antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 922: Vijftien eilanden

Een nieuwsbrief met gevarieerde aanwinsten, waaronder enkele handgeschreven brieven van schrijvers en kunstenaars uit een grafologische verzameling, maar ook opvallende reclame van uitgevers, etiquetteboeken in art-nouveaubanden, een bedelvers en wat niet al. De titel verwijst naar Karel Sartorys reclamecampagne voor Dobbelman, zie het plakboek onder nummer 35.


1. ALKEMA, Wobbe Drie nieuwjaarswensen. Driemaal een gevouwen blad, formaat ca. 20 x 16 cm. Elk met voorop een gedrukte grafische illustratie en de tekst ‘met de beste wensen voor het jaar’, de namen Wobbe H. Alkema en D. Alkema-Bittkow en het adres Muntplein 9, Kampen, waar het echtpaar Alkema van 1958-1974 woonde. Alle drie de prenten zijn met de hand gekleurd. Twee zijn in balpen gesigneerd, een is in druk gesigneerd. Mooie frisse conditie.
Verkocht
* Abstracte ontwerpen.

2. APPEL, Karel Ik wou dat ik een vogel was. Berichten uit het atelier. Samengesteld door R.H. Fuchs. Den Haag/ Amsterdam, Haags Gemeentemuseum/ Meulenhoff, (1990). Ingenaaid met flappen. 168 p. Fraai geïllustreerd. 1e druk.
€ 85
* Ferm gesigneerd door Karel Appel op de Franse titel.

3. (ART-NOUVEAU-ETIQUETTE). WOUDE, Johanna van Vormen. Handboek voor dames. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1898]. Versierd linnen. 280, (8) p. Met 8 pagina’s uitgeversreclame (geïllustreerd). 1e druk. Zeer fraai en gaaf. Enkele pagina’s verbruind.
Verkocht
* Aansporingen en nauwkeurige aanwijzingen voor nette dames, ook over diners (‘Philippines, toasten en gezang’), bals, brieven, visites en contravisites, de handdruk, ‘de rol van den zakdoek’, rouw, het ameublement en de plaats van de piano. Amy Groskamp, maar dan uit de elegante jugendstilperiode. Je kunt er uit blijven citeren!
Zeer fraaie bandtekening: bestempeling in bruin met gouden driepuntjes bespikkeld, niet gesigneerd helaas. Uitgevoerd door Elias P. van Bommel. ‘Het ziet er zoo netjes uit, dat het een uitnemend damescadeau is’, lees ik in Het Vaderland van 29 november 1898. Niet in Braches.

4. (ART-NOUVEAU). STAFFE, Baronesse Bestemming. Dochter, echtgenote, moeder. Vrij bewerkt naar het Fransch door Mevr. G.J. Bakker Korff-Hoogeboom Amsterdam, C.L.G. Veldt, 1900. Versierd linnen. 260 p. 1e druk. Keurige band, papier wat verbruind.
Verkocht
* Mooie art-nouveauband met leliemotief, helaas niet gesigneerd, uitgevoerd door Elias P. van Bommel. Vervolg op Het rijk der Vrouw (1899), eveneens vertaald door mevrouw Bakker-Korff, dat eveneens een fraaie art-nouveauitvoering had. De schrijfster heette voluit Blanche Augustine Angèle baronesse Staffe, née Soyer (1843-1911). Zij was de Franse Beatrijs Ritsema van haar tijd, niet zozeer de Amy Groskamp-ten Have: dit boek biedt vooral algemene levensregels, geen details. Niet in Braches.

5. BALKT, H.H. ter, Wiel KUSTERS e.a. Zuid ten westen. Länteen Etelästä. (Met Finse vertalingen door Heimo Pihljamaa). Banholt, (In de Bonnefant), 1981. Ingenaaid met stofomslag. (24) p. Met de hand gezet en gedrukt door Hans van Eijk in blauw en zwart in een oplage van 40 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 35
* Gedichten van H.H. ter Balkt, Wiel Kusters, Peter Nijmeijer en Hans van de Waarsenburg. Tweetalige uitgave.

6. BEDELVERS Wie op de goede God. vertrouwd. Die heeft niet op zand. gebouwd. Zonder plaats of uitgever, begin 20ste eeuw. 34 x 21 cm. Lithografie in goud naar handschrift op glad papier. In kader, met ondertekening ‘Antwoord. Word later ge Vraagt. of u dit. Gebed. be houden Wil het kost maar 2. Cents.’ Gevouwen, wat slijtage en kreukjes, aan de achterkant gerepareerd.
€ 40
* Fraai vroom bedelvers met luxe, licht-kalligrafische uitstraling, maar de spelling is matig.

7. BELL, John Mutiny on the Bembo. Oxford, The Perpetua Press, 1984. Geniet met stofomslag. 24 p. Gedrukt in rood en zwart in 200 exemplaren. 1e druk. Als nieuw.
Verkocht
* Prachtige typografische parodie waarin zeilvaart en boekdruk versmelten – bestaande uit drie Zangen: de Mutiny, de Piracy en The Wreck of the Bembo. ‘The seas poured down/ To the double crown,/ And the order came to waste./ So we etched her deep, and piped all hands;/ A mile astern were the dread Gill Sans.’ Gemaakt voor de eerbiedwaardige Double Crown Club.

8. BLAMAN, Anna Eenzaam avontuur. Roman. Amsterdam, Meulenhoff, (1949). Linnen. 256 p. 2e druk. Rug licht verkleurd.
Verkocht
* Gesigneerd door de auteur op het voorste schutblad.

9. BLAMAN, Anna Op leven en dood. Amsterdam, Meulenhoff, (1955). Linnen. 244 p. 3e druk. Wat verfomfaaid exemplaar, voorste kneep gebroken, maar niet los.
Verkocht
* Exemplaar het aangrijpende opdracht van de auteur op het voorste schutblad: ‘Amsterdam, October 1955/ Voor Dr Durrer,/ U zult wel geen tijd hebben om te/ lezen, maar lees dan tenminste/ hoezeer ik Uw zorgen voor mijn hart/ waardeer!-/ Met heel hartelijke groet,/ Anna Blaman.’
Anna Blaman werd in april 1955 getroffen door een hartinfarct, Haar cardioloog was dokter Dirk Durrer (1918-1984) die verbonden was aan het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam. Navrant detail: de hoofdpersoon van Op leven en dood werd ook getroffen door een hartinfarct…

10. (BOMANS, Godfried) ‘Erik of het Klein Insectenboek’. Pag. 142-156 in In ’t licht. Een tijdschrift gewijd aan de werkzaamheid van de uitgeverij Het Spectrum te Utrecht, onder redactie van Gabriël Smit, H. Kuitenbrouwer en Charles Nypels. Utrecht, Het Spectrum, 1940-1941. Drie afleveringen (= alles wat verscheen) in één (saaie halflinnen) band. 192 p. Geïllustreerd. Compleet, omslagen meegebonden. 1e druk. Band wat versleten, vage watervlek op de eerste pagina’s.
Verkocht
* Voorpublicatie uit ‘Erik’ in het derde nummer van dit reclameblad van uitgeverij Het Spectrum! In het tweede nummer, dat in de herfst van 1940 uitkwam, aandacht voor Karel Thole en ook een vooraankondiging van ‘Erik’. Bomans’ meesterwerk verscheen in februari 1941 en werd meteen een bestseller. Dit leuke tijdschrift werd op luchtige toon volgeschreven door Gabriël Smit en Charles Nypels, en diende om de verschillende boeken van Het Spectrum onder de aandacht te brengen. Ook met artikelen over o.a. Otto van Rees en Cuno van der Steene, en over het handschrift van typografen als De Roos, Gill en Van Krimpen. Mooi uitgevoerd tijdschrift met veel aandacht voor vormgeving. Cat. Nypels 167.

11. BORG, Bodil De wijze dwazen. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver). Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1931. Linnen. (8), 280 p. Niet afgesneden. 1e druk. Enkele vlekjes op de band.
€ 25
* Opdracht van de auteur in zwarte inkt op pagina (5), direct na de gedrukte opdracht: ‘[voor ficus e.-,/ niet om onze 30-jarige vriendschap]/ en dit exemplaar voor mijn lieve/ Co van der Mark-Solleveld, die/ ik al haast even lang ken!/ 15-5-1931 “Bodil Borg”‘.
De wijze dwazen is een in Denemarken spelende roman, onder Deens pseudoniem geschreven door een Nederlandse schrijfster, die (aldus de recensies) treft door de vele frisse, rake opmerkingen, maar vervreemdt door de grote hoeveelheid citaten van Grote Schrijvers, van Shakespeare tot Verlaine en Tolstoi.

12. (BOSCH & KEUNING) Libellen. (14 reclamefolders en -boekjes). Baarn, Bosch & Keuning N.V., jaren 30. Verschillende formaten. Alle in gave conditie. O.a.: ‘Op de Libellenjacht’ (ontwerp Karel Hoekendijk), ‘Daar zijn de libellen!’, ‘8 nieuwe deelen van Oud-Israël’, ‘3 x 50 meestgevraagde Libellen’, ‘Libellen – de lectuur waar ieder enthousiast over is!’ (in 2 varianten), ‘Drie Kerstlibellen’ (Hoekendijk), ‘In de stilte’, en een drietal seizoensaanbiedingen.
€ 75
* Mooie serie toonbeelden van boekreclame in frissche, moderne stijl. Signaturen o.a. K.H(oekendijk), J.L. en M.v.B.

13. (BOSCH & KEUNING) De nieuwe Opgang-serie. Baarn, Bosch & Keuning N.V., [1934]. 20 x 17 cm. Omslag met uitgestanst boek. (24) p. Geïllustreerd. Gedrukt op oranje en wit papier, de pagina’s van verschillend formaat. Goed exemplaar.
€ 50
* Reclamefolder met moderne Piet Marée-achtige typografie voor de Opgang-serie. Wie een abonné aanbrengt kan prachtige prijzen winnen: niet alleen boeken, maar ook lepeltjes, dozen, kandelaars, lampen, een Kodak-camera, een buffetkast of een gitaar. Zeer kwetsbaar, maar in goede staat!
Bijgevoegd een andere mooie Bosch & Keuning-reclamefolder:
1.2.3. (Bijvoegsel van De Jonge Vrouw, Februari 1935). (Baarn, Bosch & Keuning N.V., 1938). 24 x 15,5 cm. Geniet. (16) p. Geïllustreerd. Flinke scheur in voorzijde omslag.
Oranje-zwarte folder, met moderne Piet Marée-achtige typografie, die opent met de drie prijswinnaars van de wedstrijd ‘hoe werf ik binnen de kortste tijd de meeste abonnees’. Daarna een met foto’s verlucht overzicht van premies voor nieuwe abonnees en reclame voor de Opgang-Serie (Vreugde-kind, Struikelende voeten, en dergelijke romans).

14. (BOSCH & KEUNING) Opgang-Serie. 1940-1941. Smeed het ijzer als het heet is! (Baarn, Bosch & Keuning, 1939). 12,5 x 8,6 cm. Verticale leporello. (16) p. Geïllustreerd in rood en zwart. Zeer gaaf.
Verkocht
* Met 7 afscheurbare antwoordkaarten om abonnees aan te leveren. Ingenieuze folder met afbeelding van 8 boeken.

15. BOUTENS, P.C. Utrechtsche Studenten-almanak voor het jaar 1892. Utrecht, Van Druten, 1892. Linnen. 416 p. Met een originele foto van de rector-magnificus als frontispice, met handtekening in facsimile. 1e druk. Rug verbleekt, wat roest, maar een mooi exemplaar.
Verkocht
* Met op pagina 349-350 het prozagedicht ‘De blaren vallen, vallen, vallen…..’ (nooit herdrukt), op pagina 325-331 en 365-366 gedichten getiteld ‘Fragmenten’ en ‘Lente-Tragedie’, later opgenomen in XXV verzen (1894). Boutens’ bijdragen werden ondertekend met ‘B.’. Hijj komt ook op de pagina’s 172 en 385 voor. Bevat tevens bijdragen van Frans Bastiaanse (‘W.A.F.B.’). Rijkse 6.7.

Brieven uit de grafologische verzameling van Petrus Mulder

16. HEYENBROCK, Herman Gesigneerde, handgeschreven brief aan dr. A.J. Resink. Op papier met gedrukt briefhoofd ‘Museum van den Arbeid’. Tweezijdig beschreven. Gedateerd ‘Blaricum 4 Jan 32’. Opgeplakt op een albumblad, onderrand afgeknipt, maar geheel leesbaar. 51 r.
€ 75
* Herman Heyenbrock (1871-1948) is vooral bekend als schilder van de industrie in Nederland: werkplaatsen, stoomlocomotieven in actie, en dergelijke. ‘Waarde heer, ik dank je voor je beste wenschen, die ik nu wel zeer behoef’. Heyenbrocks jongste dochter Vera was op 10 december 1931 overleden, 31 jaar oud. Heyenbrock zelf is ziek, al is hij weer wat opgekrabbeld – hij tekent wat en schrijft brieven. Resink had hem een schematische tekening gestuurd met ‘ingeplakte voorwerpjes’, kennelijk voor het Museum van den Arbeid dat Heyenbrock aan het inrichten was (Rozengracht 224, Amsterdam). Maar Heyenbrock ziet er niet veel in.
In het voorjaar wordt er een nieuwe vleugel van het Museum geopend, gewijd aan elektriciteit, enkele zaaltjes over verf, en drie met ‘nieuwe statistiek teekeningen van Prof. Neurath uit Weenen’. De helft van de brief wijdt Heyenbrock aan de details van de inrichting van de nieuwe zalen, waarin electriciteit in alle aspecten wordt belicht, van telefoon tot röntgenapparaten. Op de achterkant zijn afbeeldingen van portretten van Heyenbrock en een schilderij geplakt.

Dr. Albertus Johan Resink (1873-1946) was een kunstzinnige bioloog-filosoof met belangstelling voor theosofie en parapsychologie. Hij was onder meer kandidaat-lid voor de Kunstenaarspartij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 1922.

Deze brief is (evenals de volgende drie) afkomstig uit de collectie van een grafologisch geïnteresseerde handschriftenverzamelaar en kunstschilder, Petrus Mulder (1902-1967), die verschillende brieven aan A.J. Resink bezat. 

17. ROLAND HOLST, A. Gesigneerde, handgeschreven brief aan ‘Beste John’ (Rädecker?). 13,7 x 21,0 cm. Kladblokvel opgeplakt op een albumblad. De achterkant is kennelijk blanco. Gedateerd ‘Laren N.H. 13. vii – ’45’. 12 r. Met rood nummer van de handschriftenverzamelaar.
€ 75
* Roland Holst stuurt een ‘copie’ terug, die hij al had, met de belofte er later eens over te spreken. ‘… onze methoden zijn zeer verschillend: de mijne zou jou leeg maken (soms doet zij ’t mij ook, maar ik moet dit riskeeren)’. Hij is ‘zoo vól zomerleegte’, dat hij maar niet langskomt. ‘Mijn tegenwoordigheid zou je nog meer teleurstellen dan dit briefje – vrees ik – al doet. Tot ziens – en hand van Jany.’
Uit de collectie van de grafologisch geïnteresseerde handschriftenverzamelaar P. Mulder. Onder de brief van Adriaan Roland Holst is een deel van een brief van de parapsycholoog W.H.C. Tenhaeff aan A.J. Resink geplakt, gedateerd 7 augustus 1945, waarin het over vrijmetselarij gaat en over de apathie die na afloop van de oorlog bij Resink is ontstaan, en die Tenhaeff ook kent – en Roland Holst dus eveneens!

18. ROLAND HOLST, Henriëtte Twee gesigneerde, handgeschreven brieven aan dr. A.J. Resink.
1. 27,0 x 21,4 cm. Tweezijdig beschreven. Gedateerd ‘Buissche Heide, 30 Augustus’. Deze brief dateert uit 1929-1931. 45 r.
2. 15,0 x 10,6 cm (briefkaart). Tweezijdig beschreven. Gedateerd ‘Bloemendaal/ 9 Juli [poststempel: 1931]’. 15 r.
Opgeplakt aan beide zijden van een albumblad, maar vrijwel geheel leesbaar. Beide brieven zijn snel en slordig geschreven. Wat roestvlekkig.
Verkocht
* In de eerste brief weigert Roland Holst een artikel van Resink voor publicatie en kraakt het vakkundig af. Zij vraagt of Resink De Man heeft gesproken, mogelijk Hendrik de Man. Ze voelt er niet voor om namens Resink een motie in te dienen op het (Derde) Religieus Socialistisch Congres, omdat zij daar door het bestuur is uitgenodigd. Ook over twee boeken die zij gebruikt voor een lezing voor ‘de kring van Ragaz’. De briefkaart gaat eveneens over boektitels, die deels met Leonhard Ragaz te maken hebben.

19. TOOROP, Charley Gesigneerde, handgeschreven briefkaart aan dr. A.J. Resink. 7,0 x 13,7 cm. Opgeplakt geweest op een albumblad, waardoor de achterkant niet helemaal leesbaar is. Gedateerd ‘19.10.’43/ Blaricum’. Poststempel Laren 23 oktober 1943. 11 r. Wat roestig.
€ 40
* Toorop wil graag haar foto’s en iets (onleesbaar) van Rädecker terug hebben, omdat zij veel mensen op bezoek krijgt die ze willen zien. ‘Zonder tegenbericht loop ik dan even aan./ Hartelijke (rest onleesbaar)’ – dat is dan op vrijdag 22 of 29 oktober geweest.
Wellicht is het mogelijk de achterkant van deze gemaltraiteerde kaart verder van lijmresten te bevrijden.
Petrus Mulder woonde evenals Toorop en Resink in Blaricum.


20. CELAN, Paul ‘Alles is te zwaar, omdat alles te licht is’. De brieven van Paul Celan aan Diet Kloos-Barendregt. Bezorgd door Paul Sars en vertaald door C.O. Jellema. (Amsterdam,) Bas Lubberhuizen, (1999). Ingenaaid met stofomslag. 160 p.
€ 50
* Dit exemplaar werd op de Franse titel niet alleen gesigneerd door Paul Sars, maar ook door Diet Kloos, die eind jaren veertig innig bevriend was met Celan.

21. COUPERUS, Louis Psyche. Amsterdam, Veen, [1904]. Linnen (‘Werkenband’, H.P. Berlage). (8), 176 p. 3e druk. Rug iets schuingelezen. Fris exemplaar.
€ 60
* Een groot deel van de oplage van deze derde druk werd in de (zeer aantrekkelijke) uniforme Berlage-band van Couperus’ verzameld werk gebonden, met versiering op voor- en achterkant. Versie zonder het boekbindersmerkje op de achterkant. VV 190,16. Couperus Collectie Veen Psyche 9.

22. DEYSSEL, Lodewijk van Kleinigheden. Maastricht, Stols, 1926. Herbonden in halfleer met platten van stijfselmarmer (Binderij Pau), origineel omslag achterin meegebonden, prospectus (op Japans!) in hoekje tegen binnenzijde achterplat. (4), 52 p. Gedrukt in rood en zwart in 200 genummerde exemplaren. 1e druk. Met notities in potlood van de eerste eigenaar op het omslag.
€ 200
* Dit is een van de 15 luxe-exemplaren op Japans papier, bovendien nummer 1 van de oplage, op naam gedrukt: ‘Dit exemplaar werd gedrukt voor M.B.B. Nijkerk’. Ook het prospectus is op Japans, en niet op geschept Hollands papier zoals meestal. Trajectum ad Mosam 15. Van Dijk 67.
We hebben ook nummer 12 van de oplage, niet op naam gedrukt, en in vrijwel gelijke uitvoering door Binderij Pau (€ 175).

23. (DEYSSEL, Lodewijk van). PRICK, Harry G.M. In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1997. Linnen met leeslinten, stofomslag ontbreekt. 1080 p. Geïllustreerd. 1e druk. Wat verfomfaaid.
€ 25
* Eerste deel van de fantastische levensbeschrijving van Lodewijk van Deyssel. Deel twee, ruim 1400 pagina’s dik, verscheen in februari 2003.
Exemplaar met handgeschreven opdracht van de auteur: ‘Voor Ab van der Steur,/ gewezen stadsgenoot/ van de gebiografeerde,/ met de complimenten/ van Harry G.M. Prick,/ A’dam, 31-X-’97’.

24. (HERMANS, W.F.). THEMERSON, Stefan Cardinal Pölätüo. Londen, Gaberbocchus, 1961. Karton met stofomslag. 184 p. 1e druk. Kringetje op voorzijde omslag.
Verkocht
* Bijgevoegd: (HERMANS (inl.), W.F.). THEMERSON, Stefan Kardinaal Pölätüo. Vertaling Gust Gils en Fredy de Vree. Inleiding Willem Frederik Hermans. Amsterdam, De Bezige Bij, 1967. Garenloos. 228 p.
Hermans’ uitgebreide inleiding beslaat de pagina’s 5 tot en met 29.

25. HUYGENS, Constantijn ’t Voor-hout ende ’t kostelick mal. Maastricht, (Leiter-Nypels), 1927. Ingenaaid. 56 p. Gedrukt op Ossekop in rood, blauw en zwart door Charles Nypels met de Grotius en initialen van S.H. de Roos in een oplage van 250 genummerde exemplaren. Omslag deels wat verbruind.
€ 20
* Van Laar 43.

26. KAFKA, Franz De gedaanteverwisseling. [Den Haag, H. van Krimpen], 1944. Halflinnen. 82 p. Gedrukt in een oplage van 1010 exemplaren. 1e druk. Wat roestvlekjes. Tekstpapier zoals altijd verbruind.
€ 15
* Vertaald in 1938 door Nini Brunt, de moeder van uitgever Huib van Krimpen. Clandestiene uitgave onder de nazi-bezetting. Uit de grote verzameling oorlogsuitgaven van A.J. Eschauzier met diens notitiepapiertjes. De Jong 439.

27. (KRIMPEN, J. van). CONTACT De onsterfelijken. Keurbibliotheek van meesterwerken uit de wereldliteratuur. Geïllustreerd. Amsterdam, Contact, [1945]. 45 x 29 cm. Reclameposter in rood en zwart, eenzijdig bedrukt. Enkele hoekkreukjes.
Verkocht
* Mooi groot affiche geheel in kapitalen uit de letter Romulus van Jan van Krimpen gezet, en met een phoenix, het beeldmerk van de serie.

28. (KRIMPEN, J. van). E.N.S.I.E. Dossier E.N.S.I.E., ca. 1950. Amsterdam, E.N.S.I.E., 1946-1952. Vier geniete boekjes (prospectussen), een kaart en een verklarend knipsel. Lichte gebruikssporen en enkele nuttige handgeschreven data.
€ 45
* De Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie was een groots werk in tien dikke, gebonden delen. ‘Het menselijk denken, weten en kunnen in overzichtelijke volledigheid samengebracht door meer dan driehonderd Nederlandse geleerden en kunstenaars’ en vormgegeven door Jan van Krimpen. Op de prospectussen prijkt de door Van Krimpen ontworpen titel, en op de ansichtkaart de serie in volle glorie. Een machtige publicatie, die ondanks vele pogingen niet herzien en herdrukt is.

29. (MONDRIAAN, Piet, en anderen). LURASCO, F.M. Onze moderne meesters. Samengesteld door F.M. Lurasco. Amsterdam, C.L.G. Veldt, 1907. Oblong 16 x 25 cm. Origineel grof linnen met bindlinten. 132 p. Korte levensbeschrijvingen van 126 Nederlandse schilders met hun portret, gedrukt op getinte ondergrond. 1e druk. Zeer gaaf.
Verkocht
* Piet Mondriaan, maar ook diens oom Frits. Jozef Israëls, H.W. Mesdag, Jan Toorop, Thérèse Schwartze, Suze Robertson, Floris Arntzenius, Jan Sluyters, J.H. Weissenbruch, Gust. van de Wall Perné en vele anderen, bekenden en onbekenden. Opmerkelijk boek, ook qua uitvoering, dat een korte biografie combineert met (meestal) een opvallend levendig fotoportret, soms een geschilderd (zelf)portret. Lurasco was een Nederlandse journalist die ook soortgelijke boeken heeft samengesteld over toneelspelers.

30. PASTERNAK, Boris Krantenknipsels. Map met Nederlandstalige krantenknipsels. Circa 50 stuks, grotere en kleinere. Voornamelijk 1958-1981.
€ 25
* De meeste knipsels dateren uit 1958 (het jaar van de Nobelprijs, waarvan de uitreiking door de Russische overheid werd verhinderd) tot 1960, het jaar van Pasternaks overlijden.

31. PUETTMANN, Emile Typografie. [Rotterdam], De Slofpers, 1979. Ingenaaid. (16) p. Met de hand gezet en gedrukt op Okamoto Gasen-shi door Emile Puettmann in een oplage van 80 genummerde exemplaren. Met de bijbehorende, gelijkgenummerde envelop. 1e druk.
€ 50
* In een omslag van wit, zachtglanzend Japans papier dat dankzij de envelop gaaf en fris is gebleven. Ter gelegenheid van de 70e verjaardag van Dick Dooijes.

32. REVE, Gerard Brief aan Simon Carmiggelt. Velp, Egelpers, 2004. Cahiersteek. (16) p. Gezet uit de Gill en gedrukt op Bioset in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht

33. REVE, Gerard Vier wintervertellingen. Amsterdam, Van Oorschot, 1963. Karton met stofomslag. 212 p. 1e druk.
Verkocht
* Gesigneerd door de auteur op de franse titelpagina: ‘Ljouwert / Leeuwarden, 7 October 1967./ GerardKvanhetReve.’ De datum van de signatuur is nogal beladen: “’s Middags signeerde een aantal auteurs in de Leeuwardense boekhandel De Peperbek. Kennelijk was er toen al wat animositeit tussen Reve en Vinkenoog, door de laatste achteraf toegeschreven aan de onverenigbaarheid van mensen die hun roes uit de alcohol haalden en zulken die haar via verboden kruiden verkregen, Vóór het optreden had Reve, die vergezeld was van Frans Pannekoek, al menige consumptie achter de kiezen. In De Harmonie waren 1100 bezoekers er getuige van dat aan het eind van de avond Reve op de vuist ging met Vinkenoog” (Nop Maas, Gerard Reve. Kroniek van een schuldig leven. Deel 2, p. 393). Vier wintervertellingen erscheen eerder in het Engels onder de titel The acrobat and other stories (Amsterdam-Londen, Van Oorschot, 1956).

34. (REVE, Gerard). SCHEEPMAKER, Nico Hopper’s Holland. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht aan Gerard Reve). Amsterdam, Erven Thomas Rap, (1973). Garenloos met omslag. 64 p. 1e druk.
Verkocht
* Opdracht van de auteur in viltstift op de Franse titel: ‘Voor Gerard Reve,*/ je “van het”,/ meer in het bijzonder/ het gedicht/ op blz. 40/ Nico Scheepmaker/ * ook te lezen als/ Gerard (je van het) Reve’. Op pagina 40 van dit boek staat het gedicht ‘Een vat vol woorden’, door de auteur in handschrift opgedragen ‘Voor Gerard’, met in de laatste strofe een verwijzing naar Gerard van het Reve.

35. SARTORY, Karel, & Charles BOOST De wonderen van Castella. (Plakboek). Zelfgemaakt plakboek van geschept papier (met schepranden). 33 x 13 cm. Zonder omslag. Genaaid met cahiersteek. 36 p. Titelpagina getekend met potlood. 26 ingeplakte en 1 losse Dobbelman-advertentie voor Castella Scheerzeep uit Vrij Nederland en De Groene, 1948-1949. Papier wat verkleurd.
€ 50
* ‘Ik was een klant van Veenhuizen – Thans bezit ik vijftien eilanden! Aldus de heer v.d.V. te G.’ Originele krantenknipsels van de magistrale reclamecampagne van Karel Sartory voor Castella Scheerzeep van de Dobbelmanfabriek, geïllustreerd door Charles Boost. De samensteller van dit album is onbekend.
Bijgevoegd: Wilbert Schreurs, ”Ik steeg tot de hoogste toppen’. De Castella-campagne van Karel Sartory’, p. 40-42 (en de geïllustreerde achterzijde) in het Reclame en Literatuur-nummer van Parmentier, jaargang 2, nr. 4.

36. SCHILT, Kees, Frans & Jo SJONKES, Freek van den BERG Scheeps Journaal 18 Juni 1921. (Scheepsjournaal van de reis van het schip Van Galen door Zuid-Holland van 18-26 juni 1921). Schoolschrift met ingeplakte foto’s en bonnen. 24 met inkt beschreven pagina’s en 14 ingeplakte (min of meer verbleekte) fotootjes. Achterin nog een tweede scheepsjournaal van een vakantietocht in augustus 1923, van het schip De Meeuw met mejuffrouw Johanna Maria Schutz, mevrouw H. van den Berg, de heer Frederik van Woerden en de heer Freek van den Berg (2e Weteringdwarsstaat 40, Amsterdam). 26 met potlood beschreven bladen. Boekblok los van de rug.
€ 150
* Levendig geschreven vakantieverslagen van een boottocht over de Brasemermeer en andere wateren in Zuid-Holland, enigzins geïnspireerd door de dagboekaantekeningen van Johan Goerée d’Overflacquée (S.F. van Oss in de Haagsche Post, ca. 1918-1919), kennelijk door Amsterdamse ex-studenten die in zekere welstand leefden: ‘Dronken inboorling ons aangezien voor kapitalisten, doch hetzelve niet door ons laten aanleunen’. Vermakelijk en zonder veel moeite te lezen.

37. TEIRLINCK, Herman Mijnheer J.B. Serjanszoon, orator didacticus. Bussum, Van Dishoeck, 1908. Gedecoreerd linnen (naar ontwerp van Herman Teirlinck). XVI, 300 p. Niet afgesneden. 1e druk. Rug wat verbruind. Met mooi exlibris van de verzamelaar Mr. T.H. Fokker.
Verkocht

38. (VERVOERMIDDELEN 19e eeuw). Schrijver onbekend De noodlottige reis van Bonichon. Arnhem, J. Bouwman, [1848]. 16,5 x 12 cm. Karton met opgeplakt origineel omslag. 24 eenzijdig bedrukte bladen, elk met een plaat en tekst. 1e druk. Rug nogal versleten, band wat gevlekt en grauw. Met een merkje voorin van boekhandel J. Römelingh in Groningen.
Verkocht
* Ongewoon Nederlands jeugdboekje. De ambtenaar Bonichon gaat op pad om een zieke oom te bezoeken, van wie hij hoopt te erven. Deze blijkt hersteld, en dat feest gaat niet door. Bij terugkomst blijkt Bonichon ontslagen te zijn vanwege zijn lange afwezigheid (motto: Wie het onderste uit de kan wil). Maar het eigenlijke thema van dit boek is de verscheidenheid aan vervoermiddelen die de man gebruikt (anno 1848!) en die hem consequent ongemakken en ongelukken bezorgen: de hondenkar, de diligence, de ‘snorwagen’, een boerenkar, een boot, een raderstoomboot en de trein die allemaal gedetailleerd worden afgebeeld.
De Franse naam Bonichon zou wijzen op een Frans voorbeeld, maar daarover heb ik niets kunnen vinden.
Er zijn 3 exemplaren van dit boek in Nederlandse bibliotheken, maar de omslagafbeelding, waarop we de onfortuinlijke reiziger vastberaden in een hondenkar zien zitten met een stoomboot, een trein, een koets en een schip op de achtergrond, ontbreekt daar zo te zien.

39. VRIES, Theun de WA-man. (Met een originele foto van de auteur door Marcel Molle, gesigneerd en gedateerd door de auteur). Amsterdam, de Buitenkant, 2001. Kunstfluweel met blinddruk (Binderij Van Waarden). 96 p. Gedrukt in een oplage van 225 genummerde exemplaren.
€ 50
* H.C.-exemplaar. De novelle WA-man verscheen voor het eerst clandestien in 1944 bij De Bezige Bij onder het pseudoniem M. Swaertreger. De hierboven beschreven uitgave verscheen ter gelegenheid van de 94e verjaardag van de auteur en werd gecomplementeerd met de drukgeschiedenis van de uitgave, een nawoord van de auteur en een originele foto, gemaakt door Marcel Molle, winnaar van de Zilveren Camera 2000, gesigneerd en gedateerd door de auteur. Bantammerreeks 1.

40. WILMINK, Willem, & Fiel van der VEEN Spelende meisjes. Haarlem, Stichting Millennium, 1994. Oblong 11 x 16 cm in mapje. 20 p. Met illustraties in kleuren van Fiel van der Veen. Gedrukt in 1000 exemplaren. 1e druk. Goed exemplaar.
Verkocht
* Bekoorlijke, tere en bewerkelijke uitgave in mapje met uitgestanste W en met omslag waarin een ander soort W is uitgestanst. Gedichten op dun papier, mooie fijne kleurenillustraties op ‘pergamentpapier’. Dit exemplaar heeft een opdracht in potlood van de illustrator: ‘Een hele mooie zomer/ Fiel van der Veen’.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 7 oktober 2020 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.719 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: