antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 875: Een drachtig galopje

Nieuwsbrief 875 is er een van varia. Nieuwjaarsgeschenken, bibliofiele uitgaven, handschriften van schrijvers, maar ook van bisschoppen; Dokter Van Dieren, blanke slavinnen, reclame van ondeugende uitgevers, fietstaal, misdaad en politiek. Leven: kunst en poëzie! Hermans, De Haan, Leopold, Pa Bomans, Büch en Ter Braak – en vele anderen.

Het hoofdplaatje in de mail (en het motiefje hieronder) is van de hand van Hans Detlev Voss, zie nr. 14 uit deze lijst, maar ook nr. 3.


1. ABC ABC boek. Twee bladen karton in halflinnen mapje. 24 x 20 cm. Handgeschreven, getekend en met twee ingeplakte kaarten. Jaren 50?
€ 35
* Onthutsend anoniem ABC, gericht door de ongelukkige Geertruida aan haar geliefde, de met een ander getrouwde Cornelis. Je kunt alleen maar gissen naar het leed achter dit (Sinterklaas?)geschenk: ‘A is de aanpassing aan vele nare dingen/ B zijn de braven, die ons in alles dwingen/ C is Cornelis, die dit alles zo haat/ D is de deugd, die hem in boeien slaat. / E is het erge, dat we zo graag willen doen’. Maar: ‘N is de letter, die is er niet bij,/ En ook het naakt, dat je wil hebben van mij./ Ik kan het niet vinden, hoe goed ik ook zoek/ Daarom dus voorlopig alleen maar dit boek.’
De achterkant van het fatsoen in een (letterlijk) boeiend geschrift.

2. (ABC). CHAUCER, Geoffrey A.B.C. Worcester, Ebenezer Baylis & Son Ltd, 1934. 25 x 17 cm. Cahiersteek. (16) p. Gezet uit de Baskerville. Met een houtgravure van Joyce Francis en typografie van Leonard Jay. Gedrukt door de Trinity Press. Omslag wat verkleurd, deukje.
€ 20
* Almighty – Bountee – Comfort tot Xristos – Ysaac – Zacharee. 24 achtregelige gedichten uit de jonge jaren van Geoffrey Chaucer, geschreven vóór 1372. Charmante bibliofiele uitgave.

3. (ABC). VOSS, H.D. ABC op 1951. Rotterdam, eigen beheer, [1950]. 9 x 21 cm (sic). Cahiersteek. (28) p. Geïllustreerd en gesigneerd door H.D. Voss. 1e druk.
Verkocht
* Inventieve nieuwjaarsuitgave met 26 goede wensen van grafisch ontwerper en silhouettenknipper Hans-Detlev Voss (1907-1976), die zich in 1951 in Canada zou vestigen.

4. ANTHOLOGIA PALATINA Kalos kalos. 6 epigrammata uit boek XII van de Anthologia Palatina. [Santpoort], Mercator Pers, 2010. 28 x 20 cm. Linnen. 24 p. In het originele Grieks met vertalingen in het Nederlands. Met een illustratie van Mercator (Willem Kramer). Met de hand gezet uit de Bembo en de Grieks no 600 en gedrukt in zwart en rood in 70 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Dit is een van 10 luxe-exemplaren die in linnen gebonden werden. Homo-erotische poëzie uit de Griekse Oudheid.

5. BERANOVÁ, Jana Jantje zag eens mensen hangen. [Rotterdam], Slofpers, 1973. 15 x 10 cm. Genaaid als blokboek. 44 bladen. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren op met kleurige vormen versierd papier. 2e druk.
€ 25
* Fraai klein uitgaafje gedrukt door de auteur zelf op de Slofpers. ‘Emile Puettmann zei wat kan en wat niet kon’. Leuk! Bij de tweede druk ontbreekt het motto van Greshoff op de binnenzijde van de titel, en zijn de laatste twee regels van het laatste gedicht weggevallen; deze werden in dit exemplaar in paarse vulpeninkt toegevoegd. Ook het colofon is in paars verbeterd.

6. BISSCHOPPEN, NEDERLANDSE Handschriften van vier Nederlandse bisschoppen en drie andere monseigneurs (1929), alle gesigneerd. Originele handschriften met de pen geschreven in 1929 op vellen getint, stevig papier van 26 x 21 cm. Alle in uitstekende staat.
1. Kardinaal W.M. van Rossum, aartsbisschop van Utrecht. 10 r. Antwoord op de vraag wat de heilige missie is.
2. Mgr. J.D.J. Aengenent, bisschop van Haarlem. 10 r. Heilwens. Met blindstempel.
3. Mgr. A.F. Diepen, bisschop van ‘s-Hertogenbosch. 15 r. Over het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs.
4. Mgr. Bernard Eras, procurator (vertegenwoordiger) van het Nederlands Episcopaat te Rome. 13 r. Oproep tot de missie.
5. Mgr. A.H.L. Hensen (1854-1932), hoogleraar kerkgeschiedenis. 10 r. Citaat van de heilige Bonifatius als missionaris in Germanië, met inleiding. Getekend met zijn pauselijke eretitel als apostolisch protonotaris.
6. Mgr. P. Hopmans, bisschop van Breda. 21 r. Over de missie-wens van paus Pius XI.
7. Mgr. Laurent Schioppa, apostolisch nuntius en internuntius (vertegenwoordiger van de paus) te Den Haag. 3 r. Citaat uit een psalm.
€ 200
* Eigen teksten in originele handschriften, die bestemd waren voor de Haagse missietentoonstelling, gedateerd in mei-september 1929.

7. BLANKENSTEIN, M. van Het jaar 1936. Wereldgeschiedenis. Algemeen overzicht door dr. M. van Blankenstein. Foto’s, verzameld en van onderschriften voorzien door L. Cohen, leeraar aan het Kennemer Lyceum. (Met stofomslag en prospectus). Zeist, De Torentrans, [1937]. 27 x 20 cm. Linnen met stofomslag. 88, 80 p. Achterin foto’s op kunstdrukpapier. 1e druk. Stofomslag met wat reparaties.
Verkocht
* Zeldzaam met stofomslag (waarop postzegels zijn afgebeeld en ook het Prinschelijk Paar) en expressief prospectus voor een tegelijk verschenen ander deel, en informatief: de Duitse bezetting van het Rijnland, de Spaanse Burgeroorlog, de devaluatie van de gulden. Met vijf andere prospectussen van De Torentrans voor hetzelfde soort boeken.

8. BOER, Herman Pieter de De gek van Bredevoort. (Wassenaar), De Pij Pers, 1995. Ing. (4), 16 p. Gedrukt in een oplage van 192 genummerde en gesigneerde exemplaren. Met een tekening van Pat ANDREA. 1e druk.
€ 28
* Eén van de 36 Romeins genummerde exemplaren bestemd voor de leden van genootschap Het Aangeraakte Boek. Met opdrachtje van de auteur.

9. BOER, Herman Pieter de Hagelslag. 10 sonnettines. (Met een tekening door Paul van Stijn). [Alphen aan den Rijn], (LIA/ Jelle L.S. Pijpers), 1990. Cahiersteek. (2), 18 p. Gedrukt in een oplage van 70 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 25
* Het Jonge Hart 2.

10. BOMANS Manifest van de R.K. Staatspartij Provinciale Statenverkiezing Noord-Holland 22 April 1931. [Zonder plaats], R.K. Staatspartij, 1931. 28 x 20 cm. Strooibiljet, tweezijdig gedrukt op krantenpapier. Gevouwen en op de vouw wat ingescheurd.
Verkocht
* Uitvoerig verslag van wat de R.K. Staatspartij allemaal heeft bereikt, waarbij ‘Mr. Bomans’, de vader van Godfried Bomans, de meeste aandacht krijgt als ‘krachtfiguur’, gedeputeerde met vooral financiën in zijn portefeuille. Het pamflet had weinig effect, want het zetelaantal van de RKSP bleef gelijk met 17 van de 77 zetels.

11. BORDEWIJK, F. Het avontuur van de maharadja. Niet geheel beëindigd relaas van Dr. Watson. In: In vijfhonderd woorden. Amsterdam e.a., Corvey Papiergroothandel, 1949. Het Model voor de Uitgever. Cahiersteek met stofomslag. 24 p. Met illustraties van Leo Schatz.
Verkocht
* Bundeling van 5 korte verhalen (ook van Jeanne van Schaik-Willing, Top Naeff, Max Nord en Han G. Hoekstra), eerder verschenen in Het Parool. Prachtige tekeningen van Leo Schatz (1918-2014), die al in de illegaliteit meewerkte aan Het Parool. Een mooi boekje.

12. BOREL, Henri ‘Nachtvisioen’. (Gedicht in handschrift). Origineel handschrift in inkt geschreven op stevig papier. Recto en verso. 36 regels. Gedateerd ‘(1892)’, maar uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
€ 45
* Lang gedicht over het lijden van Christus. Henri Borel (1869-1933) was sinoloog en publiceerde in de jaren 90 poëzie in o.a. De Gids en Van Nu en Straks. Later legde hij zich toe op proza. Hij was langdurig recensent van Het Vaderland.

13. BRAAK, Menno ter Démasqué der schoonheid. Met een voorrede van E. du Perron. Met een voorrede van E. du Perron. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1932. Linnen met stofomslag. 108 p. Niet afgesneden. 1e druk. Omslag deels verkleurd (zoals gewoonlijk). Eigenaarsnaam voorin.
€ 25
* Decoratief omslag met witte belettering op blauwe en zwarte achtergrond. Over Perk, Vondel, muziek, film, intellectualisme; over de muis gebaard door de aestheten: ‘O muis, op u zou ik een loflied willen zingen; ik… Maar een dame trekt mij aan de mouw (u weet wel, de bekende dame uit de litteratuur, die niet bestaat, die mijn manuscript tot op dit punt gelezen, half meegeschreven heeft)…’ mmm, heerlijk om te lezen.
Een ingenaaid exemplaar met hetzelfde omslag is te bekomen voor 15 euro.

14. BRAAK, Menno ter Hampton Court. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1931. Linnen met stofomslag (ontwerp H.D. Voss). 232 p. 1e druk. Bijzonder mooi exemplaar met fraai omslag.
Verkocht
* Roman.

15. (BÜCH, Boudewijn) Bibliotheca Didina et Pinguina. The Library of Boudewijn Büch. Haarlem, Bubb Kuyper, 2006. Linnen met stofomslag. Leeslint. 876 p. Rijk geïllustreerd.
Verkocht
* Luxe-editie van de drie veilingcatalogi van de bibliotheek van Boudewijn Büch in 250 genummerde exemplaren, gebonden in linnen met stofomslag. Voorzien van een boekenlegger die speciaal voor de veiling was vervaardigd, met het corresponderende nummer van dit exemplaar (in dit geval nummer 102).

16. BÜCH, Boudewijn Godlinzense gedichten. [Leiden], Sub Signo Libelli, (1986). Ingenaaid met omslag. (6), 28 p. Met de hand gezet en gedrukt in blauw en zwart in een oplage van 84 genummerde en door de dichter gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 150
* Magnifieke typografie. Breugelmans 150.

17. BUENO DE MESQUITA, D.A., J.J.P. OUD, Gust. van de WALL PERNÉ, W.B.G. MOLKENBOER e.a. Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 10-jarig bestaan der Vereeniging van Leerlingen der Rijks-Normaalschool voor Teekenonderwijzers Amsterdam. [Amsterdam, Vereeniging van Leerlingen der Rijks-Normaalschool voor Teekenonderwijzers, 1911]. Ingenaaid. 64 p. Geïllustreerd. 1e druk. Wat roest.
Verkocht
* Bijzonder boekje met herinneringen, tekeningen (van D.A. Bueno de Mesquita), fraaie verzen met zinspelingen op diverse karakters van kunstenaars, en muziek van leerlingen. Tekstuele bijdragen van o.a. Gust. van de Wall Perné en J.J.P. Oud.

18. COLLARD, W.L.A. De handel in “Blanke slavinnen”. Academisch proefschrift. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1900. Linnen met goudbelettering en achterop zinnebeeld van Minerva (met uil) in goud. (4), 256 p. Compleet met stellingen (8 p.) en uitnodiging voor de receptie. 1e druk.
Verkocht
* Met handgeschreven opdracht van de schrijver: ‘Voor mijn lieve verloofde Line/ van W.C.’ Prachtig exemplaar in mooie boekband. Willem Collard (1875-1940) zou later een hoge ambtenaar op Justitie worden. Ook was hij lid van de Staatscommissie voor Luchtvaart, hetgeen ook al uit een van de Stellingen blijkt (lang voor het eerste vliegtuig in Nederland opsteeg!).
Mensenhandel voor de prostitutie, een actueel en interessant onderwerp voor een proefschrift, en dit al meer dan een eeuw geleden! Collard haalt talloze voorbeelden uit binnen- en buitenland aan die laten zien dat er weinig veranderd is. Een belangwekkend boek in voorbeeldige vorm!

19. DIEREN, Evart van Prof. Freud. De uitvinder van de z.g. psychoanalyse of te wel “diepte”-zielkunde en het door velen onderschatte perverse gevaar. Baarn, Hollandia-Drukkerij, [1932]. Linnen. (4), IV, 314 p. 1e druk. Rug gescheurd. Met exlibris van de filosoof J.L. Bouman en stempels en andere tekens van de bibliotheek van het Rooms-katholieke Philosophicum te Warmond.
€ 90
* Dit is een luxe-exemplaar, gedrukt op zwaar geschept Hollands papier. Het is twee keer zo dik als een gewoon exemplaar. Met voorin een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de schrijver (1861-1940): ‘Van E van Dieren arts/ aan Zijne Eminentie Prof Aengenent/ Bisschop van Haarlem/ 21 Jan 1932’. Van Dieren haalde een aanbeveling van Aengenent aan op de titelpagina: ‘zijn [Van Dierens] werk getuigt van veel studie en groote belezenheid en van een gezond oordeel’.
De titelpagina meldt: ‘Inhoudsopgave. Freud als stylist en pornograaf; als Godsdienst-verachter en bolsjewiek; als psychopaat en sadistisch mishandelaar van zielszieken; als bevorderaar van de perverse ontucht èn als ‘advocaat van den duivel’ en ‘duivelwèkker’ (zoo noemde hij zich zèlf!)’. Het boek fulmineert tegen Freud, Hirschfeld, de socialisten, de homoseksuelen en de nudisten en behandelt uitvoerig de ‘propaganda-geschriften’ van het Nederlandsch Wetenschappelijk Humanitair Komitee. En veel Van Dieren zelf: zijn oudere geschriften en de reacties daarop. Verder over Willem Bonger, Pijpelijntjes, Henriëtte Roland Holst, beri-beri (de eeuwige bron van Van Dierens snijdende verontwaardiging over zijn miskenning als onderzoeker), de dansepidemie, Keyserling, Einstein, alles gekruid met een klein snuifje antisemitisme.
‘Dit is een boek voor…. “kêrels”! Hoeveel zijn er nog in Nederland?’

20. DONKER, Ad. Fondscatalogus. Bilthoven/ Antwerpen, Ad. Donker, 1945. Geniet. 24 p. Bovenrand iets verbruind, verder strak en gaaf.
Verkocht
* Deze fondscatalogus van uitgeverij Ad. Donker verscheen direct bij de bevrijding.

21. EX LIBRIS Collectie van drie exlibris en een zinnebeeldige kaart. Twee exlibris (acteurs (1984); Bach) van Marius Schalkwijk door Pam G. Rueter, een bijzonder fraai, kleurig exlibris van de Belgische zangeres Viktor Lazlo (in potlood onleesbaar gesigneerd) en een al even mooie houtgravure van Peter Lazarov, waarschijnlijk een nieuwjaarswens, maar zonder begeleidende tekst.
€ 25

22. HAAN, Jacob Israël de Pathologieën. De ondergangen van Johan van Vere de With. (Met Een woord vooraf van de auteur). (Met eene voorrede van Georges Eekhoud). Rotterdam, Meindert Boogaerdt jun., 1908. Ingenaaid. XVI, 320 p. Portret. 1e druk. Omslag professioneel gerestaureerd. Hoekjes van eerste twee bladen aangezet.
€ 175
* De maker van het spannende omslag is helaas altijd anoniem gebleven. Goed exemplaar van deze onovertroffen decadentistische roman met homoseksueel-sadomasochistische inslag.

23. HAAN, Jacob Israël de Pathologieën. De ondergangen van Johan van Vere de With. (Met Een woord vooraf van de auteur). (Met eene voorrede van Georges Eekhoud). Rotterdam, Meindert Boogaerdt jun., 1908. Linnen. XVI, 320 p. Met het satanistische portret van De Haan als frontispice. 1e druk. Band vooral aan de achterkant met waterschade, bobbelig. Voorzijde deels dof.
Verkocht
* Boekband met de naam van uitgever Meijer Elte: blauwgroen met de gestileerde roos van de oorspronkelijke band en tekst in schreefloze gouden letters. Achterin reclame voor de oorspronkelijke uitgever, Meindert Boogaerdt.

24. (HAAN, Jacob Israël de). FOERSTER, Fr.W. Levenswandel. Een boek voor jonge menschen. Vertaald door Titia van der Tuuk. Met een inleiding van Dr. H.L. Oort. Zwolle, J. Ploegsma, [1913]. Linnen. (8), 296 p. 4e druk. Band iets vaal.
€ 25
* Opmerkelijk: de boekband is versierd met de paarse roos die de eerste en tweede band van De Haans Pathologieën siert!

25. (HAAN, Jacob Israël de). DAVIDS, A.B. Over significa. Amsterdam, J. Emmering, 1919. Geniet. 32 p. 1e druk. Rug wat beschadigd, verbruind. Met stempeltje ‘Ter bespreking’. Inliggend: een zelfgemaakte inhoud (mogelijk door Jef Sprankenis?).
Verkocht
* Polemisch geschrift van de ‘niet-academicus’ A.B. Davids (1895-1945), gericht tegen de signifische geschriften van Van Eeden en (vooral) De Haan. ‘Mr. de Haan’s boek maakt op mij onweerstaanbaar den indruk van schoolmeesterlijke, gering-nuttige Wichtigtuerei’. Het laatste hoofdstuk heet ‘Een boeken- en studeercellucht – geen levenswind – gaat door De Haan’s boek’.

26. HERMANS, W.F. Malle Hugo. Vermaningen en beschouwingen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1994. Linnen met stofomslag. 328 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met vroege, handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Jan van de Watering,/ van harte/ W.F. Hermans/ Amsterdam 25 nov 1994’. Jan van de Watering was de boekhouder van De Bezige Bij en had in zijn functie veel met Hermans te maken. JS 437.

27. HOLMAN, Theodor 2 november 2004/ Voor Theo van Gogh. [Amsterdam], XXuitgevers, 2004. A4. Eén blad, alleen recto. Facsimile van een gedrukt gedicht dat geïllustreerd is met aangrijpende kleine tekeningetjes, woordjes en invallen – alles doorgestreept. Met stempeltje in blauw van Holman en signatuur van de uitgever, Guus Bauer.
Verkocht
* Hartverscheurend, radicaal rouw- en wraakgedicht voor de vermoorde Theo van Gogh.

28. HOVING, J. Honger en liefde. Een raad inzake geboorteregeling aan de arbeiders naar aanleiding van Prof. Kouwer’s rede op het Haarlemsche Congres der Ned. Vereeniging voor Middernachtzending. Amsterdam, Hoofdbestuur “De Dageraad”, [1931]. Geniet. Typografisch versierd omslag à la Fré Cohen met afbeelding van een houtsnede van Käthe Kollwitz. 16 p. 1e druk. Netjes.
€ 20
* Over het recht op geboortebeperking. Mooi uitgevoerde en welsprekende brochure met citaten van beroemdheden op de binnenkant van het omslag. De betreffende lezing van de gynaecoloog Kouwer tegen de geboortebeperking werd gehouden op 14 oktober 1931.

29. KEULEN, Mensje van Pension. (Met een tekening door de schrijfster). Amstelveen, Loeb, 1974. Linnen met stofomslag. (40) p. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Omslag niet feilloos.
€ 20
* De titel van deze uitgave werd bedacht door Eva Gütlich, de vrouw van Maarten Biesheuvel.

30. KNIBBE, Hester Caran d’Ache. [Santpoort], Mercator Pers, 2007. 27 x 20 cm. Linnen. 16 p. Met een originele, gesigneerde houtgravure van Peter Lazarov. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt in zwart en rood in 60 genummerde en door de dichteres gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Dit is een van 10 Romeins genummerde exemplaren, die in linnen gebonden werden. Briljante prent van Peter Lazarov!

31. LAST, Jef Vingers van de linkerhand. (Geïllustreerd door Fons Montens). Bussum, Kroonder, 1947. Halflinnen met stofomslag (Fons Montens). (2), 152 p. 1e druk. Omslag bovenaan gerafeld.
Verkocht
* Met handgeschreven, gesigneerde opdracht ‘voor S. van der Linde’, gedateerd ‘4-3-49/ Leeuwarden’. Vijf verhalen met herinneringen van ontmoetingen met o.a. Harry Domela, Freek van Leeuwen en enkele andere niet direct identificeerbare jongens uit de linkse beweging.

32. LEOPOLD, J.H. Albumblad. Drie versies van ‘Waar in de ondoorschenen lagen’. (Met een gesigneerde kopergravure van Lou Strik. Tekst in druk en in facsimile van het handschrift; verzorgd en toegelicht door H.T.M. van Vliet). Baarn, Arethusa Pers, (1984). Verguld linnen (Geert van Daal). 32 p. Gedrukt door Vincent Loosjes in een oplage van 120 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Met, los bijgevoegd, een extra afdruk van de kopergravure van Lou Strik, eveneens gesigneerd. Uitvoerig inzichtelijk nawoord. Arethusa 46.

33. MIJNSSEN, Frans ‘Zonder beheersching geen kunst’. (Origineel handschrift, gesigneerd). Origineel handschrift in inkt geschreven op stevig papier. Alleen recto. 11 regels. Gedateerd ‘Juli ’29’. Uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
€ 45
* ‘Een groot kunstenaar hoeft zijn werk niet opzettelijk vrij te houden van kleinheid en bijkomstigheid’.

34. NIEUWE WIEKEN Uitgeversdrukwerk 1957-1968. Collectie van 6 publicaties: Najaarsaanbieding 1963, voorjaar 1964, najaar 1964, voorjaar 1966 en voorjaar 1968. Plus een prospectus voor De laatste nijdas van Gerald Green en enkele andere boeken, in pen gedateerd ‘okt. 57′. Leporello’s (6 p. elk), een vouwblad en een boekje van 8 p. Geïllustreerd.
€ 45
* Uitgeverij Nieuwe Wieken, opgericht in 1947 en volgens Paul Arnoldussen door eigenaar J. Blazer in de jaren zeventig verkocht, had patent op populaire boeken, vaak flink seksueel gekruid – en vaak uit het Amerikaans vertaald. Fraaie vormgeving met opvallende foto’s.

35. NIJGH & VAN DITMAR Een boek is als een schip. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, [1931]. Ingenaaid. 64 p. Geïllustreerd. 1e druk. Met boekhandelsstempel. In potlood gedateerd ‘Dec. 1931′. Inliggend een bijbehorende reclamefolder.
€ 30
* Mooie reclame-uitgave voor tien boektitels van Nijgh met voorop een zeilschip, waarbij de titels op de zeilen prijken. Met per titel een mooie portretfoto en enkele pagina’s tekst: Ter Braak, Coolen, Helman, Maurice Roelants, Gerard Walschap e.a. Ongewoon!

36. PADUA, Francesco Di Bianca Voltera, het Meisje uit het volk, of Voor haar leven geschandvlekt. Gratis Proefnummer. Amsterdam, Uitgeverij B.B.N., (jaren vijftig). 8 p. Illustratie voorop en advertentie achterop. Met levende initiaal en tekening. Beetje roest.
€ 25
* Hoogst zeldzame prospectus voor een serie sentimentele pulpromans: ‘Aan het einde van de roman ontvangt iedere abonné een Premie-Geschenk van een mooie Koekoekklok of: een half dozijn Theelepeltjes. 15 cent per nummer van 16 pagina’s. Onze vertegenwoordiger komt Uw antwoord morgen halen.’

37. SEFERIS, Yorgos Zestien haiku. Vertaald door G.H. Blanken. Amsterdam, Aster, 1986. Verguld halfleer met leren voorrand. 20 p., op Chinese wijze gebonden (Binderij Phoenix). Met de hand gezet uit de Antigone, de Griekse Open Kapitaal en de Romanée en gedrukt op Hosho-papier door Ger Kleis in blauw en zwart in een oplage van 125 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Exemplaar voor de medewerkers (genummerd 106). Tweetalige editie. Een voornaam boekontwerp in bloedmooie uitvoering.

38. SONTROP, Theo / ROELOFSZ, Joost Het alfabet. (Gesigneerd met mooie opdracht van de schrijver). Amsterdam, De Harmonie, (1975). Linnen met stofomslag. (56) p. Met tekeningen van Joost Roelofsz. 1e druk.
€ 45
* Opdracht van de auteur in balpen op het voorste schutblad: ‘Voor Mevrouw Stroom/ (Het is niet waar wat een oude Griek/ zei: πάντα ῥεῖ, dat alles stroomt, wás/ dat maar waar!)/ Theo Sontrop’.

39. (TEIXEIRA DE MATTOS, E.V.E., als:) De ITALIAAN De fietstaal. Haar ont-staan, uit-leggen en voort-zetten in twee hoofdstukken en een lendenromp. Door den Italiaan. Leiden, A. Vilders, 1922. Geniet. 6 eenzijdig bedrukte bladen. 1e druk. Wat roest, blinde kras op voorkant (zie afb.).
€ 65
* Absurdistische taalexperimenten (uit de Dada-jaren!) zijn deze reisnotities van de Leidse student jhr. Eugène Victor Edouard Teixeira de Mattos (1899-1982), in zijn later leven diplomaat te Italië en andere warme landen. ‘Met een drachtig galopje door de weilanden ontdonkerden wij de stallen en vonden den vermisten droomkijkerend-vermest tusschen de koeienrij aan ’t herkauwen van verschgeplukte leeuwerikken.’ Legendarische, schier onvindbare uitgave.

40. TRITON PERS Uitgeversdrukwerk 1968-1970. Collectie van 6 publicaties: Uitgaven van Triton Pers (1968), Herfstaanbieding 69, Fondslijst 1969, Fondslijst Eerste kwartaal 70, Triton Pers voorjaar 1970 en Bestsellers met meer diepte dan in vele andere romans (ca. 1970). Leporello’s (6 p. elk), een gevouwen blad en twee boekjes (8 en 16 p.). Geïllustreerd.
Verkocht
* De Triton Pers, eerst in Huizen, dan aan de Amsterdamse Sarphatistraat, bestond van midden jaren zestig tot ongeveer 1980. Eigenaar-directeur Albert Rikmans gold als een inventieve uitgever met een neus voor wat verkoopt: seks en sensatie. Cor Jaring, het literaire blad Knijp, veel van de bekende ondeugende en stoutmoedige boeken (Trocchi, Frank Harris, Fanny Hill, Herman – de liefde van een homofiel, de serie ‘rode boekjes, Zo wordt u een harstochtelijke man – resp. vrouw), maar ook Vestdijk en Vinkenoog.

41. VERKADE, Eduard ‘Alle tooneelspel is in te deelen in twee groepen’. (Origineel handschrift, gesigneerd). Origineel handschrift in inkt geschreven op stevig papier. Alleen recto. 19 regels. Gedateerd ‘Amsterdam 6/6/29’. Uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
Verkocht
* De ene acteur speelt vanuit het eigen karakter, de ander vanuit zijn aanpassingsvermogen. Met brede, onderstreepte handtekening.

42. VOGEL, Albert ‘De ware redenaar’. (Origineel handschrift, gesigneerd). Origineel handschrift in inkt geschreven op stevig papier. Alleen recto. 20 regels. Ongedateerd, maar uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
Verkocht
* Over de geestdrift van de ware redenaar, die eerst dan zijn kunst tot de allerhoogste toppen zal kunnen opvoeren, als hij het woord van God verkondigt. Met grote, nadrukkelijke handtekening.

43. (WICHMANN, Clara) Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg over misdaad en straf. Amsterdam, Uitgegeven op verzoek van het ‘Comité van Actie tegen de bestaande opvattingen omtrent Misdaad en Straf’ door J.J. Bos, 1922. Geniet. (12) p. 1e druk. Rugje en randen versleten, papier verbruind. Van het achterblad is een hoek afgescheurd (zonder tekstverlies).
Verkocht
* Met aan het eind een bijdrage van Clara (Meijer-)Wichmann, de laatste die zij voor het Comité van Actie ofwel CMS geschreven had. Clara Wichmann overleed op 15 februari 1922 volkomen onverwacht in het kraambed. Fraaie omslagillustratie (linosnede) gesigneerd ‘PA’ of ‘PLA’). Het staat er niet in, maar dit boekje is afkomstig uit de collectie van Arthur Lehning.

44. WISPELAERE e.a., Paul De Manteau-auteurs scheren hun zwarte schapen. (Gesigneerd door Geeraerts, Simhoffer, Van Vliet en De Wispelaere). (Brussel/ Den Haag), Manteau, (1973). Oblong. Ingenaaid. 44 p. Geïllustreerd. 1e druk.
Verkocht
* Dit exemplaar is gesigneerd door Manteau-auteurs Jef Geeraerts, Kees Simhoffer, Eddy van Vliet en Paul De Wispelaere. Schrijvers van uitgeverij Manteau geven antwoord op de vraag wat zij het meest verafschuwen. Ook met Jeroen Brouwers, Jan Emiel Daele, Paul Snoek en andere, vooral Belgische schrijvers. Mooie vormgeving (Alje Olthof) en gekke afbeeldingen!

45. (WOLFF, Betje). GALLANDAT HUET, R.H.J. Van en over Betje Wolff, geb. Bekker, uitgegeven door Mr. R.H.J. Gallandat Huet. Haarlem, Erven Loosjes, 1884. Ingenaaid. (8), VIII, 176 p. Niet afgesneden. 1e druk. Restauraties aan binnenzijde omslag, iets los, maar in goede conditie. Met stempeltje van boekhandel A.M.E. van Dishoeck te Zierikzee (die bestond van 1850-1900).
Verkocht
* Bijzondere uitgave van originele stukken met betrekking tot Elisabeth Wolff, die Gallandat Huet in oude familiepapieren had gevonden: uitvoerige briefwisselingen, dagboekfragmenten van C.R. Busken (inderdaad, familie van Busken Huet) notities uit andere documenten.

Informatie

Dit bericht was geplaatst op 31 oktober 2019 door in NIEUWSBRIEF en getagd als , , , , , , , .

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 642.026 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: