antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 876: Boudewijn Büch

Opnieuw een paar prachtige boeken van Boudewijn Büch. Enkele behoren tot de mooiste Nederlandse uitgaven. Ze getuigen van de inspirerende samenwerking tussen Boudewijn Büch als auteur, drukker Ger Kleis (Sub Signo Libelli) en binder én materiaalkenner David Simaleavich (binderij Phoenix).


1. BÜCH, Boudewijn Het androgyn in ska. (Luxe-exemplaar). [Amsterdam], Sub Signo Libelli, 1982. Kunstleer. (2), 30 p. Met de hand gezet uit de Gill sans serif en gedrukt in zilver en zwart in een oplage van 75 genummerde exemplaren. 1e druk. De onredelijk besmettelijke band heeft bij de rug vastgezeten in de perspex cassette en heeft daarom enkele kleine beschadigingen op die plek (dat is de gebruikelijke makke van de extra luxe exemplaren met cassette).
€ 500
* Eén van de 32 luxe-exemplaren, gebonden in plastic (!!!). Exemplaar mét de vaak ontbrekende perspex cassette, die bij een beperkt aantal luxe-exemplaren werd geleverd (maar niet bij alle). We hadden onlangs een vergelijkbaar exemplaar; dit is een ander. Qua typografie (Kleis) en boekband (Phoenix) vernieuwende bibliofiele uitgave.
Bijgevoegd: prospectus voor Het androgyn in ska.
Breugelmans 83.

2. BÜCH, Boudewijn De antiquaar. [Amsterdam], (Antiquariaat Willem Huijer), [1982]. Vouwblad. Met de hand gezet en gedrukt door Ger Kleis op de Sub Signo Libellipers in een oplage van 175 exemplaren. 1e druk.
€ 65
* Dit exemplaar is gesigneerd. Het gedicht is gezet uit een minuscule Cancelleresca Bastarda en gedrukt op zachtgemarmerd, flinterdun papier: zeer teer. Jaarwisselingsgeschenk 1982-1983 van Antiquariaat Willem Huijer. Niet in de handel. Breugelmans 94.

3. BÜCH, Boudewijn Het bedrog. Amsterdam/Antwerpen, Atlas, (1993). Ingenaaid. 180 p. 2e druk.
€ 15
* Heel vluchtig gesigneerd door de auteur op de Franse titel. Naam op binnenzijde omslag.

4. BÜCH, Boudewijn C’est la mort qui console, hélas. [Amsterdam], Sub Signo Libelli, (1983). Ingenaaid in een omslag van Zaans bord. 4 p. Met de hand gezet en gedrukt door Ger Kleis in rood en zwart in een oplage van 100 exemplaren.
Verkocht
* Bijzonder fraaie uitgave ter gelegenheid van het tweejarig bestaan van Binderij Phoenix. Zaans bord is een soort soepel, maar ruig bordpapier.
Bijgevoegd: Gedrukte uitnodiging voor de viering van het tweejarig bestaan van de binderij, ‘Tevens zal er een kleine expositie zijn van boeken en plano’s van de Sub Signo Libelli pers, welke zal worden ingeleid door Boudewijn Büch’.
Niet alle exemplaren werden voorzien van een omslag, dít wel!
Breugelmans 98.

5. BÜCH, Boudewijn C’est la mort qui console, hélas. [Amsterdam], Sub Signo Libelli, (1983). Vouwblad. Met de hand gezet en gedrukt door Ger Kleis in oranje en zwart in een oplage van 100 exemplaren.
€ 80
* Variant: exemplaar zonder vignet in oranje op pagina (4). Uitgave t.g.v. het tweejarig bestaan van Binderij Phoenix. Breugelmans 98.

6. BÜCH, Boudewijn Céré-la Ronde. Harar (E.) [= Amsterdam], PIPC (Plim’s International Printing Corporation, 1985). Cahiersteek. 4 p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 50 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 200
* Eén van de 20 Arabisch genummerde exemplaren. Dit is nummer 2 van de oplage, met zetfout in het colofon (Pilm’s in plaats van Plim’s), met handgeschreven, gesigneerde opdracht: ‘voor Ellen; 27 XII 1985 boudewijn*’.

7. BÜCH, Boudewijn Het dolhuis. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1994). Garenloos. 192 p. 15e druk.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Martine uit/ Arnhem/ Boudewijn Büch’.

8. BÜCH, Boudewijn Drie Reve-gedichten. [Utrecht], Sub Signo Libelli, 1993. Ingenaaid met omslag. (16) p. Met de hand gezet uit de Fournier en gedrukt in een oplage van 75 genummerde en door de dichter gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 300
* Dit is één van de 30 exemplaren op Immortal Fire, voorzien van een losse bijlage, het gedicht ‘Ohne Jahresangabe’ (‘een vierde Reve-gedicht’), gedrukt op de Gronlandea Pers in 45 genummerde en gesigneerde exemplaren. 25 exemplaren werden voorzien van een handgeschreven gedicht, 20 werden alleen genummerd en gesigneerd door de dichter. Dit is één van die 20 exemplaren.
Voorts is er nog een losse, door de dichter gesigneerde en genummerde, van twee handgeschreven dichtregels voorziene ‘Mededeling aan vijfenveertig poëzieliefhebbers’ aan toegevoegd, waarin uit wordt gelegd dat er is mis is gegaan met de nummering (de bedoeling was dat alle exemplaren met bijlage Romeins zouden worden genummerd, maar dat ging verkeerd, waardoor 18 exemplaren Arabisch werden genummerd en 24 Romeins. Er werden in de praktijk dus 42 exemplaren voorzien van een bijlage. ‘Om het ongerief dat de bezitters van de bundel werd aangedaan enigszins te verzoeten, zijn aan deze ‘Mededeling twee niet eerder gepubliceerde dichtregels van de dichter [in handschrift] toegevoegd, alsmede de signatuur van de dichter’. De bundel en de bijlage zijn genummerd ’16’, de mededeling is genummerd ’33/45/13′.

9. BÜCH, Boudewijn Godlinzense gedichten. [Leiden], Sub Signo Libelli, (1986). Ingenaaid met omslag. (6), 28 p. Met de hand gezet en gedrukt in blauw en zwart in een oplage van 84 genummerde en door de dichter gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 150
* Godlinze, het Groningse dorpje waar Büch besloot (‘op een mistige wintermorgen’) poëzie alleen nog maar privé te laten verschijnen, bij bibliofiele drukkers. Breugelmans 150.

10. BÜCH, Boudewijn In memoriam Boudewijn Büch 1948-2002. (Met een portret van Büch in linosnede door Peter Bekker). [Geesbrug], Sub Signo Libelli, 2003. Ingenaaid. (16) p. Met de hand gezet uit de Meidoorn en gedrukt in zwart en blauw op handgeschept papier van Barcham Green in een oplage van 76 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Dit ontroerende bundeltje bevat drie gedichten van Boudewijn Büch, gedrukt naar de typoscripten die de dichter in 1980-1981 aan drukker Ger Kleis schonk. Met enkele varianten ten opzichte van de eerder verschenen versies. Peter Bekker is de man achter de (eveneens Drentse) bibliofiele drukkerij Koekanger Handpers.
Aan het eind van het boekje richtte Kleis een typografische tempel op, compleet met zuilen, voor zijn overleden dichtervriend: een grote blauwe B omgeven met BB’tjes.

11. BÜCH, Boudewijn Nohant. (Luxe-exemplaar met een originele, genummerde en gesigneerde litho van Vladimír Suchánek). [Amsterdam], Sub Signo Libelli, 1979. Verguld blauwgroen halfleder met platten van blauw linnen (Binderij Phoenix). (8), 28 p. Met de hand gezet uit de Cancelleresca Bastarda van Jan van Krimpen en gedrukt in blauw en zwart in een oplage van 75 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug verschoten.
€ 750
* Eén van de 20 Romeins genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren op Zerkall-Bütten Werkdruck, voorzien van een fraaie litho van Suchánek en van een los blad met het door Büch in blauwe inkt uitgeschreven, gesigneerde gedicht ‘Sub Signo Libelli’. De luxe band is vervaardigd door meesterbinder David Simaleavich.
Büchs belangrijkste en mooiste dichtbundel (‘mijn zoontje ter nagedachtenis’) en misschien wel de allerschoonste SSL-uitgave. Breugelmans 49.

12. BÜCH, Boudewijn Signeren. Sliedrecht, Drukkerij Van den Dool, 1984. Ingenaaid met omslag. 16 p. Gedrukt op 140 grams Hollands luxe druk in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 85

13. BÜCH, Boudewijn De verliefde schrijver. Amstelveen, (AMO), 1988. Ingenaaid met omslag. (2), 26 p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt door Hein Elferink in een oplage van 50 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 30 Arabisch genummerde, op Zerkall-Bütten gedrukte exemplaren. De auteur vertelt openhartig over zijn liefdesleven en zijn liefdesverdriet. AMO 68.

14. BÜCH, Boudewijn Verzamelde Gedichten. Samengesteld door Ernst Braches. (Gebonden, genummerd en gesigneerd). Amsterdam/ Antwerpen, Atlas, (1995). Linnen met stofomslag. Leeslint. 344 p. 1e druk. Mét het erratumvelletje! Zeer gaaf.
Verkocht
* Eén van de 150 genummerde en door Büch gesigneerde luxe-exemplaren die in linnen werden gebonden.

15. BÜCH, Boudewijn Weerzien met Wassenaar. Een reisverhaal, gevolgd door Duitsland in Wassenaar, een verhaal. Amsterdam, Stichting De Amsterdamsche Boekenmarkt, 1984. Ingenaaid met omslag. 48 p. Gedrukt in een oplage van 275 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 90

16. BÜCH, Boudewijn WordPerfect. 6 sonnetten. (Rotterdam, WordPerfect Europe, 1987). Geniet met stofomslag. (16) p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de dichter op de titelpagina: ‘voor Ellen/ van/ boudewijn*/ 28 IX 1987 / de dag van je verjaardag’. Oplage niet bekend, maar zeldzaam!

Zelfstandige dichtbundel van Büch, geschreven en uitgegeven ter gelegenheid van de introductie van de Nederlandse WordPerfect 4.2.

17. (BÜCH, Boudewijn). BRACHES, Ernst De oorsprong van Goethes ‘Erlkönig’. Typoscript in fotokopie. 24 eenzijdig gefotokopieerde bladen.
Verkocht
* Met handgeschreven opdracht van Ernst Braches aan Karel Reijnders: ’25.IV.79/ Beste Karel,/ Bijgaande tekst heb ik vandaag ook aan/ Johan Polak gezonden. Als hij het/ niet waardig acht voor zijn boekerij/ dan heeft hij misschien wel gelijk-/ Hartelijk in dank/ je/ B’.
Ernst Braches zou op 24 oktober 1980 het essay ‘Erlkönig ontraadseld’ publiceren in NRC Handelsblad. Het zou twee jaar later in boekvorm verschijnen, voorzien van het gedicht ‘Erlkönig II’ van Boudewijn Büch.

18. (BÜCH, Boudewijn). HERINGA, P.M. (als:) H.G. LIEBENTRAU A Settlement. [Yde/ Utrecht], (Sub Signo Libelli/ De Breukenpers), 1985. Cahiersteek. (12) p. Met de hand gezet en gedrukt door Pim Witteveen en Ger Kleis in een oplage van 60 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van Ger Kleis (de drukker) onder het colofon: ‘Voor Boudewijn Büch/ in vriendschap/ voor je verjaardag/ voorlopig./ 14.12.’85/ Ger &/ z’n nieuwe’. Breugelmans 139.
Bijgevoegd: prospectus voor deze uitgave.

19. (BÜCH, Boudewijn). SIMALEAVICH, David J. Crosses to bear, bridges to burn. [Amsterdam], Dirty Trix, 1991. Musicassette in doosje met begeleidend boekje. Het boekje werd gedrukt door Rob Cox in rood en zwart in een oplage van 125 genummerde exemplaren. Het bandje werd ingesproken door David Simaleavich.
Verkocht
* Uitgave ter gelegenheid van de verkoop van de collectie moderne bibliofilie van David Simaleavich én van zijn vertrek uit Nederland. Het geheel werd opgedragen aan Boudewijn Büch, ‘for his warmth and understanding’: Büch had zich in Het Parool heel erg boos gemaakt op Simaleavich vanwege de verkoop van de boekerij van David S.

20. (BÜCH, Boudewijn). VOSKUIL, Menno
Het jasje van Boudewijn. Woubrugge, Avalon Pers, 2005. Ingenaaid met stofomslag. (20) p. Gezet uit de Garamond en met de hand gedrukt in groen en zwart op Simili Japon in een oplage van 175 exemplaren. 1e druk.
€ 30
* Gesigneerd onder het colofon met de datum ‘Amsterdam 10-12-05’.

21. MOUWS, Frans Storm op komst… [Eindhoven], eigen beheer, (2003). Geniet. 20 p. Gedrukt in een oplage van 55 genummerde en door de schrijver gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Met handgeschreven opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Carlos,/ Die in B & Boeken/ is…/ Veel leesplezier/ Frans/ Eindhoven 26 I ’04’.’
Over Redmond O’Hanlon en dus (uiteraard) ook over Boudewijn Büch.

22. MOUWS, Frans De zaligverklaring. [Eindhoven], eigen beheer, (2005). Oblong. Ingenaaid met omslag. 20 p. Met, ingeplakt, drie originele kleurenfoto’s en een ‘Akte van zaligverklaring van Beduinus Maria Ignatius Büch’. 1e druk.
€ 50
* Dit is éen van de 33 Romeins genummerde luxe-exemplaren in een omslag van blauw papier van natuurlijke vezels, gereserveerd voor de kopers van de luxe-editie van Weg uit Wassenaar en gesigneerd door de auteur.
Los bijgevoegd: gedicht van Frans Mouws, eveneens Romeins genummerd en gesigneerd door de auteur.
Dit boekje werd uitgegeven ter gelegenheid van de verschijning van Een andere Boudewijn Büch door Harry G.M. Prick.

 

Informatie

Dit bericht was geplaatst op 4 november 2019 door in NIEUWSBRIEF en getagd als , , , , , .

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.124 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: