antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 898: Jan Cremer 80!

Jan Cremer tachtig, en is het niet prachtig? De sterke man van de Nederlandse letteren.


1. CREMER, Jan Bloedbruiloft. Of: ‘Hommage à Clovis Trouille’. Eenakter. (Gagny-Parijs), Uitgeverij B.A.C., (2004). Bijeengehouden door koordje in stofomslag. 30 p. Gedrukt in een oplage van slechts 35 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Clovis Trouille, de Franse schilder, voorzag zijn werk van macabere en erotisch-anticlericalistische humor. Die vinden we ook in dit toneelstuk van Jan Cremer, waarvan de eerste zinnen luiden:
Justine: Zuster Theresa, rookt gij ook na den schanddaad?
Theresa: Om U den waarheid te zeggen, zuster Justine, ik heb nimmer gekeken.

2. (CREMER, Jan) Collectie promotiemateriaal.
Verkocht
* 1. Uitnodiging voor de opening van de tentoonstelling ‘Grafiek van Jan Cremer’ bij de Printshop op 4 november 1978. In door Cremer zelf geadresseerde envelop.
2. Leporello t.g.v. de verschijning van ‘Ik Jan Cremer derde boek’. In envelop.
3. Affiche van De Bezige Bij t.g.v. 500.000 exemplaren Ik Jan Cremer & Ik Jan Cremer Tweede Boek. 56 x 43 cm.
4. Uitnodiging voor de opening van de tentoonstelling ‘Cremer Paris-New York 1955-1995’ in het Museum Jan van der Togt op 19 april 1996. In envelop.
5. Poster m.b.t. het Jan Cremer Festival in Enschedé in 1998, met programma op de achterzijde.
6. Promotiemateriaal m.b.t. De Hunnen: info voor de boekhandel, bestelformulier, kaart bij recensie-exemplaren etc.
7. Werkschema van De Hunnen. Leporello, verschenen als bijlage bij Avenue.
8. Themanummer De Hunnen van satrisch weekblad de Zwijger: ‘Extra Hunnunnummer’.
9. Bio-bibliografie van Jan Cremer. NBLC. Leporello. Met uitgebreide beschouwing door Jef van Gool.

3. CREMER, Jan Credo’s van Cremer. Samenstelling Gerd de Ley. (Met opdracht van Jan Cremer). (Amsterdam), Balans, 1994. Garenloos. 112 p. 1e druk. Enkel deukje in omslag.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ’20 December 1994/ voor [X.],/ van Jan Cremer/ in vriendschap/ &/ een héél goed &/ succesvol 1995!’

4. CREMER, Jan Drukproef van Jan Cremer. Portret van een legende door Hans Dütting, met vele tientallen eigenhandige correcties van Jan Cremer. Met zes handgeschreven brieven (in paarse viltstift!) en drie ansichtkaarten, aangevuld met knipseldocumentatie. Losbladig. Dubbelzijdig bedrukt A4. 555 p. 2010.
€ 475
* Computerprint, gedateerd ’25-2-2010′, van de in 2010 als herziene uitgave van Jan Cremer Documentaire (2005) verschenen monografie van Jan Cremer. De schrijver neemt deze drukproef op tientallen plaatsen onder handen: typefouten, namen, Spaanse teksten en jaartallen worden verbeterd. Hier en daar vult Cremer de tekst aan met nuttige informatie. Onderaan p. 51 schrijft hij: ‘Naarmate Cremer bekender werd kwamen er ook de meest dwaze verhalen de kop opsteken. Mensen eigenden zich een rol in zijn boeken toe’. Ook verandert hij kleine details, zoals de locatie van een weeshuis: ‘Duitsland’ wordt ‘Heelsum’, een Gelders dorpje.
* Met zes (soms uitvoerige) handgeschreven brieven en drie ansichtkaarten uit de jaren 2007, 2008 en 2009 van Jan Cremer aan Hans Dütting, die een flink pak fotokopieën en knipsels hebben begeleid: Jan Cremers eigen documentatie dus. Hierop noteert Cremer herhaaldelijk zijn commentaar: op een kopie van Willem Oltmans’ Memoires 1968-1970 staat: ‘Hans, kreeg gisteren deze memoires in handen waar ik weer veelvuldig in voorkom. Hierbij de meest interessante’. Uit een brief van 26 juni 2009: ‘Typerend: het verschil tussen de Nederlandse en de Vlaamse kritiek. NL: een en al jaloezie. Vlaanderen: vol lof en respect’. In een andere brief laat Cremer nietsverhullend zijn gedachten gaan over een goede biograaf: ‘S. is nogal slordig […] Ik zie veel meer in Hazeu die vast en zeker een gedegen biografie zou schrijven’.
Dit materiaal illustreert prachtig de wisselwerking tussen Cremer en Dütting: hoe een biograaf te werk gaat en hoe de gebiografeerde hem bijstuurt en souffleert!

5. CREMER, Jan Ik Jan Cremer. (Speciale Jubileumeditie). Amsterdam, De Bezige Bij, 2000. Jubileumeditie: boek, cd en originele, gesigneerde zeefdruk in kleuren in grote linnen overslagdoos. 44,5 x 32,1 x 6,1 cm. Uitgegeven in een oplage van 250 exemplaren.
Verkocht
* 1. Ik Jan Cremer. Amsterdam, De Bezige Bij, 2000. Linnen met uiterst besmettelijk, zilverkleurig stofomslag. 364 p. 50e druk. Genummerd en gesigneerd: ‘Jan Cremer/ 84/250’ en voorzien van het bekende Cremerstempel: de auteur-kunstenaar op motor.
2. Het lied van de Ram. Compact disc waarop Cremer voorleest, wordt geïnterviewd, wordt gezongen en toegezongen.
3. Originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk in kleuren, bovendien voorzien van het bekende motorstempel. 42,0 x 30,0 cm. In linnen map.
Het geheel is gevat in een grote linnen overslagdoos met uitsparingen voor de desbetreffende onderdelen.

6. CREMER, Jan Ik Jan Cremer. (Met opdracht van Jan Cremer). Amsterdam, De Bezige Bij, 1980. Linnen met zilveropdruk. 368 p. 40e druk. Gelezen en gebruikt exemplaar: de vorige eigenaar markeerde met oranje stift enkele door Cremer herziene passages.
€ 25
* Exemplaar met in de maand van verschijnen handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Sep 30 ’80/ voor [X]/ met vriendelijke/ groet/ Jan Cremer’.

7. CREMER, Jan Jan Cremer Krant. Nummer 4. (Amsterdam, Loeb), 1978. Folio. Z.p. Geïllustreerd. Beschadigd.
Vergeven
* Themanummer over Cremers Logboek.

8. CREMER, Jan Originele zwart-witfoto door Ronald Sweering. 23,9 x 18,1 cm. (Circa 1966). Met op de achterzijde o.a. het stempel van De Bezige Bij. Twee hoekjes wat gekreukt.
€ 32
* Fel portret in felle zon. Zie Jan Cremer in beeld (Amsterdam 1985), p. 48.

9. CREMER, Jan Sneeuw. (Gedrukt in 250 exemplaren). (Amsterdam, Loeb), 1976. Linnen met stofomslag. 84 p. Gedrukt in 250 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug verschoten.
€ 22
* Voorin mooi geïllustreerd met een doorleefde pasfoto van Cremer. H.C.-exemplaar. Bibliofiele Bijenkorf Bibliotheek 3.

10. CREMER, Jan Typoscript van Jan Cremer Documentaire door Hans Dütting, met honderden eigenhandige correcties van Jan Cremer. Twee ringbanden. Enkelzijdig bedrukt A4. 1-180; 181-273 p. 2004.
Verkocht
* Volledige computerprint van deze omvangrijke monografie van Jan Cremer uit 2005, tot in elk miniem detail bestudeerd en op honderden plaatsen van correcties en aanvullingen voorzien door Jan Cremer zelf. Deze handgeschreven correcties betreffen niet alleen plaatsnamen, personen, jaartallen, formuleringen en typefouten, maar ook gebeurtenissen, situaties, citaten en hoofdstuktitels. Het namenregister achterin het boek breidt Cremer flink uit: ‘namenregister aanvullen zo voluit mogelijk namen, voorletters, titels’.
In het hoofdstuk over Ibiza verlegt Cremer bijvoorbeeld de focus. In de marge noteert hij: ‘vóór het verschijnen van zijn romandebuut schreef Cremer veelvuldig in de Haagse Post en voorzag op die manier in zijn karige levensonderhoud. Met vrouw en kind op een armoedige zolderkamer in de Rosmarijnsteeg’. Soms is hij bijna zijn eigen biograaf. Uit de marge: ‘Cremer herinnert zich later: dàt moet Florrie zijn geweest. Een kakmadam die elke avond straalbezopen door een van de obers van de El Quijote de trap moest worden opgeholpen’.
Ook schrapt Jan Cremer soms flink: in het hoofdstuk over zijn familie zet hij een streep door een passage over de afkomst van zijn Hongaarse moeder. Door een alinea over het kortgeding dat Cremer verloor van wijnboer Ilja Gort staan twee ferme kruisen met de aantekening: ‘Niet vermelden. Teveel eer voor kleine oplichter’.
In de drukproef staat op de eerste pagina nog ‘Geautoriseerde monografie’: uit de vele correcties in de marge blijkt dat Jan Cremer het autoriseren zeer serieus neemt. Dat de correcties in vier of vijf verschillende kleuren viltstift zijn neergeschreven, bewijst dat Cremer zijn monografie minstens een keer of vier van de eerste tot de laatste pagina zeer secuur heeft bestudeerd.

11. CREMER, Jan Vuurrode lippen. (Gagny-Parijs), Uitgeverij B.A.C., (1999). Bijeengehouden door koordje in stofomslag. 16 p. Gedrukt in een oplage van slechts 15 (!) genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 95
* Ongenummerd exemplaar, gemerkt ‘nge’. Eerder gepubliceerd in Playboy (aflevering 1, 1982) en herdrukt met toestemming van de auteur.

12. (CREMER, Jan). ABELS e.a., Paul Van Achterberg, Brakman, Cremer tot De Zwaan. Een literaire wandeling door Enschedé. [Deventer], (Stichting Literaire Wandelingen, 1996). Oblong. Spiraalband in cassette. 160 p. Rijk geïllustreerd.
€ 20
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van Jan Cremer op de Franse titel: ‘voor [X.] & [X.]/ in vriendschap/ Jan Cremer/ 120504’.

13. (CREMER, Jan). Ruud den DRIJVER Jan Cremer de onverbiddelijke. Screenplay. Amsterdam, Cineventura, 2010. Spiraalband. (1), 77 eenzijdig bedrukte bladen. ‘Zevende, herziene versie’.
€ 35
* Screenplay voor een animatiefilm van 78 minuten die nooit in productie is gegaan, maar dat wel leidde tot het gelijknamige stripboek van Dick Matena in 2017.

14. HORUS ‘Conceptiologisch manuscript’. Onder redactie van o.a. Pieter Cramer en Huug Schipper. 1973-1993. Aflevering 1 tot en met 26 (= alles wat verscheen). COMPLEET.
€ 200
* Complete reeks van dit Haagse literaire tijdschrift. Begonnen als blad voor studenten aan de School voor Taal en Letterkunde in 1973 werd Horus langzaam maar zeker een ‘algemeen’ literair tijdschrift. De eerste 23 afleveringen verschenen tussen 1973 en 1980 en werden gestencild, al werd het omslag, meestal met een tekening van een schrijver, steeds professioneler gedrukt. De laatste twee afleveringen, 24 en 25, verschenen pas in 1992 en 1993 en waren geheel gedrukt.
Met bijdragen van o.a. J. Bernlef, Paul Biegel, Bart Chabot, Jan Cremer, Willem Elsschot, Arnon Grunberg, Harold Hamersma, Heere Heeresma, W.F. Hermans, Theodor Holman, Hans Plomp, Frans Pointl, Harry G.M. Prick en Ida de Ridder en interviews met o.a. Louis Paul Boon, Jan Donkers, Heere Heeresma, Jan Mulder, Hans Plomp, Harry G.M. Prick, Hugo Raes, Jan Rot, Bob den Uyl, Hans Verhagen en Victor van Vriesland. Wordt zelden aangeboden!
Een set zonder de laatste twee nummers, die dus pas in 1992 en 1993 verschenen, is leverbaar voor 150 euro.

Alle afbeeldingen worden leesbaar als u erop klikt.

 

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 20 april 2020 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.125 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: