antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 881: De Bezige Bij 75 jaar

In december 2019 viert uitgeverij De Bezige Bij haar vijfenzeventigste verjaardag. Reden voor ons om in de archieven te duiken. Van de verbazende hoeveelheid prachtig uitgevoerde clandestiene oorlogsuitgaven die bestemd waren om het verzet te financieren en voor andere oorlogsnoden, hebben we er tientallen beschikbaar, die samen een mooi boeket zijn geworden. Maar we beginnen met de iconische Bezige Bij-puzzel – en eindigen met een hartgrondig Pax Hominibus.


1. BEZIGE BIJ, De Super lees-leg puzzel. 25 jaar De Bezige Bij 1944-1969. Puzzel van de beroemde foto van Paul Huf met daarop (bijna) alle fondsauteurs, genomen in de bibliotheek van het Rijksprentenkabinet in het Amsterdamse Rijksmuseum op 15 mei 1969.
De puzzeldoos (39 x 28 x 5 cm, met de foto van Huf op het deksel en de namen van alle geportretteerden op de zijkanten) heeft de volgende inhoud: 1. Puzzelstukjes. De achterzijde van de stukjes is bedrukt met teksten in druk en in facsimile van het handschrift. 2. Exemplaar van de foto als poster (50 x 72 cm). 3. Vel met daarop (genummerd) de silhouetten van de auteurs (zodat u er thuis een quiz van kunt maken!). Enkele onbeduidende schaafplekjes aan het deksel. De vorige eigenaar heeft de puzzel gelegd en zegt: compleet. 4. Twee krantenknipsels over een remake van de foto uit 2004.
Verkocht
* Op de achterzijde van de puzzel staan teksten van auteurs uit het fonds afgedrukt. We zien teksten van o.a. Buddingh’, Campert, Claus, Lucebert, Miller, Harry Mulisch, Nooteboom, Schierbeek en Toonder. Rechtsboven, in facsimile van het typoscript, een tekst over de vraag ‘waarom schrijven?’ van, verhinderd maar aanwezig, W.F. Hermans. We citeren Richter Roegholt, De geschiedenis van De Bezige Bij 1942-1972 (Amsterdam 1972), p. 255-256, over de totstandkoming van de foto: ‘Een van de manifestaties waarmee De Bezige Bij haar 25-jarig bestaan in 1969 opluisterde, was de uitgave van een poster met een foto van 161 van haar medewerkers (…). Alle schrijvers, illustratoren, ontwerpers en niet-schrijvende medewerkers van De Bezige Bij waren uitgenodigd op Hemelvaartsdag 15 mei 1969 naar de Bij te komen voor een groepsfoto die zou worden gemaakt door Paul Huf jr. De lokatie was door Paul Huf uitgezocht: de bibliotheek van het Rijksprentenkabinet in het Rijksmuseum. Het was een passende omgeving met al die boeken, en op de trapjes en de rondom lopende balkons was ruimte om deze ‘grootste groep die ik ooit heb gefotografeerd’, zoals Paul Huf zegt, overzichtelijk op te stellen. De camera stond op een balkon te halver hoogte tegenover de groep; de belichting kwam van vier verspreid opgestelde elektronenflitsers. Bij terugkeer in de Van Miereveldstraat kregen de gasten een maaltijd aangeboden terwijl The Busy Drone op straat speelde. De poster, symbool van Geert Lubberhuizen’s alomvattende bijenliefde, werd ook als legpuzzel in de handel gebracht. Hier is een sleutel voor de namen van de afgebeelde personen aan toegevoegd.’ Nog in 2019 werd de foto opnieuw gemaakt met de auteurs van nu (onder wie Jules Deelder!).
(Door op de foto te klikken kunt u de auteurs beter bekijken).

2. BEZIGE BIJ, De Diner van het bestuur van de Coöperatie De Bezige Bij omdat Geert Lubberhuizen 20 jaar Bij is. 1962. Cahiersteek. Leporello in omslag. Met acht ingeplakte fotootjes.
€ 75
* Leuke menu-uitgave van het diner, gehouden op 15 december 1962 in Hotel Schiller in Amsterdam. Met achttien moeilijk leesbare (gelegenheids)handtekeningen, waaruit we in ieder geval Han G. Hoekstra, Adriaan Morriën, Harry Mulisch, W.H. Nagel, Bert Schierbeek en Victor van Vriesland kunnen distilleren. Op de foto’s zien we behalve Lubberhuizen ook Remco Campert, J.B. Charles, Koningin Juliana, Lucebert en Bert Schierbeek. Mooi menu trouwens, met onder andere kreeft, zwezerik en geroosterde fazant.

3. BEZIGE BIJ, De Kleine collectie uitnodigingen, stencils en krantenknipsels Van ca. 1945-2000. Enkele tientallen uitnodigingen, correspondentie met Kees Lekkerkerker, dankkaarten, stencils e.d. en 15 knipsels, vooral uit de jaren 40 en 50.
Verkocht
* O.a. Bezige Bij Nieuws, notariële grondslagen, plannen, ledenlijst, adreswijziging e.d.

4. BEZIGE BIJ, De Omvangrijke collectie voor- en najaarsaanbiedingen, folders en periodieken. Van ca. 1945-2000. Circa 150 stuks, waaronder ook enkele duplicaten.
Verkocht
* Periodieke aanbiedingen, waaronder ook Vers voor de Pers-stencils en allerlei kleinere en grotere folders en boekjes. Bij deze collectie behoren ook de fraai uitgevoerde eerste naoorlogse folders uit 1945: Najaar 1945, de Kerstfolder van 1945 Zending van de Bezige Bij (beide met tekeningen van Ies Spreekmeester – een ervan is de kop van deze nieuwsbrief) en de naoorlogse plannen voor Periscoop / Tandem Aliquando met bestelkaart.

5. (BEZIGE BIJ, De) Collectie clandestiene uitgaven, alle Romeins genummerd. 1. Pieter BAKX (=W.J.M.A. ASSELBERGS): Prieel in Troje. Nr. XX/XXV exemplaren. De Jong 59.
2. Martijn CORT (=Johan van der WOUDE): Zeven brieven. Nr. XI/XXV exemplaren. De Jong 160.
3. Menno van HAARSMA (= Sjoerd LEIKER): Drie getuigen. Nr. XX/XXV exemplaren. De Jong 353.
4. R. van HARLINGEN (= Rein BLIJSTRA): Bij nadere kennismaking. Nr. VII/XXV exemplaren. De Jong 357.
5. Hector MANTINGA (= Maurits MOK): De vader spreekt. Nr. XX/XXV exemplaren. De Jong 533.
6. Hector MANTINGA (= Maurits MOK): De zeven hoofdzonden. Nr. XVIII/XXV exemplaren. De Jong 534.
7. Evert J. POT (= Wisse A.P. SMIT): Dagboek onder het kruis. Nr. VII/XXV exemplaren. De Jong 761.
8. A. ROLAND HOLST: In memoriam Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak. Nr. V/XXV exemplaren. De Jong 710.
9. Arthur van SCHENDEL: Sparsa. Nr. XX/XXV exemplaren. De Jong 741.
10. Bernard VERHOEVEN: Pax Hominibus. Nr. XX/XXV exemplaren. De Jong 846.
11.Hendrik de VRIES: Robijnen. Nr. XX/XXV exemplaren. De Jong 908.
12. Vrij Nederlands Liedboek. Nr. LIV/CC exemplaren. De Jong 914. Wat sleets.
Bijgevoegd:
13. Jan van den BRACKEN VLOEDT (= Johan WEILAND): Gevlekte sater. Exemplaar gemarkeerd ‘Proefdruk’ (vanwege een papierfout). De Jong 112.
14. Proclamatie 21 November 1813. Een van de 25 exemplaren die ter beschikking van de uitgever bleven (van de 100 genummerde).
15. R. van HARLINGEN (= Rein BLIJSTRA): Haaien voor Nabatoe. Exemplaar gemarkeerd ‘h.c.’. De Jong 358.
16. Antonie LEMS (= Niek VERHAAGEN): De laatste Adam. Exemplaar gemarkeerd ‘h.s.’. De Jong 498.
17. A. ROLAND HOLST: Eigen achtergronden. Exemplaar gemarkeerd ‘h.s.’. De Jong 710.
18. Proclamatie van H.M. Koningin Wilhelmina. Een van de 25 exemplaren gemarkeerd H.C. De Jong 945.
Verkocht
* De exemplaren genummerd ‘XX’ komen uit het bezit van Jaap Romijn, schrijver, directeur van uitgeverij Bruna en later van museum Princessehof in Leeuwarden.

6. (BEZIGE BIJ, De) Boeket clandestiene uitgaven. 1. Pieter BAKX (=W.J.M.A. ASSELBERGS): Prieel in Troje. Oplage 525 genummerde exemplaren. De Jong 59.
2. Jan van den BRACKEN VLOEDT (= Johan WEILAND): Gevlekte sater. Oplage 225 genummerde exemplaren. De Jong 112.
3. Martijn CORT (=Johan van der WOUDE): Zeven brieven. Oplage 525 genummerde exemplaren. De Jong 160.
4. Egidius waar bestu bleven? Oplage 125 genummerde exemplaren. De Jong 235.
5. John GAY: The Fox at the Point of Death. Miniboekje. Oplage 525 genummerde exemplaren. De Jong 283.
6. André GIDE: Over Duitschland. Oplage 275 genummerde exemplaren. De Jong 314.
7. Menno van HAARSMA (= Sjoerd LEIKER): Drie getuigen. Roman. Oplage 525 genummerde exemplaren. De Jong 353.
8. R. van HARLINGEN (= Rein BLIJSTRA): Bij nadere kennismaking. Oplage 525 genummerde exemplaren. De Jong 357. Met exlibris van Thijs Mauve, door hemzelf in hout gegraveerd.
9. R. van HARLINGEN (= Rein BLIJSTRA): Haaien voor Nabatoe. Oplage 525 genummerde exemplaren. De Jong 358.
10. Ferdinand LANGEN: Achter slot en grendel. Oplage 525 genummerde exemplaren. De Jong 477.
11. Antonie LEMS (= Niek VERHAAGEN): De laatste Adam. Oplage 525 genummerde exemplaren. De Jong 498.
12. Hector MANTINGA (= Maurits MOK): De vader spreekt. Oplage 525 genummerde exemplaren. De Jong 533.
13. Hector MANTINGA (= Maurits MOK): De zeven hoofdzonden. Oplage 525 genummerde exemplaren. De Jong 534.
14. A. v.d. MERWE (= Pieter GEYL): Het wachtwoord. Sonnetten. Oplage 525 genummerde exemplaren. De Jong 561.
15. [Adriaan MORRIËN]: Luchtalarm. [Gedichten]. Oplage 525 genummerde exemplaren. De Jong 520.
16. Evert J. POT (= Wisse A.P. SMIT): Dagboek onder het kruis. Oplage 525 genummerde exemplaren. De Jong 761.
17. A. ROLAND HOLST: Eigen achtergronden. Oplage 525 genummerde exemplaren. De Jong 705.
18. A. ROLAND HOLST: In memoriam Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak. Oplage 525 genummerde exemplaren. De Jong 710.
19. A. ROLAND HOLST: Een winterdageraad. Oplage 1250 exemplaren. De Jong 704. Dit is de tweede druk uit 1946.
20. Maarten de RIJK (= N.A. DONKERSLOOT): Orpheus en Eurydice. Gedrukt in 375 genummerde exemplaren. De Jong 733.
21. Arthur van SCHENDEL: Sparsa. Oplage 525 genummerde exemplaren. De Jong 741.
22. M. SWAERTREGER (= Theun de VRIES): WA-man. Oplage 1150 exemplaren. De Jong 797. WA betekent Weerbaarheidsafdeling: de knokploeg van de NSB.
23. [J.J.G. ZWANNIKEN]: Uit het diepst van mijn hart. [Met muziek van J. BORDEWIJK-ROEPMAN]. Partituur, 35 x 25 cm. Gedrukt in 500 exemplaren. De Jong 827.
24. Bernard VERHOEVEN: Pax Hominibus. Oplage 525 genummerde exemplaren. De Jong 846.
25. Riek VOS-BEIERMAN: Wachter, wat is er van den nacht. Oplage 4000 exemplaren. De Jong 921. Matig exemplaar.
26. Hendrik de VRIES: Robijnen. Oplage 525 genummerde exemplaren. De Jong 908.
27. Vrij Nederlands Liedboek. Oplage 1900 exemplaren. De Jong 914.
28. Proclamatie van H.M. Koningin Wilhelmina. Gedrukt in 100 exemplaren. De Jong 945.
Verkocht
* De meeste van deze uitgaven zijn lezenswaardige boeken, recht uit de oorlog en recht uit het hart, mooi uitgegeven en gedrukt op goed papier, dat in het verborgene betrokken werd van de papierhandel Van Gelder. Ze dateren uit 1944 en 1945.
Veel ervan kunnen we ook los leveren.

7. BIJSTER Tweemaandelijkse uitgave van De Bezige Bij. Amsterdam, de Bezige Bij, 1969-1970. Zes afleveringen. Garenloos. Rijk geïllustreerd. Alles wat verscheen. COMPLEET.
Verkocht
* Iconisch en licht erotisch tijdschrift onder redactie van Remco Campert en Geertjan Lubberhuizen, met veel foto’s van Ed van der Elsken (maar ook van Eddy Posthuma de Boer, Philip Mechanicus, Paul de Lussanet, Adriaan Morriën en W.F. Hermans) en bijdragen van o.a. Hugo Claus, Jules Deelder, W.F. Hermans, Jerzy Kozinski, Loesberg, Bert Schierbeek, C.B. Vaandrager en Simon Vinkenoog. Uit het colofon: ‘Bijster mag in België niet in beslag genomen worden’.
Zie over dit tijdschrift uitgebreid: Marsha Keja, “‘Mooi papier, grappige tekeningetjes, naakte borsten en piemeltjes’ De enige jaargang van het tijdschrift Bijster”. In: De Parelduiker, jaargang 17, aflevering 4 (2012).

8. BLIJSTRA, R., als: R. van HARLINGEN Bij nadere kennismaking. Novelle. [Amsterdam], De Bezige Bij, (1944). 24 x 16,5 cm. Verguld heelperkament. Kop verguld. Voorzijde omslag en rug meegebonden. 56 p. Gedrukt in rood en zwart op Simili Japon in 525 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Ofschoon dit een ‘gewoon’ genummerd exemplaar is (494) is dit boek voorzien van een heelperkamenten uitgeversband met het vignet van De Bezige Bij voorop (opmerkelijk genoeg loopt de rugtitel van boven naar beneden, bij de gewone editie is dat andersom!). Dit is een illegale, anti-Duitse publicatie, een spannend verhaal over belevenissen tijdens de Nazi-bezetting. Quousque Tandem 6. De Jong 357.

9. CAMPERT, Jan De achttien dooden. (Compactdisc). (Amsterdam, De Bezige Bij, 1995). CD in perspex doosje, met informatieboekje. Met een facsimile van de rijmprent ‘De achttien dooden’ (48 x 32 cm), gevouwen tot cd-formaat.
€ 12
* Op de cd staan twee vertolkingen van het gedicht: éenmaal voorgelezen door Remco Campert en éenmaal op muziek gezet door Henny Vrienten, uitgevoerd door het Mondriaan Kwartet en gezongen door De Verwondering onder leiding van Jan Decleir. Buma-Stemra PDL 036.

10. CAMPERT, Remco Jagtlustkoerier. [Amsterdam, De Bezige Bij, 2012]. Negen vouwbladen plus toelichting (door Annejet van der Zijl) in bedrukte envelop.
Verkocht
* Prachtige, nee, aandoenlijke facsimile-uitgave. Jaarwisselingsgeschenk 2011/2012.

11. (CAMPERT, Remco, & Hugo CLAUS, Harry MULISCH, G.K. van het REVE en vele anderen) werk van jonge nederlandse auteurs uitgegeven door De Bezige Bij, Amsterdam. Amsterdam, De Bezige Bij, [1953]. Geniet. 15 x 11 cm. (32) p. 1e druk.
Verkocht
* Inhoudsrijke prospectus voor de ‘Litteratuur der jongeren’ van De Bezige Bij, met aandacht voor en foto’s van Harry Mulisch (Archibald Strohalm), Hugo Claus (De hondsdagen), Adriaan Morriën, Bert Schierbeek (Het boek IK), Jan Vrijman, J.B. Charles (geen foto maar een tekening door zijn zevenjarige zoon), G.K. van het Reve (o.a. De Avonden, maar zie de afbeelding), Remco Campert (met gedicht), Jan G. Elburg, Bert Voeten, Koos Schuur en Victor van Vriesland.

12. CREMER, Jan Ik Jan Cremer. (Speciale Jubileumeditie). Amsterdam, De Bezige Bij, 2000. Jubileumeditie: boek, cd en originele, gesigneerde zeefdruk in kleuren in grote linnen overslagdoos. 44,5 x 32,1 x 6,1 cm. Uitgegeven in een oplage van 250 exemplaren.
Verkocht
* 1. Ik Jan Cremer. Amsterdam, De Bezige Bij, 2000. Linnen met uiterst besmettelijk, zilverkleurig stofomslag. 364 p. 50e druk. Genummerd en gesigneerd: ‘Jan Cremer/ 84/250’ en voorzien van het bekende Cremerstempel: de auteur-kunstenaar op motor.
2. Het lied van de Ram. Compact disc waarop Cremer voorleest, wordt geïnterviewd, wordt gezongen en toegezongen.
3. Originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk in kleuren, bovendien voorzien van het bekende motorstempel. 42,0 x 30,0 cm. In linnen map.
Het geheel is gevat in een grote linnen overslagdoos met uitsparingen voor de desbetreffende onderdelen.

13. CREMER, Jan Ik Jan Cremer. (Speciale Jubileumeditie, met opdracht aan Hans Sleutelaar). Amsterdam, De Bezige Bij, 2000. 44,5 x 32,1 x 6,1 cm. Jubileumeditie: boek, cd en originele, gesigneerde zeefdruk in kleuren in grote linnen overslagdoos. Uitgegeven in een oplage van 250 exemplaren. Vlekje op voorzijde overslagdoos.
Verkocht
* Eén van de 25 romeins genummerde A.P.-exemplaren.
1. Ik Jan Cremer. Amsterdam, De Bezige Bij, 2000. Linnen met uiterst besmettelijk, zilverkleurig stofomslag. 364 p. 50e druk. Genummerd en gesigneerd: ‘Jan Cremer/ AP XXIII/ XXV’ en voorzien van het bekende Cremerstempel: de auteur-kunstenaar op motor.
Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op pagina (8): ’20 april 2005/ voor HANS & Kristien [Sleutelaar]/ Met dank voor jullie/ tomeloze inzet bij de/ “Brieven”/ in vriendschap Jan Cremer’.
2. Het lied van de Ram. Compact disc waarop Cremer voorleest, wordt geïnterviewd, wordt gezongen en toegezongen.
3. Originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk in kleuren, bovendien voorzien van het bekende motorstempel. 42,0 x 30,0 cm. In linnen map.
Het geheel is gevat in een grote linnen overslagdoos met uitsparingen voor de desbetreffende onderdelen.

14. FOPPEMA, Yge Requiem. Amsterdam, De Bezige Bij, 1947. 26 x 19 cm. Rijmprent. Gedrukt in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin bij Haar bezoek aan de uitgeverij De Bezige Bij, 20 Januari 1947, op een handpers welke gedurende de bezetting illegaal werd gedrukt.
€ 15
* ‘Makkers, de dag breekt aan’. Uit Foppema’s bundel Spijkerschrift.

15. HERMANS, W.F. Cascaden en riolen. (Luxe-exemplaar, gesigneerd). Amsterdam, De Bezige Bij, 1986. Zwart halfmarokijn met verticale zilveren lijnen en linnen platten. Gedrukt in een oplage van 631 genummerde exemplaren. 24 p. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 31 Romeins genummerde luxe-exemplaren op 140 grams Hollands Druk van Van Gelder, gebonden in halfmarokijn en gesigneerd door de auteur.
Dit is een h.c.-exemplaar, met handgeschreven opdracht van de auteur uit de maand van verschijnen onder het colofon: ‘voor/ Jan van de Watering,/ van harte/ W.F. Hermans/ 18 jan ’86’. Jan van de Watering was de boekhouder van De Bezige Bij en had in zijn functie veel met Hermans te maken. JS 388.
Bijgevoegd: de ‘gewone’, genummerde editie in linnen (dit is nummer 6!) die ter gelegenheid van de jaarwisseling 1985-1986 aan vrienden van de Bezige Bij werd gezonden.

16. LUCEBERT Verzamelde gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 2002. Ingenaaid met kartonnen rug en geniet. Twee delen in kartonnen cassette. 912; 16 p. 2e, vermeerderde druk.
Verkocht
* De tweede druk van Luceberts Verzamelde gedichten, oorspronkelijk verschenen in 1974, aangevuld met de bundels van na 1974 en een afdeling nagelaten gedichten (voornamelijk uit de jaren ’90).
Bijgevoegd: prospectus, uitnodiging voor de presentatie van deze uitgave en enkele krantenknipsels.

17. MAUPASSANT, Guy de Le Horla. Illustré par André Duparc. [Utrecht], L’Abeille Laborante, 1944. 25 x 17 cm. Halfperkament. Kop verguld. 48 p. Illustraties van ‘André Duparc’ (= Sariochmin Salim), alle handgekleurd. Gezet uit de Garamont en gedrukt in rood, blauw en zwart in 75 genummerde exemplaren. Prima conditie.
€ 85
* Aantrekkelijke clandestiene uitgave. De Jong 550. Simoni M14.

18. MOK, Maurits, als: Hector MANTINGA De vader spreekt. Gedicht met houtgravures van Freek Meering. [Utrecht], De Bezige Bij, [1944]. Halfperkament. (4), 14 p. Gedrukt in rood en zwart op Simili Japonpapier in 525 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 75
* Eén van de 500 ‘gewone’ exemplaren, maar een van zeer weinige in een luxe uitgeversband uit de tijd: rug van perkament met titel en auteur in goud en het vergulde vignet van De Bezige Bij op het voorplat. Clandestiene oorlogsuitgave, een poëtische toespraak van God de Vader tot de vervallen mensheid. Quousque Tandem 3. De Jong 533.

19. REVE e.a., Gerard Collectie van zeven jaarwisselingsgeschenken van De Bezige Bij. Niet in de handel.
Verkocht
* 1. Jules DEELDER, Drukke dagen. Cahiersteek. Oplage 500 genummerde exemplaren. Jaarwisselingsgeschenk 1984/1985.
2. Gerard REVE, Schoolopstellen. Cahiersteek. Jaarwisselingsgeschenk 2001/2002. Met aanbiedingskaartje.
3. Jan CAMPERT, Den luiden lach. Linnen. Jaarwisselingsgeschenk 2003/2004. Met aanbiedingskaartje.
4. Erwin MORTIER, Jerusalem Revisited. Terug naar Jeruzalem. Retour à Jérusalem. Linnen. Jaarwisselingsgeschenk 2006/2007. Met aanbiedingskaartje.
5. Marten TOONDER, Tim Mac Nab zoekt copy. Ingenaaid. Jaarwisselingsggeschenk 2012/2013. Met aanbiedingskaartje.
6. Charlotte MUTSAERS, Rachels rokje. Karton. Met drie bijlagen. Jaarwisselingsgeschenk 2013/2014. Met aanbiedingskaartje.
7. Margriet de MOOR, Handgeschreven. Cahiersteek. Jaarwisselingsgeschenk 2016/2017.
8. Jan SIEBELINK, Zaailingen. Cahiersteek. Jaarwisselingsgeschenk 2001/2002. Met aanbiedingskaartje.

20. REVE, Gerard De avonden. Een winterverhaal. Amsterdam, De Bezige Bij, (1947). Halflinnen met stofomslag (ontwerp Ies Spreekmeester). 240 p. 1e druk. Naam op schutblad.
Verkocht
* Het stofomslag zou beter kunnen: het heeft een aantal scheuren, is her en der geplakt en er ontbreken een paar happen. Om het originele stofomslag zit een kleurenkopie van een goed omslag, dat oogt beter. Bovendien is een kleurenkopie van het zeldzame buikbandje bijgevoegd.

21. (TOONDER, Marten) Collectie boeken en boekhandelsfolders rondom Marten Toonder, Heer Bommel en Tom Poes. Amsterdam, De Bezige Bij (& Thomas Rap, & de NBLC), ca. 1973-2012. Verschillende formaten. Circa 20 stuks. In prima conditie, onbeschreven.
Verkocht
* Het ‘behangselboek’ op groot formaat Met uw welnemen met bijbehorende boekhandelsfolder Bombarie rond de nieuwe Bommel en twee inliggende stencils (1973), het grote affiche ‘10.000 x Tom Poes’ met bijbehorend stencil (3 bladen) voor de boekhandel, een met ‘Bommelactie 1983’ bedrukte envelop waarin twee folders en bestelkaart, en een idem met ‘Wat doet de Bezige Bij naast het Boekenweekgeschenk (…)’ uit 1982; de boeken Heer Bommel als theoretisch econoom van A. Heertje (1978), De nullijn in de economische praktijk van O.B. Bommel (1978), Als dat maar goed gaat (linnen met stofomslag), Een Heer in de kracht van zijn leven (genummerde oplage, nr. 0887, de boekenlegger ‘Waar ben ik gebleven?’, de NBLC-uitgave ‘Over Marten Toonder’ (1982), zes luxe uitgevoerde aan Bommel en Toonder gewijde boekhandelsfolders, een Thomas-Rap-voorjaarsaanbieding waarin Bommel-kaarten worden aangeboden, de Toonderkrant (2012), en een plastic tas met afbeelding van Heer Bommel. Bijgevoegd: enkele duplicaten.

22. (TOONDER, Marten) Het nieuwe geuzenlied. (Prospectus. Met omslagtekening van Marten Toonder). [Utrecht], De Bezige Bij, 1944. 12,5 x 7,5 cm. Geniet. 12 p. 1e druk. Enkele vlekjes.
Verkocht
* Clandestiene uitgave, in feite een prospectus (gedateerd december 1944) voor een na de oorlog te verschijnen collectie verzetspoëzie, verspreid in een miniformaat-boekje in 3000 exemplaren – maar schaars. De tekst is van Gerrit Kamphuis. De Jong 600.

23. UIT DE KORF Amsterdam, De Bezige Bij, 1946-1949. Zes afleveringen. Geniet. Diverse formaten.
Verkocht
* De afleveringen 1-3, 5-6 en 9 van dit zeldzame ‘Huisorgaan van de c.v. De Bezige Bij’ met artikelen, aanbiedingen, nieuwtjes, cartoons en prijsvragen. Bevat bijdragen van S. Carmiggelt, Ida Gerhardt, Adriaan Morriën (o.a. over uitgeverij Het Zwarte Schaap), Annie M.G. Schmidt, Koos Schuur en Bert Voeten. Aflevering 5 bevat een meer dan paginagroot artikel over De Avonden (‘De roman waarop men wachtte’) door Koos Schuur, aflevering 8 bevat een uitgebreid artikel van Hans Redeker ‘Over het “negativisme” in de moderne literatuur’.
De afleveringen 1, 2 en 8 zijn ook los verkrijgbaar.

24. VERHOEVEN, Bernard Pax hominibus. Gedichten. [Utrecht], De Bezige Bij, [1944]. Verguld perkament (voorzijde omslag meegebonden). Kop verguld. 40 p. Gezet uit de Garamont en gedrukt in een oplage van 525 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 500 ‘gewone’ exemplaren, in een ongewone en zeer luxe band uit de tijd: volperkament met het vignet van De Bezige Bij in goud op het voorplat. Clandestiene oorlogsuitgave. Quousque Tandem 9. De Jong 846.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 20 december 2019 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.735 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: