuis. Amsterdam, Van Looy, 1897. Origineel gebatikt linnen met art-nouveauversiering ontworpen door Nieuwenhuis). (2), 198 p. Met schutbladen, lithografieën in lichte kleuren en kaders (40 verschillende sierranden) van Theo Nieuwenhuis. 2e druk. Bijzonder fraai exemplaar, vrijwel zonder de gebruikelijke problemen. Hoekjes gaaf, schutbladen slechts heel licht verbruind, rug onbeschadigd.
€ 450
* Braches Bouwstoffen 1568 (tweede versie, zonder ‘wenkbrauwen’), waarin we lezen dat Nieuwenhuis vijftig lithostenen voor het boek getekend had en er bijna twee jaar aan gewerkt had. Het resultaat is een van de fraaiste voorbeelden van de Nederlandse boekkunst rond 1900. Volgens opgave in het Nieuwsblad voor de Boekhandel was de oplage 400 exemplaren. De nieuwprijs bedroeg tien gulden. Een van de mooiste exemplaren die we ooit gezien hebben!

22. SLAUERHOFF, J. Soleares. Oorspronkelijke en Vertaalde Gedichten. Maastricht, Stols, 1933. Karton, bekleed met geweven sirenenhaar en titeletiket. 48 p. Gedrukt in een oplage van 15 genummerde en gesigneerde exemplaren op met de hand geschept papier uit de molen van Hosho. 1e druk. Het sirenenhaar is her en der beschadigd en ontbreekt deels, wat bijna onvermijdelijk is bij het ter hand nemen van de bundel. In (recente) halflederen overslagdoos.
Verkocht
* Dit is nummer 6 van de oplage, op naam gedrukt voor de bekende bibliofiel M.B.B. Nijkerk, door Slauerhoff in potlood gesigneerd. De onvindbare eerste druk, éen van de fraaiste en meest kwetsbare Stols-uitgaven. ‘Het teere van de band is noch met de inhoud noch met de aard van de auteur in overeenstemming. Maar ’t is nu ook vooral voor de liefhebbers’, schreef Slauerhoff aan zijn uitgever. De nieuwprijs van de eerste druk van Soleares bedroeg 25 gulden, een vermogen in die tijd. Van Dijk 313.

23. SLAUERHOFF, J. Yoeng Poe Tsjoeng. Maastricht/ Brussel, Stols, 1930. Heelmarokijn (Binderij Phoenix, zie noot). (2), 38 p. Gedrukt in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 350
* Fraai gebonden door David Simaleavich van Binderij Phoenix in okerkleurige heelmarokijnen band met de drie Chinese karakters van het papieren omslag in cliché op het voorplat gestempeld. Voorzijde omslag achterin meegebonden, exlibris van Joseph Kramers op verso voorste oorspronkelijke schutblad. Luchtkasteelen 2. Van Dijk 231.

BIBLIOFIEL

24. BÜCH, Boudewijn Nohant. (Luxe-exemplaar met een originele, genummerde en gesigneerde litho van Vladimír Suchánek). [Amsterdam], Sub Signo Libelli, 1979. Verguld blauwgroen halfleder met platten van blauw linnen (Binderij Phoenix). (8), 28 p. Met de hand gezet uit de Cancelleresca Bastarda van Jan van Krimpen en gedrukt in blauw en zwart in een oplage van 75 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug verschoten.
€ 950
* Eén van de 20 Romeins genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren op Zerkall-Bütten Werkdruck, voorzien van een fraaie litho van Suchánek en van een los blad met het door Büch in blauwe inkt uitgeschreven, gesigneerde gedicht ‘Sub Signo Libelli’. De luxe band is vervaardigd door meesterbinder David Simaleavich.
Büchs belangrijkste en mooiste dichtbundel (‘mijn zoontje ter nagedachtenis’) en misschien wel de allerschoonste SSL-uitgave. Breugelmans 49.

25. CLAUS e.a., Hugo Asparagus Asparagus. Met tekeningen van Pierre van Soest. Banholt, (In de Bonnefant), 1988. Groot 4to. Linnen. 50 p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt door Hans van Eijk op Vélin Arches in oker en zwart in een oplage van 75 exemplaren, waarvan 37 op naam gedrukt en 38 op de pers genummerd. 1e druk.
€ 450
* Fantastische uitgave waarin de supergroente ASPERGE centraal staat! De zes paginagrote, veelkleurige illustraties van Pierre van Soest (waarvan er twee twee pagina’s beslaan) zijn in zeefdruk uitgevoerd; de eerste litho is door de kunstenaar met de hand bijgewerkt. Elf dichters (zeker niet de minsten!) schreven speciaal voor deze uitgave een gedicht over de asperge. In volgorde van opkomst lezen wij verzen van Hugo Claus, Manuel Kneepkens, Hans Faverey, Jan G. Elburg, Gerrit Kouwenaar, Frans Budé, Rutger Kopland, Hans van de Waarsenburg, Bert Schierbeek, Wiel Kusters en Cees Nooteboom.
Ideale ode aan ons favoriete voorjaarsvoedsel!
Wordt geleverd met:
CLAUS, Hugo Asperges. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink). Amstelveen, AMO, 1990. Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet uit de Garamont en gedrukt door Hans van Eijk in oker en zwart in een oplage van 25 op de pers genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
* Eén van de 18 arabisch genummerde exemplaren op Zerkall. Deel 24 uit de reeks Gedichten van Hugo Claus. AMO 98. BHC 203.A.
En met: CLAUS e.a., Hugo Asparagus asparagus. Venlo, Museum Bommel van Dam, (1988). Ingenaaid met omslag. 96 p. Rijk geïllustreerd. Mooie catalogus van een tentoonstelling over de asperge in de kunst. Bevat asperge-poëzie van Frans Budé, Hugo Claus, Jan G. Elburg, Hans Faverey, Rutger Kopland, Manuel Kneepkens, Gerrit Kouwenaar, Wiel Kusters, Cees Nooteboom, Bert Schierbeek en Hans van de Waarsenburg.

26. CONSTANT Aan Constant. Amsterdam, Phoenix Productions, 1985. 34,6 x 24,5 cm. Verguld halfperkament met platten van Italiaans handgeschept papier. In cassette (Binderij Phoenix). (56) p. Met de hand gezet en gedrukt door Rob Cox in een oplage van 65 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 850
* Dit is nummer 1 van de oplage! Prachtige feestuitgave ter gelegenheid van de 65e verjaardag van Constant Nieuwenhuys. Bevat tekstuele bijdragen van M. Vasalis (als ‘Quiqui’), Stephen Gilbert, Gerrit Kouwenaar, Homero Aridjis (in facsimile van het handschrift), Jan van Gest, Bert Schierbeek, Jan G. Elburg, André Volten (in facsimile van het handschrift), arthus cristof caspari, Betty van Garrel en Mirella Bandini. Met originele litho’s van Tajiri, Eric Ortvad, Reinier Lucassen, Armando, P. Simondo, originele etsen van Jan Sierhuis, Ronald Tolman (in kleur), Ger Lataster en een kleurendruksel van Frans de Jong.
Bijgevoegd: Drukje (waarschijnlijk van Rob Cox) voor de medewerkers van deze uitgave: ‘Ter herinnering aan de totstandkoming/ van een uniek project’. Met in potlood ‘voor David/ Amsterdam 21-10-’85’. David is David Simaleavich, Meesterbinder van Binderij Phoenix en de uitgever van deze prachtuitgave.
Voorts: Constant Nieuwenhuis, Originele ets uit À propos de Cézanne (Amsterdam 1985). Papierformaat 21,9 x 30,7 cm, beeldformaat 6,5 x 4,6 cm. Niet gesigneerd. Gedrukt op vezelig, oud, geschept papier (vandaar met enkele roestvlekjes).
* Deze ets (een portret van Cézanne) diende als frontispice bij het door Constant geschreven boekje À propos de Cézanne, dat in 1985 verscheen in een oplage van 100 exemplaren. Proefdruk op ander papier, in dit geval mooi oud papier uit een verzameling.
Tenslotte: prospectus voor deze uitgave.

27. (DRS. P). POLZER, H.H., en Piet PAALTJENS Antwoord uit Leiden. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets van Peter Yvon de Vries.) Amsterdam, De Lange Afstand, 1985. Linnen met stofomslag. 16 p. Met de hand gezet uit de Erasmus en gedrukt op Zerkall Bütten in de oplage van slechts 25 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Onvindbare in linnen gebonden ‘handelseditie’ van een eerder verschenen nieuwjaarsgeschenk van Joep Jaspers en Nop Maas. Gedichten van Paaltjens afgewisseld met gedichten van Drs P.

28. HERMANS, W.F. Ruisend gruis. Een fragment. Met vier handgekleurde tekeningen van Sylvia Kristel. Amsterdam, Thomas Rap, (1994). 31 x 22 x 6 cm. Losbladig in omslag, met linnen portfolio in cassette. (40) p. Gedrukt op 275 grams Vélin d’Arches in een oplage van 65 genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. De tekeningen van Sylvia Kristel werden gedrukt door Color Copy in Antwerpen en door haar ingekleurd en gemonogrammeerd. 1e druk.
Verkocht
* Leuke bibliofiele uitgave, gevat in een zeer inventieve cassette, waarin een driedimensionaal tafereeltje is verwerkt: een trapje in beweeglijk zand achter een perspex kijkglas (ontwerp Freddy de Vree, uitvoering binderij Jansen, Edegem).

29. HOTZ, F.B. September. (Met tekeningen en 24 zeefdrukken van Joost Veerkamp. Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink). Amstelveen, (AMO), 1997. Roodbruin halfmarokijn in linnen overslagdoos (Binderij Phoenix). (40) p. Met de hand gezet en gedrukt door Hein Elferink in rood en zwart in een oplage van 50 op de pers genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 1400
* Buitengewoon fraaie en rijk geïllustreerde uitgave met vorstelijke typografie en druk van Hein Elferink, een van de mooiste Amo’s. Eén van de 20 luxe-exemplaren op Hahnemühle, gedrukt in twee kleuren, gebonden in halfmarokijn en voorzien van een genummerde en gesigneerde suite van alle zeefdrukken, inclusief de niet voor dit boek gebruikte.
Volgens het colofon werden alle exemplaren door de auteur gesigneerd. Vanwege het slechte gezichtsvermogen van de auteur werd slechts een klein deel van de oplage gesigneerd. Maar dit exemplaar is wél gesigneerd!

30. WARREN, Hans Het goede moment. (Met 12 ingeplakte, door Karli Frigge met de hand gemarmerde bladen, waarop de gedichten zijn gedrukt). Middelburg, Carrara Pers, 1985. Rood HEELLEDER met verguld, perkamenten titelschildje (Atelier Corinne Verburg). 31,5 x 24,5 cm. (32) p. Met de hand gezet uit de Erasmus Mediæval en gedrukt in een oplage van 75 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 650
* Dit is nummer I van de vijftien Romeins genummerde exemplaren, bestemd voor de auteur, en voor zover wij weten het ENIGE EXEMPLAAR dat gebonden werd in heelleder.
‘Ik heb de moed gevonden om […] Het goede moment voor de dag te halen en het zonder vooroordelen te bekijken. Het gemarmerde papier is verrassend mooi. Nu het boek door een week persen en drogen vlak is geworden, ziet het er minder amateuristisch uit. Opeens kon ik de gedachte en de goede bedoeling waarderen, en ik hield de bundel met liefde en dankbaarheid in handen. Het is ongetwijfeld een van m’n meest curieuze uitgaven. Ik voelde me nederig.’ (Geheim dagboek. 1984-1987. Zestiende deel (2004), p. 173).
De Carrara Pers was een initiatief van Albert Meijer, Ronald Rijkse en Adri Verburg.

HANDSCHRIFTEN en zo

31. ACHTERBERG, Gerrit Collectie van 46 door Achterberg beschreven kaartjes afkomstig uit de kaartenbakken van de Dialecten commissie / Instituut voor Dialectologie van de Akademie van Wetenschappen. Elk 12,8 x 8,8 cm. Circa 1950.
€ 600
* Achterberg was voor het Instituut werkzaam vanaf 1947. Op de kaartjes noteerde Achterberg onder welke namen diverse akkers, gronden en weilanden in de betreffende regio (voornamelijk Friesland en Noord-Holland) bekend waren. Op de kaartjes staan die namen, de plaatsen en soms met toevoegingen als ‘bouwland’, ‘wei of hooiland’ of bronvermeldingen. We komen poëtische benamingen tegen als ‘Huftelingesloot genaamd de boerenjans’, ‘Aaltjeland naast Jetskereed’, ‘Eeuwige Leven Achter Honk’, ‘Achteruit bij ’t Doodsveld’ en ‘aan de Bilhofreed’. 32 kaartjes dragen het stempel ‘Form. N.A.K. 1948/1949’.
Antiquaar André Swertz noteert: ‘De vorige eigenaar heeft mij verklaard dat hij dagen op het Instituut duizenden kaartjes heeft doorgekeken en van de bibliothecaris toestemming heeft gekregen de kaartjes te wisselen voor door hem gekopieerde kaartjes. Was een monnikenwerk!!, dat hierbij toch nog te gelde is gemaakt!’
Zie ook Wim Hazeu, Gerrit Achterberg, p. 444.

32. KEMP, Pierre Kleine suite voor Karel Reijnders. Het originele handschrift, de bibliofiele uitgave en de maquette van het boek. Gevat in een linnen overslagdoos met verguld lederen titeletiket (Atelier de Distelkamp/ Geert van Daal). Adembenemend geheel!
€ 950
* 1. Kleine suite voor Karel Reijnders. Oorspronkelijk handschrift. Schoolschrift met door Kemp beschreven titeletiket. Ingenaaid. (36) p., waarvan 13 beschreven. Bevat een franse titel, opdrachtpagina, titelpagina, inhoudsopgave en zeven gedichten (op negen pagina’s), alles handgeschreven door de dichter. De opdracht op pagina (2) luidt: ‘Aan/ Karel Reijnders,/ menige literaire wandeling/ indachtig./ Maastricht, 13 April 1954./ Pierre Kemp’.
Bijgevoegd: Handgeschreven brief aan ‘Hooggeachte Heer Reijnders’. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd en gedateerd ‘Maastricht, 13 April 1954’. Begeleidende brief bij het ‘bijliggend zonderlinge Paas-geschenk’, waarin hij een uitgebreide toelichting geeft op de in het bundel opgenomen gedicht ‘Margaritismen’.
2. Kleine suite voor Karel Reijnders. (Met drie originele zeefdrukken van Gustave Asselbergs). (Maastricht, PK-stichting, 1964). Ingenaaid. (32) p. Gedrukt in een oplage van 50 door de dichter gesigneerde exemplaren. 1e druk.
* Dit exemplaar werd op naam geschreven voor de moeder van Karel Reijnders. Uitgegeven in facsimile van ’s dichters handschrift ter gelegenheid van zijn verjaardag.
Bijgevoegd: brief van Pierre Kemp aan Karel Reijnders, gedrukt in facsimile van het handschrift.
Voorts: gestencild prospectus voor deze uitgave.
3. Kleine suite voor Karel Reijnders.
* Complete maquette van het boek. Bevat de hele uitgave in zeefdruk (proef), met daarin losliggend alle originele moedervellen van de zeefdrukken, fotonegatieven, typoscript van het colofon én het moedervel van de zeefdruk van een niet gebruikte illustratie van Gustave Asselbergs.


33. (NOOTEBOOM, Cees). ENGELSEN, Jacomijn den Portret van Cees Nooteboom. Houtsnede. Gedrukt in een oplage van 25 genummerde en gesigneerde exemplaren. Beeldformaat 15 x 15 cm. L.o. genummerd ’12-25′ en getiteld ‘”C: Nooteboom”‘. R.o. gesigneerd en gedateerd ‘Jacomijn den Engelsen 2007’. Ingelijst achter glas (45,5 x 36,5 cm).
€ 150
* Portret vervaardigd in een ongetwijfeld zeer arbeidsintensieve, pointillistische techniek en in een grote lijst gevat.

34. PERK, Jacques Handgeschreven brief aan ‘Lieve paatje en best moesje’. 21,2 x 13,6 cm. Gevouwen blad, aan drie zijden beschreven. Gesigneerd ‘Jacqus’ en in andere hand gedateerd ‘Delft, 31 Dezember 1866’. 51 regels tekst.
€ 5000
* Zeer charmante brief van de piepjonge, 7-jarige dichter in spe aan zijn ouders. ‘P.S. Ik hep een krulebol. Die hep tante Klem met een vriezeerijser gamaakt en heel Delft kijk er er naar’. Brieven of handschriften van Perk zijn van de allergrootste zeldzaamheid en verschijnen nooit (lees: nooit) op de markt.(Bijgevoegd: Jacques Perk, Ik hep een krulebol. Een brief van 31 december 1866. (Met een verantwoording door R. Breugelmans). [Utrecht], Sub Signo Libelli, (1984). Halflinnen. (16) p. De brief van Perk werd in facsimile van het handschrift afgedrukt. Gedrukt in blauw en zwart in een oplage van 68 genummerde exemplaren. 1e druk. Eén van de 35 gebonden exemplaren. Dit is nummer 2, het exemplaar van Ronald Breugelmans met de originele brief in bijbehorend mapje achterin. Breugelmans 119.)

35. REVE, Gerard Handgeschreven brief aan ‘Lieve Mischa’. 27,5 x 21,3 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Gerard Reve’ en gedateerd ‘Nieuwe Markt 12, Weert (L.)/ 6 Augustus 1974’. 3 regels tekst. Tweemaal gevouwen.
€ 150
* Over een afspraak om langs te komen, via Hanny [Michaelis]. ‘Maak maar 1 mooi, gevoelig stuk’.
Op de achterzijde staat een vierregelige aanzet tot een brief aan ‘Lieve Jobs & Lennie [Meyer]’, gedateerd ‘La Grâce, Le Poët-Laval,/ (…)/ 22 April 1974’. Over de ligging van het Geheime Landgoed te zien op een ansichtkaart: ‘Binnen de omlijning van speldeprikgaatjes zie je, als je de kaart tegen het licht houdt, mijn domein liggen’.

36. (REVE, Gerard). CALS, Joseph Portret van Gerard Reve. Olieverf op linnen, geplakt op hardboard. Beeldformaat 27 x 30 cm. Gesigneerd en gedateerd ‘Joseph Cals / November 1973’ op de achterzijde. Met een mooie lijst (buitenmaat 39 x 42 cm).
Verkocht
* Prachtig schilderij van een nog nét 49-jarige Reve, naar het leven geschilderd door ‘Jakhals’, Reve’s bijnaam voor de 23-jarige schilder. Vorsend, pregnant portret gemaakt in de herfst van hun relatie, die duurde van november 1972 tot de laatste dagen van 1973.
Provenance: Johan Polak.

37. VIRULY, A. Handgeschreven ‘Oorkonde’. Op eigen briefpapier. Gesigneerd en gedateerd ‘AViruly’ en ‘Schiphol 20.10.34′. Gevat in een kistje met glazen deksel. Ca. 30 x 23 x 4 cm.
€ 250
* Ludieke oorkonde, voorzien van lakzegels en lintje, voor Viruly’s collega en vriend Roel Houwink. Rechtsboven is een steen geplakt, die Viruly twee dagen eerder op enkele honderden meters van de Acropolis had meegenomen. ‘Het moet ten naasten bij op deze steen geweest zijn, dat de voeten van Paulus gerust hebben, toen hij op die plaats tot de Atheners sprak’.

38. (WOLKERS, Jan). ENGELSEN, Jacomijn den Portret van Jan Wolkers. Houtsnede. Gedrukt in een oplage van 25 genummerde en gesigneerde exemplaren. Beeldformaat 15 x 15 cm. L.o. genummerd ‘3-25’ en getiteld ‘”Jan Wolkers”‘. R.o. gesigneerd en gedateerd ‘Jacomijn den Engelsen 2011’. Ingelijst achter glas (45,5 x 36,5 cm).
€ 150
* Portret vervaardigd in een ongetwijfeld zeer arbeidsintensieve, pointillistische techniek en in een grote lijst gevat. (Zie de afbeelding bij nr. 33 in deze lijst).

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.113 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: