antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 933: Waar of niet?

De laatste nieuwsbrief van dit jaar, opnieuw een met aanzienlijke variatie in het aanbod. Schrijvers- en kunstenaarsbrieven, nieuwjaarswensen, maar ook een handtekening van de Keizer van Ethiopië, speelgoed voor ingenieurs in de dop, en een overlijdensbericht van een boek.


1. AUGUSTIN, Felix Paul Afschrift van handgeschreven dagboek van 20 mei 1968 tot 10 juni 1969 met fotokopie van pag. 22/23 van het origineel. Doorslag van typoscript. A5-formaat in plastic omslag. (1), 25 bladen.
€ 25
* Literatuurdagboek van de reeds bejaarde Nederlands-Zwitserse auteur Felix Augustin (1884-1972), voor zeer beperkte kring vermenigvuldigd door diens echtgenote, de schrijfster Elisabeth Augustin (1903-2001). Over Emants, Van Oudshoorn en Couperus, met opmerkelijke waarnemingen, zoals zijn met redenen omkleed enthousiasme over Couperus’ Herakles (‘Grandioos!’), de vergelijking van Emants met Toergenjew en de waardering voor Van Oudshoorn (‘belangrijker dan “De Avonden“). Scherpe beoordeling van het Tachtigers-boek van Gerben Colmjon (‘een zeer rancuneuze natuur, waarschijnlijk ook, omdat hij zeer langzaam en niet voldoende doorgedrongen is’). Veel waardering voor twintigste-eeuwse muziek (Messiaen, Bartók), maar niet voor Richard Strauss. Een dagboek van Felix Augustin is nooit uitgegeven.

2. BASART, R.A. Getypte brief aan ‘Geachte redaktie’. 34,0 x 21,3 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd en gedateerd ‘Nieuw Loosdrecht, 21 december 1977’ Vijf regels tekst.
€ 75
* Brief aan de redactie van Tirade ter begeleiding van een verhaal, getiteld “O’Morre”. ‘Het is geloof ik een nogal ‘anekdotisch verhaal’. Hoewel… Misschien toch ook wel een tikkeltje ‘akademisch’…’. Onderaan het blad schreef de auteur ‘P.S. Retourporto ingesloten’.
R.A. Basart (1946-2019) is de auteur van een klein oeuvre. Na 19 jaar niets gepubliceerd te hebben verscheen in 2016 de roman De verzoening waarmee hij een come-back maakte en zijn status van cult-auteur vestigde.

3. (BINDERIJ PHOENIX). (Het BESCHREVEN BLAD) HBB 29 november 1986. (Haarlem, Het Beschreven Blad, 1986). 30 x 23 cm. Overdwars halflinnen boekband met dubbele krantenmap (Binderij Phoenix), bevattende een enigzins aangepaste facsimile van het Haarlems Dagblad van 29 november 1886 en een origineel Haarlems Dagblad van 29 november 1986, uitgegeven ter gelegenheid van het tweede jaardiner van het Haarlems bibliofiel genootschap Het Beschreven Blad. Oplage vermoedelijk ca. 25 exemplaren. Met een kaartje, waarop de initiatiefnemers van deze uitgave U een gelukkig nieuw genootschapsjaar wensen.
Verkocht
* David Simaleavich was terecht trots op de inventieve band die hij voor deze gelegenheid vervaardigde: met een scheurzone van zwart linnen tussen het kraftpapier en bedrukt met het sierlijke monogram van dit zeer selecte genootschap van papier- en drukliefhebbers, alsmede de datum, beide in zwart uitgevoerd op de verguldpers. Op de reproductie van de krant uit 1886 zijn zes moderne advertenties binnengeslopen (ook een van David), en een ingezonden brief (van Ab van der Steur).

4. BLAMAN, Anna / HERMANS, W.F. / VESTDIJK, S. Voorjaarsaanbieding 1948 van uitgeverij J.M. Meulenhoff. (Amsterdam, Meulenhoff, 1948). Geniet. (16) p. 1e druk. Boven- en onderrand verbruind.
Verkocht
* Met op de eerste pagina’s de aankondiging van Eenzaam avontuur, met o.a. citaat van Vestdijk. En met aankondiging van Moedwil en misverstand, eveneens met kenschetsing door Vestdijk.

5. (BOEKENWEEK 1969). Ellen WARMOND Waar of niet? Den Haag, Bijenkorf, 1969. Planodruk.
Verkocht
* Gedrukt in geringe oplage tijdens de 20e Boekenmarkt in de Haagse Bijenkorf op 8 maart 1969 ter gelegenheid van de Boekenweek 1969.

6. (BOON (inl.), Louis Paul). Albert BONTRIDDER Dood hout. Inleiding L.P. Boon. Tekeningen en boekverzorging van CORNEILLE. Amsterdam, Van der Peet, [1955]. Ingenaaid met stofomslag. 40 p. 1e druk.
Verkocht
* De gedichten van Bontridder en de tekeningen van Corneille vormen geweldige vijftigerspagina’s.

7. BOON, Louis Paul Mieke Maaike’s obscene jeugd. Een pornografisch verhaal, voorafgegaan door een proefschrift ‘in en om het kutodelisch verschijnsel’, waarmee student Steivekleut promoveerde. Geïllustreerd met foto’s. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1972. Linnen. 120 p. 1e druk.
€ 15

8. BOON, Louis Paul Reportages. Gent, De Vlam/ Het Licht, [1955-1960]. Zeven delen. Ingenaaid. Geïllustreerd. 1e drukken. Keurige set.
€ 150
* Complete serie van de zeven delen ‘reportages’ die Boon voor het dagblad Vooruit schreef, deels anoniem verschenen. 1. De wijnkelder van Frankrijk. 2. De kastelen van Frankrijk (met losse bijlage). 3. Zwerftocht doorheen de Italiaanse Paleizen der Renaissance (exlibris op binnenzijde voorplat). 4. Koninginnen met kronen van karton (scheefgelezen). 5. Duitsland van nu. (met losse bijlage) 6. Het Leven der Multimiljardairs (naam op titel). 7. Op zoek naar de nozems.

9. BRAAK, Menno ter Originele zwart-witfoto door Emile van Moerkerken. 7,9 x 10,9 cm. Opgeplakt in een stevig kartonnen passepartout. Onder de foto is in groen geschreven ‘dr Menno ter Braak’. Op de achterzijde een copyrightstempel van Van Moerkerken (Lijnbaansgracht 88) en enkele notities in potlood (‘Originele afdruk van Emiel’). Passepartout iets vuil en geschaafd.
Verkocht
* De foto van Ter Braak met zwarte poes.

10. CARDIN, Pierre Intérieurs 50. Apogée de la Géometrie Curviligne. Synergon/ Re-Creation. Brussel, Pierre Cardin, 1983. 27 x 21 cm. Ingenaaid. 144 p. Rijk geïllustreerd. Franstalig. 1e druk. Naam en datum op eerste pagina.
Verkocht
* Tentoonstellingscatalogus van interieurs uit de jaren vijftig van de collectie-Pierre Eden. Cardin overleed onlangs op achtennegentigjarige leeftijd.

11. DEYSSEL, Lodewijk van, & Harry G.M. PRICK Handgeschreven ansichtkaart aan ‘Den Weledelgeb. Heer H. Eyck’. 9,2 x 14,1 cm. Alleen verso. Gesigneerd ‘Dr. K.J.L. Alberdingk Thijm/ (Lodewijk van Deyssel)’ resp. ‘Harry Prick’ en gedateerd ‘[onleesbaar] 18 1948’ (datum poststempel). Geen tekst.
€ 100
* Charmant kaartje van Van Deyssel en zijn piepjonge, nog slechts 23-jarige biograaf-in-spe. In 1948 wees Van Deyssel Prick aan als zijn biograaf. Op de beeldzijde is het Gouvernementshuis in Haarlem afgebeeld (Paviljoen Welgelegen).

12. EX LIBRIS Collectie brieven en enige grafiek van vier Belgische exlibris- en houtgraveurs, afkomstig van de journalist en publicist Wim Aerts. Het betreft vrijwel zonder uitzondering uitgebreide, vriendelijke en fraai gecalligrafeerde brieven, hoofdzakelijk over het vervaardigen en verzamelen van exlibris en over het ‘exlibriswereldje’.
Verkocht
1. Gerard GAUDAEN. Negen brieven (zeven handgeschreven, twee getypt) en acht exlibris, op één na gesigneerd. 1994-2001.
2. Willy BRASPENNINCX. Eén handgeschreven brief uit 1992.
3. Frank Ivo van DAMME. Zes handgeschreven brieven en een houtgravure in twee kleuren. 1992-2000.4. Antoon VERMEYLEN. Vijf handgeschreven brieven. 1992-2001.

13. FENS, Kees De leerstoel van Lent. In memoriam F.G. van der Meer. (Nijmegen, Verzameld Werk), [1994]. Ingenaaid met omslag. (16) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt door Martien Frijns op Simili Japon in een oplage van 125 genummerde en door Kees Fens gesigneerde exemplaren. 1e druk in boekvorm.
Verkocht
* Gesigneerd door de auteur onder het colofon. Deze gedenktekst verscheen eerder in De Volkskrant van 20 juli 1994. Prof.dr. F.G. van der Meer (1904-1994) was hoogleraar vroegchristelijke kunst aan de universiteit van Nijmegen. Zijn werk werd in 1964 bekroond met de P.C.-Hooftprijs.
Bijgevoegd: circa 25 krantenknipsels uit de periode 1960-1994 over Van der Meer, een boekje over hem van G. Puchinger, zijn rouwbrief en een dankkaart voor condoléances.

14. (GARDE, Koninklijke Drukkerij Van de). LOOY, Jac. van Jaapje – Jaap – Jakob. (Jaarwisselingsgeschenken; compleet in drie delen). Zaltbommel, Koninklijke Van de Garde, 1986-1988. 25 x 16 cm. 3 delen. Linnen met stofomslag. 176; 208; 176 p. Geïllustreerd door Marie Cécile Noordzij-Pulles. Deel 3 met oplaagvermelding: 300 exemplaren, en bijbehorende gedrukte aanbiedingsbrief met twee handtekeningen in balpen, o.m. van directeur A.W. van der Heiden. Omslagen iets gevlekt, het eerste deel op de rug verkleurd.
Verkocht
* Een complete herdruk van het meesterlijke autobiografische werk van Jac. van Looy! Bewonderenswaardige actie van drukkerij Koninklijke Van de Garde, die in 1984 maar net aan de klauwen van Kluwer was ontsnapt en nog twintig jaar zelfstandig zou weten te functioneren temidden van het noodweer waarin het drukkerswezen aan het eind van de vorige eeuw was terechtgekomen. Uit de collectie van Huib van Krimpen, die als typograaf veel met Van de Garde te maken had gehad.

15. (GARDE, Koninklijke Drukkerij Van de). UILENSPIEGEL Tijl Uilenspiegel. Van Uilenspiegels leven en daden en de wonderlijke avonturen die hij meemaakte, want hij liet geen schelmenstreek ongedaan. (Jaarwisselingsgeschenken; compleet in drie delen). Zaltbommel, Koninklijke Van de Garde, 1990, 1992, 1993. 28 x 18 cm. 3 delen. Linnen met stofomslag. 88; 80; 64 p. Geïllustreerd door Marie Cécile Noordzij-Pulles. Elk deel gedrukt in 500 exemplaren. Het laatste deel met bijbehorende gedrukte aanbiedingsbrief met 4 handtekeningen in balpen. Enkele kleine vlekjes en onvolkomenheden.
Verkocht
* Omvangrijke relatiegeschenken, een bijzonder mooi uitgevoerde, samenhangende serie. Uit de collectie van Huib van Krimpen.

16. GOETHE, Johann Wolfgang von De zoete vrijheid van het drukken. Amsterdam, Charlotte Presse, 1986. 24 x 18 cm. Cahiersteek. Stofomslag. 12 p. Kleurige druk met verschillende inplaksels. Gedrukt in 100 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 25
* Bijzondere uitgave van het gedicht ‘O Freiheit!’ door een gelegenheidsformatie van Chang Chi Lan-Ying, Alex Barbaix, Jan de Jong en Peter van der Linden. Gesigneerd door Barbaix en De Jong.

17. HAILE SELASSIE [Album of the life of His Imperial Majesty Haile Sellassie I]. Addis Abeba, University of Haile Selassie I, 1963. 32 x 25 cm. Heellinnen met goudopdruk (Proost & Brandt). 88 p. Rijk geïllustreerd naar foto’s, hoofdzakelijk van Zijne Keizerlijke Majesteit. 1e druk. Linnen iets vaal.
Verkocht
* Bijzonder exemplaar, dat door Keizer Haile Selassie van Ethiopië (1892-1975) op de titelpagina gesigneerd is! De geschiedenis van deze uitgave was voor ons niet te achterhalen, maar het is een deels Nederlandse produktie, waarbij Huib van Krimpen betrokken was als directeur van de Coöperatieve Export-organisatie van de Vereniging van Clichéfabrikanten NEPEA. Met een inliggende ansichtkaart van een Ethiopiër aan ‘Dear Herb and Will’, kennelijk na terugkomst van een bezoek aan Amsterdam: ‘The book was very much liked and praised.’ Zie voor een exemplaar in luxe band het volgende nummer. Slechts 3 in Worldcat.

18. HAILE SELASSIE [Album of the life of His Imperial Majesty Haile Sellassie I]. Addis Abeba, University of Haile Sellassie I, 1963. 32 x 25 cm. Heelleer met goudopdruk (Proost & Brandt). 88 p. Rijk geïllustreerd naar foto’s, hoofdzakelijk van Zijne Keizerlijke Majesteit. 1e druk. Enkele krasjes in het leer. Achterste schutblad met papierschade.
€ 225
* Dit exemplaar is luxueus in heelleer gebonden – maar is verder identiek aan het exemplaar in linnen.

19. HERBERGHS, Leo voor rob. (Terhorst, Ser Prop, 1991). Ingenaaid. (4) p. Met de hand gezet uit de De Roos en gedrukt in een oplage van 50 exemplaren. 1e druk.
Verkocht

20. HEYTZE, Ingmar Brandhout. Gedichten. (Utrecht, eigen beheer, 1989). Geniet. 16 p. Gedrukt in 100 exemplaren naar de keurig getypte kopij onder het motto ‘-no wordprocessors-‘. Portret van de jonge dichter voorop. 1e druk. Rest van plakkertje aan de achterkant.
Verkocht
* ‘juichend/ kozen haar contactlenzen/ het ruime sop’. Ingmar Heytze (geboren 1970) begon al als vijftienjarige schooljongen poëziebundels te produceren, stiekem op het kantoor waar zijn vader werkte. Dit is zo’n zeer vroege privé-editie, van acht jaar vóór het officiële debuut, Allesvrezer. Zie ook de Debutencatalogus van Artistiek Bureau.

21. HEYTZE, Ingmar Mankement. (Utrecht, Hinderickx & Winderickx, 2011). Cahiersteek met kijkvenster in voor- en achteromslag. (4) p. Met de hand gezet uit de Meidoorn en gedrukt in een oplage van 70 exemplaren. 1e druk.
Verkocht

22. JONES, Thomas & Gilbert Cardboard Working Models for Engineering Students. “X” Series. Model No. 1, Complete Simple Steam Engine / Model No. 2, Complete Single Cylinder Steam Engine with Full Explanatory Notes. Manchester-London, John Heywood-T. Jones, (ca. 1910). 16 x 25 cm. Zwarte doos met opgeplakt titeletiket in rood en zwart. Daarin twee beweegbare kartonnen modellen voor stoommachines, een lijst van publicaties van T. Jones, M.I. Mech.E. en T.G. Jones, M.Sc., Wh.Sc., en een in rood gedrukt velletje met de waarschuwing voorzichtig met de modellen om te gaan. Met oud boekhandelsetiketje van P.M. Bazendijk, Rotterdam. Doos aan de buitenkant wat vuil en versleten, de lijst met roest, maar de modellen zijn op een hoekkreukje na in keurige staat.
Verkocht
* Gave, mooie mechanieken in karton! Leuk speelgoed voor de historische technicus. De Rotterdamse boekhandel bestond onder de naam P.M. Bazendijk tot 1919.

23. LEOPOLD, J.H. Vijf gedichten. (Met een ets door Ludmila Jirincova). Baarn, Arethusa Pers Herber Blokland, (1980). Ingenaaid. Gedrukt in een oplage van 75 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Arethusa 19.

24. LOESBERG ‘Gelukkig nieuwjaar’. Origineel typoscript. 29,6 x 21,0 cm. Veertien bladen. Alleen recto. Met tientallen handgeschreven aanvullingen, doorhalingen en correcties van verschillende tijdschriftredacteuren. Vierde blad horizontaal doormidden gescheurd en geplakt.
€ 250
* Tamelijk doorleefd, herhaaldelijk bewerkt typoscript van dit vroege verhaal, dat in 1973 zou worden gepubliceerd in Maatstaf. Blijkbaar leverde Loesberg het titelloos in, want Maatstafredacteur Mensje van Keulen schreef er de titel ‘Vuurwerk’ boven. Die werd vervangen door ‘Robert Loesberg Gelukkig Nieuwjaar’. Het typoscript bevat vooral veel met zwart stift doorgehaalde regels, die met moeite toch nog te lezen zijn.
Documenten van de getalenteerde writer’s writer en mensenhater Loesberg (wiens debuut Enige defecten in 2012 werd herdrukt) zijn schaars.

25. LOESBERG Getypte brief aan ‘Mijne Heren’. Eén blad. 29,7 x 21,0 cm. Alleen recto. Gesigneerd ‘R.A. Loesberg’ en gedateerd ‘Rotterdam, 27 december 1971’. 16 regels tekst.
€ 75
* Vroege post van Loesberg (1944-1990) aan de redactie van het tijdschrift De Gids. De brief gaat over een eerder gezonden manuscript met de titel ‘Ontbijt’: ‘Tot op heden mocht ik nog geen reactie ontvangen, zodat ik mij afvraag of het manuscriptje wel te juister plaatse is aangekomen’. De schrijver vermoedt waarom het niet geretourneerd is: ‘een postzegel van f 1 sloot ik erbij in. Inmiddels zijn de tarieven van de P.T.T. verhoogd zodat het bedrag thans onvoldoende is geworden’.

26. LOESBERG Handgeschreven brief aan ‘Mijne Heren’. 29,7 x 21,0 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Loesberg’ en gedateerd ‘Rotterdam, 4 januari 1972’. 8 regels tekst.
€ 75
* Vroege post van Loesberg (1944-1990) aan de redactie van het tijdschrift De Gids. Loesberg schrijft: ‘In verband met het Mondriaan-jaar (1972) doe ik u hierbij enige van mijn gedichten toekomen, betrekking hebbend op M.’ Mooi om te zien dat de schrijver zijn initialen al weglaat.

27. (MARETAK PERS). Jan SNOEP Dagboek. Duitse ervaringen 1944-1945. (Bennebroek), Maretak Pers, (1999). Linnen (Herman van der Kruijk). (2), 62 p. Gezet uit de Bembo en de Contura en gedrukt op 120 grams Country side (zandsteen) in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Jan Snoep is de man achter de Maretak Pers. Dit dagboek hield hij bij toen hij als 19-jarige in november 1944 werd opgepakt bij een razzia in Rotterdam en vervolgens per trein naar een werkkamp bij Maagdenburg werd getransporteerd. Eén exemplaar van deze omvangrijke, bewerkelijke marge-uitgave in de NCC: Zeeuwse Bibliotheek.

28. MEIJSING, Geerten Getypte brief aan ‘Beste Joost [Zwagerman]’. 29,6 x 21,0 cm. Eén blad. Met briefhoofd. Alleen recto. Gesigneerd ‘Geerten’ en gedateerd ‘Amsterdam, 13 juni 2000’. 11 regels tekst. Tweemaal gevouwen.
Verkocht
* Vriendelijke brief waarin Meijsing Zwagerman bedankt voor een exemplaar van Pornotheek Arcadië (2000), dat voor hem klaarlag bij de receptie van De Arbeiderspers. ‘Het eerste stuk heb ik reeds gelezen, en ook wat binnenin geneusd: het leest als een TGV en is interessant, voor mij vooral omdat het vaak onderwerpen betreft die mij ofwel reeds langs interesseren, of fenomenen waarvoor ik een blinde & haatdragende plek heb’.
Meijsing denkt dat hij ‘genoeg discussiepunten’ verzameld zal hebben als hij het boek helemaal heeft gelezen.
Met een nogal uitgesponnen groet aan Zwagermans echtgenote, Arielle Veerman: ‘Ariël (gvd, ik weet de spelling niet meer; dit is het wasmiddel, maar Ariëlle bleek geloof ik ook fout & ongewenst te zijn; misschien moet er iets met de Umlaut gedaan worden – mijn excuses)’.

29. (OFFICINA BODONI). DANTE ALIGHIERI Vita Nuova di Dante. Proemio di Benedetto Croce. (Montagnola, Officina Bodoni, 1925). 36 x 26 cm. Origineel ruig linnen. (8), VIII, 112 p. Gezet uit originele Bodoni-letters en gedrukt op handgeschept papier met Officina Bodoni-watermerk in 230 genummerde exemplaren. Band wat verbruind en licht gevlekt, papier voorin en achterin iets roestvlekkig. Achterkneep ligt van binnen wat open.
€ 275
* Dit is een van de 225 exemplaren op papier (er waren ook 5 exemplaren op perkament gedrukt). Majestueuze uitgave, een zeer vroege Officina Bodoni uit het bezit van Huib van Krimpen, helaas niet in perfecte conditie.

30. OMAR KHAYYAM Acht kwatrijnen in de vertaling van J.H. Leopold. Zonder plaats, Lupus, 1990. 23 x 17 cm. Omslag met flappen. 8 p. Tegenover de versie van Leopold zijn de kwatrijnen naar Omar Khayyam in de vertaling van Claude Anet en Mirza Muhammad afgedrukt, waar Leopold naar vertaalde. Gedrukt in 20 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Bijzonder mooi vormgegeven boek dat werd gedrukt ‘in twintig exemplaren bij de Avalon Pers te Woubrugge, waar ik in de winter van 1989-1990 te gast was’. ‘Lupus’ is een pseudoniem dat o.m. gebruikt werd door Clemens de Wolf. Dit is nummer 20 van de 20 exemplaren.

31. OMAR KHAYYAM Rubáiyát of Omar Khayyám, the Astronomer-Poet of Persia, Rendered Into English Verse by Edward Fitzgerald. The Four Editions with Original Prefaces and Notes. London, Macmillan & Co., 1899. Origineel perkament, rug met rooddruk. (4), 292 p.. Koppen verguld. Niet afgesneden. 1e druk van deze editie. Rug iets geschaafd. Oorspronkelijke rode linten liggen los in het boek. Op binnenzijde schutblad naam en datum van G. Puchinger te Oxford (1982), op p. 1 de naam van W.S. Hodgson te Mickleham.
Verkocht
* Aantrekkelijke studieuze uitgave.

32. PHILIPS, Marianne Tusschen hemel en aarde. Amsterdam, Amsterdamsche Boek- en Courantmij, 1947. Linnen met origineel cellofaantje. (6), 90 p. 1e druk. Band (en cellofaan) rechtsonder beschadigd.
€ 20
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde, posthume opdracht van Frits Goudeket (1919-1974), de zoon van Marianne Philips (1886-1951), aan Nini Brunt: ‘Niet van de schrijfster maar wel van haar zoon, ter herinnering aan de uren van geestelijk en stoffelijk welzijn.’. De opdracht is gedateerd 13.10.52.

33. POOT, H.K. Op eene gelukkige boekdrukkery. Haarlem, Leo Vos, (1984). Vouwblad in omslag. Met de hand gezet en gedrukt door Leo Vos in een oplage van 75 genummerde exemplaren.
€ 20
* Koppermaandaguitgave 1984.

34. REINHOUD Zes originele etsen uit Herman de Conincks bibliofiele AMO-uitgave Meisjes, alle zes afgedrukt op één blad. 77,0 x 58,0 cm. Deze etsen zijn mooi uitgelijnd in sepia op getint papier gedrukt. Paar kreukjes aan de zijkant (maar dat is inherent aan het gebruikte papier). Unicaat in deze vorm?
€ 125
* Afdruk op geschept papier van álle zes etsen van de Vlaamse kunstenaar Reinoud D’Haese uit de prachtige AMO-uitgave Meisjes tezamen. Fantastische, fantasierijke etsen van Reinhoud (maar ook een paar lieflijke, dat mag wel bij een bundel die Meisjes heet). Cf. AMO 119.)

35. ROMEIN, Annelies, & Annie ROMEIN-VERSCHOOR Het jaar rond. Een getekende kalender. Den Haag, Servire, 1946. Oblong 24 x 16 cm. Orig. ringband. (26) p. Illustraties van Annelies met gedichten van haar moeder Annie. 1e druk. Goed exemplaar.
Verkocht
* Vrolijke kleuren. Annelies Romein (1925-2007), dochter van Annie en Jan, was werkzaam als portretfotografe. Ze zou model hebben gestaan voor Nel Spanjaard in De Avonden.

36. SCHAFFER, Alfred De muziek die ons toekomt. (Gent, Druksel, 2005). Ingenaaid met stofomslag. (20) p. Gedrukt in een oplage van 126 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 35
* Winnaar van de P.C. Hooft-prijs 2021.

37. SCHLESINGER, Stefan Voorbeelden van moderne opschriften voor schilders en teekenaars. Amsterdam, Kosmos, [1939]. 33 x 24 cm. Originele ringband. (64) p. Met 29 eenzijdig bedrukte pagina’s voorbeelden. 1e druk. Wat vlekjes op het omslag, maar ook lichte gebruikssporen aan de binnenkant. Oud stempeltje op titelpagina. Bladzijde 4 is dubbel aanwezig; verder compleet.
Verkocht
* Helemaal gevuld met de speelse, evenwichtige ontwerpen van Stefan Schlesinger, een feest voor het oog.

38. SETT, Mera Sculptured Melodies. Illustrated by the Author. London, Grant Richards, 1922. 28 x 23 cm. Herbonden met gebruik van de illustratie op het omslag en een deel van de rug. 112 p. Afgesneden. Gedrukt in 500 exemplaren. Rijk geïllustreerd in zwartwit. 1e druk. Band wat versleten en gerepareerd.
€ 450
* Dit is een van de 100 genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, gedrukt op Keizerlijk Japans papier. Verhalen geïnspireerd door bekende klassieke muziekstukken van Chopin, Schumann, Dvorak, Beethoven, Rubinstein en andere 19e-eeuwse componisten, geïllustreerd door de auteur in een eigenaardig kronkelige decadente Aubrey-Beardsleystijl. Over de Indiase kunstenaar Mera Sett, een ‘Parsee artist’ zoals Engelse kranten steeds vermeldden, is niet veel bekend. Mogelijk is zijn volledige naam Mera Ben Kavas Sett, en hij leefde wellicht van 1887 tot in de jaren vijftig of zestig. Hij illustreerde Omar Khayyam rond 1914; dit is zijn enige andere publicatie, en behoorlijk zeldzaam (zie daarover Omariana jg. 10, nr. 1).

39. (STORM, Reinder). STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE Mensch! durf te eten… Een literaire bloemlezing ten dienste van de hoogste klassen van het Voortgezet Onderwijs naar een idee van R(einder). Storm. [Zoeterwoude], De Rode Neus [= De Uitvreter], 1996. Bedrukte map met 9 vouwbladen, een plano en een uitnodiging. Met de hand gezet uit talloze verschilllende corpsen en gedrukt op uiteenlopende soorten papier in een oplage van 50 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Bijzonder geestig drukkersproject, met in allerlei stijlen gedrukte bijdragen over eten, waaraan op het eerste gezicht tien verschillende margedrukkers meewerkten. Niets is minder waar! Achter ‘De Rode Neus’ ging De Uitvreter (Kees Thomassen) schuil: hij drukte alles zelf, andere private presses parodiërend, leuke raadsels voor geïnteresseerden. In de begeleidende uitnodiging (‘Impressori salutem!’) wordt het rookgordijn opgetrokken. Teksten van o.a. Bomans, Carmiggelt, Van Kooten, Kouwenaar, Multatuli en Wolkers.
Bijgevoegd: Kees THOMASSEN, Wie dit leest is gek. Onnoodige en overboodige aantekeningen bij ‘Mensch, durf te leven…’. Een vrolijk vakantieproject voor jong en oud. Cahiersteek. Zoeterwoude, De Uitvreter, 1996. 16 p. Geprint op een HP Laserjet 4MP op houtvrij gevergeerd offset in een oplage van 50 genummerde exemplaren. Met begeleidende brief.

40. (STREUVELS, Stijn) Reinaert de Vos. Uit het Middelnederlandsch herschreven door Stijn Streuvels. Fragment. Wageningen, Drukkerij “Vada”, 1928. Geniet in omslag. 16 p. Gezet uit de Garamond naar typografie van R. Zomer en gedrukt op Linwaeve text in een ongetwijfeld zeer beperkte oplage. Zeer fraai exemplaar.
Verkocht

41. SWARTE, Joost Spreekwoorden. [Den Haag], (Stichting Handboekbinden/ Drukwerk in de Marge, 2013). Cahiersteek. ,
Verkocht
* Uitgave ter gelegenheid van de Boekkunstbeurs die in november 2013 in de Pieterskerk in Leiden werd gehouden. Iedere bezoeker kreeg een boekje in plano, mocht een handgedrukt omslag uitzoeken en daar zelf thuis een boekje van snijden en naaien. Het omslag van dit exemplaar werd in twee kleuren gedrukt door de Eikeldoorpers uit Apeldoorn.

42. UILENSPIEGEL Uilenspiegel. Humoristisch-satiriek weekblad. Van 19 mei t/m 29 december 1888. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1888. 32 x 24 cm. Karton. (132) p., genummerd 93-192 en 1-32: tweede helft 20ste en eerste vier nummers van de 21ste jaargang. Rijk geïllustreerd met karikaturen van verschillende tekenaars. Boekblok los in de (eenvoudige) boekband. Hier en daar randscheurtjes. Achterin is met potlood een amateuristisch portret getekend.
Verkocht
* Doorlopende reeks inclusief nr. 42, dat zich onderscheidt door een grote kleurenlithografie over een dubbele pagina (waarop het Kabinet-Mackay in de Glazen Koets over het Binnenhof wordt getrokken met priesters en dominees als lakeien, voorafgegaan door Abraham Kuyper). Spotweekblad met liberale signatuur, dat van leer trok tegen de in deze tijd dominante Kuyper en Schaepman. Ook commentaar op de buitenlandse situatie (o.a. Bismarck).

43. V.A.N.K. Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst. Jaarboek 1919. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1919. 25 x 19 cm. Linnen met stofomslag. 80, 80 p. Geïllustreerd. 1e druk. Omslag aan rug en randen beschadigd, rug van het stofomslag aan de binnenkant met een reep papier verstevigd, wat roestvlekjes in het omslag en in het tekstdeel, maar een opvallend gaaf en mooi exemplaar.
€ 65
* Het eerste deel van een prachtige serie boeken over de actuele stand van zaken in de Nederlandse toegepaste kunst, uitgegeven met steun van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Artikelen van R.N. Roland Holst, de architecten Berlage, Granpré Molière en Van der Mey, van de glasfabrikant Cochius en de meubelontwerper A.P. Smits. Typografische verzorging, bandstempel, de opmerkelijke schutbladen en het in zwart en blauw gedrukte stofomslag van S.H. de Roos. Deze serie laat de versmelting zien van de statige architectuur met de art deco, het expressionisme en de speelse Stijl-stijlen. Onder andere met afbeeldingen van behang van Hildo Krop, een piano postmodern gedecoreerd door Lauweriks, kalligrafie van Van Krimpen en kinderkarretjes van Wijdeveld. Cat. Brusse 416: 2015 exemplaren werden gebonden.

44. V.A.N.K. Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst. Jaarboek 1920. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1920. 25 x 19 cm. Halflinnen met stofomslag. 92, 80 p. Geïllustreerd. 1e druk. Omslag aan rug en randen wat versleten, rug van het stofomslag aan de binnenkant met een reep papier verstevigd, wat roest in het omslag. Iets scheefgelezen, naam op titelpagina (‘J.E. Hubbeling’, een arts) maar een mooi exemplaar.
€ 65
* Het tweede deel. Artikelen van J.L.M. Lauweriks, Sem Dresden, Just Havelaar, Frank Luns, Albert Plasschaert en Erich Wichman. Bandstempel Dirk Roosenburg. Typografische verzorging, de opmerkelijke schutbladen en het in zwart en bruin gedrukte stofomslag van S.H. de Roos. Met interessante afbeeldingen, zoals een hor van Bodenheim, sieraden van Wichman, een ledikant van Crouwel en een handboekband van Jan van Krimpen, en veel fraaie affiches (Toorop, Willy Sluiter e.v.a.). Cat. Brusse 416: 1150 exemplaren werden gebonden.

45. V.A.N.K. Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst. Jaarboek 1921. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1921. 25 x 19 cm. Halflinnen met stofomslag. 80, 80 p. Geïllustreerd. 1e druk. Omslag op de rug verbruind. Mooi exemplaar met, curieus, op p. 70 bij de getoonde postzegelontwerpen enkele originele ingeplakte postzegels ontworpen door o.a. Michel de Klerk, Chris Lebeau en S.H. de Roos!
€ 75
* Het derde deel. Met een artikel van D.J. Bierens de Haan en een van Bert Nienhuis over keramiek. Met de bekende rede Boekkunst en samenleving van J.F. van Royen. Bandstempel, typografische verzorging, de opmerkelijke schutbladen en stofomslag van S.H. de Roos. Cat. Brusse 416: 850 exemplaren werden gebonden.

46. VLEK, Hans Handgeschreven ansichtkaart aan Simon Vinkenoog. Datum poststempel 16 mei 1984.
Verkocht
* ‘Hartelijke/ groet van/ Hans Vlek’, gevolgd door telefoonnummer en adres. Op de beeldzijde zien we een foto van het atelier van de kunstenaar J.C.J. van der Heyden.

47. VOSS, H.D. ABC op 1951. Rotterdam, eigen beheer, [1950]. 9 x 21 cm (sic). Cahiersteek. (28) p. Geïllustreerd. Gesigneerd ”t echtpaar Voss’. 1e druk.
€ 26
* Inventieve nieuwjaarsuitgave met 26 goede wensen van grafisch ontwerper H.D. Voss (1907-1976), die zich in 1951 in Canada zou vestigen.

48. VOSS, H.D. Emma and H.D. Voss removed to the J from the I. Mimico, Toronto, 1950s. 21 x 9 cm. Gevouwen blad, gedrukt in oranje en zwart. Iets verkleurd.
€ 40
* Hans Detlev Voss (1907-1976), geboren in Duitsland, leefde in de jaren dertig en veertig in Nederland en vertrok in 1951 naar Canada. Hij was een vindingrijk graficus en houtgraveur, zoals deze schitterende adreswijziging mooi laat zien. Het echtpaar Voss verhuisde van Norris Crescent I naar Norris Crescent J, Mimico, Toronto, ofwel vanaf de I als in: Illegible Inimitable Initial, Incommodious, Indecipherable, Irritative (etc.), naar de J als in: Joy, Jolly, Juicy, Jiffy, Joke (etc.). Met mooie tekeningen en een kaart van Norris Crescent.

49. YRRAH Tot mijn diepe leedwezen wordt op dinsdag 3 maart 1964 van mij weggerukt mijn dierbare geesteskind Yrrahkiri. Amsterdam, eigen beheer, 1964. Gevouwen rouwkaart annex envelop, verstuurd aan ‘De Heer Jan Vrijman/ Vondelstr. 51/ Alhier’. 4 bladen met flap en gestempelde postzegel van 5 cent. Met een gedrukte tekening. Iets verbruind.
Verkocht
* Uitnodiging door Yrrah (=Harry Lammertink) voor de ‘plechtige uitvaart (…) onder leiding van de WelEerwaarde Heer Gerrit Kouwenaar op het adres Leidsestraat 70-72’ – waar toentertijd Boekhandel K.J. Bas gevestigd was.

50. ZOEST, Aart van, en Els ter HORST Mevrouw Geneugt vliegt en andere verhalen. Amsterdam, Uitgeverij Snood, 2010. Oblong 15 x 19 cm. Rood karton. 60 p. Met illustraties in rood, blauw en zwart van Els ter Horst. Gedrukt in 50 genummerde en door beide auteurs gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 40
* Bedrieglijk kinderlijk ogende verhalen over meneer Viagra, mevrouw Geneugt en meneer Fakkeldij.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 30 december 2020 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.735 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: