antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 925: Het bodemloze

Gevarieerde lijst met een paar rode lijntjes: (studenten)almanakken die via Allard Pierson leiden naar een opmerkelijk 19e-eeuws Gelders archief, en naar Belcampo. Maar ook met Braak, Blurb en Onder 1 hoedje, literaire tijdschriften uit de jaren vijftig van jongeren die niets moesten hebben van vader, moeder, wereld, knekelhuis.


1. (ALMANAK) Aarts’ letterkundige almanak. 1980-1991. (Onder redactie van Dick Welsink en Willy Tibergien). Amsterdam/ Edegem/ Gent, C.J. Aarts/ Contact Antwerpen/ Poëziecentrum, [1979]-1991. Negen delen (1988 tot en met 1991 beslaan tezamen éen deel, vandaar). Ingenaaid. Geïllustreerd.
€ 25
* Onuitputtelijke bron van vermaak en informatie. Thema-afleveringen over onder meer Elsschot, Multatuli en Slauerhoff.

2. BELCAMPO Amsterdamsche Studenten-Almanak voor het jaar 1925, 1928 en 1930. [Amsterdam, Amsterdamsch Studentencorps], 1925-1930. Drie delen. Linnen. VIII, 320; VIII, 488; VIII, 586 p. Geïllustreerd. 1e drukken. Banden wat vaal.
Verkocht
* Herman Pieter Schönfeld Wichers (1902-1990), alias Belcampo, studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam (tegelijk met o.a. H. de la Fontaine Verwey en Jacob Hiegentlich). Dit zijn drie studentenalmanakken uit de bibliotheek van Belcampo, alle drie met voorin ingeplakt gedrukt blad ‘Present-exemplaar/ namens het/ Amsterdamsch Studenten-Corps/ aangeboden aan/ [handgeschreven:] den Weledelgeboren Heer/ H. Schönfeld Wichers’ wegens geleverde literaire bijdragen. (In alle exemplaren is de aanwezigheid van Belcampo als rechtenstudent gemarkeerd met moderne bladwijzers.)
Deze Weledelgeboren Heer voorzag alle drie de almanakken van persoonlijke nootjes:
1925. Dit deel bevat een titelloos gedicht met als eerste regel ‘Mijn nachti’ (gevolgd door de regels ‘gaalachti/ g gezusterte/ ’s veelbelovend/ beetgehoven b/ eluister ‘k. Pianissimoois/ (…)’), getekend ‘SCH.’. Ook met een mooie kenschetsing van student Schönfeld Wichers in de Varia (‘sauvage, (…) quelque esprit céleste descendu sur la terre par erreur’). In de ‘Adreslijst van het Amsterdamsch Studentencorps’ zette Belcampo potloodstreepjes naast de leden die uit Oost-Nederland (Deventer, Hengelo, Kampen, Zwolle, Zutphen) kwamen: zocht hij streekgenoten voor een reis richting Rijssen?
1928. Het verhaal ‘De driesprong’, auteur Belcampo, opent het Mengelwerk, de literaire afdeling van het jaarboek. In zijn verhaal bracht Belcampo met pen acht tekstuele correcties aan. Zo wijzigde hij ‘en vulden zijn leden zich weer met pijn’ in ‘en vulden zijn leden zich met weeë pijn’ en corrigeerde hij ‘te vroeg’ naar ‘voortijdig’. Deze correcties zijn maar ten dele gebruikt voor de opname van ‘De Driesprong’ in De Verhalen van Belcampo (1934).
1930. Het Mengelwerk eindigt met Belcampo’s verhaal ‘XIV’. In de almanak bracht Belcampo er vijf tekstuele correcties in aan. Deze correcties zijn alle gebruikt voor de opname van dit verhaal, onder de titel ‘Liefde’s Zegepraal II’, in De Verhalen van Belcampo (1934). Niet vermeld in de bibliografie van Wim G.J. van Dijk in De eerste Nederlandse tiftie (Amsterdam 1983).

3. (BLURB). VINKENOOG (red.), Simon Blurb 3. (Clichy, eigen beheer, 1950). Gestencild. 8 p. Wat vlekjes op de achterzijde.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven mededeling van Simon Vinkenoog op de eerste pagina: ‘Arie, zojuist je adres gekregen,/ dit is 3 weken geleden verschenen./ Schrijf je nog eens?’.

4. (BLURB). VINKENOOG (red.), Simon Blurb 4. [Parijs, eigen beheer, 1950]. Gestencild. 8 p.
Verkocht
* Bevat ook bijdragen van Hans Andreus en Remco Campert.

5. (BLURB). VINKENOOG (red.), Simon Blurb 6. (S.O.S. naar aanleiding van een enquête.) Clichy, eigen beheer, 1951. Gestencild. (8) p.
€ 80
* Vinkenoog schrijft uitvoerig over een literaire enquête in Elsevier en geeft vervolgens zeven collega’s het woord: W.F. Hermans, Remco Campert, Paul Rodenko, Jan Hanlo, Hans Andreus, Ad den Besten en Guillaume van der Graft.

6. (BLURB). VINKENOOG (red.), Simon Blurb 6. (S.O.S. naar aanleiding van een enquête.) Clichy, eigen beheer, 1951. Gestencild. (8) p. Ongevouwen exemplaar.
Verkocht
* Een tweede exemplaar, maar nu is er bijgevoegd: prospectus voor poëziereeks De Windroos (‘ingezonden mededeling’), speciaal voor de abonnees van Blurb gedrukt op de vloeistofduplicator.

7. (BRAAK). LUCEBERT e.a. Braak 2. (Maandelijks cahier voor proza, poëzie en critiek. Onder redactie van Remco Campert en H.R. Kousbroek). Jaargang 1, aflevering 2 ([juni] 1950). Geniet. (24) p. (= p. 25-48). Verkleurd en wat gevlekt.
€ 275
* Dit iconische, vroege Vijftigerstijdschrift bevat bijdragen van o.a. Remco Campert (vijf gedichten), Lucebert (zes gedichten), Rudy Kousbroek (vijf gedichten en twee besprekingen) en J.B.W. Polak (essay over Marsman en Leopold (!)).

8. CLEVERINGA, R.P./ Chris LEBEAU Exlibris van prof.mr. R.P. Cleveringa. In: Goethes Mutter, van Karl Heinemann (1909). Op de houtgravure van Lebeau, die vermoedelijk uit de jaren 30 dateert, ziet men de Wijzen, verzameld onder de Upstalsboom, die de stadsrechten van Cleveringa’s geboortestad Appingedam bevestigen. Bladformaat 14,5 x 10,0 mm, prentformaat 12,2 x 8,2 cm. Rechtsonder in potlood gesigneerd door Lebeau.
Verkocht
* Cleveringa werd bekend door de rede die hij hield tegen het ontslag van de Joodse hoogleraren aan de Leidse universiteit in november 1940. Chris Lebeau overleed op 2 april 1945 in Dachau, 76 jaar oud.

9. (COUPERUS, pseudo-). STROBL, Karl Hans Eleagabal Kuperus. Roman. München, Georg, Müller, 1913. Twee delen in één. Ingenaaid (omslagontwerp Emil Preetorius). (4), 396, (2), 416 p. Niet afgesneden. 3e oplage. Omslag gekreukt en aan de randen gerepareerd. Wat roest, vage inscriptie voorin: ‘H. Winter 1914’.
Verkocht
* Toeval, geen toeval? De naam van de hoofdpersoon, tevens de titel van de roman, een Frankenstein-achtige magiër, komt overeen met Heliogabal, de in 1916 gepubliceerde Duitse vertaling van Couperus’ roman De berg van licht. Zeer kwetsbaar met het originele hoogst expressieve omslag, dat aan de Dulle Griet doet denken. In matige staat, maar toch in zijn originele decoratieve vorm heel moeilijk te vinden.

10. (EERSTE WERELDOORLOG) Bluff. Woorden en daden van Woodrow Wilson, President der Vereenigde Staten van Amerika. Zonder plaats of uitgever, [1917]. 29 x 23 cm. Geniet. 12 p. Nederlandstalig. Gedrukt in kleuren. Gevouwen, maar netjes.
€ 50
* Pro-Duitse uitgave, oorspronkelijk uitgegeven in 1917 door het satirische tijdschrift Lustige Blätter. Prachtige, kleurige karikaturen (die ook al doen denken aan de briljante tekenaar Emil Preetorius) van de Amerikaanse president Wilson. Deze verklaarde in april 1917 de oorlog aan Duitsland, een keerpunt ten gunste van de Geallieerden in de al drie jaar durende, uitputtende strijd.

11. EYCK, P.N. van De tuin. Een gedicht. (Luxe Stols-editie). Den Haag, A.A.M. Stols, 1945. Ingenaaid met opgeplakt titeletiket. 24 p. Gedrukt naar typografie van de dichter in een oplage van 325 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Bomen en vogels in dit gedicht, een verlangen naar vrijheid, geschreven in de herfst van 1944 en clandestien uitgegeven in het laatste oorlogsjaar. Dit is één van de 15 romeins genummerde luxe-exemplaren op lichtblauw Engels papier. Van Dijk 662.

12. GRUNBERG, Arnon Bloed. Met houtsneden van Nicholas Meersschaert. Kalmthout, De Carbolineum Pers, 2017. Karton in foedraal. 68 p. Met de hand gezet uit de Goudy Old Style en gedrukt op Hahnemuhle in rood en zwart in een oplage van 60 genummerde en door de auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Niet alleen de tien houtsneden, ook de vijf initialen werden speciaal voor deze mooie uitgave vervaardigd.

13. HENNEMAN, Jeroen, en Dirk Ayelt KOOIMAN Carrière. Met tekeningen van Jeroen Henneman. Amsterdam, De Harmonie, (1978). Garenloos. 52 p. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde en door auteur en kunstenaar gemonogrammeerde resp. gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 30
* Jaarwisselingsgeschenk 1978-1979. Niet in de handel.

14. JELLEMA, C.O. Het Bodemloze. (Wijhe, Hein Elferink, 1987). Verguld soepel perkament. In papieren foedraal (Binderij Phoenix). (24) p. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt op getint Bütten door Hein Elferink in een oplage van 60 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 10 (gesigneerde) luxe-exemplaren op getint Bütten en schitterend door Binderij Phoenix in limp vellum gebonden, een subtiel getekend, zacht perkament.

15. KOSSMANN, Alfred Typoscript in doorslag van Het vuurwerk. Gedichten. Typoscript met enkele kleine correcties. 25 bladen van verschillende soorten papier, bijeengehouden met een paperclip. Op het eerste blad is de in inkt geschreven titel van Kossmans vorige bundel, De Tekenschool, met potlood doorgestreept en vervangen door ‘Het Vuurwerk/ Gedichten/ van/ Alfred Kossmann’. Alle gedichten zijn in handschrift of in typoscript voorzien van een datering: de oudste drie zijn uit 1941, de andere zijn geschreven tussen 24 april 1943 en februari 1945. Opmerkelijk genoeg zijn veel hiervan ook van een plaatsnaam voorzien. De eerste zijn in Rotterdam geschreven, de latere in Heidelberg – Alfred Kossmann werd na een periode van onderduiken tesamen met zijn tweelingbroer Ernst in Duitsland tewerkgesteld. Deze niet in de gedrukte bundel opgenomen data geven de mijmerige, ironische poëzie toch een ander accent.
Verkocht
* De bundel kwam onder de titel Het vuurwerk uit in 1946 bij A.A.M. Stols in de Helikonreeks (jrg. 12, afl. 27; Van Dijk 709). Een exemplaar is bijgevoegd.

16. KOUWENAAR, Gerrit, en Gérard van de EERENBEEMT Zonder kleuren. (Tien gedichten van Kouwenaar met tien genummerde en gesigneerde etsen van Gérard van den Eerenbeemt). (Amsterdam, Galerie d’Eendt, 1962). Tien vouwbladen en colofonpagina in linnen overslagdoos. 55 x 37,5 centimeter. Gedrukt in een oplage van 60 genummerde en door dichter en kunstenaar gesigneerde exemplaren op zwaar Hahnemühle Bütten. 1e druk. Overslagdoos op rug onder- en bovenaan iets beschadigd.
Verkocht
* Fraaie in grijstinten (‘zonder kleuren’) vervaardigde uitgave, met teksten in kenmerkende schreefloze typografie van Wim Crouwel.

17. (NIJHOFF (vertaling), M.). GIDE, André Moer. Narrenspel. Vertaling M. Nijhoff. (Met opdracht van Martinus Nijhoff aan zijn echtgenote). Brussel, A.A.M. Stols, 1929 [= 1944]. Ingenaaid met flappen. 116 p. Niet afgesneden. Gedrukt in een oplage van 125 genummerde exemplaren. 1e druk. Scheefgelezen. P. 3-8 beknibbeld door papiervisjes.
€ 195
* Uit de bibliotheek van Martinus en Antoinette H. Nijhoff. Opdracht van de vertaler aan zijn echtgenote op het voorste schutblad: ‘voor Antoinette/ van/ 18-8-44 Martinus’. Clandestiene oorlogsuitgave met vervalst jaartal. Mooie typografie van A.A.M. Stols. De Jong 313. Van Dijk 634.

18. PIERSON, Allard Gedichten. Den Haag, Henri J. Stemvers, 1882. Halflinnen met gemarmerde platten. XVI, 360 p. 1e druk. Keurig.
Verkocht

19. (PIERSON, Allard). HUIZE VELHORST / MARTENS VAN SEVENHOVEN / VAN RAPPARD Familiearchief rond huize Velhorst in Laren (Gelderland) met veel correspondentie tussen familieleden, vooral tussen 1850 en 1900. Klapper samengesteld door een onbekende rond 1990-2000? Bevat een dagboek(schrift) over het jaar 1869 van Jan Martens van Sevenhoven en een zestigtal brieven van verschillende familieleden, hoofdzakelijk Van Rappard, Collot d’Escury en Martens. Ook met enkele gedrukte documenten.
Verkocht
* De (in het algemeen uitstekend leesbare) brieven zijn vaak hartelijk en persoonlijk van toon, en betreffen familie- en huisaangelegenheden, af en toe ook geldzaken. Ook met een brief uit 1895 van Allard Pierson (geschreven door zijn vrouw? maar met zijn handtekening) over het huren van huize Velhorst voor een bedrag van 550 gulden per jaar. Pierson zou nog geen jaar later in de Velhorst overlijden.
Verdient nadere bestudering.

20. (PIERSON, N.G.). STUDENTENALMANAK Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1884. Amsterdam, Erven H. van Munster & Zoon, 1884. Verguld linnen. 106, 112 p. Met een lithografie en een originele foto. 1e druk. Lichte gebruikssporen, schuingelezen.
€ 25
* Met portret van de hoogleraar staathuishoudkunde aan de Universiteit van Amsterdam, later minister van Financiën en uitvinder van de hypotheekrenteaftrek, prof. N.G. Pierson in originele fotografie, met een originele handtekening. Nicolaas Pierson (1839-1909) was een jongere broer van Allard Pierson, hoogleraar kunstgeschiedenis aan dezelfde universiteit en op dat moment in 1884 rector magnificus.

21. PLASSCHAERT, Albert C. A. Beschouwingen. Middelburg, eigen beheer, 1917-1928. Originele omslagen. 12 of 16 p. Zonder afbeeldingen. 1e druk. Nette exemplaren met de omslagen. Het betreft Reeks 1, 1917-1918: juni (= nr. 2), juli, januari 1918, februari, maart en april (= nr. 12).
€ 75
* Zeer persoonlijk kunsttijdschrift (1917-1924) volgeschreven en in eigen beheer uitgegeven door de kunstcriticus en glazenier Albert Charles August Plasschaert (1874-1941). Veelal korte stukken, in- en uitvallen, hier over Floris Verster, Lizzy Ansingh, het Naakt, Catullus, Vermeer, Sluyters, Allebé, Jan Veth, Royaards, André Gide en nog veel meer. Bijgevoegd: Kritieken, serie IV, nr. 1-2-3. Ooltgensplaat, M. Breur & Zonen, 1912. Een soortgelijk eigen tijdschrift, gewijd aan Toorop, Jozef Israëls en Rodin. (7 stuks).

22. PREŠEREN, France Gedichte. Auswahl und Überträgung von Lili Novy. Ljubljana, Akademska Založna, 1936. 18 x 12 cm. Origineel perkament met handgetekende titel (‘Preschern Gedichte’), in kleuren geschilderd door de letterkunstenaar Stanko Gladnik. 64 blz. Met een geëtst portret van Božidar Jakac op Japans papier, genummerd en gesigneerd in potlood. Gedrukt op handgeschept handgeschept papier in 200 genummerde exemplaren. 1e druk. Naam van een vorige eigenaar op de kop (‘Berntsen’), verder zeer fraai.
€ 75
* Gedichten van de grootste Sloveense dichter en nationale held (1800-1849). Vertaling door de Oostenrijks-Sloveense dichteres Lili Haumeder, later Novy geheten (1886-1958).

23. SINKGRAVEN, Rense Bombloesem (en:) Sloop de stad met tedere woorden. Groningen, Uitgeverij Kleine Uil, (2005/2008). Twee delen. Garenloos en ingenaaid. 56; 48 p. Omslag Jan Faber. 1e druk.
€ 25
* 1. Met gesigneerde opdracht van de dichter aan de in Groningen legendarische Ludwig Wagner (eigenlijk: Evert Burgwal): ‘Voor Ludwig,/ de duistere/ verlichte/ Liefs Rense’. Debuut van Sinkgraven. Met inliggend een originele kleurenfoto waarop Sinkgraven uit dit boek voordraagt op het festival Dichters in de Prinsentuin, gedateerd 29 juli 2005. Voorts met een reclamekaart voor deze bundel.
2. Met gesigneerde opdracht van de dichter: ‘ 7 sept, o nee okt. 2009/ Voor Ludwig!/ Hoe tijdloos/ kun je zijn./ Met alle/ waardering en/ genoegen/ Rense’. Bijgevoegd: compactdisc met dezelfde titel, waarop 16 gedichten uit bundel, op muziek gezet en gespeeld door Nina Swart.

24. SMIT, Wilfred Nagelaten verhalen. Wijhe, (Hein Elferink), 1988. Halfmarokijn (Binderij Phoenix). (4), 80 p. Met de hand gezet (!) en gedrukt met de Bembo op Zerkal-Bütten in een oplage van 50 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk. Platten deels verschoten, rug verschoten en helaas ook gevlekt.
€ 90
* Omvangrijke editie voor een margedrukker. Het zetwerk moet een hele klus zijn geweest!

25. SNOEK, Paul Aardrijkskunde. Antropografische suite voor naïeve meisjes. (Met tekeningen op omslag en frontispice door Asger Jorn). Antwerpen, (vzwd Gard-Sivik), 1956. Cahiersteek. (24) p. Gedrukt in een oplage van 300 exemplaren. 1e druk.
Verkocht

26. SNOEK, Paul Ik rook een vredespijp. Gedichten 1956. (Met twee tekeningen door Lucebert). Den Haag, A.A.M. Stols, 1957. Ingenaaid met omslag. (2), 78 p. 1e druk. Rug beschadigd, voorzijde omslag met doorgedrukte krasjes, schutblad gevlekt. Matig exemplaar.
Vergeven
* Paul van Capelleveen, Lucebert, drukwerk voor anderen (Varik 2012), 52a. Van Dijk 1005.

27. (TERBORGH, F.C.). Benedikt RAST (foto’s) en Maurice ZERMATTEN (foto’s) Valais. Lausanne, Éditions Jean Marguerat, (1948). Linnen met (wat beschadigd) stofomslag. 100 p. Met grote zwartwitfoto’s van Benedikt Rast. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar uit de bibliotheek van F.C. Terborgh, met handgeschreven opdracht van ‘Tana’ op het voorste schutblad: ‘à mon cher Reynier en souvenir des/ bons moments passés ensemble à Worb/ et avec toute la grande et profonde/ affection de sa vieille / Tana/ Worb, Juin 1949’.
Prachtig fotoboek over het Zwitserse kanton Wallis. In het (noordelijker gelegen) dorp Worb stond het ouderlijk huis van Terborghs echtgenote, Marguerite Marie Hélène von Herrenschwand. Terborghs Le petit château gaat over dat huis. Maar wie is Tana?

28. TIDEMAN, P. Gesigneerde, handgeschreven brief aan ‘Rees’ ofwel dr. A.J. Resink. 27,8 x 21,5 cm. Opgeplakt op een albumblad, maar de brief is helemaal leesbaar. Gedateerd ‘Bloemendaal, 27 October 1942’. 43 r. Wat roestig.
€ 75
* Pet Tideman (1871-1943) is ziek, maar zijn vrouw is nog zieker. Kennelijk zijn Pet en de twee jaar jongere ‘Rees’ oude vrienden. Hij prijst de artikelen van Resink, en hoopt dat zijn oude vriend hem zijn schrijfwerk blijft toesturen, want hij heeft alleen maar zijn pensioentje. Tideman denkt terug aan Van Eeden en heeft spijt van zijn ‘bruut en ongepast’ optreden in de Nieuwe Gids-tijd, de jaren 1891-1892. Uitvoerig hierover G.H. ‘s-Gravesande, De geschiedenis van De Nieuwe Gids, hoofdstuk 19.
Deze brief is afkomstig uit de collectie van een grafologisch geïnteresseerde handschriftenverzamelaar en kunstschilder, P. Mulder, die verschillende brieven aan A.J. Resink bezat. Peter Mulder (1902-1967) woonde eveneens in Blaricum. Op de achterkant is een brief geplakt van Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom, voorzitter van de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs (5 r.), gedateerd ’30 Oct. ’36’.

29. TOORN, Willem van Een dichteres van Malta. (Met een gesigneerde illustratie in kleuren door Frans de JONG). Wijhe, (Hein Elferink), 1987. Grijs halfmarokijn met platten van blauw Indiaas papier (Binderij Phoenix). 48 p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt door Hein Elferink op Bütten 200 in een oplage van 100 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk. Marokijnen rug helaas gevlekt, maar toch decoratief.
Verkocht
* Eén van de 20 in halfmarokijn gebonden luxe-exemplaren, gesigneerd door de auteur en voorzien van een prachtige, veelkleurige, gesigneerde typografische illustratie van Frans de Jong.

30. (UTRECHT). ENGELMANN, W.A. / C.A. PEKELHARING e.a. F.C. Donders. Reden gehalten bei der Enthüllung seines Denkmals in Utrecht am 22. Juni 1921. Übersetzt von Paula Krais geb. Engelmann. Mit einer kurzen Lebensbeschreibung, einer Bibliographie und zwei Bildern. (Met opdracht van W. Engelmann aan prof. C.A. Pekelharing). Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1922. Ingenaaid. 64 p. Met een illustratie. 1e druk. Zeer gaaf.
Verkocht
* Deze mooie uitgave is met recht een ‘association copy’ te noemen: de Duitse vertaling is het werk van Donders’ kleindochter (1870-1945). Haar vader Theodor Wilhelm Engelmann (1843-1909, zoon van een wetenschappelijk uitgever) was de assistent en opvolger van Donders als hoogleraar fysiologie in Utrecht, en wist de hand van diens dochter te bemachtigen. Zij stierf echter in het kraambed van Paula (en haar tweelingbroer). Engelmann woonde van 1867-1897 in Utrecht op het Lucasbolwerk, dat onder hem uitgroeide tot de muzikale navel van Utrecht – hij was zelf een verdienstelijk musicus, en bevriend met o.a. Brahms, Grieg en Clara Schumann.
De uitgever van dit boek, Wilhelm Andreas Engelmann, was haar jongere halfbroer, en met zijn familie opgegroeid in Utrecht. Hij voegde er een kleine overdruk aan toe met een vriendelijke handgeschreven opdracht aan de Utrechtse hoogleraar Cornelis Pekelharing (1848-1922), die de eerste voordracht had gehouden. Voorin het boekje staat ook een handgeschreven opdracht ‘Als Geschenk überreicht vom Verleger’.

31. VAANDRAGER e.a., Cornelis Bastiaan Onder 1 hoedje. Gratis bijblad van gard sivik. Twee afleveringen: 10 mei 1958 en 26 februari 1959. Gestencild en geniet. (6); (6) p.
Verkocht
* Dit gestencilde ‘bijblad’ van Gard Sivik stond onder redactie van o.a. Gust Gils, Hugues C. Pernath, Hans Sleutelaar en C.B. Vaandrager. De twee afleveringen bevatten bijdragen van o.a. Gust Gils, Hans Sleutelaar, C.B. Vaandrager (‘Politie’ en ‘Een fooi voor Hans Christiaan of De lotgevallen van een kinderverhaal’) en Simon Vinkenoog.

32. VALLEJO, César Menselijke gedichten. Vertaling Theo Hermans. Antwerpen, Uitgeverij Walter Soethoudt, 1976. 29,7 x 21 cm. Ingenaaid met stofomslag. 112 p. 1e druk. Naam voorin, verder netjes.
Verkocht
* Omvangrijke bundel vertalingen van de Peruviaanse dichter (1892-1938) met nawoord van Theo Hermans.

33. VER HUELL, Alexander, als ‘Alexander V.H.’ Schetsen met de pen. Amsterdam, J.H. Gebhard & Co., 1853. Origineel linnen met vergulding en blindstempel. (12), 112 p. Met originele getinte lithografie van Alexander Ver Huell als frontispice, beschermd met vloeiblad. 1e druk. Band wat verbleekt, heel lichte slijtage aan de hoekjes, maar toch gaaf en fris. Oud boekhandelsmerkje (‘H. Mondt Boekbinder te ’s Hage’).
Verkocht
* Herinneringen in de vorm van korte verhalen. De lithografie is een poëtisch zelfportret van de auteur (een briljant tekenaar), van achteren gezien, omringd door zijn binnenwereld. Het fraaie gouden bandstempel (hier vergroot afgebeeld, gesigneerd Haarhaus) verwijst naar de inhoud van dit boek.

34. (VROUWELIJKE STUDENTEN). V.V.S.L. Lustrumboek V.V.S.L. 1900-1920. (Leiden, eigen beheer), 1920. Oblong 20 x 22 cm. Ingenaaid. 80 p. Met foto’s en tekeningen. 1e druk. Netjes.
€ 25
* Mooi vormgegeven lustrumboek van de Vereeniging voor Vrouwelijke Studenten te Leiden. Artikelen over geschiedenis, proza en poëzie, mengelwerk en van groot talent getuigende illustraties, gesigneerd ‘L.J.’.

35. (WOLKERS, Jan) Fototentoonstelling politieoptreden 10-3-66 bij polak en van gennep prinsengracht 820 opening 19 maart 1966 door jan wolkers om 14.30 uur. (Strooifolder). Oblong. Eén blad A4. Voorzijde een foto van lachende politiemannen die een jongen aan de haren meesleuren met de datum ’10-3-66′ gedrukt in vette letters. Keerzijde een collage van krantenknipsels geflankeerd door de data van de fototentoonstelling, en reclame voor drie kritische weekbladen. Wat verkleurd en gevlekt en met een commentaar in onbekend handschrift.
€ 50
* Op 10 maart 1966 vond het huwelijk plaats tussen prinses Beatrix en prins Claus. De tentoonstelling, gehouden bij Polak en Van Gennep, werd op 19 maart 1966 geopend door Jan Wolkers.

36. (WOLKERS, Jan). Dick MATENA Een dagje Leiden met Jan Wolkers. (Met drie ingeplakte illustraties: twee foto’s van Klaas Koppe en een tekening van de auteur). Leiden, Antiquariaat Klikspaan, (2017). Linnen. (16) p. Gedrukt in een oplage van 275 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 50 Romeins genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op Hahnemühle, gebonden in linnen en gesigneerd door de auteur. Jaarwisselingsgeschenk 2017-2018.

37. (WOLKERS, Jan). Dick MATENA Een dagje Leiden met Jan Wolkers. (Met drie ingeplakte illustraties: twee foto’s van Klaas Koppe en een tekening van de auteur). Leiden, Antiquariaat Klikspaan, (2017). Cahiersteek. (16) p. Gedrukt in een oplage van 275 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Jaarwisselingsgeschenk 2017-2018.

38. (YPES, Catharina). Giacomo PRAMPOLINI Uomini, fieno della guerra. / Mensen, oorlogshooi. (Uit het Italiaans vertaald door Catharina Ypes; met opdracht). (Amsterdam e.a.), Corvey, 1965. Geniet. 24 p. 1e druk. Wat verkleurd.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de vertaalster: ‘Bij het eerste jubileum/ van “Galerie 20”!/ Met vriendelijke groeten,/ Cath. Ypes/ Arnhem, jan. 1965’. Poëzie in een tweetalige editie. Opvallende typografie van Johan van Eikeren. Een Corvey Model.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 30 oktober 2020 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.720 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: