antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 943: Gesigneerd

Nu eens iets anders. Even rust… een onverkozen momentje zonder politiek. Boeken van verschillende schrijvers, allemaal gesigneerd (niet altijd door de auteur) – soms ook gedateerd, maar zonder opdracht. Grotendeels verse aanwinsten!


1. AAFJES, Bertus De tooverfluit. Vrij bewerkt naar Des Knaben Wunderhorn (…). Verlucht met (53) vignetten van J.F. Doeve. (Luxe-exemplaar, met de hand gekleurd). Amsterdam, Contact, (1943). Halfperkament met stofomslag. (4), 112 p. Gedrukt op geschept papier. 1e druk. Exlibris (van E. Roosegaarde Bisschop). Stofomslag op rug en randen versleten, hier en daar wat sporen van tijdvervlieting, maar het mooie boek is in goede staat.
Verkocht
* Vertalingen van de bekende Duitse volkspoëzieverzameling uit het begin van de negentiende eeuw. Met klassiekers als ‘Antonius preekt voor de vissen’ en ‘Het bultig mannetje’. Eén van de 125 Romeins genummerde luxe-exemplaren op geschept papier, gesigneerd door Bertus Aafjes en Eppo Doeve, waarin bovendien alle 53 tekeningen subtiel met de hand werden gekleurd! Clandestiene uitgave, in het geheim gedrukt onder de nazi-bezetting. De Jong 5.

2. APPEL, Karel Ik wou dat ik een vogel was. Berichten uit het atelier. Samengesteld door R.H. Fuchs. Den Haag/ Amsterdam, Haags Gemeentemuseum/ Meulenhoff, (1990). Ingenaaid met flappen. 168 p. Fraai geïllustreerd. 1e druk.
€ 85
* Ferm gesigneerd door Appel op de Franse titel. (Overigens is het op 25 april honderd jaar geleden dat Karel Appel werd geboren!).

3. (BINNENDIJK, D.A.M.) Prisma van de twintigste eeuw: D.A.M. Binnendijk. Catalogus 59. Den Haag, antiquariaat Fokas Holthuis, 2012 [= 2013]. In zilverbedrukt linnen (Boekbinderij Van Dijk). (40) p. 1e druk.
€ 29,50
* Eén van de 15 genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op crèmekleurig gevergeerd papier en met de hand gebonden in blauwgrijs linnen door Boekbinderij Van Dijk. Alle luxe-exemplaren zijn op het voorste schutblad verrijkt met een originele, unieke zwart-witfoto van D.A.M. Binnendijk van omstreeks 1933, met daaronder een originele handtekening van Binnendijk. Op de binnenzijde van het voorplat werd een origineel ex libris van Binnendijk geplakt, ontworpen door Helmut Salden. Tien luxe-exemplaren van deze catalogus waren beschikbaar voor de verkoop. Er zijn er nog enkele van over.

4. (BOEKENWEEK 2010). Joost ZWAGERMAN Duel. (Amsterdam), CPNB, (2010). Karton. 96 p. 1e druk.
€ 18
* Gesigneerd door de auteur op de titelpagina. Met boekenlegger: een treinkaartje voor een Boekenweek-dagretour op 14 maart 2010.

5. BOUAZZA, Hafid, en Dick MATENA Om wat er nog komen moet. Pornografica. Gekozen en vertaald door Hafid Bouazza. Geïllustreerd door Dick Matena. Amsterdam, Prometheus, 2006. Linnen met stofomslag. 76 p. Gedrukt in een oplage van 500 genummerde en door vertaler en illustrator gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Fantastische uitgave.

6. BRANDS, Wim Hoger dan de dakgoot. Amsterdam/ Antwerpen, Veen, 1993. Garenloos. 48 p. 1e druk.
Verkocht
* Gesigneerd door de dichter op de Franse titel.

7. BRANDS, Wim Inslag. Amsterdam, Joost Nijsen, 1985. Ingenaaid. 40 p. 1e druk. Debuut.
Verkocht
* Gesigneerd door de dichter op de titelpagina.

8. BRANDS, Wim Koningen de gehavende. Utrecht, Kwadraat, 1990. Garenloos. 36 p. 1e druk. Tipp-ex op Franse titel.
€ 15
* Gesigneerd door de dichter op de Franse titel.

9. BRANDS, Wim Neem me mee, zei de hond. (Amsterdam), Nieuw Amsterdam, (2010). trecht, Kwadraat, 1990. Garenloos. 36 p. 2e druk.
Verkocht
* Gesigneerd door de dichter op de Franse titel, met de handgeschreven toevoeging ‘nee, wie jij/ bent’, een citaat uit het gedicht op pagina 42 in deze bundel.

10. BRANDS, Wim ‘Sterven is doodeenvoudig, iedereen kan het’. Wim Brands in geprek met René Gude. (Leusden), ISVW, (2014). Garenloos. 64 p. 4e druk.
€ 15
* Gesigneerd door Wim Brands (1959-2016) op de Franse titel.

11. BRUSSELMANS, Herman Heden ben ik nuchter. Amsterdam, Bert Bakker, 1986. Garenloos. 140 p. 1e druk.
€ 30
* Gesigneerd door de auteur op de Franse titel.

12. BRUSSELMANS, Herman Zijn er kanalen in Aalst? Amsterdam, Bert Bakker, 1987. Garenloos. 192 p. 1e druk. Rug iets verschoten.
Verkocht
* Gesigneerd door de auteur op de Franse titel.

13. BÜCH, Boudewijn Godlinzense gedichten. [Leiden], Sub Signo Libelli, (1986). Ingenaaid met omslag. (6), 28 p. Met de hand gezet en gedrukt in blauw en zwart in een oplage van 84 genummerde en door de dichter gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Godlinze, het Groningse dorpje waar Büch besloot (‘op een mistige wintermorgen’) om poëzie alleen nog maar privé uit te geven, bij bibliofiele drukkers. Breugelmans 150.

14. BÜCH, Boudewijn Openbaar boekbezit. Over verre leeszalen, kille bibliotheken en vergeten pennevoerders. (Met illustraties van Peter van Straaten). Deventer, Openbare bibliotheek, 1991. Karton. 60 p. 1e druk.
Verkocht
* Gesigneerd door Boudewijn Büch op de Franse titel. Geschreven en uitgegeven t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Openbare bibliotheek in Deventer.

15. CLAUS, Hugo De vluchtende Atalanta. Antwerpen, Pink Editions & Productions, 1977. 25,3 x 20,0 cm. Linnen. 116 (= 112) p. Gedrukt in een oplage van 765 genummerde exemplaren. 1e druk. Exlibris op Franse titel.
Verkocht
* Gesigneerd door de auteur boven het colofon. BHC 99.A.
Bijgevoegd: recensie uit Elseviers Weekblad (knipsel).

16. DEELDER, J.A. Proza. [Amsterdam], Boelen, (1976). Garenloos. 152 p. 1e druk.
Verkocht
* Gemonogrammeerd door de auteur op de titelpagina.

17. DEELDER, J.A. Schöne Welt. Verhalen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1986. Garenloos. 208 p. 6e druk.
€ 15
* Gemonogrammeerd door de auteur op de Franse titel.

18. DEYSSEL, Lodewijk van Uit het leven van Frank Rozelaar. Amsterdam, Querido, 1937. Linnen. 188 p. 2e druk.
€ 50
* Gesigneerd en gedateerd door de auteur op de Franse titel: ‘K.J.L. Alberdingk Thijm,/ (Lodewijk van Deyssel)/ Haarlem,/ 17 Augustus 1942’. Salamander-reeks.

19. EIJKELBOOM, Jan Binnensmonds jubelend. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 2004. Ingenaaid met flappen. 68 p. 1e druk. Op de binnenflap achterin is een sticker geplakt: ‘Jan Campertprijs’. Mooi exemplaar.
Verkocht
* Gesigneerd door de dichter: ‘Jan Eijk.’

20. EIJKELBOOM, Jan De wimpers van de dageraad. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1987). Ingenaaid met flappen. 64 p. 1e druk. Vlekje op voorplat.
€ 15
* Gesigneerd en gedateerd door de dichter: ‘Jan Eijk/ 7/11/87’.

21. FENS, Kees De eigenzinnigheid van de literatuur. Opstellen en kritieken. Amsterdam, Van Oorschot, 1964. Linnen met stofomslag. 184 p. 1e druk. Rug stofomslag iets verbruind. Datum op voorste schutblad.
Verkocht
* Gesigneerd en gedateerd door de auteur op het voorste schutblad: ‘Kees Fens/ 25/6 70.’

22. HAASSE, Hella Heren van de thee. Amsterdam, Querido, 1994. Linnen met stofomslag. 308 p. 22e druk.
Verkocht
* Gesigneerd door de auteur op de Franse titel.

23. (HERMANS (vertaling), W.F.). O.V. de L. MILOSZ Zeven gedichten van O.V. de L. Milosz vertaald door Willem Frederik Hermans. [Amsterdam], Cornamona Pers, 1981. Buckram. Kopsnede verguld. 24 p. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 160 genummerde exemplaren, alle gesigneerd door vertaler W.F. Hermans en uitgever Geert Lubberhuizen.
€ 250
* JS 478.
Bijgevoegd: (HERMANS, W.F.). O.V. de L. MILOSZ Bronzen legpenning van O.V. de Lubicz-Milosz. Diameter 8,6 cm. Gewicht 215 gram. Vervaardigd door Magdeleine Mocquot, in de rand gedateerd 1966 en genummerd ‘no. 5/100’.
* De voorzijde toont een beeltenis van De Lubicz-Milosz, op de achterzijde staan een figuur en enkele dichtregels. Wellicht betreft dit een genummerde vooroplage, omdat er ook exemplaren bestaan die kleiner zijn en niet genummerd.
Voor de Hermansverzamelaar die alles al dacht te hebben!

24. KEULEN, Mensje van Pension. (Met een tekening door de schrijfster). Amstelveen, Loeb, 1974. Linnen met stofomslag. (40) p. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Omslag niet feilloos.
€ 20
* De titel van dit mooie boek werd bedacht door Eva Gütlich, de vrouw van Maarten Biesheuvel.

25. KOENEGRACHT, Frank Vuilniszakken. (Wijhe, Hein Elferink, 1984). 12 x 8 cm. Ingenaaid. (4) p. Met de hand gezet en gedrukt in een beperkte oplage. 1e druk.
€ 15
* Gesigneerd en gedateerd ‘1984’door de dichter op de titelpagina. Jaarwisselingsgeschenk 1984/1985.
Bijgevoegd: een ongesigneerd exemplaar van dit dichtbundeltje in een andere kleur omslag.

26. KOMRIJ, Gerrit Vergeten gedicht. [Kalmthout], (Carbolineum Pers, 2015). Cahiersteek. (4) p. Met de hand gezet uit de Perpetua en gedrukt in rood en zwart door Boris Rousseeuw op geschept Van Gelder Posthoorn papier in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Gesigneerd door de drukker onder het colofon. Erg mooi.

27. (KOMRIJ, Gerrit). Ramsey NASR, Hagar PEETERS, Mustafa STITOU e.a. Langer dan vandaag. Vijf gedichten voor Gerrit Komrij. Amsterdam, Bezige Bij, 2004. Garenloos. 12 p. 1e druk.
Verkocht
* Ramsey Nasr, Hagar Peeters, René Huigen, Victor Schiferli en Mustafa Stitou schreven een gedicht voor de zestigste verjaardag van Gerrit Komrij. In dit exemplaar signeerden Hagar Peeters en Mustafa Stitou hun bijdragen.

28. KORTEWEG, Anton Overijsselsche Courant, vrijdag 29 april 1825. Amsterdam, De Lange Afstand, 1984. Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet en gedrukt door Peter Yvon de Vries op Immortal Fire in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels wat verschoten.
€ 18
* Gesigneerd door de dichter onder het colofon.

29. KOUWENAAR, Gerrit Het bezit van een ruïne. Rotterdam/ Amsterdam, Poetry International/ Querido, 2005. Garenloos. 16 p. 1e druk. Gelezen.
Verkocht
* Gesigneerd in potlood door de auteur op de titelpagina: ‘gerritkouwenaar/ 26.1.05’. Gedichtendagbundeltje.

30. KRISTAL. Letterkundige productie 1935. Amsterdam/ Antwerpen, De Spieghel/ Het Kompas, [1935]. Linnen. 224 p. Geïllustreerd met portretten. 1e druk. Band wat verweerd. Met twee handtekeningen van vorige eigenaars en een exlibris van C.L.C. Molhuysen [door Henri Basart].
Verkocht
* Gesigneerd op het schutblad door zeven auteurs: J.C. Bloem, Emmy van Lokhorst, Leo van Breen, A.J.D. van Oosten, Marianne Philips, J.C. Noordstar en Jo Otten.

31. KROL, Gerrit De vergeten kaars. Groningen, Stichting Oude Groninger Kerken, 1999. Ingenaaid met flappen. 20 p. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de honderd genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren.

32. LANOYE e.a., Tom Ommuurd veld. 30 gedichten voor Van Gogh. [Amsterdam], Stichting Van Gogh, 1990. Ingenaaid. 48 p. 1e druk.
Verkocht
* Gesigneerd door 12 van de 30 bijdragers (in volgorde van opkomst): H.H. ter Balkt, Benno Barnard, Arie van den Berg, H.C. ten Berge, Henk Bernlef, T. van Deel, Eva Gerlach, Elma van Haren, Gerrit Kouwenaar, Tom Lanoye, Hans Tentije en Ad Zuiderent.

33. LANOYE, Tom Bagger. (Leuven), Kritak, (1984). Ingenaaid. 56 p. 1e druk. Reliëf-exlibris op Franse titel.
€ 18
* Fraai gesigneerd door de auteur op de Franse titel en gedateerd ‘10.03/2019’.

34. LANOYE, Tom De Monster-trilogie. (Ingeblikt). 1. Het goddelijke monster. 2. Zwarte tranen. 3. Boze tongen. Amsterdam, Prometheus, 2002/ 1999/ 2002. Drie delen. Karton met stofomslagen, tezamen in blik (ontwerp en uitvoering Kris Demey). 344; 520; 448 p. 10e resp. 1e en 1e druk. Een enkel klein schaafplekje aan het blik.
€ 150
* Een sieraad voor elk interieur, deze zgn. Boekblik-editie van de Monster-trilogie, uitgegeven ter gelegenheid van het voltooien van de trilogie in 999 handelsexemplaren en 99 (= 111) exemplaren hors commerce, genummerd en gesigneerd door de auteur.
Bovendien zijn in deze set zowel de drie delen als de binnenkant van het blikken deksel gesigneerd door de auteur en gedateerd ’03 11 2016′.

35. LANOYE, Tom Vendu! Apologie van een Handelsreiziger. Amsterdam, Bert Bakker, 1989. Ingenaaid. 48 p. 1e druk.
€ 15
* Gesigneerd en gedateerd (’22 06/ 2017′) door de auteur op de titelpagina. Jaarwisselingsgeschenk 1988-1989. Niet in de handel.

36. LANOYE, Tom Zweety. Een brief aan Els Dottermans over het schrijven van Mamma Medea. Kalmthout, De Carbolineum Pers, 2016. Karton, in kartonnen foedraal. 18 p. Met de hand gezet uit de Horley Old Style en gedrukt in rood en zwart op Van Gelder Oud Hollands in een oplage van 60 genummerde en gesigneerde exemplaren.
€ 100
* Mooie bibliofiele uitgave. DCP 209.

37. MEIJSING e.a., Doeschka Over god. Amsterdam, Tabula, 1983. Garenloos. 112 p. 1e druk.
Verkocht
* Dit exemplaar werd op de Franse titel gesigneerd door Doeschka Meijsing. Bevat ook bijdragen van o.a. Frans Kellendonk, A.F.Th. van der Heijden, Joyce & Co.

38. MULISCH, Harry Tanchelijn. Kroniek van een ketter. Geen historisch toneelstuk in vijf bedrijven. Amsterdam, De Bezige Bij, 1960. Garenloos. 148 p. 1e druk. Naam op Franse titel.
Verkocht
* Gesigneerd en gedateerd (‘1978’) door de auteur op de titelpagina.

39. RAVEEL, Roger Een gevleugelde gedachte. (Maastricht, Galerie Wansink), [2011]. Geniet. (24) p. Rijk geïllustreerd.
Verkocht
* Gesigneerd door de kunstenaar op de titelpagina. Niet in de NCC.

40. REVE, Gerard, en Ernst Jan ENGELS Een Jongen. Twee originele etsen. Beeldformaat 31,5 x 24,8 resp. 31,9 x 24,7 cm. Naast elkaar gedrukt op één groot blad. Linksonder genummerd en gedateerd ‘3/12’ en ‘eig. druk Een Jongen 10-11-74’. Rechtsonder gesigneerd ‘Ernstjan Engels’. Ingelijst achter glas. 54 x 74 cm.
Verkocht
* De linkerprent is door Reve zelf geëtst en afgedrukt in zwart. Het is het 16-regelige gedicht ‘Een Jongen’, door Reve in spiegelbeeld op de plaat gezet en door hem in de plaat gesigneerd. Het is bekend dat Reve uitstekend in spiegelbeeld kon schrijven. De rechterets is van de hand van Ernst Jan Engels, een jongen met wie Reve een ietwat moeilijke verhouding had (zie de biografie van Reve door Nop Maas, deel 2!) en stelt een jongen voor die losjes tegen een lantaarnpaal leunt, afgedrukt in blauw. Het gedicht is afkomstig uit Het zingend hart (1973).
In 1997 werd er uit de collectie van Joop Schafthuizen een exemplaar van alleen de ets met de tekst van Reve geveild in Haarlem, maar de combinatie met de ets van Engels op één blad papier is bij ons beste weten Nog Nooit Vertoond. Dit is een eigen uitgave van Gerard Reve, die niet in de bibliografieën voorkomt.
Provenance: Johan Polak!

41. ROLAND HOLST, A. Uit zelfbehoud. Maastricht, Stols, [1940]. Linnen. (4), 140 p. Niet afgesneden. 3e druk. Exlibris verwijderd van voorste schutblad.
€ 25
* Gesigneerd door de auteur op de Franse titel. Van Dijk 436 b.

42. VANRIET, Jan De groet. [Antwerpen], (Vrienden van De Zwarte Panter, 2010). Halflinnen. (44) p. Rijk geïllustreerd. 1e druk.
€ 25
* Gesigneerd door de kunstenaar op de titelpagina. Uitgave ter gelegenheid van een tentoonstelling in Museum Plantin-Moretus. Bevat vijftien portretten van Remco Campert, gemaakt naar aanleiding van een huldebetoon van Campert aan zijn overleden vriend Hugo Claus.

43. VANRIET, Jan Testamenta. Voorbereidend werk. Tekeningen & aquarellen 2004-2005. Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, (2005). Ingenaaid met flappen. 120 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk.
€ 25
* Gesigneerd door de kunstenaar op de titelpagina. Bevat tekstbijdragen van o.a. Stefan Hertmans en Cees Nooteboom.

44. VANRIET, Jan De testamenten. Verhalen uit de Bijbel. Met schilderijen van Jan Vanriet. (Leuven/ Den Bosch), Davidsfonds/ KBS, 2005. Karton. 168 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk.
€ 25
* Gesigneerd door de kunstenaar op de Franse titel, met de toevoeging ‘van harte’. Bijzonder indrukwekkende illustraties.

45. VESTDIJK, S. Keerpunten. Bloemlezing uit de novellen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1957. Ingenaaid. 208 p. 2e druk. Leesvouw.
Verkocht
* Gesigneerd door Anna Blaman op de Franse titel. Zeven novellen, van ‘De bruine vriend’ tot ‘Gummivingers’.


De vorige nieuwsbrief, nr. 942, die over politiek gaat, is inmiddels aangevuld met enkele interessante publicaties (onder meer over de Boerenpartij) en er zijn nu veel meer nummers van plaatjes voorzien. Overigens hebben we ook een speciale pagina Politiek (met b.v. meer Fré Cohen) waar ook andere landen dan Nederland worden meegenomen. En vandaag is de pagina Franse boeken geheel vernieuwd.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 11 maart 2021 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 642.037 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: