antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 941: Overlezen

Van witte winter naar blonde lente in een oogwenk. Daar wijden we een nieuwsbrief aan!


1. BRIEDÉ, Johan Kalender (voor 1941). Zonder plaats of uitgever, [1940]. 37 x 25 cm (formaat van het steunkarton). Geniet en met ophangkoord. 6 bladen, eenzijdig in lithografie met steunkleur, en kalender in boekdruk uitgevoerd. Alle bladen rechtsboven in de steen gesigneerd met ‘Briedé/ 1940’ en rechtsonder in potlood met ‘Briedé f’. Uitstekende conditie.
Verkocht
* Prachtige prenten van bloeiende (of uitgebloeide) planten met subtiele steunkleuren.

2. BÜCH, Boudewijn (Citaat van Gerard Reve). Origineel handschrift. 29,5 x 20,9 cm. Op eigen briefpapier (‘Boudewijn Büch / Keizersgracht 40[…]’. Zeven regels tekst.
Verkocht
* Het betreft een citaat uit de eerste brief die Reve eind 1981 aan Büch schreef: ‘Neen, ik publiceer niet bibliofiel. Alles verschijnt in voor het volk bereikbare uitgaven zodat ook dromerige zwemjongens van hun zakgeld mijn boek kunnen kopen en, al lezend, hun lieve speelgrage liefdesspeertjes omhoog kunnen voelen gaan.’ Bij een onbekende gelegenheid overgeschreven door Boudewijn Büch, ideaal om in te lijsten!

3. BÜCH, Boudewijn (Prospectus voor Zingbaar water, Breugelmans 68). Planodruk. 17,5 x 12,1 cm.
Verkocht
* Zingbaar water zou in 1981 verschijnen als bibliofiele uitgave bij Sub Signo Libelli. Met op de achterzijde een handgeschreven aantekening van de drukker, Ger Kleis: ‘Luxe voor je gereserveerd/ groeten Ger.’

4. BÜCH, Boudewijn De taal als blauw. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1977. Ingenaaid. Omslag naar een lithografie van Vladimír Suchánek. 56 p. 1e druk. Mooi.
Verkocht
* Gesigneerd door de dichter op de Franse titel.

5. BÜCH, Boudewijn Weerzien met Wassenaar. Een reisverhaal, gevolgd door Duitsland in Wassenaar, een verhaal. Amsterdam, Stichting De Amsterdamsche Boekenmarkt, 1984. Ingenaaid met omslag. 48 p. Gedrukt in een oplage van 275 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 75
* Een exemplaar met op de achterzijde deels licht verkleurd omslag is leverbaar voor € 50.

6. DELTA, Professor Curiosita. Le livre des Mystères. Par Constant S… de Paris, dit: Professor DELTA. Guide parfait de la vie. (Brussel, Constant Schernitzauer, 1919). 17 x 14 cm. Modern karton. 32 p. Origineel omslag niet meegebonden. Nogal vuil. Met stempels van aartsverzamelaar D.J. Spaans te Purmerend.
€ 45
* Perfecte gids voor het leven, tenminste wanneer u iemands karakter uit de letters van zijn naam wilt afleiden, uit de horoscoop, de astrologie of de kaartenkunde. Ook zult u de geheimen van het vrouwelijk hart ontdekken (met handige vragenlijst) als u de Veneri-Periodica in acht neemt, de betekenis van de dagen van de week en de maand: de tweede is de dag van ‘dédain pour les envieux’, 29 van de ‘trahisons’, maar op de 31e is alles goed: ‘Bonne fortune’! En speciaal als dat een zondag is: ‘Victoire’! Mooi populair boekje dat vooral de allernaïefsten kan helpen. Flink beduimeld, zoals vaak bij dergelijke publicaties. Voorin een interview met de geheimzinnige Professor Delta door een Amerikaan (wel in het Frans).

7. (ERGO, Ronald). BELDER, J.L. De Garderobe. Balans. (Met 2 originele etsen van Ronald Ergo). Gent, De Prentenier, 1981. 33 x 27 cm. Versierd linnen. 16 p. Twee gedichten van De Belder en twee originele etsen van Ronald Ergo, gezet uit de Lubalin en gedrukt op handgeschept Muguet-papier met watermerk van De Prentenier in 110 genummerde exemplaren, gesigneerd door De Belder en Ergo. Met beschermende vloeibladen. 1e druk. Goed exemplaar.
Verkocht
* Dit is een van de 100 Arabisch genummerde exemplaren. Zeer vroege boekproductie van Ergo sr. met mystiek-erotische etsen en verfijnde, met de hand gekleurde sierpagina’s.

8. (EYCK, P.N. van) The Library of the late P.N. van Eyck. Utrecht, Beijers, 1972. Ingenaaid. 164 p. 1e druk. Lichte gebruikssporen.
€ 25
* Van Eyck overleed in 1954, zijn vrouw Nelly in 1971. Dit is de veilingcatalogus van het literaire deel van zijn bibliotheek. Aparte secties voor o.a. D.H. Lawrence, W.B. Yeats (een complete Cuala Press) en Stefan George. Aanzienlijke collecties Joyce, Mallarmé en Verlaine. En natuurlijk een grote collectie Nederlandse poëzie ‘in gewone en luxe uitgaven’ zoals dat toentertijd heette. Deftig dofzilverkleurig omslag.

9. EYCK, P.N. van – N.A. DONKERSLOOT 3 brieven en 2 kaarten van Nico Donkersloot aan Wim J. Simons (4) en Johan B.W. Polak (1) van uitgeverij Stichting De Beuk, met typoscript van een gedicht over een boekenveiling. 1. Handgeschreven, gesigneerde brief (7 r.) op briefpapier van de UvA, gedateerd 20 Mei 1954. Donkersloot wil ‘het manuscript van Dr Jalink’ aan Simons geven, en vraagt of hij het bij zijn assistente wil afhalen. Papier met wat gaatjes.
2. Handgeschreven, gesigneerde briefkaart (11 r.) met gedrukte zegel van 6 cent, gedateerd ‘A. 9/7-’54’. Aan Johan Polak, die aanvankelijk medewerker was van De Beuk. ‘ik moet, door behoefte aan concentratie, meer en meer het schrijven van incidentele artikelen nalaten. Zeker zal ik later, zoals ik vroeger deed, op het werk van vEyck terugkomen, ook op Medousa.’ Ook over zijn ‘overstelpende drukte’.
3. Getypte, gesigneerde brief (38 r.) op briefpapier van Critisch Bulletin, gedateerd ’19 Dec. 1954′. Donkersloot vertrekt die week ‘voor twee maanden naar de West om er lezingen te houden’. Hij is bereid een ouder artikel over Van Eyck uit Critisch Bulletin uit te breiden voor een nieuw artikel in het Amsterdams tijdschrift voor letterkunde, dat door De Beuk werd uitgegeven (1953-1955). ‘Eerlijk gezegd viel het mij niet zo gemakkelijk, na de hatelijke bejegening in het eerste nr., waar de Heer Polak, naar ik pas later ontdekte, een sneer meende te moeten geven i.v.m. de belangstelling voor de experimentele poëzie door te beweren “dat de hooggeleerde middelmatigheid zich niet onbetuigd liet”‘. Maar Donkersloot wil dat graag als een ‘slip of the pen’ zien. Hij voegt een typoscript van een gedicht bij, dat hij schreef naar aanleiding van een gesprek met de weduwe Van Eyck op de herdenkingsavond van de overledene (op 1 oktober 1954). Dat typoscript is ook in dit dossier aanwezig:
4. het gedicht ‘Veiling van een bibliotheek’ gericht ‘aan een gestorven dichter’ (met enkele correcties in handschrift).
5. Getypte, gesigneerde brief (22 r.) op briefpapier van de UvA, gedateerd ’22-VIII- 1955′. Donkersloot is bereid over Medousa te schrijven, maar wil zich niet aan een termijn binden: ‘gewoonlijk ben ik bij het tot overwerkens toe overbelaste programma meer dan één zomervacantie ten achter’.
6. Handgeschreven, gesigneerde briefkaart (11 r.) met gedrukte zegel van 7 cent, gedateerd ‘A. 29/4-’57’. Hij is bereid tot een afspraak voor een redactievergadering.
Verkocht
* Nico Donkersloot (1902-1965), die als dichter het pseudoniem Anthonie Donker gebruikte, werd in 1936 benoemd tot hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. De dichter P.N. van Eyck was overleden op 10 april 1954. Hij beschikte over een uitnemende, omvangrijke letterkundige bibliotheek, die geveild werd bij Beijers in Utrecht. Donkersloot en Van Eyck zijn grondig vergeten, maar het gedicht staat nog recht overeind:
‘Veiling van een bibliotheek

Nu wordt hij honderdmaal begraven,
verlaat in honderd kisten ’t huis.
Zij die hem altijd bijstand gaven,
met hem in alle denken thuis,
gaan heen, en zijn gedachten staven
alleen in bovenaards geruis
de bomen die berichten gaven,
door hem ontcijferd in zijn kluis.
Al wordt hij duizendmaal begraven,
één werden hemel, lied en huis.’

10. FENS, Kees Tussen gisteren en morgen. ‘Journey of the Magi’ van T.S. Eliot. Bilthoven, Ambo, (1970). Geniet. 32 p. 1e druk.
Verkocht
* Kerstgeschenk. Niet in de handel.

11. GEEL, Chr.J. van Nu ik er zo precies op inga. Een brief van Chr. J. van Geel. Castricum, Stichting Chr.J. van Geel, 1977. Ingenaaid met stofomslag. (2), 26 p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt door J. Meijer in donkerblauw en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 150 exemplaren. 1e druk. Omslag iets verkleurd.
Verkocht
* In dit exemplaar (dat uit het bezit van typograaf en margedrukker Huib van Krimpen komt) is op p. 21 is een fout in het paginacijfer in bruine inkt gecorrigeerd! Uitvoerige, buitengewoon boeiende brief aan J.P. Guépin over de bewoording van Van Geels poëzie, vol mogelijke varianten, betekenissen en associaties.

12. GRAVESANDE, G.H.’s- Journalistieke herinneringen. [Den Haag, eigen beheer], 1944. Ingenaaid met stofomslag. 24 p. Gezet uit de Bodoni en gedrukt in 150 genummerde exemplaren. 1e druk. Wat roest.
Verkocht
* Met inliggend aanbiedingsbriefje (met K-nummer) over ‘s-Gravesande’s veertigjarig jubileum bij de in Den Haag uitgegeven courant Het Vaderland, met pen ondertekend door zijn collega-journalist en recensent Nico Oosterbeek. En met een tweede, nog kleiner gedrukt briefje ‘Uit dankbaarheid voor Uw belangstelling en ter herinnering aan mijn jubileum op 1 Juni 1944’ zonder K-nummer (dus clandestien, zoals het boek zelf), met daarop een onleesbare naam in het onmiskenbare handschrift van G.H. ‘s-Gravesande. Gedrukt door Trio, waar A.A.M. Stols op dat moment de scepter zwaaide – en dat is te zien aan de typografie. De Jong 328.

13. HART, Kees ‘t Overlezen. [Leeuwarden], (Stichting Litteraire Activiteiten Leeuwarden, 1998). Geniet. 20 p. 1e druk.
Verkocht
* Uitgave ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van de SLAL, bijzonder vormgegeven door Gert Jan Slagter.

14. LEEGSTRA, Eelco Kalender 1935. Baarn, H.J. den Boer, [1934]. 43 x 25 cm. Zes bladen met ophangkoordje. Eenzijdig bedrukt met lithografie in zwartwit. 1e druk. Heel lichte gebruikssporen.
Verkocht
* Indrukwekkende dierenkalender in art-deco: aap, katten, kakatoe, paard en eekhoorn van Eelco Leegstra (1891-1968).

15. MANN, Thomas Das Thema ist brennend genug. Brief van Thomas Mann aan Herman Wolf. (Apeldoorn, Eikeldoorpers, 2013). 19 x 17 cm. Cahiersteek met sluitflap. 16 p. Illustraties van Doortje de Vries. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt op Van Gelder in 55 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Tekst in het Duits, colofon e.d. in het Nederlands. Tekstverzorging Marijke Stapert-Eggen met hulp van Ernst Braches.

16. NIJENHUIS, Gerard De polder. (Oosterhesselen, Agri Montis Pers, 1985). 26,4 x 19,4 cm. Garenloos in omslag. (4) p. Vervaardigd op Vélin d’Arches in een oplage van 15 genummerde exemplaren.
€ 20
* (Nagekomen voor nieuwsbrief 939…) Dit gedicht kwam gereed op 21 februari 1985, de dag van de dertiende Elfstedentocht.
AMP 12.

17. REVE, Gerard B L O O D. Doorslag van een aanzet voor een hoofdstuk uit The Acrobat and Other Stories. Een blad. 27,4 x 21,5 cm. Met getypt briefhoofd ‘G.K. Van Het Reve/ Oudezijds Achterburgwal 55/ Amsterdam C.’
Verkocht
* In zijn kortheid toch suggestief: ‘”Allan!” The man’s hoarse, grating voice sounded again through the barn. There was no answer, but from somewhere near the piled up blocks of straw a short rustling sound could be heard’.
Op de achterzijde ook nog in doorslag van typoscript ‘G.K. Van Het’.

18. (REVE, Gerard) Gedachtenisprentje voor Gerard Reve. Vouwblad. Met een portretfoto van Reve door Rineke Dijkstra en een gedicht van Richard Minne.
Verkocht
* Dit prentje werd uitgereikt aan de aanwezigen bij de uitvaart van Reve in Machelen aan de Leie in april 2006.

19. REVE, Gerard Handgeschreven fragment. Eén blad. 13,7 x 21,4 cm.
Verkocht
* ‘Let me try and make the story clear to myself: Incest: Perversion and love to brother. Unlicensed stay in the country. Murder: Violent death of both. Advice about how to kill himself (Manfred). Insanity:’
Op de achterzijde een aanzet tot een brief (‘Dear Madam’) met getypt briefhoofd van W.J. Schuhmacher jr., gericht aan de ‘Matron of the National Hospital for Nervous Diseases’ in Londen.

20. REVE, Gerard Ik had hem lief. Amsterdam/ Brussel, Elsevier, 1975. Garenloos. 224 p. 1e druk. Rug licht verschoten.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de dag van verschijnen op de Franse titel: ‘Voor Jaap/ van de Boeken-Afdeling./ Veel liefs van/ Gerard Reve./ Amsterdam, 1.3.1975.’. Op 1 maart 1975 signeerde Reve in De Bijenkorf in Amsterdam. Zelf Reve Verzamelen 28.

21. REVE, Gerard Twee uitvoerige, handgeschreven brieven aan Piet Westra met een uitgebreid interview in typoscript. 1. Handgeschreven brief aan ‘Beste Piet en Reina (Westra)’. Op eigen briefpapier. Twee bladen. Gesigneerd ‘Gerard Reve’ en gedateerd ’28 Juli 1984′. Tweemaal gevouwen. 91 regels tekst.
2. Handgeschreven brief aan ‘Lieve Piet (Westra)’. Op eigen briefpapier. Eén blad. Gesigneerd ‘Gerard Reve’ en gedateerd ‘p/a Joop Schafthuizen, Nassaulaan 36 3116 EW Schiedam (…) 20 Juni 1985’. Tweemaal gevouwen. Enkele aantekeningen (o.a. door Joop Schafthuizen) en een tekeningetje in potlood en inkt op de achterzijde. 33 regels tekst.
3. Typoscript. ‘Vraaggesprek: Gerard Reve met P.E. Westra – Julie 1984’. 16 bladen, bijeengehouden door een nietje. Alleen recto. Eénmaal gevouwen.
Verkocht
* In juni 1984 bezocht Reve ‘in stilte’ Zuid-Afrika, waarbij hij hij ook een weekje logeerde bij de bibliothecaris Piet Westra en zijn vrouw Rina: ‘Terug in Kaapstad logeerde Reve weer in het Dorpshotel, maar toen hij na een diner aan bibliothecaris Piet Westra en zijn vrouw duidelijk maakte dat hij een hekel had aan hotels, mocht hij zijn intrek nemen bij hen. Dat werd een leuk weekje. Terwijl Westra naar zijn werk was, hielp Reve zijn vrouw in de tuin. Zittend in het gras hield hij lange monologen over wat hem bezighield: zijn verering voor Maria, de liefde en ook hier weer de gecompliceerde verhouding met Joop Schafthuizen’ (Nop Maas, Gerard Reve: Kroniek van een schuldig leven 3, p. 414).
In de eerste brief kijkt Reve uitgebreid terug op zijn bezoek aan Zuid-Afrika en op zijn logeerpartij bij de Westra’s: ‘Vooral het gesprek, bij thee, op het gazon, met Rina, over het wereldraadsel en over de liefde, en het nachtelijke gesprek met jou, Piet, over de leefbaarheid van het leven, die deden mij veel goed. Waar ik niet goed tegen kan, dat zijn die ‘levensblije’ mensen, die alles ‘enig’ vinden.’ Verder: ‘Ik ben door mijn communistiese opvoeding psychies blijvend beschadigd geworden, maar artistiek en intellektueel niet, al heb ik vele jaren van slechts worstelen gekend, zonder enige produktiviteit. Het heeft heel lang geduurd voordat ik besefte dat kunst wel zin heeft, maar geen nut’. Ook schrijft hij over plotselinge dood van Nakkie Human, de vrouw van de Zuid-Afrikaanse uitgever Koos Human: ‘Ik heb hem, Koos, meteen geschreven. Ik kan op één of ander wijze, waarschijnlijk door mijn bijna necrophyle geobsedeerdheid door de Dood tamelijk troostrijke dingen aan iemand schrijven, banaal en toch zinhebbend, en zonder op hinderlijke wijze oorspronkelijk te willen zijn’.
In de tweede brief kijkt Reve terug op het inmiddels gepubliceerde vraaggesprek: ‘Dat interview is heel goed, zulks temeer als men bedenkt, hoe depressief mijn stemming was’. Voorts over zijn ‘gastprofessoraat’ in Leiden en over het schrijven van brieven: ‘Zoals je weet accumuleert alles, dat wil zeggen dat urgente zaken de neiging hebben, zich binnen zeer korte tijdspannen opeen te hopen. Aldus heb ik weinig tijd voor mijn liefhebberij: lange brieven schrijven. Ik heb een heel aardige omzet van mijn boeken, maar het totaal van de, door de recessie iets gedaalde opbrengst, is niet voldoende voor het er op na houden van een automobiel plus drie huizen in drie landen. (Eén huis per land.) Daarom schrijf ik, gelukkig zeer goed betaalde, artikelen, tussen de bedrijven door, en kan ik een enkele keer op de Verrekijk’.
Het typoscript betreft een interview met Reve dat Piet Westra met Reve voerde, en dat onder de titel ‘Vraaggesprek: Gerard Reve met P.E. Westra, julie 1984’ zou verschijnen in het Zuid-Afrikaanse literaire tijdschrift Standpunte, jaargang 38, aflevering 1 (februari 1985), p. 44-50. Volgens ons niet ergens anders gepubliceerd.

22. REVOLUTIONAIR-SOCIALISTISCH TIJDSCHRIFT De Anti-Fascist! Orgaan v/d Revolutionair-Socialistische Arbeiders Partij. Afdeling Den Haag. No. 6 (Mei 1939). Den Haag, W. Dolleman, [1939]. 34 x 21.5 cm. Geniet, zonder omslag zoals uitgegeven. 8 p. gestencild, kop in roodbruin. 1e druk. Achterop is de inkt wat uitgeveegd; goede conditie.
€ 25
* Partijblad van de communistische, maar anti-stalinistische partij van Henk Sneevliet, althans de Haagse afdeling. Willem Dolleman (1894-1942) bezat een welversneden pen en was ongetwijfeld de auteur van de meeste artikelen. Het eerste verwijst impliciet naar Gorter onder de kop ‘Een nieuwe lente, wanneer het nieuwe geluid?’.

23. ROTTERDAM Bewijs van betaalde 2/3 Interessen ten lasten de Stad Rotterdam, verschenen geweest in 1812. Rotterdam, Stad Rotterdam, 1815. 16 x 20 cm. Alleen recto. Gedrukt in groen. Ingevuld voor ‘ Vierenveertig Gulden dertien St. zes penning’. Losbaar ‘in Capitaal in de maand January 1818’. ‘Uitgegeven by my als Tresaurier (sic),’ in handschrift: ‘V Teylingen’. Ook gesigneerd door de burgemeester Marinus Hoog, den 2 nov. 1815. Gevouwen. Iets gevlekt, maar in goede staat.
Verkocht
* Mooi waardepapier, gedrukt met sierrand zoals het een biljet betaamt. Marinus Hoog (1754-1841) was van 1814-1824 lid van het college van burgemeesters van Rotterdam. Fl. 44,70 is omgerekend nu zo’n 783 euro waard.

24. RUTING, Lotte, & Jan G. ELBURG 13 nieuwjaarskaarten, deels handgekleurd (1950-1981). De meeste meten 18 x 14 cm, drie zijn kleiner. Meest gevouwen kaarten, 1 plano, deze is voor 1950. De andere bevatten goede wensen voor 1935, 1956, 1958 en ongedateerd van Elburg & Ruting samen, en voor 1941, 1942, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967 en 1981 van Lotte Ruting alleen.
Verkocht
* Schitterende nieuwjaarswensen met leuke en ontwapenende (gedrukte) tekeningen van de begenadigde tekenares Lotte Ruting (1910-1998), soms handgekleurd. Sommige vertonen portretten van Lotte en Jan, al of niet van katten vergezeld. Bijgevoegd een uitnodiging voor een tentoonstelling van Lotte Ruting uit 1956.

25. RUTING, Lotte 15 aangevulde/ ingekleurde ansichtkaarten (ca. 1940-1960). Circa 10 x 15 cm, de meeste gericht aan familieleden. Sommige dichtbeschreven en vanaf bootreisjes verstuurd, enkele ook gesigneerd door Jan G. Elburg, met wie Lotte Ruting (1910-1998) in de jaren vijftig een verhouding had. Met één latere, onbeschreven kaart waarvan de voorstelling wel is aangevuld, in balpen. Bijgevoegd: een uitnodiging voor een tentoonstelling van Lotte Ruting (1956).
€ 250
* Alleraardigste collectie kaarten, veelal gericht aan Rutings moeder en andere familieleden (o.a. de tekenaar Jos Ruting), alle voorzien van grappige aanvullingen en inkleuringen met pen en gouache, zoals zwemmers, zeemeerminnen, weergoden en feestvlaggen.

26. (PALM, Hendrik Albert van der – 1802-1819) Twee uniform uitgevoerde rouwuitgaven.
1. SIEGENBEEK, Matthijs Op het afsterven van Hendrik Albert van der Palm, student in de Letteren en Godgeleerdheid aan de Hooge School, te Leyden. Overleden den 14. November 1819, in den ouderdom van 17 jaren en 7 maanden. Zonder plaats en uitgeversnaam, 1819. Contemporain omslag van glanzend zwart rouwpapier. (2), 18 p. 1e druk. Voorin met pen geschreven: ‘Nov./ 1819’. Goed papier, goede conditie.
2. [BORGER, E.A.] Ter gedachtenis aan Hendrik Albert van der Palm.Leiden, L. Herdingh, 1819. Contemporain omslag van glanzend zwart rouwpapier. 8 p. 1e druk. Met op p. 6 een met bruine inkt handgeschreven noot, een citaat uit Antenors reizen van Aristippus.
Verkocht
* Het gedicht van Siegenbeek wordt gevogld door een van D. Bax en een van H.C. van der Boon Mesch. Hendrik van der Palm was een zoon van de theoloog, bijbelvertaler en schrijver Johannes Henricus van der Palm (1763-1840).

27. SIMEON VAN BULGARIJE, ex-tsaar Originele foto met handtekening en die van zijn verloofde, gedateerd 10.VIII.1961. Zwartwitfoto (12 x 9 cm) van Simeon en zijn verloofde Margarita Gomez Acebo. Blindstempel van een fotostudio in Madrid. Opgeplakt op een vouwkaart bedrukt met de Bulgaarse kroon en de datum, aan de rechterkant van de foto voorzien van twee duidelijke, originele handtekeningen, die van Margarita in vulpen en die van Simeon (met ‘R.’ van Rex) in balpen.
Met bijbehorende, geadresseerde envelop, bedrukt met een vlag en een huisadres.
€ 95
* Simeon van Saksen-Coburg en Gotha (geboren in 1937) was van 1943-1946 de laatste tsaar van Bulgarije. Van 1946-1996 leefde hij als balling in Spanje, waar hij in 1962 met Margarita trouwde. Van 2001-2005 was de ex-tsaar onder de burgernaam Simeon Borisov Sakskoboerggotski premier van zijn land.

28. STAAL, Jan Frederik Voorgedrukte briefkaart van ‘Architectura et Amicitia’, gedateerd ‘9 Sept. 1918’ met handgeschreven bericht aan G.W. Boot. 9,0 x 14,0 cm. Lichtgele opdruk op maar íets lichtere kaart. Ontwerp à la H.Th. Wijdeveld. Gericht aan ‘WelEdGeb. Heer G.W. Boot Directeur Gem. Avondschool voor Handwerkslieden te Arnhem’, gesigneerd ‘J.F. Staal secrs.’. 10 regels. Met gestempelde postzegel van 5 cent.
Verkocht
* Over de verwelkoming van A. Smit, leraar M.O. Handteekenen aan de Avondschool, als ‘Buitenlid van AetA’. De nummers 1, 2 en 4 van Wendingen zijn niet meer te krijgen, maar Staal zal bij de uitgever zijn best doen voor het nieuwe lid. Exquis officieel briefkaartpapier van Architectura et Amicitia.

29. TAST, Ton van Kleine vaderlandse historiën door De oude HeerOdotus, verlucht met schietprenten van Ton van Tast. Baarn, Bosch & Keuning, [1947]. 16 x 12 cm. Ingenaaid. 32 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk. Naam en datum (1957) voorin, verder een fris exemplaar.
Verkocht
* Zeer amusant informatieboekje van deze tekenaar (echte naam: Antonius van der Valk, 1884-1975), bekend van zijn boekje vol rake humor van vlak na de oorlog De daverende dingen dezer dagen. Mooi kleurig omslag.

30. TWEEDE WERELDOORLOG Dat nooit weer. Informatiebulletin. Berichten, die in de Nederlandse pers zelden verschenen. (Nr. 5 t/m 24 plus bijlagen). Rotterdam, Actiegroep tegen de Duitse herbewapening en het herlevend fascisme, 1954-1955. A5-formaat. Gevouwen, elk bestaande uit twee of drie gevouwen bladen. Met illustraties. 18 nummers plus een Extra Bulletin (26 oktober 1954), een petitie en een affiche (40 x 30 cm), uitgevoerd in linosnede. Nr. 5-15, 17-22 en 24. Er zouden 30 nummers verschijnen. Goede conditie.
€ 120
* Dit hoofdzakelijk Rotterdamse tijdschrift, waarvan de titel voor zich spreekt, was volgens het katholieke dagblad De Tijd de uitgave van een communistische mantelorganisatie. De redactie bestond uit S. Andersen-Cochius en Dr. M. Minnaert-Coelingh. De affiche (zonder naam van de kunstenaar) vertoont de Laurenskerk onder het Duitse bombardement van 1940. Schaars, volgens de NCC slechts in enkele bibliotheken losse nummers.

31. VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS Correspondentie met K. Lekkerkerker uit 1944 en 1951. Drie getypte brieven ondertekend door Th. Wink uit 1944 (een met envelop) en één door Mr. C. Vrij uit 1951.
Verkocht
* Over het gratis-abonnement van Lekkerkerker op het Nieuwsblad voor den Boekhandel en over het wekken van belangstelling voor Nederlandse boeken in België. En over eventuele advertenties in de voor- en najaarslijsten.

32. VERHOEVEN, Nico Collectie kleinere uitgaven en toebehoren. 1. Nieuwjaarswens 1967. Eenzijdig in linosnede bedrukte kaart (13 x 10 cm), gedrukt in 19 genummerde exemplaren. Met in potlood geschreven goede wens aan Kees Lekkerkerker, gesigneerd door Verhoeven.
2. De taak van de keuzecommissie. Amsterdam, Stichting Raad voor Industriële Vormgeving, ca. 1962. Ontwerp Kurt Löb. Leporello, 6 p.
3. Uitnodiging tot een bezoek aan de expositie van pastels van Bessel Kok. Opening door Nico Verhoeven. Amsterdam, Galerie Vlieger, [1964]. Gevouwen blad.
4. Uitnodiging voor de tentoonstelling ‘beschreven bladen’. Amsterdam, Galerie Inart, 1971. Gevouwen blad.
5. Uitnodiging voor een tentoonstelling van schilderijen van Mary Noothoven van Goor. Haarlem, Kunstcentrum De Ark, 1962.
6. Werkvlak Vormgeving Ruimte. Amsterdam e.a., Ahrend bv, 1968. Geniet. 20 p. Met inliggende brief van de uitgever aan de schrijver.
7. Zovele malen. Bij motieven in het werk van bessel kok. Zonder plaats, uitgever of jaar. Eén blad zwart papier, tweezijdig bedrukt (in oranje en wit). Gedicht van Verhoeven.
8. Uitnodiging voor een expositie van wanddecors en mandala’s van Toy de Wilde, de eerste echtgenote van Verhoeven. Broek in Waterland, Galerie De Swaen, 1971. Briefkaart.
9. Overlijdensbericht van Nico Verhoeven, gedateerd 3 februari 1974. Gevouwen blad met paarse rand. Met envelop.
10. Getypte brief van Herman Meddens aan Kees Lekkerkerker over de bibliografie van Verhoeven, in verband met de uitgave van Verhoevens verzamelde gedichten, die Meddens voorbereidt. Met envelop.
€ 75
* Gevarieerde verzameling met gedichten en beeldende kunst in frisse, aantrekkelijke vormgeving. Verhoeven (1925-1974) was goed bevriend met Gerard Reve en ging hem vóór naar Greonterp. Hij was dichter, beeldend kunstenaar en betrokken bij verschillende (industriële) vormgevingsinstituten.

33. (WENDINGEN). ARCHITECTURA ET AMICITIA Lidmaatschapskaart van Architectura et Amicitia voor het jaar 1921. Amsterdam, Architectura et Amicitia, 1918? Oblong 20.8 x 7.0 cm. Gedrukt met lichtgele inkt op crème bordpapier met reliëf. Met roze belastingzegel van 10 cent en handtekening van penningmeester P. Vorkink. Op naam van P. Pijpers te Haarlem, met twee bankstempels in rood. Verticale vouw, lichte gebruikssporen.
Verkocht
* Decoratief document met de onmiskenbare Wendingentypografie van H. Wijdeveld in haast onmogelijke vormgeving.

34. (WERFF, Mathieu van der) American Bar Nenijto. [Rotterdam, Nederlandsche Nijverheidtentoonstelling NeNijTo, 1928]. 15 x 8 cm. Vouwblad. Buitenkant gedrukt in goud, rood, grijs en zwart. Binnen- en buitentekening van Mathieu van der Werff.
Verkocht
* Uiterst delicaat expressionistisch reclamefoldertje. Gesigneerd ‘Mathieu vd Werff/ Reclameteekenaar/ vHeurnstr 94 Voorburg’. Een danser en een fles champagne, een paar aan tafel onder grote letters BAR, en binnenin de elegante entree van het tentoonstellingsgebouw. de kunst- en decoratieschilder Mathieu van der Werff leefde van 1885-1936. (Dank voor de correctie, Dick Welsink!)

35. (ZILVERDISTEL). EYCK, P.N. van Bevrijding. Verzen. [Den Haag], (De Zilverdistel, 1913). Ingenaaid met rond het omslag een recent omslag van perkamentachtig papier, met daarop het oorspronkelijke titeletiket van de ingenaaide uitgave. (48) p. Gedrukt in rood en zwart op fraai Japans papier door G.W. van der Wiel & Co. te Arnhem in een oplage van 55 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Voorin is met potlood geschreven ‘uit nalatenschap van der Wiel’, de drukker dus. De Zilverdistel 6.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 26 februari 2021 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 642.050 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: