antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 880: Van het oude aan het jonge kind

Deze nieuwsbrief is bedoeld om u te attenderen op de antiquarenbeurs in Mechelen, ook wel Mechelen Bookfair geheten, die van vrijdag 6 tot en met zondag 8 december in het Cultuurcentrum te Mechelen plaats vindt. Dat grote gebouw, een sterk gemoderniseerd voormalig klooster, staat recht tegenover de toren van de St. Romboutskathedraal. We nemen deze boeken (indien onverkocht) mee naar Mechelen, u kunt ze daar ook ophalen – ze zijn vanaf dit moment al te koop. Een vrijkaartje voor de beurs kunt u op de website uitdraaien.


1. AVERMAETE, Roger La gravure sur bois moderne de l’occident. Ouvrage illustré de 239 gravures dont 177 bois originaux (230 en noir et 9 en couleurs). Paris, Dorbon Ainé, 1928. 27 x 20 cm. Halfmarokijn met gemarmerde platten [Geert van Daal], origineel omslag achterin meegebonden. In met verguld marokijnen randen afgezette cassette. 338 p. Met 239 houtsneden waarvan 177 van de blokken gedrukt, en 9 in kleur. Oplage 1000 genummerde exemplaren, gedrukt op speciaal geschept papier van Vincent Montgolfier. 1e druk.
€ 350
* Buitengewoon mooi en belangrijk naslagwerk, een overzicht over de moderne houtsnede in Europa en Amerika vanaf de late 19e eeuw. In schitterende luxe band!

2. BROUWERS, Jeroen Drukproef van titelpagina en colofon van de eerste druk van Zonsopgangen boven zee. Twee bladen, alleen recto. 21,8 x 14,9 cm.
Verkocht
* Door Brouwers uitgebreid van commentaar voorzien: maar liefst 13 regels tekst voor een paar kleine correcties. Op de titelpagina schrijft hij dat hij zijn naam op éen regel gedrukt wil zien. Over de illustratie op het omslag staat gedrukt: ‘Omslag: Deshabillage van Bruno Bruni met medewerking van Galerie Hüsstege, Amsterdam. Dat leidt tot de volgende verzuchting: ‘aangezien het niet zo is, dat de in beeld gebrachte “deshabillage” [= ontkleding] van Bruno Bruni zelf is, en ook niet, dat deze ontkleding plaats vindt met medewerking van een Galerie…’
Bijzonder!

3. BROUWERS, Jeroen Handgeschreven brief aan ‘Ton, wat denk je hiervan:’. Eén gelinieerd blocnotevel. Alleen recto. Gesigneerd ‘Jeroen’ en gedateerd ‘Exel, 7.viii,79′. 16 regels tekst.
€ 150
* Wie Ton is weten we niet, maar Brouwers suggereert drie citaten (van Wam de Moor, Tom van Deel en Maarten ’t Hart) uit recensies van Kladboek op te nemen in een advertentie. En ‘Die slogan “een vorst in onze literatuur” moet je doorgeven aan Hemmink: prima voor de advertentie voor Het verzonkene’. Hij sluit af met ‘Het is al laat, ik ben heel moe, ik word voelbaar een dagje ouder…’

4. BROUWERS, Jeroen Vijf handgeschreven brieven aan Gert Jan Hemmink. 1975-1982. 1. Handgeschreven brief aan ‘Geachte heer Hemmink’. Op gelinieerd blocnotevel (met twee perforatiegaatjes in de linkermarge). Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Jbrouwers’ en gedateerd ‘8.I.75’. Met enveloppe. 17 regels tekst. 2. Handgeschreven brief aan ‘Geachte heer Hemmink’. Op gelinieerd blocnotevel. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Jeroen brouwers’ en gedateerd ‘Exel, 23.VI.78’. Met enveloppe. 22 regels tekst. 3. Handgeschreven brief aan ‘Beste Gert Jan Hemmink’. Op gelinieerd blocnotevel. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘jeroen brouwers’ en gedateerd ‘Exel, 15.6.79’. Met enveloppe. 16 regels tekst. 4. Handgeschreven brief aan ‘Beste Gert Jan’. Op gelinieerd blocnotevel. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Jeroen br.’ en gedateerd ‘Exel, 23.iii.80’. Met enveloppe. 24 regels tekst. 5. Handgeschreven brief aan ‘Beste Gert Jan’. Geschreven op een getypte brief van Hemmink met gedrukt briefhoofd van De Arbeiderspers. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Jeroen br.’ en gedateerd ‘19.8.82’. Met enveloppe. 5 regels tekst.
€ 900
* Vriendelijke brieven. Waar het zakelijk blijft gaat het grotendeels over de promotie van Brouwers’ werk door De Arbeiderspers, maar niet zonder insteek van de schrijver Jeroen Brouwers: ‘De “Jeroen Brouwers-advertentie” bevalt mij zeer. Alleen: hoe jammer dat juist die Reinjan Mulder wordt aangehaald. In zijn hoedanigheid van criticus geef ik hem in Tirade 233 ongenadig op zijn sodemieter, terwijl “Zonsopgangen” ook uitbundig is geprezen door de beste critici van dit land: Nuis, De Moor, Van Deel, Goedegebuure… Dit is echt te veel eer voor Mulder, die helemáál geen eer toekomt’. Brouwers is over het algemeen verheugd over de promotie van zijn werk: ‘Ik ben bij voorbaat verheugd over die bladzij in Het Boek In Vlaanderen. Maak die maar zo sierlijk en jeuïg mogelijk. Intussen blijf ik dagelijks voor de Vlaampjes bidden.’ Verheugd is hij ook wanneer hij voor het eerst in de Toptienlijst van de HP staat: ‘Reden voor een héél klein vijfminutenfeest, waarbij, als je je er een béétje op concentreert, best nog een flinke plas kan worden gezopen…’ Soms gaat het heel ergens anders over: ‘Wat betreft Forum, dat je fris en compleet op je bureau hebt staan: het is net of je tegen een kind zegt “Ik heb hier een lekkere brok chocolade voor je, maar dat blijft netjes op de bovenste plank van deze kast liggen…” en die kast is ook nog op slot en pa heeft de sleutel hè? Stuur mij die boeken toch gewoon op!’

5. BURSSENS, Gaston French en andere Cancan. Wilrijk-Antwerpen, Avontuur, (1935). Ingenaaid. (2), 106 p. Gedrukt in een oplage van 300 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 90
* Op het omslag een filmdeerne vergezeld van een grammofoonplaat. Prachtig boek vol bizarre poëzie, gedrukt door J.-E. Buschmann. Gezet uit zeer veel verschillende, deels malle antieke lettertypen en versierd met ornamenten uit alle hoeken van de drukkerij. Ongenummerd exemplaar.

6. BUTOR, Michel La banlieue de l’aube à l’aurore. Mouvement brownien. (Illustraties van Bernard Dufour). Zonder plaats, Fata Morgana, 1968. Oblong 24 x 16 cm. Aan de bovenkant ingenaaid (als bonnenboekje). 96 p. Gedrukt in 810 genummerde exemplaren. 1e druk. Vage kreukjes.
‘deze antiquiteiten (handtekening) / Ste Geneviève les Bois / 23 januari 1969’.
Verkocht
* Met opdracht in groene inkt van Michel Butor aan Simon Watson Taylor (1923-2005), vertaler van vele belangrijke Franse surrealistische werken, later patafysicus: ‘ces anciennetés (handtekening)/ Ste Geneviève les Bois/ le 23 janvier 1969’. Bijzondere publicatie!

7. CLAUS e.a., Hugo Vlaamse dichters van vandaag. Zonder plaats, Nationale Diskoteek van België, 1963. Grammofoonplaat. 25 cm, 33 toeren.
Verkocht
* Bevat poëzie van o.a. Gaston Burssens, Hugo Claus, Maurice Gilliams, Jan van Nijlen en Paul Snoek. Samengesteld en voorgedragen door Johan van der Bracht, op muziek van Frits Celis, gespeeld op harp en fluit. NDB 25001.

8. CLAUS, Hugo Imagier. (Met een voorwoord van Marnix Vincent, een samenspraak tussen Freddy de Vree en talloze citaten uit het werk van Claus, benevens bijdragen van Gaëtan Picin, Jan Walravens, André Goeminne, Philippe d’Arschot en Cees Nooteboom). (Antwerpen, Mercatorfonds/ Albin Michel, 1988). 41,3 x 32,0 cm. Karton met stofomslag en aparte suite in plexiglas cassette. 256 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk. Van de cassette is een stukje afgebroken (maar wel present).
Verkocht
* Eén van de 31 luxe-exemplaren, daarbinnen één van de 26 geletterde en gesigneerde luxe-exemplaren met een originele tekening in gemengde techniek van Claus als stofomslag en een suite van 31 ‘sanguines’: 31 reproducties van tekeningen plus één van die tekeningen (in krijt en aquarel) als origineel, geletterd en gesigneerd. De totale oplage van de luxe-editie van de Nederlandstalige uitgave Beelden en de Franse versie Imagier is 31 exemplaren. De Franse editie die wij hierbij aanbieden is echter veel zeldzamer dan de Nederlandse. Van de exemplaren van de luxe-editie die ons onder ogen kwamen is dit wat ons betreft het exemplaar met het mooiste omslag. Majestueus verrijkte bibliofiele uitgave! Franse versie van BHC 176.B.

9. CLAUS, Hugo Présentation d’un drapeau de fer, de dessins et peintures pour honorer Jonathan Swift. Voorstelling van een ijzeren vlag, tekeningen en schilderijen om Jonathan Swift te eren. Brussel, Knoll International, [1961]. 12,5 x 14,5 cm. Twee metalen ringetjes. (18) p. Vormgeving ‘Corneille Hannoset’. Geïllustreerd. 1e druk.
Verkocht
* Prachtige kleine catalogus bij een tentoonstelling in Brussel van 24 maart tot en met 16 april 1961. Gedrukt op verschillende soorten papier (transparant, spiegelend), waardoor de illustraties van Claus mooi doorkomen. Zeer subtiel boekje! BHC 32.

10. CLAUS, Hugo Steekkaart voor afvoer van de kleding. 1950. 10,5 x 14,9 cm. Recto en verso bedrukt, alleen verso door Claus beschreven. Perforatiegaatjes.
€ 100
* Door Claus ingevuld formulier bij het afzwaaien uit militaire dienst op 29 maart 1950, Claus woonde toentertijd blijkbaar aan de Charles Janssenslaan 33 in Oostende, hij had gediend bij het ‘Adm./Batalj.v/d MLC’ en zijn stamnummer was 49/07553. De lange lijst uit terug te zenden kledingstukken bestaat onder andere uit rijgschoenen, broekbretellen, een gerieftas, een naaizakje en een linnen waskom. Claus vulde het zelf nog aan met ‘1 webgordel [en] 1 kroes’. Blijkbaar is alles braaf ingeleverd, want de kaart is voorzien van handtekening en stempel van kapitein Gerard Vandefonteyne. Curieus!

11. (CLAUS, Hugo). MERWE, Chris Norden van der Die dramatiese element in die dramas van Hugo Claus. Kaapstad, eigen beheer, 1975. 28 x 21 cm. Linnen. (5), 320 eenzijdig gefotokopiererde bladen.
Verkocht
* Proefschrift, te verdedigen aan de Randse Afrikaanse Universiteit in Kaapstad. Van deze volumineuze studie bestaan slechts enkele exemplaren.
Bijgevoegd: twee brieven en een telegram van de Randse Universiteit aan A.L. Söteman, examinator, met het verzoek een rapport te schrijven over het boek.
Voorts: Rapport door Sötemann. Typoscript in doorslag. 2 bladen.

12. CONSCIENCE, Hendrik Phantazy. Antwerpen, ter drukkerij van L.J. De Cort op de Paddegracht, 1837. Halflinnen met bedrukte platten. (4), IV, 196 p. Gesigneerd door Conscience. 1e druk. Band wat gevlekt en verbruind, binnenwerk in prima conditie.
Verkocht
* Dit is een van een gering aantal exemplaren op zwaar papier van J. Whatman, in handschrift gesigneerd door Conscience onder de inleiding. Het tweede boek van de nog jeugdige Conscience (1812-1883) zou relatief onbekend blijven en nooit worden herdrukt. Het bevat twaalf stukken proza en poëzie, die gewijd zijn aan verschillende contemporaine schilders. Opmerkelijk is het ‘phantastisch dichtstuk’ Satans wagen of Het stoomtuig, opgedragen aan de onmoderne schilder Hendrik Leys. België was het eerste land op het Europese vasteland waar de stoomtrein reed – vanaf 1835. Dit woest-expressieve vers kwam tot Conscience toen hij voor het eerst in een trein reed: ‘Fluks myn’ wagen/ En myn draek! Ras gy geesten/ Helsche beesten,/ Aen uw taek!’ Kortom, een vergeten monument van moderniteit, en dat in een zeldzaam luxe-exemplaar van de nog niet tot wasdom gekomen Conscience, interessant!

13. CREMERS, L.M.H. (Botanie. Schoolschrift met ca. 75 kleurige tekeningen van planten.) Gelinieerd schrift (ca. 1900?) met ca. 70 pagina’s Franstalige notities over biologie. Daartussen zijn ca. 75 grotere en kleinere gouache-tekeningen gemaakt van bloemen, vruchten en onderdelen van planten. Papier wat verbruind en brokkelig.
Verkocht
* Knappe, degelijke – originele! – tekeningen. Helaas is er over de maker niets bekend – alleen staat zijn (?) naam voorin.

14. GIDE, André Les nourritures terrestres. (Et) Les nouvelles nourritures. Parijs, Gallimard, (1944). Gebonden in fraaie kunstenaarsband van karton met handgemaakt sierpapier en leren randen, hoeken en verguld rugschild. 308 p. 48e druk. In mooie conditie.
€ 275
* Met handgeschreven opdracht van de auteur ‘pour/ Madame Thorold Stangebye/ j’inscris mon nom sur ce livre/ en souriant hommage’. Thorold Stangebye (1891-1980) was de broer van een bekend Noors ondernemer en groot kunstverzamelaar in Frederikstad, Arne Stangeby.

15. GILLIAMS, Maurice Bronnen der slapeloosheid. (Voorafgegaan door:) Pierre H. DUBOIS, Maurice Gilliams. Een profiel in paradoxen. (En:) Paul CITROEN, Zelfportret van een tekenaar. (Met drie originele, gesigneerde litho’s (49,8 x 35,2 cm) van Paul Citroen: twee portretten van Maurice Gilliams en een zelfportret van Citroen). [Amsterdam], Taal & Teken, 1980. 52,5 x 37,2 cm. Losbladig in grote, linnen overslagmap. Gedrukt in rood en zwart naar typografische aanwijzingen van Wim Wandel door Drukkerij Enschedé in een oplage van 175 (+ 25 H.C.) genummerde en door Maurice Gilliams, Paul Citroen en Wim Wandel gesigneerde exemplaren. Vlekje op map.
€ 300
* Monumentaal boekwerk, uitgegeven ter gelegenheid van de toekening van de Prijs der Nederlandse Letteren aan Maurice Gilliams.
De map bestaat uit drie portfolio’s. Het eerste bevat een essay van Pierre Dubois over Maurice Gilliams, voorzien van een zeer fraai, melancholiek portet in lithografie van Gilliams. Het tweede betreft een essay van Paul Citroen over zijn werk, voorzien van een zelfportret (litho) van de kunstenaar. Het derde portfolio bevat een voor deze gelegenheid samengestelde bloemlezing uit werk van Maurice Gilliams onder de titel ‘Bronnen der slapeloosheid’. Tien gedichten, waarvan het laatste afgedrukt in facsimile van het handschrift. De gedichten worden gevolgd door een korte geschiedenis van de Prijs der Nederlandse Letteren door Henric Kompen. Ook dit derde portfolio bevat een originele litho van Paul Citroen: een mooi portret van Maurice Gilliams.

16. GILLIAMS, Maurice Vita brevis. Verzameld werk I. Den Haag/ Brugge, Scheltens & Giltay/ Orion, 1975. Kunstleer met stofomslag. 296 p. Rug aan één kant los (gebroken kneep).
Verkocht
* Exemplaar met fraai gecalligrafeerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Voor/ Albert Vogel/ van/ Gilliams/ Den Haag, 28 oktober 1975.’
Eerste van de vier delen verzameld werk, bevat Gilliams oeuvre tot en met 1928. Albert Vogel (1924-1982) was een Nederlands acteur en voordachtskunstenaar.

17. JANSSENS, Edward (voorwoord) Vlaamsche Conferentie der Balie van Antwerpen 1885-1905. Feestviering van het 20 jarig bestaan. (Gedenkalbum). (Antwerpen, Antwerpsche Balie, 1905). Oblong 24 x 29 cm. Geïllustreerde kartonnen platten met afgeschuinde rand en soepele linnen rug. (160) pagina’s van een achttal (!) verschillende soorten papier, bedrukt in rood en zwart in allerhand lettertypen en met vele illustraties, zowel getekend als fotografisch. Met schetsen en tekeningen van o.a. Edward Pellens, Pol Dom en Isidore Opsomer.
€ 100
* Op het voorplat een grote afbeelding van de heilige Ivo van Bretagne in renaissancekostuum. St. Ivo is de patroonheilige van de advocaten. Een mooi uitgevoerd boek vol historische en humoristische bijdragen door de Antwerpse advocaten zelf.

18. KÖHLER, Kurt Baltazar Krull’s hart zingt maneschijn. Antwerpen/ Berlijn/ Amsterdam, Avant-Garde Uitgeverij ANTI, [1933]. Ingenaaid met (interessant) stofomslag. 112 p. 1e druk. Rug stofomslag aan binnenzijde verstevigd met zuurvrije tape.
Verkocht
* Het pseudoniem Kurt Köhler behoort toe aan Stan Soetewey (1907-1945). Marnix Gijsen schreef in een recensie over dit merkwaardige boekje uit de jaren dertig: `K.K. plukt wel eens phosphoreseerende paddestoelen langs de wanden’.

19. (LABORDE, Chas – PROUST, Marcel). MORAND, Paul Tendres Stocks. Avec une préface de Marcel Proust et des gravures de Chas Laborde. Parijs, Emile-Paul Frères, 1924. 25 x 18 cm. Ingenaaid. (4), XXII, 112 p. Gedrukt in 475 genummerde exemplaren op BFK Rives-papier. Wat kleine bruine vlekjes op het omslag, verder mooi.
€ 275
* Drie verhalen met bijzonder leuke gekleurde gravures.

20. (LEBEAU, Chris). PHILIPS In en om de Philips fabrieken. [Eindhoven, Philips], 1920. Oblong 22 x 26 cm. Origineel omslag. (60) p. Foto’s in brede sierkaders van Lebeau met decoratieve tussentitels. 1e druk. Met latere linnen beschermdoos. Vrij gaaf exemplaar. Buitenste bladzijden wat roestig: sporen van een oud plastic omslag.
Verkocht
* Mooie art-deco-uitgave.vol symmetrisch getekende gloeilampentableaus, allemaal kunststukjes van Lebeau.

21. MOENS, Wies Verzen. Antwerpen/ Amsterdam, De Sikkel/ Querido, [1922]. Ingenaaid. 76 p. Mooi omslag, waar helaas een scheurtje in zit.
€ 25
* Bevat de 3e druk van De Boodschap en de 2e druk van De Tocht.

22. NIJLEN, Jan Van Het oude kind. Maastricht, De Halcyon Pers (= A.A.M. Stols), 1938 [=1939]. Ingenaaid met omslag en titeletiket. 44 p. Gedrukt op Pannekoek met watermerk van de Halcyon Pers in een oplage van slechts 30 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug en omslag langs randen licht verschoten.
€ 600
* Niet in de handel, bestemd voor vrienden van de dichter en de drukker. Dit is nummer 11, met op de Franse titel een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter: ‘Van het oude/ aan het jonge kind/ JvanNijlen/ 7.IV.1939’. Deze opdracht is hoogstwaarschijnlijk gericht aan Van Nijlens dochter Sophie, die een dag later haar 23ste verjaardag zou vieren. De Halcyon Pers 9. Van Dijk 431.

23. (OFFEL, Edmond Van). VOS, Dirk De Marioline. Roman versierd met platen op Japaansch papier door Edmond Van Offel. Antwerpen, De Vos en Van Der Groen, (1899). Gebonden in heelleer (suède) met linten. Op de rug een rood schildje. Leeslint. 156 p. De platen zijn in groen afgedrukt. Het gehele boek is op Japans gedrukt. Omslag meegebonden. 1e druk. Enkele potloodstreepjes bij opmerkelijke woorden.
Verkocht
* Fraaie luxe-uitgave, een echt art-nouveau-boek met titelpagina in lithografie (zwart) en tekeningen in groen, met abstracte vignetten. Van Offel (1871-1959) was een van de eerste medewerkers van Van Nu en Straks. Dirk De Vos (1874-1956) was eigenaar van een Antwerpse drukkerij en uitgeverij, die onder meer de almanak De Scalden publiceerde. Opvallende, moeilijk te dateren boekband.

24. (RACKHAM, Arthur). STEPHENS, James Irish Fairy Tales. Illustrated by Arthur Rackham. London, Macmillan, (1920). 4to. Full richly gilt, decorated green morocco (Bayntun). (4), 320 p. All edges gilt. Fine condition.
Verkocht
* List of James Stephens books on the last page. Repeated clover design on the spine.

25. (RACKHAM, Arthur). WALTON, Izaak The Compleat Angler, or, The Contemplative Man’s Recreation. Being a Discourse of Rivers, Fishponds, Fish and Fishing not unworthy the Perusal of most Anglers. Illustrated by Arthur Rackham, London, Harrap, (1931). 4to. Full decorated green morocco (Bayntun). In leather-backed marbled clamshell box. (4), 224 p. All edges gilt. Fine condition.
Verkocht

26. ROGGEMAN, Willem M. Twee getypte brieven aan ‘Geachte heer [Wim J.] Simons’, een compleet typoscript, een foto en een contract. 1. 29,7 x 21,0 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Willem M. Roggeman’ en gedateerd ‘Dilbeek, 29 juli 1996’. 15 regels tekst. 2. 29,7 x 21,0 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Willem M. Roggeman’ en gedateerd ‘Dilbeek, 1 september 1997’. 11 regels tekst.
€ 120
* Over de bundel Geschiedenis en het mogelijke vervolg Geschiedenis II, dat Roggeman ook graag bij Simons’ uitgeverij De Beuk ziet verschijnen. In de eerste brief moet de dichter van de schrik bekomen na op de drukproef ‘op de titelpagina mijn naam als Roggeveen i.p.v. Roggeman vermeld te zien [worden]’. Hij wil tevens een motto, een colofontekst en een flaptekst toevoegen.
De tweede brief begeleidt de kopij van Geschiedenis II: ‘Ik ben ervan overtuigd dat de uitgave van deze tweede bundel ook nog eens de verkoop van het eerste deeltje zal activeren. Daarom hoop ik dat een inbreng van 2.000 gulden van mijnentwege kan volstaan’. Deze bundel zou echter in 1998 bij de Leuvense Uitgeverij P verschijnen.
Bijgevoegd: Getypt en door uitgever en auteur ondertekend contract voor Geschiedenis, typoscript van de bundel Geschiedenis II (36 p.), doorslag van antwoordbrief van Simons d.d. 27-11-1997 en fraaie zwart-witfoto van Roggeman voor een schilderij van Hugo Claus (25,3 x 16,8 cm).

27. RUETER, Georg Herinneringsboekje aan het verblijf in Nederland tijdens den Wereldoorlog 1914-1919. (Amsterdam, Nederlandsch Comité tot steun van Belgische en andere slachtoffers van den oorlog, 1919). 17 x 13 cm. Origineel omslag. 8 p. Omslag in groen, binnenwerk geheel in tweekleurige lithografie van Georg Rueter. Invulboekje. 1e druk. Gaaf en onbeschreven.
€ 75
* Prachtig boekje, uitgereikt bij een bijeenkomst in de Amsterdamse Stadsschouwburg op 4 januari 1919. Braches Bouwstoffen nr. 2019.

28. (SLEUTELAAR, Hans) Een nieuw leven bloesemt uit de ruïnes. Rotterdam, Bébert, (1987). Spiraalband. Gedrukt in een oplage van slechts 26 geletterde exemplaren (+ ongeveer 15 H.C.-exemplaren). Met (ingeplakt) drie originele foto’s. Kreukje.
Verkocht
* Dit is nummer I (letter i). Uitgave t.g.v. het huwelijk van Kristien en Hans Sleutelaar, geschreven door vrienden van het bruidspaar en gedrukt in zeefdruk. Bevat speciaal voor deze gelegenheid geschreven bijdragen van o.a. ARMANDO, Jules DEELDER, Johnnie van DOORN, Eelke de JONG, K. SCHIPPERS, C.B. VAANDRAGER, Hans VERHAGEN en Rien VROEGINDEWEIJ. Niet in de handel.
Bijgevoegd zijn een klein briefje van Sleutelaar (aan Ares Koopman) en een origineel typoscript van een gedicht (over C. Buddingh’), eveneens van de hand van Sleutelaar.

29. STREUVELS, Stijn Sous le Ciel de Flandre. Traduit du flamand par Pierre Maes. (Met 33 à la pochoir gekleurde aquarellen van Henri Cassiers). Brussel, Aux Éditions du Nord, 1933. Verguld blauw halfmarokijn met platten van art-deco-stijfselpapier en verguld marokijnen voorrand (oorspronkelijke voorzijde omslag en rug achterin meegebonden). In een aan de randen met verguld marokijn afgezette cassette. (4), 276 p. Gedrukt in een oplage van 360 genummerde exemplaren. Monogram op titelpagina, rug minimaal verkleurd.
Verkocht
* Eén van de 320 exemplaren op speciaal voor deze editie gefabriceerd geschept papier van Arches, in een zeer fraaie privéband gebonden.

30. VAANDRAGER, Cornelis Bastiaan Zij het gehavend. Stad-cyclus. Rotterdam, Bébert, 1986. Linnen met stofomslag. (24) p. Gedrukt in een oplage van 126 genummerde en door de dichter gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 350
* Eén van de 26 luxe-exemplaren in een perspex doosje, met vier handgemaakte, gesigneerde kunstwerken (unica, twee van papier, éen van plastic en éen van kurk) en voorzien van een handgeschreven, gesigneerde tekst.

31. (VELDE, Henry Van De). CASTEELS, Maurice Henry Van De Velde. Brussel, Édition des Cahiers de Belgique, 1932. Origineel geïllustreerd omslag. (48) p. Met vele illustraties. 1e druk. Op de titelpagina de handtekening van de architect Jan van Dongen jr. (1896-1973).
Verkocht
* Over Van De Velde als architect. Mooie vormgeving.

32. WARD, Lynd Gods’ Man. A Novel in Woodcuts. New York, Peter Smith, 1933. Linnen met opgeplakt rugschildje en omslagillustratie. Ongepagineerd. Gedrukt op één kant van het papier. Niet afgesneden. ‘Sixth printing’. Rug iets verkleurd. Naam en inscriptie op Franse titel (‘Henrietta H. Hartstein(-Field, 1911-1996).
Verkocht
* De eerste ‘woordloze roman’ van de Amerikaanse wereld, ondanks de maand van verschijning (november 1929, ten tijde van de beurskrach) een groot succes en van invloed op veel latere grafici. De jonge graficus Lynd Ward (1905-1985) was sterk onder de indruk van Frans Masereel.

33. WARD, Lynd Madman’s Drum. A Novel in Woodcuts. London / Toronto, Jonathan Cape, 1930. Gedecoreerd halflinnen met opgeplakt rugschildje. Ongepagineerd. Niet afgesneden. 1e druk. Rug iets verkleurd. Eerste en laatste pagina’s iets roestig
Verkocht
* Sterk boek in scherpe zwart-wit-tegenstelling. De tweede ‘woordloze roman’ van de jonge graficus Lynd Ward (1905-1985).

34. WOESTIJNE, Karel Van De De modderen man. Brussel/ Amersfoort, Het Roode Zeil/ Valkhoff, 1920. Ingenaaid. 64 p. Gedrukt in een oplage van 260 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels verbruind en aan de achterkant iets gevlekt.
€ 95
* Naam van de literator Theo Vesseur op de titel.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 28 november 2019 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 642.026 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: