antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 911: Platland

Mooi ogende boeken, vaak fijn om te lezen, of anders wel behartenswaardig.


1. ABBOTT, Edwin A. (als:) Een VIERKANT Platland. Een roman van vele afmetingen. Met illustraties. Uit het Engelsch. Tiel, D. Mijs, 1886. Ingenaaid, oorspronkelijk geïllustreerd omslag. XVI, 104 p. Niet afgesneden. Illustraties. [2e druk]. Rug vernieuwd. Wat verbruind, omslag aan de randen iets beschadigd.
€ 65
* Schaarse vroege editie van dit beroemde boek. De eerste Nederlandse editie verscheen in 1885 en de eerste Engelse in 1884. Onder invloed van de ontdekkingen van Einstein beleefde Platland rond 1920 een revival. / We hebben ook een derde druk (1915, roestig, met handtekening van de vertaalster Henriëtte M.J. Bok) voor € 35.

2. ARBOUS, Gérard Boheemsch Amsterdam. Oorspronkelijke roman. Gouda, Johan Mulder, [1933]. Linnen met stofomslag (ontwerp S. Kraaij). 288 p. Geïllustreerd met tekeningen. 1e druk. Omslag aan de randen beschadigd en gerepareerd met plakband. Schuingelezen.
Verkocht
* Onderhoudende verhalen van het leven in de Amsterdamse wijk De Pijp, geschreven door de toneelspeler Gérard Arbous (1867-1959). Met zeldzaam stofomslag, dat voorop drie dronkemannen laat zien tegen de achtergrond van het Paleis voor Volksvlijt en op de rug (naar wij aannemen) een portret van de schrijver in ruitjesjas.

3. ARETHUSA PERS. (BLOKLAND, Herber) Liber amicorum. Herber Blokland 70 jaar. (Met een Ten geleide door Henk van Otterloo, Ferrie van Ramele en Johan Souverein). Baarn, 1993. 30,5 x 22 cm. Linnen. Vervaardigd in een oplage van 32 exemplaren: éen voor Herber Blokland en 31 voor de deelnemers.
Verkocht
* Bevat bijdragen van o.a. René Bakker (Atalanta Pers, met een gesigneerd ‘druksel’), Jan Batterman (gesigneerde kleurenlino ‘compositie’), Adolf Born (gesigneerde en genummerde kleurenlitho), Geert van Daal, Frans van Dooren, Jan Keijser, Peter Lazarov (gesigneerde en genummerde houtgravure), Wim van der Meij (gesigneerde kopergravure), Henk van Otterloo (Green Escape Press), Gerard Overeem (gesigneerde zeefdruk), Pam G. Rueter (houtgravure), Ank Spronk (gesigneerde en genummerde ets), Ab Steenvoorden (gesigneerde en genummerde ets), Theun de Vries, Jos van Waterschoot, Johan de Zoete en Wim Zwiers.
Bijgevoegd: uitnodiging voor de viering van de zeventigste verjaardag, rondschrijven als dank voor het Liber amicorum en een tweede rondschrijven als dank voor het Liber Amicorum, door Blokland aangevuld met 15 regels aan éen van de deelnemers.
Voorts: In memoriam Cobie Blokland-Kooy. (Met een gesigneerde ets van Hedwig Pauwels). Ingenaaid. (4) p. Gedrukt in een oplage van 90 exemplaren.
* Bevat een fragment uit Tusschen vuur en maan van A. Roland Holst.
En: Rouwkaart voor Herber Blokland, Liturgie voor de afscheidsdienst en een dankkaart namens de familie voor het medeleven.

4. BOER, Herman Pieter de Info. Het maandblad voor de ontheemde stadsmens en zijn vrienden in de stad. Afl. 1-12, 14-17. Giethoorn, eigen beheer, juli 1972-winter 1973/74. Geniet. Geïllustreerd. Afl. 1 en 2 watervlek in linkerbovenhoek.
Verkocht
* Herman Pieter de Boer verhuisde van Amsterdam-Noord naar het Overijsselse waterdorpje Giethoorn, verloor zijn vrienden uit het oog en benoemde zichzelf tot hoofdredacteur van dit luchtige tijdschrift. Leverden aan het eerste nummer, behalve de hoofdredacteur zelf en zijn echtgenote, alleen Gerard Stigter (= K. Schippers) en Nico Scheepmaker een bijdrage, al snel meldden zich vele schrijvers en schilders als correspondent. Een onvolledige opsomming van medewerkers: Armando, Jan Cremer (met getekend zelfportret en foto met schaap), Betty van Garrel, Heere Heeresma, Eelke de Jong, Marga Minco, Karel van het Reve, Nico Scheepmaker, Annie M.G. Schmidt (uitvoerig), Hans Sleutelaar, Bert Voeten. De omslagen werden getekend door o.a. Tonny Eyk, Peter van Straaten (ook woonachtig in Giethoorn) en Peter Vos.
Het devies ‘Bewaar uw INFO’s goed, u weet wel waarom’ heeft zich wel bewezen. Deze set is, op twee nummers na, compleet.
Bijgevoegd: Handgeschreven briefkaart van Herman Pieter de Boer aan Henk J. Meier en Jeanine van de Ven, gesigneerd ‘HP’ en gedateerd ‘2.I.75’. Op de voorzijde heeft De Boer rondom zijn gedrukte portret tekstballonnetjes getekend en ingevuld, op de achterzijde staat de zin: ‘Wat betekent in godsnaam Ar Dachaidh?’

5. BÜCH, Boudewijn Drie Reve-gedichten. [Utrecht], Sub Signo Libelli, 1993. Karton overtrokken met twee soorten sierpapier, in kartonnen foedraal, eveneens overtrokken met twee soorten sierpapier (Erik Schots). (16) p. Met de hand gezet uit de Fournier en gedrukt in een oplage van 75 genummerde en door de dichter gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Dit is één van de 45 exemplaren op historisch Pannekoek-papier, voorzien van een losse bijlage van 4 pagina’s, het gedicht ‘Ohne Jahresangabe’ (‘een vierde Reve-gedicht’), gedrukt op de Gronlandea Pers in 45 genummerde en gesigneerde exemplaren, in druk én in handschrift. 25 van de 45 exemplaren werden voorzien van een handgeschreven gedicht, dit is dus zo’n exemplaar. Voorts is er nog een losse, door de dichter gesigneerde en genummerde, van twee handgeschreven dichtregels voorziene ‘Mededeling aan vijfenveertig poëzieliefhebbers’ aan toegevoegd, waarin wordt uitgelegd dat er iets misgegaan is met de nummering (de bedoeling was dat alle exemplaren met bijlage Romeins zouden worden genummerd, maar dat ging verkeerd: er werden 18 exemplaren Arabisch genummerd en 24 Romeins. Er werden dus in de praktijk 42 exemplaren voorzien van een bijlage. ‘Om het ongerief dat de bezitters van de bundel werd aangedaan enigszins te verzoeten, zijn aan deze ‘Mededeling twee niet eerder gepubliceerde dichtregels van de dichter [in handschrift] toegevoegd, alsmede de signatuur van de dichter’. De onderhavige bundel en de bijlage zijn genummerd ‘XLII (of XXXXII’)’, de mededeling is genummerd ’22/45/XXXXII (of XLII)’. Buitengewoon fraai uitgevoerd boek met zijn bijzondere sierpapierband!

6. (BÜCH, Boudewijn), Leo van MARIS Zo kun je het natuurlijk ook zeggen. (Met, ingeplakt, vijf originele foto’s). Z.p., Les Éditions du Dodo, [2006]. Ingenaaid met stofomslag. In bijbehorende envelop. (24) p. Gedrukt in een oplage van 76 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Herinneringen van Leo van Maris aan Boudewijn Büch, verlucht met vijf originele foto’s.

7. (BÜCH, Boudewijn), Paul WESTGEEST en Frans MOUWS WEBU revisited. (Met, ingeplakt, drie originele foto’s). Z.p., Les Éditions du Dodo, z.j.. Ingenaaid met stofomslag. In bijbehorende envelop. (32) p. Gedrukt in een oplage van 76 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Frans Mouws in gesprek met Paul Westgeest over Boudewijn Büch en hun gezamenlijke onderneming WEBU, verlucht met drie originele foto’s.

8. (BÜCH, Boudewijn). MOUWS, Frans De zaligverklaring. [Eindhoven], eigen beheer, (2005). Oblong. Ingenaaid met omslag. 20 p. Met, ingeplakt, drie originele kleurenfoto’s en een ‘Akte van zaligverklaring van Beduinus Maria Ignatius Büch’. 1e druk.
Verkocht
* Dit is éen van de 33 Romeins genummerde luxe-exemplaren in een omslag van blauw papier van natuurlijke vezels, gereserveerd voor de kopers van de luxe-editie van Weg uit Wassenaar en gesigneerd door de auteur.
Los bijgevoegd:: gedicht van Frans Mouws, eveneens Romeins genummerd en gesigneerd door de auteur.
Dit boekje werd uitgegeven ter gelegenheid van het verschijnen van Een andere Boudewijn Büch door Harry G.M. Prick.

9. CAMPERT e.a., Remco De transparant. (Gesigneerd door Remco Campert en Eva Gerlach). [Den Haag, Museum Beelden aan Zee, 1998]. Leporello. 30 x 10 cm. (16) p. 1e druk.
Verkocht
* 16 auteurs schreven een tekst voor De transparant, een kunstproject van Museum Beelden aan Zee. Met medewerking van o.a. Hugo Claus, Remco Campert, Hella Haasse, Gerrit Komrij, Rutger Kopland, Harry Mulisch, Cees Nooteboom en Jan Wolkers. In dit exemplaar werden de bijdragen van Remco Campert en Eva Gerlach gesigneerd.

10. CLAUS e.a., Hugo De transparant. [Den Haag, Museum Beelden aan Zee, 1998]. Leporello. 30 x 10 cm. (16) p. 1e druk.
Verkocht
* 16 auteurs schreven een tekst voor De transparant, een kunstproject van Museum Beelden aan Zee. Met medewerking van o.a. Hugo Claus, Remco Campert, Hella Haasse, Gerrit Komrij, Rutger Kopland, Harry Mulisch, Cees Nooteboom en Jan Wolkers.

11. CLAUS, Hugo Adreswijziging. Plano. 8,5 x 13,5 cm. In (niet door Claus) geadresseerde, verzonden envelop.
Verkocht
* Gedrukte adreswijzing van ‘Hugo en Veerle Claus-De Wit’, die per 15 april 1994 van Antwerpen naar Frankrijk verhuisden.

12. CLAUS, Hugo Certificaat van woonst. Plano. 22 x 14 cm. Met ponsgaatjes en andere gebruikssporen.
€ 100
* Door een ambtenaar ingevuld formulier van de afdeling Bevolking van de stad Gent, compleet met toeters en bellen als zegels en stempels, waaruit blijkt dat ‘Claus Hugo Maurice’ sinds 4 mei 1955 ingeschreven staat op het adres Bijlokenhof (sic) 2 in Gent, waar hij sinds 25 april van dat jaar woont, ‘komende van Rome’. Op de achterzijde van het formulier schetste Claus (?) slordig een plattegrond van de indeling van zijn ‘woonst’.

13. (CLAUS, Hugo) (Manifest van het tijdschrift MEP). [1965]. Eén blad. Recto en verso. Gestencild. Wat vergeling en vouwen.
Verkocht
* In 1965 publiceerde Claus een manifest als ‘Communiqué van het Comité van Waakzaamheid’. ‘Het polemisch tijdschrift MEP reageerde weer op het manifest van Claus, maar betreurde het dat de schrijver niet voldoende aandacht had besteed aan ‘de specifieke, dwingende gefundeerde Vlaamse binnenlandse eisen’. Daarop presenteerde de redactie een nog absurder manifest, waarin zij onder meer eiste: ‘Het onverwijld oprichten van een herklasseringskamp te Breendonk, waar de subversieve leraars van Vlaanderen onder leiding van General Inspektor Leopold Flammerstein III gedwongen zullen worden tot het assimileren van een cursus in subjectieve gestalten van het Westen’. Dit manifest werd in oktober 1965 gepubliceerd in een zogenaamde Meptijding, een tussentijds bijvoegsel dat de redactie regelmatig rondstuurde.’ (Sarah Beeks, ‘Alsof het woord geen actie is. Hugo Claus en het engagement in de jaren zestig‘. Antwerpen 2013). In feite is het een grappige parodie op een pauselijke encycliek.

14. CLAUS, Hugo Steekkaart voor afvoer van de kleding. 1950. 10,5 x 14,9 cm. Recto en verso bedrukt, alleen verso door Claus beschreven. Perforatiegaatjes.
Verkocht
* Door Claus ingevuld formulier bij het afzwaaien uit militaire dienst op 29 maart 1950, Claus woonde toentertijd blijkbaar aan de Charles Janssenslaan 33 in Oostende, hij had gediend bij het ‘Adm./Batalj.v/d MLC’ en zijn stamnummer was 49/07553. De lange lijst uit terug te zenden kledingstukken bestaat onder andere uit rijgschoenen, broekbretellen, een gerieftas, een naaizakje en een linnen waskom. Claus vulde het zelf nog aan met ‘1 webgordel [en] 1 kroes’. Blijkbaar is alles braaf ingeleverd, want de kaart is voorzien van handtekening en stempel van kapitein Gerard Vandefonteyne. Curieus!

15. CLAUS, Hugo Thyestes, Argumentum. Wetteren, [Drukkerij Drieghe], 1966. Planodruk. 27,5 x 21,5 cm.
Verkocht
* Tekst in het Latijn, rechtsonder in druk gedateerd ‘Wetteren, 23 april 1966’. Linksonder contemporain gesigneerd ‘Claus’, in het midden, later geschreven ‘ergo/ Hugo Claus’. Zeer schaars!

16. COUPERUS, Louis Williswinde. (Met zeldzaam omslag in de serie ‘Werken’). Amsterdam, L.J. Veen, (1895). Ingenaaid. (VIII), 88 p. Niet afgesneden. Niet opengesneden. 1e druk. Omslag iets gesleten, achterkant met roestvlekjes, maar een zeer goed exemplaar van een tere uitgave. Afleveringnummer (’17/18′) in blauw potlood op het blanke omslag, zoals gewoonlijk bij dit type.
€ 150
* VV 164,4: ‘papieren omslag als aflevering in de serie Werken‘. Uiterst zeldzaam in deze uitvoering.

17. (COUPERUS, Louis). SLUITER, Willy, & Piet van der HEM Prachtige en goedkoope feestgeschenken; alle nieuw en oorspronkelijk. Prijs per gebonden deel: negentig cents. (Boekhandelsaffiche). Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1912]. 20,5 x 91 cm. Lithografische leporello van 7 eenzijdig bedrukte bladen. Enkele vouwtjes en kreukjes, maar nog wonderbaarlijk gaaf voor zijn leeftijd en papiersoort.
Verkocht
* Boekhandelsaffiche met afbeeldingen van de stofomslagen van de tot dan toe verschenen delen van de Modern Bibliotheek: nieuwe Nederlandse romans en verhalen. Respectievelijk: F. de Sinclair, Om Papa’s principe; Minca Verster, De 3 dames Cnussewinckel; Louis Couperus, De zwaluwen neergestreken; Thérèse Hoven, Zuster Linda; Suze la Chapelle-Roobol, De gezusters Meienhof; Eline van Stuwe, Als ’t hart jong is, en F. de Sinclair, Baron Selderie. De laatste twee omslagen zijn ontworpen door Piet van der Hem, de eerste vijf door Willy Sluiter. Het behoeft geen betoog dat een dergelijk raambiljet uiterst zeldzaam is: de oplage was klein en het plakkaat werd meestal na gebruik weggegooid.

18. DICKENS, Charles Eene geestverschijning. Geïllustreerd door Arthur Rackham. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1916]. Versierd linnen. 144 p. Met 11 ingeplakte prenten in kleuren buiten de tekst (voorzien van vloeipapier), en enkele paginagrote tekeningen in zwartwit plus een aantal vignetten. Titelpagina met kerstversiering in rood en zwart. Gedrukt in 550 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug wat donker, enkele kleine schaafplekjes, verder in goede staat. Met fraai exlibris en handtekening van de advocaat W.B.H.A. Heskes.
€ 125
* Vertaling van A Christmas Carol in Prose. Schaarse Dickens-uitgave met prachtige illustraties.

19. EEKMAN, Nico Verbeeldingen. Portefeuille met 18 Houtsneden door Eekman 1921 ‘De Boeren‘. (Prospectus). Blaricum, De Waelburgh, 1921. Oblong 12,5 x 28,5 cm. Alleen recto. Houtsnede en tekst in vette letters. Op flinterdun felgeel papier. Verticale vouw.
€ 25
* Bijzonder kwetsbaar, zeer zeldzaam reclameblad voor de prentenmap, die bestaat uit 18 houtsneden op Japans papier. Twaalf door de kunstenaar met de hand gedrukte exemplaren, afzonderlijk getekend en genummerd, kostten maar liefst 102 gulden per stuk, bijna drie keer zoveel als de 88 exemplaren gedrukt bij S.W. Melchior te Amersfoort. Dit is alleen de prospectus, niet de map zelf helaas! Zie afbeelding.

20. (EEKMAN, Nico). ROLAND HOLST, A. De vagebond. (Met twee houtsneden door N. Eekman, de teksten en omslagpapier werden uit hout gesneden door Fokko Mees). [Den Haag], Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst, 1930. Cahiersteek. (16) p. Gedrukt door S.H. de Roos op zijn eigen handpers op Keizerlijk Japans papier in 100 genummerde exemplaren. Mooi exemplaar.
€ 95
* Bijzonder knappe en fraaie houtgravures van Nico Eekman en in groot formaat uitgestoken tekst van Fokko Mees, op prachtig glanzend papier gedrukt door meestertypograaf en -drukker S.H. de Roos: drie grote kunstenaars in één boek.
Dit exemplaar is ongenummerd en ongesigneerd.

21. EMANTS, Marcellus Adolf van Gelre. Drama in vijf bedrijven. (Uit de boekerij van Albert Verwey). Den Haag, W. Cremer, [1888]. Ingenaaid met gebruikmaking van het originele Victoriaanse uitgeversomslag, bedrukt in paars, groen en zwart. (6), 176 p. Niet afgesneden. 1e druk. Rug vernieuwd. Omslag aan de randen iets versleten en gerepareerd.
€ 75
* Voorop het omslag zette de jonge Albert Verwey zijn handtekening! En met het door Berlage ontworpen exlibris van Verwey: ‘In de boeken mag men ’t zoeken / In der minnen zal men ’t vinnen’.

22. HENNEBO, Robert Poetische vermaakelijkheden van Robert Hennebo, zijnde Lof der jenever en Rouw-klachten van den heere Jacobus Veenhuizen. Utrecht, Victoriapers, 1987. Halflinnen. 44 p. Met de hand gezet uit de Hollandse Mediaeval en gedrukt in rood, blauw, bruin en zwart in 80 genummerde exemplaren op de Victoria-degelpers van de Universiteitsbibliotheek te Utrecht op Van Gelder Antique vergé. De initialen en delen van de tussentitels werden met de hand gekalligrafeerd. Verzorgd door H.J. Snellenberg en gebonden door J. Gijsen.
Verkocht
* Dit bibliofiele werk moet heel veel werk hebben gekost: 44 pagina’s, grotendeels voorzien van in drie kleuren gedrukte sierkaders, en met veel in rood gedrukte woorden, en dan ook nog eens met vaste hand in 80 exemplaren elk 19 initialen en siertitels tekenen, sommige in twee kleuren. De tekst is gebaseerd op de editie van 1721. Niet in de Bibliografie van marginale uitgaven 1981-1994.

23. HERMANS, W.F. De onversleten wandelaar. Leiden, Burgersdijk & Niermans, 1994. 10,0 x 6,6 cm. Geniet met stofomslag. 16 p. Gedrukt in een oplage van 750 exemplaren. 1e druk. Miniem vouwtje in omslag.
Verkocht
* Van oude boeken en schrijfmachines. Jaarwisselingsgeschenk 1994-1995, niet in de handel. JS 445. VW 8.

24. HERTZBERGER, Menno Dictionnaire à l’usage de la librairie ancienne pour les langues française, anglaise, allemande, suédoise, danoise, italienne, espagnole, hollandaise. / Dictionary for the Antiquarian Booktrade in French, English, German, Swedish, Danish, Italian, Spanish and Dutch. Parijs, eigen beheer, 1956. 26 x 17 cm. Linnen met stofomslag. 192 p. 1e druk. Omslag wat versleten. Naam van een inmiddels overleden antiquaar uit Amsterdam tweemaal voorin.
Verkocht
* Iedere antiquaar heeft dit boek nodig – als hij het antiquaarse jargon wil kennen en vertalen.

25. HOTZ, F.B. De vertegenwoordigers. Verhalen en beschouwingen. Amsterdam/ Antwerpen, De Arbeiderpers, (1996). Verguld halfperkament; in met een miniem stukje marokijn afgezet kartonnen foedraal (Frans den Breejen). 114 p. 1e druk.
Verkocht
* Zeer fraaie privéband van Frans den Breejen van de Mikado Pers.

26. (JONG, Frans de). Ger VERRIPS Op de grote, stille heide. (Met twee paginagrote typografische illustraties van Frans de Jong). (Amsterdam, Frans de Jong, 1976). Ingenaaid in een omslag van Zaans bord. 9,6 x 6,9 cm. (12) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Dit is nummer 1 van de oplage! Miniboekje.

27. LAST, Jef Bakboordslichten. Verzen. Met houtsneden van Hein Block. Amsterdam, Ontwikkeling, 1926. Linnen met stofomslag (Hein Block). 72 p. Met het bijbehorende erratavelletje. 1e druk. Omslag gerepareerd en met horizontale vouw.
Verkocht
* Lasts debuut: ruige, volkse gedichten, deels in plat Hollands. 9 houtsneden en een tiende op het (schaarse!) stofomslag.

28. MILLER, Henry The Wisdom of the Heart. Norfolk, Connecticut, New Directions Books, (1941). Linnen met (expressief) stofomslag. (8), 256 p. Latere druk. Hapjes uit omslag.
€ 18
* Uit de bibliotheek van Martinus en Antoinette H. Nijhoff.

29. MULISCH, Harry De procedure. Roman. Amsterdam, De Bezige Bij, 1998. Linnen (!) met stofomslag. 304 p. 1e druk. Enkel krasje op het omslag.
Verkocht
* Eén van de slechts 50 exemplaren in een zwart linnen band met verguld rood rugschildje en stofomslag, op uitdrukkelijk verzoek van de auteur vervaardigd door De Bezige Bij. De gehele oplage van 50.000 exemplaren van deze eerste druk was (goedkoper) uitgevoerd in karton met stofomslag, wat de auteur niet beviel, omdat deze uitvoering niet aansloot bij de officieuze verzamelde werken. Marita Mathijsen (in Mulisch’ De kamer. Gevolgd door een beknopte drukgeschiedenis van zijn romans) beschrijft de gewone oplage ten onrechte als gebonden zwart linnen; zij beschikte blijkbaar over een van de 50 exemplaren.
Bestemd voor de auteur en medewerkers van de uitgeverij. Tot dusver niet in de handel aangetroffen.
Bijgevoegd: Geheel blanco dummy met afwijkend stofomslag.
Voorts: regulier exemplaar van de eerste druk.

30. NESCIO De uitvreter. Dichtertje. Titaantjes. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, (2018). Verguld halfperkament; in met een miniem stukje marokijn afgezet kartonnen foedraal, bekleed met Japans vezelig papier (Frans den Breejen). 168 p. 44e druk.
Verkocht
* Zeer fraaie privéband van Frans den Breejen van de Mikado Pers.

31. OMSLAGEN Collectie van 12 boekhandelsomslagen, ca. 1920-1950. Reclame-omslagen voor paperbacks. Frans, Belgisch en Nederlands. Gebruikt. Uitgevers: Flammarion (ontwerp A.M. Cassandre), Librairie Galignani (ontwerp Hardy), Librairie Galignani (diverse tekenaars, o.a. Drancy), Albin Michel (Drancy & René Vincent) – hierin een boek, Sibylle van Henry Bordeaux. Librairie de l’Anversois (E.A. Schefer), Ancienne Librairie Castaigne (Hergé – deze is bijna doormidden), Société Bibliothèques des Gares (ontwerp Loth), Librairie Corman (art-deco-ontwerp), Librairie Galeries du Bon Marché (R. Meurisse), Librairie Pauli (art-deco-ontwerp) en Magazijn De Bijenkorf.
Verkocht
* Art deco en modernisme gaan hand in hand bij deze mooie omslagen waar je saaie boeken in kon bewaren, en die het boek beschermen als je het in de trein of de bus leest. Met reclame voor de kiosk of de boekhandel waar je je leesvoer betrekt.

32. ORTT, Felix Voor een rustig uurtje. Dicht en proza verzameld door Felix Ortt. [Soest], Rein Leven Beweging, 1915. 15 x 10 cm. Geniet. 32 p. Gedrukt in groen, alle pagina’s met rood kader, op getint papier. Omslag in bruin en rood. 3e druk. Nummertje op omslag geschreven, lichte slijtsporen.
Verkocht
* Mooi jugendstil-uitgaafje met hooggestemde gedichten, prozastukjes en motto’s van Ortt zelf, Louis A. Baehler, Lodewijk van Mierop en andere usual suspects van de Rein Leven Beweging, maar ook van Prosper van Langendonck, Marie Boddaert en Emile Verhaeren.

33. OUDENAARDEN, Jan De Engelse dichter. (Met 5 illustraties van Tom Slaughter). New York, Kunst Editions-Rotterdam, Jelsma Van Biert en Randoe bv, 1990. 29 x 22 cm. Losbladig in omslag. 11 bladen. Gedrukt in rood en zwart in 600 genummerde exemplaren plus enkele gemerkt H.C. voor de medewerkers.
Verkocht
* Dit is een van de H.C.-exemplaren (nr. H 9). Uitgegeven als nieuwjaarsgroet van organisatieadviesbureau Jelsma Van Biert en Randoe. Het omslag is gemaakt van een kaart van Rotterdam.

34. (WERKMAN, H.N.). KUIPERS, Reinold Op losse schroeven. (Posthume Werkman-uitgave). (Groningen, De Vuurslag, 1946). Ingenaaid. (16) p. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag licht gevlekt.
€ 95
* Uit het colofon: ‘Wijlen H.N. Werkman te Groningen heeft deze bundel in 1944 gezet’.
Met het gedicht ‘Interieur met mijn broer en een schilderij’ over Reinolds broer Abe Kuipers – maar ook met ‘Aan… // Uw facie (een façade voor faciele)/ amants met een betoov’rend kielekiele)/ laat mij lakonisch, want ik stel nog steeds/ ’t profond’ oneindig hoger dan ’t profiele.’ En een drietal Amsterdamse gedichten: een Groninger naar Amsterdam vertrokken.

35. (WILLINK, C.A.). PERRON, E. du (als:) Duco PERKENS. (Omslag C.A. WILLINK) Bij Gebrek aan Ernst. Zijnde de volledige werken van Duco Perkens. Uitgegeven door E. du Perron. Omslagtekening en frontispieces van C.A. Willink. Brussel, Simonson, 1926 [overplakt: ‘Bij W.N. Dinger te Bussum’]. Ingenaaid. 184 p. Gedrukt in een oplage van 500 genummerde exemplaren. 1e druk. Mooi exlibris. Enkele kleine vlekjes, maar keurig.
Verkocht
* Mooi surrealistisch omslag. Batten/ Stols 6 en 32.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 23 juli 2020 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.126 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: