antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 926: Ongeroepen

Afwisselend is het aanbod vandaag, van literair geaderde letterproeven tot het ruige expressionistische werk van Johan Dijkstra. Van kleine uitgeversfolders tot een kostbare, omvangrijke uiting van immense letterliefde van een Britse margedrukker. Maar ook over een geleende hoed en een onverwachte ontmoeting met neef Robert Nurks.


1. BIESHEUVEL, J.M.A. Angst. (Met een originele houtgravure door Peter Lazarov). Zonder plaats, Nederlandse Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1996. Linnen. (24) p. Gezet uit de Haarlemmer en gedrukt in rood en zwart op Zerkall in een oplage van 200 exemplaren. 1e druk in boekvorm.
Verkocht
* Mooi relaas over angst met een glansrol voor Johan Polak. Kees Thomassen, Voorlopige Bibliografie van de Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst (1996), 51.

2. BOULANGER, Emile Handboek voor Gehuwden. Populaire verhandeling over de geslachtsorganen van den Man en van de Vrouw. Hun in- en uitwendige bouw en verrichtingen aanschouwelijk voorgesteld door beweegbare, gekleurde platen. Benevens: De zwangerschap, de ontwikkeling en geboorte van het Kind, eveneens met beweegbare, gekleurde platen voorgesteld en met74 ïllustraties tusschen den tekst. Amsterdam, W. Moransard – overgeplakt met de naam van uitgeverij N.V. Gebr. Graauw, (ca. 1920). 26 x 20 cm. Halflinnen. (4), 68 p. Met 76 zwartwit-illustraties in de tekst. Achterin een uitklapbare prent met beweegbare chromolitho’s, de geslachtsdelen en de geboorte voorstellend. 10.-15. duizendtal. Band heeft wat gebruikssporen.
Verkocht
* De eerste druk van deze populaire uitgave met expliciete, imponerende afbeeldingen van geslachtsdelen en hun werking (arme koningin Victoria! haar tijd ging onder) verscheen in 1904 bij C. Daniëls. In 1909 ging de titel over naar Moransard, en door uitgeverij Graauw werd het boek massaal verspreid in de jaren twintig.

3. BRODSKY, Iosif Kamermuziek. (Vertaald en van een aantekening voorzien door Charles B. Timmer). Amsterdam, (Regulierenpers), 1987. Verguld halfmarokijn met marokijnen buikranden (Binderij Phoenix). 24 p. [Gezet door Geuze en] gedrukt in bordeauxrood en zwart door de Regulierenpers in een oplage van 60 genummerde exemplaren. In het Russisch en het Nederlands.
Verkocht
* Eén van de dertig luxe-exemplaren die door Binderij Phoenix in halfmarokijn werden gebonden. Bloedmooi boek in hoog en smal formaat. De Regulierenpers 22/1986.

4. BRUSSE, M.J. Boefje. Geïllustreerd door H. Meijer. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van de auteur). Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1932. Halflinnen. (8), 160 p. 17e druk, 51-53e duizendtal. Rug verbruind.
Verkocht
* Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de titelpagina: ‘Hillegersberg, 12 Nov. 35./ Aan Mevrouw M. de Vos-Schut,/ met vriendelijken dank voor het leenen/ van een hoofdtooi aan mijn Vrouw,/ om Boefje bij zijn 500ste jubileum/ te vieren. MJBrusse’.

5. BRUSSE, M.J. Jacobus van Looy over zijn werk. Rotterdam, Brusse, 1930. Ingenaaid. 32 p. Portret. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 750 exemplaren. 1e druk. In door Harry G.M. Prick beschreven envelop.
Verkocht
* Exemplaar met prachtige, handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Hillegersberg, 14 Juni ’30/ Voor Joanna Funke – over een innig/ Hollandsche Hollander, van wie/ zij toch zal moeten houden./ Graag in vriendschap/ MJ Brusse’.
Cat. Brusse 677.

6. BRUSSE, W.L. Patient. Rotterdam, W.L & J. Brusse, 1935. Linnen. 176 pp. 1ste druk.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de schrijver en zijn echtgenote aan Jo & Riet Korff-Smulders, ‘van Willy Brusse en Net. V 19/11 ’35’. Jo en Riet waren aangetrouwde familie. De enige roman geschreven door uitgever Willem Lucas Brusse (1879-1937), in de typisch Rotterdamse Nieuwe Zakelijkheid-stijl, filmisch geconstrueerd. Het naakte bestaan in een ziekenhuis. De bekendere auteur M.J. (Mari) Brusse was een broer van ‘Willy’. De titel luidt Patient, zonder trema, en zo is ook de spelling in het hele boek. Cat. Brusse 812.

7. (BRUSSE, Wim). AMA DJA DAAN De brug. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1939. Linnen met stofomslag (ontwerp Wim Brusse). 380 p. 1e druk. Omslag aan de randen geschaafd.
Verkocht
* Vuistdikke roman van een plantage op Java. Voorzover wij weten het enige boek van Ama Dja Daan (= J.K. Stoffens). Het boek werd flink geprezen in allerlei recensies. Cat. Brusse 885.

8. (BRUSSE, Wim). HUIJTS, J. Nieuwe mensen in Moskou. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1935. Ingenaaid met stofomslag (ontwerp Wim Brusse). 226 p. Met uitklapkaart van Moskou. 1e druk. Twee vlekjes op de rug, heel licht schuingelezen.
Verkocht
* Subtiele omslagillustratie: fotocollage in blauw en roodbruin. Cat. Brusse 816.

9. (BRUSSE, Wim). KOENRAADS, A.F. Mannen in leer. Roman van een militair vlieger. Rotterdam, Brusse, 1935. Karton. 236 p. 1e druk. Slijtage rond de rug en hoekjes. Klein beetje roest.
€ 35
* Roman over ‘Vliegende Hollanders’ zoals Albert Plesman en Anthony Fokker, die nu op de televisie worden belicht. Mooi modernistisch bandontwerp van Wim Brusse, waaraan te zien is dat hij in deze periode een assistent van Paul Schuitema was. Cat. Brusse 817.

10. (BRUSSE). FAASSEN, Sj. van, Sjaak HUBREGTSE, Kees THOMASSEN, Koosje SIERMAN, Rudi EKKART, Hans OLDEWARRIS, Peter van BEEST e.a. W.L. & J. Brusse’s Uitgeversmaatschappij 1903-1965. Rotterdam, Uitgeverij 010, 1993. Halflinnen met stofomslag. 272 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk.
Verkocht
* Heerlijk informatief boekenboek met uitvoerige fondscatalogus-bibliografie (die afwisselend aangehaald wordt als ‘Van Faassen’, ‘Hubregtse’, ‘Van Beest’ – de eigenlijke samensteller ervan -, en bij ons meestal als ‘Cat. Brusse’. Met inliggend de catalogus van de aan Brusse gewijde tentoonstelling van Museum Meermanno uit 1980 (bijdragen van Rudi Ekkart en Reinold Kuipers).

11. CARMIGGELT, S. Zes kronkels. (Met een originele ets door Rob Cox en een nawoord door Henk van Gelder). [Den Haag], Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1999. Linnen (Herman van der Kruijk). (24) p. Gezet uit de Ehrhardt en gedrukt in groen en zwart op Zerkall in een oplage van 195 exemplaren.
€ 35
* Zes echte kroegverhalen in een mooi bibliofiel boek.
Bijgevoegd: extra afdruk van de ets. Vouwblad, met rechts het verhaal ‘Geld’.

12. (DIJKSTRA, Johan). ANDREJEW, Leonid De roode lach. uit het Russisch vertaald door S. van Praag. band en houtsneden van Johan Dijkstra. Amsterdam, De Gulden Ster, [1930]. serie de verre kim. Versierd linnen. 184 p. Met twee houtsneden van Dijkstra. 1e druk. Rug verbleekt. Wat roest.
Verkocht
* Prachtig uitgevoerd boek met groteske band- en schutbladversiering (die aan Père Ubu doet denken) en expressionistische houtsneden.

13. (DIJKSTRA, Johan). COHEN, Josef Schemer. Verzen van -. Houtsneden van Johan Dijkstra. (1/25 gesigneerde luxe-exemplaren). Groningen, Groninger Kunstkring “De Ploeg”, 1923. 21 x 17 cm. Gedecoreerd karton (origineel omslag meegebonden). (4), 66 p. 1e druk. Doorgaande vouw in rechteronderhoek van alle pagina’s.
€ 450
* Eén van de 25 luxe-exemplaren waarin alle houtsneden door Dijkstra gesigneerd zijn. Met een door Dijkstra in potlood geschreven colofon, waarin dit boek nummer 6 heeft gekregen.
Acht magnifieke houtsneden bij deze pure poëzie. Uit de hoogtijdagen van De Ploeg, en het jaar vóór de door Dijkstra geïllustreerde dichtbundel Ganymedes van Willem de Mérode.
Mooie, toepasselijke, laat-twintigste-eeuwse kunstenaarsband, niet gesigneerd, maar mogelijk van Pau Groenendijk.

14. (DIJKSTRA, Johan). DOSTOJEWSKIE, F.M. De zachtmoedige. een phantastisch verhaal. tweede druk uit het Russisch vertaald door S. van Praag. band, omslag en houtsneden van Johan Dijkstra. Amsterdam, De Gulden Ster, [1930]. serie de verre kim. Linnen. 136 p. Met drie houtsneden van Dijkstra. 2e druk. Blauw linnen band deels verbleekt. Wat roest.
Verkocht
* Zonder poespas, een stevig en mooi uitgevoerd boek met opvallend expressionistisch bandontwerp. Er verschenen drie drukken van deze uitgave (1e in 1929 en 3e in 1951), alle gelijk qua uitvoering.

15. (DIJKSTRA, Johan). LJESKOW, N.S. De priesters. Uit het Russisch vertaald door S. van Praag. Bandontwerp Johan Dijkstra. Amsterdam, De Gulden Ster, [1931]. Versierd linnen (gesigneerd Johan Dijkstra). 352 p. 1e druk. Band wat vlekkig, boek heeft roest.
€ 30
* Opmerkelijk expressieve bandversiering in blauw en rood op wit. Bijgevoegd: Knut HAMSUN, De vrouwen bij de pomp. Amsterdam, Wereldbibliotheek. Deze roman verscheen in 1931 bij de Gulden Ster, maar werd in 1936 overgedaan aan de Wereldbibliotheek, die ze met een nieuwe titelpagina in de handel bracht – maar het bandontwerp van Dijkstra bleef gehandhaafd. De roman van Hamsun is enigzins ontsierd door de stempels van een vorige eigenaar.

16. (DIJKSTRA, Johan). MÉRODE, Willem de Ganymedes. Een gedicht. Met vijf houtsneden van Johan Dijkstra (plus 1 op het omslag). (Amsterdam, De Gulden Ster, 1924). Ingenaaid, op Chinese blokboekwijze met raffia gebonden. 30 p. Gedrukt in een oplage van 125 genummerde en door dichter en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk. Raffia op de rug beschadigd, naaisel deels een beetje los. Overstekende randen gekreukt, rugje wat ingescheurd. Binnenwerk in prima conditie.
Verkocht
* Wonderschoon en beroemd, dit expressionistische kunstwerk met zijn sensuele houtsneden. De buitenkant is niet top, maar van binnen is het sierlijke boek mooi en niet roestig, en het heeft een laag nummer: 013.

17. (DIJKSTRA, Johan). WOLTERS, J.B. Woordenboeken nieuwe talen bij J.B. Wolters Groningen Den Haag. (Reclameblad). Groningen/ Den Haag, Wolters, [1927]. Eén blad, eenzijdig bedrukt in zwart, blauw en geel. 15 x 11 cm. Als nieuw.
€ 12
* Illustratie met de kaart van Nederland en omliggende landen als reclame voor de bekende standaard-woordenboeken van Koenen-Endepols (Nederlands), Herckenrath (Frans), Van Gelderen (Duits) en Ten Bruggencate-Broers (Engels), getekend door Johan Dijkstra. Mooi!

18. GROOT, Lodewijk de Good bye paradise. Over de kunst van het conserveren. [Diemen], Cicero, 2012. Oblong 14 x 18 cm. Linnen. 80 p. Met talloze ingeplakte, kleurige collages (in enkele gevallen heeft de lijm losgelaten). Gezet uit de Van Dijck serie 203 en gedrukt in kleuren in 25 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Gaaf.
€ 45
* Wonderbaarlijke uitgave met als thema menselijke preparaten in weckpotten en musea, met uitvoerige citaten uit boeken van Luuc Kooijmans en Rascha Peper. Een arbeidsintensief boek dat wellicht daarom een zeer geringe oplage had.

19. GRUNBERG, Arnon De man zonder ziekte. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 2012. Linnen met stofomslag en leeslint. 224 p. 2e druk (de eerste druk verscheen alleen als paperback).
€ 60
* Oplage 300 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren, tevens voorzien van zijn duimafdruk.

20. HEIJERMANS, Louis Gezondheidsleer voor arbeiders. Met medewerking van een ingenieur. Met 27 illustraties. Rotterdam, Brusse, 1905. Ingenaaid. 288 p. Met grafieken over voedingsmiddelen en afbeeldingen van ideale arbeiderswoningen. 1e druk. Kwetsbaar boek in goede staat.
Verkocht
* Een toonbeeld van de emancipatie van de arbeiders in de vroege twintigste eeuw, van de jeugdige idealistische arts (een jongere broer van Herman Heijermans). Met in kleur gedrukte voedingsmiddelentabel, en veel zwartwitafbeeldingen, o.a. van ideale arbeiderswoningen. Catalogus Brusse 43. Met uitgeversreclame voor Brusse én H.A. Wakker (een uitgever, die u kunt kennen van Sub Signo Libelli), en de Vereeniging tegen Kwakzalverij. Los inliggende prospectus voor Boefje en twee andere boeken over arbeiderskinderen.

21. (HILDEBRAND). ENSCHEDÉ & ZONEN, Joh. Letterproef. Bevattende romein en cursief, schreefloos, compact, halfvet, Nederduitsch, schrijf, muziek, teekens en koperen lijnen, etc. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1932. 23 x 16 cm. Verguld linnen (buckram). (12), 284 p. Titelpagina in rood en zwart. 1e druk. Rug verbleekt. Naam en datum voorin: ‘P.A. Dijkema/ 19/9 1932’.
Verkocht
* Het staat er niet bij, maar alle, vaak uitvoerige tekstproeven zijn genomen uit Hildebrands Camera Obscura! Eerste eigenaar Dijkema was secretaris van de historische vereniging ‘Haerlem’. Lane-Lommen 76.

22. HONEGGER, Gottfried, & Jean-Yves MOCK Memoria. Cinq gravures originales. Zürich, Verlag 3, 1985. Zes losse katernen van 8 pagina’s in originele omslag met Franstalige gedichten van Mock en 5 originele kopergravures van Honegger. Met foedraal. Met de hand gezet uit de Berthold grotesk en gedrukt in 135 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Strak en hyper-esthetisch. Dit is een van 75 exemplaren op Arches-papier, gesigneerd door Honegger en Mock. Gottfried Honegger (1917-2016) was een bekende Zwitserse graficus, beeldhouwer en schilder.

23. JELLEMA, C.O. Ongeroepen. Negen sonnetten aan de nagedachtenis van Henk van de Wall Repelaer. (Assen, Hein Elferink, 1990). Blauwzwart halfmarokijn met lichtpaarse platten van Japans papier met witte draadjes; in cassette (Binderij Phoenix). (24) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt in paars en zwart door Hein Elferink in een oplage van 75 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 15 (gesigneerde) luxe-exemplaren, die door Phoenix in een wel buitengewoon mooie band werden gezet.

24. JUDITH Het Boek Judith. Zijnde het eerste van de Apokrijfe Boeken, herdrukt naar de uitgave van 1873. Bussum, F.G. Kroonder, 1946. Halfleer met gemarmerde platten. (2), 46 p. Met de hand gezet uit de Caslon en gedrukt in rood en zwart. 1e druk. Randen wat geschaafd, naam en datum met pen voorin (‘Carbasius Weber/ Velp 1970’). Verder mooi.
€ 25
* Dit is een van 25 genummerde luxe-exemplaren op geschept Witsen Tekstpapier (nr. 5 van de oplaag). Mooi boek.

25. KOOTEN, Kees van. Als: Koos KOETS De nulties. Zonder plaats, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1999. Ingenaaid. Oblong. (8) p. Met de hand gezet uit de Haarlemmer en gedrukt in grijs en zwart in een beperkte oplage (= 175 à 200 exemplaren). 1e druk.
€ 40
* Nieuwjaarsuitgave 2000.

26. KOUWENAAR, Gerrit Drie jonkvrouwen weergekeerd. Drei jungfrauen wiedergekehrt. (Met een vertaling in het duits door Ard Posthuma). (Utrecht, De Plataan, 1993). Vouwblad. Met de hand gezet uit de Palatino en gedrukt in paars door Katrien Kloos in een oplage van 75 exemplaren.
€ 40
* Tweetalige editie.

27. (KRIMPEN, J. van) The Book of Psalms. Printed according to the authorised version of the Holy Bible. MDCXI. Utrecht, (Stichting De Roos), 1947. Verguld halfleer met gemarmerde platten, kop verguld (J. Brandt en Zoon). (4), 268 p. Band en typografie J. van Krimpen. Gedrukt door Enschedé op Barcham Green in een oplage van 175 exemplaren, gesigneerd door Van Krimpen. Leer rond de rug wat gevlekt.
Verkocht
* Eén van de mooiste uitgaven van Stichting De Roos (en misschien wel éen van de mooiste Nederlandse uitgaven van de twintigste eeuw). Leeflang 6.

28. LETTERGIETERIJ “AMSTERDAM” Beknopte proef van drukletters./ Choix de caractères modernes. Amsterdam, N.V. Lettergieterij “Amsterdam” voorheen N. Tetterode, [1951]. 31 x 22 cm. Verguld linnen. 124 p. Gedrukt in rood, blauw en zwart. Ontwerp Dick Dooijes. 1e druk.
Verkocht
* Levendige, uitvoerige algemene letterproef met allerlei moderne typen. De gebruikte teksten gaan over lettergebruik. Lane-Lommen 352.

29. MEIJSING, Geerten Dingen die nog te doen zijn. Kerstverhaal. Woubrugge, Avalon Pers, (2013). Verguld blauw fluweel met pantermotief (Frans den Breejen). (2), 30 p. Gezet uit de Bembo en gedrukt op Zerkall in een oplage van 98 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Kerstuitgave van de Avalon Pers, maar dit is een van de 15 Romeins genummerde luxe-exemplaren, in een aaibare panterband van boekbinder Frans den Breejen.

30. MEIJSING, Geerten Nooit meer Kerstmis. (Met een portret van de auteur door Marique de Bree) Woubrugge, Avalon Pers, (2019). Ingenaaid met stofomslag. 32 p. Gezet uit de Bembo en gedrukt op Simili Japon in een oplage van 98 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Dit voor een margedruk nogal omvangrijke verhaal werd op verzoek van de Avalon Pers geschreven ter gelegenheid van Kerstmis 2019.

31. NAEFF, Top De kleine koning. Een sprookje bij twaalf platen van Hanns Pellar, verteld door Fritz von Ostini, vertaling van Top Naeff. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1910. 44 x 40 cm. Linnen met decoratie in zwart, blauw en goud en blinddruk. (56) p. Met 12 ingeplakte kleurenillustraties naar schilderijen van Hans Pellar. Tekst gedrukt in grijsblauw op oranjegele vlakken, in een grijsblauw kader. 1e druk. Band wat smoezelig, enkele krasjes, maar het door zijn reuzenformaat kwetsbare boek is in goede staat.
€ 150
* Eerst waren er de geweldige schilderingen van de Weense kunstenaar Hanns Pellar (1886-1971) over de prinses Engelina die van grootmoeder Wrok met de nare hertog Isegrim moest trouwen, maar door de gouden slang geholpen wordt. Ze krijgt de kleine prins Trouw lief en weet daardoor Wrok te overwinnen. Pellar was een leerling van Franz von Stuck, maar je ziet ook wel de inspiratie van Klimt in de kleurige, vaak goudgespikkelde prenten. Von Ostini schreef er een verhaal bij, en het boek verscheen in 1909 in München, 30 x 27 cm groot. De Nederlandse editie, bewerkt door Top Naeff, is dus veel groter! Het zware geschepte papier is geleverd door Gerhard Loeber en het bewerkelijke bindwerk is van Elias P. van Bommel.

32. NOLENS, Leonard Soeverein. Souverän. (Met een vertaling in het Duits door Ard Posthuma). (Utrecht, De Plataan, 1993). Vouwblad. Met de hand gezet uit de Palatino en gedrukt in blauw door Katrien Kloos in een oplage van 75 exemplaren.
€ 40
* Tweetalige editie.

33. REIFF, Erik Portrait. Digte og Tegninger. Musik af Børge Roger Henrichsen og Helge Jacobsen. Kopenhagen, Helios, 1945. Karton met gelithografeerd titelblaadje. (64) p. Niet afgesneden. Gedrukt in blauw en zwart door Chr Sörensen & Co a/s litografiske anstalt in 500 exemplaren. 1e druk. Rug wat versleten.
€ 25
* Gedichten van de Deense dichter, pottenbakker en graficus Erik Reiff, door hem op elke pagina van een soort pre-Cobra-tekeningen voorzien.

34. REVE, Gerard Dagsluiting. Roeping. Droom. (Rotterdam, Bébert, 1986). Serie van drie wandtegels. Gebakken in een oplage van 300 door Reve gemonogrammeerde en genummerde tegels.
€ 225
* Keurige, gelijkgenummerde set (dit is nummer 69), maar zonder de doosjes. Iconische bibliofiele uitgave in keramiek.

35. (ROLLAND, Romain). BOSCH & Zn, ELECTRISCHE DRUKKERIJ L.E. Letterproef. Utrecht, L.E. Bosch & Zn, [1921 of later]. 20 x 15 cm. Ingenaaid met sierkoord. (31) eenzijdig bedrukte bladen. Gedrukt in groengrijs en zwart. Rug beschadigd.
€ 45
* Het staat er niet bij, maar de gebruikte tekstproef is genomen uit een artikel van Johan Koning over Romain Rolland, dat in de eerste nummers van de 26e jaargang (1921) van de Hollandsche Revue stond. 27 bladen tekst en 4 bladen met randen. Dit boek is compleet, maar er bestaat ook een meer uitgebreide variant met dezelfde tekst. Niet in Lane-Lommen.

36. (SCHUITEMA, Paul) Wat gij bij de hand wilt hebben. (Reclamefolder voor woordenboeken). (Groningen, J.B. Wolters, ca. 1934-1937). Leporello (6 p.), Bedrukt in rood en zwart met fotomontage aan beide kanten. Twee kleine vlekjes.
€ 16
* Aantrekkelijk ontwerp van Paul Schuitema, die deze foto’s eigenhandig heeft geschoten. Ook een waarin hij zelf voor leraar speelt.

37. STOLS, A.A.M. Inleiding tot de hedendaagsche boekkunst in Tsjechoslowakije. Met een voorwoord van Vladimir Slavik. (Met handgeschreven opdracht van Stols). Zonder plaats, A.A.M. Stols, 1932. Ingenaaid. (4), 28 p. 1e druk.
€ 30
* Met opdracht van de auteur: ‘voor Henri/ van/ Sander’ op p. 3 en een inliggende (roestige) uitnodiging voor de tentoonstelling, die in het Paleis voor Schoone Kunsten in Brussel werd gehouden.

38. (STOLS, A.A.M.). BRABANDER, Gerard den, Wolfgang CORDAN & Jac. van HATTUM (red.) Centaur. (Jaargang 1, Nr. 1 & Nr. 2). Maastricht, A.A.M. Stols, 1939. Ingenaaid (omslagtekening Willem van Leusden). 32, (32) p. Geïllustreerd. Met prospectus (daarbij aankondiging van het niet verschenen nr. 3 onder redactie van Ivan Goll). 1e druk. Klein deukje in rechterbovenhoekjes, maar in zeer goede conditie.
Verkocht
* De schaarse eerste twee nummers van het internationale exil-tijdschrift Centaur, met veel aandacht voor het surrealisme, in uitstekende staat. Na het tweede nummer bleef het tijdschrift in winterslaap tot 1946. In het eerste nummer een toneelstuk van Georg Kaiser (met illustratie van Willem van Leusden) en poëzie van Den Brabander, Cordan, Van Hattum en Hoornik; in het tweede proza van Ivan Goll en Alfred Döblin, en poëzie van o.a. Cordan, Éluard, Van Hattum, L.Th. Lehmann, Politzer, Soupault, Supervielle en Vestdijk, met illustraties van Chagall en van Buckland-Wright (uit boeken die Stols eerder had uitgegeven). Het tijdschrift, een kindje van Wolfgang Cordan, verkocht slecht en Stols gaf het nog vóór 1940 op. De naoorlogse nummers van Centaur verschenen niet meer bij zijn uitgeverij. Van Dijk zie p. 177-178.

39. WEIHS, Bertram Trio’s. Plaatjes zonder woorden. Van Trio aan zijn zakenvrienden. (&) Deense spreuken. Uit het Rijksdaggebouw te Kopenhagen. Den Haag, Drukkerij Trio, (jaren ’50). Beide ca. 8 x 10 cm (oblong). A. Leporello 6 p., gedrukt in rood en zwart. B. Leporello 8 p., gedrukt in groen en zwart. 1e drukken. Keurig.
€ 40
* Reclameuitgaafjes met kleine grapjes van Bertram Weihs (1919-1958) voor drukkerij Trio, tegenwoordig onvindbaar. Bijgevoegd: een vloeiblad met cartoon.

40. (WHITTINGTON PRESS) A Miscellany of Type Compiled at Whittington. (With an Introduction by John Randle). (Luxe-exemplaar met extra’s). Andoversford, Gloucestershire, The Whittington Press, 1990. 37 x 27 x 6 cm. Twee delen in foedraal, een boek en een portfolio. Halfleer met platten van gedecoreerd papier/ halfleer met platten van Zerkall Wavy. (4), viii, 132 p. Rijk geïllustreerd en in kleuren gedrukt, versierd met houtgravures van moderne kunstenaars en met grote versies van de lettertypes. Met ingeplakte bladen. De portfolio bevat twaalf prachtige bijlagen, waaronder een blad origineel Batchelor-papier speciaal gemaakt voor William Morris, twee grote en sierlijke broadside-letterproeven, een gesigneerde houtgravure van Miriam Macgregor en drie ongebruikte illustraties van Richard Kennedy voor A Boy at the Hogarth Press. Gezet bij de Whittington Press en gedrukt in 530 genummerde exemplaren op verschillende soorten geschept papier. 1e druk.
€ 1250
* Dit is een van 55 luxe-exemplaren met de portfolio in halfleer. (Er werden ook vijftien exemplaren gebonden in heelleer). Fantastisch fraai letterboekwerk met geschiedenis van de lettertypen en een demonstratie van hun macht om een boodschap effectief en esthetisch over te brengen. Onder meer Van Krimpens Lutetia en Romulus zijn present. Een groot boek van grote schoonheid.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 6 november 2020 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 628.466 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: