antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 899: Voorgrond achtergrond

Bibliofiele en luxe edities, poëzie, uitgaven met Groningse inslag, een koninklijke boekband, Franse verzamelde werken, Byron, art-deco-ontwerpen, boeken aangeraakt door Menno ter Braak of de familie Beets, en een hele ris auteurs (26!) in de twee boeken onder het trefwoord Multisignati.


1. ANKER, Jan-Willem Waarheen de nacht te voet gaat. (Hilversum, Uitgeverij 69, 2009). Cahiersteek met twee stofomslagen (Atelier De Distelkamp). (16) p. Gezet uit de Scala en gedrukt in een oplage van 69 gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 32
* Dit is éen van de 12 Romeins genummerde exemplaren op Cartiera Magnani Pescia en Cartiera Magnani Firenze.

2. (BEETS, Nicolaas). BYRON, Lord Gedichten van Lord Byron. (Uit het Engels vertaald door Nicolaas Beets). (&) Parisina en andere gedichten van Lord Byron. Uit het Engelsch door Nicolaas Beets. Haarlem, Erven F. Bohn, 1835, 1837. Twee boeken in één band van contemporain zwart half kalfsleer (versierd met blinddruk) met gemarmerde platten. VIII, 100; (4), 140 p. 1e drukken. Boekband ietwat sleets. Enkele 19e-eeuwse margestrepen. Tegenover de titel een eigenaarsnaam en adres uit 1973 ( ‘F. Coenen’).
Verkocht
* Met op de eerste pagina de handtekening van A. Beets, ofwel Adriaan (1860-1939), zoon van Nicolaas, en redacteur van het Woordenboek der Nederlandsche Taal, en op de volgende bladzijde (de Franse titel) opnieuw een 19e-eeuwse handtekening ‘A. Beets’, wellicht van Adriaans zuster Aleide, of van de eerste echtgenote van Nicolaas, Alida Beets-van Foreest. Deze twee boeken zijn dus waarschijnlijk verenigd door Beets of een zijner familieleden.

3. BELLAY, Joachim du La vieille courtisanne. Parijs-Maastricht, La Connaissance-Charles Nypels, 1925. Ingenaaid. 32 p. Met portret (van het blok gedrukt) van Bellay in houtgravure door W.J. Rozendaal. Gedrukt in rood en zwart in 200 genummerde exemplaren op Ossekop-papier. Goed exemplaar.
€ 25
* Genummerd in rood en door Nypels op naam gesteld van Theo Haanebrink. Deze kunstenaar (1901-1985), een neef van Nypels, werkte met hem samen aan enkele boeken.

4. BRAAK, Menno ter Douwes Dekker en Multatuli. (Luxe-exemplaar). Den Haag, Leopold, 1937. Ingenaaid. 32 p. 1e druk. Rugje en achterkant omslag verbruind.
Verkocht
* Dit is een van de 30 luxe-exemplaren op (mooi, ruig) Oud-Hollandsch papier van Van Gelder Zonen, genummerd I-X en 11-30, gesigneerd door de auteur. Het is Romeins genummerd X, het laatste van de tien exemplaren bestemd voor schrijver en uitgever. De Vrije Bladen jrg. 14, schrift IV.

5. BRAAK, Menno ter De Pantserkrant. Een tragicomedie van wapens, schrijfmachines en idealen. Gevolgd door een Brief aan een Vijandin van het Tooneel. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1935. Herbonden in linnen, origineel omslag (met fotomontage door Menno Huizinga) meegebonden. 128 p. 1e druk. Hoekje gevouwen van achterzijde omslag.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Jan Greshoff: ‘voor Jan Greshoff/ hartelijk/ Menno/ April ’35’. Greshoff zou enkele malen over dit toneelstuk schrijven; het komt ook voor in de correspondentie tussen Ter Braak en Greshoff. Typische Greshoff-band.

6. BRAAK, Menno ter De Pantserkrant. Een tragicomedie van wapens, schrijfmachines en idealen. Gevolgd door een Brief aan een Vijandin van het Tooneel. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1935. Ingenaaid. 128 p. 1e druk. Rug iets versleten, maar mooi. Exlibris. Naam voorin (met jaar 1935).
Verkocht
* Toneelstuk gericht tegen de wapenhandel met fraai fotomontage-omslag ontworpen door de fotograaf Menno Huizinga (1907-1947), die een neef was van Ter Braak.

7. (COHEN, Fré). LOENATSJARSKI, A.W. De bevrijde Don Quichotte. Een tooneelspel in negen tafereelen en een epiloog. (Vertaling uit het Russisch van Alex Wins). Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Halflinnen. 112 p. Gedrukt in groen en zwart naar typografie van Fré Cohen. [Illustraties naar houtgravures van Nikolay Ivanovich Piskaryov]. 1e druk. Iets verkleurd.
Verkocht
* Interessante illustraties in dit communistische toneelstuk geschreven door Lenins Volkscommissaris (minister) voor het Onderwijs zelf. En mooie typografie van Fré Cohen met op de titelpagina een groene Q (voorzien van een recordstaart!). Men ziet dit boek meestal ingenaaid, zelden gebonden. Cat. Fré Cohen 50. De afbeelding toont nr. 7 (links) naast nr. 8 van deze nieuwsbrief.

8. (COHEN, Fré). LOENATSJARSKI, A.W. De bevrijde Don Quichotte. Een tooneelspel in negen tafereelen en een epiloog. (Vertaling uit het Russisch van Alex Wins). Amsterdam, Ontwikkeling, 1927. Ingenaaid. 112 p. Gedrukt in groen en zwart naar typografie van Fré Cohen. [Illustraties naar houtgravures van Nikolay Ivanovich Piskaryov]. 1e druk. Iets verkleurd.
€ 10
* Interessante illustraties in dit communistische toneelstuk geschreven door Lenins Volkscommissaris voor het Onderwijs zelf. En mooie typografie van Fré Cohen. Cat. Fré Cohen 50.

9. DAEY OUWENS, Kreek Stok omhoog. Met linoleumsneden van Angèle Reinders. Amsterdam, De Lange Afstand, 1997. Halflinnen. (24) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 40 exemplaren.
Verkocht
* Gedichten. De welsprekende flaptekst (!) is geschreven door Anneke Brassinga. Gesigneerd door de schrijfster tegenover, en door Anneke Brassinga onder het colofon. Een prachtig felgeel boekje!

10. DEYSSEL, Lodewijk van De kleine republiek. Deventer, P. Beitsma, 1889 [= december 1888]. Twee delen. Halfleer met lederen hoeken en gemarmerde platten (omslagen (iets gerepareerd) meegebonden). (4), 336; (4), 272 p. [Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren]. Driemaal bibliotheekstempeltje.
€ 135
* De klassieke Nederlandse kostschoolroman in mooi herbonden versie. Met op p. 271 een gedrukt overzicht van de vele errata in dit boek.

11. (EMMA, Koningin). HERMSEN, Dorus Die Sevenste Bliscap van Onser Vrouwen. Bewerkt voor de opvoering tijdens de Nationale Tentoonstelling van Oude Kerkelijke Kunst te ‘s-Hertogenbosch 1913, door W. Smulders Pr. Met eene inleiding van H. Moller en illustraties van D. Hermsen (Muziek van A. Hansen Pr.). Den Bosch, C.N. Teulings, 1913. Heelperkament met grote gouden versiering door Dorus Hermsen op het voorplat en kleiner uitgeversmerk in Jugendstil op het achterplat. Rug blanco. XXXII, 82 p. Boekverluchting van Dorus Hermsen: zes paginavullende tekeningen en een vignet. Titelpagina en initiaal in rood en zwart gedrukt. Met inliggend het bijbehorende boekje met muziekteksten. 1e druk. Franse titel (p. I) uitgescheurd. Met exlibris van koningin Emma, gesigneerd ‘dR’ (De Ranitz) en gedateerd 1900, en voorzien van twee rubberstempels ‘Afgevoerd’.
Verkocht
* Volgens de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 15 juli 1913 werden exemplaren van dit boek (en nog zo het een en ander) aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina en haar echtgenoot Prins Hendrik bij de opening van de tentoonstelling aangeboden: ‘gedrukt op oud-Hollandsch papier en gebonden in fijn hoorn perkament waarop met stempeldruk in goud is aangebracht de artistieke tekening van Dorus Hermsen, voorstellende de kroning van Maria’. Dit exemplaar is niet op Oud-Hollands gedrukt, maar voor het overige klopt het precies.
Koningin Emma was in de Oranje-familie degene die in boeken geïnteresseerd was, zij had een omvangrijke, prachtvolle bibliotheek waaruit ooit het een en ander verkocht is. Dat de doorluchtige echtelieden allebei een exemplaar van Die Sevenste Bliscap kregen, zou kunnen verklaren dat er één is ‘afgevoerd’ uit koninklijk bezit. Op de uitgescheurde Franse titel stond wellicht een gekalligrafeerde opdracht.

12. FAVEREY, Hans Springvossen. Nagelaten gedichten. (Met een nawoord door Gerrit Krol). Amsterdam, De Bezige Bij, 2000. Linnen met stofomslag. 64 p. 1e druk.
Verkocht
* Onder het colofon door Gerrit Krol gesigneerd.

13. FLAUBERT, Gustave Lettres à Mme X… (Met een kopergravure (portret van de auteur) door E. Reitsma Valença). (Utrecht, Stichting De Roos, 1948). Linnen (bandontwerp S.H. de Roos). (8), 64 p. Kop verguld. Typografie Charles Nypels. Gedrukt in zwart en goudbruin in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Niet afgesneden. Wat roest op schutbladen.
€ 28
* Leeflang 8.

14. FLAUBERT, Gustave Lettres à Mme X… (Met een kopergravure (portret van de auteur) door E. Reitsma Valença). (Utrecht, Stichting De Roos, 1948). Linnen (bandontwerp S.H. de Roos). (8), 64 p. Kop verguld. Typografie Charles Nypels. Gedrukt in zwart en goudbruin in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Niet afgesneden. Platten iets krom. Wat roest op schutbladen.
€ 28
* Dit exemplaar heeft in het colofon geen nummer, maar een opdracht in potlood van G.M. van Wees, mede-oprichter van de Stichting De Roos, aan ‘M. A.J. de L.’, gedateerd ’25 janvier 1951′ – waarschijnlijk A.J. de Lorm, directeur van het Arnhems Gemeentemuseum. Leeflang 8.

15. FLAUBERT, Gustave Madame Bovary. Moeurs de province. (Met 25 originele etsen van Charles Huard). Parijs, Javal & Bourdeaux, 1930. 33 x 25 cm. Origineel omslag. In gevouwen bladen, niet gebonden, zoals uitgegeven. (8), 324 p. Gedrukt in grijs en zwart in 525 genummerde exemplaren. Met 25 etsen, 22 paginagroot en 3 als halve bladzijde. Zeer goede conditie.
€ 150
* Dit is een van de 50 exemplaren (genummerd 75-125) gedrukt op Keizerlijk Japans, met bijgevoegd een suite van de 25 etsen in drievoud: één afgedrukt in blauw en één in bruin, beide met toegevoegde illustraties in de platen, één in zwart met de ets in definitieve staat, maar zonder de arceringen en de fraaie toon die de in het boek opgenomen etsen kregen. Compleet, dus met in totaal 100 originele etsen! In alle opzichten buitengewoon: mooi, groot en gevarieerd.

16. FLAUBERT, Gustave Oeuvres complètes illustrées. Édition centenaire. 10 delen in 5 banden. Paris, Rombaldi/ Librairie de France, 1921-1928. 5 boeken. 23 x 19 cm. Halfleer met hoeken en vijf ribben. Ongeveer 5000 p. Geïllustreerd. Alle originele omslagen meegebonden. Mooie set, de ruggen gelijkelijk iets verkleurd. Tekstpagina’s hier en daar wat roest.
Verkocht
* 1. Salammbô. Illustraties van Alfred Lombard. Madame Bovary. Illustraties van Pierre Laprade.
2. La tentation de Saint Antoine. Illustraties van Pierre Girieud. L’Éducation Sentimentale. Illustraties van André Dunoyer de Segonzac.
3. Trois contes. IIllustraties van Félix Vallotton, Antoine Bourdelle & René Piot. Bouvard et Pécuchet. Illustraties van Bernard Naudin.
4. Voyage en Orient (1849-1851). Correspondance I. Met portretten in houtgravure door Achille Ouvré.
5. Correspondance II en III. Portretten in houtgravure door Achille Ouvré.
Mooie en nuttige Verzamelde Werken. Gewicht ca. 10 kilo.

17. FRANKE, S. De wajangpop. Amsterdam, Scheltens & Giltay, [1940]. Imitatie-batikband met pauw in goud. 296 p. Met vier houtsneden van Rein Snapper. 1e druk. Rug verbleekt en bovenaan gerafeld.
€ 25
* Sprookjesachtige roman over een wajangpop die de wereld intrekt.

18. FRANKE, S. Sinjo-Juul. (Roman). Amsterdam, Scheltens & Giltay, [1939]. Imitatie-batikband met pauw in goud. 296 p. 1e druk.
€ 25
* Hoe een Indonesisch-Nederlandse jongen hogerop raakt.

19. GERITS, Anton Buikjes in het zand. Eemnes, De Oude Degel, 1979. Miniboekje. Oblong 87 x 125 mm. Op de handpers gedrukt in 144 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Met een handgeschreven opdracht van de drukker, Rinus de Vringer, en een van de auteur, beide gericht aan de schrijver Olaf J. de Landell. Dit is een boekje met haikoes, die vaak over vogels gaan (het titelgedicht gaat over mussen).

20. HARING, Keith K. Haring 1986. Schilderijen, tekeningen en een velum. Paintings, drawings and a velum. Stedelijk Museum Amsterdam Catalogus 709. Amsterdam, Stedelijk Museum, 1986. Oblong 26 x 31 cm. Ingenaaid. 84 p. Rijk geïllustreerd in kleur en zwartwit. Teksten van Wim Beeren in Nederlands en Engels. 1e druk. Iets randslijtage, voorzijde links is heel licht verkleurd.
Verkocht
* Belangrijke catalogus, verschenen tijdens het leven van de geniale graffitikunstenaar Haring (1958-1990).

21. (HART, Cornelia van der). NABER, Johanna In memoriam van Florence Nightingale. 1820 – 1910. Groningen, G. Römelingh, [1910]. Ingenaaid met stofomslag. (8), 76 p. Geïllustreerd. 1e druk. Rugje wat beschadigd, lichte gebruikssporen.
€ 18
* Met fraaie omslagtekening (Rode Kruis met veer), uitgeversmerk en art-nouveau-vignetten van Cornelia van der Hart.

22. (JONG, Frans de). ROOK, Gerrit Jan de Frans de Jong. Schilderen met de drukpers. Amsterdam-Den Haag, Uitgeverij De Buitenkant-Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum-Huis van het Boek, 1993. Ingenaaid met flappen. 80 p. Met illustraties in kleur en zwartwit. 1e druk. Met mooie bladwijzer van De Buitenkant. Exlibris van verzamelaar A.S.A. Struik.
Verkocht
* Inliggend een leuke door Frans de Jong gedrukte convocatie van het Drukhuis, waarin de viering van de honderdste verjaardag van de Albion-drukpers wordt aangekondigd, en het drukkershandboek van Van Cleef met inleiding van Frans A. Janssen ten doop wordt gehouden. Tevens reclame voor de cursus papier marmeren, met een mooi rond monstertje. Verstuurd, met postzegel van 40 cent.

23. KOUWENAAR, Gerrit Schrijf ik Hilversum, Steendrukkerij De Jong, 1955. 24 x 24 cm. Kwadraatblad. Leporello, 6 p. Met een gedicht in reproductie van het handschrift van Kouwenaar, een grote kleurenlitho van Lucie Kurpershoek-Visser en een lithografische fotomontage van Ed van der Elsken. 1e druk. Mooi.
Verkocht
* Serie Kwadraatbladen.

24. LARBAUD, Valery Oeuvres complètes. 10 vols. 1: Jaune Bleu Blanc. 2: Fermina Márquez/ Enfantines. 3: Ce vice impuni, la lecture. 4: A.O. Barnabooth, ses oeuvres complètes. 5: Allen/ Aux couleurs de Rome. 6: Amants, heureux amants… précédé de Beauté, mon beau souci… et suivi de Mon plus secret conseil… 7: Ce vice impuni, la lecture. Domain Français. 8: Sous l’invocation de Saint Jérome. 9: Journal inédit I. 10: Journal inédit II. (Nr. 16 van 1542 genummerde exemplaren, 1/56 op vélin d’Arches). Parijs, Gallimard, 1950-1955.
10 delen. 23 x 15 cm. Ingenaaid, deels niet opengesneden. In totaal ca. 4000 p. Totale oplage 1542 genummerde exemplaren. 1e druk. Alle ruggen iets verkleurd. Alle boeken in papier cristal (glassine). Alle boekblokken zijn aan de voet iets krom – maar niet hinderlijk. Zeer mooi gelijk ogende set
Verkocht
* Dit is een van de exemplaires de tête: uniform genummerd nr. 16 van de 56 exemplaren op vélin d’Arches.

25. LENNEP, Jacob van (als:) Ko CASSANDRA Jr. Offeranden op het altaar van Amor en Venus. (Met een met de hand ingekleurde illustratie). (Tull en ’t Waal, J.H. Moesman, 1987). Cahiersteek. (18) p. Met de hand gezet uit de Lithografia Kräftig en de Libra en gedrukt in roodbruin in een oplage van 100 genummerde exemplaren op de pers van Johan de Zoete.
€ 75
* ‘Kom, zei zij, o karnuit!/ Laat dan uw pompel dompelen,/ En leer mij ’t hompelpompelen!’ Ondeugende verzen van Van Lennep in een prachtig boekje, samengesteld uit ‘sitspapier en etiketjes, nog uit de winkel van mijn grootmoeder’. Uitvoerig colofon, waarin alles wordt verhelderd door de uitgever, surrealistisch schilder J.H. Moesman, die stamde uit een oud Utrechts drukkersgeslacht. Dit exemplaar behoort tot de nummers 51-100, gedrukt op handgeschept 19e-eeuws papier.

26. LOKHORST, Emmy van Overgang. Een boek voor oudere meisjes. Amsterdam, H.J.W. Becht, [1930]. Kleurig linnen met titel- en rug-etiket (uitgeversband). (4), 228 p. 1e druk.
Verkocht
* Luide art-decoboekband.

27. (LOOY, S.L. van) Collectie uitgeversreclame. Amsterdam, S.L. van Looy, ca. 1898-1930. Verschillende formaten. Ruim 20 stuks. Eén vel elk, soms gevouwen. Goede conditie.
Verkocht
* Augustinus, Bodenheim, Domela Nieuwenhuis, Pic-Nic in Proza, Kautsky, Jac. van Looy, John Stuart Mill, Van Moerkerken, Vlaamsche Oogst e.v.a. Ook met Nieuwe uitgaven 1906 waaronder Jan Hofker.

28. MAZURE, Alfred / HUIZINGA, Leonhard Zes kaarsen voor Indië. (Gesigneerd door Alfred Mazure en Leonhard Huizinga). Amsterdam, De Bezige Bij, 1945. Halflinnen met geruite platten. (2), 94 p. Niet afgesneden. Illustraties van Alfred Mazure. 3e, ‘1e vrije’ druk. Mooi exemplaar.
Verkocht
* Eén van de 175 genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op lichtgeel geschept papier, gesigneerd door Huizinga en Mazure (de auteur van Dick Bos!).

29. (MULTISIGNATI). MOOIJ (samenst.), Martin Woorden in vrijheid. Nederlandse en Vlaamse dichters op Poetry International 1970-1990. (21-voudig gesigneerd). Amsterdam, Meulenhof, (1990). Garenloos. 208 p. 1e druk.
Verkocht
* Dit exemplaar is bij hun bijdragen gesigneerd door H.H. ter Balkt, Benno Barnard, J. Bernlef, Frans Budé, Remco Campert, Tom van Deel, Luuk Gruwez, Elma van Haren, Geert van Istendael, Manuel Kneepkens, Gerrit Komrij, Gerrit Krol, Wiel Kusters, Tom Lanoye, Leonard Nolens, Sybren Polet, Willem M. Roggeman, Hans Tentije, Willem van Toorn, Hans van de Waarsenburg en Rogi Wieg!

30. (MULTISIGNATI). NOOTEBOOM e.a., Cees Ik herinner mij. (Samengesteld door Emile Brugman en Martin Ros). (Zevenvoudig gesigneerd). Amsterdam, De Arbeiderspers, [1988]. Ingenaaid. 224 p. 1e druk.
Verkocht
* Dit exemplaar werd door Benno Barnard, Marjan Berk, Adriaan van Dis, Maarten ’t Hart, Cees Nooteboom, Willem van Toorn en Joost Zwagerman bij hun bijdragen gesigneerd.
Privé-Domein 151.

31. OUWENS, Kees De eenzaamheid door genot. Roman. Amsterdam, Meulenhoff, (1987). Ingenaaid met flappen. 316 p. 1e druk. Rug verbleekt. Met achterin enkele inliggende krantenknipsels uit de laatste dagen van maart 1987 (die enige verbruining hebben veroorzaakt), twee juichende recensies: ‘Kees Ouwens schreef een verpletterende, compromisloze roman’ aldus Arnold Heumakers.
Verkocht
* Met handgeschreven opdracht: ‘Voor Jan/ na gesmaakt te hebben/ het genoegen der tweezaamheid in/ zijn gezelschap/ zondag/ 30 maart/ 1987’. Waarschijnlijk aan de Utrechtse bibliofiel Jan Bouman, aan wie dit boek ook, gemaskeerd, in druk is opgedragen: ‘Voor J.B.’. Hét exemplaar dus!

32. SCHOLTE, Henrik Chrysantheem. Amsterdam, J. Clausen, 1923. 25 x 21 cm. Ingenaaid met omslag (ontwerp Wybo Meyer). 56 p. Gedrukt in een oplage van 300 genummerde exemplaren. 1e druk. Boekblok los van omslag (zoals meestal). Met twee exlibris van de beeldhouwer L.P.J. Braat.
Verkocht
* Prachtig omslagontwerp, intens bruin-oranje expressionistisch – ook over rug en achterkant. Klassieke en oriëntalistische poëzie. Een afdeling verzen is opgedragen in herinnering aan Louis Couperus.

33. VOSMAER, Mr. C. Nanno. Eene Grieksche idylle. Den Haag, Nijhoff, 1913. Particuliere boekband van lichtgroen fluweel. 64 p. Met vignetten. 3e druk. Naam voorin: A. van Rijswijk.
€ 35
* Een lang gedicht, grotendeels in breedvoetige alexandrijnen. Maar dit boek is mooi gebonden door een kundige amateur in glanzend fluweel met classicistische versiering in lichtbruin!

34. VRIEZE-VELDERS, J. en H.L. de Menu van de feestmaaltijd in paviljoen Vondelpark bij het 25-jarig huwelijksfeest van den heer en mevrouw De Vrieze-Velders. Vouwblad van gekleurd, stevig sierpapier met doorzichtig werkje. 18 x 13 cm. Versierd met kleine fotootjes in filmstroken, met commentaar (deels in Gronings dialect: ‘Hai het heur kozen, zie nam hom zunder blozen.’). Naam van de uitgenodigde voorop (H. Steneker in Gheel). Heel lichte ouderdomssporen.
Verkocht
* Mr. Jakob de Vrieze (Winschoten 1884-Amsterdam 1954) was advocaat, eerst in Groningen, later in Amsterdam, en zeer actief in het verenigingsleven, vooral voor het toneel. Hij was ook een verdienstelijk goochelaar. Mooi en luxueus uitgevoerd menu met filmstroken. Hoofdschotel was een Gigot de chevreuil, piqué garni. Bij de Ris de veau werd een Château La Rose 1926 geschonken, terwijl ook de Heidsieck rijkelijk vloeide.

35. VROMAN, Leo / W. SANDBERG Voorgrond achtergrond. Toneelstuk met film in drie bedrijven geschreven in opdracht van het Holland Festival. (Geïllustreerd programmaboekje). Amsterdam, Holland Festival, 1969. 28 x 21 cm. Geniet. 8 p. Met veel foto’s. 1e druk. Mooi.
Verkocht
* Met teksten van Vroman en Dick Hillenius. Fraai omslag van Willem Sandberg.

36. (WELIE, Antoon van). MAUCLAIR, Camille Antoon van Welie. Un Peintre Hollandais Contemporain. 88 Planches hors texte donnant 116 reproductions de l’Œuvre du peintre. Parijs, Henri Laurens, 1924. 4to. Zwarte kunstlederen privéband. 128 p. Gedrukt op fraai geschept papier. 1e druk. Origineel omslag ontbreekt. Schutbladen iets verbruind. Fraai exlibris van J.H. Matla: een monnik leest een foliant bij flakkerend kaarslicht, met motto “Hic Mortui Vivunt et Muti Loquuntur”: ‘Hier leven de doden en spreken de stommen’.
€ 95
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de schilder: ‘Aan den Schrijver J.H. Matla/ Bij alles wat we doen den blik naar Boven/ Met sympathieke gevoelens/ van/ Antoon van Welie/ Den Haag den 15en Dec 1937+’. Jean Hubert Matla (1902-1968) was journalist en in de jaren twintig stichter van het Haagsch Persbureau Matla.
Dit omvangrijke boek is gewijd aan de Haagse societyschilder Antoon van Welie. Met zwartwitreproducties in heliogravure (beschermd met tissue) van de portretten van o.a. Louis Couperus (verloren gegaan bij het bombardement op Bezuidenhout in 1945, maar gelukkig afgebeeld in dit boek), Willem Kloos, Frits Lapidoth, Eduard Verkade, Louis Botha jr., Theo Mann-Bouwmeester, Sarah Bernhardt, A. Bredius, Edmond Rostand, jhr. A.P.C. van Karnebeek, Louis Apol, paus Pius X, paus Pius XI, paus Benedictus XV en vele andere societyfiguren, veelal van katholieken huize.

37. (WERKMAN, H.N.). Ate ZUITHOFF Hendrik Werkman en de Blauwe Schuit. Herinneringen van een schipper. (&) De volledige brieven aan Ate en Wiea Zuithoff. (&) Reilen en zeilen van de Blauwe Schuit. De brieven die August Henkels tussen 1939 en 1944 schreef aan mede-schipper Ate Zuithoff. = Drie boeken, het hele dossier Werkman-Zuithoff! Utrecht, André Swertz, 1995-1997. Verschillende formaten. Ingenaaid. 132, 104, 92 p. Geïllustreerd. Alle drie als nieuw.
Verkocht
* Over de clandestiene uitgeverij van Hendrik Nicolaas Werkman, Henkels en Zuithoff, die in de Groningse oorlogsjaren een groot aantal wonderbaarlijk mooie boeken produceerde. Een schat aan informatie!

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 23 april 2020 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.735 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: