antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 877: De andere wereld

Uit een paar recente inkopen kunt u voor de komende periode allerhand vuurwerk verwachten. Dit zijn grotendeels nieuwe aanwinsten, van een bloedmooie serie perkamenten banden tot een Heer Bommel, wiens onafscheidelijke jasje niet goed genoeg was als omslagontwerp. Toorop wel:


1. BERNLEF, J. Gedichten 1960-1970. Amsterdam, Querido, 1977. Linnen (!) met rugetiketje (oorspronkelijk omslag meegebonden). 192 p. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de slechts enkele luxe-exemplaren in linnen uitgeversband! Bovendien met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan zijn schoonmoeder op het voorste schutblad: ‘Voor Liesel/ weer tien jaar/ verder/ Henk J. Bernlef’. Liesel Nussbaum was de eerste vrouw van Bernlefs schoonvader Ed. Hoornik.

2. BIRNEY, Alfred De brave mol. Tekeningen Alfredo Prein. Den Haag, Mikado Pers, (1984). Ingenaaid. (4), 16 p. Met de hand gezet uit de Garamont en gedrukt op Hahnemühle in een oplage van 75 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Debuut.
Verkocht
* Zwartgetint verhaal met fraaie duistere tekeningen. Het eerste ‘grote’ boek van Birney verscheen pas in 1987, Tamara’s lunapark. In 2017 won hij de Libris Literatuurprijs en de Henriette Roland Holstprijs.

3. BLOEM, J.C. Later. Veere, De Uitvreter, [1982]. Ingenaaid met omslag (garen losjes). (20) p. Met de hand gezet uit de Imprint en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 60 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Elf verzen van Bloem, die niet in de Verzamelde gedichten voorkomen.

4. (BOEKENWEEK 1982). TOONDER, Marten De andere wereld. [Amsterdam], CPNB, 1982. Oblong. Karton. 96 p. Geïllustreerd. 1e druk.
Verkocht
* Afgekeurde bandvariant: exemplaar in kartonnen uitgeversband, bedrukt in de kleuren van het jasje van heer Bommel, met belettering in wit. Met op de schutbladen driemaal een stempel in rood met de tekst ‘DRUK AFGEKEURD’. Uiterst zeldzaam! Boekenweekgeschenk 1982.

5. BRAAK, Menno ter Cinema Militans. Utrecht, De Gemeenschap, 1929. Linnen met stofomslag. 144 p. 1e druk. Omslag aan de randen wat versleten.
€ 45
* Mét het zeldzame fotomontage-omslag. Van Laar 80.

6. BRAAK, Menno ter Politicus zonder partij. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1934. Linnen met stofomslag (ontwerp UrPost). 290 p. 1e druk. Rug verschoten.
Verkocht
* Het fraaie stofomslag is, volgens Ter Braakbiograaf Hanssen, het resultaat van een eenmalige samenwerking tussen de surrealistische schilder Cor Postma en de Duitse graficus Paul Urban.

Ter Braaks penvriend Du Perron vond het omslag van zijn ingenaaide exemplaar infaam: ‘Ik ben er werkelijk even van geschrokken. Zijn de gebonden exemplaren ook zoo gruwelijk?’ En: ‘Wie vraagt nu ook een omslagteekenaar (of is het een bureau?) die Urpost heet? Goddoome!’

7. COUPERUS, Louis God en Goden. Amsterdam, Veen, [1903]. Linnen (ontwerp Jan Toorop). (4), 240 p. 1e druk. Opvallend mooi exemplaar.
Verkocht
* Een van de hoogtepunten van de Nederlandse boekbandkunst! Vgl. Braches 031112. VV 229,2.

8. CREMER, Jan Bloedbruiloft. Of: ‘Hommage à Clovis Trouille’. Eenakter. (Gagny-Parijs), Uitgeverij B.A.C., (2004). Bijeengehouden door koordje in stofomslag. 30 p. Gedrukt in een oplage van slechts 35 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 75
* De Franse schilder Clovis Trouille voorzag zijn werk van macabere en erotisch-anticlericalistische humor. Die vinden we ook in dit toneelstuk van Jan Cremer, waarvan de eerste zinnen luiden:
Justine: Zuster Theresa, rookt gij ook na den schanddaad?
Theresa: Om U den waarheid te zeggen, zuster Justine, ik heb nimmer gekeken.

9. (DEYSSEL, Lodewijk van). Godfried BOMANS e.a. Portret van Thijm. Haarlem, De Tuinwijkpers, 1968. Ingenaaid. (4), 16 p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in blauw, rood en zwart in een oplage van 90 genummerde exemplaren. Met een originele kopergravure (zeer fraai, erotisch ex libris voor Van Deyssel) door S.L. HARTZ. 1e druk.
Verkocht
* Bevat drie teksten van Godfried Bomans, Mari Andriessen en Kees Verwey (eerder verschenen in het Haarlems Dagblad) en een bijdrage van Sem Hartz over zijn in 1935 spontaan gemaakte (ietwat té erotische) exlibris voor Van Deyssel, gevolgd door de reactie van Van Deyssel.

10. ERENS, Frans Uit mijn dagboek. (Met een frontispice in 8 kleuren door Frans de Jong en een verantwoording door Harry G.M. Prick). Woubrugge, Avalon Pers, (1997). Ingenaaid met omslag. (24) p. Gezet uit de Romulus en met de hand gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 140 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Dramatisch relaas over Erens’ mooie papegaai, die de hete zomer van 1911 te veel werd. Met enthousiaste toelichting door Harry G.M. Prick. Het feloranje omslag is even toepasselijk als de kleurige papegaai-impressie door Frans de Jong.

11. GORTER, Herman Verzen. Amsterdam, Versluys, [1890]. Linnen. (4), 132 p. Niet afgesneden. Gedrukt op geschept papier. 1e druk. Wat kleine schaafplekjes aan de rug en hoekjes, maar een keurig en stevig exemplaar met mooie goudbloemige schutbladen.
Verkocht

12. HERMANS, W.F. Filip’s sonatine. Amsterdam, De Bezige Bij, 1980. Linnen met stofomslag. 56 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur uit de maand van verschijnen op de Franse titel: ‘Voor de heer Jan van de Watering/ W.F. Hermans/ Amsterdam, 31 maart 1980’.
Jan van de Watering was de boekhouder van De Bezige Bij en had in zijn functie veel met Hermans te maken. JS 353.

13. HERMANS, W.F. Homme’s hoest. Amsterdam, De Bezige Bij, 1980. Linnen met stofomslag. 68 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur uit de maand van verschijnen op de Franse titel: ‘Voor de heer Jan van de Watering/ hartelijk van/ W.F. Hermans/ Parijs, 20 nov 1980’.
JS 356.

14. HERMANS, W.F. Koningin Eenoog. Amsterdam, De Bezige Bij, 1986. Linnen! (160) p. Rijk geïllustreerd. 1e druk.
Verkocht
* Luxe-exemplaar in linnen! Waarschijnlijk werden er dertig exemplaren in linnen gebonden, die niet in de handel gebracht werden. Bovendien met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Voor Jan van de Watering/ hartelijk,/ W.F. Hermans/ Parijs, 22 dec. ’86’.
JS 390.

15. MIJNSSEN, Frans Dramatische studies. Deel I-III. (&) Huislijke haard. (&) Tooneelspelen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1906-1914. 5 delen. In perkament gebonden uitgeversbanden, uniform in goud bestempeld op rug en voorplat. (8), 136; (8), 126; (8), 120; (8), 76; (8), 188 p. Gedrukt op geschept papier. 1e drukken. Enkele perkamenten banden staan iets open; in prima conditie.
Verkocht
* Alle vijf de boeken hebben een hartelijke handgeschreven, gesigneerde en gedateerde opdracht aan collega-auteur Herman Robbers en diens echtgenote Jet (Wilhelmina Henriëtte Liernur, 1868-1939). Huislijke haard is hét exemplaar van dit boek, want het is in druk aan Robbers opgedragen, en draagt ook Mijnssens amicale opdracht: ‘Aan hem wien dit spel/ is toegewijd en aan zijne/ lieve vrouw./ Amsterdam, 16 April 1907/ (handtekening)’.
Toneelschrijver Mijnssen (1872-1954) en romancier Robbers (1868-1937), goede vrienden, waren beiden actief in de (door Robbers en Van Deyssel in 1905 opgerichte) Vereeniging voor Letterkundigen en beiden, als zakenlieden, mecenas voor mede-schrijvers en kunstenaars.
De serie van vijf delen omvat in totaal achttien toneelstukken. Deze bloedmooie luxe uitvoering niet in de Brinkman.

16. RAWIE, Jean Pierre Parallellen. (Met elf ingeplakte tekeningen en een nawoord door Elisa Pesapane en met een vignet in kleuren op de titelpagina). Kalmthout, De Carbolineum Pers, 2017. Karton. In foedraal. 28 p. Met de hand gezet uit de Van Dijck en de Kumlien en gedrukt op Van Gelder Posthoorn in een oplage van 75 genummerde en door dichter en kunstenares gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Kunstenares Elisa Pesapane koos tien gedichten uit het oeuvre van Rawie en maakte daar tien fijngedetailleerde tekeningen bij. Als frontispice tekende zij een portret van Rawie, geflankeerd door een zelfportret.

17. (REVE, Gerard). VESTDIJK, S. Zeer Geachte Heer Van het Reve. (Met een voorwoord door Frank van den Ingh en Aantekeningen door Nop Maas). (Woubrugge), Avalon Pers, 2006. Linnen. 32 p. Gezet uit de Bembo en met de hand gedrukt op Zerkall in een oplage van 110 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Een belangrijke publicatie: zes uitvoerige brieven en een al bijna even uitvoerige briefkaart van Vestdijk aan Reve, inhoudsrijke correspondentie over het literaire leven van de late jaren veertig-vroege vijftig, de plaats van Gerard Kornelis van het Reve en Simon Vestdijk daarin, en hoe op te treden naar collega’s en overheden.

18. ROLAND HOLST, A. Vijf gedichten. (Met 4 illustraties (‘druksels’ in kleuren) van Wim Koster). Spierdijk, De Stolphoeve, 1976. Ingenaaid met omslag. 16 p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 60 genummerde exemplaren. 1e druk. Vlekje op voorzijde omslag.
Verkocht
* Deze uitgave werd nog voorbereid tijdens het leven van Adriaan Roland Holst en beoogde een bibliofiele uitgave van twaalf gedichten te worden, maar bleef vanwege het overlijden van de dichter beperkt tot een uitgave van vijf tijdens zijn leven gekozen gedichten. Drie verzen werden niet eerder gepubliceerd.

19. SLAUERHOFF, J. Fleurs de marécage. Poèmes de J. Slauerhoff. Lettre-préface de Franz Hellens. Brussel, A.A.M. Stols, 1929. Ingenaaid. (2), 26 p. Gezet uit de Garamond en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 75 genummerde exemplaren, die niet in de handel kwamen. 1e druk. Nummer onder het colofon aarzelend in potlood geschreven. Kleine schaafplekjes aan het kwetsbare ruggetje, maar een net exemplaar.
Verkocht
* De Franstalige poëziebundel van Slauerhoff. Van Dijk 194.

20. UYL, Bob den Opkomst & Ondergang van de Zwarte Trui. Woubrugge, Avalon Pers, (1981). Ingenaaid met stofomslag. Gezet uit de Lutetia en met de hand gedrukt op Zerkall Bütten in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk. Kreukje.
€ 90
* Met bijbehorende boekenlegger, gedrukt in blauw op hetzelfde Ingres-papier als voor de omslag gebruikt is, maar deze is uitgevoerd door de Mercatorpers (te Santpoort)!

Informatie

Dit bericht was geplaatst op 15 november 2019 door in NIEUWSBRIEF en getagd als , , , , , , , , , .

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.119 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: